Tarihin Zaman İçinde Akışı
İstanbul Tarihinden Bir Kesit

TARİHOLAY
638İSTANBUL ŞEHRİNİN KURULUŞU
Yunan Megan kentinden göç eden Byzas isimli kral ve halkının yerleşimi ile İstanbul şehri kurulur. Şehrin ilk ismi Byzantium'dur.
gg.aa.yy-638.aa|İSTANBUL ŞEHRİNİN KURULUŞU|DÜNYA|İstanbul|yunan|Yunan Megan kentinden göç eden Byzas isimli kral ve halkının yerleşimi ile İstanbul şehri kurulur. Şehrin ilk ismi Byzantium'dur.|
194ROMA'NIN İSTANBUL SALDIRISIRoma Dönemi
MS.194 yılında Roma İmparatorluğu ve Pescennius Niger arasında bir savaş yaşanır ve Roma ordusu galip taraf olur. Yenilen kral, Byzantion’a sığınır.

Roma İmparatoru olan Septimus Severus bu olayın üzerine şehri kuşatır ve iki yılın sonunda şehri ele geçirir. Şehir yakılıp yağmalanır. Bu olaylar sırasında yerleşim yerinin surları da çok büyük hasar görmüştür.

Roma İmparatorluğu, yerle yeksan ettiği surları yeniden ayağa kaldırırken kendi mimari kültürüne göre baştan inşa eder. Yeniden inşa edilirken ileri alınan kara surları Çemberlitaş’ın yakınından geçer ve bugünkü Sokullu Mehmet Paşa camiinin olduğu yerin Doğu kısmına kadar gelir.
gg.aa.yy194.aa|ROMA'NIN İSTANBUL SALDIRISI|Roma Dönemi|DÜNYA|İstanbul|MS.194 yılında Roma İmparatorluğu ve Pescennius Niger arasında bir savaş yaşanır ve Roma ordusu galip taraf olur. Yenilen kral, Byzantion’a sığınır. Roma İmparatoru olan Septimus Severus bu olayın üzerine şehri kuşatır ve iki yılın sonunda şehri ele geçirir. Şehir yakılıp yağmalanır. Bu olaylar sırasında yerleşim yerinin surları da çok büyük hasar görmüştür. Roma İmparatorluğu, yerle yeksan ettiği surları yeniden ayağa kaldırırken kendi mimari kültürüne göre baştan inşa eder. Yeniden inşa edilirken ileri alınan kara surları Çemberlitaş’ın yakınından geçer ve bugünkü Sokullu Mehmet Paşa camiinin olduğu yerin Doğu kısmına kadar gelir.|
269İSTANBUL'UN YAĞMALANMASI
İstanbul, Gotlar tarafından işgal edildi.
gg.aa.yy269.aa|İSTANBUL'UN YAĞMALANMASI|DÜNYA|İstanbul|İstanbul, Gotlar tarafından işgal edildi. |
313İSTANBUL'UN YAĞMALANMASI
İstanbul, Nikomedyalılar tarafından işgal edildi.
gg.aa.yy313.aa|İSTANBUL'UN YAĞMALANMASI|DÜNYA|İstanbul|İstanbul, Nikomedyalılar tarafından işgal edildi. |
18 EYLÜL 324ÜSKÜDAR SAVAŞIRoma Dönemi / SAVAŞ
Hrisopolis Muharebesi, Hrisopolis (bugünkü Üsküdar)'in Kalkedon (bugünkü Kadıköy) yakınlarında, iki Roma imparatoru I. Konstantin ve Licinius arasında 18 Eylül 324'te çıkmıştır.
gg18.aa9.yy324.aaEYLÜL|ÜSKÜDAR SAVAŞI|Roma Dönemi|SAVAŞ|DÜNYA|İstanbul|Hrisopolis Muharebesi, Hrisopolis (bugünkü Üsküdar)'in Kalkedon (bugünkü Kadıköy) yakınlarında, iki Roma imparatoru I. Konstantin ve Licinius arasında 18 Eylül 324'te çıkmıştır.|
11 MAYIS 330İSTANBUL ROMA BAŞKENTİ OLDURoma Dönemi
Roma İmparatoru Constantine, 324 yılında, Roma Devletinin başkentini daha güvenli olan Byzantium'a taşımaya karar verir. 330 yılında şehir, yedi tepe üzerinde yenilenmiş olarak Konstantin adıyla başkent olarak açılır.

Ordu, senato, hazine vb tüm önemli kurumlar buraya taşınır. Bu tarihte şehrin imarı henüz tamamlanmamıştır. Tıpkı antik Roma gibi 7 tepeli olması ve şehrin siluetinin kartala (Roma’nın simgesi) benzemesi de bu tercihte mistik bir rol oynamıştır.
gg11.aa5.yy330.aaMAYIS|İSTANBUL ROMA BAŞKENTİ OLDU|Roma Dönemi|DÜNYA|İstanbul|Önemli Gün ve Dönemler|Roma İmparatoru Constantine, 324 yılında, Roma Devletinin başkentini daha güvenli olan Byzantium'a taşımaya karar verir. 330 yılında şehir, yedi tepe üzerinde yenilenmiş olarak Konstantin adıyla başkent olarak açılır. Ordu, senato, hazine vb tüm önemli kurumlar buraya taşınır. Bu tarihte şehrin imarı henüz tamamlanmamıştır. Tıpkı antik Roma gibi 7 tepeli olması ve şehrin siluetinin kartala (Roma’nın simgesi) benzemesi de bu tercihte mistik bir rol oynamıştır.|
360AYASOFYA'NIN 1nci İNŞAASI
İstanbul'un başkent olarak yeniden inşaası sırasında 330 yılında yapımına başlanmış ve Büyük Konstantin'in oğlun Konstantinius tarafından 360 senesinde Megale Ekklesia (Büyük Kilise) adıyla açılmıştır.

Üstü ahşap çatı ile örtülü, uzunluğuna gelişen (bazilikal) planlı birinci yapı, İmparator Arkadios’un (395–408) karısı İmparatoriçe Eudoksia ile İstanbul Patriği İoannes Chrysostomos arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle, patriğin sürgüne gönderilmesi üzerine 20 Haziran 404 tarihinde çıkan halk ayaklanması sonucunda yakılıp yıkılmıştır.
(Bugün patriğin mozaik tasviri, Ayasofya’nın kuzey tymphanon duvarında görülebilmektedir.)

Günümüzde ilk kiliseye ait herhangi bir kalıntı bulunmamakla birlikte, müze deposunda bulunan Megale Ekklesia damgalı tuğlaların bu yapıya ait olduğu düşünülmektedir.
gg.aa.yy360.aa|AYASOFYA'NIN 1nci İNŞAASI|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|İstanbul'un başkent olarak yeniden inşaası sırasında 330 yılında yapımına başlanmış ve Büyük Konstantin'in oğlun Konstantinius tarafından 360 senesinde Megale Ekklesia (Büyük Kilise) adıyla açılmıştır. Üstü ahşap çatı ile örtülü, uzunluğuna gelişen (bazilikal) planlı birinci yapı, İmparator Arkadios’un (395–408) karısı İmparatoriçe Eudoksia ile İstanbul Patriği İoannes Chrysostomos arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle, patriğin sürgüne gönderilmesi üzerine 20 Haziran 404 tarihinde çıkan halk ayaklanması sonucunda yakılıp yıkılmıştır. (Bugün patriğin mozaik tasviri, Ayasofya’nın kuzey tymphanon duvarında görülebilmektedir.) Günümüzde ilk kiliseye ait herhangi bir kalıntı bulunmamakla birlikte, müze deposunda bulunan Megale Ekklesia damgalı tuğlaların bu yapıya ait olduğu düşünülmektedir. |
AYASOFYA | DuruVizyon.com
381İSTANBUL KONSİLİ
381’de İmparator I.Theodosius’un topladığı ve hiçbir Romalı temsilcinin çağrılmadığı İstanbul Konsili’nde Roma’dan sonra ikinci yetkili merciin İstanbul olduğu ilan edildi.

İstanbul Konsili’nin disiplin ve hiyerarşi konularındaki kararları Katolikler’ce asla teyit edilmemiştir. Konsilin üçüncü kanonunda yer alan, “Yeni Roma olarak İstanbul piskoposluğu Roma’dan sonra gelmektedir” maddesi Romalı yetkililerce şiddetle eleştirilmiştir. Bu konsilden itibaren Trakya metropolitleri üzerinde egemen olan Heraklia piskoposluğu önemini iyice kaybederek yerini İstanbul’a bırakmıştır.
gg.aa.yy381.aa|İSTANBUL KONSİLİ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|381’de İmparator I.Theodosius’un topladığı ve hiçbir Romalı temsilcinin çağrılmadığı İstanbul Konsili’nde Roma’dan sonra ikinci yetkili merciin İstanbul olduğu ilan edildi. İstanbul Konsili’nin disiplin ve hiyerarşi konularındaki kararları Katolikler’ce asla teyit edilmemiştir. Konsilin üçüncü kanonunda yer alan, “Yeni Roma olarak İstanbul piskoposluğu Roma’dan sonra gelmektedir” maddesi Romalı yetkililerce şiddetle eleştirilmiştir. Bu konsilden itibaren Trakya metropolitleri üzerinde egemen olan Heraklia piskoposluğu önemini iyice kaybederek yerini İstanbul’a bırakmıştır. |
395ROMA İMPARATORLUĞUNUN BÖLÜNMESİRoma Dönemi
İmparator Theodosius, ölümünden önce devleti iki oğlu arasında paylaştırdı ve Roma Devleti ikiye ayrıldı.
Batı Roma Devletinin başkenti Roma, İmparatoru Honorius oldu.
Doğu Roma Devletinin başkenti Konstantinopol yani İstanbul ve İmparatoru Arcadius oldu.
gg.aa.yy395.aa|ROMA İMPARATORLUĞUNUN BÖLÜNMESİ|Roma Dönemi|DÜNYA|İstanbul|İmparator Theodosius, ölümünden önce devleti iki oğlu arasında paylaştırdı ve Roma Devleti ikiye ayrıldı. Batı Roma Devletinin başkenti Roma, İmparatoru Honorius oldu. Doğu Roma Devletinin başkenti Konstantinopol yani İstanbul ve İmparatoru Arcadius oldu.|
10 EKİM 415AYASOFYA'NIN 2nci İNŞAASI
İkinci Kilise, İmparator II. Theodosios (408-450) tarafından 415 yılında yeniden inşa ettirilmiştir. Bu yapının, beş nefli, ahşap çatı ile örtülü ve anıtsal bir girişe sahip bazilikal planda olduğu bilinmektedir. Kilise, İmparator Justinianos’un (527–565) 5. saltanat yılında, aristokrat kesimi temsil eden maviler ile esnaf ve tüccar kesimi temsil eden yeşillerin İmparatorluğa karşı birleşmesi sonucunda çıkan ve tarihte “Nika İsyanı” olarak geçen, büyük halk ayaklanması sırasında 13 Ocak 532 yılında yıkılmıştır. 1935 yılında İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün A. M. Scheinder başkanlığında yapılan kazılarda, bugünkü zeminin yaklaşık 2.00 m altında görülebilen II. yapının Propylon’una (anıtsal giriş kapısı) ait basamaklar, sütun kaideleri ve On İki Havari’yi temsil eden kuzu kabartmaları ile süslü friz parçaları bulunmuştur. Ayrıca anıtsal girişe ait diğer mimari parçalar ise batı kısımdaki bahçede görülebilmektedir.
gg10.aa10.yy415.aaEKİM|AYASOFYA'NIN 2nci İNŞAASI|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|İkinci Kilise, İmparator II. Theodosios (408-450) tarafından 415 yılında yeniden inşa ettirilmiştir. Bu yapının, beş nefli, ahşap çatı ile örtülü ve anıtsal bir girişe sahip bazilikal planda olduğu bilinmektedir. Kilise, İmparator Justinianos’un (527–565) 5. saltanat yılında, aristokrat kesimi temsil eden maviler ile esnaf ve tüccar kesimi temsil eden yeşillerin İmparatorluğa karşı birleşmesi sonucunda çıkan ve tarihte “Nika İsyanı” olarak geçen, büyük halk ayaklanması sırasında 13 Ocak 532 yılında yıkılmıştır. 1935 yılında İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün A. M. Scheinder başkanlığında yapılan kazılarda, bugünkü zeminin yaklaşık 2.00 m altında görülebilen II. yapının Propylon’una (anıtsal giriş kapısı) ait basamaklar, sütun kaideleri ve On İki Havari’yi temsil eden kuzu kabartmaları ile süslü friz parçaları bulunmuştur. Ayrıca anıtsal girişe ait diğer mimari parçalar ise batı kısımdaki bahçed
AYASOFYA | DuruVizyon.com
451KALKEDEON (KADIKÖY) KONSİLİ
Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı, Papa'nın çağrısıyla toplanıp kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip "monofizist" biçimini reddetti.

Roma’nın karşı çıkmasına rağmen İstanbul ve Kudüs de dinî merkez olarak kabul edilmiş, bu merkezlerin piskoposlarının kilisedeki konumları belirlenmiştir. Piskoposluk sıralaması Kadıköy Konsili’nde şöyle tesbit edilmiştir: Roma, İstanbul, İskenderiye, Antakya, Kudüs.
Böylece kilisede “pentarşi” diye adlandırılan beşli yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır.
Aynı zamanda Kadıköy Konsili’nde Roma, Aziz Petrus ve Aziz Pavlus gibi havârilerin vatanı olduğu için öncelikli kutsal şehir sayılmış ve Roma başpiskoposu (papa) Aziz Petrus’un halefi kabul edilmiş, söz konusu tartışma, konsil kararlarının papalık tarafından onaylanması ile yürürlüğe girebileceği şeklindeki genel kilise kabulü ile sona ermiştir. Roma piskoposu olan papa XI. yüzyıla kadar bütün Hıristiyanlığın en yüce şahsiyeti kabul edilmiştir.
Bu yüzyıldan itibaren meydana gelen bölünmede, Doğu Ortodoks kilisesi papanın evrensel otoritesini reddetmiş, böylece papa sadece Roma Latin Katolik kilisesinin başını temsil etmeye başlamıştır.
gg.aa.yy451.aa|KALKEDEON (KADIKÖY) KONSİLİ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı, Papa'nın çağrısıyla toplanıp kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip "monofizist" biçimini reddetti. Roma’nın karşı çıkmasına rağmen İstanbul ve Kudüs de dinî merkez olarak kabul edilmiş, bu merkezlerin piskoposlarının kilisedeki konumları belirlenmiştir. Piskoposluk sıralaması Kadıköy Konsili’nde şöyle tesbit edilmiştir: Roma, İstanbul, İskenderiye, Antakya, Kudüs. Böylece kilisede “pentarşi” diye adlandırılan beşli yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Kadıköy Konsili’nde Roma, Aziz Petrus ve Aziz Pavlus gibi havârilerin vatanı olduğu için öncelikli kutsal şehir sayılmış ve Roma başpiskoposu (papa) Aziz Petrus’un halefi kabul edilmiş, söz konusu tartışma, konsil kararlarının papalık tarafından onaylanması ile yürürlüğe girebileceği şeklindeki genel kilise kabulü ile sona ermiştir. Roma piskoposu olan papa XI. yüzyıla kadar
OCAK 532NİKA AYAKLANMASIRoma Dönemi
Nika ayaklanması, Doğu Roma (Bizans) İmparatoru 1.Jüstinyen döneminde Hipodrom’da meydana gelen ve 30.000 kişinin katledilmesiyle son bulan isyandır. İstanbul tarihinin en kanlı olaylarından birisidir. Ocak 532 yılında Konstantinopolis halkı, araba yarışları için hipodromda toplanmaya başlamıştı. Yarışın bu ilk gününde İmparator ile halk temsilcileri arasında bir görüşme olacaktı. Maviler ve Yeşiller, o dönemin politik taraftar grupları idi. Şehir milislerinin de kaynağı olan bu gruplar, farklı takımları tuttukları gibi farklı çevreleri temsil ederlerdi. Yeşiller, zanaatkârları ve tüccarları yani şehirlileri; Maviler ise çiftçileri ve toprak sahiplerini yani köylüleri temsil ederlerdi. Maviler hipodromda, imparatorluk locasının sağında yani gölgelik kısımda; yeşiller ise sol tarafta otururlardı. Nika, "zafer" demektir.
gg.aa1.yy532.aaOCAK|NİKA AYAKLANMASI|Roma Dönemi|DÜNYA|İstanbul|Nika ayaklanması, Doğu Roma (Bizans) İmparatoru 1.Jüstinyen döneminde Hipodrom’da meydana gelen ve 30.000 kişinin katledilmesiyle son bulan isyandır. İstanbul tarihinin en kanlı olaylarından birisidir. Ocak 532 yılında Konstantinopolis halkı, araba yarışları için hipodromda toplanmaya başlamıştı. Yarışın bu ilk gününde İmparator ile halk temsilcileri arasında bir görüşme olacaktı. Maviler ve Yeşiller, o dönemin politik taraftar grupları idi. Şehir milislerinin de kaynağı olan bu gruplar, farklı takımları tuttukları gibi farklı çevreleri temsil ederlerdi. Yeşiller, zanaatkârları ve tüccarları yani şehirlileri; Maviler ise çiftçileri ve toprak sahiplerini yani köylüleri temsil ederlerdi. Maviler hipodromda, imparatorluk locasının sağında yani gölgelik kısımda; yeşiller ise sol tarafta otururlardı. Nika, "zafer" demektir.|
27 ARALIK 537AYASOFYA'NIN 3ncü İNŞAASI
Günümüz Ayasofya’sı İmparator Justinianos (527-565) tarafından dönemin iki önemli mimarı olan Miletos’lu (Milet) İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios’a yaptırılmıştır. Tarihçi Prokopios’un aktardığına göre, 23 Şubat 532 yılında başlayan inşa, 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve kilise 27 Aralık 537 tarihinde Aziz İstepan Bayramı’nda törenle ibadete açılmıştır. Kaynaklarda, Ayasofya’nın açılış günü İmparator Justinianos’un, mabedin içine girip, “Tanrım bana böyle bir ibadet yeri yapabilme fırsatı sağladığın için şükürler olsun” dedikten sonra, Kudüs’teki Hz. Süleyman Mabedi’ni kastederek “Ey Süleyman seni geçtim” diye bağırdığı geçer. Ayasofya Doğu Roma Döneminde İmparatorluk Kilisesi olması nedeniyle İmparatorların taç giyme merasimlerinin yapıldığı mekândı. Bu sebeple Ayasofya’da ana mekanın (naos) sağında bulunan, renkli taşlardan yuvarlak ve geçmeli desenli yer döşemesi (omphalion), Doğu Roma İmparatorlarının taç giydiği bölümdür. IV. Haçlı Seferi sırasında İstanbul Latinler tarafından 1204- 1261 yılları arasında işgal edilmiş, bu dönemde gerek kent, gerekse Ayasofya yağmalanmıştır. 1261 yılında Doğu Roma kenti tekrar ele geçirdiğinde, Ayasofya’nın oldukça harap durumda olduğu bilinmektedir.
gg27.aa12.yy537.aaARALIK|AYASOFYA'NIN 3ncü İNŞAASI|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|Günümüz Ayasofya’sı İmparator Justinianos (527-565) tarafından dönemin iki önemli mimarı olan Miletos’lu (Milet) İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios’a yaptırılmıştır. Tarihçi Prokopios’un aktardığına göre, 23 Şubat 532 yılında başlayan inşa, 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve kilise 27 Aralık 537 tarihinde Aziz İstepan Bayramı’nda törenle ibadete açılmıştır. Kaynaklarda, Ayasofya’nın açılış günü İmparator Justinianos’un, mabedin içine girip, “Tanrım bana böyle bir ibadet yeri yapabilme fırsatı sağladığın için şükürler olsun” dedikten sonra, Kudüs’teki Hz. Süleyman Mabedi’ni kastederek “Ey Süleyman seni geçtim” diye bağırdığı geçer. Ayasofya Doğu Roma Döneminde İmparatorluk Kilisesi olması nedeniyle İmparatorların taç giyme merasimlerinin yapıldığı mekândı. Bu sebeple Ayasofya’da ana mekanın (naos) sağında bulunan, renkli taşlardan yuvarlak ve geçmeli desenli yer döşemesi (omphalion),
AYASOFYA | DuruVizyon.com
717EMEVİLERİN İSTANBUL KUŞATMASIEmeviler / SAVAŞ
Müslüman Emeviler, İstanbul'u kuşattı.
gg.aa.yy717.aa|EMEVİLERİN İSTANBUL KUŞATMASI|Emeviler|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|Müslüman Emeviler, İstanbul'u kuşattı.|
782ABBASİLER'İN İSTANBUL KUŞATMASIAbbasiler / SAVAŞ
Müslüman Abbasiler, İstanbul'u kuşattı.
gg.aa.yy782.aa|ABBASİLER'İN İSTANBUL KUŞATMASI|Abbasiler|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|Müslüman Abbasiler, İstanbul'u kuşattı.|
813BULGARLAR'IN İSTANBUL KUŞATMASI / SAVAŞ
Tuna Bulgarları, İstanbul'u kuşattı.
gg.aa.yy813.aa|BULGARLAR'IN İSTANBUL KUŞATMASI|SAVAŞ|DÜNYA|İstanbul|Tuna Bulgarları, İstanbul'u kuşattı. |
857
İstanbul patriği olan liberal eğilimli Ignatius’un devrilerek yerine Latin kültüründen nefret eden Photius’un getirilmesi Roma’nın asla hazmedemediği bir hadise oldu. Öte yandan Photius’un laik kökenli olması da Roma’yı rahatsız etmiştir.
gg.aa.yy857.aa||DÜNYA|Din Tarihi|Mason|İstanbul|İstanbul patriği olan liberal eğilimli Ignatius’un devrilerek yerine Latin kültüründen nefret eden Photius’un getirilmesi Roma’nın asla hazmedemediği bir hadise oldu. Öte yandan Photius’un laik kökenli olması da Roma’yı rahatsız etmiştir. |
1204 ...
1261
IV.HAÇLI SEFERİ / SAVAŞ
DOĞU LATİNLER
Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis, Latin Haçlı Ordusu tarafından ele geçirilip yağmalandı ve kısa süre sonra yıkılacak olan Doğu Latin İmparatorluğu kuruldu.
gg.aa.yy1204.aa|IV.HAÇLI SEFERİ|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|İstanbul|DOĞU LATİNLER Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis, Latin Haçlı Ordusu tarafından ele geçirilip yağmalandı ve kısa süre sonra yıkılacak olan Doğu Latin İmparatorluğu kuruldu. |
12 NİSAN 1204İSTANBUL'UN LATİN İŞGALİ / SAVAŞ
Katolikler, İstanbul’u işgal etti. 12 Nisan 1204’te İstanbul’a giren Latinler, şehri tam 3 gün boyunca yağmaladılar. Yalnız bu sıradan bir yağma değildi. Çünkü burada bir Katolik İmparatorluğu kurulacak ve yaklaşık 57 yıl sürecekti. Tam 900 yıllık tarihi birikim resmen kurutulacak, Roma’nın tüm hazinesi boşaltılacaktı… Kiliseler, kütüphaneler, hamamlar, senato binaları ve saraylar çökme noktasına gelecek; zaten birçok mimari yapı da çökecekti. Aya Sofya’nın içindeki işlemelerden Tunç Boğa heykeline, Çemberlitaş’ın üstündeki haçtan Hipodrom’daki heykellere kadar her türlü altın ve metal eritilip ya paraya çevrilecek ya da İtalya’ya yollanacaktı… İlk üç günde sayısız kadına tecavüz edilirken, erkekler öldürülmüş yahut köle edilmişti… Çok sayıda insan, pazarlarda satılmıştı. İnsanlar evlerinden edilirken ellerindeki her şey de alınıyordu… Kısacası hem İstanbul tarihinin hem insanlık tarihinin en acımasız ve utanç verici yarım asrı, bu 3 günle başlamış oluyordu…
gg12.aa4.yy1204.aaNİSAN|İSTANBUL'UN LATİN İŞGALİ|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|İstanbul|Katolikler, İstanbul’u işgal etti. 12 Nisan 1204’te İstanbul’a giren Latinler, şehri tam 3 gün boyunca yağmaladılar. Yalnız bu sıradan bir yağma değildi. Çünkü burada bir Katolik İmparatorluğu kurulacak ve yaklaşık 57 yıl sürecekti. Tam 900 yıllık tarihi birikim resmen kurutulacak, Roma’nın tüm hazinesi boşaltılacaktı… Kiliseler, kütüphaneler, hamamlar, senato binaları ve saraylar çökme noktasına gelecek; zaten birçok mimari yapı da çökecekti. Aya Sofya’nın içindeki işlemelerden Tunç Boğa heykeline, Çemberlitaş’ın üstündeki haçtan Hipodrom’daki heykellere kadar her türlü altın ve metal eritilip ya paraya çevrilecek ya da İtalya’ya yollanacaktı… İlk üç günde sayısız kadına tecavüz edilirken, erkekler öldürülmüş yahut köle edilmişti… Çok sayıda insan, pazarlarda satılmıştı. İnsanlar evlerinden edilirken ellerindeki her şey de alınıyordu… Kısacası hem İstanbul tarihinin hem insanlık tarihinin en acımas
1391KUŞATMA: İSTANBULSultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
İstanbul, Osmanlılar tarafından ilk kez kuşatıldı.

