Tarihin Zaman İçinde Akışı
TC Hükumetleri

TARİHOLAY
7 AĞUSTOS 1919HEYET-İ TEMSİLİYEANKARA HÜKÜMETİ / Parti ve STKlar
10 Temmuz 1919 Perşembe günü, Vilâyâti Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi'ne, Cemiyet Merkezi’nden gelen resmî bir yazı ile, Aza olarak kaydedildi. O zamanki Kanunlara göre de Asker ve Devlet Memurları, “Siyasî Cemiyetler”e aza olamazlardı.

Aynı günkü aynı yazı ile, M. Kemal Paşa, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi’nin “Heyet-i Faâlesi Birinci Reisi” ve onunla işbirliği ederek kurtuluşumuz yolunda çalışan Emekli Deniz Kurmay Albayı ve Eski Bahriye Nâzırı, Hüseyin Rauf (ORBAY) Bey de, “İkinci Reis” seçildiler.

Mustafa Kemal Paşa ile Hüseyin Rauf Bey’in, Erzurum Kongresi’ne Erzurum Mümessili olabilmeleri için, onlar şehre gelmeden önceki Cemiyet Kongresince Mümessil seçilen iki Erzurumlu, 20 Temmuz 1919 Pazar günü istifa ederek, yerlerini bu iki kişiye bıraktılar.

23 Temmuz 1919 Çarşamba günü açılan Büyük Erzurum Kongresi’nde, Erzurum Mümessili Mustafa Kemal Paşa, Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Trabzon şubesinden gelen 17 Mümessille Erzurumluların önceden anlaşması üzere, 38 red oya karşılık 47 kabul oyuyla Kongre Reisi seçildi.

7 Ağustos 1919 Perşembe günü biten Erzurum Kongresinde, bu Kongreyi tertip eden “Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti” ile, “Trabzon Muhâfaza-i Hukuk Cemiyeti”ni birleştirildi ve “Şarkî-Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla, merkezi Erzurum olmak üzere yeni bir Cemiyet kuruldu.

Mustafa Kemal Paşa, o gün, “Şarkî-Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”ne ve Kongre dağıldıktan sonra, onu temsil ederek çalışacak olan “Temsil Heyeti’ne, “Erzurum Mümessili” seçildi. Aynı gün yapılan “Temsil Heyeti Mümessilleri” toplantısında, Erzurum Mümessili M. Kemal Paşa, “Temsil Heyeti Reisi” seçildi.

Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’ni bu sıfatıyla topladı ve Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında tüm Reddi İlhak ve Milli Müdafaa cemiyetleri bir araya toplandı. A-RMH Cemiyetlerinin yönetim unsuru da Heyet-i Temsiliye oldu. 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılınca Heyet-i Temsiliye yetkileri TBMM'ye geçmiş oldu.

Heyet-i Temsiliye kadroları, sonraki zamanlarda TBMM'de görev aldılar ve Müdafaa-i Hukuk Grubunu kurdular.
gg7.aa8.yy1919.aaAĞUSTOS|HEYET-İ TEMSİLİYE|ANKARA HÜKÜMETİ|Parti ve STKlar|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Hükumetler|Milli Mücadele|10 Temmuz 1919 Perşembe günü, Vilâyâti Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi'ne, Cemiyet Merkezi’nden gelen resmî bir yazı ile, Aza olarak kaydedildi. O zamanki Kanunlara göre de Asker ve Devlet Memurları, “Siyasî Cemiyetler”e aza olamazlardı. Aynı günkü aynı yazı ile, M. Kemal Paşa, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi’nin “Heyet-i Faâlesi Birinci Reisi” ve onunla işbirliği ederek kurtuluşumuz yolunda çalışan Emekli Deniz Kurmay Albayı ve Eski Bahriye Nâzırı, Hüseyin Rauf (ORBAY) Bey de, “İkinci Reis” seçildiler. Mustafa Kemal Paşa ile Hüseyin Rauf Bey’in, Erzurum Kongresi’ne Erzurum Mümessili olabilmeleri için, onlar şehre gelmeden önceki Cemiyet Kongresince Mümessil seçilen iki Erzurumlu, 20 Temmuz 1919 Pazar günü istifa ederek, yerlerini bu iki kişiye bıraktılar. 23 Temmuz 1919 Çarşamba günü açılan Büyük Erzurum Kongresi’
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
25 NİSAN 1920 ...
3 MAYIS 1920
MUVAKKAT İCRA ENCÜMENİANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
TBMM kurulmasından itibaren 1.İcra Heyeti oluşturuluncaya kadar kurulan yürütme organıdır. Başkanı Mustafa Kemal olmuştur.
gg25.aa4.yy1920.aaNİSAN|MUVAKKAT İCRA ENCÜMENİ|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Hükumetler|TBMM kurulmasından itibaren 1.İcra Heyeti oluşturuluncaya kadar kurulan yürütme organıdır. Başkanı Mustafa Kemal olmuştur.|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
3 MAYIS 1920 ...
24 OCAK 1921
1.İCRA HEYETİANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
TBMM'nin ilk bakanlar kurulu oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 Mayısta Mustafa Kemal başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
gg3.aa5.yy1920.aaMAYIS|1.İCRA HEYETİ|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Hükumetler|TBMM'nin ilk bakanlar kurulu oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 Mayısta Mustafa Kemal başkanlığında ilk toplantısını yaptı.|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
24 OCAK 1921 ...
19 MAYIS 1921
2.İCRA HEYETİANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi Paşa (Çakmak) - Kozan
gg24.aa1.yy1921.aaOCAK|2.İCRA HEYETİ|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|Hükumetler|İcra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi Paşa (Çakmak) - Kozan |
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
19 MAYIS 1921 ...
9 TEMMUZ 1922
3.İCRA HEYETİANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi Paşa (Çakmak) - Kozan
gg19.aa5.yy1921.aaMAYIS|3.İCRA HEYETİ|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|Hükumetler|İcra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi Paşa (Çakmak) - Kozan |
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
12 TEMMUZ 1922 ...
4 AĞUSTOS 1923
4.İCRA HEYETİANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey (Orbay) - Sivas
gg12.aa7.yy1922.aaTEMMUZ|4.İCRA HEYETİ|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|Hükumetler|İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey (Orbay) - Sivas |
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
14 AĞUSTOS 19235.İCRA HEYETİANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Ali Fethi Bey (Okyar) - İstanbul mv.
gg14.aa8.yy1923.aaAĞUSTOS|5.İCRA HEYETİ|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|Hükumetler|İcra Vekilleri Heyeti Reisi Ali Fethi Bey (Okyar) - İstanbul mv.|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
30 EKİM 19231. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 1. Hükümeti
Başbakan :İsmet İnönü
Unvanı :Malatya Milletvekili
Görev Veren :Reis-i Cumhur Mustafa Kemal / 30 Ekim 1923
TBMM :28 Haziran 1923 / 2.Dönem
Güvenoyu :30 Ekim 1923 / Katılım 165; Kabul 165
Bakan Sayısı :12 Bakan
Görev Sonu :3 Mart 1924 / Şerie ve Evkaf ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletlerinin kaldırılması üzerine yeni bir kabine oluşturulması için hükümet istifa etti.
