Tarihin Zaman İçinde Akışı
Gazi M. Kemal Atatürk

TARİHOLAY
1881 ...
10 KASIM 1938
DOĞUM: MUSTAFA KEMALSultan II.Abdulhamid
gg.aa.yy1881.aa|DOĞUM: MUSTAFA KEMAL|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|
TEMMUZ 1893M.KEMAL RÜŞTİYE KAYDISultan II.Abdulhamid
Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesine okula kaydoldu. Bu okulda eğitimine devam ederken, matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi, adına "Kemal" ismini ekledi.

Bir rivayette; Mustafa Kemal'in, "Kemal" ismi için 19 Temmuz 1922 tarihli Ziya Gazetesinde yayımlanan bir yazıda "İbtidaî tahsilinden sonra Selanik Askeri Rüşdiyesine dahil olan (Mustafa Efendi) az bir zaman zarfında gösterdiği harikalarla muallimlerinin nazar-ı dikkatini celp etti ve Riyaziyatda, Fransızca ve Edebiyatta birden bire yükselen müşarünileyhin ismine muallimleri tarafından şehid-i hürriyet Namık Kemal Bey'e izafeten bir de (Kemal) namı verildi." şelinde açıklamalar olmuş ve bunlar Gazi tarafından yalanlanmamıştır.
gg.aa7.yy1893.aaTEMMUZ|M.KEMAL RÜŞTİYE KAYDI|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesine okula kaydoldu. Bu okulda eğitimine devam ederken, matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi, adına "Kemal" ismini ekledi. Bir rivayette; Mustafa Kemal'in, "Kemal" ismi için 19 Temmuz 1922 tarihli Ziya Gazetesinde yayımlanan bir yazıda £.£..£i£..£.£"İbtidaî tahsilinden sonra Selanik Askeri Rüşdiyesine dahil olan (Mustafa Efendi) az bir zaman zarfında gösterdiği harikalarla muallimlerinin nazar-ı dikkatini celp etti ve Riyaziyatda, Fransızca ve Edebiyatta birden bire yükselen müşarünileyhin ismine muallimleri tarafından şehid-i hürriyet Namık Kemal Bey'e izafeten bir de (Kemal) namı verildi."£.£..£/i£..£.£ şelinde açıklamalar olmuş ve bunlar Gazi tarafından yalanlanmamıştır. |
13 MART 1899
M.KEMAL'İN ASKERİYE'YE DUHULÜSultan II.Abdulhamid
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI:
Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899)
Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921)
Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1902-8)
gg13.aa3.yy1899.aaMART|M.KEMAL'İN ASKERİYE'YE DUHULÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899) Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921) Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1902-8)|
10 ŞUBAT 1902M.KEMAL TEĞMENSultan II.Abdulhamid
Atatürk 1899 yılında Manastır Askerî İdadisi’ni bitirdikten sonra İstanbul’da Harp Okulu’na yazılır. Buradan 1902’de, 21 yaşında teğmen olarak mezun olur. Bu rütbenin Osmanlı zamanındaki adı ‘’Mülâzım-ı evvel’’ olarak bilinir.

Öğrenimine Harp Akademisi’nde devam eden Mustafa Kemal 1903 yılında üsteğmen olur. O dönemin deyimiyle: ‘’Mülâzım-ı sani’’ rütbesine ulaşır.
gg10.aa2.yy1902.aaŞUBAT|M.KEMAL TEĞMEN|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Atatürk 1899 yılında Manastır Askerî İdadisi’ni bitirdikten sonra İstanbul’da Harp Okulu’na yazılır. Buradan 1902’de, 21 yaşında teğmen olarak mezun olur. Bu rütbenin Osmanlı zamanındaki adı ‘’Mülâzım-ı evvel’’ olarak bilinir. Öğrenimine Harp Akademisi’nde devam eden Mustafa Kemal 1903 yılında üsteğmen olur. O dönemin deyimiyle: ‘’Mülâzım-ı sani’’ rütbesine ulaşır.|
11 OCAK 1905M.KEMAL KURMAY YÜZBAŞISultan II.Abdulhamid
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 29 Kânunuevvel 320 (11 Ocak 1905) tarihinde Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5nci Ordu'ya memur buyrulmuştur.