Bizans'a gözdağı vermek için yapılan ve yedi ay süren kuşatma sonunda Bizanslılardan bazı imtiyazlar elde edildi. Bizans İmparatoru V.Yuanis’in ölümü üzerine, Yıldırım Bayezid’in elinde rehine olarak bulunan oğlunun II.Manuel Paleologos, Bursa’dan İstanbul’a kaçması ve Bizans tahtına oturması sağlandı.
gg.aa.yy1391.aa|KUŞATMA: İSTANBUL|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|İstanbul|İstanbul, Osmanlılar tarafından ilk kez kuşatıldı. Bizans'a gözdağı vermek için yapılan ve yedi ay süren kuşatma sonunda Bizanslılardan bazı imtiyazlar elde edildi. Bizans İmparatoru V.Yuanis’in ölümü üzerine, Yıldırım Bayezid’in elinde rehine olarak bulunan oğlunun II.Manuel Paleologos, Bursa’dan İstanbul’a kaçması ve Bizans tahtına oturması sağlandı.|
1395ANADOLU HİSARISultan Yıldırım Beyazid / Yatırımlar
İstanbul'un fethi için zorunlu olduğu tespit edilen tahkimlerden birisi olan Anadolu Hisarı, Göksu Deresi ağzına inşa edildi.
Karadeniz Boğazı girişindeki Şile ele geçirildi.
gg.aa.yy1395.aa|ANADOLU HİSARI|Sultan Yıldırım Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul'un fethi için zorunlu olduğu tespit edilen tahkimlerden birisi olan Anadolu Hisarı, Göksu Deresi ağzına inşa edildi. Karadeniz Boğazı girişindeki Şile ele geçirildi.|
1395KUŞATMA: İSTANBUL (2)Sultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
Yıldırım Bayezid, uzun süre abluka altında tuttuğu İstanbul’u ikinci kez kuşattı. Kış mevsiminin yaklaşması üzerine kuşatmaya son verildi.
gg.aa.yy1395.aa|KUŞATMA: İSTANBUL (2)|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|İstanbul|Yıldırım Bayezid, uzun süre abluka altında tuttuğu İstanbul’u ikinci kez kuşattı. Kış mevsiminin yaklaşması üzerine kuşatmaya son verildi.|
1397KUŞATMA: İSTANBUL (3)Sultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
Yıldırım Beyazıd Han, İstanbul'u 3.ncü kere kuşattı.
gg.aa.yy1397.aa|KUŞATMA: İSTANBUL (3)|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|İstanbul|Yıldırım Beyazıd Han, İstanbul'u 3.ncü kere kuşattı. |
1399KUŞATMA: İSTANBUL (4)Sultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
Bizans İmparatoru II.Manuel Paleologos, Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi hazırlamak amacıyla İtalya, Fransa ve İngiltere’ye gitti.
Bunun üzerine İstanbul dördüncü kez kuşatıldı. 1400 yılında, Timur’un Anadolu’ya girmesi üzerine kuşatma kaldırıldı.
gg.aa.yy1399.aa|KUŞATMA: İSTANBUL (4)|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|İstanbul|fransa|ingiltere||italya||Bizans İmparatoru II.Manuel Paleologos, Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi hazırlamak amacıyla İtalya, Fransa ve İngiltere’ye gitti. Bunun üzerine İstanbul dördüncü kez kuşatıldı. 1400 yılında, Timur’un Anadolu’ya girmesi üzerine kuşatma kaldırıldı.|
1411FETRET DEVRİFETRET DEVRİ / SAVAŞ
Musa Çelebi, Rumeli’de Osmanlı hükümdarlığını ilan etti.

Musa Çelebi’nin, Bizans İmparatoru Manuel’e bir elçi göndererek 1402’den beri ödenmemiş vergileri istedi.
Bunun üzerine Bizans ile Emir Süleyman Çelebi zamanında imzalanan antlaşma bozuldu.

Mehmet Çelebi ile Bizans imparatoru arasında ittifak antlaşması imzalandı.
İmparator, Mehmet Çelebi kuvvetlerini İstanbul Boğazı’ndan Rumeli’ye geçirmeyi taahhüt etti.

İstanbul’u kuşatan Musa Çelebi, Mehmet Çelebi’nin Rumeli’ye geçmesi üzerine kuşatmayı kaldırdı.
Simavna Kadısı'nın oğlu Şeyh Bedrettin kadıaskerliğe tayin edildi.
gg.aa.yy1411.aa|FETRET DEVRİ|FETRET DEVRİ|SAVAŞ|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Fetret Devri|İstanbul|Musa Çelebi, Rumeli’de Osmanlı hükümdarlığını ilan etti. Musa Çelebi’nin, Bizans İmparatoru Manuel’e bir elçi göndererek 1402’den beri ödenmemiş vergileri istedi. Bunun üzerine Bizans ile Emir Süleyman Çelebi zamanında imzalanan antlaşma bozuldu. Mehmet Çelebi ile Bizans imparatoru arasında ittifak antlaşması imzalandı. İmparator, Mehmet Çelebi kuvvetlerini İstanbul Boğazı’ndan Rumeli’ye geçirmeyi taahhüt etti. İstanbul’u kuşatan Musa Çelebi, Mehmet Çelebi’nin Rumeli’ye geçmesi üzerine kuşatmayı kaldırdı. Simavna Kadısı'nın oğlu Şeyh Bedrettin kadıaskerliğe tayin edildi. |
1422KUŞATMA: İSTANBUL (6)Sultan II.Murad / SAVAŞ
Osmanlı Devleti, İstanbul'u 6ncı kere kuşattı.
gg.aa.yy1422.aa|KUŞATMA: İSTANBUL (6)|Sultan II.Murad|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|İstanbul|Osmanlı Devleti, İstanbul'u 6ncı kere kuşattı.|
1452RUMELİ HİSARIFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
Bizans’a gelecek yardımları önlemek ve İstanbul’u kuşatmada üst olarak kullanacağı Rumeli Hisarı’nın yapımına başladı. Rumeli Hisarı’nın yapımına engel olamayan Bizans İmparatoru, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti ve sur kapılarını ördürerek kapattı.
gg.aa.yy1452.aa|RUMELİ HİSARI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Bizans’a gelecek yardımları önlemek ve İstanbul’u kuşatmada üst olarak kullanacağı Rumeli Hisarı’nın yapımına başladı. Rumeli Hisarı’nın yapımına engel olamayan Bizans İmparatoru, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti ve sur kapılarını ördürerek kapattı.|
2 NİSAN 1453ŞAHİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda balistik uzmanıydı. Kendi icad ettiği muazzam bir sistemle, yeni bir top silahı üretti. Bu toplar İstanbul surlarının açılmasında en etkili Türk silahı olmuştur.
II.Mehmet’in, Edirne’de döktürdüğü ve Şubat ayında yola çıkan “Şahi” adı verilen büyük top İstanbul önlerine getirildi.
gg2.aa4.yy1453.aaNİSAN|ŞAHİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda balistik uzmanıydı. Kendi icad ettiği muazzam bir sistemle, yeni bir top silahı üretti. Bu toplar İstanbul surlarının açılmasında en etkili Türk silahı olmuştur. II.Mehmet’in, Edirne’de döktürdüğü ve Şubat ayında yola çıkan “Şahi” adı verilen büyük top İstanbul önlerine getirildi.|
5 NİSAN 1453HALİÇ'E ZİNCİRFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
Bizanslılar, gemilerin girmesini önlemek amacıyla Haliç'e zincir gerdi.
gg5.aa4.yy1453.aaNİSAN|HALİÇ'E ZİNCİR|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Bizanslılar, gemilerin girmesini önlemek amacıyla Haliç'e zincir gerdi.|
12 NİSAN 1453İSTANBUL KUŞATMASIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
Osmanlı donanması Dolmabahçe önlerine demirledi.
gg12.aa4.yy1453.aaNİSAN|İSTANBUL KUŞATMASI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Osmanlı donanması Dolmabahçe önlerine demirledi.|
18 NİSAN 1453İSTANBUL KUŞATMASIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
İstanbul çevresindeki kritik adalar fethedildi.
gg18.aa4.yy1453.aaNİSAN|İSTANBUL KUŞATMASI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul çevresindeki kritik adalar fethedildi.|
22 NİSAN 1453GEMİLER KARADAN YÜRÜTÜLDÜFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
Osmanlı donanması karadan taşınarak Haliç’e indirildi.
gg22.aa4.yy1453.aaNİSAN|GEMİLER KARADAN YÜRÜTÜLDÜ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Osmanlı donanması karadan taşınarak Haliç’e indirildi.|
23 NİSAN 1453HALİÇE KÖPRÜ KURULDUFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
Osmanlı askerleri Haliç’te köprü kurdu. Bunun üzerine Bizans imparatoru, II.Mehmet’e barış teklifinde bulundu.
gg23.aa4.yy1453.aaNİSAN|HALİÇE KÖPRÜ KURULDU|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Osmanlı askerleri Haliç’te köprü kurdu. Bunun üzerine Bizans imparatoru, II.Mehmet’e barış teklifinde bulundu.|
18 MAYIS 1453MANCINIK KULESİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
Kuşatmada önemli rol oynayan tekerlekli kule, surların önünde konuşlandı.
gg18.aa5.yy1453.aaMAYIS|MANCINIK KULESİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Kuşatmada önemli rol oynayan tekerlekli kule, surların önünde konuşlandı.|
29 MAYIS 1453
FETİH: İSTANBULFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdi. İstanbul fethedildi. İstanbul'u fetheden Osmanlı, birkez daha Türk Dünya Devleti kurmuş oldu. Dünya tarihinde yeni bir çağ başladı.
 • 1000 yıllık Bizans devleti sona ermiştir.
 • İstanbul’un fethi Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir.
 • Kalelerin ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu gelişmeler Avrupa’da derebeylik rejiminin gücünü kaybetmesine ve mutlak krallıkların güçlenmesini sağlamıştır.
 • Fetihten sonra İtalya’ya giden Bizans bilginleri Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuşlardır.
 • Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi Avrupalılar’ı yeni arayışlara yöneltmiş ve Coğrafi Keşiflere sebep olmuştur.
 • Avrupa ülkeleri İstanbul’da ilk sürekli elçilikler kurmaya başlamışlardır.
 • Ortodokslar koruma altına alınarak Avrupa’nın dini birliği önlenmiştir.
  Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi üzerine Ruslar, Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaya başladılar.
 • gg29.aa5.yy1453.aaMAYIS|FETİH: İSTANBUL|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Yıl Dönümü|İstanbul|Önemli Gün ve Dönemler|Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdi. İstanbul fethedildi. İstanbul'u fetheden Osmanlı, birkez daha Türk Dünya Devleti kurmuş oldu. Dünya tarihinde yeni bir çağ başladı. £.£..£li£..£.£1000 yıllık Bizans devleti sona ermiştir. £.£..£li£..£.£İstanbul’un fethi Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir. £.£..£li£..£.£Kalelerin ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu gelişmeler Avrupa’da derebeylik rejiminin gücünü kaybetmesine ve mutlak krallıkların güçlenmesini sağlamıştır. £.£..£li£..£.£Fetihten sonra İtalya’ya giden Bizans bilginleri Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuşlardır. £.£..£li£..£.£Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi Avrupalılar’ı yeni arayışlara yöneltmiş ve Coğrafi Keşiflere sebep olmuştur. £.£..£li£..£.£Avrupa ülkeleri İstanbul’da
  1 HAZİRAN 1453AYASOFYA CAMİİFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Bizans’ın en önemli eserlerinden Ayasofya Kilisesi, camiye dönüştürüldü.
  gg1.aa6.yy1453.aaHAZİRAN|AYASOFYA CAMİİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İstanbul|Bizans’ın en önemli eserlerinden Ayasofya Kilisesi, camiye dönüştürüldü. |
  11 HAZİRAN 1453ORTODOKS PATRİĞİFatih Sultan Mehmed Dönemi
  Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra, yeni bir Rum Ortodoks patrik tayin etti.
  gg11.aa6.yy1453.aaHAZİRAN|ORTODOKS PATRİĞİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|Mason|İstanbul|Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra, yeni bir Rum Ortodoks patrik tayin etti. |
  1458YEDİKULE SURLARIFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  İstanbul surlarının Yedikule kısmında iki yeni sur ve kulelerin inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1458.aa|YEDİKULE SURLARI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul surlarının Yedikule kısmında iki yeni sur ve kulelerin inşaatı tamamlandı.|
  1459EYÜB CAMİİFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Eyüp Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1459.aa|EYÜB CAMİİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Eyüp Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.|
  1461ERMENİ PATRİKLİĞİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
  Bursa’daki Ermeniler'in dini lideri (Episkoposu) olan Hovakim, İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in fermanıyla, beraberindeki cemaatiyle birlikte 1461 yılında İstanbul’a getirtildi.

  Aynı yıl mevcut Rum Patrikliği’nin yanına bir de Ermeni Patrikliği kuruldu ve Hovakim de ilk Ermeni Patriği olarak atandı.