gg30.aa10.yy1923.aaEKİM|1. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|İ. İnönü|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
6 MART 19242. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 2. Hükümeti
Başbakan :İsmet İnönü
Unvanı :Malatya Milletvekili
Görev Veren :Reis-i Cumhur Mustafa Kemal / 6 Mart 1924
TBMM :28 Haziran 1923 / 2.Dönem
Güvenoyu :6 Mart 1924 / Katılım 145; Kabul 145
Bakan Sayısı :12 Bakan
Görev Sonu :22 Kasım 1924 / İnönü, sağlık sorunlarını bahane ederek istifa etti.
gg6.aa3.yy1924.aaMART|2. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|İ. İnönü|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
22 KASIM 1924ALİ FETHİ OKYAR HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 3. Hükümeti
Başbakan :Ali Fethi Okyar
Unvanı :İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Reis-i Cumhur Mustafa Kemal / 22 Kasım 1924
TBMM :28 Haziran 1923 / 2.Dönem
Güvenoyu :27 Kasım 1924 / Katılım 188; Kabul 188
Bakan Sayısı :11 Bakan
Görev Sonu :3 Mart 1925 / Okyar, Şeyh Sait İsyanı sırasında başbakanlıktan istifa etti.
gg22.aa11.yy1924.aaKASIM|ALİ FETHİ OKYAR HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
3 MART 19253. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 4. Hükümeti
Başbakan :İsmet İnönü
Unvanı :Malatya Milletvekili
Görev Veren :Reis-i Cumhur Mustafa Kemal / 3 Mart 1925
TBMM :28 Haziran 1923 / 2.Dönem
Güvenoyu :4 Mart 1925 / Katılım 179; Kabul 153; Red 23; Çekimser 1
Bakan Sayısı :12 Bakan
Görev Sonu :1 Kasım 1927 / 1927'de yapılan genel seçimler ile hükümet sona erdi.
gg3.aa3.yy1925.aaMART|3. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|İ. İnönü|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
1 KASIM 19274. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 5. Hükümeti
Başbakan :İsmet İnönü
Unvanı :Malatya Milletvekili
Görev Veren :Reis-i Cumhur Mustafa Kemal / 1 Kasım 1927
TBMM :20 Temmuz 1927 / 3.Dönem
Güvenoyu :5 Kasım 1927 / Katılım 271; Kabul 269
Bakan Sayısı :11 Bakan
Görev Sonu :27 Eylül 1930 / Bazı bakanlıkların boşalması ve siyasi durum gerekçesiyle İnönü istifa etti.
gg1.aa11.yy1927.aaKASIM|4. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|İ. İnönü|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
27 EYLÜL 19305. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 6. Hükümeti
Başbakan :İsmet İnönü
Unvanı :Malatya Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal / 27 Eylül 1930
TBMM :20 Temmuz 1927 / 3.Dönem
Güvenoyu :2 Ekim 1930 / Toplam 316; Katılım 261; Kabul 249; Red 12
Bakan Sayısı :10 Bakan
Görev Sonu :4 Mayıs 1931 / 1931'de yapılan genel seçimler ile hükümet sona erdi.
gg27.aa9.yy1930.aaEYLÜL|5. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|İ. İnönü|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
4 MAYIS 19316. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 7. Hükümeti
Başbakan :İsmet İnönü
Unvanı :Malatya Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal / 4 Mayıs 1931
TBMM :25 Nisan 1931 / 4. Dönem
Güvenoyu :9 Mayıs 1931 / Toplam 317; Katılım 287; Kabul 287
Bakan Sayısı :12 Bakan
Görev Sonu :1 Mart 1935 / 1935'te yapılan genel seçimler ile hükümet sona erdi.
gg4.aa5.yy1931.aaMAYIS|6. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|İ. İnönü|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
1 MART 19357. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 8. Hükümeti
Başbakan :İsmet İnönü
Unvanı :Malatya Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal / 1 Mart 1935
TBMM :8 Şubat 1935 / 5. Dönem
Güvenoyu :7 Mart 1935 / Toplam 399; Katılım; 343; Kabul 343
Bakan Sayısı :12 Bakan
Görev Sonu :1 Kasım 1937 / Mustafa Kemal'in isteği üzerine 20 Eylül 1937 tarihinde 45 gün izinli olarak görevden uzaklaştırılan İnönü, Mustafa Kemal'in kararlı tavrı üzerine 1 Kasım'da istifasını sunmak zorunda kaldı.
gg1.aa3.yy1935.aaMART|7. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|İ. İnönü|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
1 KASIM 19371. CELAL BAYAR HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 9. Hükümeti
Başbakan :Celal Bayar
Unvanı :İzmir Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal / 1 Kasım 1937
TBMM :8 Şubat 1935 / 5. Dönem
Güvenoyu :8 Kasım 1937 / Toplam 399; Katılım 364; Kabul 364
Bakan Sayısı :12 Bakan
Görev Sonu :11 Kasım 1938 / Atatürk'ün vefatından 4 saat sonra İnönü Cumhurbaşkanı seçildi. Yeni hükümetin kurulması için Bayar istifa etti.
gg1.aa11.yy1937.aaKASIM|1. CELAL BAYAR HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
11 KASIM 19382. CELAL BAYAR HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 10. Hükümeti
Başbakan :Celal Bayar
Unvanı :İzmir Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı İsmet İnönü / 11 Kasım 1938
TBMM :8 Şubat 1935 / 5. Dönem
Güvenoyu :16 Kasım 1938 / Toplam 399; Katılım 342; Kabul 342
Bakan Sayısı :12 Bakan
Görev Sonu :25 Ocak 1939 /
İnönü, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Bayar'ın başbakanlık görevini sürdürmesi için ısrar etti. Hatta, İnönü bu görevi yeniden Bayar’a önerirken, bu talebinin reddedilemeyeceğini, çünkü söz konusu olanın vatanın selâmeti olduğunu belirtmişti. Bu dönemin bir geçiş süreci olduğunun Bayar da farkındaydı. Özellikle dış ilişkilerin zarar görmeden sürecin atlatılması düşüncesiyle Bayar görevi kabul etti.
Göreve başlamasının akabinde, Bayar'ın önceki hükümetine dönük, özellikle Bayar döneminde kurulan Denizbank hakkında ciddi yolsuzluk haberleri basında yer almaya başladı.
Tek parti döneminin basınında bu tür haberlerin İnönü'den bağımsız çıkması düşünülemez. Haberler yerini soruşturmalara ve tutuklamalara bırakmaya başladı. Celal Bayar'ın oğlunun adı da bu soruşturmalara eklendi. Bir rivayete göre Refıi Bayar'ın bu soruşturmalarda adı geçmesi üzerine intihar ettiği söylenir.