Harp akademisinden mezun olan Mustafa Kemal, 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile Orduya katılmıştır. Askerlik stajını, Şam'da, 5. Ordu 39. süvari alayında yapmıştır.
gg11.aa1.yy1905.aaOCAK|M.KEMAL KURMAY YÜZBAŞI|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 29 Kânunuevvel 320 (11 Ocak 1905) tarihinde Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5nci Ordu'ya memur buyrulmuştur. Harp akademisinden mezun olan Mustafa Kemal, 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile Orduya katılmıştır. Askerlik stajını, Şam'da, 5. Ordu 39. süvari alayında yapmıştır. |
1905VATAN ve HÜRRİYET CEMİYETİSultan II.Abdulhamid / Parti ve STKlar
Mustafa Kemal, Şam’da gizlice Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Cemiyetin kuruluş aşamasında “Dava, yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan önce bir Türk devleti çıkarmaktır.” sözleri ile hedefini belirtmiştir. Cemiyetin Kurucuları: Dr. Mustafa Cantekin, Binbaşı Lütfi, Mustafa Kemal, Lütfi Müfit Özdeş'tir.

Nisan 1906 tarihinde, cemiyetin bir şubesini de gizlice Selanik’te açıp Şam’a geri döner. Bu açılışta; “Arkadaşlar! Gerçi bizden evvel birçok teşebbüs yapılmıştır. Fakat onlar muvaffak olamadılar. Çünkü işe teşkilatsız başladılar. Biz kuracağımız teşkilat ile bir gün mutlaka ve ne olursa olsun muvaffak olacağız. Vatanı, milleti kurtaracağız.” şeklinde hitap etmiştir.

Hükümet Şam’dan kısa süreliğine ayrılışından haberdar olsa da, çevresinde sevilen biri olan Mustafa Kemal’i amirleri korur.

Bu cemiyet daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti çatısı altında toplanmıştır.
gg.aa6.yy1905.aa|VATAN ve HÜRRİYET CEMİYETİ|Sultan II.Abdulhamid|Parti ve STKlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal, Şam’da gizlice £.£..£b£..£.£Vatan ve Hürriyet Cemiyeti£.£..£/b£..£.£'ni kurdu. Cemiyetin kuruluş aşamasında £.£..£b£..£.£“Dava, yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan önce bir Türk devleti çıkarmaktır.”£.£..£/b£..£.£ sözleri ile hedefini belirtmiştir. Cemiyetin Kurucuları: Dr. Mustafa Cantekin, Binbaşı Lütfi, Mustafa Kemal, Lütfi Müfit Özdeş'tir. Nisan 1906 tarihinde, cemiyetin bir şubesini de gizlice Selanik’te açıp Şam’a geri döner. Bu açılışta; £.£..£b£..£.£“Arkadaşlar! Gerçi bizden evvel birçok teşebbüs yapılmıştır. Fakat onlar muvaffak olamadılar. Çünkü işe teşkilatsız başladılar. Biz kuracağımız teşkilat ile bir gün mutlaka ve ne olursa olsun muvaffak olacağız. Vatanı, milleti kurtaracağız.”£.£..£/b£..£.£ şeklinde hitap etmiştir. Hükümet Şam’dan kısa süreliğine ayrılışından haberdar olsa da, çevresinde sevilen biri olan Mustafa Kemal’i a
25 ARALIK 1906M.KEMAL'E BEŞİNCİ MECİD NİŞANISultan II.Abdulhamid
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 12 Kânunuevvel 332 (25 Aralık 1906) Tarihinde Beşinci Mecidi Nişanı'yla taltif edilmiştir.
25 Aralık 1906 tarihinde II. Abdülhamit tarafından Kurmay Yüzbaşı iken Şam’daki üstün hizmetlerinden dolayı verilmiş gümüş beşinci Rütbe’den Mecidi Nişanıdır. Ortasındaki dairesel alanda tuğra, bu kısmın etrafında kırmızı mineli fon üzerinde “Gayret, Hamiyet, Sadakat” sözleri bulunmaktadır. Alt kısmında 1268 (1851) tarihi, nişanın asılma yerinde ona bağlı kırmızı mineli ay yıldız vardır. Şua ve şua aralarında ay yıldız motifleri yer almaktadır.
gg25.aa12.yy1906.aaARALIK|M.KEMAL'E BEŞİNCİ MECİD NİŞANI|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 12 Kânunuevvel 332 (25 Aralık 1906) Tarihinde Beşinci Mecidi Nişanı'yla taltif edilmiştir. 25 Aralık 1906 tarihinde II. Abdülhamit tarafından Kurmay Yüzbaşı iken Şam’daki üstün hizmetlerinden dolayı verilmiş gümüş beşinci Rütbe’den Mecidi Nişanıdır. Ortasındaki dairesel alanda tuğra, bu kısmın etrafında kırmızı mineli fon üzerinde “Gayret, Hamiyet, Sadakat” sözleri bulunmaktadır. Alt kısmında 1268 (1851) tarihi, nişanın asılma yerinde ona bağlı kırmızı mineli ay yıldız vardır. Şua ve şua aralarında ay yıldız motifleri yer almaktadır.|
20 HAZİRAN 1907M.KEMAL KOLAĞASI (KD YZB)Sultan II.Abdulhamid
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 7 Haziran 1323 (20 Haziran 1907) tarihinde Kolağalığa terfi etmiştir. Sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3ncü Ordu'ya nakledilmişlerdir.

