Tarihin Zaman İçinde Akışı
Devr-i Saadet Dönemi

TARİHOLAY
570Hz.ABDULLAH BİN MUTTALİB VEFATIDevr-i Saadet
Hz. Muhammed'in babası Hz. Abdullah, Suriye ve Gazzeye yaptıı bir ticaret yolcuğunun dönüşünde hastalanır ve Medine'de akrabalarının yanına bırakılır. Oradayken vefat eder. Adiyy bin Neccaroğullarından Nabiğa'nın evinin avlusuna defnedilir.
gg.aa.yy570.aa|Hz.ABDULLAH BİN MUTTALİB VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Hz. Muhammed'in babası Hz. Abdullah, Suriye ve Gazzeye yaptıı bir ticaret yolcuğunun dönüşünde hastalanır ve Medine'de akrabalarının yanına bırakılır. Oradayken vefat eder. Adiyy bin Neccaroğullarından Nabiğa'nın evinin avlusuna defnedilir.|
20 NİSAN 571Hz.MUHAMMED(sav)'ın KUTLU DOĞUMUDevr-i Saadet
Sabaha karşı Amine Hatundan bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Henüz güneş doğmamış olmasına rağmen, dünya ışıkla doldu.
gg20.aa4.yy571.aaNİSAN|Hz.MUHAMMED(sav)'ın KUTLU DOĞUMU|Devr-i Saadet|!!!|Rasul/Nebi|Sabaha karşı Amine Hatundan bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Henüz güneş doğmamış olmasına rağmen, dünya ışıkla doldu.|
574SÜT ANNESİDevr-i Saadet
571 ile 574 yılları arasında süt annesi Halime'de kaldı. 574'de Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.
gg.aa.yy574.aa|SÜT ANNESİ|Devr-i Saadet|!!!|Arap|571 ile 574 yılları arasında süt annesi Halime'de kaldı. 574'de Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.|
576Hz.AMİNE VALİDEMİZİN VEFATIDevr-i Saadet
Medine'den Mekke'ye dönerken EBVA köyünde vefat etti. Henüz otuz yaşlarındaydı.
gg.aa.yy576.aa|Hz.AMİNE VALİDEMİZİN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Medine'den Mekke'ye dönerken EBVA köyünde vefat etti. Henüz otuz yaşlarındaydı.|
578Hz.ABDULMUTTALİB'İN VEFATIDevr-i Saadet
Hz. Muhammed sekiz yaşında iken, dedesi Hz. Abdulmuttalib vefat etti. Vefatından sonra yetim ve öksüz torununu amcası Hz. Abbas'a emanet etti. Abdülmuttalib’in 11 oğlu vardı: Ebu Talib, Ebu Leheb, Abdullah, Hamza (R.A) ve Abbas, Haris, Zübeyr, Kusem, Dırar, Mukavim, Hacı. Abdülmuttalib’in kızları: Safiye, Ümmü Hakim Beyza, Atike, Ümeyye, Erva, Bere.
gg.aa.yy578.aa|Hz.ABDULMUTTALİB'İN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Muhammed sekiz yaşında iken, dedesi Hz. Abdulmuttalib vefat etti. Vefatından sonra yetim ve öksüz torununu amcası Hz. Abbas'a emanet etti. Abdülmuttalib’in 11 oğlu vardı: Ebu Talib, Ebu Leheb, Abdullah, Hamza (R.A) ve Abbas, Haris, Zübeyr, Kusem, Dırar, Mukavim, Hacı. Abdülmuttalib’in kızları: Safiye, Ümmü Hakim Beyza, Atike, Ümeyye, Erva, Bere.|
580ÇOBANLIKDevr-i Saadet
Hz. Muhammed, on yaşlarında iken babasından kalan koyun ve develeri, bazen yalnız bazen de arkadaşları ile otlatmaya çıkardı. Çobanlık; hayatın sırlarını ve Allah’ın kudretini anlamak, kendi benliğini bulmak, düşünmeyi öğrenmek bakımından o devrin en elverişli işiydi. Bütün Resuller bu okulda yetişmişlerdi.
gg.aa.yy580.aa|ÇOBANLIK|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Muhammed, on yaşlarında iken babasından kalan koyun ve develeri, bazen yalnız bazen de arkadaşları ile otlatmaya çıkardı. Çobanlık; hayatın sırlarını ve Allah’ın kudretini anlamak, kendi benliğini bulmak, düşünmeyi öğrenmek bakımından o devrin en elverişli işiydi. Bütün Resuller bu okulda yetişmişlerdi.|
582PUTLARI REDDETTİDevr-i Saadet
Oniki yaşlarındayken bir gün, Amcası Ebu Talib, onu Kabeye götürdü ve adet üzere bir putun karşısında bütün gün saygı ile durulacaktı. Hz Muhammed bunu reddetti. Amcası Hz. Muhammedin kararına saygı gösterdi ve ısrar etmedi.
gg.aa.yy582.aa|PUTLARI REDDETTİ|Devr-i Saadet|!!!|Oniki yaşlarındayken bir gün, Amcası Ebu Talib, onu Kabeye götürdü ve adet üzere bir putun karşısında bütün gün saygı ile durulacaktı. Hz Muhammed bunu reddetti. Amcası Hz. Muhammedin kararına saygı gösterdi ve ısrar etmedi.|
582İLK KERVANDevr-i Saadet
Oniki yaşlarında amcası Ebu Tailb ile ilk kervan yolculuğuna çıktı. Suriye'ye yola çıktı. Busra'ya geldiklerinde Hıristiyan papaz Bahira ile karşılaştılar. Papaz Bahira, dikkatini çeken Hz. Muhammed için amcasına: "Ben bu çocuğun yüzünde ve hallerinde büyüklük seziyorum. Arabistan’dan bir resül çıkacağı hakkında rivayetler vardır. Yahudiler bu rivayetlere çok ehemmiyet verirler. Rivayetin hakikat olmasını istemezler. Beni dinlerseniz Şam’a gitmekten vazgeçiniz. Hem şimdi orada salgın hastalık var. Alış-veriş hareketli değildir, buradaki panayırda mallarınızı iyi fiyatla satabilirsiniz. Şam’da bu çocuğun başına bir felaket gelebilir!" uyarısında bulundu. Bu uyarıyı değerlendirerek, Şam'a devam etmediler.