Bayar'ın siyaset hayatını hedef alan bu uygulamaların kapsamının intikam görüntüsü altında genişlemesi üzerine Bayar hükümetten istifasını verdi.
gg11.aa11.yy1938.aaKASIM|2. CELAL BAYAR HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
25 OCAK 19391. REFİK SAYDAM HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 11. Hükümeti
Başbakan :Refik Saydam
Unvanı :İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı İsmet İnönü / 25 Ocak 1939
TBMM :8 Şubat 1935 / 5. Dönem
Güvenoyu :27 Ocak 1939 / Toplam 399; Katılım 341; Kabul 341
Bakan Sayısı :12 Bakan
Görev Sonu :3 Nisan 1939 / 1939'da yapılan genel seçimler ile hükümet sona erdi.
gg25.aa1.yy1939.aaOCAK|1. REFİK SAYDAM HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
3 NİSAN 19392. REFİK SAYDAM HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 12. Hükümeti
Başbakan :Refik Saydam
Unvanı :İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı İsmet İnönü / 3 Nisan 1939
TBMM :26 Mart 1939 / 6. Dönem
Güvenoyu :10 Nisan 1939 / Toplam 424; Katılım 389; Kabul 389
Bakan Sayısı :14 Bakan
Görev Sonu :9 Temmuz 1942 / Refik Saydam'ın görevi başında vefat etmesiyle hükümet sona erdi.
gg3.aa4.yy1939.aaNİSAN|2. REFİK SAYDAM HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
9 TEMMUZ 19421. ŞÜKRÜ SARACOĞLU HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 13. Hükümeti
Başbakan :Şükrü Saraçoğlu
Unvanı :İzmir Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı İsmet İnönü / 9 Temmuz 1942
TBMM :26 Mart 1939 / 6. Dönem
Güvenoyu :5 Ağustos 1942 / Katılım 381; Kabul 381
Bakan Sayısı :14 Bakan
Görev Sonu :9 Mart 1943 / Hükümet 1943'te yapılan genel seçimler ile sona erdi.
gg9.aa7.yy1942.aaTEMMUZ|1. ŞÜKRÜ SARACOĞLU HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
9 MART 19432. ŞÜKRÜ SARACOĞLU HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 14. Hükümeti
Başbakan :Şükrü Saraçoğlu
Unvanı :İzmir Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı İsmet İnönü / 9 Mart 1943
TBMM :28 Şubat 1943 / 7. Dönem
Güvenoyu :17 Mart 1943 / Toplam 455; Katılım 425; Kabul 425
Bakan Sayısı :15 Bakan
Görev Sonu :7 Ağustos 1946 / 1946'da yapılan genel seçimler ile hükümet sona erdi.
gg9.aa3.yy1943.aaMART|2. ŞÜKRÜ SARACOĞLU HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
7 AĞUSTOS 1946RECEP PEKER HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 15. Hükümeti
Başbakan :Recep Peker
Unvanı :CHP Kütahya Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı İsmet İnönü / 7 Ağustos 1946
TBMM :21 Temmuz 1946 / 8. Dönem
Güvenoyu :14 Ağustos 1946 / Toplam 465; Katılım 431; Kabul 378; Red 53
Bakan Sayısı :17 Bakan
Görev Sonu :10 Eylül 1947 / Muhalefetin baskısı sonucunda, Başbakan Recep Peker sağlık sorunlarını bahane ederek istifa etti.
gg7.aa8.yy1946.aaAĞUSTOS|RECEP PEKER HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
10 EYLÜL 19471. HASAN SAKA HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 16. Hükümeti
Başbakan :Hasan Saka
Unvanı :CHP Trabzon Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı İsmet İnönü / 10 Eylül 1947
TBMM :21 Temmuz 1946 / 8. Dönem
Güvenoyu :13 Ekim 1947 / Katılım 411; Kabul 362; Red 49
Bakan Sayısı :17 Bakan
Görev Sonu :10 Haziran 1948 / Hasan Saka, kendi partisi CHP tarafından, DP muhalefetine gereğinden fazla ödün vermekle suçlandığından istifa etti.
gg10.aa9.yy1947.aaEYLÜL|1. HASAN SAKA HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
10 HAZİRAN 19482. HASAN SAKA HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 17. Hükümeti
Başbakan :Hasan Saka
Unvanı :CHP Trabzon Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı İsmet İnönü / 10 Haziran 1948
TBMM :21 Temmuz 1946 / 8. Dönem
Güvenoyu :18 Haziran 1948 / Katılım 348; Kabul 308; Red 40
Bakan Sayısı :16 Bakan
Görev Sonu :16 Ocak 1949 / Hasan Saka, kendi partisi CHP'den eleştirilere uğrayınca görevinden istifa etti.
gg10.aa6.yy1948.aaHAZİRAN|2. HASAN SAKA HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
16 OCAK 1949ŞEMSETTİN GÜNALTAY HÜKÜMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 18. Hükümeti
Başbakan :Şemsettin Günaltay
Unvanı :CHP Sivas Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı İsmet İnönü / 16 Ocak 1949
TBMM :21 Temmuz 1946 / 8. Dönem
Güvenoyu :24 Ocak 1949 / Katılım 391; Kabul 349; Red 42
Bakan Sayısı :17 Bakan
Görev Sonu :22 Mayıs 1950 / Hükümet 1950'de yapılan genel seçimler ile sona erdi.
gg16.aa1.yy1949.aaOCAK|ŞEMSETTİN GÜNALTAY HÜKÜMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
22 MAYIS 19501. ADNAN MENDERES HÜKÜMETİAdnan Menderes Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 19. Hükümeti
Başbakan :Adnan Menderes
Unvanı :DP İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Celal Bayar / 22 Mayıs 1950
TBMM :14 Mayıs 1950 / 9. Dönem
Güvenoyu :2 Haziran 1950 / Toplam 480; Katılım 282; Kabul 282
Bakan Sayısı :17 Bakan
Görev Sonu :9 Mart 1951 / Menderes, günün şartlarına göre yeni bir kabine kurmak için istifa etti.
gg22.aa5.yy1950.aaMAYIS|1. ADNAN MENDERES HÜKÜMETİ|Adnan Menderes Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
9 MART 19512. ADNAN MENDERES HÜKÜMETİAdnan Menderes Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 20. Hükümeti
Başbakan :Adnan Menderes
Unvanı :DP İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Celal Bayar / 9 Mart 1951
TBMM :14 Mayıs 1950 / 9. Dönem
Güvenoyu :2 Nisan 1951 / Katılım 396; Kabul 346; Red 50
Bakan Sayısı :18 Bakan
Görev Sonu :17 Mayıs 1954 / Hükümet, 1954'de yapılan genel seçimler ile sona erdi.
gg9.aa3.yy1951.aaMART|2. ADNAN MENDERES HÜKÜMETİ|Adnan Menderes Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
17 MAYIS 19543. ADNAN MENDERES HÜKÜMETİAdnan Menderes Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 21. Hükümeti
Başbakan :Adnan Menderes
Unvanı :DP İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Celal Bayar / 17 Mayıs 1954
TBMM :2 Mayıs 1954 / 10. Dönem
Güvenoyu :26 Mayıs 1954 / Katılım 520; Kabul 491; Red 27
Bakan Sayısı :19 Bakan
Görev Sonu :9 Aralık 1955 / Menderes, DP grubundaki reform isteklerinden kaynaklanan huzursuzluk nedeniyle istifa etti.
gg17.aa5.yy1954.aaMAYIS|3. ADNAN MENDERES HÜKÜMETİ|Adnan Menderes Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
9 ARALIK 19554. ADNAN MENDERES HÜKÜMETİAdnan Menderes Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 22. Hükümeti
Başbakan :Adnan Menderes
Unvanı :DP İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Celal Bayar / 9 Aralık 1955
TBMM :2 Mayıs 1954 / 10. Dönem
Güvenoyu :16 Aralık 1955 / Katılım ?; Kabul 389
Bakan Sayısı :20 Bakan
Görev Sonu :25 Kasım 1957 / Hükümet, 1957'de yapılan genel seçimler ile sona erdi.