Makedonya'da bulunan 3.orduya atandı ancak Selanik'te ikamet etti.
gg20.aa6.yy1907.aaHAZİRAN|M.KEMAL KOLAĞASI (KD YZB)|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 7 Haziran 1323 (20 Haziran 1907) tarihinde Kolağalığa terfi etmiştir. Sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3ncü Ordu'ya nakledilmişlerdir. Makedonya'da bulunan 3.orduya atandı ancak Selanik'te ikamet etti. |
27 EYLÜL 1907İTTİHAT ve TERAKKİ İLE BİRLEŞME KARARISultan II.Abdulhamid / Parti ve STKlar
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik şubesi, 27 Eylül 1907’de İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşme kararı alır. Ardından tayini Selanik’e Mustafa Kemal’den önce çıkan, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kurucularından Ali Fuat da, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılır. Mustafa Kemal, 13 Ekim 1907’de Şam’dan 3. Ordu Karargahı’nın bulunduğu Manastır’a atanır. Selanik’e geldiğinde Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni tekrardan canlandırma çabasına girişmez. Çünkü kendisinin Şam’da bulunduğu dönemde, İttihat ve Terakki Cemiyeti, devrimci teşkilatların çekim merkezi haline gelmiştir. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik şubesindeki arkadaşları da, İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde önemli görevler üstlenmiş durumdadırlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal, devrim programını gerçekleştirmek için o dönemin devrimci teşkilatına katılmayı doğru bulur. 29 Ekim 1907 tarihinde de Selanik’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olur.
gg27.aa9.yy1907.aaEYLÜL|İTTİHAT ve TERAKKİ İLE BİRLEŞME KARARI|Sultan II.Abdulhamid|Parti ve STKlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik şubesi, 27 Eylül 1907’de İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşme kararı alır. Ardından tayini Selanik’e Mustafa Kemal’den önce çıkan, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kurucularından Ali Fuat da, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılır. Mustafa Kemal, 13 Ekim 1907’de Şam’dan 3. Ordu Karargahı’nın bulunduğu Manastır’a atanır. Selanik’e geldiğinde Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni tekrardan canlandırma çabasına girişmez. Çünkü kendisinin Şam’da bulunduğu dönemde, İttihat ve Terakki Cemiyeti, devrimci teşkilatların çekim merkezi haline gelmiştir. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik şubesindeki arkadaşları da, İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde önemli görevler üstlenmiş durumdadırlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal, devrim programını gerçekleştirmek için o dönemin devrimci teşkilatına katılmayı doğru bulur. 29 Ekim 1907
29 EKİM 1907M.KEMAL'İN İTTAHAT ve TERAKKİ ÜYELİĞİSultan II.Abdulhamid / Parti ve STKlar
Mustafa Kemal, 13 Ekim 1907'de merkezi Manastır'da bulunan 3. Ordu Karargâhına atandı. Bu Karargâhın Selânik'teki şubesinde çalışmak üzere Selânik'e geldi. Bu sıralarda Selânik'teki "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti" üyelerini de içine almış olan Îttihat ve Terakki Cemiyeti" faaliyet halinde idi. Mustafa Kemal de Selânik'e gelişini takiben bu cemiyete dahil olarak hizmet görmeye başladı.

Mustafa Kemal, bu üyeliğinin ardından 1908’de gizli görevle askeri istihbarat amaçlı olarak Bosna’ya, daha sonra ise gönüllü subaylarla birlikte Trablusgarp cephesine gönderilmiş ve burada Teşkilat-ı Mahsusa mensupları ile birlikte hareket etmiştir.