gg.aa.yy582.aa|İLK KERVAN|Devr-i Saadet|DÜNYA|Arap|Oniki yaşlarında amcası Ebu Tailb ile ilk kervan yolculuğuna çıktı. Suriye'ye yola çıktı. Busra'ya geldiklerinde Hıristiyan papaz Bahira ile karşılaştılar. Papaz Bahira, dikkatini çeken Hz. Muhammed için amcasına: "Ben bu çocuğun yüzünde ve hallerinde büyüklük seziyorum. Arabistan’dan bir resül çıkacağı hakkında rivayetler vardır. Yahudiler bu rivayetlere çok ehemmiyet verirler. Rivayetin hakikat olmasını istemezler. Beni dinlerseniz Şam’a gitmekten vazgeçiniz. Hem şimdi orada salgın hastalık var. Alış-veriş hareketli değildir, buradaki panayırda mallarınızı iyi fiyatla satabilirsiniz. Şam’da bu çocuğun başına bir felaket gelebilir!" uyarısında bulundu. Bu uyarıyı değerlendirerek, Şam'a devam etmediler.|
583SİLAH TALİMİDevr-i Saadet
Onüç yaşından sonra, adet olduğu üzere, diğer çocuklar gibi silah talimlerine başladı. Ok atmak ve kılıç kullanmak konusunda kendisini yetiştirdi.
gg.aa.yy583.aa|SİLAH TALİMİ|Devr-i Saadet|!!!|Onüç yaşından sonra, adet olduğu üzere, diğer çocuklar gibi silah talimlerine başladı. Ok atmak ve kılıç kullanmak konusunda kendisini yetiştirdi.|
588YEMEN KERVANIDevr-i Saadet
Amcası Zubeyr ile kendi mallarını satmak için Yemen'e gitti.
gg.aa.yy588.aa|YEMEN KERVANI|Devr-i Saadet|!!!|Amcası Zubeyr ile kendi mallarını satmak için Yemen'e gitti.|
591FİCAR SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
Kureyş ve Hevazin Kabileleri arasında Ficar savaşı çıktı. Savaş, aralıklarla bir kaç sene sürdü. Hz. Muhammed o sırada on dokuz yaşında bulunuyordu ve son çarpışmalarda birkaç ok atmıştı. Fakat kimseyi öldürmemişti. Haram aylarda işlenen bir cinayet yüzünden çıktığı için bu savaşa “Ficar Savaşı” denildi.
gg.aa.yy591.aa|FİCAR SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|İÇ|Kureyş ve Hevazin Kabileleri arasında Ficar savaşı çıktı. Savaş, aralıklarla bir kaç sene sürdü. Hz. Muhammed o sırada on dokuz yaşında bulunuyordu ve son çarpışmalarda birkaç ok atmıştı. Fakat kimseyi öldürmemişti. Haram aylarda işlenen bir cinayet yüzünden çıktığı için bu savaşa “Ficar Savaşı” denildi.|
592FUDUL ANTLAŞMASIDevr-i Saadet
Hz. Muhammed yirmibir yaşlarındaydı. Kureyş kabilesi içinde ki ailelerin birlik ve beraberliği için bir söz verildi.
gg.aa.yy592.aa|FUDUL ANTLAŞMASI|Devr-i Saadet|!!!|Antlaşmalar|Hz. Muhammed yirmibir yaşlarındaydı. Kureyş kabilesi içinde ki ailelerin birlik ve beraberliği için bir söz verildi.|
595ŞAM KERVANIDevr-i Saadet
Hz. Muhammed yirmibeş yaşlarındaydı. Kendi malları için Şam Kervanına katılacaktı. Bu arada Hz. Hatice de mallarını Şam pazarına götürmesi için Hz. Muhammed'e halası Atike aracılığı ile teklifte bulundu. Hz. Muhammed bu teklifi kabul etti.
gg.aa.yy595.aa|ŞAM KERVANI|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Muhammed yirmibeş yaşlarındaydı. Kendi malları için Şam Kervanına katılacaktı. Bu arada Hz. Hatice de mallarını Şam pazarına götürmesi için Hz. Muhammed'e halası Atike aracılığı ile teklifte bulundu. Hz. Muhammed bu teklifi kabul etti.|
596Hz.HATİCE VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİDevr-i Saadet
gg.aa.yy596.aa|Hz.HATİCE VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|
598OĞLU Hz.KASIMDevr-i Saadet
Ancak küçük yaşta vefat etti. Hz.Muhammed, bundan sonra Mekke'de "Ebul Kasım" olarak da anıldı
gg.aa.yy598.aa|OĞLU Hz.KASIM|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Ancak küçük yaşta vefat etti. Hz.Muhammed, bundan sonra Mekke'de "Ebul Kasım" olarak da anıldı|
599Hz. ALİ'NİN DOĞUMUDevr-i Saadet
gg.aa.yy599.aa|Hz. ALİ'NİN DOĞUMU|Devr-i Saadet|!!!|Kişiler|
600KIZI Hz.ZEYNEBDevr-i Saadet
Zeyneb, Kureyş’in ileri gelenlerinden Rebia bin Abd-i Şems’in oğlu Ebü’l-as ile evlendi. Ebü’l-as’ın annesi, Hz. Hatice’nin (R.Anha) kardeşiydi.
gg.aa.yy600.aa|KIZI Hz.ZEYNEB|Devr-i Saadet|!!!|Zeyneb, Kureyş’in ileri gelenlerinden Rebia bin Abd-i Şems’in oğlu Ebü’l-as ile evlendi. Ebü’l-as’ın annesi, Hz. Hatice’nin (R.Anha) kardeşiydi.|
604KIZI Hz.RUKİYEDevr-i Saadet
Hz. Muhammed, kızı Rukiye'yi, amcası Ebu Leheb’in oğlu Utbe ile evlendirdi. Ancak nübüvvetten sonra Ebu Leheb'in düşmanlığı ve zorlamsı ile kocası tarafından boşandı. Bir süre sonra Rukiye, ilk Müslümanlardan, zengin ve güzel bir adam olan Osman bin Affan ile evlendi.
gg.aa.yy604.aa|KIZI Hz.RUKİYE|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Muhammed, kızı Rukiye'yi, amcası Ebu Leheb’in oğlu Utbe ile evlendirdi. Ancak nübüvvetten sonra Ebu Leheb'in düşmanlığı ve zorlamsı ile kocası tarafından boşandı. Bir süre sonra Rukiye, ilk Müslümanlardan, zengin ve güzel bir adam olan Osman bin Affan ile evlendi.|
606Hz. ZEYD'İ AZAD EDİP OĞUL EDİNMESİDevr-i Saadet
gg.aa.yy606.aa|Hz. ZEYD'İ AZAD EDİP OĞUL EDİNMESİ|Devr-i Saadet|!!!|
30 HAZİRAN 606KABE HAKEMLİĞİDevr-i Saadet
Hz. Muhammed, tamirat sırasında Hacer-ül esvet ile ilgili anlaşmazlıkta hakemlik yaptı. (?608)
gg30.aa6.yy606.aaHAZİRAN |KABE HAKEMLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Muhammed, tamirat sırasında Hacer-ül esvet ile ilgili anlaşmazlıkta hakemlik yaptı. (?608)|
608KIZI Hz.ÜMMÜGÜLSÜMDevr-i Saadet
Hz. Muhammed, kızı Ümmü Gülsüm'ü , amcası Ebu Leheb’in oğlu Uteybe ile evlendirdi. Ancak nübüvvetten sonra Ebu Leheb'in düşmanlığı ve zorlamsı ile kocası tarafından boşandı.