gg9.aa12.yy1955.aaARALIK|4. ADNAN MENDERES HÜKÜMETİ|Adnan Menderes Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
25 KASIM 19575. ADNAN MENDERES HÜKÜMETİAdnan Menderes Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 23. Hükümeti
Başbakan :Adnan Menderes
Unvanı :DP İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Celal Bayar / 25 Kasım 1957
TBMM :27 Ekim 1957 / 11. Dönem
Güvenoyu :4 Aralık 1957 / Toplam 610; Katılım 536; Kabul 403; Red 133
Bakan Sayısı :23 Bakan
Görev Sonu :27 Mayıs 1960 / DP iktidarı, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile sona erdi.
gg25.aa11.yy1957.aaKASIM|5. ADNAN MENDERES HÜKÜMETİ|Adnan Menderes Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
30 MAYIS 19601. CEMAL GÜRSEL DARBE HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 24. Hükümeti
Başbakan :Cemal Gürsel
Unvanı :Milli Birlik Komitesi Başkanı
Görev Veren :Darbe / 30 Mayıs 1960
TBMM :Yok
Güvenoyu :Gerek Duyulmadı
Bakan Sayısı :20 Bakan
Görev Sonu :5 Ocak 1961 / Gürsel, dönemin şartlarına uygun yeni hükümet kurulabilmek için istifa etti.
27 MAYIS DARBE DÖNEMİ
gg30.aa5.yy1960.aaMAYIS|1. CEMAL GÜRSEL DARBE HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|27 Mayıs Darbesi|Hükumetler|Terör|Darbeler Tarihi|amerika|27 MAYIS DARBE DÖNEMİ |
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
5 OCAK 19612. CEMAL GÜRSEL DARBE HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 25. Hükümeti
Başbakan :Cemal Gürsel
Unvanı :Milli Birlik Komitesi Başkanı
Görev Veren :Darbe / 5 Ocak 1961
TBMM :Yok
Güvenoyu :Gerek Duyulmadı
Bakan Sayısı :20 Bakan
Görev Sonu :20 Kasım 1961 / Darbe Hükümeti, 1961'de yapılan genel seçimlere kadar sürdü.
27 MAYIS DARBE DÖNEMİ
gg5.aa1.yy1961.aaOCAK|2. CEMAL GÜRSEL DARBE HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|27 Mayıs Darbesi|Hükumetler|Terör|Darbeler Tarihi|27 MAYIS DARBE DÖNEMİ |
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
20 KASIM 19618. İSMET İNÖNÜ KOALİSYON HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 26. Hükümeti
Başbakan :İsmet İnönü
Unvanı :CHP Malatya Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel / 20 Kasım 1961
TBMM :15 Ekim 1961 / 12. Dönem
Ortakları :CHP ve AP
Güvenoyu :2 Aralık 1961 / Toplam 450; Katılım 351; Kabul 269; Red 4; Çekimser 78
Bakan Sayısı :22 Bakan
Görev Sonu :25 Haziran 1962 / İnönü, ''Af Kanunu'' tartışmalarının hükümeti çalışamaz hale getirdiği gerekçesiyle istifa etti.
gg20.aa11.yy1961.aaKASIM|8. İSMET İNÖNÜ KOALİSYON HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İ. İnönü|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
25 HAZİRAN 19629. İSMET İNÖNÜ KOALİSYON HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 27. Hükümeti
Başbakan :İsmet İnönü
Unvanı :CHP Malatya Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel / 25 Haziran 1962
TBMM :15 Ekim 1961 / 12. Dönem
Ortakları :CHP, YTP, CKMP ve Bağımsızlar
Güvenoyu :7 Temmuz 1962 / Katılım 397; Kabul 259; Red 134; Çekimser 4
Bakan Sayısı :24 Bakan
Görev Sonu :25 Aralık 1963 / Koalisyon ortaklarından CKMP ve YTP'nin kabineden çekilmesi üzerine İnönü istifa etti.
gg25.aa6.yy1962.aaHAZİRAN|9. İSMET İNÖNÜ KOALİSYON HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İ. İnönü|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
25 ARALIK 196310. İSMET İNÖNÜ KOALİSYON HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 28. Hükümeti
Başbakan :İsmet İnönü
Unvanı :CHP Malatya Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel / 25 Aralık 1963
TBMM :15 Ekim 1961 / 12. Dönem
Ortakları :CHP ve Bağımsızlar
Güvenoyu :4 Ocak 1964 / Katılım 401; Kabul 225; Red 175; Çekimser 1
Bakan Sayısı :23 Bakan
Görev Sonu :20 Şubat 1965 / Hazırladığı bütçenin mecliste reddedilmesi üzerine İnönü, istifa etti.
gg25.aa12.yy1963.aaARALIK|10. İSMET İNÖNÜ KOALİSYON HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|İ. İnönü|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
20 ŞUBAT 1965SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ KOALİSYON HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 29. Hükümeti
Başbakan :Suat Hayri Ürgüplü
Unvanı :Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel / 20 Şubat 1965
TBMM :15 Ekim 1961 / 12. Dönem
Ortakları :AP, YTP, CKMP ve MP
Güvenoyu :4 Mart 1965 / Katılım 432; Kabul 231; Red 200; Çekimser 1
Bakan Sayısı :23 Bakan
Görev Sonu :27 Ekim 1965 / 1965 genel seçimleri ile hükümet sona erdi.
gg20.aa2.yy1965.aaŞUBAT|SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ KOALİSYON HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
27 EKİM 19651. SÜLEYMAN DEMİREL HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 30. Hükümeti
Başbakan :Süleyman Demirel
Unvanı :AP Isparta Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel / 27 Ekim 1965
TBMM :10 Ekim 1965 / 13. Dönem
Ortakları :
Güvenoyu :11 Kasım 1965 / Toplam 450; Katılım 434; Kabul 252; Red 172; Çekimser 10
Bakan Sayısı :25 Bakan
Görev Sonu :3 Kasım 1969 / 1969 genel seçimleri ile hükümet sona erdi.
gg27.aa10.yy1965.aaEKİM|1. SÜLEYMAN DEMİREL HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
3 KASIM 19692. SÜLEYMAN DEMİREL HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 31. Hükümeti
Başbakan :Süleyman Demirel
Unvanı :AP Isparta Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay / 3 Kasım 1969
TBMM :12 Ekim 1969 / 14. Dönem
Ortakları :
Güvenoyu :12 Kasım 1969 / Katılım 428; Kabul 263; Red 165
Bakan Sayısı :25 Bakan
Görev Sonu :6 Mart 1970 / AP'li 41 milletvekilinin 14 Şubat 1970 tarihinde yapılan bütçe oylamasında aleyhte oy vermesi ve sonuçta bütçenin reddedilmesi üzerine istifa etti.
gg3.aa11.yy1969.aaKASIM|2. SÜLEYMAN DEMİREL HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
6 MART 19703. SÜLEYMAN DEMİREL HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 32. Hükümeti
Başbakan :Süleyman Demirel
Unvanı :AP Isparta Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay / 6 Mart 1970
TBMM :12 Ekim 1969 / 14. Dönem
Ortakları :
Güvenoyu :15 Mart 1970 / Katılım 404; Kabul 232; Red 172
Bakan Sayısı :24 Bakan
Görev Sonu :26 Mart 1971 / Başbakan Demirel, 12 Mart askeri darbe muhtırası ile istifa ettirildi.
gg6.aa3.yy1970.aaMART|3. SÜLEYMAN DEMİREL HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
26 MART 19711. NİHAT ERİM DARBE HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 33. Hükümeti
Başbakan :Nihat Erim
Unvanı :Kocaeli Bağımsız Milletvekili
"Görev verilmeden hemen önce CHP'den istifa ettirilmiştir."