  Hovakim 1461’de başlayarak 1478 yılına kadar İstanbul Ermeni Patriği olarak görev yaptı.
  gg.aa.yy1461.aa|ERMENİ PATRİKLİĞİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Mason|İstanbul|Bursa’daki Ermeniler'in dini lideri (Episkoposu) olan Hovakim, İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in fermanıyla, beraberindeki cemaatiyle birlikte 1461 yılında İstanbul’a getirtildi. Aynı yıl mevcut Rum Patrikliği’nin yanına bir de Ermeni Patrikliği kuruldu ve Hovakim de ilk Ermeni Patriği olarak atandı. Hovakim 1461’de başlayarak 1478 yılına kadar İstanbul Ermeni Patriği olarak görev yaptı.|
  1463 ...
  1470
  FATİH KÜLLİYESİFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  İstanbul’da Fatih Külliyesi inşa edildi.
  gg.aa.yy1463.aa|FATİH KÜLLİYESİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da Fatih Külliyesi inşa edildi.|
  1470FATİH CAMİİFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Fatih Camii inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1470.aa|FATİH CAMİİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Fatih Camii inşaatı tamamlandı.|
  1472MURAT PAŞA CAMİİFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Murat Paşa tarafından yaptırılan İstanbul Aksaray’daki Murat Paşa Camii ve külliyesi inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1472.aa|MURAT PAŞA CAMİİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|Murat Paşa tarafından yaptırılan İstanbul Aksaray’daki Murat Paşa Camii ve külliyesi inşaatı tamamlandı.|
  1472ÇİNİLİ KÖŞKFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı çevresindeki Çinili Köşk inşaatı bitti.
  gg.aa.yy1472.aa|ÇİNİLİ KÖŞK|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı çevresindeki Çinili Köşk inşaatı bitti.|
  1474MAHMUTPAŞA CAMİİFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Sadrazam Mahmut Paşa tarafından yaptırılan İstanbul Mahmutpaşa semtindeki Mahmut Paşa Camii ve külliyesinin yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1474.aa|MAHMUTPAŞA CAMİİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Sadrazam Mahmut Paşa tarafından yaptırılan İstanbul Mahmutpaşa semtindeki Mahmut Paşa Camii ve külliyesinin yapımı tamamlandı.|
  1478TOPKAPI SARAYIFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  İstanbul Beyazıt’ta şimdiki üniversite binasının bulunduğu yerdeki Eski Saray’ın yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1478.aa|TOPKAPI SARAYI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Beyazıt’ta şimdiki üniversite binasının bulunduğu yerdeki Eski Saray’ın yapımı tamamlandı.|
  1485DAVUD PAŞA KÜLLİYESİSultan II.Beyazid / Yatırımlar
  İstanbul’daki Davut Paşa Külliyesinin yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1485.aa|DAVUD PAŞA KÜLLİYESİ|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’daki Davut Paşa Külliyesinin yapımı tamamlandı.|
  1486İMRAHOR CAMİİSultan II.Beyazid / Yatırımlar
  İstanbul Yedikule’deki Studios Manastırı’nın bir parçası olan Ayios loannes Prodromos (Vaftizci Yahya) Kilisesi, kiliseden camiye çevrilerek İmrahor Camii adıyla ibadete açıldı.
  gg.aa.yy1486.aa|İMRAHOR CAMİİ|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Yedikule’deki Studios Manastırı’nın bir parçası olan Ayios loannes Prodromos (Vaftizci Yahya) Kilisesi, kiliseden camiye çevrilerek İmrahor Camii adıyla ibadete açıldı. |
  16 OCAK 1489İSTANBUL DEPREMİSultan II.Beyazid / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’daki büyük şiddetli depremde birçok ev yıkıldı.
  gg16.aa1.yy1489.aaOCAK|İSTANBUL DEPREMİ|Sultan II.Beyazid|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’daki büyük şiddetli depremde birçok ev yıkıldı.|
  1490FİRUZAĞA CAMİİSultan II.Beyazid / Yatırımlar
  II.Bayezid’in hazinedarbaşısı tarafından İstanbul Divanyolu’nda yaptırılan Firuzağa Camii inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1490.aa|FİRUZAĞA CAMİİ|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|II.Bayezid’in hazinedarbaşısı tarafından İstanbul Divanyolu’nda yaptırılan Firuzağa Camii inşaatı tamamlandı.|
  1491GALİB DEDE DERGAHISultan II.Beyazid / Yatırımlar
  İstanbul Tünel’de Galip Dede Dergâhı olarak da anılan Galata Mevlevihanesi inşaatı bitti.
  gg.aa.yy1491.aa|GALİB DEDE DERGAHI|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Tünel’de Galip Dede Dergâhı olarak da anılan Galata Mevlevihanesi inşaatı bitti.|
  1505BEYAZID CAMİİSultan II.Beyazid / Yatırımlar
  1501 yılında temeli atılan Bayezid Camii’nin yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1505.aa|BEYAZID CAMİİ|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|1501 yılında temeli atılan Bayezid Camii’nin yapımı tamamlandı.|
  22 AĞUSTOS 1509İSTANBUL DEPREMİSultan II.Beyazid / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’da deprem: “Küçük Kıyamet” adı verilen deprem sonunda İstanbul yerle bir oldu. Anadolu ve Rumeli’den getirilen seksen bin kişiyle yeniden inşa edildi.
  gg22.aa8.yy1509.aaAĞUSTOS|İSTANBUL DEPREMİ|Sultan II.Beyazid|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da deprem: “Küçük Kıyamet” adı verilen deprem sonunda İstanbul yerle bir oldu. Anadolu ve Rumeli’den getirilen seksen bin kişiyle yeniden inşa edildi.|
  1522SULTAN SELİM CAMİİKanuni Sultan Süleyman / Yatırımlar
  Kanunî Sultan Süleyman’ın babası Sultan Selim adına İstanbul Fatih semtinde yaptırdığı Sultan Selim Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1522.aa|SULTAN SELİM CAMİİ|Kanuni Sultan Süleyman|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Kanunî Sultan Süleyman’ın babası Sultan Selim adına İstanbul Fatih semtinde yaptırdığı Sultan Selim Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.|
  1555Kanuni Sultan Süleyman
  İstanbul’da kahve içilmeye başlandı.
  gg.aa.yy1555.aa||Kanuni Sultan Süleyman|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da kahve içilmeye başlandı.|
  20 EYLÜL 1563İSTANBUL'DA SEL FELAKETİKanuni Sultan Süleyman / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’da büyük bir sel felaketi yaşandı.
  gg20.aa9.yy1563.aaEYLÜL|İSTANBUL'DA SEL FELAKETİ|Kanuni Sultan Süleyman|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da büyük bir sel felaketi yaşandı.|
  19 EYLÜL 1569İSTANBUL'DA YANGIN FELAKETİSultan II.Selim / KAZA ve FELAKETLER
  Bir hafta süren İstanbul yangınında binlerce ev yandı; bir çok tarihi eser ve belge yok oldu.
  gg19.aa9.yy1569.aaEYLÜL|İSTANBUL'DA YANGIN FELAKETİ|Sultan II.Selim|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Bir hafta süren İstanbul yangınında binlerce ev yandı; bir çok tarihi eser ve belge yok oldu.|
  1573AYASOFYA MİNARELERİSultan II.Selim / Yatırımlar
  Ayasofya Camii’ne iki minare daha ilave edildi.
  gg.aa.yy1573.aa|AYASOFYA MİNARELERİ|Sultan II.Selim|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|Ayasofya Camii’ne iki minare daha ilave edildi.|
  AYASOFYA | DuruVizyon.com
  9 HAZİRAN 1616SULTANAHMED CAMİİSultan I.Ahmed Dönemi / Yatırımlar
  İstanbul’da, temeli 8 Eylül 1609 tarihinde atılan Sultan Ahmet Camii’nin inşası tamamlandı.
  gg9.aa6.yy1616.aaHAZİRAN|SULTANAHMED CAMİİ|Sultan I.Ahmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da, temeli 8 Eylül 1609 tarihinde atılan Sultan Ahmet Camii’nin inşası tamamlandı.|
  9 ŞUBAT 1621ŞİDDETLİ SOĞUKSultan Genç Osman / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Haliç ve ardından 16 gün sonra İstanbul Boğazı dondu.
  gg9.aa2.yy1621.aaŞUBAT|ŞİDDETLİ SOĞUK|Sultan Genç Osman|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Haliç ve ardından 16 gün sonra İstanbul Boğazı dondu.|
  1629ST.GEORGES MEKTEBİSultan IV.Murad / EĞİTİM
  Cizvitler tarafından, İstanbul’da “Saint Georges” Fransız okulu ile yine “St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi’nin kurulması.
  gg.aa.yy1629.aa|ST.GEORGES MEKTEBİ|Sultan IV.Murad|EĞİTİM|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|fransa|Cizvitler tarafından, İstanbul’da “Saint Georges” Fransız okulu ile yine “St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi’nin kurulması.|
  2 EYLÜL 1633İSTANBUL'DA YANGINSultan IV.Murad / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’da çıkan büyük yangında şehrin beşte biri kül oldu.
  gg2.aa9.yy1633.aaEYLÜL|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan IV.Murad|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da çıkan büyük yangında şehrin beşte biri kül oldu.|
  30 AĞUSTOS 1640İSTANBUL'DA YANGINSultan İbrahim Dönemi / KAZA ve FELAKETLER
  Büyük İstanbul yangını: Balat’taki mum imalathanelerinin birinde çıkan yangın Balat, Fener, Sultanselim semtlerine kadar yayılmış, ancak Çukurbostan’da söndürülebilmiştir.
  gg30.aa8.yy1640.aaAĞUSTOS|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan İbrahim Dönemi|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Büyük İstanbul yangını: Balat’taki mum imalathanelerinin birinde çıkan yangın Balat, Fener, Sultanselim semtlerine kadar yayılmış, ancak Çukurbostan’da söndürülebilmiştir.|
  26 HAZİRAN 1645İSTANBUL'DA YANGINSultan İbrahim Dönemi / KAZA ve FELAKETLER
  Büyük İstanbul yangını.
  gg26.aa6.yy1645.aaHAZİRAN|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan İbrahim Dönemi|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Büyük İstanbul yangını.|
  29 MAYIS 1648İSTANBUL DEPREMİSultan İbrahim Dönemi / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul büyük bir depremle sallandı.
  gg29.aa5.yy1648.aaMAYIS|İSTANBUL DEPREMİ|Sultan İbrahim Dönemi|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul büyük bir depremle sallandı.|
  24 TEMMUZ 1660İSTANBUL'DA YANGINSultan IV.(avcı) Mehmed / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’da büyük yangın.
  gg24.aa7.yy1660.aaTEMMUZ|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan IV.(avcı) Mehmed|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da büyük yangın.|
  1664MISIR ÇARŞISISultan IV.(avcı) Mehmed / Yatırımlar
  Yeni Cami külliyesinin bir parçası olarak yapılan Mısır Çarşısı inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1664.aa|MISIR ÇARŞISI|Sultan IV.(avcı) Mehmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Ortadoğu|Mısır|Yeni Cami külliyesinin bir parçası olarak yapılan Mısır Çarşısı inşaatı tamamlandı.|
  24 TEMMUZ 1665TOPKAPI SARAYI KUNDAKLANDISultan IV.(avcı) Mehmed / KAZA ve FELAKETLER
  Yeni Saray da denen Topkapı Sarayı, bir cariye tarafından kundaklanarak yakıldı. Sarayın büyük bölümü yandı. Yakalanan cariye boğdurularak idam edildi.
  gg24.aa7.yy1665.aaTEMMUZ|TOPKAPI SARAYI KUNDAKLANDI|Sultan IV.(avcı) Mehmed|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Yeni Saray da denen Topkapı Sarayı, bir cariye tarafından kundaklanarak yakıldı. Sarayın büyük bölümü yandı. Yakalanan cariye boğdurularak idam edildi. |
  1676KÖPRÜLÜ KÜLLİYESİSultan IV.(avcı) Mehmed / Yatırımlar
  Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Köprülü külliyesi inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1676.aa|KÖPRÜLÜ KÜLLİYESİ|Sultan IV.(avcı) Mehmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Köprülü külliyesi inşaatı tamamlandı.|
  7 HAZİRAN 1690İSTANBUL'DA YANGINSultan II.Süleyman / KAZA ve FELAKETLER
  Eyüp yangını.
  gg7.aa6.yy1690.aaHAZİRAN|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan II.Süleyman|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Eyüp yangını. |
  1 OCAK 1691İSTANBUL'DA YANGINSultan II.Süleyman / KAZA ve FELAKETLER
  Mısırçarşısı yangını.
  gg1.aa1.yy1691.aaOCAK|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan II.Süleyman|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Mısır|Mısırçarşısı yangını. |
  7 HAZİRAN 1693İSTANBUL'DA YANGINSultan II.Ahmed / KAZA ve FELAKETLER
  Büyük İstanbul yangını.
  gg7.aa6.yy1693.aaHAZİRAN|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan II.Ahmed|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Büyük İstanbul yangını.|
  3 ARALIK 1701İSTANBUL'DA YANGINSultan II.Mustafa / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Bedesten’de çıkan yangında, Sipahiler Çarşısı, Bitpazarı ve Mercan Çarşısı tamamen yandı.
  gg3.aa12.yy1701.aaARALIK|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan II.Mustafa|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Bedesten’de çıkan yangında, Sipahiler Çarşısı, Bitpazarı ve Mercan Çarşısı tamamen yandı.|
  1702AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA YALISISultan II.Mustafa / Yatırımlar
  İstanbul Boğazı Anadolu yakasında, Amcazade Hüseyin Paşa adına, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı yapıldı.
  gg.aa.yy1702.aa|AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA YALISI|Sultan II.Mustafa|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Boğazı Anadolu yakasında, Amcazade Hüseyin Paşa adına, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı yapıldı.|
  1705TERSANE YANGINISultan III.Ahmed / KAZA ve FELAKETLER
  Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’de gemi kalafatlanırken ihmal yüzünden kereste depolarının yanması sonucu olay yerine giden Padişah, Kaptan-ı Derya Abdullah Paşa’yı bu olayın sorumlusu kabul edip ibret olsun diye hemen idam ettirdi.
  gg.aa.yy1705.aa|TERSANE YANGINI|Sultan III.Ahmed|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’de gemi kalafatlanırken ihmal yüzünden kereste depolarının yanması sonucu olay yerine giden Padişah, Kaptan-ı Derya Abdullah Paşa’yı bu olayın sorumlusu kabul edip ibret olsun diye hemen idam ettirdi.|
  1707ALİPAŞA CAMİİSultan III.Ahmed / Yatırımlar
  Sadrazam Çorlulu Ali Paşa Camii’nin yapımı tamamlanıp ibadete açıldı.
  gg.aa.yy1707.aa|ALİPAŞA CAMİİ|Sultan III.Ahmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Sadrazam Çorlulu Ali Paşa Camii’nin yapımı tamamlanıp ibadete açıldı.|
  1708YENİ VALİDE CAMİİSultan III.Ahmed / Yatırımlar
  Üsküdar’da Yeni Valide Camii’nin yapımına başlandı. Bu camiyi yaptıran, IV. Mehmet’in eşi Emetullah Rabia Gülnûş Sultan’dır. Kendisi’de, caminin yanında çok güzel bir yapı olan bir açık türbede yatmaktadır.
  gg.aa.yy1708.aa|YENİ VALİDE CAMİİ|Sultan III.Ahmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Üsküdar’da Yeni Valide Camii’nin yapımına başlandı. Bu camiyi yaptıran, IV. Mehmet’in eşi Emetullah Rabia Gülnûş Sultan’dır. Kendisi’de, caminin yanında çok güzel bir yapı olan bir açık türbede yatmaktadır.|
  1708İSTANBUL'DA YANGINSultan III.Ahmed / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Eyüp’te çıkan yangında, İskele civarı yalılarıyla Eyüp Çarşısı tamamen yandı.
  gg.aa.yy1708.aa|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan III.Ahmed|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Eyüp’te çıkan yangında, İskele civarı yalılarıyla Eyüp Çarşısı tamamen yandı.|
  25 MAYIS 1718İSTANBUL DEPREMİSultan III.Ahmed / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’da 3 dakika süren büyük bir deprem oldu.
  gg25.aa5.yy1718.aaMAYIS|İSTANBUL DEPREMİ|Sultan III.Ahmed|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da 3 dakika süren büyük bir deprem oldu.|
  17 TEMMUZ 1718İSTANBUL'DA YANGINSultan III.Ahmed / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Cibali’de çıkan ve şiddetli poyrazın etkisiyle gittikçe yayılan yangın, 27 saat içinde şehrin büyük bölümünü kül etti.
  gg17.aa7.yy1718.aaTEMMUZ|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan III.Ahmed|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Cibali’de çıkan ve şiddetli poyrazın etkisiyle gittikçe yayılan yangın, 27 saat içinde şehrin büyük bölümünü kül etti.|
  21 TEMMUZ 1718 ...
  28 EYLÜL 1730
  LALE DEVRİSultan III.Ahmed / SİYASİ GELİŞMELER
  1718’de Avusturya ve müttefiki Venedik ile imzalanan Pasarofça Antlaşması’yla başlayan, Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın uzun sadaret dönemini içerisine alan ve 1730’da Patrona Halil İsyanı ile son bulan bu dönem Batı ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştiği, zevk, eğlence, barış, yenileşme ve sivil reformların gerçekleştiği dönemdir. Osmanlı kroniklerinde Lale Devri adında bir dönem tanımlaması bulunmamakla birlikte, bu ifadeyi ilk defa Yahya Kemal Beyatlı kullandı. 1913 yılında ise tarihçi Ahmed Refik Altınay tarafından 1913 yılında İkdam Gazetesi’nde yayımlanan makalesinin ardından kullanımı yaygınlık kazandı.

  Ancak bu zevk ve sefa döneminde artan giderler ve toplumda başlayan ahlaki değerler çok geçmeden tartışmalara neden oldu. Askeri reformlardan endişe duyan yeniçeriler de memnun olmayan halkı destekliyordu; zira boş vakitlerinde ticaretle uğraşan yeniçeriler gibi küçük zanaatkârlar da son konulan vergilerden memnun değillerdi. Merkezdeki hoşnutsuzluğa taşradaki asayişsizlik sonucu İstanbul'a yönelik göçler, artan işsizlik ve esnafın karşılaştığı zorluklar da eklendi. Önemli devlet mevkilerine sadrazam ve şeyh-ül İslam yakınlarının getirilerek bazı kişilerin önlerinin tıkanması içten içe iktidar kavgalarına yol açmaktaydı.

  Özellikle sadrazamın akrabalarından oluşan bir ekip kurmuş olması ve bunların önemli görevlere getirilmesi en çok tepki çeken konuyu oluşturuyordu. Sonuç itibariyle, Patrona Halil önderliğinde bir ayaklanma patlak verdi. Patrona Halil İsyanı olarak bilinen bu ayaklanma sırasında damadı İbrahim Paşa'yı feda eden III. Ahmed asilerin isteği üzerine tahtı da yeğeni 1. Mahmud'a vermek zorunda kaldı. Böylelikle Lale Devri son buldu.
  gg21.aa7.yy1718.aaTEMMUZ|LALE DEVRİ|Sultan III.Ahmed|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Önemli Gün ve Dönemler|1718’de Avusturya ve müttefiki Venedik ile imzalanan Pasarofça Antlaşması’yla başlayan, Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın uzun sadaret dönemini içerisine alan ve 1730’da Patrona Halil İsyanı ile son bulan bu dönem Batı ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştiği, zevk, eğlence, barış, yenileşme ve sivil reformların gerçekleştiği dönemdir. Osmanlı kroniklerinde Lale Devri adında bir dönem tanımlaması bulunmamakla birlikte, bu ifadeyi ilk defa Yahya Kemal Beyatlı kullandı. 1913 yılında ise tarihçi Ahmed Refik Altınay tarafından 1913 yılında İkdam Gazetesi’nde yayımlanan makalesinin ardından kullanımı yaygınlık kazandı. Ancak bu zevk ve sefa döneminde artan giderler ve toplumda başlayan ahlaki değerler çok geçmeden tartışmalara neden oldu. Askeri reformlardan endişe duyan yeniçeriler de memnun olmayan halkı destekliyordu; zira boş vakitlerinde
  21 TEMMUZ 1718İSTANBUL'DA YANGINSultan III.Ahmed / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Gedikpaşa yangınında Kumkapı’dan surlara kadar birçok güzel saray ve konak tamamen yandı.
  gg21.aa7.yy1718.aaTEMMUZ|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan III.Ahmed|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Gedikpaşa yangınında Kumkapı’dan surlara kadar birçok güzel saray ve konak tamamen yandı.|
  23 KASIM 1719III.AHMET KÜTÜPHANESİSultan III.Ahmed / Yatırımlar
  III. Ahmet Kütüphanesi yapıldı.
  gg23.aa11.yy1719.aaKASIM|III.AHMET KÜTÜPHANESİ|Sultan III.Ahmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|III. Ahmet Kütüphanesi yapıldı.|
  1720DAMAT İBRAHİM PAŞA KÜLLİYESİSultan III.Ahmed / Yatırımlar
  Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nin yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1720.aa|DAMAT İBRAHİM PAŞA KÜLLİYESİ|Sultan III.Ahmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nin yapımı tamamlandı.|
  1720KULELİ BAHÇE CAMİİSultan III.Ahmed / Yatırımlar
  Kuleli Bahçe Camii’nin yapımı sona erdi.
  gg.aa.yy1720.aa|KULELİ BAHÇE CAMİİ|Sultan III.Ahmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Kuleli Bahçe Camii’nin yapımı sona erdi.|
  1721KIZ KULESİ FENERİSultan III.Ahmed / Yatırımlar
  İstanbul Kız Kulesi’ne ilk defa olarak bir deniz feneri konuldu.
  gg.aa.yy1721.aa|KIZ KULESİ FENERİ|Sultan III.Ahmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Kız Kulesi’ne ilk defa olarak bir deniz feneri konuldu.|
  1721İSTANBUL'DA YANGINSultan III.Ahmed / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Balat’taki yangında yüzlerce ev yandı.
  gg.aa.yy1721.aa|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan III.Ahmed|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Balat’taki yangında yüzlerce ev yandı.|
  1722SADABAD SARAYISultan III.Ahmed / Yatırımlar
  Kâğıthane deresi üzerinde Sadabad Sarayı yapıldı.
  gg.aa.yy1722.aa|SADABAD SARAYI|Sultan III.Ahmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Kâğıthane deresi üzerinde Sadabad Sarayı yapıldı.|
  1725TULUMBACI OCAĞISultan III.Ahmed / Yatırımlar
  Fransız mühendisi Davut Gerçek Ağa, İstanbul’da ilk defa olarak yangın tulumbası yapıp kullandı. Daha sonra Davut Gerçek Ağa’nın başında bulunduğu, Yeniçeri Ocağı’na bağlı bir Tulumbacı Ocağı kuruldu.
  gg.aa.yy1725.aa|TULUMBACI OCAĞI|Sultan III.Ahmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|fransa|Fransız mühendisi Davut Gerçek Ağa, İstanbul’da ilk defa olarak yangın tulumbası yapıp kullandı. Daha sonra Davut Gerçek Ağa’nın başında bulunduğu, Yeniçeri Ocağı’na bağlı bir Tulumbacı Ocağı kuruldu.|
  1726HUMUYUNABAD SARAYISultan III.Ahmed / Yatırımlar
  İstanbul Bebek’te cami, hamam ve Hümûyunâbad sahil sarayı yapıldı.
  gg.aa.yy1726.aa|HUMUYUNABAD SARAYI|Sultan III.Ahmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Bebek’te cami, hamam ve Hümûyunâbad sahil sarayı yapıldı.|
  1728III.AHMET SEBİLİSultan III.Ahmed / Yatırımlar
  Topkapı Sarayı önünde III. Ahmet Sebili ve Çeşmesi yapıldı.
  gg.aa.yy1728.aa|III.AHMET SEBİLİ|Sultan III.Ahmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Topkapı Sarayı önünde III. Ahmet Sebili ve Çeşmesi yapıldı.|
  27 TEMMUZ 1729İSTANBUL'DA YANGINSultan III.Ahmed / KAZA ve FELAKETLER
  Büyük İstanbul yangınında şehrin sekizde biri yandı.
  gg27.aa7.yy1729.aaTEMMUZ|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan III.Ahmed|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Büyük İstanbul yangınında şehrin sekizde biri yandı.|
  28 EYLÜL 1730PATRONA HALİL İSYANISultan III.Ahmed / SAVAŞ
  Patrona Halil İsyanı Osmanlı’nın Batılı referanslar ile mevcut durumdan kurtulma çabası sergilediği Lale Devri dönemini sonlandıran isyan olarak tarihe geçti.

  On iki yıl boyunca Batı ıslahatlarına ağırlık verilen bu süreçte; devlet adamları, ıslahatlardan rahatsız olmuş ve Lale Devri boyunca görevde bulunan Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığından şikâyetçi olmaya başlamıştı.