gg.aa.yy608.aa|KIZI Hz.ÜMMÜGÜLSÜM|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Muhammed, kızı Ümmü Gülsüm'ü , amcası Ebu Leheb’in oğlu Uteybe ile evlendirdi. Ancak nübüvvetten sonra Ebu Leheb'in düşmanlığı ve zorlamsı ile kocası tarafından boşandı.|
610HİRA DAĞI, SİNE MAĞARASINDA İBADETDevr-i Saadet
Hz.Muhammed her sene Ramazan ayında Hira dağında ki Sİne mağarasına gider tefekkür ederdi. Yeniden hilaşi gördüğünde Ramazan bitmiş olurdu ve evine dönerdi. O sene Ramazan, Kasım ayına denk geldi yani sonbahardı.
gg.aa.yy610.aa|HİRA DAĞI, SİNE MAĞARASINDA İBADET|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed her sene Ramazan ayında Hira dağında ki Sİne mağarasına gider tefekkür ederdi. Yeniden hilaşi gördüğünde Ramazan bitmiş olurdu ve evine dönerdi. O sene Ramazan, Kasım ayına denk geldi yani sonbahardı.|
610KIZI Hz.FATMADevr-i Saadet
gg.aa.yy610.aa|KIZI Hz.FATMA|Devr-i Saadet|!!!|
20 AĞUSTOS 610*** İSLAMİYET ***Devr-i Saadet
Hira dağında Sine mağarasında iken ilk vahiy geldi. "OKU!"
gg20.aa8.yy610.aaAĞUSTOS|*** İSLAMİYET ***|Devr-i Saadet|!!!|Önemli Gün ve Dönemler|Hira dağında Sine mağarasında iken ilk vahiy geldi. £.£..£b£..£.£"OKU!"£.£..£/b£..£.£ |
611OĞLU Hz.ABDULLAHDevr-i Saadet
Ancak küçük yaşta vefat etti.
gg.aa.yy611.aa|OĞLU Hz.ABDULLAH|Devr-i Saadet|!!!|Ancak küçük yaşta vefat etti.|
613AÇIKTAN DAVETDevr-i Saadet
İlk vahiyden üç sene sonraydı. Cebrail vasıtası ile bir vahiy daha geldi. “Sen ey Muhammed, sana ne emrolunuyorsa onu apaçık bildir ve müşriklere aldırma.” “Sen en yakın hısımlarını inzar et. Sana uyan müminlere tevazu kanatlarını yerlere kadar indir. Ey Muhammed, de ki: Haberiniz olsun ben apaçık anlatan resulüm.”
gg.aa.yy613.aa|AÇIKTAN DAVET|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|İlk vahiyden üç sene sonraydı. Cebrail vasıtası ile bir vahiy daha geldi. “Sen ey Muhammed, sana ne emrolunuyorsa onu apaçık bildir ve müşriklere aldırma.” “Sen en yakın hısımlarını inzar et. Sana uyan müminlere tevazu kanatlarını yerlere kadar indir. Ey Muhammed, de ki: Haberiniz olsun ben apaçık anlatan resulüm.”|
614KUDÜS'ÜN PERS İŞGALİDevr-i Saadet / SAVAŞ
gg.aa.yy614.aa|KUDÜS'ÜN PERS İŞGALİ|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|Ortadoğu||iran||
615HABEŞİSTAN'A I.HİCRETDevr-i Saadet
Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğindeki 14 Müslümanın Habeşistan'a hicreti. Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine Müslümanların Dâr’ul Erkam’a sığınmaları.
gg.aa.yy615.aa|HABEŞİSTAN'A I.HİCRET|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğindeki 14 Müslümanın Habeşistan'a hicreti. Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine Müslümanların Dâr’ul Erkam’a sığınmaları.|
616Hz. HAMZA ve Hz.ÖMERDevr-i Saadet
Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olmaları.
gg.aa.yy616.aa|Hz. HAMZA ve Hz.ÖMER|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olmaları.|
616İRAN'IN MISIR'I ZABTIDevr-i Saadet
İran Hükümdârı Perviz, Suriye, Mısır ve bütün Anadoluyu işgal etti. Konstantiniye kuşatıldı.

Milâdın 614. yılında bütün Filistin'i ve Kudüs'ü ele geçiren Perslerin istilâsı sırasında bütün kiliseler yıkılmış, bütün dini binalar tahrib edilip kirletilmişti. Yirmi altı bin yahudi, altmış binden fazla hıristiyanı kılıçtan geçirmişlerdi. İran kisrasının sarayı, öldürülen otuz bin kişinin kafatası ile donatılmıştı.

Bu istilâ tufanı, burada durmayarak Mısır'ı da basmış, Milâdın 616. yılında İranlı'lar bir taraftan Nil vadisini işgal ederek İskenderiye'ye ulaşmışlar, diğer taraftan bütün Anadolu'yu ele geçirerek İstanbul'un boğaziçi sahillerine kadar gelmişler, doğu Roma İmparotorluğu'nun başkenti olan Kostantıniye (İstanbul) şehrinin karşısında görünmüşler, saltanatlarını Irak, Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu'ya yaymışlardı.

İranlılar, girdikleri her yerde ateşgedeler (Ateşe tapanların, ateş yaktıkları tapınaklar) meydana getiriyorlar ve böylece Hıristiyanlığın çıktığı yerlerde ateşperestliği yayıyorlardı.
gg.aa.yy616.aa|İRAN'IN MISIR'I ZABTI|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|Ortadoğu|Mısır||iran|suriye||İran Hükümdârı Perviz, Suriye, Mısır ve bütün Anadoluyu işgal etti. Konstantiniye kuşatıldı. Milâdın 614. yılında bütün Filistin'i ve Kudüs'ü ele geçiren Perslerin istilâsı sırasında bütün kiliseler yıkılmış, bütün dini binalar tahrib edilip kirletilmişti. Yirmi altı bin yahudi, altmış binden fazla hıristiyanı kılıçtan geçirmişlerdi. İran kisrasının sarayı, öldürülen otuz bin kişinin kafatası ile donatılmıştı. Bu istilâ tufanı, burada durmayarak Mısır'ı da basmış, Milâdın 616. yılında İranlı'lar bir taraftan Nil vadisini işgal ederek İskenderiye'ye ulaşmışlar, diğer taraftan bütün Anadolu'yu ele geçirerek İstanbul'un boğaziçi sahillerine kadar gelmişler, doğu Roma İmparotorluğu'nun başkenti olan Kostantıniye (İstanbul) şehrinin karşısında görünmüşler, saltanatlarını Irak, Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu'ya yaymışlardı. İranlılar, girdikleri her yerde ateşgedeler (Ateşe tapanların,
617HABEŞİSTAN'A II.HİCRETDevr-i Saadet
Hz.Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 Müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri geri istemesi. Habeş Necâşî’sinin, Hz. Câfer’in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.