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay / 26 Mart 1971
TBMM :12 Ekim 1969 / 14. Dönem
Ortakları :Partiler Üstü Hükümet (!)
Güvenoyu :7 Nisan 1971 / Katılım 370; Kabul 321; Red 46; Çekimser 3
Bakan Sayısı :27 Bakan
Görev Sonu :11 Aralık 1971 / Başbakan Erim, kabinesindeki 11 bakanın, 3 Aralık 1971 tarihinde ayrılması nedeniyle istifa etti.
12 MART DARBE DÖNEMİ
gg26.aa3.yy1971.aaMART|1. NİHAT ERİM DARBE HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|12 Mart Darbesi|Hükumetler|Terör|Darbeler Tarihi|amerika|12 MART DARBE DÖNEMİ |
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
11 ARALIK 19712. NİHAT ERİM DARBE HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 34. Hükümeti
Başbakan :Nihat Erim
Unvanı :Kontenjan Senatörü
"10 Ekim 1971'de milletvekilliğinden istifa ederek, 14 Ekim 1971'de kontenjan Senatörlüğüne atandı"
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay / 11 Aralık 1971
TBMM :12 Ekim 1969 / 14. Dönem
Ortakları :Partiler Üstü Hükümet (!)
Güvenoyu :22 Aralık 1971 / Katılım 349; Kabul 301; Red 45; Çekimser 3
Bakan Sayısı :25 Bakan
Görev Sonu :22 Mayıs 1972 / Erim, 17 Nisan 1972'de sağlık nedeniyle istifa etti.
İstifa üzerine hükümeti kurma görevi Suat Hayri Ürgüplü'ye verildi.
Ancak Ürgüplü'nün hazırladığı hükümet listesi, Cumhurbaşkanı Sunay tarafından 12 Mart Muhtırasına uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi.
12 MART DARBE DÖNEMİ
gg11.aa12.yy1971.aaARALIK|2. NİHAT ERİM DARBE HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|12 Mart Darbesi|Hükumetler|Terör|Darbeler Tarihi|amerika|12 MART DARBE DÖNEMİ |
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
22 MAYIS 1972FERİT MELEN KOALİSYON HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 35. Hükümeti
Başbakan :Ferit Melen
Unvanı :Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay / 22 Mayıs 1972
TBMM :12 Ekim 1969 / 14. Dönem
Ortakları :AP, CHP ve MGP
Güvenoyu :5 Haziran 1972 / Katılım 290; Kabul 262; Red 4; Çekimser 24
Bakan Sayısı :25 Bakan
Görev Sonu :15 Nisan 1973 / Fahri Korutürk'ün 6 Nisan 1973'de Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Başbakan Melen, 7 Nisan 1973'te istifa etti.
12 MART DARBE DÖNEMİ
gg22.aa5.yy1972.aaMAYIS|FERİT MELEN KOALİSYON HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|12 Mart Darbesi|Hükumetler|Terör|Darbeler Tarihi|12 MART DARBE DÖNEMİ |
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
15 NİSAN 1973NAİM TALU KOALİSYON HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 36. Hükümeti
Başbakan :Naim Talu
Unvanı :Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk / 15 Nisan 1973
TBMM :12 Ekim 1969 / 14. Dönem
Ortakları :AP ve CGP
Güvenoyu :26 Nisan 1973 / Katılım 357; Kabul 261; Red 91; Çekimse 2
Bakan Sayısı :25 Bakan
Görev Sonu :26 Ocak 1974 / 1973'te yapılan genel seçimler sonunda CHP ve AP'nin hükümeti kurma çalışmaları sonuç vermediği için görevine devam eden Talu'ya, hükümeti kurma görevi yeniden verildi. Talu, CHP, AP ve CGP'yi biraraya getirmeye çalışsa da AP kabul etmedi. Talu, 10 Ocak 1974'te istifasını verdi.
12 MART DARBE DÖNEMİ
gg15.aa4.yy1973.aaNİSAN|NAİM TALU KOALİSYON HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|12 Mart Darbesi|Hükumetler|Terör|Darbeler Tarihi|12 MART DARBE DÖNEMİ |
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
26 OCAK 19741. BÜLENT ECEVİT KOALİSYON HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 37. Hükümeti
Başbakan :Bülent Ecevit
Unvanı :CHP Zonguldak Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk / 26 Ocak 1974
TBMM :14 Ekim 1973 / 15. Dönem
Ortakları :CHP ve MSP
Güvenoyu :7 Şubat 1974 / Katılım 373; Kabul 235; Red 136; Çekimser 2
Bakan Sayısı :25 Bakan
Görev Sonu :17 Kasım 1974 / Koalisyon ortakları arasında artan bunalım nedeniyle, Ecevit istifa etti.
gg26.aa1.yy1974.aaOCAK|1. BÜLENT ECEVİT KOALİSYON HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
17 KASIM 1974SADİ IRMAK DIŞARIDAN AZINLIK HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 38. Hükümeti
Başbakan :Sadi Irmak
Unvanı :Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk / 17 Kasım 1974
TBMM :14 Ekim 1973 / 15. Dönem
Ortakları :Azınlık Hükümeti
Güvenoyu :29 Kasım 1974 / Katılım 378; Kabul 17; Red 358; Geçersiz 3
Bakan Sayısı :27 Bakan
Görev Sonu :31 Mart 1975 / Hükümet güvenoyu alamadı. Sadi Irmak istifa etti.
gg17.aa11.yy1974.aaKASIM|SADİ IRMAK DIŞARIDAN AZINLIK HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
31 MART 19754. SÜLEYMAN DEMİREL KOALİSYON HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 39. Hükümeti
1. Milliyetçi Cephe Hükümeti
Başbakan :Süleyman Demirel
Unvanı :AP Isparta Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk / 31 Mart 1975
TBMM :14 Ekim 1973 / 15. Dönem
Ortakları :AP, MSP, MHP ve CGP
Güvenoyu :12 Nisan 1975 / Katılım 442; Kabul 222; Red 218; Çekimse 2
Bakan Sayısı :30 Bakan
Görev Sonu :21 Haziran 1977 / Hükümet, 1977'de yapılan genel seçimler ile sona erdi.
gg31.aa3.yy1975.aaMART|4. SÜLEYMAN DEMİREL KOALİSYON HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
21 HAZİRAN 19772. BÜLENT ECEVİT AZINLIK HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 40. Hükümeti
Başbakan :Bülent Ecevit
Unvanı :CHP Zonguldak Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk / 21 Haziran 1977
TBMM :5 Haziran 1977 / 16. Dönem
Ortakları :Azınlık Hükümeti
Güvenoyu :3 Temmuz 1977 / Katılım 448; Kabul 217; Red 229; Çekimser 2
Bakan Sayısı :26 Bakan
Görev Sonu :21 Temmuz 1977 / Güvenoyu alamayan Ecevit istifa etti.