  İsyan hazırlıklarına başlayan devlet adamları isyanı başlatma görevini Patrona lakaplı, o zamana kadar çeşitli olaylara karışmış ve iki kere idam cezasından kurtulmuş, İstanbul’da seyyar satıcılık yapan Halil’e verdi. İsyanın planını yapan Patrona Halil, Beyazıt Camii önünde isyanı başlatarak kısa sürede halkın yoğun desteğini elde etmeyi başardı.

  Patrona Halil, bu halk isyanının ele başısı olup, Harpeşteli bir Arnavut’tur. Leventlik ve Rumeli’de Yeniçerilik yapmıştır.
  Nice ve Vidin’de çıkan Yeniçeri ayaklanmalarına katılarak idam cezası alan ancak idamdan kurtulan biridir.
  Daha sonra İstanbul’a gelmiş ve gönüllü olarak Yeniçeri Ocağı’nda görev almıştır.

 • Topkapı Sarayı’nın etrafını saran isyancı grup karşısında Padişah III.Ahmet, isyanı sonlandırmak adına katli istenen devlet adamlarını görevden aldı.
 • Padişahın isyanı bastırma çabaları isyancı grubu geri püskürtmeye yetmeyince III.Ahmet tahtı I.Mahmut’a bırakmak zorunda kaldı.
 • I.Mahmut tahta çıktığında yönetimin ağırlıklı gücü hala isyancıların elindeydi ve bu süreçte isyancıların pek çoğu devlet kademesinde önemli mevkilere geçti.
 • I.Mahmut isyancıların elindeki kontrolü kendi otoritesi altına almak için Patrona Halil ve yandaşlarını İran seferini görüşmek üzere saraya çağırarak boğdurdu. Böylelikle isyanın elebaşlarını cezalandırmış oldu.
 • Bu olayın ardından ikinci bir isyan daha çıkarılmak istense de Patrona Halil isyanı kadar başarılı olamadı ve hemen bastırıldı.
 • gg28.aa9.yy1730.aaEYLÜL|PATRONA HALİL İSYANI|Sultan III.Ahmed|SAVAŞ|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Terör|Darbeler Tarihi|Teba İsyanları|Patrona Halil İsyanı Osmanlı’nın Batılı referanslar ile mevcut durumdan kurtulma çabası sergilediği £.£..£b£..£.£Lale Devri dönemini sonlandıran isyan£.£..£/b£..£.£ olarak tarihe geçti. On iki yıl boyunca Batı ıslahatlarına ağırlık verilen bu süreçte; devlet adamları, ıslahatlardan rahatsız olmuş ve Lale Devri boyunca görevde bulunan Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığından şikâyetçi olmaya başlamıştı. İsyan hazırlıklarına başlayan devlet adamları isyanı başlatma görevini Patrona lakaplı, o zamana kadar çeşitli olaylara karışmış ve iki kere idam cezasından kurtulmuş, İstanbul’da seyyar satıcılık yapan Halil’e verdi. İsyanın planını yapan Patrona Halil, Beyazıt Camii önünde isyanı başlatarak kısa sürede halkın yoğun desteğini elde etmeyi başardı. Patrona Halil, bu halk isyanının ele başısı olup, Harpeşteli bir Arnavut’tur. Leventlik ve Ru
  1732TOPHANE ÇEŞMESİSultan I.Mahmud / Yatırımlar
  İstanbul Tophane Meydanı’nda Tophane Çeşmesi yapıldı.
  gg.aa.yy1732.aa|TOPHANE ÇEŞMESİ|Sultan I.Mahmud|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Tophane Meydanı’nda Tophane Çeşmesi yapıldı.|
  1732SALİHA SULTAN ÇEŞMESİSultan I.Mahmud / Yatırımlar
  Saliha Sultan Çeşmesi yapıldı.
  gg.aa.yy1732.aa|SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ|Sultan I.Mahmud|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Saliha Sultan Çeşmesi yapıldı.|
  1741AŞİR EFENDİ KÜTÜPHANESİSultan I.Mahmud / Yatırımlar
  İstanbul Bahçekapı’da Aşir Efendi Kütüphanesi yapıldı.
  gg.aa.yy1741.aa|AŞİR EFENDİ KÜTÜPHANESİ|Sultan I.Mahmud|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Bahçekapı’da Aşir Efendi Kütüphanesi yapıldı.|
  1741CAĞALOĞLU HAMAMISultan I.Mahmud / Yatırımlar
  İstanbul Cağaloğlu’nda Cağaloğlu hamamı inşa edildi.
  gg.aa.yy1741.aa|CAĞALOĞLU HAMAMI|Sultan I.Mahmud|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Cağaloğlu’nda Cağaloğlu hamamı inşa edildi.|
  1741ATIF EFENDİ KÜTÜPHANESİSultan I.Mahmud / Yatırımlar
  İstanbul’un Vefa semtinde Atıf Efendi Kütüphanesi kuruldu.
  gg.aa.yy1741.aa|ATIF EFENDİ KÜTÜPHANESİ|Sultan I.Mahmud|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’un Vefa semtinde Atıf Efendi Kütüphanesi kuruldu.|
  3 ŞUBAT 1748İSTANBUL'DA YANGINSultan I.Mahmud / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Süleymaniye’de çıkan yangında 5 bine yakın ev yandı,binlerce kişi açıkta kaldı.
  gg3.aa2.yy1748.aaŞUBAT|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan I.Mahmud|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Süleymaniye’de çıkan yangında 5 bine yakın ev yandı,binlerce kişi açıkta kaldı.|
  29 TEMMUZ 1752İSTANBUL DEPREMİSultan I.Mahmud / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul ve Trakya’daki depremde pek çok insan öldü. Tarihi eserlerin çoğu yerle bir oldu.Bilhassa Edirne ve çevresinde etkili olan deprem, aralıklı olarak birkaç ay sürdü; Bu nedenle halk, devamlı korku ve endişe içinde yaşadı.
  gg29.aa7.yy1752.aaTEMMUZ|İSTANBUL DEPREMİ|Sultan I.Mahmud|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul ve Trakya’daki depremde pek çok insan öldü. Tarihi eserlerin çoğu yerle bir oldu.Bilhassa Edirne ve çevresinde etkili olan deprem, aralıklı olarak birkaç ay sürdü; Bu nedenle halk, devamlı korku ve endişe içinde yaşadı.|
  1753BALIKLI RUM HASTANESİSultan I.Mahmud / Yatırımlar
  Balıklı Rum Hastanesi açıldı.
  gg.aa.yy1753.aa|BALIKLI RUM HASTANESİ|Sultan I.Mahmud|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Balıklı Rum Hastanesi açıldı.|
  1755İSTANBUL DONDUSultan III.Osman / KAZA ve FELAKETLER
  Kış mevsiminin şiddetli geçtiği İstanbul’da Haliç dondu. Bilhassa sütlüce’den Defterdar iskelesine kadar, buz üstünde yürüyerek geçenler oldu.
  gg.aa.yy1755.aa|İSTANBUL DONDU|Sultan III.Osman|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Kış mevsiminin şiddetli geçtiği İstanbul’da Haliç dondu. Bilhassa sütlüce’den Defterdar iskelesine kadar, buz üstünde yürüyerek geçenler oldu.|
  27 EYLÜL 1755İSTANBUL'DA YANGINSultan III.Osman / KAZA ve FELAKETLER
  36 saat süren büyük İstanbul yangınında şehrin üçte ikisi yandı.
  gg27.aa9.yy1755.aaEYLÜL|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan III.Osman|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|36 saat süren büyük İstanbul yangınında şehrin üçte ikisi yandı.|
  5 ARALIK 1755NURUOSMANİYE CAMİİSultan III.Osman / Yatırımlar
  Nuruosmaniye Camii’nin yapımı tamamlandı.
  gg5.aa12.yy1755.aaARALIK|NURUOSMANİYE CAMİİ|Sultan III.Osman|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Nuruosmaniye Camii’nin yapımı tamamlandı.|
  4 TEMMUZ 1756İSTANBUL'DA YANGINSultan III.Osman / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul'da yangın.
  gg4.aa7.yy1756.aaTEMMUZ|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan III.Osman|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul'da yangın.|
  1761AYAZMA CAMİİSultan III.Mustafa / Yatırımlar
  Üsküdar’da III. Mustafa’nın, annesi Mihriban Sultan adına yaptırdığı Ayazma Camii’nin yapımı tamamlanıp ibadete açıldı.
  gg.aa.yy1761.aa|AYAZMA CAMİİ|Sultan III.Mustafa|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Üsküdar’da III. Mustafa’nın, annesi Mihriban Sultan adına yaptırdığı Ayazma Camii’nin yapımı tamamlanıp ibadete açıldı.|
  1762LALELİ OKUL ve KÜTÜPHANESultan III.Mustafa / Yatırımlar
  Sadrazam Ragıp Mehmet Paşa tarafından İstanbul Laleli Koska’da bir okul ve büyük bir kütüphane yapıldı.
  gg.aa.yy1762.aa|LALELİ OKUL ve KÜTÜPHANE|Sultan III.Mustafa|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Sadrazam Ragıp Mehmet Paşa tarafından İstanbul Laleli Koska’da bir okul ve büyük bir kütüphane yapıldı.|
  1763BÜYÜK YENİ HANSultan III.Mustafa / Yatırımlar
  III.Mustafa, vakıflarına gelir sağlamak amacıyla İstanbul Sultanhamam’da Büyük Yeni Han’ı yaptırdı.
  gg.aa.yy1763.aa|BÜYÜK YENİ HAN|Sultan III.Mustafa|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|III.Mustafa, vakıflarına gelir sağlamak amacıyla İstanbul Sultanhamam’da Büyük Yeni Han’ı yaptırdı.|
  1764İSTANBUL'DA ERMENİ MAHALLESİSultan III.Mustafa
  İstanbul’daki Langa Limanı doldurularak meydana getirilen arsalar Ermenilere satıldı, Yenikapı Mahallesi kuruldu.
  gg.aa.yy1764.aa|İSTANBUL'DA ERMENİ MAHALLESİ|Sultan III.Mustafa|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|İstanbul|İstanbul’daki Langa Limanı doldurularak meydana getirilen arsalar Ermenilere satıldı, Yenikapı Mahallesi kuruldu. |
  9 MART 1764LALELİ CAMİİSultan III.Mustafa / Yatırımlar
  Laleli Camii’nin yapımı tamamlandı ve ibadete açıldı. Temeli 10 Nisan 1760 da atılmıştı.
  gg9.aa3.yy1764.aaMART|LALELİ CAMİİ|Sultan III.Mustafa|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Laleli Camii’nin yapımı tamamlandı ve ibadete açıldı. Temeli 10 Nisan 1760 da atılmıştı.|
  1765AYVAT BENDİSultan III.Mustafa / Yatırımlar
  III.Mustafa, Kemerburgaz’da Ayvat Bendi’ni yaptırdı.
  gg.aa.yy1765.aa|AYVAT BENDİ|Sultan III.Mustafa|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|III.Mustafa, Kemerburgaz’da Ayvat Bendi’ni yaptırdı.|
  22 MAYIS 1766İSTANBUL DEPREMİSultan III.Mustafa / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’da iki dakika süren büyük depremde Fatih Camii ve diğer birçok cami hasar gördü. Şehir bir harabeye döndü. Yüzlerce insan öldü ve çok büyük maddi zarar (11 milyon kuruş) meydana geldi.
  gg22.aa5.yy1766.aaMAYIS|İSTANBUL DEPREMİ|Sultan III.Mustafa|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da iki dakika süren büyük depremde Fatih Camii ve diğer birçok cami hasar gördü. Şehir bir harabeye döndü. Yüzlerce insan öldü ve çok büyük maddi zarar (11 milyon kuruş) meydana geldi.|
  1771FATİH CAMİİSultan III.Mustafa / Yatırımlar
  1766 yılındaki depremde büyük hasar gören Fatih Camii’nin yerine yenisi yapılarak ibadete açıldı.
  gg.aa.yy1771.aa|FATİH CAMİİ|Sultan III.Mustafa|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|1766 yılındaki depremde büyük hasar gören Fatih Camii’nin yerine yenisi yapılarak ibadete açıldı.|
  1781EMİRGAN CAMİİSultan I.Abdulhamid Dönemi / Yatırımlar
  I.Abdülhamit’in hayır eseri olarak Emirgan Camii ibadete açıldı.
  gg.aa.yy1781.aa|EMİRGAN CAMİİ|Sultan I.Abdulhamid Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|I.Abdülhamit’in hayır eseri olarak Emirgan Camii ibadete açıldı.|
  21 AĞUSTOS 1782İSTANBUL'DA YANGINSultan I.Abdulhamid Dönemi / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Cibali’de çıkan ve gittikçe yayılan yangında 50 saat içinde 20 bin ev yandı.
  gg21.aa8.yy1782.aaAĞUSTOS|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan I.Abdulhamid Dönemi|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Cibali’de çıkan ve gittikçe yayılan yangında 50 saat içinde 20 bin ev yandı.|
  1790KASIMPAŞA MEVLEVİHANESİSultan III.Selim / Yatırımlar
  İstanbul’da Kasımpaşa Mevlevihanesi inşa edildi.
  gg.aa.yy1790.aa|KASIMPAŞA MEVLEVİHANESİ|Sultan III.Selim|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da Kasımpaşa Mevlevihanesi inşa edildi.|
  1790MÜHENDİSHANE MATBAASISultan III.Selim / Yatırımlar
  Mühendishane-i Berri-i Hümayun bünyesinde Mühendishane Matbaası kuruldu.
  gg.aa.yy1790.aa|MÜHENDİSHANE MATBAASI|Sultan III.Selim|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Mühendishane-i Berri-i Hümayun bünyesinde Mühendishane Matbaası kuruldu.|
  13 EYLÜL 1792İSTANBUL'DA YANGINSultan III.Selim / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’da büyük bir yangın çıktı.
  gg13.aa9.yy1792.aaEYLÜL|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan III.Selim|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da büyük bir yangın çıktı.|
  8 TEMMUZ 1795İSTANBUL'DA YANGINSultan III.Selim / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’da büyük bir yangın çıktı.
  gg8.aa7.yy1795.aaTEMMUZ|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan III.Selim|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da büyük bir yangın çıktı.|
  9 KASIM 1800Sultan III.Selim
  "George Washington" adlı ilk ABD savaş gemisi İstanbul'a geldi.
  gg9.aa11.yy1800.aaKASIM||Sultan III.Selim|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Diplomasi|amerika|"George Washington" adlı ilk ABD savaş gemisi İstanbul'a geldi. |
  1804İSTANBUL'DA YANGINSultan III.Selim / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Tophane’de çıkan yangında bütün çarşı ve topçu kışlaları kül oldu.
  gg.aa.yy1804.aa|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan III.Selim|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Tophane’de çıkan yangında bütün çarşı ve topçu kışlaları kül oldu.|
  5 NİSAN 1805SELİMİYE CAMİİSultan III.Selim / Yatırımlar
  Yapımına 1801’de başlanan İstanbul Üsküdar’daki Selimiye Camii ibadete açıldı.
  gg5.aa4.yy1805.aaNİSAN|SELİMİYE CAMİİ|Sultan III.Selim|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Yapımına 1801’de başlanan İstanbul Üsküdar’daki Selimiye Camii ibadete açıldı.|
  1806KÜÇÜK SU ÇEŞMESİSultan III.Selim / Yatırımlar
  İstanbul Göksu’da günümüzde Küçüksu Çeşmesi olarak bilinen, II.Selim’in annesi Mihrişah Sultan adına yaptırılan Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi açıldı.
  gg.aa.yy1806.aa|KÜÇÜK SU ÇEŞMESİ|Sultan III.Selim|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Göksu’da günümüzde Küçüksu Çeşmesi olarak bilinen, II.Selim’in annesi Mihrişah Sultan adına yaptırılan Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi açıldı.|
  1810ALAY KÖŞKÜSultan II.Mahmud / Yatırımlar
  İstanbul Topkapı Sarayı yakınındaki Alay Köşkü’nün onarımı tamalandı.
  gg.aa.yy1810.aa|ALAY KÖŞKÜ|Sultan II.Mahmud|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Topkapı Sarayı yakınındaki Alay Köşkü’nün onarımı tamalandı.|
  8 NİSAN 1826NUSRETİYE CAMİİSultan II.Mahmud / Yatırımlar
  Nusretiye Camii ibadete açıldı.
  gg8.aa4.yy1826.aaNİSAN|NUSRETİYE CAMİİ|Sultan II.Mahmud|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Nusretiye Camii ibadete açıldı.|
  2 AĞUSTOS 1826İSTANBUL'DA YANGINSultan II.Mahmud / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Hocapaşa’da yangın çıktı.
  gg2.aa8.yy1826.aaAĞUSTOS|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan II.Mahmud|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Hocapaşa’da yangın çıktı.|
  29 OCAK 1832CERRAHHANE-İ AMİRESultan II.Mahmud / Yatırımlar
  Topkapı Sarayı’na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire’nin açılması.
  gg29.aa1.yy1832.aaOCAK|CERRAHHANE-İ AMİRE|Sultan II.Mahmud|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Topkapı Sarayı’na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire’nin açılması.|
  1833FESHANESultan II.Mahmud / Yatırımlar
  Feshanenin kuruluşu.
  gg.aa.yy1833.aa|FESHANE|Sultan II.Mahmud|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Feshanenin kuruluşu.|
  5 NİSAN 1833Sultan II.Mahmud / SAVAŞ
  Mısır kuvvetlerinin Anadolu'da ilerleyişine karşı, Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz’a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul’a gelmesi.
  gg5.aa4.yy1833.aaNİSAN||Sultan II.Mahmud|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Terör|Teba İsyanları|Ortadoğu|Mısır|rusya|Mısır kuvvetlerinin Anadolu'da ilerleyişine karşı, Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz’a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul’a gelmesi.|
  30 AĞUSTOS 1833İSTANBUL'DA YANGINSultan II.Mahmud / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’da yangın çıktı.
  gg30.aa8.yy1833.aaAĞUSTOS|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan II.Mahmud|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da yangın çıktı.|
  1834MEKTEB-İ ULUMU HARBİYESultan II.Mahmud / EĞİTİM
  Maçka Kışlası’nda, Mekteb-i Ulûmu Harbiye kuruldu.
  gg.aa.yy1834.aa|MEKTEB-İ ULUMU HARBİYE|Sultan II.Mahmud|EĞİTİM|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Maçka Kışlası’nda, Mekteb-i Ulûmu Harbiye kuruldu.|
  1835İLK HALK KONSERİSultan II.Mahmud / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  İstanbul'da ilk halk konseri, Süleymanpaşa Hanı’ndaki kahvehanede, Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) tarafından verildi.
  gg.aa.yy1835.aa|İLK HALK KONSERİ|Sultan II.Mahmud|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul'da ilk halk konseri, Süleymanpaşa Hanı’ndaki kahvehanede, Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) tarafından verildi.|
  1843ZEYTİNBURNU DEMİR FARBİKASISultan Abdulmecid Dönemi / Yatırımlar
  Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması.
  gg.aa.yy1843.aa|ZEYTİNBURNU DEMİR FARBİKASI|Sultan Abdulmecid Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması.|
  1844FESHANE'YE BUHAR MAKİNELERİSultan Abdulmecid Dönemi / Yatırımlar
  Feshane’de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması.
  gg.aa.yy1844.aa|FESHANE'YE BUHAR MAKİNELERİ|Sultan Abdulmecid Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Feshane’de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması.|
  1850İSTANBUL DONDUSultan Abdulmecid Dönemi / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’da yaşanan şiddetli kış nedeniyle Haliç dondu.
  gg.aa.yy1850.aa|İSTANBUL DONDU|Sultan Abdulmecid Dönemi|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da yaşanan şiddetli kış nedeniyle Haliç dondu. |
  1853ORTAKÖY CAMİİSultan Abdulmecid Dönemi / Yatırımlar
  İstanbul Ortaköy Camii’nin yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1853.aa|ORTAKÖY CAMİİ|Sultan Abdulmecid Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Ortaköy Camii’nin yapımı tamamlandı.|
  1855IHLAMUR KASRISultan Abdulmecid Dönemi / Yatırımlar
  Ihlamur Kasrı yapıldı.
  gg.aa.yy1855.aa|IHLAMUR KASRI|Sultan Abdulmecid Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Ihlamur Kasrı yapıldı.|
  23 MART 1855DOLMABAHÇE CAMİİSultan Abdulmecid Dönemi / Yatırımlar
  Dolmabahçe Camii ibadete açıldı.
  gg23.aa3.yy1855.aaMART|DOLMABAHÇE CAMİİ|Sultan Abdulmecid Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Dolmabahçe Camii ibadete açıldı.|
  16 AĞUSTOS 1855İSTANBUL ŞEHREMANETİSultan Abdulmecid Dönemi / KURUM, ŞİRKET
  İstanbul’da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
  gg16.aa8.yy1855.aaAĞUSTOS|İSTANBUL ŞEHREMANETİ|Sultan Abdulmecid Dönemi|KURUM, ŞİRKET|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)|
  7 HAZİRAN 1856DOLMABAHÇE SARAYISultan Abdulmecid Dönemi / Yatırımlar
  İstanbul’da I.Abdülmecid tarafından Dolmabahçe sarayı açıldı.