gg.aa.yy617.aa|HABEŞİSTAN'A II.HİCRET|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hz.Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 Müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri geri istemesi. Habeş Necâşî’sinin, Hz. Câfer’in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.|
28 EYLÜL 617KUREYŞ'İN HAŞİMOĞULLARINA BOYKOT UYGULAMASIDevr-i Saadet
Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'yla münâsebeti keserek boykot ilanı.
gg28.aa9.yy617.aaEYLÜL|KUREYŞ'İN HAŞİMOĞULLARINA BOYKOT UYGULAMASI|Devr-i Saadet|!!!|Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'yla münâsebeti keserek boykot ilanı.|
619BOYKOT'UN KALKMASIDevr-i Saadet
Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması.
gg.aa.yy619.aa|BOYKOT'UN KALKMASI|Devr-i Saadet|!!!|Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması.|
619ÖLÜM: Hz.HATİCE VALİDEMİZDevr-i Saadet
Hz. Hatice annemizin vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).
gg.aa.yy619.aa|ÖLÜM: Hz.HATİCE VALİDEMİZ|Devr-i Saadet|!!!|Kişiler|Hz. Hatice annemizin vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).|
619AMCASI Hz.EBU TALİB'İN VEFATIDevr-i Saadet
Ebû Talib'in vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).
gg.aa.yy619.aa|AMCASI Hz.EBU TALİB'İN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Ebû Talib'in vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).|
TEMMUZ 619TAİF SEFERİDevr-i Saadet
Hz.Muhammed'in İslâm'a davet için Taif'e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde geri Mekke'ye dönmesi.
gg.aa7.yy619.aaTEMMUZ|TAİF SEFERİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Hz.Muhammed'in İslâm'a davet için Taif'e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde geri Mekke'ye dönmesi.|
620I.AKABE BİATIDevr-i Saadet
I.Akabe Biatı. Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması.
gg.aa.yy620.aa|I.AKABE BİATI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Antlaşmalar|Arap|I.Akabe Biatı. Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması.|
620YABANCILARA TEBLİĞDevr-i Saadet
Hz.Muhammed'in hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.
gg.aa.yy620.aa|YABANCILARA TEBLİĞ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.|
6 MART 620İSRA MUCİZESİDevr-i Saadet
İsrâ ve Mi'rac Olayı.
gg6.aa3.yy620.aaMART|İSRA MUCİZESİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|İsrâ ve Mi'rac Olayı.|
621II.AKABE BİATIDevr-i Saadet
Hz.Muhammed geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti. Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Hz.Muhammed ile gizlice buluştu, O’nu Medineye davet etti.
gg.aa.yy621.aa|II.AKABE BİATI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Antlaşmalar|Arap|Hz.Muhammed geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti. Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Hz.Muhammed ile gizlice buluştu, O’nu Medineye davet etti.|
622BİZANS'IN MISIR'I ZABTIDevr-i Saadet / SAVAŞ
Bizanslıların Suriye ve Mısır'ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması.
gg.aa.yy622.aa|BİZANS'IN MISIR'I ZABTI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Ortadoğu|Mısır||iran||Bizanslıların Suriye ve Mısır'ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması.|
622MECSİD-İ NEBEVİDevr-i Saadet
Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hâne-i Saâdet’in yedi ayda inşâsı ve Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde yedi ay misafir kalması.
gg.aa.yy622.aa|MECSİD-İ NEBEVİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hâne-i Saâdet’in yedi ayda inşâsı ve Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde yedi ay misafir kalması.|
622Hz.AİŞE VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİDevr-i Saadet
Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.
gg.aa.yy622.aa|Hz.AİŞE VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.|
15 HAZİRAN 622İLK EZAN OKUNMASIDevr-i Saadet
15 Haziran 622: Ezanın meşrû kılınması.
gg15.aa6.yy622.aaHAZİRAN|İLK EZAN OKUNMASI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|15 Haziran 622: Ezanın meşrû kılınması.|
16 TEMMUZ 622HİCRİ-KAMERİ TAKVİM'İN İLK GÜNÜDevr-i Saadet
gg16.aa7.yy622.aaTEMMUZ|HİCRİ-KAMERİ TAKVİM'İN İLK GÜNÜ|Devr-i Saadet|!!!|
9 EYLÜL 622SEVR MAĞARASINA SIĞINMADevr-i Saadet
Hz.Muhammed’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).
gg9.aa9.yy622.aaEYLÜL|SEVR MAĞARASINA SIĞINMA|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).|
11 EYLÜL 622Hz.ALİ'NİN MEDİNE'YE YOLA ÇIKMASIDevr-i Saadet
gg11.aa9.yy622.aaEYLÜL|Hz.ALİ'NİN MEDİNE'YE YOLA ÇIKMASI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|
11 EYLÜL 622SEVR MAĞARASINDAN AYRILMALARIDevr-i Saadet
Hz.Muhammed ve Hz.Ebu Bekir, 4 gece kaldıkları Sevr Mağarasından Medine'ye gitmek üzere ayrıldılar.
gg11.aa9.yy622.aaEYLÜL|SEVR MAĞARASINDAN AYRILMALARI|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Hz.Muhammed ve Hz.Ebu Bekir, 4 gece kaldıkları Sevr Mağarasından Medine'ye gitmek üzere ayrıldılar. |
20 EYLÜL 622HİCRETDevr-i Saadet
Hz.Muhammed’in Kuba köyüne gelişi, 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi tarihidir.
Bu günü başlangıç kabul eden ve güneş yılını esas alan takvim sistemine “Hicri Semsi Takvim” denilmektedir.
- Rasûlullah (asv)'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması.
Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması.
gg20.aa9.yy622.aaEYLÜL|HİCRET|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hz.Muhammed’in Kuba köyüne gelişi, 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi tarihidir. Bu günü başlangıç kabul eden ve güneş yılını esas alan takvim sistemine “Hicri Semsi Takvim” denilmektedir. - Rasûlullah (asv)'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması. |
24 EYLÜL 622MEDİNE'YE GELİŞDevr-i Saadet
Hz.Muhammed, Kuba köyünden, Medineye geçti.
gg24.aa9.yy622.aaEYLÜL|MEDİNE'YE GELİŞ|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Hz.Muhammed, Kuba köyünden, Medineye geçti. |
623İSLAM'IN KIBLESİDevr-i Saadet
Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe-i Muazzama'ya çevrilmesi.
gg.aa.yy623.aa|İSLAM'IN KIBLESİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe-i Muazzama'ya çevrilmesi.|
623MEDİNE ŞEHİR DEVLETİDevr-i Saadet
Medine Şehir (site) Devleti kuruldu. Yönetimine Allah Rasûlü geçti. Medine İslam Şehir Devleti' nin ilk anayasası hazırlandı.
