İçeriğe geç
Küresel Emperyalizm

Toplumları Yıkım Planı

Haçlı/Siyonist işgalci ve sömürgeci Yıkıcı Odaklar, 18 Ağustos 1921 tarihli TIMES gazetesinde, kendi avaneleri için Toplumları Yıkım Planı başlığıyla aşağıda ki metni yayımlamışlar ve bu plan üzere hareket edilerek, özellikle Müslüman Toplumların hedef alınması talimatını vermişlerdir.

Toplumları Yıkım Planı

  1. Genç nesli mugayyir ahlak telkiniyle ifsat ediniz.
  2. Aile hayatını yıkınız.
  3. İnsanlara kötülükleriyle tahakküm ediniz.
  4. Sanatı düşünerek, edebiyatı müstehcen ve şehvani kalıba dökünüz.
  5. Mukaddesata hürmeti tahrip ediniz.
   Hürmetle anılan insanlar hakkında rezilane vak’alar uydurup onların itibarlarını kırınız.
   Ağır tenkide teşvik ederek akide ve mukaddesatı kökünden baltalayınız.
   Manevi sahalarda ihtilaflar ve ayrılıkları körükleyiniz.
  6. Hudutsuz lüks ve baş döndürücü modayı ve çılgınca israfı teşvik ediniz,
   makul şeylerden zevk almak hassasiyetini derece derece ortadan kaldırınız.
  7. Toplulukların dikkatlerini avam eğlencelerine, oyunlara çekin,
   makul haddini aşmış spor mücadeleleriyle oyalayın.
   Bunlar gibi halkı oyalayarak düşünmekten alıkoyun.
  8. Taşkın nazariyelerle halkı oyalayın.
  9. Umumi bir hoşnutsuzluk yaratarak toplumlar arasına kin ve güvensizlik sokun.
  10. Aristokrasiye, müthiş masraflar yükleyerek, onları borca sokun.
   Bu suretle servetlerinden ayırın.
   Avamı asil ve kibar sınıfın yerine getirin.
   Bu suretle altın buzağı mezhebi kurulsun.
  11. Patronlar ile işçilerin münasebetlerinde grev çıkararak birbirlerinden ayırın.
   Bu suretle doğru iş birliğinden doğacak iyi münasebetleri baltalayın.
  12. Yüksek ve aydın tabakanın manevi kuvvetini her çareye baş vurarak kırın.
   Zenginlerin mantıksız ve bayağı adetlerini yayın.
   Ortamın hiddet ve asbiyetini kamçılayın.
  13. Sanayinin ziraatı ezmesine imkan verin.
   Böylece yavaş yavaş endüstriyi delice spekülasyon malzemesi haline getirin.
  14. Bir takım saçma nazariyelerin, ortaya atılmasını teşvik edin.
   Halkı tatbikine imkan olmayan fikirlerle dolambaçlı yollara kaydırın.
  15. Hayat pahalılığı karşısında Emekçinin menfaatine yaramayacak bir şekilde ücretleri artırın.
  16. Beynelminel meseleler çıkararak olaylar meydana getirin.
   Kin ve nefreti körükleyin. Korkunç silah miktarının artırın.
  17. Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum ellere vermeyi mümkün kılan bir seçim usulü bahşedin.
  18. Bütün hükümet şekillerini değiştirin.
   Mühim makamlara, ifşa edilecek gizli sırları olan kimseleri getirin. Onlara hakim olun.
  19. Meşru hükümet şekillerini derece derece değiştirerek mutlak bir istibdat kurmalıdır.
  20. Siyasi buhran zamanlarında servetleri mahvedecek ticaret usulleri bulmalıdır.
  21. Mali istikrarı bozun, iktisadi buhranları çoğaltın ve alemşumul bir iflas hazırlayın.
   Sanayi çarklarını durdurun, bütün kıymetleri tahrip edin.
   Dünyada mevcut altınları mahdut ellerde toplayarak, muazzam sermayeleri kat’i felce uğratın.
   Vakti gelince her türlü krediyi keserek panik çıkarın.
  22. Hükümetlerin ölümünü hazırlamalı, insaniyet ıstırap elem ve yoksullukla zayıf düşürmeli. Çünkü açlık esirler doğurur.