gg21.aa6.yy1977.aaHAZİRAN|2. BÜLENT ECEVİT AZINLIK HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
21 TEMMUZ 19775. SÜLEYMAN DEMİREL KOALİSYON HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 41. Hükümeti
2. Milliyetçi Cephe Hükümeti
Başbakan :Süleyman Demirel
Unvanı :AP Isparta Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk / 21 Temmuz 1977
TBMM :5 Haziran 1977 / 16. Dönem
Ortakları :AP, MSP ve MHP
Güvenoyu :1 Ağustos 1977 / Katılım 448; Kabul 229; Red 219
Bakan Sayısı :29 Bakan
Görev Sonu :5 Ocak 1978 / Güneş Motel Olayı
29 Aralık 1977 tarihinde, CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Altan Öymen ve Hayrettin Uysal, içte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal birliği zedelediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve TC Devleti'ni Anayasa'nın belirlediği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümet hakkında Anayasa'nın 89'uncu, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 107'nci maddeleri uyarınca ''gensoru'' açılması için önerge verdiler.
TBMM'nin 31 Aralık 1977 günlü oturumunda yapılan oylama sonucunda, güvenoyu alamayan hükümet düştü.
gg21.aa7.yy1977.aaTEMMUZ|5. SÜLEYMAN DEMİREL KOALİSYON HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
5 OCAK 19783. BÜLENT ECEVİT HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 42. Hükümeti
Başbakan :Bülent Ecevit
Unvanı :CHP Zonguldak Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk / 5 Ocak 1978
TBMM :5 Haziran 1977 / 16. Dönem
Ortakları :Güneç Motel'de alınan 11 Bağımsız Vekil
Güvenoyu :17 Ocak 1978 / Katılım 447; Kabul 229; Red 218
Bakan Sayısı :35 Bakan
Görev Sonu :12 Kasım 1979 / 14 Ekim 1979'da yapılan ara seçimlerde boş bulunan 5 milletvekilliğinin tamamını muhalefetin kazanması üzerine Başbakan Ecevit istifa etti.
gg5.aa1.yy1978.aaOCAK|3. BÜLENT ECEVİT HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
12 KASIM 19796. SÜLEYMAN DEMİREL AZINLIK HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 43. Hükümeti
Başbakan :Süleyman Demirel
Unvanı :AP Isparta Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk / 12 Kasım 1979
TBMM :5 Haziran 1977 / 16. Dönem
Ortakları :Azınlık Hükümeti
Güvenoyu :25 Kasım 1979' / Katılım 438; Kabul 229; Red 208; Çekimser 1
Bakan Sayısı :29 Bakan
Görev Sonu :12 Eylül 1980 / Hükümet, 12 Eylül 1980'de yapılan askeri darbe ile sona erdi.
gg12.aa11.yy1979.aaKASIM|6. SÜLEYMAN DEMİREL AZINLIK HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
20 EYLÜL 1980BÜLENT ULUSU DARBE HÜKÜMETİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 44. Hükümeti
Başbakan :Bülend Ulusu
Unvanı :Emekli Oramiral
Görev Veren :Devlet Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren / 20 Eylül 1980
TBMM :Yok
Güvenoyu :Kurulan hükümet, 5 üyeli Milli Güvenlik Konseyi'nden sözde güvenoyu aldı.
Bakan Sayısı :29 Bakan
Görev Sonu :13 Aralık 1983 / Hükümet, 1983'de yapılan genel seçimler ile sona erdi.
12 EYLÜL DARBE DÖNEMİ
gg20.aa9.yy1980.aaEYLÜL|BÜLENT ULUSU DARBE HÜKÜMETİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|12 Eylül Darbesi|Hükumetler|Terör|Darbeler Tarihi|amerika|12 EYLÜL DARBE DÖNEMİ |
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
13 ARALIK 19831. TURGUT ÖZAL HÜKÜMETİTurgut Özal Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 45. Hükümeti
Başbakan :Turgut Özal
Unvanı :ANAP İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Kenan Evren / 13 Aralık 1980
TBMM :6 Kasım 1983 / 17. Dönem
Güvenoyu :24 Aralık 1983 / Katılım 393; Kabul 213; Red 115; Çekimser 65
Bakan Sayısı :23 Bakan
Görev Sonu :21 Aralık 1987 / Hükümet, 1987'de yapılan genel seçimler ile sona erdi.
gg13.aa12.yy1983.aaARALIK|1. TURGUT ÖZAL HÜKÜMETİ|Turgut Özal Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|Önemli Gün ve Dönemler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
21 ARALIK 19872. TURGUT ÖZAL HÜKÜMETİTurgut Özal Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 46. Hükümeti
Başbakan :Turgut Özal
Unvanı :ANAP İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Kenan Evren / 21 Aralık 1987
TBMM :29 Kasım 1987 / 18. Dönem
Güvenoyu :30 Aralık 1987 / Katılım 443; Kabul 290; Red 153
Bakan Sayısı :31 Bakan
Görev Sonu :9 Kasım 1989 / Başbakan Özal'ın 9 Kasım 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hükümet sona erdi.
gg21.aa12.yy1987.aaARALIK|2. TURGUT ÖZAL HÜKÜMETİ|Turgut Özal Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
9 KASIM 1989YILDIRIM AKBULUT HÜKÜMETİTurgut Özal Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 47. Hükümeti
Başbakan :Yıldırım Akbulut
Unvanı :ANAP Erzincan Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Turgut Özal / 9 Kasım 1989
TBMM :29 Kasım 1987 / 18. Dönem
Güvenoyu :15 Kasım 1989 / Katılım 373; Kabul 278; Red 95
Bakan Sayısı :31 Bakan
Görev Sonu :23 Haziran 1991 / ANAP Olağan Büyük Kongresi'nde, 15 Haziran 1991 tarihinde, Mesut Yılmaz'ın ANAP Genel Başkanı seçilmesiyle, Akbulut istifa etti.
gg9.aa11.yy1989.aaKASIM|YILDIRIM AKBULUT HÜKÜMETİ|Turgut Özal Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
23 HAZİRAN 19911. MESUT YILMAZ HÜKÜMETİTurgut Özal Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 48. Hükümeti
Başbakan :Mesut Yılmaz
Unvanı :ANAP Rize Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Turgut Özal / 23 Haziran 1991
TBMM :29 Kasım 1987 / 18. Dönem
Güvenoyu :5 Temmuz 1991 / Katılım 418; Kabul 265; Red 153
Bakan Sayısı :33 Bakan
Görev Sonu :20 Kasım 1991 / 1991 erken genel seçimleri ile hükümet sona erdi.
gg23.aa6.yy1991.aaHAZİRAN|1. MESUT YILMAZ HÜKÜMETİ|Turgut Özal Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
20 KASIM 19917. SÜLEYMAN DEMİREL KOALİSYON HÜKÜMETİTurgut Özal Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 49. Hükümeti
Başbakan :Süleyman Demirel
Unvanı :DYP Isparta Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Turgut Özal / 20 Kasım 1991
TBMM :20 Ekim 1991 / 19. Dönem
Ortakları :DYP ve SHP
Güvenoyu :30 Kasım 1991 / Katılım 444; Kabul 280; Red 164
Bakan Sayısı :33 Bakan
Görev Sonu :25 Haziran 1993 / Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın görev başında şüpheli ölümünden sonra, 16 Mayıs 1993'te Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesi ile hükümet istifa etti.
gg20.aa11.yy1991.aaKASIM|7. SÜLEYMAN DEMİREL KOALİSYON HÜKÜMETİ|Turgut Özal Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
25 HAZİRAN 19931. TANSU ÇİLLER KOALİSYON HÜKÜMETİ2.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 50. Hükümeti
Başbakan :Tansu Çiller
Unvanı :DYP İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel / 25 Haziran 1993
TBMM :20 Ekim 1991 / 19. Dönem
Ortakları :DYP ve SHP
Güvenoyu :5 Temmuz 1993 / Katılım 432; Kabul 247; Red 184; Çekimser 1
Bakan Sayısı :33 Bakan
Görev Sonu :5 Ekim 1995 /
DYP-SHP ortaklığı, Erdal İnönü'nün Başbakan Yardımcılığı ile başladı.
