İçeriğe geç
yahudi kökenli persler

Yahudiler ve Yahudi kökenli Persler

Yahudiler ve yahudi kökenli Persler arasındaki ilişki…

Hz. Süleyman babasının başlattığı Süleyman Mabedi‘nin inşaatını tamamlayarak bütün yahudileri tek bir devlet altında toplamıştı. Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra, yahudiler, karakterleri gereği birlik içinde kalamadılar ve mö.920’lerde ikiye bölündüler;
1. Güneyde, Yahuda Krallığı,
2. Kuzeyde, İsrail Krallığı.

Babil Sürgünlerinden yaklaşık 150 sene kadar önce Asurlar, henüz Babil’i ele geçirmeden, öncelikle Kenan diyarına akınlar yapmış ve mö.720’lerde Kuzey Yahudi devletini ortadan kaldırarak yahudileri buradan kendi toprakları içinde dağıtmıştı.
Bu dönemde kuzey yahudileri, Hazar kıyılarına ve Horusan mevkiine kadar dağılarak, hem çok verimli, hem de ticaret yolları üzerinde bulunan bu coğrafyaya yerleştiler.

Babil Devleti‘nin kurulmasından hemen sonra, putperestliği resmi din edinmiş olan güney yahudileri, Babil’e karşı ayaklandılar ve sonucunda Babil Devletinin akınlarına maruz kaldılar… ve mö.600’lerde 10 yıl ara ile iki kere sürgün edildiler.

1.nci Babil Sürgününde, Benyamin kabilesi dışında diğer yahudiler büyük ölçüde Babil’e sürgün edildi.

2.nci Babil sürgününde ise geride kalan tüm yahudiler sürgün edilerek güney yahudi devleti de ortadan kaldırıldı.

Yani,
bugün genel olarak, yahudilerin 2 kere sürgün yaşadıklarını zannetsek de… yahudi kavimler asıl büyük sürgünü Asurlar döneminde yaşamışlardı.

O dönemde bugünkü İran içlerine ve Hazar coğrafyasına yerleşen bu yahudiler, bölgedeki ermeniler ile beraber batıdan göç eden iyon halklarını kontrollerine alarak ve asimile ederek medleri oluşturdular ve Med Devletini kurdular.

Medler, Persler olarak bilinecek toplumun kökeni ve ataları oldu.
Bu toplumu oluşturan yahudiler ise tarihe, “KRİPTO YAHUDİLER” olarak geçecekti.

Babil Sürgünlerinden yaklaşık 35-40 sene kadar sonra, Med Devleti, yahudilerin daha da büyük güç sahibi oldukları Ahameniş Hanedanı tarafından ele geçirildi. İlk ahameniş hükümdarı Büyük Kiros, babil devletini ele geçirerek, babil sürgünleri ile esaret altına alınan yahudi kavimleri serbest bıraktı ve tekrar kenan diyarına gitmelerine izin verdi.

Yahudi kökenli persler tarafından kenan’a tekrar dönmelerine müsaade edilen yahudiler, zaman içinde tekrar sürgüne uğrayacak ve bu sürgünlerden; mizrahiaşkenaz ve sefarad yahudi grupları ortaya çıkacaktır.

Ancak büyük sürgünde İran içlerine sürgün edilen ve iran toplumunu oluşturduktan sonra her yere yayılan kripto yahudiler, bundan sonra da kendilerini gizleyeceklerdir.

Kripto yahudilerden hazar coğrafyasında kalanlar ise…
ileride arab yarımadasından bu bölgeye sürgün edilecek hariciler ile işbirliği yapacak… abbasileri kontrol altına alarak, 750 yılındaki Zap Suyu Savaşından itibaren, halen günümüze kadar süren dönemde İslam aleminde çok büyük hasarlar oluşturacaklardır.

Persler,
bugünün tarih oluşturucuları tarafından dayatıldığı gibi, orta doğu yada batı asya halkı değildir!
Ermenistan adı verilen coğrafya insanları ile beraber… güney avrupadan göçmüş, antik helen kültürü etkisindeki dağınık ve çeşitli grupların, yahudiler tarafından asimile edilmiş bir güruhudur.

Bugünün İran’ı budur.

Bu nedenle kendilerini aryanlar/saf-kanlar/soylular olarak nitelerler.
İran terimi, “aryanların/soyluların devleti” demektir.

Tarihi süreçte ermeni, rus ve yahudi ilişkileri incelendiğinde de… Türklere ve İslam medeniyetlerine karşı tutumları incelendiğinde de kimlikleri açıkça görülecektir.

Resmi olarak “pers/fars” yerine “iran” ismi, 1935’den sonra, Rıza Pehlevi döneminde ilan edilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.