gg.aa.yy623.aa|MEDİNE ŞEHİR DEVLETİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Medine Şehir (site) Devleti kuruldu. Yönetimine Allah Rasûlü geçti. Medine İslam Şehir Devleti' nin ilk anayasası hazırlandı.|
623SUFFADevr-i Saadet
Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.
gg.aa.yy623.aa|SUFFA|Devr-i Saadet|!!!|Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.|
623MÜSLÜMAN NÜFUS SAYIMIDevr-i Saadet
İlk nüfus sayımı.
gg.aa.yy623.aa|MÜSLÜMAN NÜFUS SAYIMI|Devr-i Saadet|!!!|İlk nüfus sayımı.|
623CİHADDevr-i Saadet / SAVAŞ
Cihada izin verilmesi.
gg.aa.yy623.aa|CİHAD|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Cihada izin verilmesi.|
623MEDİNE SÖZLEŞMESİDevr-i Saadet
Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması yapıldı.
gg.aa.yy623.aa|MEDİNE SÖZLEŞMESİ|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Antlaşmalar|Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması yapıldı. |
ŞUBAT 623ORUÇ ve ZEKATDevr-i Saadet
Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı. İlk bayram namazı.
gg.aa2.yy623.aaŞUBAT|ORUÇ ve ZEKAT|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı. İlk bayram namazı.|
624KIZI Hz.RUKİYE'NİN VEFATIDevr-i Saadet
Hz.Muhammed'in kızı ve Hz Osman'ın hanımı Rukiye'nin vefatı.
gg.aa.yy624.aa|KIZI Hz.RUKİYE'NİN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in kızı ve Hz Osman'ın hanımı Rukiye'nin vefatı.|
624KIZI Hz.FATMA İLE Hz.ALİ'NİN EVLİLİĞİDevr-i Saadet
Hz.Muhammed'in kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi.
gg.aa.yy624.aa|KIZI Hz.FATMA İLE Hz.ALİ'NİN EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi.|
624YAHUDİLERİN DÜŞMANLIĞIDevr-i Saadet
Yahudilerin Müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.
gg.aa.yy624.aa|YAHUDİLERİN DÜŞMANLIĞI|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Yahudilerin Müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.|
17 MART 624BEDİR SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
Bedir Gazvesi (17 Ramazan/12 Mart).

• İslam Tarihinin ilk savaşıdır. Müslümanların ile Mekke’li Kureyşliler arasındadır.
• Bu savaşın Müslümanlar açısından manevi etkisi oldukça fazladır.
• Bu galibiyet Müslümanlığın yayılmasında önemli rol oynamıştır.
• Bu zaferle Hz Muhammed'in nüfuzu oldukça artmıştır.
• Müslüman olmak isteyenlerin sayısında artış olmuştur.
• Medinelilerden putperest olanlarda, bu zaferle birlikte İslam'ı kabul etmeye başlamıştır.
• Bedir savaşı sonunda Hz Muhammed'in esirler ve elde edilen ganimet hakkındaki kararları, İslam savaş hukukunun temellerini atmıştır.
• Bedir savaşında yenilen Mekkelilerin Arabistan'da ki itibarları sarsılmıştır.
• Bedir kuyuları ve Şam ticaret yollarının idaresi Müslümanların eline geçmiştir.
• Küfrün elebaşı Ebû Cehil'in öldürülüşü ve yerine Ebû Süfyan’ın geçmesi.
gg17.aa3.yy624.aaMART|BEDİR SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Bedir Gazvesi (17 Ramazan/12 Mart). • İslam Tarihinin ilk savaşıdır. Müslümanların ile Mekke’li Kureyşliler arasındadır. • Bu savaşın Müslümanlar açısından manevi etkisi oldukça fazladır. • Bu galibiyet Müslümanlığın yayılmasında önemli rol oynamıştır. • Bu zaferle Hz Muhammed'in nüfuzu oldukça artmıştır. • Müslüman olmak isteyenlerin sayısında artış olmuştur. • Medinelilerden putperest olanlarda, bu zaferle birlikte İslam'ı kabul etmeye başlamıştır. • Bedir savaşı sonunda Hz Muhammed'in esirler ve elde edilen ganimet hakkındaki kararları, İslam savaş hukukunun temellerini atmıştır. • Bedir savaşında yenilen Mekkelilerin Arabistan'da ki itibarları sarsılmıştır. • Bedir kuyuları ve Şam ticaret yollarının idaresi Müslümanların eline geçmiştir. • Küfrün elebaşı Ebû Cehil'in öldürülüşü ve yerine Ebû Süfyan’ın geçmesi.|
625RECİ' VAKASIDevr-i Saadet
Reci’ vak’ası: İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkeliler’e satılması ve şehid edilmesi.
gg.aa.yy625.aa|RECİ' VAKASI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Reci’ vak’ası: İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkeliler’e satılması ve şehid edilmesi.|
625Bİ'R-İ MAUNE FACİASIDevr-i Saadet
Bi’r-i Maûne faciası: Necid’e gönderilen yetmiş muallimin şehâdeti.
gg.aa.yy625.aa|Bİ'R-İ MAUNE FACİASI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Bi’r-i Maûne faciası: Necid’e gönderilen yetmiş muallimin şehâdeti.|
625AMCASI Hz.HAMZA'NIN ŞEHADETİDevr-i Saadet
Uhud harbinde, Hz. Hamza'nın şehid olması.
gg.aa.yy625.aa|AMCASI Hz.HAMZA'NIN ŞEHADETİ|Devr-i Saadet|!!!|Uhud harbinde, Hz. Hamza'nın şehid olması.|
625Hz.ÖMER'IN KIZI Hz.HAFSA VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİDevr-i Saadet
Hz.Muhammed'in Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile evlenmesi.
gg.aa.yy625.aa|Hz.ÖMER'IN KIZI Hz.HAFSA VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile evlenmesi.|
625TORUNU Hz. HASANDevr-i Saadet
Hz. Hasan’ın doğumu (Ramazan ayında)
gg.aa.yy625.aa|TORUNU Hz. HASAN|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Hasan’ın doğumu (Ramazan ayında)|
625TORUNU Hz. HÜSEYİNDevr-i Saadet
Hz. Hüseyin’in doğumu. (Şaban ayında)
gg.aa.yy625.aa|TORUNU Hz. HÜSEYİN|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Hüseyin’in doğumu. (Şaban ayında)|
625BENİ NADİR SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi.