4. Olağan Kurultay'da, Erdal İnönü'nün SHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılması üzerine, Murat Karayalçın SHP Genel Başkanı seçildi. Bunun üzerine, Erdal İnönü hükümetten istifa etti.
12 Eylül 1993 tarihinde DYP-SHP koalisyonu Murat Karayalçın'ın Başbakan Yardımcılığı ile devam etti.
18 Şubat 1995'te yapılan SHP 9. Olağanüstü Kurultayı'nda; SHP, CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanlığı'na Hikmet Çetin seçildi. Murat Karayalçın hükümetteki görevinden ayrıldı. DYP-CHP koalisyonu Hikmet Çetin'in Başbakan Yardımcılığı ile devam etti.
9 Eylül 1995 tarihinde yapılan CHP'nin 27. Olağan Kurultayı'nda ise Genel Başkanlığa Deniz Baykal seçildi.
Başbakan Tansu Çiller, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile anlaşamayınca 20 Eylül 1995'te istifa etti.
gg25.aa6.yy1993.aaHAZİRAN|1. TANSU ÇİLLER KOALİSYON HÜKÜMETİ|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
5 EKİM 19952. TANSU ÇİLLER AZINLIK HÜKÜMETİ2.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 51. Hükümeti
Başbakan :Tansu Çiller
Unvanı :DYP İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel / 5 Ekim 1995
TBMM :20 Ekim 1991 / 19. Dönem
Ortakları :Azınlık Hükümeti
Güvenoyu :? / Katılım 421; Kabul 191; Red 230
Bakan Sayısı :30 Bakan
Görev Sonu :30 Ekim 1995 / Güven oyu alamayan Çiller istifa etti.
gg5.aa10.yy1995.aaEKİM|2. TANSU ÇİLLER AZINLIK HÜKÜMETİ|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
30 EKİM 19953. TANSU ÇİLLER KOALİSYON HÜKÜMETİ2.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 52. Hükümeti
Başbakan :Tansu Çiller
Unvanı :DYP İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel / 30 Ekim 1995
TBMM :20 Ekim 1991 / 19. Dönem
Ortakları :DYP ve CHP
Güvenoyu :5 Kasım 1995 / Katılım 415; Kabul 243; Red 172
Bakan Sayısı :33 Bakan
Görev Sonu :6 Mart 1996 / Hükümet, 1995 genel seçimleri ile sona erdi.
gg30.aa10.yy1995.aaEKİM|3. TANSU ÇİLLER KOALİSYON HÜKÜMETİ|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
6 MART 19962. MESUT YILMAZ AZINLIK HÜKÜMETİ2.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 53. Hükümeti
Başbakan :Mesut Yılmaz
Unvanı :ANAP Rize Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel / 6 Mart 1996
TBMM :24 Aralık 1995 / 20. Dönem
Ortakları :DSP'nin dışardan desteğiyle ANAP ve DYP azınlık hükümeti
Güvenoyu :12 Mart 1996 / Toplam 550; Katılım ?; Kabul 257; Red 207; Çekimser 80 (DSP)
Bakan Sayısı :33 Bakan
Görev Sonu :28 Haziran 1996 /
Refah Partisi, güvenoylamasının Anayasanın 96'ncı maddesine göre geçersiz olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Yüksek Mahkeme, 14 Mayıs 1996'da güvenoylaması ile olağanüstü hal ve Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararını iptal etti, fakat yeni oylamaya gerek olmadığını bildirdi.
Refah Partisi, 27 Mayıs 1996'da Başbakan Mesut Yılmaz hakkında gensoru önergesi verdi.
Yılmaz, koalisyon ortağı DYP ile aralarında çıkan anlaşmazlık üzerine, gensorunun görüşülmesini beklemeden 6 Haziran 1996'da istifa etti.
gg6.aa3.yy1996.aaMART|2. MESUT YILMAZ AZINLIK HÜKÜMETİ|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
28 HAZİRAN 1996NECMETTİN ERBAKAN KOALİSYON HÜKÜMETİ2.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümeti
Başbakan :Necmettin Erbakan
Unvanı :RP Konya Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel / 28 Haziran 1996
TBMM :24 Aralık 1995 / 20. Dönem
Ortakları :RP ve DYP
Güvenoyu :8 Temmuz 1996 / Katılım ?; Kabul 278; Red 265; Çekimse 1
Bakan Sayısı :37 Bakan
Görev Sonu :30 Haziran 1997 / Erbakan, aralarındaki koalisyon protokolu gereği, başbakanlığı, Çiller'e devretmek üzere istifa etti. Ancak, 28 Şubat darbesi ardından, Cumhurbaşkanı, görevi Yılmaz'a verdi.
gg28.aa6.yy1996.aaHAZİRAN|NECMETTİN ERBAKAN KOALİSYON HÜKÜMETİ|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|N. Erbakan|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
30 HAZİRAN 19973. MESUT YILMAZ AZINLIK HÜKÜMETİ2.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 55. Hükümeti
Başbakan :Mesut Yılmaz
Unvanı :ANAP Rize Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel / 30 Haziran 1997
TBMM :24 Aralık 1995 / 20. Dönem
Ortakları :ANAP, DSP ve DTP, Dışardan CHP desteği ile azınlık hükümeti
Güvenoyu :8 Temmuz 1997 / Katılım ?; Kabul 278; Red 265; Çekimser 1
Bakan Sayısı :37 Bakan
Görev Sonu :11 Ocak 1999 / Başbakan Mesut Yılmaz hakkında verilen gensoru önergesinin, 25 Kasım 1998 tarihinde 314 oyla kabul edilmesi üzerine, hükümet düşürüldü.
gg30.aa6.yy1997.aaHAZİRAN|3. MESUT YILMAZ AZINLIK HÜKÜMETİ|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
11 OCAK 19994. BÜLENT ECEVİT AZINLIK HÜKÜMETİ2.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 56. Hükümeti
Başbakan :Bülent Ecevit
Unvanı :DSP Zonguldak Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel / 11 Ocak 1999
TBMM :24 Aralık 1995 / 20. Dönem
Ortakları :Azınlık hükümeti
Güvenoyu :17 Ocak 1999 / Katılım 495; Kabul 306; Red 188; Çekimser 1
Bakan Sayısı :25 Bakan
Görev Sonu :28 Mayıs 1999 / Hükümet, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimler ile sona erdi.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 2 Aralık 1998 tarihinde hükümeti kurmakla DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i görevlendirdi. Ecevit, hükümeti kuramayınca 21Aralık 1998 tarihinde görevi iade etti.