  Abdülmecit öncülüğünde, Topkapı Sarayı terk edilerek, müze benzeri ziyaretlere açıldı. Abdülmecit Dolmabahçe’ye yerleşmekle sadece Topkapı sarayına değil, Osmanlının geleneksel tavrına, ihtişamına ve “yerli” olan medeniyet algısına da veda ediyordu. Artık Batı mimarisiyle, Batı’dan alınan borçla, Batı’lıya benzemek için yapılan bir saray vardı, Batı dili konuşan, Batılı gibi giyinen bir sultan ikamet edecekti.
  gg7.aa6.yy1856.aaHAZİRAN|DOLMABAHÇE SARAYI|Sultan Abdulmecid Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da I.Abdülmecid tarafından Dolmabahçe sarayı açıldı. Abdülmecit öncülüğünde, Topkapı Sarayı terk edilerek, müze benzeri ziyaretlere açıldı. Abdülmecit Dolmabahçe’ye yerleşmekle sadece Topkapı sarayına değil, Osmanlının geleneksel tavrına, ihtişamına ve “yerli” olan medeniyet algısına da veda ediyordu. Artık Batı mimarisiyle, Batı’dan alınan borçla, Batı’lıya benzemek için yapılan bir saray vardı, Batı dili konuşan, Batılı gibi giyinen bir sultan ikamet edecekti. |
  1857KÜÇÜK SU KASRISultan Abdulmecid Dönemi / Yatırımlar
  Küçüksu Kasrı’nın yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1857.aa|KÜÇÜK SU KASRI|Sultan Abdulmecid Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Küçüksu Kasrı’nın yapımı tamamlandı.|
  1865İSTANBUL'DA YANGINSultan Abdulaziz Dönemi / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Hocapaşa’daki yangın, büyük zarara yol açtı.
  gg.aa.yy1865.aa|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan Abdulaziz Dönemi|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Hocapaşa’daki yangın, büyük zarara yol açtı.|
  13 EKİM 1869Sultan Abdulaziz Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
  İmparatoriçe Eugénié’nin İstanbul ziyareti.
  gg13.aa10.yy1869.aaEKİM||Sultan Abdulaziz Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Diplomasi|ingiltere|İmparatoriçe Eugénié’nin İstanbul ziyareti.|
  5 HAZİRAN 1870İSTANBUL'DA YANGINSultan Abdulaziz Dönemi / KAZA ve FELAKETLER
  Beyoğlu'nda yangın çıktı.
  gg5.aa6.yy1870.aaHAZİRAN|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan Abdulaziz Dönemi|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Beyoğlu'nda yangın çıktı. |
  7 AĞUSTOS 1872İSTANBUL'DA YANGINSultan Abdulaziz Dönemi / KAZA ve FELAKETLER
  Kuzguncuk'ta yangın çıktı.
  gg7.aa8.yy1872.aaAĞUSTOS|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan Abdulaziz Dönemi|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Kuzguncuk'ta yangın çıktı. |
  1884"SIFIR" MERİDYENİSultan II.Abdulhamid
  Başlangıç meridyeni İstanbul'da ki "Milyon Taşı" noktasından İngiltere'de ki Greenwich Gözlem Evi'ne alındı. Roma Devletleri döneminde, Milyon Taşı, dünyanın merkezi olarak kabul edilmekteydi.
  gg.aa.yy1884.aa|"SIFIR" MERİDYENİ|Sultan II.Abdulhamid|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|ingiltere|Başlangıç meridyeni İstanbul'da ki "Milyon Taşı" noktasından İngiltere'de ki Greenwich Gözlem Evi'ne alındı. Roma Devletleri döneminde, Milyon Taşı, dünyanın merkezi olarak kabul edilmekteydi.|
  1887YEDİKULE HAVAGAZI FABRİKASISultan II.Abdulhamid / Yatırımlar
  Yedikule Havagazı Fabrikası’nın kurulması.
  gg.aa.yy1887.aa|YEDİKULE HAVAGAZI FABRİKASI|Sultan II.Abdulhamid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Yedikule Havagazı Fabrikası’nın kurulması.|
  1891KUBAĞALIDERE HAVAGAZI FABRİKASISultan II.Abdulhamid / Yatırımlar
  Kadıköy Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası’nın kurulması.
  gg.aa.yy1891.aa|KUBAĞALIDERE HAVAGAZI FABRİKASI|Sultan II.Abdulhamid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Kadıköy Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası’nın kurulması.|
  1892HAYDARPAŞA-İZMİT DEMİRYOLU HATTISultan II.Abdulhamid / Yatırımlar
  Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması.
  gg.aa.yy1892.aa|HAYDARPAŞA-İZMİT DEMİRYOLU HATTI|Sultan II.Abdulhamid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması.|
  1893 ...
  1896
  İSTANBUL-SELANİK DEMİRYOLU HATTISultan II.Abdulhamid / Yatırımlar
  İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı.
  gg.aa.yy1893.aa|İSTANBUL-SELANİK DEMİRYOLU HATTI|Sultan II.Abdulhamid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Balkanlar|yunan|İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı.|
  17 AĞUSTOS 1894İSTANBUL DEPREMİSultan II.Abdulhamid / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul'da deprem oldu. Depremde en büyük zararı Kapalıçarşı gördü.
  gg17.aa8.yy1894.aaAĞUSTOS|İSTANBUL DEPREMİ|Sultan II.Abdulhamid|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul'da deprem oldu. Depremde en büyük zararı Kapalıçarşı gördü.|
  1895GALATA RIHTIMISultan II.Abdulhamid / Yatırımlar
  Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması.
  gg.aa.yy1895.aa|GALATA RIHTIMI|Sultan II.Abdulhamid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması.|
  30 EYLÜL 1895ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
  İstanbul’da Ermeni olayları çıktı. Kumkapı’da patrikhane önünde toplanan üç dört bin kadar Ermeni, Babıali’ye doğru yürüyüşe geçti. Ermenileri Osmanlılara karşı kışkırtan ve kullanan yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahalelerde bulundular.
  gg30.aa9.yy1895.aaEYLÜL|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|İstanbul|Terör|İstanbul’da Ermeni olayları çıktı. Kumkapı’da patrikhane önünde toplanan üç dört bin kadar Ermeni, Babıali’ye doğru yürüyüşe geçti. Ermenileri Osmanlılara karşı kışkırtan ve kullanan yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahalelerde bulundular. |
  17 EKİM 1895ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
  Ermeni çetelerine mensup teröristler İstanbul’da Osmanlı Bankasını ele geçirdiler ve yetkili makamların Ermenilere bölgesel özerklik vermemesi hâlinde 100 rehineyle birlikte bankayı havaya uçurma tehdidinde bulundular. Fransız müdahalesi ile olay sonlandırıldı.
  gg17.aa10.yy1895.aaEKİM|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|İstanbul|Terör|Ermeni çetelerine mensup teröristler İstanbul’da Osmanlı Bankasını ele geçirdiler ve yetkili makamların Ermenilere bölgesel özerklik vermemesi hâlinde 100 rehineyle birlikte bankayı havaya uçurma tehdidinde bulundular. Fransız müdahalesi ile olay sonlandırıldı. |
  30 ARALIK 1898GATASultan II.Abdulhamid / Yatırımlar
  Gülhane Askerî Tıp Mektebi açıldı.
  gg30.aa12.yy1898.aaARALIK|GATA|Sultan II.Abdulhamid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Gülhane Askerî Tıp Mektebi açıldı.|
  5 NİSAN 1899EFTAL HASTANESİSultan II.Abdulhamid / Yatırımlar
  Şişli Etfal Hastanesi açıldı.
  gg5.aa4.yy1899.aaNİSAN|EFTAL HASTANESİ|Sultan II.Abdulhamid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Şişli Etfal Hastanesi açıldı.|
  1900İSTANBUL LİMANISultan II.Abdulhamid / Yatırımlar
  İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması.
  gg.aa.yy1900.aa|İSTANBUL LİMANI|Sultan II.Abdulhamid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması.|
  27 OCAK 1901ALMAN ÇEŞMESİSultan II.Abdulhamid / Yatırımlar
  İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'nin yapımı tamamlandı.
  gg27.aa1.yy1901.aaOCAK|ALMAN ÇEŞMESİ|Sultan II.Abdulhamid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|almanya|İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'nin yapımı tamamlandı.|
  1904HAYDARPAŞA LİMANI Sultan II.Abdulhamid / Yatırımlar
  Haydarpaşa Rıhtımı’nın tamamlanarak işletmeye açılması.
  gg.aa.yy1904.aa|HAYDARPAŞA LİMANI |Sultan II.Abdulhamid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Haydarpaşa Rıhtımı’nın tamamlanarak işletmeye açılması.|
  1907HIDİV KASRISultan II.Abdulhamid / Yatırımlar
  Hıdiv Kasrı'nın yapımı tamamlandı.

  Osmanlı'nın son Mısır valisi olan genç yaştaki "Hıdiv Abbas Hilmi Paşa", 1903 yılında günümüzde kasrın bulunduğu yerde bulunan iki ahşap yalıyı ve 270 dönümlük bahçeyi de aldı. 1907 yılında, 1000 m² alan üzerine, İtalyan Mimar Delfo Seminati'ye, o devrin mimari modasına uygun olarak Art Nouveau tarzında görkemli bir kasır ve üzerine İstanbul Boğazı'nı gören kule inşa ettirdi.

  Mısır'ı işgal eden İngilizler, ülkeye krallık sistemini getirerek, Abbas Hilmi Paşa'nın Hidivlik unvanını elinden aldı. Abbas Hilmi Paşa, tahttan düşürülmesi üzerine İsviçre'ye yerleşerek (ya da sürgüne gönderilerek) burada yaşamını sürdürdü. Paşa'nın ailesi ise Hidiv Kasrı'nda 1937 yılına kadar kaldı. Aynı yıl, İstanbul Belediyesine Hidiv Kasrı'nın satışı gerçekleştirildi.
  gg.aa.yy1907.aa|HIDİV KASRI|Sultan II.Abdulhamid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Mısır|Hıdiv Kasrı'nın yapımı tamamlandı. Osmanlı'nın son Mısır valisi olan genç yaştaki "Hıdiv Abbas Hilmi Paşa", 1903 yılında günümüzde kasrın bulunduğu yerde bulunan iki ahşap yalıyı ve 270 dönümlük bahçeyi de aldı. 1907 yılında, 1000 m² alan üzerine, İtalyan Mimar Delfo Seminati'ye, o devrin mimari modasına uygun olarak Art Nouveau tarzında görkemli bir kasır ve üzerine İstanbul Boğazı'nı gören kule inşa ettirdi. Mısır'ı işgal eden İngilizler, ülkeye krallık sistemini getirerek, Abbas Hilmi Paşa'nın Hidivlik unvanını elinden aldı. Abbas Hilmi Paşa, tahttan düşürülmesi üzerine İsviçre'ye yerleşerek (ya da sürgüne gönderilerek) burada yaşamını sürdürdü. Paşa'nın ailesi ise Hidiv Kasrı'nda 1937 yılına kadar kaldı. Aynı yıl, İstanbul Belediyesine Hidiv Kasrı'nın satışı gerçekleştirildi.|
  1907İSTANBUL'DA YANGINSultan II.Abdulhamid / KAZA ve FELAKETLER
  Galatasaray Lisesi'nde yangın çıktı.
  gg.aa.yy1907.aa|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan II.Abdulhamid|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Galatasaray Lisesi'nde yangın çıktı.|
  27 AĞUSTOS 1908HİCAZ DEMİRYOLU HATTISultan II.Abdulhamid / Yatırımlar
  İnşaatı 1901'de başlayan, Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı.
  gg27.aa8.yy1908.aaAĞUSTOS|HİCAZ DEMİRYOLU HATTI|Sultan II.Abdulhamid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Araplar|İstanbul|Ortadoğu|Arap|İnşaatı 1901'de başlayan, Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı.|
  1909TÜRKİYE MİLLİ BANKASISultan II.Abdulhamid / KURUM, ŞİRKET
  Türkiye Milli Bankası, İttihat Terakki tarafından İngilizlerle birlikte 1909’da kuruldu.
  Milli ticaret, sanayi, madencilik, kamu hizmetleri ve yatırımları teşvik edeceklerdi. O dönemde bilinen tüm bankacılık enstrümanlarını kullanmaları hedefleniyordu.
  Bankanın sermayesi 1.100.000 lira idi. Sermayesi 3.300.00 TL’ye kadar artırılabilecekti.
  12 veya 16 kişilik yönetim kurulu üyelerinin en az 3’ü Osmanlı teb’asından olacaktı. Bankanın ilk yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyordu: Sir Henry Babington Simith, F.E. Whittall, Hugo Baring, Henry Birghenough, K.S. Gülbenkyan, Sir Adam Black, N.Meyer, Gazeteci Cahid, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Reşit Sadi bey, Nail bey. Bu yönetim kurulunun 6 üyesi Londra’da ikamet ediyordu ve bu grup çoğunluğu oluşturuyordu. Yani “Türkiye” isimli bu banka aslında İngiltere’den yönetiliyordu. “Türkiye” ismi, Türkiye devletinden 11 yıl önceden İngilizler tarafından kullanılıyordu.
  1912’de Irak petrol yataklarını işletmek üzere, Royal Dutch Shell’in % 25, Almanların % 25, Türkiye Milli Bankası’nın % 35 ve Kalust Sarkis Gülbenkyan’ın da % 15’ine sahip olacağı Turkish Petroleum Company (T.P.C.) kurulmuştur. bu şirket, Osmanlı topraklarının parçalanması neticesinde, 1929'da, Iraq Petroleum Company adını almış ve ortaklık yapısı da tamamen değişmiştir.
  gg.aa.yy1909.aa|TÜRKİYE MİLLİ BANKASI|Sultan II.Abdulhamid|KURUM, ŞİRKET|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|almanya|ingiltere|Türkiye Milli Bankası, İttihat Terakki tarafından İngilizlerle birlikte 1909’da kuruldu. Milli ticaret, sanayi, madencilik, kamu hizmetleri ve yatırımları teşvik edeceklerdi. O dönemde bilinen tüm bankacılık enstrümanlarını kullanmaları hedefleniyordu. Bankanın sermayesi 1.100.000 lira idi. Sermayesi 3.300.00 TL’ye kadar artırılabilecekti. 12 veya 16 kişilik yönetim kurulu üyelerinin en az 3’ü Osmanlı teb’asından olacaktı. Bankanın ilk yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyordu: Sir Henry Babington Simith, F.E. Whittall, Hugo Baring, Henry Birghenough, K.S. Gülbenkyan, Sir Adam Black, N.Meyer, Gazeteci Cahid, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Reşit Sadi bey, Nail bey. Bu yönetim kurulunun 6 üyesi Londra’da ikamet ediyordu ve bu grup çoğunluğu oluşturuyordu. Yani “Türkiye” isimli bu banka aslında İngiltere’den yönetiliyordu. “Türkiye” ismi, Türkiye devlet
  26 NİSAN 1909ABİDE-İ HÜRRİYET ANITISultan II.Abdulhamid / SİYASİ GELİŞMELER
  31 MART DARBE DÖNEMİ
  31 Mart olayları sırasında öldürülen 71 asker, Hirriyet Şehidi ilan edilerek, 26 Nisan’da düzenlenen bir cenaze töreni ile Şişli’nin en yüksek tepesine defnedildiler. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u kuşatması sırasında otağını kurduğu yerlerden biri olduğu düşünülen tepeye “Hürriyet-i Ebediye Tepesi” adı verildi. Bu tepede şehitlerin ve Osmanlı meşrutiyetinin anısını cisimleştirecek bir anıt dikilmesi kararlaştırıldı.

  Anıt, I.Ulusal Mimarlık Akımı'nın tanınmış mimarlarından Mimar Muzaffer Bey tarafından tasarlanmış; açılışı Meşrutiyet’in ilanının üçüncü yıldönömü olan 23 Temmuz 1911’de gerçekleşmiştir.

  İttihat ve Terakki'nin önde gelenlerinden Mithat Paşa, 1913'te suikasta uğrayan Sadrazam Mahmut Şevket Paşa ve 1921'de öldürülen Talat Paşa da buraya defnedildi. 1996'da da Enver Paşa'nın yurtdışındaki naaşı getirilip burada toprağa verildi.
  gg26.aa4.yy1909.aaNİSAN|ABİDE-İ HÜRRİYET ANITI|Sultan II.Abdulhamid|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|31 Mart Darbesi|İstanbul|31 MART DARBE DÖNEMİ 31 Mart olayları sırasında öldürülen 71 asker, Hirriyet Şehidi ilan edilerek, 26 Nisan’da düzenlenen bir cenaze töreni ile Şişli’nin en yüksek tepesine defnedildiler. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u kuşatması sırasında otağını kurduğu yerlerden biri olduğu düşünülen tepeye “Hürriyet-i Ebediye Tepesi” adı verildi. Bu tepede şehitlerin ve Osmanlı meşrutiyetinin anısını cisimleştirecek bir anıt dikilmesi kararlaştırıldı. Anıt, I.Ulusal Mimarlık Akımı'nın tanınmış mimarlarından Mimar Muzaffer Bey tarafından tasarlanmış; açılışı Meşrutiyet’in ilanının üçüncü yıldönömü olan 23 Temmuz 1911’de gerçekleşmiştir. İttihat ve Terakki'nin önde gelenlerinden Mithat Paşa, 1913'te suikasta uğrayan Sadrazam Mahmut Şevket Paşa ve 1921'de öldürülen Talat Paşa da buraya defnedildi. 1996'da da Enver Paşa'nın yurtdışındaki naaşı getirilip b
  4 KASIM 1909HAYDARPAŞA GARISultan V.Mehmed Reşad / Yatırımlar
  Bağdat Demiryolları kapsamında yapılan Haydarpaşa Garı törenle açıldı.
  gg4.aa11.yy1909.aaKASIM|HAYDARPAŞA GARI|Sultan V.Mehmed Reşad|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Ortadoğu|Bağdat Demiryolları kapsamında yapılan Haydarpaşa Garı törenle açıldı.|
  1910CERRAHPAŞA HASTANESİSultan V.Mehmed Reşad / Yatırımlar
  Cerrahpaşa Hastanesi açıldı.
  gg.aa.yy1910.aa|CERRAHPAŞA HASTANESİ|Sultan V.Mehmed Reşad|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Cerrahpaşa Hastanesi açıldı.|
  19 OCAK 1910ÇIRAĞAN YANGINISultan V.Mehmed Reşad / KAZA ve FELAKETLER
  Çırağan Sarayında yangın çıktı.
  gg19.aa1.yy1910.aaOCAK|ÇIRAĞAN YANGINI|Sultan V.Mehmed Reşad|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Çırağan Sarayında yangın çıktı.|
  15 TEMMUZ 1910ÇIRAĞAN YANGINISultan V.Mehmed Reşad / KAZA ve FELAKETLER
  Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmiş olan İstanbul’daki Çırağan Sarayında yangın çıktı.
  gg15.aa7.yy1910.aaTEMMUZ|ÇIRAĞAN YANGINI|Sultan V.Mehmed Reşad|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmiş olan İstanbul’daki Çırağan Sarayında yangın çıktı.|
  1911KANDİLLİ RASATHANESİSultan V.Mehmed Reşad / Yatırımlar
  Rasathane-i Amire Mehmet Fatih Gökmen tarafından Kandilli Rasathanesi kuruldu. Istanbul Astronomi ve Meteoroloji Rasathanesi 1911’de şehir merkezinden Kandilli’ye taşınmıştır.
  gg.aa.yy1911.aa|KANDİLLİ RASATHANESİ|Sultan V.Mehmed Reşad|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Rasathane-i Amire Mehmet Fatih Gökmen tarafından Kandilli Rasathanesi kuruldu. Istanbul Astronomi ve Meteoroloji Rasathanesi 1911’de şehir merkezinden Kandilli’ye taşınmıştır.|
  4 OCAK 1911BABIALİ'DE YANGINSultan V.Mehmed Reşad / KAZA ve FELAKETLER
  Babıâli yangınında bazı bakanlık binaları zarar gördü.
  gg4.aa1.yy1911.aaOCAK|BABIALİ'DE YANGIN|Sultan V.Mehmed Reşad|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Babıâli yangınında bazı bakanlık binaları zarar gördü.|
  1912YEŞİLKÖY HAVA MEYDANISultan V.Mehmed Reşad / Yatırımlar
  İstanbul’da ilk hava meydanı, askeri amaçlarla 1912 yılında Yeşilköy’de hizmete girdi. Ayastefanos (Yeşilköy) Tayyare İstasyonu olarak biliniyordu. Sivil havacılığımızın ilk adımı, 1925 yılında yine Yeşilköy’de kurulan Türk Tayyare Cemiyeti ile atıldı. Küçük bir askeri hangar ile yanındaki kargir binanın sivil uçuşlara tahsis edilmesinin ardından, İstanbul-Ankara arasında Şubat 1933’de gerçekleştirilen ilk uçuşla,”Yeşilköy Hava Meydanı” sivil uçuşlara açılmış oldu.