Ben-i Nadir kabilesinin ahdini bozması ve Hz. Resul-ü Ekrem’i (sav) öldürme girişiminde bulunması üzerine, Hicretin 4. yılı Rebiyülevvel ayında, Medine'de, meydana gelen gazve, Müslümanların zaferi ve Ben-i Nadir kabilesinin Medine’den sınır dışı edilmesiyle sonuçlanmıştır.
gg.aa.yy625.aa|BENİ NADİR SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Arap|Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi. Ben-i Nadir kabilesinin ahdini bozması ve Hz. Resul-ü Ekrem’i (sav) öldürme girişiminde bulunması üzerine, Hicretin 4. yılı Rebiyülevvel ayında, Medine'de, meydana gelen gazve, Müslümanların zaferi ve Ben-i Nadir kabilesinin Medine’den sınır dışı edilmesiyle sonuçlanmıştır.|
625İBRANİCE TERCÜMEDevr-i Saadet
Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz.Muhammed'in Zeyd b. Sabit'e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.
gg.aa.yy625.aa|İBRANİCE TERCÜME|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz.Muhammed'in Zeyd b. Sabit'e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.|
23 MART 625UHUT SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).
gg23.aa3.yy625.aaMART|UHUT SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).|
626İÇKİ VE KUMARDevr-i Saadet
İçki ve kumarın haram kılınması.
gg.aa.yy626.aa|İÇKİ VE KUMAR|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|İçki ve kumarın haram kılınması.|
626DUMETU'L CENDEL SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
gg.aa.yy626.aa|DUMETU'L CENDEL SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|
626Hz.ÜMMÜ SELEME VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİDevr-i Saadet
Hz.Muhammed'in Ümmü Seleme ile evlenmesi.
gg.aa.yy626.aa|Hz.ÜMMÜ SELEME VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in Ümmü Seleme ile evlenmesi.|
19 TEMMUZ 626BENU LIHYAN GAZVESİDevr-i Saadet / SAVAŞ
gg19.aa7.yy626.aaTEMMUZ|BENU LIHYAN GAZVESİ|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|
27 ARALIK 626MÜREYSİ SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu. Dönüşte ifk (Hz. Aişe’ye iftira) dedikodusu yayıldı.
gg27.aa12.yy626.aaARALIK|MÜREYSİ SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu. Dönüşte ifk (Hz. Aişe’ye iftira) dedikodusu yayıldı.|
627HALASININ KIZI Hz.ZEYNEB VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİDevr-i Saadet
Hz.Muhammed'in, halasının kızı Zeyneb ile evlenmesi.
gg.aa.yy627.aa|HALASININ KIZI Hz.ZEYNEB VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in, halasının kızı Zeyneb ile evlenmesi.|
627TEYEMMÜMDevr-i Saadet
Teyemmüm meşrû kılındı.
gg.aa.yy627.aa|TEYEMMÜM|Devr-i Saadet|!!!|Teyemmüm meşrû kılındı.|
627BENİ KUREYZA YAHUDİLERİDevr-i Saadet
Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları.
gg.aa.yy627.aa|BENİ KUREYZA YAHUDİLERİ|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları.|
NİSAN 627MEKKELİLERE GÖNDERİLEN YARDIMDevr-i Saadet
Resûlullah Mekkeliler’le arayı düzeltmeye çalıştı ve ilk olarak 5. yılın sonunda (Nisan 627) kıtlık çeken Mekke’nin fakirlerine yardım için 500 dinarlık bir bağış gönderdi. Arkasından şehrin reisi Ebû Süfyân’ın Habeşistan muhacirlerinden olan kızı Ümmü Habîbe ile evlendi; ayrıca Ebû Süfyân’a bol miktarda Medine hurması yollayarak karşılığında onun bir türlü satamadığı derileri aldı. Böylece savaş halinin devam etmesine rağmen kendi tarafından uzlaşıcı, hatta dostça jestler yaptı ve iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.
gg.aa4.yy627.aaNİSAN|MEKKELİLERE GÖNDERİLEN YARDIM|Devr-i Saadet|DÜNYA|Arap|Resûlullah Mekkeliler’le arayı düzeltmeye çalıştı ve ilk olarak 5. yılın sonunda (Nisan 627) kıtlık çeken Mekke’nin fakirlerine yardım için 500 dinarlık bir bağış gönderdi. Arkasından şehrin reisi Ebû Süfyân’ın Habeşistan muhacirlerinden olan kızı Ümmü Habîbe ile evlendi; ayrıca Ebû Süfyân’a bol miktarda Medine hurması yollayarak karşılığında onun bir türlü satamadığı derileri aldı. Böylece savaş halinin devam etmesine rağmen kendi tarafından uzlaşıcı, hatta dostça jestler yaptı ve iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.|
1 NİSAN 627HENDEK SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
Hendek (Ahzab) Harbi: Medine'yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.
gg1.aa4.yy627.aaNİSAN|HENDEK SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Hendek (Ahzab) Harbi: Medine'yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.|
628FETİH: HAYBERDevr-i Saadet / SAVAŞ
Hayber, Hz.Ali'nin üstün başarısı ile fethedildi. Hz. Ali, yahudilerin baş cengâveri Merhab'ı bir hamlede yere sermişti.
gg.aa.yy628.aa|FETİH: HAYBER|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Hayber, Hz.Ali'nin üstün başarısı ile fethedildi. Hz. Ali, yahudilerin baş cengâveri Merhab'ı bir hamlede yere sermişti. |
628İRAN'DA VEBA SALGINIDevr-i Saadet
İran’da müthiş veba salgını.
gg.aa.yy628.aa|İRAN'DA VEBA SALGINI|Devr-i Saadet|DÜNYA||iran||İran’da müthiş veba salgını.|
628ALLAH RASULÜNE SUİKAST GİRİŞİMİDevr-i Saadet
Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed'i (zehirli etle) zehirleme girişimi.
gg.aa.yy628.aa|ALLAH RASULÜNE SUİKAST GİRİŞİMİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|Mason|Terör|Suikastler|Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed'i (zehirli etle) zehirleme girişimi.|
628MUT'A NİKAHIDevr-i Saadet
Mut’a nikâhının yasaklanması.
gg.aa.yy628.aa|MUT'A NİKAHI|Devr-i Saadet|!!!|Mut’a nikâhının yasaklanması.|
628HABEŞTEN DÖNÜŞDevr-i Saadet
Mekke'den Habeşistan'a göçmüş olan Müslümanların Câfer-i Tayyar başkanlığında Medine'ye dönmeleri. Necâşi tarafından Hz.Muhammed'e gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi.
gg.aa.yy628.aa|HABEŞTEN DÖNÜŞ|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Mekke'den Habeşistan'a göçmüş olan Müslümanların Câfer-i Tayyar başkanlığında Medine'ye dönmeleri. Necâşi tarafından Hz.Muhammed'e gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi.|
628Hz.SAFİYYE VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİDevr-i Saadet
Hz.Muhammed'in Hz. Safiyye ile evlenmesi.