Mustafa Kemal 1911’de Rus bandıralı bir gemiyle Trablusgarp’a hareket etmek üzere Mustafa Şerif sahte kimliğiyle Mısır’da bulunmuş ve ardından 30 Aralık 1911’de Derne şehrinde İtalyanlara karşı direniş hareketinin komuta kademesinde yer almıştır.
gg29.aa10.yy1907.aaEKİM|M.KEMAL'İN İTTAHAT ve TERAKKİ ÜYELİĞİ|Sultan II.Abdulhamid|Parti ve STKlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal, 13 Ekim 1907'de merkezi Manastır'da bulunan 3. Ordu Karargâhına atandı. Bu Karargâhın Selânik'teki şubesinde çalışmak üzere Selânik'e geldi. Bu sıralarda Selânik'teki "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti" üyelerini de içine almış olan Îttihat ve Terakki Cemiyeti" faaliyet halinde idi. Mustafa Kemal de Selânik'e gelişini takiben bu cemiyete dahil olarak hizmet görmeye başladı. Mustafa Kemal, bu üyeliğinin ardından 1908’de gizli görevle askeri istihbarat amaçlı olarak Bosna’ya, daha sonra ise gönüllü subaylarla birlikte Trablusgarp cephesine gönderilmiş ve burada Teşkilat-ı Mahsusa mensupları ile birlikte hareket etmiştir. Mustafa Kemal 1911’de Rus bandıralı bir gemiyle Trablusgarp’a hareket etmek üzere Mustafa Şerif sahte kimliğiyle Mısır’da bulunmuş ve ardından 30 Aralık 1911’de Derne şehrinde İtalyanlara karşı direniş hareketinin komuta
1908MİLLİ DEVLET PROGRAMISultan II.Abdulhamid
Mustafa Kemal’e göre; büyük devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’nu tasfiyesi yerine, devrimci idarenin kendisi, bir Türk devleti kurmalıdır, tasfiye işini kendi yapmalıdır. Mustafa Kemal, 1905’ten beri savunduğu milli devlet programını arkadaşlarına anlatmaya devam eder:

"... Şu halde devlet enkazının çökmesiyle hasıl olacak enkazın altında ezilip perişan olmak mı, yoksa çoğunluğu Türk olan milli bir sınıra çekilerek burasını savunmak mı daha doğru ve hayırlı olacak? Ben, selameti ikinci fikrin tatbik edilmesinde görüyorum."

Mustafa Kemal, milli devlet programını İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde hakim kılmanın zor olduğunun farkındadır. Buna rağmen, bu programın savunulması gerektiğini arkadaşlarına ifade eder:

"Biliyorum. İleriyi görmek istemeyenler, imparatorluktan toprak fedakarlığı yapılmasını hoş karşılamayacaklar, hatta bizi ihanetle itham edecekler olacaktır. Biz buna rağmen görüşlerimizin Meşrutiyet sonrası için bir program haline getirilmesini sağlamalı ve onu gerek Merkezi Umumi’de ve gerekse arkadaşlar arasında şiddetle müdafaa etmeliyiz."
gg.aa.yy1908.aa|MİLLİ DEVLET PROGRAMI|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal’e göre; büyük devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’nu tasfiyesi yerine, devrimci idarenin kendisi, bir Türk devleti kurmalıdır, tasfiye işini kendi yapmalıdır. Mustafa Kemal, 1905’ten beri savunduğu milli devlet programını arkadaşlarına anlatmaya devam eder: £.£..£b£..£.£"... Şu halde devlet enkazının çökmesiyle hasıl olacak enkazın altında ezilip perişan olmak mı, yoksa çoğunluğu Türk olan milli bir sınıra çekilerek burasını savunmak mı daha doğru ve hayırlı olacak? Ben, selameti ikinci fikrin tatbik edilmesinde görüyorum."£.£..£/b£..£.£ Mustafa Kemal, milli devlet programını İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde hakim kılmanın zor olduğunun farkındadır. Buna rağmen, bu programın savunulması gerektiğini arkadaşlarına ifade eder: £.£..£b£..£.£"Biliyorum. İleriyi görmek istemeyenler, imparatorluktan toprak fedakarlığı yapılmasını hoş karşılamayacaklar, hatta bizi ihanetle ith
22 HAZİRAN 1908Sultan II.Abdulhamid
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 9 Haziran 1324 (22 Haziran 1908) tarihinde Şark Demiryolu Müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre Kânunuevvel gayesinde 3ncü Ordu Redif 17nci Selânik Fırkası Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuşlardır.