  1947 yılında Westinghouse Electric Internatıonal Company ve The IG White Engineering Corporation ile sözleşme imzalandı. 1949 da başlanan inşaat, 1953 de tamamlandı ve 1 Ağustos 1953 de “Yeşilköy Hava Meydanı” uluslararası uçuşlara açıldı. Yeşilköy Havalimanı, 1985 yılında Atatürk Hava Limanı adını aldı.
  gg.aa.yy1912.aa|YEŞİLKÖY HAVA MEYDANI|Sultan V.Mehmed Reşad|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da ilk hava meydanı, askeri amaçlarla 1912 yılında Yeşilköy’de hizmete girdi. Ayastefanos (Yeşilköy) Tayyare İstasyonu olarak biliniyordu. Sivil havacılığımızın ilk adımı, 1925 yılında yine Yeşilköy’de kurulan Türk Tayyare Cemiyeti ile atıldı. Küçük bir askeri hangar ile yanındaki kargir binanın sivil uçuşlara tahsis edilmesinin ardından, İstanbul-Ankara arasında Şubat 1933’de gerçekleştirilen ilk uçuşla,”Yeşilköy Hava Meydanı” sivil uçuşlara açılmış oldu. 1947 yılında Westinghouse Electric Internatıonal Company ve The IG White Engineering Corporation ile sözleşme imzalandı. 1949 da başlanan inşaat, 1953 de tamamlandı ve 1 Ağustos 1953 de “Yeşilköy Hava Meydanı” uluslararası uçuşlara açıldı. Yeşilköy Havalimanı, 1985 yılında Atatürk Hava Limanı adını aldı. |
  14 NİSAN 1912GALATA KÖPRÜSÜSultan V.Mehmed Reşad / Yatırımlar
  Bir Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı olarak sağlandı. "Müruriye" denilen geçiş parasını, önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.
  gg14.aa4.yy1912.aaNİSAN|GALATA KÖPRÜSÜ|Sultan V.Mehmed Reşad|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|almanya|Bir Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı olarak sağlandı. "Müruriye" denilen geçiş parasını, önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.|
  4 HAZİRAN 1912İSTANBUL'DA YANGINSultan V.Mehmed Reşad / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’da çıkan büyük yangında 1120 ev kül oldu.
  gg4.aa6.yy1912.aaHAZİRAN|İSTANBUL'DA YANGIN|Sultan V.Mehmed Reşad|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da çıkan büyük yangında 1120 ev kül oldu.|
  20 ŞUBAT 1914İSTANBUL ELEKTİRKLİ TRAMVAY İŞLETMESİSultan V.Mehmed Reşad / Yatırımlar
  İstanbul’da ilk elektrikli tramvay çalışmaya başladı.
  gg20.aa2.yy1914.aaŞUBAT|İSTANBUL ELEKTİRKLİ TRAMVAY İŞLETMESİ|Sultan V.Mehmed Reşad|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da ilk elektrikli tramvay çalışmaya başladı.|
  18 MART 1915KONSTANTİNOPOLİS ANTLAŞMASISultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
  18-20 Mart 1915: İmza mahallinden çok, İstanbul’un Rusya’ya bırakılmasını öngören anlaşma olduğu için bu şekilde anılır.

  Fransa-İngiltere ikilisi 1913-1914 sürecinde savaş daha başlamadan Balkan-Anadolu-Basra-Hicaz-Süveyş arasını paylaşmışlardı. Savaş başlayınca bu araziden pay vererek yanlarında savaşacak ülke aramaya başladılar.

  Kendi aralarındaki temel paylaşımı bozmamak kaydıyla, İstanbul ve Boğazları Rusya’ya bırakma sözü verdiler. Bu, tutulmak üzere değil, Rusya’yı uyutup oyalamak için verilmiş sözdü.

  İlginç olan, 18 Mart’ta donanmaları Çanakkale’de ağır yenilgi almasına rağmen, İngiliz-Fransız ikilisinin bu anlaşmayı yapıp savaşı sürdürmeleri ve savaşın kazanılacağına olan inançlarıdır.
  gg18.aa3.yy1915.aaMART|KONSTANTİNOPOLİS ANTLAŞMASI|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Araplar|1 Dünya Savaşı|İstanbul|Antlaşmalar|Ortadoğu|Arap|rusya|fransa|ingiltere|18-20 Mart 1915: İmza mahallinden çok, İstanbul’un Rusya’ya bırakılmasını öngören anlaşma olduğu için bu şekilde anılır. Fransa-İngiltere ikilisi 1913-1914 sürecinde savaş daha başlamadan Balkan-Anadolu-Basra-Hicaz-Süveyş arasını paylaşmışlardı. Savaş başlayınca bu araziden pay vererek yanlarında savaşacak ülke aramaya başladılar. Kendi aralarındaki temel paylaşımı bozmamak kaydıyla, İstanbul ve Boğazları Rusya’ya bırakma sözü verdiler. Bu, tutulmak üzere değil, Rusya’yı uyutup oyalamak için verilmiş sözdü. İlginç olan, 18 Mart’ta donanmaları Çanakkale’de ağır yenilgi almasına rağmen, İngiliz-Fransız ikilisinin bu anlaşmayı yapıp savaşı sürdürmeleri ve savaşın kazanılacağına olan inançlarıdır. |
  9 MART 1917İSTANBUL BORDIMANISultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
  İngiliz uçakları, İstanbul’u bombaladı.
  gg9.aa3.yy1917.aaMART|İSTANBUL BORDIMANI|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|1 Dünya Savaşı|İstanbul|ingiltere|İngiliz uçakları, İstanbul’u bombaladı.|
  12 KASIM 1918FRNASIZ İŞGALİ: İSTANBULSultan VI.Mehmed Vahidettin / SAVAŞ
  Bir Fransız tugayının İstanbul’a girişi.
  gg12.aa11.yy1918.aaKASIM|FRNASIZ İŞGALİ: İSTANBUL|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Milli Mücadele Dönemi|İstanbul|Milli Mücadele|İşgal Günleri|fransa|Bir Fransız tugayının İstanbul’a girişi.|
  13 KASIM 1918İŞGAL: İSTANBUL BOĞAZINDA DÜŞMAN DONANMASISultan VI.Mehmed Vahidettin / SAVAŞ
  I. Dünya Savaşı sonunda; İtilaf Devletleri Donanması, İstanbul Boğazı'na demirledi. Askerleri karaya çıktı.
  Adana’dan İstanbul’a dönen Mirliva (tümgeneral) Mustafa Kemal Paşa, o gün İstanbul’a demirleyen İtilaf Devletleri’nin 61 parçalık donanmasını görür ve yaveri Cevat Abbas Gürer’e tarihe geçen şu sözü söyler:
  “Geldikleri gibi giderler!”
  gg13.aa11.yy1918.aaKASIM|İŞGAL: İSTANBUL BOĞAZINDA DÜŞMAN DONANMASI|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Milli Mücadele Dönemi|İstanbul|Milli Mücadele|İşgal Günleri|I. Dünya Savaşı sonunda; İtilaf Devletleri Donanması, İstanbul Boğazı'na demirledi. Askerleri karaya çıktı. Adana’dan İstanbul’a dönen Mirliva (tümgeneral) Mustafa Kemal Paşa, o gün İstanbul’a demirleyen İtilaf Devletleri’nin 61 parçalık donanmasını görür ve yaveri Cevat Abbas Gürer’e tarihe geçen şu sözü söyler: £.£..£b£..£.£“Geldikleri gibi giderler!”£.£..£/b£..£.£|
  15 OCAK 1919İNGİLİZ İŞGALİ: HAYDARPAŞA İSTASYONUSultan VI.Mehmed Vahidettin / SAVAŞ
  gg15.aa1.yy1919.aaOCAK|İNGİLİZ İŞGALİ: HAYDARPAŞA İSTASYONU|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Milli Mücadele Dönemi|İstanbul|Milli Mücadele|İşgal Günleri|fransa|ingiltere|
  15 OCAK 1919FRANSIZ İŞGALİ: ŞARK DEMİRYOLLARISultan VI.Mehmed Vahidettin / SAVAŞ
  gg15.aa1.yy1919.aaOCAK|FRANSIZ İŞGALİ: ŞARK DEMİRYOLLARI|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Milli Mücadele Dönemi|İstanbul|Milli Mücadele|İşgal Günleri|fransa|ingiltere|
  8 ŞUBAT 1919İŞGAL: DÜŞMAN ORDULARI İSTANBUL'A GİRDİSultan VI.Mehmed Vahidettin / SAVAŞ
  Rumeli’deki düşman orduları Başkumandanı General Franchet d’Esperey, gösterişli bir zafer olayı ile İstanbul’a girdi.
  gg8.aa2.yy1919.aaŞUBAT|İŞGAL: DÜŞMAN ORDULARI İSTANBUL'A GİRDİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Milli Mücadele Dönemi|İstanbul|Milli Mücadele|İşgal Günleri|Balkanlar|Rumeli’deki düşman orduları Başkumandanı General Franchet d’Esperey, gösterişli bir zafer olayı ile İstanbul’a girdi.|
  10 MART 1920İSTANBUL'UN İŞGALİ KARARISultan VI.Mehmed Vahidettin / SAVAŞ
  Yunanistan Başbakanı Venizelos'un da katıldığı toplantıda, İstanbul'un resmi olarak işgaline ve Kuvva-ı Milliye öncülerinin tutuklanmasına karar verildi.
  gg10.aa3.yy1920.aaMART|İSTANBUL'UN İŞGALİ KARARI|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Milli Mücadele Dönemi|İstanbul|Milli Mücadele|İşgal Günleri|yunan|Yunanistan Başbakanı Venizelos'un da katıldığı toplantıda, İstanbul'un resmi olarak işgaline ve Kuvva-ı Milliye öncülerinin tutuklanmasına karar verildi.|
  16 MART 1920İSTANBUL'UN İNGİLİZ İŞGALİSultan VI.Mehmed Vahidettin / SAVAŞ
  İstanbul'un İngiliz askerleri tarafından resmen işgal edilerek, asker çıkartıldığı gün.
  Meclisi Mebusan'da direniş yanlısı mebuslar ve bazı aydınlar tutuklandı. İstanbul'un en kara günleri olarak tarihe geçti. Padişah eli kolu bağlı kaldı.
  gg16.aa3.yy1920.aaMART|İSTANBUL'UN İNGİLİZ İŞGALİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Milli Mücadele Dönemi|Mebusan Meclisi|İstanbul|Milli Mücadele|İşgal Günleri|ingiltere|İstanbul'un İngiliz askerleri tarafından resmen işgal edilerek, asker çıkartıldığı gün. Meclisi Mebusan'da direniş yanlısı mebuslar ve bazı aydınlar tutuklandı. İstanbul'un en kara günleri olarak tarihe geçti. Padişah eli kolu bağlı kaldı.|
  16 MART 1920İSTANBUL'DA İNGİLİZ KATLİAMISultan VI.Mehmed Vahidettin / SAVAŞ
  İngilizlerin İstanbul’da Şehzadebaşı karakolunu basarak, 6 Türk erini şehit etmeleri.
  gg16.aa3.yy1920.aaMART|İSTANBUL'DA İNGİLİZ KATLİAMI|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Milli Mücadele Dönemi|Mason|İstanbul|Milli Mücadele|İşgal Günleri|ingiltere|İngilizlerin İstanbul’da Şehzadebaşı karakolunu basarak, 6 Türk erini şehit etmeleri.|
  6 EKİM 1923İSTANBUL'UN KURTULUŞUANKARA HÜKÜMETİ / SAVAŞ
  Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3.Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü.

  İtilaf Devletleri donanmaları, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak, 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirlemişlerdi.
  Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüşmüştü.
  gg6.aa10.yy1923.aaEKİM|İSTANBUL'UN KURTULUŞU|ANKARA HÜKÜMETİ|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Ankara Hükumeti Dönemi|İstanbul|Milli Mücadele|Kurtuluş Günleri|Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3.Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. İtilaf Devletleri donanmaları, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak, 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirlemişlerdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüşmüştü.|
  1 TEMMUZ 1927M.KEMAL'İN DOMABAHÇE İKAMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Mustafa Kemal Atatürk, 8 yıl sonra İstanbul'a döndü ve Dolmabahçe Sarayı'na yerleşti.
  Saray, M.Kemal'in ölümünden sonra, İnönü tarafından kendi çocuklarına kullandırılacaktır.
  gg1.aa7.yy1927.aaTEMMUZ|M.KEMAL'İN DOMABAHÇE İKAMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|İstanbul|Mustafa Kemal Atatürk, 8 yıl sonra İstanbul'a döndü ve Dolmabahçe Sarayı'na yerleşti. Saray, M.Kemal'in ölümünden sonra, İnönü tarafından kendi çocuklarına kullandırılacaktır. |
  8 EYLÜL 1927İSTANBUL RADYOSUTEKPARTİ DÖNEMİ / KURUM, ŞİRKET
  İş Bankası ve Anadolu Ajansının %70’ine sahip olduğu 150 bin lira sermayeli, TÜRK TELSİZ TELEFON A.Ş. şirketi, Gümüşhane milletvekili Cemak Hüsnü Taray, Falih Rıfkı Atay, Sedat Nuri Bey tarafından 8 Eylül 1927'de kurulmuştur.

  İstanbul Radyosu ilk yayınına, 6 Mayıs 1927'de, Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katında başladı.Henüz kimsede radyo alıcısı bulunmadığından, Postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlör yardımıyla her akşam yayın yapılmaya başlandı.

  İlk naklen yayının, 3 Şubat 1932 Kadir Gecesinde, Ayasofya Camisinde okunan Türkçe Kur'an ve Mevlidi yayınlanması oldu.
  gg8.aa9.yy1927.aaEYLÜL|İSTANBUL RADYOSU|TEKPARTİ DÖNEMİ|KURUM, ŞİRKET|İÇ|Tek Parti Dönemi|İstanbul|Devletin Tesisi|İş Bankası ve Anadolu Ajansının %70’ine sahip olduğu 150 bin lira sermayeli, TÜRK TELSİZ TELEFON A.Ş. şirketi, Gümüşhane milletvekili Cemak Hüsnü Taray, Falih Rıfkı Atay, Sedat Nuri Bey tarafından 8 Eylül 1927'de kurulmuştur. İstanbul Radyosu ilk yayınına, 6 Mayıs 1927'de, Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katında başladı.Henüz kimsede radyo alıcısı bulunmadığından, Postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlör yardımıyla her akşam yayın yapılmaya başlandı. İlk naklen yayının, 3 Şubat 1932 Kadir Gecesinde, Ayasofya Camisinde okunan Türkçe Kur'an ve Mevlidi yayınlanması oldu.|
  8 AĞUSTOS 1928TAKSİM ANITITEKPARTİ DÖNEMİ / Yatırımlar
  İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bulunan Taksim Cumhuriyet Anıtı, Hakkı Şinasi Paşa başkanlığında ki komisyon tarafından, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica’ya yaptırıldı.
  gg8.aa8.yy1928.aaAĞUSTOS|TAKSİM ANITI|TEKPARTİ DÖNEMİ|Yatırımlar|İÇ|Tek Parti Dönemi|CHP ve Türk Halkı|İstanbul|Devletin Tesisi|İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bulunan Taksim Cumhuriyet Anıtı, Hakkı Şinasi Paşa başkanlığında ki komisyon tarafından, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica’ya yaptırıldı. |
  28 MART 1930"İSTANBUL"TEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Konstantinopolis ismi, resmi olarak "İSTANBUL" olarak değiştirildi.
  gg28.aa3.yy1930.aaMART|"İSTANBUL"|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|İstanbul|Devletin Tesisi|Konstantinopolis ismi, resmi olarak "İSTANBUL" olarak değiştirildi.|
  7 HAZİRAN 1931AYASOFYA'NIN MOZAİKLERİ İÇİN KAZI İZNİ VERİLDİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Amerikalı zenginlerden, İstanbul’daki Bizans eserlerini kurtarmak için para toplayarak, Bizans Enstitüsü’nü kuran Thomas Whittemore’a, Ayasofya Camisi’nin sıvaları altında kalan mozaikleri ortaya çıkarması için 7 Haziran 1931 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla izin verildi.
  Kararın altında Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal ve Başvekil İsmet İnönü’nün imzaları vardı.
  gg7.aa6.yy1931.aaHAZİRAN|AYASOFYA'NIN MOZAİKLERİ İÇİN KAZI İZNİ VERİLDİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|CHP ve Türk Halkı|İstanbul|Devletin Tesisi|amerika|Amerikalı zenginlerden, İstanbul’daki Bizans eserlerini kurtarmak için para toplayarak, Bizans Enstitüsü’nü kuran Thomas Whittemore’a, Ayasofya Camisi’nin sıvaları altında kalan mozaikleri ortaya çıkarması için 7 Haziran 1931 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla izin verildi. Kararın altında Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal ve Başvekil İsmet İnönü’nün imzaları vardı.|
  AYASOFYA | DuruVizyon.com
  29 OCAK 1932TÜRKÇE EZAN, FATİH ve AYASOFYA CAMİLERİNDEN BAŞLADITEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  İlk Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar Okur tarafından Yerebatan Camii'nde 22 Ocak 1932 tarihinde okundu. 29 Ocak 1932 Sultanahmet Camii'nde sekiz hafız, Türkçe Kur'an okudu.

  29 Ocak 1932 tarihinde Fatih Camiinde ve Kadir Gecesine rastlayan 3 Şubat 1932 tarihinde Ayasofya'da Türkçe olarak Ezan, Kamet ve Kur'an okunmasının ardından, Ezan ve Kur'an'ın Arapça okunması Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Temmuz 1932 tarihli bir genelgesi ile yasaklandı.

  1941’de mecliste TCK'nın 526nci maddesine

  “Arapça ezan ve kamet okuyanların üç aya kadar hapis veya 10 liradan 200 liraya kadar para cezası verileceği…”
  hükmü eklendi.

  Sadece Ezan ve Kur'an değil, farz, vacip ve sünnet tüm Namazlar dahilinde ki iftidah tekbiri, diğer tekbirler, sure ve duaların Arapça okunulması da yasaktı. Yasak sadece Arapça içindi. Başka yabancı dillerin kullanılmasında bir kısıtlama yoktu.

  Ezan ve Kur'an'ın Arapça okunması yasağına, Demokrat Parti iktira gelmesinden hemen sonra, 16 Haziran 1950 günü yapılan düzenleme ile son verildi.
  gg29.aa1.yy1932.aaOCAK|TÜRKÇE EZAN, FATİH ve AYASOFYA CAMİLERİNDEN BAŞLADI|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|Din Tarihi|CHP ve Türk Halkı|İstanbul|Devletin Tesisi|İlk Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar Okur tarafından Yerebatan Camii'nde 22 Ocak 1932 tarihinde okundu. 29 Ocak 1932 Sultanahmet Camii'nde sekiz hafız, Türkçe Kur'an okudu. 29 Ocak 1932 tarihinde Fatih Camiinde ve Kadir Gecesine rastlayan 3 Şubat 1932 tarihinde Ayasofya'da Türkçe olarak Ezan, Kamet ve Kur'an okunmasının ardından, Ezan ve Kur'an'ın Arapça okunması Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Temmuz 1932 tarihli bir genelgesi ile yasaklandı. 1941’de mecliste TCK'nın 526nci maddesine £.£..£i£..£.£“Arapça ezan ve kamet okuyanların üç aya kadar hapis veya 10 liradan 200 liraya kadar para cezası verileceği…” £.£..£/i£..£.£ hükmü eklendi. Sadece Ezan ve Kur'an değil, farz, vacip ve sünnet tüm Namazlar dahilinde ki iftidah tekbiri, diğer tekbirler, sure ve duaların Arapça okunulması da yasaktı. £.£..£b£..£
  18 KASIM 1933İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTEKPARTİ DÖNEMİ / EĞİTİM
  5 Mayıs 1933 tarihli kabine toplantısında, Dar-ül Fünun’un kapatılarak, yerine yeni esaslara göre İstanbul Üniversitesi’nin kurulması kararlaştırıldı.

  Yeni üniversiteyi kurmak amacıyla gelen heyetin Bakanlık’ta yaptığı toplantıda Yahudi kökenli Alman bir profesörün ifadesi ile “Yeni fabrikanın üreteceği mamulat; inkilapçı, laik, cumhuriyetçi, milliyetçi ve halkçı olacaktı.”

  İstanbul Üniversitesi, 18 Kasım 1933 günü öğretime açıldı.