gg.aa.yy628.aa|Hz.SAFİYYE VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in Hz. Safiyye ile evlenmesi.|
628RUM SASANİ SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
Kur'an'da haber verildiği üzrere, Rum, Sasanilere karşı, imkansız gibi görünen bir zafer elde etmiştir. Yahudilerin İran’a desteklerine rağmen, Filistin yeniden Bizans toprağı oldu. Yahudilerin umutları kaybolu.
gg.aa.yy628.aa|RUM SASANİ SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi||iran||Kur'an'da haber verildiği üzrere, Rum, Sasanilere karşı, imkansız gibi görünen bir zafer elde etmiştir. Yahudilerin İran’a desteklerine rağmen, Filistin yeniden Bizans toprağı oldu. Yahudilerin umutları kaybolu. |
628SİYONİST TEŞKİLATDevr-i Saadet
Hayber Kalesi fethedilmesinin ardından ilk Siyon Teşkilatı Kuruldu. İbn Sebe teşkilata katıldı.
gg.aa.yy628.aa|SİYONİST TEŞKİLAT|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hayber Kalesi fethedilmesinin ardından ilk Siyon Teşkilatı Kuruldu. İbn Sebe teşkilata katıldı. |
628FEDEK YAHUDİLERİDevr-i Saadet
Fedek Yahudileri’nin vergiye bağlanması.
gg.aa.yy628.aa|FEDEK YAHUDİLERİ|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Fedek Yahudileri’nin vergiye bağlanması.|
MART 628UMRE SEFERİDevr-i Saadet
Umre seferi (Zilkade/Mart). RasulAllah, İbn Ümmü Mektûm’u namaz kıldırmak, Nümeyle b. Abdullah el-Leysî’yi de şehri idare etmek üzere yerine vekil bırakıp 1400-1500 müslümanla birlikte umre için Medine’den Mekke’ye doğru yola çıktı.
gg.aa3.yy628.aaMART|UMRE SEFERİ|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Umre seferi (Zilkade/Mart). RasulAllah, İbn Ümmü Mektûm’u namaz kıldırmak, Nümeyle b. Abdullah el-Leysî’yi de şehri idare etmek üzere yerine vekil bırakıp 1400-1500 müslümanla birlikte umre için Medine’den Mekke’ye doğru yola çıktı. |
MART 628HUDEYBİYE ANTLAŞMASIDevr-i Saadet
Hudeybiye Antlaşması.
Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma Müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Hz.Muhammed Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâm’a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran Kisrâsı Perviz’e, Mısır Azîzi Mukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen Vâlisi Bâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.)
gg.aa3.yy628.aaMART|HUDEYBİYE ANTLAŞMASI|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Antlaşmalar|Mısır|Arap|Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma Müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Hz.Muhammed Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâm’a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran Kisrâsı Perviz’e, Mısır Azîzi Mukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen Vâlisi Bâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.)|
629MU'TE SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
Mu’te Harbi. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de Müslümanların Bizans'la ilk karşılaşması idi.
gg.aa.yy629.aa|MU'TE SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mu’te Harbi. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de Müslümanların Bizans'la ilk karşılaşması idi.|
629UMRET'UL KAZADevr-i Saadet
Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri (Umret’ül Kazâ).
gg.aa.yy629.aa|UMRET'UL KAZA|Devr-i Saadet|!!!|Antlaşmalar|Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri (Umret’ül Kazâ).|
629YENİ MÜSLÜMANLARDevr-i Saadet
Osman b. Talha’nın müslüman olması
gg.aa.yy629.aa|YENİ MÜSLÜMANLAR|Devr-i Saadet|!!!|Osman b. Talha’nın müslüman olması |
629HUDEYBİYE ANTLAŞMASININ İHLALİDevr-i Saadet
Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi
gg.aa.yy629.aa|HUDEYBİYE ANTLAŞMASININ İHLALİ|Devr-i Saadet|!!!|Antlaşmalar|Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi|
629ZATU'S SELASİL OLAYIDevr-i Saadet
Zâtu’s-Selâsil Olayı’nda Amr İbnü’l As’ın kumandanlık etmesi.
gg.aa.yy629.aa|ZATU'S SELASİL OLAYI|Devr-i Saadet|!!!|Zâtu’s-Selâsil Olayı’nda Amr İbnü’l As’ın kumandanlık etmesi.|
629YENİ MÜSLÜMANLARDevr-i Saadet
Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As'ın Müslüman olup Medine’de Müslümanlara katılması.
gg.aa.yy629.aa|YENİ MÜSLÜMANLAR|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As'ın Müslüman olup Medine’de Müslümanlara katılması.|
629YEMEN VALİSİNİN MÜSLÜMANLIĞIDevr-i Saadet
İran’ın Yemen Vâlisi Bazan’ın Müslüman oluşu.
gg.aa.yy629.aa|YEMEN VALİSİNİN MÜSLÜMANLIĞI|Devr-i Saadet|DÜNYA|İslam Tarihi||iran||İran’ın Yemen Vâlisi Bazan’ın Müslüman oluşu.|
630EVTAS SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
gg.aa.yy630.aa|EVTAS SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|
630TAİF KUŞATMASIDevr-i Saadet / SAVAŞ
Taif’in muhasarası.
gg.aa.yy630.aa|TAİF KUŞATMASI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Taif’in muhasarası.|
630HUNEYN SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
Huneyn Gazvesi
gg.aa.yy630.aa|HUNEYN SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Huneyn Gazvesi|
630OĞLU Hz.İBRAHİM DOĞDUDevr-i Saadet
Medine'ye hicretten sonra Mariya isimli hanımından oldu. Ancak küçük yaşta vefat etti.
gg.aa.yy630.aa|OĞLU Hz.İBRAHİM DOĞDU|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Medine'ye hicretten sonra Mariya isimli hanımından oldu. Ancak küçük yaşta vefat etti.|
630YENİ MÜSLÜMANLARDevr-i Saadet
Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye’nin Müslüman oluşu.
gg.aa.yy630.aa|YENİ MÜSLÜMANLAR|Devr-i Saadet|!!!|Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye’nin Müslüman oluşu.|
630KABENİN PUTLARDAN TEMİZLENMESİDevr-i Saadet
Putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması.
gg.aa.yy630.aa|KABENİN PUTLARDAN TEMİZLENMESİ|Devr-i Saadet|!!!|Putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması.|
630SÜT KARDEŞİ ŞEYMADevr-i Saadet
Savaş esirleri arasında (Halime’nin kızı) süt kardeşi Şeymâ’yı görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi.
gg.aa.yy630.aa|SÜT KARDEŞİ ŞEYMA|Devr-i Saadet|!!!|Savaş esirleri arasında (Halime’nin kızı) süt kardeşi Şeymâ’yı görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi.|
630SAVAŞ GANİMETLERİDevr-i Saadet / SAVAŞ
Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri İslâm'a ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.
gg.aa.yy630.aa|SAVAŞ GANİMETLERİ|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri İslâm'a ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.|
630ARAP EMİRLERİNE ELÇİLERDevr-i Saadet
Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.