Cumhurbaşkanı'nca 23 Aralık 1999 tarihinde görevlendirilen Muğla Bağımsız Milletvekili Yalım Erez'in hükümet kurma çalışmaları da sonuç vermedi.
Ecevit, 7 Ocak 1999 tarihinde yeniden hükümeti kurma görevini üstlendi. Ecevit'in kurduğu azınlık hükümeti, 11 Ocak 1999 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.
gg11.aa1.yy1999.aaOCAK|4. BÜLENT ECEVİT AZINLIK HÜKÜMETİ|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
28 MAYIS 19995. BÜLENT ECEVİT KOALİSYON HÜKÜMETİ2.İSTİKRARSIZ DÖNEM / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 57. Hükümeti
Başbakan :Bülent Ecevit
Unvanı :DSP Zonguldak Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel / 28 Mayıs 1999
TBMM :18 Nisan 1999 / 21. Dönem
Ortakları :DSP, MHP ve ANAP
Güvenoyu :9 Haziran 1999 / Katılım 536; Kabul 354; Red 182
Bakan Sayısı :37 Bakan
Görev Sonu :18 Kasım 2002 / Hükümet, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken genel seçimi ile sona erdi.
gg28.aa5.yy1999.aaMAYIS|5. BÜLENT ECEVİT KOALİSYON HÜKÜMETİ|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
18 KASIM 2002AKPARTİ İKTİDARIR.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 58. Hükümeti
Başbakan :Abdullah Gül
Unvanı :Akparti Kayseri Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer / 18 Kasım 2002
TBMM :3 Kasım 2002 / 22. Dönem
Güvenoyu :28 Kasım 2002 / Katılım 516; Kabul 346; Red 170
Bakan Sayısı :25 Bakan
Görev Sonu :14 Mart 2003 / Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'ten milletvekili seçilmesi üzerine, başbakanlık görevini sahibine devretmek üzere istefa etti.
ABDULLAH GÜL HÜKÜMETİ
gg18.aa11.yy2002.aaKASIM|AKPARTİ İKTİDARI|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|Önemli Gün ve Dönemler|ABDULLAH GÜL HÜKÜMETİ|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
14 MART 20031. RECEP TAYYİP ERDOĞAN HÜKÜMETİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 59. Hükümeti
Başbakan :Recep Tayyip Erdoğan
Unvanı :Akparti Siirt Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer / 14 Mart 2003
TBMM :3 Kasım 2002 / 22. Dönem
Güvenoyu :23 Mart 2003 / Katılım 512; Kabul 350; Red 162
Bakan Sayısı :23 Bakan
Görev Sonu :29 Ağustos 2007 / Genel seçimler dolayısı ile hükümet sona erdi.
gg14.aa3.yy2003.aaMART|1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN HÜKÜMETİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|R.T.Erdoğan|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
22 TEMMUZ 20072. RECEP TAYYİP ERDOĞAN HÜKÜMETİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 60. Hükümeti
Başbakan :Recep Tayyip Erdoğan
Unvanı :Akparti İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer / 29 Ağustos 2007
TBMM :22 Temmuz 2007 / 23. Dönem
Güvenoyu :5 Eylül 2007 / Katılım 535; Kabul 337; Red 197
Görev Sonu :6 Temmuz 2011 / Genel seçimler dolayısı ile hükümet sona erdi.
gg22.aa7.yy2007.aaTEMMUZ|2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN HÜKÜMETİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|R.T.Erdoğan|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
6 TEMMUZ 20113. RECEP TAYYİP ERDOĞAN HÜKÜMETİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümeti
Başbakan :Recep Tayyip Erdoğan
Unvanı :Akparti İstanbul Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Abdullah Gül / 6 Temmuz 2011
TBMM :12 Haziran 2011 / 24. Dönem
Güvenoyu :13 Temmuz 2011 / Katılım 495; Kabul 322; Red 173
Görev Sonu :28 Ağustos 2014 / Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla hükümet sona erdi.
gg6.aa7.yy2011.aaTEMMUZ|3. RECEP TAYYİP ERDOĞAN HÜKÜMETİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|R.T.Erdoğan|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
28 AĞUSTOS 20141. AHMET DAVUTOĞLU HÜKÜMETİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 62. Hükümeti
Başbakan :Ahmet Davutoğlu
Unvanı :AKParti Konya Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan / 28 Ağustos 2014
TBMM :12 Haziran 2011 / 24. Dönem
Güvenoyu :6 Eylül 2014 / Katılım 439; Kabul 306; Red 133
Bakan Sayısı :
Görev Sonu :25 Ağustos 2015 / Genel seçimler dolayısı ile hükümet sona erdi.
gg28.aa8.yy2014.aaAĞUSTOS|1. AHMET DAVUTOĞLU HÜKÜMETİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
25 AĞUSTOS 20152. AHMET DAVUTOĞLU HÜKÜMETİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 63. Hükümeti
Başbakan :Ahmet Konya Davutoğlu
Unvanı :AKParti Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan / 25 Ağustos 2015
TBMM :7 Haziran 2015 / 25. Dönem
Güvenoyu :Tekrar seçim için kurulan geçici hükümete güven oylaması gerekmiyor.
Bakan Sayısı :Toplam 25 Bakan, MHP 1; HDP 2
Görev Sonu :24 Kasım 2015 / Tekrar genel seçimler dolayısı ile, kurulan geçici hükümet sona erdi.
gg25.aa8.yy2015.aaAĞUSTOS|2. AHMET DAVUTOĞLU HÜKÜMETİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
24 KASIM 20153. AHMET DAVUTOĞLU HÜKÜMETİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 64. Hükümeti
Başbakan :Ahmet Davutoğlu
Unvanı :AKParti Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan / 24 Kasım 2015
TBMM :7 Haziran 2015 / 25. Dönem
Güvenoyu :30 Kasım 2015 / Katılım 509; Kabul 315; Red 194
Bakan Sayısı :
Görev Sonu :24 Mayıs 2016 / AKParti Genel Başkanlığına Binali Yıldırım'ın seçilmesinden dolayı, hükümet istifasını verdi.
gg24.aa11.yy2015.aaKASIM|3. AHMET DAVUTOĞLU HÜKÜMETİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
24 MAYIS 20161. BİNALİ YILDIRIM HÜKÜMETİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Açıklama :Türkiye Cumhuriyeti 65. Hükümeti
Başbakan :Binali Yıldırım
Unvanı :AKParti Milletvekili
Görev Veren :Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan / 24 Mayıs 2016
TBMM :1 Kasım 2015 / 26. Dönem
Güvenoyu :29 Mayıs 2016 / Katılım 453; Kabul 315; Red 138
Görev Sonu :9 Temmuz 2018 / Parlamenter Sistemin son bulması ile Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı olarak görevini tamamladı.
gg24.aa5.yy2016.aaMAYIS|1. BİNALİ YILDIRIM HÜKÜMETİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Hükumetler|
TC Hükumetleri | DuruVizyon.com