  Yeni üniversitenin kadro işleriyle bizzat Reşid Galib meşgul olmuştur. Maarif Vekili Reşid Galibin 12 Eylül 1933 tarihli Milliyet gazetesinde yer alan beyanatında “ilimden ziyade idealistliğin ön planda tutulduğu” açıkça belirtilmiştir.
  gg18.aa11.yy1933.aaKASIM|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|EĞİTİM|İÇ|Tek Parti Dönemi|CHP ve Türk Halkı|İstanbul|Devletin Tesisi|5 Mayıs 1933 tarihli kabine toplantısında, Dar-ül Fünun’un kapatılarak, yerine yeni esaslara göre İstanbul Üniversitesi’nin kurulması kararlaştırıldı. Yeni üniversiteyi kurmak amacıyla gelen heyetin Bakanlık’ta yaptığı toplantıda £.£..£b£..£.£Yahudi kökenli Alman bir profesörün ifadesi ile “Yeni fabrikanın üreteceği mamulat; inkilapçı, laik, cumhuriyetçi, milliyetçi ve halkçı olacaktı.”£.£..£/b£..£.£ İstanbul Üniversitesi, 18 Kasım 1933 günü öğretime açıldı. Yeni üniversitenin kadro işleriyle bizzat Reşid Galib meşgul olmuştur. Maarif Vekili Reşid Galibin 12 Eylül 1933 tarihli Milliyet gazetesinde yer alan beyanatında £.£..£b£..£.£“ilimden ziyade idealistliğin ön planda tutulduğu”£.£..£/b£..£.£ açıkça belirtilmiştir.|
  CUMHURİYET DÖNEMİ YÜKSEKÖĞRENİM | DuruVizyon E-Dergi
  24 KASIM 1934AYASOFYA CAMİSİ MÜZEYE ÇEVRİLDİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  “Eşsiz bir mimarlık sanat abidesi olan İstanbul’daki Ayasofya Camisi’nin tarihî vaziyeti itibarıyla müzeye çevrilmesi bütün Şark âlemini sevindireceği, insanlığa yeni bir ilim müessesesi kazandıracağı cihetle bunun müzeye çevrilmesi...” diye başlayan kararname ile İstanbul'un fethinden beri cami olarak kullanılan Ayasofya, müzeye çevrildi.

  Thomas Whittemore’un, daha önce koridor ve çevre binalarda başlamış olan klise dönemine ait mozaikleri ortaya çıkarma çalışmaları ana bina içinde de başladı.
  1 Şubat 1935 tarihinde Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı.
  gg24.aa11.yy1934.aaKASIM|AYASOFYA CAMİSİ MÜZEYE ÇEVRİLDİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|CHP ve Türk Halkı|İstanbul|Devletin Tesisi|£.£..£b£..£.£“Eşsiz bir mimarlık sanat abidesi olan İstanbul’daki Ayasofya Camisi’nin tarihî vaziyeti itibarıyla müzeye çevrilmesi bütün Şark âlemini sevindireceği, insanlığa yeni bir ilim müessesesi kazandıracağı cihetle bunun müzeye çevrilmesi...” £.£..£/b£..£.£diye başlayan kararname ile İstanbul'un fethinden beri cami olarak kullanılan Ayasofya, müzeye çevrildi. Thomas Whittemore’un, daha önce koridor ve çevre binalarda başlamış olan klise dönemine ait mozaikleri ortaya çıkarma çalışmaları ana bina içinde de başladı. 1 Şubat 1935 tarihinde Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı.|
  AYASOFYA | DuruVizyon.com
  4 EYLÜL 1936TEKPARTİ DÖNEMİ / DIŞ İLİŞKİLER
  İngiltere Kralı VIII. Edward, İstanbul'da Atatürk'ü ziyaret etti.
  gg4.aa9.yy1936.aaEYLÜL||TEKPARTİ DÖNEMİ|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Tek Parti Dönemi|İstanbul|Diplomasi|ingiltere|İngiltere Kralı VIII. Edward, İstanbul'da Atatürk'ü ziyaret etti.|
  23 MAYIS 1938İSTANBUL ELEKTRİK İDARESİTEKPARTİ DÖNEMİ / Yatırımlar
  İstanbul Elektrik Şirketinin hükümetçe satın alınmasına ilişkin sözleşme Ankara'da imzalandı
  gg23.aa5.yy1938.aaMAYIS|İSTANBUL ELEKTRİK İDARESİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|Yatırımlar|İÇ|Tek Parti Dönemi|İstanbul|Devletin Tesisi|İstanbul Elektrik Şirketinin hükümetçe satın alınmasına ilişkin sözleşme Ankara'da imzalandı|
  28 OCAK 1939İSTANBUL TRAMVAYTEKPARTİ DÖNEMİ / Yatırımlar
  İstanbul Tramvay Şirketi 1.570.000 liraya devletçe satın alındı.
  gg28.aa1.yy1939.aaOCAK|İSTANBUL TRAMVAY|TEKPARTİ DÖNEMİ|Yatırımlar|İÇ|Tek Parti Dönemi|İstanbul|Devletin Tesisi|İstanbul Tramvay Şirketi 1.570.000 liraya devletçe satın alındı.|
  19 ARALIK 1941
  EKMEK KARNESİTEKPARTİ DÖNEMİ / EKONOMİK GELİŞMELER
  İstanbul'da ekmek satışları karneye bağlandı.
  gg19.aa12.yy1941.aaARALIK|EKMEK KARNESİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|EKONOMİK GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|CHP ve Türk Halkı|İstanbul|Devletin Tesisi|İstanbul'da ekmek satışları karneye bağlandı.|
  19 HAZİRAN 1944ŞİRKET-İ HAYRİYETEKPARTİ DÖNEMİ / Yatırımlar
  Üsküdar ve Boğaziçi halkını İstanbul'a taşıyan eski vapur işletmeciliğidir.

  1850 yılında resmen kurulan Şirket-i Hayriye'nin sermayesi, her biri üçer bin kuruş olan 2000 hisseye bölünmüştü. 100 hisse alan Sultan Abdülmecid'in emriyle bütün devlet ileri gelenleri, zamanın zenginleri, şirketten hisse senedi aldılar. Mustafa Reşid Paşa şirketin bir halk şirketi olmasını istediğinden, idaresi altı yıl süreyle Antuvan Kalcıyan ve Agop Bilezikciyan adında iki tüccara ihale olundu.

  Kuruluşundan bir süre sonra çalışma alanını genişleten bu şirket, İzmit'e bile vapur işletmeye başladı. Buna bir de Tekirdağ hattı eklenince, Şirket-i Hayriye mahalli bir işletme olmaktan çıkarak İmparatorluğun her yerinde çalışan büyük bir kuruluş haline geldi. Zamanla şirketin zararı arttı ve hissedarlar 19 Haziran 1944'de toplanarak şirketi Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiler.
  gg19.aa6.yy1944.aaHAZİRAN|ŞİRKET-İ HAYRİYE|TEKPARTİ DÖNEMİ|Yatırımlar|İÇ|Tek Parti Dönemi|İstanbul|Devletin Tesisi|Üsküdar ve Boğaziçi halkını İstanbul'a taşıyan eski vapur işletmeciliğidir. 1850 yılında resmen kurulan Şirket-i Hayriye'nin sermayesi, her biri üçer bin kuruş olan 2000 hisseye bölünmüştü. 100 hisse alan Sultan Abdülmecid'in emriyle bütün devlet ileri gelenleri, zamanın zenginleri, şirketten hisse senedi aldılar. Mustafa Reşid Paşa şirketin bir halk şirketi olmasını istediğinden, idaresi altı yıl süreyle Antuvan Kalcıyan ve Agop Bilezikciyan adında iki tüccara ihale olundu. Kuruluşundan bir süre sonra çalışma alanını genişleten bu şirket, İzmit'e bile vapur işletmeye başladı. Buna bir de Tekirdağ hattı eklenince, Şirket-i Hayriye mahalli bir işletme olmaktan çıkarak İmparatorluğun her yerinde çalışan büyük bir kuruluş haline geldi. Zamanla şirketin zararı arttı ve hissedarlar 19 Haziran 1944'de toplanarak şirketi Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiler.|
  6 EYLÜL 19556 - 7 EYLÜL OLAYLARIAdnan Menderes Dönemi / SAVAŞ
  İktidar üzerinde baskı yoluyla güç devşirmek isteyen odaklar, yine yalan haber ve algı operasyonu yolunu seçti.

  Selanik'te ki Atatürk'ün evinin Yunanlılar tarafından bombalandığı yalanı üzerine kaos çıkartıldı.

  6 Eylül 1955’te ellerinde kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi gayrimüslimlere ait ev ve iş yerlerini yakıp yıktı.

  Resmi kaynaklara göre 4 bin 214 ev, 1.004 iş yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul ile aralarında fabrika, otel vb. 5 bin 317 yeri tahrip etti. Olayların kontrolden çıkması üzerine sıkıyönetim ilan edildi.

  6-7 Eylül Olayları üzerine İstanbul, Ankara ve İzmir’de 7 Eylül 1955 ile 7 Haziran 1956 tarihleri arasında sıkıyönetim ilan edilmiştir. Olaylarla ilgili olarak önce 3.151 kişi tutuklandı. Sonradan bu sayı 5.104'e yükseldi.

  Olaylar, Londra'da Kıbrıs görüşmeleri devam ettiği günlerde meydana geldi. Grivas önderliğindeki EOKA, adada yaşayan İngiliz ve Türklere karşı terör saldırılarına başlamış, saldırılar kamuoyunda büyük bir öfkeye neden olmuştu.

  Bu sırada İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ı konuyu görüşmek üzere Londra’da toplanacak üçlü bir konferansa davet etmiş, Konferans 29 Ağustos’ta başlamış ve Dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu Türkiye’yi temsilen yerini almıştı.
  gg6.aa9.yy1955.aaEYLÜL|6 - 7 EYLÜL OLAYLARI|Adnan Menderes Dönemi|SAVAŞ|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kıbrıs|İstanbul|Terör|yunan|ingiltere|İktidar üzerinde baskı yoluyla güç devşirmek isteyen odaklar, yine yalan haber ve algı operasyonu yolunu seçti. Selanik'te ki Atatürk'ün evinin Yunanlılar tarafından bombalandığı yalanı üzerine kaos çıkartıldı. 6 Eylül 1955’te ellerinde kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi gayrimüslimlere ait ev ve iş yerlerini yakıp yıktı. Resmi kaynaklara göre 4 bin 214 ev, 1.004 iş yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul ile aralarında fabrika, otel vb. 5 bin 317 yeri tahrip etti. Olayların kontrolden çıkması üzerine sıkıyönetim ilan edildi. 6-7 Eylül Olayları üzerine İstanbul, Ankara ve İzmir’de 7 Eylül 1955 ile 7 Haziran 1956 tarihleri arasında sıkıyönetim ilan edilmiştir. Olaylarla ilgili olarak önce 3.151 kişi tutuklandı. Sonradan bu sayı 5.104'e yükseldi. Olaylar, Londra'da Kıbrıs görüşmeleri devam ettiği günlerde meydana gel
  15 HAZİRAN 197015/16 HAZİRAN İŞÇİ DİRENİŞİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
  Sendika 15-16 Haziran kanununda yapılması planlanan değişiklik nedeniyle DİSK üyesi işçi grupları direniş başlattılar.

  İşçi olaylarının yaygınlaşması üzerine İstanbul, Kocaeli merkez ve Gebze'de 16 Haziran 1970 ile 16 Eylül 1970 tarihleri arasında sıkıyönetim ilan edildi.
  gg15.aa6.yy1970.aaHAZİRAN|15/16 HAZİRAN İŞÇİ DİRENİŞİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|Terör|Sendika 15-16 Haziran kanununda yapılması planlanan değişiklik nedeniyle DİSK üyesi işçi grupları direniş başlattılar. İşçi olaylarının yaygınlaşması üzerine İstanbul, Kocaeli merkez ve Gebze'de 16 Haziran 1970 ile 16 Eylül 1970 tarihleri arasında sıkıyönetim ilan edildi.|
  29 EKİM 1973BOĞAZ KÖPRÜSÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / Yatırımlar
  1971 Yılında temeli atıldığında, Ecevit “Boğaz köprüsü lükstür. Buradan zenginler geçecektir.” diyerek “Zap suyuna köprü yapalım” kampanyası başlattı.

  2016 yılında ki işgal girişiminden sonra adı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi.
  gg29.aa10.yy1973.aaEKİM|BOĞAZ KÖPRÜSÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|Yatırımlar|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|CHP ve Türk Halkı|İstanbul|1971 Yılında temeli atıldığında, Ecevit £.£..£b£..£.£“Boğaz köprüsü lükstür. Buradan zenginler geçecektir.”£.£..£/b£..£.£ diyerek £.£..£b£..£.£“Zap suyuna köprü yapalım”£.£..£/b£..£.£ kampanyası başlattı. 2016 yılında ki işgal girişiminden sonra adı, £.£..£b£..£.£15 Temmuz Şehitler Köprüsü£.£..£/b£..£.£ olarak değiştirildi. |
  30 OCAK 1975UÇAK KAZASI1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / KAZA ve FELAKETLER
  THY'nın İzmir-İstanbul seferini yapan F-28 tipi "Bursa" isimli uçağı Yeşilköy Havalimanı'ndaki elektrik kesintisi yüzünden piste inemedi, tekrar yükselişe geçen uçak Marmara Denizine düştü. 4 mürettebat ile 37 yolcunun tamamı öldü. Düşen uçağın parçaları 33 yıl sonra 2008'de balıkçıların ağına takılmasıyla bulundu. Ayrıca kazada sanatçı Seyyal Taner'in hostes kız kardeşi Serap Özşahin ve Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in babası da ölenler arasındaydı.
  gg30.aa1.yy1975.aaOCAK|UÇAK KAZASI|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|THY'nın İzmir-İstanbul seferini yapan F-28 tipi "Bursa" isimli uçağı Yeşilköy Havalimanı'ndaki elektrik kesintisi yüzünden piste inemedi, tekrar yükselişe geçen uçak Marmara Denizine düştü. 4 mürettebat ile 37 yolcunun tamamı öldü. Düşen uçağın parçaları 33 yıl sonra 2008'de balıkçıların ağına takılmasıyla bulundu. Ayrıca kazada sanatçı Seyyal Taner'in hostes kız kardeşi Serap Özşahin ve Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in babası da ölenler arasındaydı.|
  1 MAYIS 1977KANLI 1 MAYIS1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / Parti ve STKlar
  Maocu (Çin) ve Moskovacı olarak bölünen Türk Solu, kendi yazılı mecmualarında birbirlerine düşmanca yazılar yazdırılarak büyük bir oyunun içine sürüklendiler.

  Sol’un bütün fraksiyonlarının katıldığı 1 Mayıs 1977 Taksim toplantısında, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşma yaptığı sırada
 • Silah sesleri duyuldu.
 • Binlerce insan birbirini eze eze kaçışmaya başladı. Ancak kaçış yolunda ki Kazancı yokuşu bir kamyon ile kapatılmıştı. Burada muazzam bir izdiham meydana geldi.
 • Daha ilk şok atlatılmadan, Sular İdaresi ve İntercontinetal Oteli’nden (The Marmara Otel) kalabalığın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş edilmeye başlandı.
 • Bu sırada, nerden geldiği bilinmeyen bir panzer alana girerek işçilerin üzerine su sıkmaya ve kalabalığı çiğnemeye başladı.
 • Bu kaçışmanın ortasında, beyaz bir Renault marka arabadan göstericilerin üzerine ateş açıldı.

  Kanlı 1 Mayıs'da, 34 kişi hayatını kaybederken 126 kişi ise yaralandı. Ölenlerin 5’i kurşunlanarak geri kalan 29 kişi ise ezilerek hayatını kaybetti. Yaralıların 39’u çeşitli yerlerinden silahla vurulmuşlardı.

  1 Mayıs Olayları hiçbir zaman tam olarak aydınlatılmadı. Olaydan bir gün önce otele CIA ajanlarının yerleştiği ve olaydan sonra kayıtların silindiği iddia edildi.

  Aynı dönemde MİT tarafından Başbakan Süleyman Demirel’e olası bir darbe için telkinde bulunuldu. İzleyen günlerde Bülent Ecevit’e İzmir’de Havaalanında suikast düzenlenince Kara Kuvvetleri Komutanı 1 Haziran 1977 tarihinde emekliye sevk edildi.
 • gg1.aa5.yy1977.aaMAYIS|KANLI 1 MAYIS|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|Parti ve STKlar|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|CHP ve Türk Halkı|İstanbul|Terör|Darbeler Tarihi|amerika|Maocu (Çin) ve Moskovacı olarak bölünen Türk Solu, kendi yazılı mecmualarında birbirlerine düşmanca yazılar yazdırılarak büyük bir oyunun içine sürüklendiler. Sol’un bütün fraksiyonlarının katıldığı 1 Mayıs 1977 Taksim toplantısında, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşma yaptığı sırada £.£..£li£..£.£Silah sesleri duyuldu. £.£..£li£..£.£Binlerce insan birbirini eze eze kaçışmaya başladı. Ancak kaçış yolunda ki Kazancı yokuşu bir kamyon ile kapatılmıştı. Burada muazzam bir izdiham meydana geldi. £.£..£li£..£.£Daha ilk şok atlatılmadan, Sular İdaresi ve İntercontinetal Oteli’nden (The Marmara Otel) kalabalığın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş edilmeye başlandı. £.£..£li£..£.£Bu sırada, nerden geldiği bilinmeyen bir panzer alana girerek işçilerin üzerine su sıkmaya ve kalabalığı çiğnemeye başladı. £.£..£li£..£.£Bu kaçışmanı
  15 KASIM 1979DENİZ KAZASI1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul, Haydarpaşa önlerinde bir Yunan şilebiyle çarpışan İndependenta adlı dev Romen tankeri infilak edip yanmaya başladı. 51 denizci öldü. Yangın bir ay sürdü. İstanbul Boğazı'nda trafik akışı aksadı. 96 bin ton ham petrol denize aktı.
  gg15.aa11.yy1979.aaKASIM|DENİZ KAZASI|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|yunan|İstanbul, Haydarpaşa önlerinde bir Yunan şilebiyle çarpışan İndependenta adlı dev Romen tankeri infilak edip yanmaya başladı. 51 denizci öldü. Yangın bir ay sürdü. İstanbul Boğazı'nda trafik akışı aksadı. 96 bin ton ham petrol denize aktı.|
  16 OCAK 1983UÇAK KAZASI1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / KAZA ve FELAKETLER
  12 EYLÜL DARBE DÖNEMİ
  THY'nin Paris-İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 727 tipi "Afyon" adlı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanına inişi sırasında, sis ve kar yağışı nedeniyle piste çakıldı. 60 yolcudan 47’si öldü, 22 kişi yaralandı.
  gg16.aa1.yy1983.aaOCAK|UÇAK KAZASI|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|12 Eylül Darbesi|İstanbul|Terör|Darbeler Tarihi|12 EYLÜL DARBE DÖNEMİ THY'nin Paris-İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 727 tipi "Afyon" adlı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanına inişi sırasında, sis ve kar yağışı nedeniyle piste çakıldı. 60 yolcudan 47’si öldü, 22 kişi yaralandı.|
  24 EYLÜL 1985DENİZ KAZASITurgut Özal Dönemi / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Boğazı'nda bir Savaş Gemisi, Rus Deniz Kuvvetleri'ne ait Khasan okul gemisi ile çarpışıp battı.
  5 Türk denizcisi şehit oldu.
  gg24.aa9.yy1985.aaEYLÜL|DENİZ KAZASI|Turgut Özal Dönemi|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|rusya|İstanbul Boğazı'nda bir Savaş Gemisi, Rus Deniz Kuvvetleri'ne ait Khasan okul gemisi ile çarpışıp battı. 5 Türk denizcisi şehit oldu. |
  3 TEMMUZ 1988FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜTurgut Özal Dönemi / Yatırımlar
  Temeli 29 Mayıs 1985'de atılan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hizmete açıldı.
  gg3.aa7.yy1988.aaTEMMUZ|FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ|Turgut Özal Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|Temeli 29 Mayıs 1985'de atılan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hizmete açıldı.|
  14 KASIM 1991DENİZ KAZASITurgut Özal Dönemi / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul Boğazı'nda koyun yüklü Lübnan bandıralı gemi ile Filipin bandıralı gemi çarpıştı. Kazada 22.000 koyun boğaz sularına gömüldü.
  gg14.aa11.yy1991.aaKASIM|DENİZ KAZASI|Turgut Özal Dönemi|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|İstanbul Boğazı'nda koyun yüklü Lübnan bandıralı gemi ile Filipin bandıralı gemi çarpıştı. Kazada 22.000 koyun boğaz sularına gömüldü.|
  9 TEMMUZ 1998MISIR ÇARŞISI SALDIRISI2.İSTİKRARSIZ DÖNEM
  Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı’nda bulunan Ünlüoğlu büfesine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3’ü çocuk 7 kişi öldü, 10’u turist 111 kişi yaralandı.
  gg9.aa7.yy1998.aaTEMMUZ|MISIR ÇARŞISI SALDIRISI|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|Terör|Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı’nda bulunan Ünlüoğlu büfesine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3’ü çocuk 7 kişi öldü, 10’u turist 111 kişi yaralandı.|
  8 OCAK 2001SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI2.İSTİKRARSIZ DÖNEM / Yatırımlar
  1987 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin kararı ile Pendik Kurtköy mevkiinde “İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Sivil Havacılık Merkezi (İTEP)” kurulmasına karar verilmiştir.İTEP kapsamında bir “Mükemmeliyet Merkezi” olarak geliştirilecek olan Teknokentin 6 ana unsurunun ilk aşaması olarak, İstanbul Anadolu yakasında yıllık 3 milyon dış hat yolcu, 500.000 iç hat yolcu ve 90 bin ton kargo kapasiteli Sabiha Gökçen Havalimanı kurulmuştur.