gg.aa.yy630.aa|ARAP EMİRLERİNE ELÇİLER|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.|
630Hz.MUHAMMED'E KASİDEDevr-i Saadet
Kasîde-i Bürde şairi Kâ'b bin Züheyr'in Hz.Muhammed'in huzuruna gelerek “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve "Allah Rasulü etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan Allah'ın kılıçlarından biridir" beytini söyleyince Hz.Muhammed'in çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi.
gg.aa.yy630.aa|Hz.MUHAMMED'E KASİDE|Devr-i Saadet|!!!|Kasîde-i Bürde şairi Kâ'b bin Züheyr'in Hz.Muhammed'in huzuruna gelerek “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve "Allah Rasulü etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan Allah'ın kılıçlarından biridir" beytini söyleyince Hz.Muhammed'in çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi.|
630KIZI Hz.ZEYNEB'İN VEFATIDevr-i Saadet
Kızı Hz. Zeyneb'in vefatı.
gg.aa.yy630.aa|KIZI Hz.ZEYNEB'İN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Kızı Hz. Zeyneb'in vefatı. |
630MİNBERDevr-i Saadet
Mescid-i Nebevî'de üç basamaklı bir minber yapılması.
gg.aa.yy630.aa|MİNBER|Devr-i Saadet|!!!|Mescid-i Nebevî'de üç basamaklı bir minber yapılması.|
630MECSCİD-İ DIRAR'IN YIKILMASIDevr-i Saadet
Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar'ın yıktırılması.
gg.aa.yy630.aa|MECSCİD-İ DIRAR'IN YIKILMASI|Devr-i Saadet|!!!|Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar'ın yıktırılması.|
630OĞLU Hz.İBRAHİM'İN VEFATIDevr-i Saadet
Sevgili oğlu İbrahim'in vefatı.
gg.aa.yy630.aa|OĞLU Hz.İBRAHİM'İN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Sevgili oğlu İbrahim'in vefatı. |
630SENET'ÜL VÜFUT - ELÇİLER YILIDevr-i Saadet
Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü’l Vüfûd). Yetmiş kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.
gg.aa.yy630.aa|SENET'ÜL VÜFUT - ELÇİLER YILI|Devr-i Saadet|!!!|Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü’l Vüfûd). Yetmiş kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.|
630UMRE ZİYARETİDevr-i Saadet
Hz.Muhammed'in umre yapması
gg.aa.yy630.aa|UMRE ZİYARETİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in umre yapması|
630NECAŞİ İÇİN GAİB NAMAZIDevr-i Saadet
Necâşî için gâib namazı kılınması.

Bugün;
Gaib bir ölü üzerine cenaze namazı kılınabilip kılınamayacağı hususunda ihtilaf vardır.

Şafii ile Hanbeli mezheblerine göre kılınması caizdir.
Çünkü, daha önce İslam'ı kabul eden, Habeşistan Kralı Necaşinin vefatını vahiy yoluyla öğrenen Hz.Muhammed(sav) Müslümanları namazgaha çıkarttı ve onun cenaze namazını kıldırdı.
Ancak Farz-ı Kifaye olan cenaze namazı yerine geçmez, yani bununla iktifa edilmez. Mutlak cenazenin bulunduğu yerde cenaze namazını kılmak gerekir.

Hanefi ile Maliki mezhebine göre gaib ölü üzerine cenaze namazı kılınmaz.
gg.aa.yy630.aa|NECAŞİ İÇİN GAİB NAMAZI|Devr-i Saadet|DÜNYA|Necâşî için gâib namazı kılınması. Bugün; Gaib bir ölü üzerine cenaze namazı kılınabilip kılınamayacağı hususunda ihtilaf vardır. Şafii ile Hanbeli mezheblerine göre kılınması caizdir. Çünkü, daha önce İslam'ı kabul eden, Habeşistan Kralı Necaşinin vefatını vahiy yoluyla öğrenen Hz.Muhammed(sav) Müslümanları namazgaha çıkarttı ve onun cenaze namazını kıldırdı. Ancak Farz-ı Kifaye olan cenaze namazı yerine geçmez, yani bununla iktifa edilmez. Mutlak cenazenin bulunduğu yerde cenaze namazını kılmak gerekir. Hanefi ile Maliki mezhebine göre gaib ölü üzerine cenaze namazı kılınmaz.|
4 OCAK 630MEKKE SEFERİDevr-i Saadet / SAVAŞ
Hz.Muhammed’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).
gg4.aa1.yy630.aaOCAK|MEKKE SEFERİ|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Arap|Hz.Muhammed’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).|
11 OCAK 630FETİH: MEKKEDevr-i Saadet / SAVAŞ
20 Ramazan / 11 Ocak. Mekke'nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi. Gâlibin, mağlupları toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi.
gg11.aa1.yy630.aaOCAK|FETİH: MEKKE|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|20 Ramazan / 11 Ocak. Mekke'nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi. Gâlibin, mağlupları toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi.|
631TEBÜK SEFERİDevr-i Saadet / SAVAŞ
Tebük Seferi. Hz.Muhammed'in son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.
gg.aa.yy631.aa|TEBÜK SEFERİ|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Tebük Seferi. Hz.Muhammed'in son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.|
631EBU BEKİR'İN HAC EMİRLİĞİDevr-i Saadet
Hz. Ebubekir’in hac emirliği.
gg.aa.yy631.aa|EBU BEKİR'İN HAC EMİRLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Ebubekir’in hac emirliği.|
7 MART 632VEDA HUTBESİDevr-i Saadet
Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).
gg7.aa3.yy632.aaMART|VEDA HUTBESİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).|
Veda Hutbesi | DuruVizyon.com
8 MART 632VEDA HACCIDevr-i Saadet
Hz.Muhammed'in (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nden asırlarca önce insan haklarının ilânı.
gg8.aa3.yy632.aaMART|VEDA HACCI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hz.Muhammed'in (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nden asırlarca önce insan haklarının ilânı.|
HAZİRAN 632BAKİ MEZARLIĞINI ZİYARETİDevr-i Saadet
Hz.Muhammed'in Bakî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri selamlaması ve şehidlere duası.
gg.aa6.yy632.aaHAZİRAN|BAKİ MEZARLIĞINI ZİYARETİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in Bakî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri selamlaması ve şehidlere duası.|
5 HAZİRAN 632ASHABA HAYR DUALARIDevr-i Saadet
Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahd’a dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması.
gg5.aa6.yy632.aaHAZİRAN|ASHABA HAYR DUALARI|Devr-i Saadet|!!!|Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahd’a dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması.|
8 HAZİRAN 632Hz.MUHAMMED'İN VEFATIDevr-i Saadet
gg8.aa6.yy632.aaHAZİRAN|Hz.MUHAMMED'İN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|