İçeriğe geç
Türkiye'nin Siyasi ve Ekonomik Gücü

Türkiye Durdurulmalıdır!

Emperyal Dünya Düzeninde Egemen Güç Olmanın Argümanları

Eylem Unsurları;

 1. Rezerv Para Birimi
 2. Silah Üretimi
 3. Enerji Kaynaklarına Sahiplik
 4. Sınai Üretim
 5. Teknoloji ve AR-GE

Kontrol Unsurları;

 1. Tarım alanlarının kontrolü
 2. Su havzalarının kontrolü
 3. Ticaret yollarının kontrolü
 4. Enerji yollarının kontrolü
 5. Medya ve İletişimin kontrolü

 

Türkiye,
Küresel Sömürgeci Güçler tarafından durdurulmak zorundadır.

Çünkü;

   1.  Küresel Güç olmak yolunda hızla ilerlemektedir.
   2. Sömürgeci Güçlerin varlıklarını ve eylemlerini büyük risk altına almıştır.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

5000 yıllık öz kültürüne sahip olan ve bu zaman içinde 16’sı İmparatorluk olmak üzere yüzlerce devlet kuran
TÜRKİYE, 26 Ağustos 1071’den beri, ANADOLU Topraklarında Türk-İslam Medeniyet Sentezi ve inancı ile yoğrularak kök salmış, Asya kıt’asının batısında, Afrika Kıt’asının kuzeyinde, Balkanlarda, Kafkasyada ve Avrupa Kıt’asının Doğusunda yaşayan tüm halklar için yüzyıllardır umut ve adalet olmuştur.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE, ekonomik birliktelik kurduğu ülkeler ile anlaşarak yerli paralar ile ticaret yapmayı gündeme getirmiş ve bu yoldan ülkeler üzerinde ki dolar ve abd baskısını kırmayı hedeflemiştir.
Karşılığı olmayan ve sadece finansal silah olarak kullanılan doların ve sahiplerinin saltanatı için bu hareket ölümcül bir vuruştur.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE, yerli savunma sanayini teşvik ederek silah üretimine başlamıştır.

TÜRKİYE‘nin Silah Üretimi yapması demek, küresel dengelerin değişmesi demektir.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE, kendi topraklarındaki yeraltı kaynaklarını değerlendirme projeleri geliştirmiştir.

Aynı zamanda Akdeniz ve Karadeniz’de, sığ ve derin sularda hidrokarbon kaynaklarına yönelmiş, arama ve sondaj çalışmaları başlatmıştır.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE, Asya ile Avrupa arasında ki enerji yolları üzerinde jeo-stratejik önemi bulunan bir ülkedir.

Son dönemde bu önemini ön plana çıkararak enerji yollarını kontrolü altına alacak politikalar geliştirmiştir.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE, çok verimli Anadolu topraklarında, 10 milyon km2 lik tarım alanlarına sahiptir.

Ayrıca, vatan toprakları dışında da tarım arazileri işletmeye almıştır.

Son yıllarda bu tarım arazilerinin verimli kullanılması yolunda ciddi ‘SULAMA‘ ve ‘ZIRAİ PLANLAMA‘ projeleri geliştirmiştir.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE,
Bir Yol Bir Kuşak-Yeni ipek Yolu Projesi üzerindeki çok önemli bir ticaret merkezi konumundadır.

Doğu-batı hattında inşa ettiği HIZLI TREN HATLARI ve İSTANBUL 3ncü HAVALİMANI ile
ticaret yolları üzerinde yükselen yeni yıldız olmuştur ve bu alanda da küresel güce ulaşmak üzerindedir.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE,
* Ar-Ge yatırımları ile
* yerli otomobil ve yerli motor,
* yerli jet (uçak) motoru,
* uzay sanayi,
* ziraat ve yerli tohum üretimi,
* savunma sanayi, yerli ve milli silah teknolojileri,
* bor ve toryum endüstrisi gibi kilit alanlarda gelişimler göstermiş ve markalaşma yolunda önemli adımlar atmıştır.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE, kendi bağrından çıkardığı kamu ve özel medya kuruluşları ile gerek ülkesinde gerek periferisinde kurgulanan algı operasyonlarını engellemiş, halkların doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlama yoluna giderek emperyal güçler açısından tehdit unsuru olmuştur.

Sosyal medya araçları ve platformları geliştirme projelerini tamamlama aşamasına gelmiştir.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE, periferisindeki Müslüman halklara liderlik yapacak pozisyona gelmiş ve
bu halklar üzerinde projelendirilmiş;
kullanılan ve köleleştirilmiş yönetimleri etkisiz hale getirebilecek güce ulaşmıştır.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

Türk halkı, kendi bağrından çıkan bir lider etrafında kenetlenmiş, ancak asırda bir kez çıkan böyle bir lidere inanmış ve milli istiklali yolunda, üzerine kurgulanan tüm oyunları boşa çıkarmıştır.

Gezi Parkı Kalkışması ve 15 Temmuz İŞGAL girişimleri gibi, halk içinde çıkarılmaya kalkışılan ayaklanma tarzında ki eylemler, lider ve lidere inanan Türk Halkı tarafından bastırılmış, “İHANETE DUR” denilmiştir.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE,
Bürokratik olgarşi sistemi yıkılmış, emperyal güçlerin devlet kademelerine yerleştirdiği
ajan hareketlerin önüne geçilmiştir.

Siyasi parti yada sivil toplum kuruluşu görünümlü, kuşatılmış ve işgal edilmiş organizasyonların ipliği pazara çıkarılmıştır.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE,
1990’larda 5 milyar dolar civarında olan dış ticaret hacmini, bu gün 200 milyar dolar seviyelerine çıkarmıştır.

2023 yılı için 1 trilyon dolar ihraç rakamını hedeflemektedir.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE,
Üretimini ciddi oranda artırmış, endüstriyel enerji açığını kapamak için 3 adet nükleer enerji santrali planlaması yapmıştır.

Dünyanın en büyük güneş enerji santrali Karaman’da inşa edilmiştir.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü;

TÜRKİYE,
Sınai hammaddelerini, maden ocaklarından neredeyse bedavaya peşkeş çeken bir ülke olmaktan çıkmış, sömürülmeye “DUR” demiş, muazzam bir sanayi devrimi gerçekleştirmiştir.

 

Türkiye Durdurulmalıdır!

Çünkü; 

TÜRKİYE, toplam yıllık gelirinin %75’i faiz yoluyla finansal oligarklar tarafından sömürülen bir ülke olmaktan çıkmış, öz kaynaklarını;
– ülke altyapısına,
– sınai kalkınmaya ve
– sosyal yardımlaşmaya harcamaya başlamıştır.

Kamu borç stoku, neredeyse “sıfır” noktasına indirilmiş, finansal sömürüden kurtulmuştur.

 

BİRİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DURDURULMALIDIR!

Siz KİM olduklarını biliyorsunuz!