  27 Ocak 2000 tarihinde;
 • Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB),
 • Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV),
 • Türk Hava Kurumu (THK),
 • TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI),
 • ASELSAN Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ASELSAN)
 • Hava Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş. (HAVELSAN) ortaklığıyla kurulan HEAŞ, Havaalanın işletmesini üstlenmiştir.

  25.12.2014 tarihi itibariyle TAI, ASELSAN ve HAVELSAN'ın HEAŞ hisselerini TSKGV'na devretmesiyle 3 ortaklı şirket olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
 • gg8.aa1.yy2001.aaOCAK|SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|Yatırımlar|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|1987 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin kararı ile Pendik Kurtköy mevkiinde “İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Sivil Havacılık Merkezi (İTEP)” kurulmasına karar verilmiştir.İTEP kapsamında bir “Mükemmeliyet Merkezi” olarak geliştirilecek olan Teknokentin 6 ana unsurunun ilk aşaması olarak, İstanbul Anadolu yakasında yıllık 3 milyon dış hat yolcu, 500.000 iç hat yolcu ve 90 bin ton kargo kapasiteli Sabiha Gökçen Havalimanı kurulmuştur. 27 Ocak 2000 tarihinde; £.£..£li£..£.£Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), £.£..£li£..£.£Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), £.£..£li£..£.£Türk Hava Kurumu (THK), £.£..£li£..£.£TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), £.£..£li£..£.£ASELSAN Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ASELSAN) £.£..£li£..£.£Hava Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş. (HAVELSAN) ortaklığıyla kurulan HEAŞ, Havaalanın işletmesini üstlenmiştir. 25.12.2
  20 KASIM 2003İSTANBUL'DA İNGİLİZ SALDIRILARIR.Tayyip Erdoğan Dönemi / SAVAŞ
  Önce Beyoğlu’ndaki Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu, yaklaşık beş dakika sonra ise Beşiktaş’taki HSBC Bankası Genel Merkez binası önünde, bomba yüklü birer kamyonetin infilak ettirilmesiyle gerçekleştirildi.

  İstanbul’da yine kamyonetli ikiz intihar saldırıları düzenlendi. Levent’teki HSBC Bankası Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu’ndaki İngiltere Başkonsolosluğu’na yapılan saldırılarda Başkonsolos Roger Short ile Sanatçı Kerem Yılmazer’in de aralarında bulunduğu 33 kişi öldü, 450 kişi yaralandı.
  gg20.aa11.yy2003.aaKASIM|İSTANBUL'DA İNGİLİZ SALDIRILARI|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|Terör|ingiltere|Önce Beyoğlu’ndaki Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu, yaklaşık beş dakika sonra ise Beşiktaş’taki HSBC Bankası Genel Merkez binası önünde, bomba yüklü birer kamyonetin infilak ettirilmesiyle gerçekleştirildi. İstanbul’da yine kamyonetli ikiz intihar saldırıları düzenlendi. Levent’teki HSBC Bankası Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu’ndaki İngiltere Başkonsolosluğu’na yapılan saldırılarda Başkonsolos Roger Short ile Sanatçı Kerem Yılmazer’in de aralarında bulunduğu 33 kişi öldü, 450 kişi yaralandı.|
  5 ARALIK 2004YEDİKULE ERMENİ MÜZESİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / Yatırımlar
  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Yedikule Sırp Pırgiç Hastanesi’nde Ermeni müzesini açtı.
  gg5.aa12.yy2004.aaARALIK|YEDİKULE ERMENİ MÜZESİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|İstanbul|Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Yedikule Sırp Pırgiç Hastanesi’nde Ermeni müzesini açtı.|
  29 MAYIS 2013GEZİ KALKIŞMASI - AĞAÇ BAHANELİ DARBE GİRİŞİMİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
  İstanbul'un fethinin yıldönümünü takiben, hükümeti devirmek ve anayasal düzeni yıkmak amacıyla Gezi Parkında toplanan bir gruba, halk ayaklanması çıkarttırılmaya kalkışıldı.

  Çeşitli odakların desteği ile ülke çapına yayılan eylemler Türkiye ekonomisi için çok ağır bedellere mal oldu.

  Zulüm 1453'de başladı sloganı paydasında buluşan eylemciler, kalkışma sırasında hükümet adına Bülent Arınç ile bir araya geldi.

  Hükümetten,
 • 3ncü havalimanı,
 • Kanal İstanbul,
 • Nükleer enerji santralleri,
 • Hidroelektirik santralleri projelerinini durdurulmasını,
 • Ülke çapında teröre ve eylemlere karşı tedbirli davranan vali ve emniyet müdürlerinin görevden alınmasını talep etti.

  "Mesele ağaç değil, hala anlamadın mı?" twiti ile gerçek amacı ortaya dökülen olaylar, yabancı güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin teşvik ve desteği ile bir ay kadar devam etti. Süreç içinde, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Devlet Bakanı Bülent Arınç da olaylara üstü kapalı destek açıklamaları yaptılar.

  Milletin, Başbakan Erdoğan'ın yanında durması ve destek vermesi ile amacına ulaşamadı ve sonlandırıldı.
 • gg29.aa5.yy2013.aaMAYIS|GEZİ KALKIŞMASI - AĞAÇ BAHANELİ DARBE GİRİŞİMİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|R.T.Erdoğan|İstanbul|Terör|Darbeler Tarihi|amerika|İstanbul'un fethinin yıldönümünü takiben, hükümeti devirmek ve anayasal düzeni yıkmak amacıyla Gezi Parkında toplanan bir gruba, halk ayaklanması çıkarttırılmaya kalkışıldı. Çeşitli odakların desteği ile ülke çapına yayılan eylemler Türkiye ekonomisi için çok ağır bedellere mal oldu. £.£..£b£..£.£Zulüm 1453'de başladı£.£..£/b£..£.£ sloganı paydasında buluşan eylemciler, kalkışma sırasında hükümet adına Bülent Arınç ile bir araya geldi. Hükümetten, £.£..£li£..£.£3ncü havalimanı, £.£..£li£..£.£Kanal İstanbul, £.£..£li£..£.£Nükleer enerji santralleri, £.£..£li£..£.£Hidroelektirik santralleri projelerinini durdurulmasını, £.£..£li£..£.£Ülke çapında teröre ve eylemlere karşı tedbirli davranan vali ve emniyet müdürlerinin görevden alınmasını talep etti. £.£..£b£..£.£"Mesele ağaç değil, hala anlamad
  29 MAYIS 2013
  YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜR.Tayyip Erdoğan Dönemi / Yatırımlar
  İstanbul’un üçüncü köprüsü olacak olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metre tabla genişliği ile dünyanın en geniş köprüsü oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrıca 1408 metre ile üzerinde raylı sistem bulunan en uzun asma köprü olma özelliğini de taşıyor. Üçüncü köprünün en önemli özellikleri ise; ticari karayolu trafiğini üzerine alacak olması, demiryolu ile Asya-Avrupa transit taşımacılığını sağlayacak olması.
  gg29.aa5.yy2013.aaMAYIS|YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|İstanbul’un üçüncü köprüsü olacak olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metre tabla genişliği ile dünyanın en geniş köprüsü oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrıca 1408 metre ile üzerinde raylı sistem bulunan en uzun asma köprü olma özelliğini de taşıyor. Üçüncü köprünün en önemli özellikleri ise; ticari karayolu trafiğini üzerine alacak olması, demiryolu ile Asya-Avrupa transit taşımacılığını sağlayacak olması.|
  29 EKİM 2013
  MARMARAYR.Tayyip Erdoğan Dönemi / Yatırımlar
  İlk olarak 1860 yılında Sultan Abdülmecid tarafından dile getirilen projenin temeli, 9 Mayıs 2004 tarihinde atılmıştı. Ayrılık Çeşmesi’den Kazlıçeşme’ye kadar olan 14 km, denizin dibindeki bölümün ise 1.4 kilometre olan Marmaray, Asya Avrupa kıt'aları arasındaki yolculuk süresini 4 dakikaya düşürdü.
  gg29.aa10.yy2013.aaEKİM|MARMARAY|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|İlk olarak 1860 yılında Sultan Abdülmecid tarafından dile getirilen projenin temeli, 9 Mayıs 2004 tarihinde atılmıştı. Ayrılık Çeşmesi’den Kazlıçeşme’ye kadar olan 14 km, denizin dibindeki bölümün ise 1.4 kilometre olan Marmaray, Asya Avrupa kıt'aları arasındaki yolculuk süresini 4 dakikaya düşürdü.|
  25 TEMMUZ 2014ESKİŞEHİR-İSTANBUL YHTR.Tayyip Erdoğan Dönemi / Yatırımlar
  Eskişehir-İstanbul arası inşaatının tamamlanması ile Ankara-İstanbul YHT seferleri başladı.
  gg25.aa7.yy2014.aaTEMMUZ|ESKİŞEHİR-İSTANBUL YHT|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|Eskişehir-İstanbul arası inşaatının tamamlanması ile Ankara-İstanbul YHT seferleri başladı.|
  15 TEMMUZ 201615 TEMMUZ DARBE VE İŞGAL GİRİŞİMİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
  ABD gizli servisi CIA ve NATO destekli olarak FETÖ Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen kalkışma sonunda, 249 kişi hayatını kaybetti, 2196 kişi yaralandı.

  Sonradan, bu kalkışmanın, Anadolu Türkiye Devletini İŞGAL ve PARÇALAMA girişimi olduğu, başarılı olması halinde, batı illerinin NATO güçleri tarafından, doğu illerinin ise Ermeni ve PKK terörü tarafından işgal edileceği ortaya çıktı.

  Kalkışmanın başlamasından hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, özellikle AKParti ve MHP'li olmak üzere büyük bir halk kitlesi sokağa çıkarak darbecilere karşı direnç başlattı.

  Kalkışma, 16 saat içinde bastırıldı. Kalkışmaya katılanlar tutuklanırken, büyük bir kısmı da yurt dışına, destekçi ülkelere kaçtılar ve onlar tarafından korumaya alındılar.

  Kalkışmanın mottosu: "YURTA SULH" olmuştu. Darbenin faili olan kesin kendilerine YURTTA SULH KONSEYİ adını vermişti.

  Bu gün, DEMOKRASİ BAYRAMI olarak kutlanmaktadır.
  gg15.aa7.yy2016.aaTEMMUZ|15 TEMMUZ DARBE VE İŞGAL GİRİŞİMİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|R.T.Erdoğan|Yıl Dönümü|İstanbul|Terör|Darbeler Tarihi|feto|amerika|ABD gizli servisi CIA ve NATO destekli olarak FETÖ Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen kalkışma sonunda, 249 kişi hayatını kaybetti, 2196 kişi yaralandı. Sonradan, bu kalkışmanın, £.£..£b£..£.£Anadolu Türkiye Devletini İŞGAL ve PARÇALAMA girişimi£.£..£/b£..£.£ olduğu, başarılı olması halinde, batı illerinin NATO güçleri tarafından, doğu illerinin ise Ermeni ve PKK terörü tarafından işgal edileceği ortaya çıktı. Kalkışmanın başlamasından hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, özellikle AKParti ve MHP'li olmak üzere büyük bir halk kitlesi sokağa çıkarak darbecilere karşı direnç başlattı. Kalkışma, 16 saat içinde bastırıldı. Kalkışmaya katılanlar tutuklanırken, büyük bir kısmı da yurt dışına, destekçi ülkelere kaçtılar ve onlar tarafından korumaya alındılar. Kal
  20 ARALIK 2016
  AVRASYA TÜNELİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / Yatırımlar
  Marmaray’ın 300 metre güneyinden geçen tünel sadece otomobiller için hizmet verecek. İki katlı olacak tünelin temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atılmıştı. Tünel 5,5 kilometreyi yer altından, 5,5 dakikada geçiyor.
  gg20.aa12.yy2016.aaARALIK|AVRASYA TÜNELİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|Marmaray’ın 300 metre güneyinden geçen tünel sadece otomobiller için hizmet verecek. İki katlı olacak tünelin temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atılmıştı. Tünel 5,5 kilometreyi yer altından, 5,5 dakikada geçiyor.|
  1 OCAK 2017REINA KATLİAMIR.Tayyip Erdoğan Dönemi
  İstanbul Ortaköy'de Reina adlı gece kulübüne terör saldırısı düzenlendi. 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Saldırıyı ABD'nin kurduğu DAEŞ terör örgütü üstlendi.
  gg1.aa1.yy2017.aaOCAK|REINA KATLİAMI|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İstanbul|Terör|daes|amerika|İstanbul Ortaköy'de Reina adlı gece kulübüne terör saldırısı düzenlendi. 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Saldırıyı ABD'nin kurduğu DAEŞ terör örgütü üstlendi. |
  7 EYLÜL 2018R.Tayyip Erdoğan Dönemi / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul'da helikopter düştü. İş adamı Halil Ünver helikopter kazasında hayatını kaybetti.
  gg7.aa9.yy2018.aaEYLÜL||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Başkanlık Dönemi|İstanbul|İstanbul'da helikopter düştü. İş adamı Halil Ünver helikopter kazasında hayatını kaybetti.|
  2 EKİM 2018CEMAL KAŞIKÇI ÖLDÜRÜLDÜR.Tayyip Erdoğan Dönemi
  19.10.2018 tarihinde Suudi Devleti, Suudi vatandaşı olan gazeteci ve istihbaratçı Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünü resmen kabul etti. Bu cinayetin Türkiye Devletine düzenlenmiş bir operasyon olduğu anlaşıldı.

  23.10.2018 tarihinde Başkan Erdoğan soruşturma ve yargılamanın Türkiye'de yapılmasını teklif etti.
  gg2.aa10.yy2018.aaEKİM|CEMAL KAŞIKÇI ÖLDÜRÜLDÜ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|!!!|Başkanlık Dönemi|Araplar|İstanbul|Terör|Suikastler|Ortadoğu|Arap|amerika|19.10.2018 tarihinde Suudi Devleti, Suudi vatandaşı olan gazeteci ve istihbaratçı Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünü resmen kabul etti. Bu cinayetin Türkiye Devletine düzenlenmiş bir operasyon olduğu anlaşıldı. 23.10.2018 tarihinde Başkan Erdoğan soruşturma ve yargılamanın Türkiye'de yapılmasını teklif etti. |
  29 EKİM 2018
  İSTANBUL HAVALİMANIR.Tayyip Erdoğan Dönemi / Yatırımlar
  Dünyanın en büyük havalimanı, Türkiye Cumhuriyet Devletinin 95nci yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

  İstanbul Havalimani, 60 ülkeyi ve 20 Trilyon Dolarlık ekonomiyi birbirine bağlayan transit geçiş noktası olacak.
  gg29.aa10.yy2018.aaEKİM|İSTANBUL HAVALİMANI|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Başkanlık Dönemi|İstanbul|Dünyanın en büyük havalimanı, Türkiye Cumhuriyet Devletinin 95nci yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. İstanbul Havalimani, 60 ülkeyi ve 20 Trilyon Dolarlık ekonomiyi birbirine bağlayan transit geçiş noktası olacak. |
  5 OCAK 2019
  AYASOFYADA BALELİ KIŞKIRTMAR.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
  Resmi açıklama:

  "İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."
  gg5.aa1.yy2019.aaOCAK|AYASOFYADA BALELİ KIŞKIRTMA|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Başkanlık Dönemi|Din Tarihi|Mason|İstanbul|Resmi açıklama: "İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."|
  AYASOFYA | DuruVizyon.com
  5 NİSAN 2019İSTANBUL HAVALİMANIR.Tayyip Erdoğan Dönemi / Yatırımlar
  Atatürk Havalimanının, 5-6 Nisan tarihlerinde taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı uçuşlara açılıyor. Karayolu üzerinden yapılan nakliye işlemleri için İstanbul'da bazı yollar çeşitli sürelerle trafiğe kapatıldı.
  gg5.aa4.yy2019.aaNİSAN|İSTANBUL HAVALİMANI|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Başkanlık Dönemi|İstanbul|Atatürk Havalimanının, 5-6 Nisan tarihlerinde taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı uçuşlara açılıyor. Karayolu üzerinden yapılan nakliye işlemleri için İstanbul'da bazı yollar çeşitli sürelerle trafiğe kapatıldı.|
  4 AĞUSTOS 2019İZMİR-İSTANBUL OTOYOLUR.Tayyip Erdoğan Dönemi / Yatırımlar
  İzmir-İstanbul Otoyolu hizmete açıldı.
  gg4.aa8.yy2019.aaAĞUSTOS|İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Başkanlık Dönemi|İstanbul|İzmir-İstanbul Otoyolu hizmete açıldı.|
  16 EYLÜL 2019İSTANBUL'DA "NAMUS SÖZÜ" EYLEMİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / Parti ve STKlar
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen bir grup işçi CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

  Ellerinde "Ey Kılıçdaroğlu! namus sözün seçime kadar mıydı?", "Ey İmamoğlu! hani kimse işinden olmayacaktı?" yazılı dövizler bulunan işçiler sabah saatlerinden itibaren Beyoğlu'nda bulunan CHP İl Başkanlığının girişindeki kaldırımlara oturmaya başladı.
  gg16.aa9.yy2019.aaEYLÜL|İSTANBUL'DA "NAMUS SÖZÜ" EYLEMİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|Parti ve STKlar|İÇ|Başkanlık Dönemi|CHP ve Türk Halkı|İstanbul|İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen bir grup işçi CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Ellerinde £.£..£b£..£.£"Ey Kılıçdaroğlu! namus sözün seçime kadar mıydı?"£.£..£/b£..£.£, £.£..£b£..£.£"Ey İmamoğlu! hani kimse işinden olmayacaktı?"£.£..£/b£..£.£ yazılı dövizler bulunan işçiler sabah saatlerinden itibaren Beyoğlu'nda bulunan CHP İl Başkanlığının girişindeki kaldırımlara oturmaya başladı.|
  26 EYLÜL 2019İLETİŞİME DEPREM ARASIR.Tayyip Erdoğan Dönemi / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul'da saat 13:59'da 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Can kaybı olmayan depremde mobil telefon şebekeleri çöktü. Uzun süre ülke çapında, mobil şirketler üzerinden sesli görüşmeler yapılamadı.
  gg26.aa9.yy2019.aaEYLÜL|İLETİŞİME DEPREM ARASI|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Başkanlık Dönemi|İstanbul|İstanbul'da saat 13:59'da 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Can kaybı olmayan depremde mobil telefon şebekeleri çöktü. Uzun süre ülke çapında, mobil şirketler üzerinden sesli görüşmeler yapılamadı.|
  11 KASIM 2019MI6 AJANI ÖLÜ BULUNDUR.Tayyip Erdoğan Dönemi
  İngiltere'nin önemli ajanlarından James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul'da ki evinin önünde ölü bulundu.
  gg11.aa11.yy2019.aaKASIM|MI6 AJANI ÖLÜ BULUNDU|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|İÇ|Başkanlık Dönemi|İstanbul|Terör|Suikastler|ingiltere|İngiltere'nin önemli ajanlarından James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul'da ki evinin önünde ölü bulundu.|
  2 ARALIK 2019CHP, KANAL İSTANBUL'A DA KARŞIR.Tayyip Erdoğan Dönemi / Parti ve STKlar
  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:
  "Özetle proje, İstanbul'a ihanet projesi bile değil çok net bir cinayet projesidir. Bu proje yapılırsa, İstanbul tarihsel birikimlerini kaybedecek. İstanbul'un böyle bir önceliği yoktur. İstanbul'da yeni rant alanları açmak amaçlanmıştır. Böyle bir şeyi düşünmek bile ihanettir.

  Birileri para kazanacak diye bu kadim şehrin doğal çevresinin yok edilmesine izin vermemeliyiz. Bu konuda toplumsal bir bilince hepimizin ihtiyacı vardır."


  Çeşitli üniversiteler, bilim adamları ve TC Başkanlık makamı, İBB Başkanının bu iddialarının bilimsel olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  gg2.aa12.yy2019.aaARALIK|CHP, KANAL İSTANBUL'A DA KARŞI|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|Parti ve STKlar|İÇ|Başkanlık Dönemi|CHP ve Türk Halkı|İstanbul|İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: £.£..£b£..£.£"Özetle proje, İstanbul'a ihanet projesi bile değil çok net bir cinayet projesidir. Bu proje yapılırsa, İstanbul tarihsel birikimlerini kaybedecek. İstanbul'un böyle bir önceliği yoktur. İstanbul'da yeni rant alanları açmak amaçlanmıştır. Böyle bir şeyi düşünmek bile ihanettir. Birileri para kazanacak diye bu kadim şehrin doğal çevresinin yok edilmesine izin vermemeliyiz. Bu konuda toplumsal bir bilince hepimizin ihtiyacı vardır."£.£..£/b£..£.£ Çeşitli üniversiteler, bilim adamları ve TC Başkanlık makamı, İBB Başkanının bu iddialarının bilimsel olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı. |