Selânik'e gelişini takiben kısa bir süre sonra 22 Haziran 1908 de Üsküp-Selânik arasındaki demiryolu müfettişliği de 3. Ordu Karargâhındaki görevine ek olarak kendisine verildi. Bu esnada Rumeli'de büyük faaliyet gösteren "İttihat ve Terakki Cemiyeti" Abdülhamit'i,1876 Anayasası'nı yeniden yürürlüğe koymaya ve kapatılan Meclis-i Mebusan'ı tekrar toplantıya çağırmaya zorlamaktadır. "Ittihat ve Terakki Cemiyeti nin bu girişimleri adım adım II.Meşrutiyet'in ilânına kadar uzandı.
gg22.aa6.yy1908.aaHAZİRAN||Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 9 Haziran 1324 (22 Haziran 1908) tarihinde Şark Demiryolu Müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre Kânunuevvel gayesinde 3ncü Ordu Redif 17nci Selânik Fırkası Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuşlardır. Selânik'e gelişini takiben kısa bir süre sonra 22 Haziran 1908 de Üsküp-Selânik arasındaki demiryolu müfettişliği de 3. Ordu Karargâhındaki görevine ek olarak kendisine verildi. Bu esnada Rumeli'de büyük faaliyet gösteren "İttihat ve Terakki Cemiyeti" Abdülhamit'i,1876 Anayasası'nı yeniden yürürlüğe koymaya ve kapatılan Meclis-i Mebusan'ı tekrar toplantıya çağırmaya zorlamaktadır. "Ittihat ve Terakki Cemiyeti nin bu girişimleri adım adım II.Meşrutiyet'in ilânına kadar uzandı.|
1908TRASLUSGARB TEŞKİLATISultan II.Abdulhamid / Parti ve STKlar
Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne yönelttiği eleştiriler ve savunduğu fikirler, onun Selanik’ten uzaklaştırılması gerektiğinin düşünülmesine neden olur. Bu çerçevede Cemiyet Genel Merkez yönetimi, Mustafa Kemal’in Meşrutiyet’e karşı çıkan isyanı bastırmak amacıyla Trablusgarp’a gönderilmesini kararlaştırır. Böylece İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ilk genel kongresinin toplanacağı, milletvekili seçimlerinin yapılacağı, cemiyet-hükümet ilişkilerinin şekilleneceği bir dönemde Mustafa Kemal, Selânik’ten uzaklaştırılır.

1908 yılının sonlarında Trablusgarp’a giden Mustafa Kemal, isyanı kışkırtan derebeylerinin şehri basıp kendisini öldürmeye karar verdiklerini öğrenir. Bu olay üzerine şöyle der: “Arkadaşların beni ne için Trablusgarp’a göndermiş olduklarını o zaman daha iyi anladım ve tedbirlerimi de ona göre derhal aldım.”

Mustafa Kemal, Trablusgarp’taki isyanı bastırır ve devlet otoritesini hakim kılar. 1909 Ocak ayında da Selanik’e geri döner.

Bir beyanında "Meşrutiyetin ilanından sonra teşkilat yapmak için Trablusgarp’a gönderilmiştim. Her defa orada İttihat ve Terakki Kongresi’ne delege seçiliyor, fakat gitmiyordum. Bir defa yalnız bu maksadı anlatmak için gittim. Maksadımı kabul ettirdim. Fakat muvaffakiyet, yalnız kongrenin teorik kararında kaldı. Tatbik edilmedi. İttihat ve Terakki’nin bazı şahısları ile aramızda Meşrutiyet’ten sonra başlayan fikir ihtilafları nihayet derecede şiddetlendi ve hemen bu ana kadar devam etti." sözlerinden, Mustafa Kemal’in 1908 yılında Trablusgarp’a giderken aldığı görevinin sadece isyanı bastırmak olmadığını, orada İttihat ve Terakki teşkilatı kurmak görevinin de bulunduğunu anlaşılmaktadır.
gg.aa10.yy1908.aa|TRASLUSGARB TEŞKİLATI|Sultan II.Abdulhamid|Parti ve STKlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne yönelttiği eleştiriler ve savunduğu fikirler, onun Selanik’ten uzaklaştırılması gerektiğinin düşünülmesine neden olur. Bu çerçevede Cemiyet Genel Merkez yönetimi, Mustafa Kemal’in Meşrutiyet’e karşı çıkan isyanı bastırmak amacıyla Trablusgarp’a gönderilmesini kararlaştırır. Böylece İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ilk genel kongresinin toplanacağı, milletvekili seçimlerinin yapılacağı, cemiyet-hükümet ilişkilerinin şekilleneceği bir dönemde Mustafa Kemal, Selânik’ten uzaklaştırılır. 1908 yılının sonlarında Trablusgarp’a giden Mustafa Kemal, isyanı kışkırtan derebeylerinin şehri basıp kendisini öldürmeye karar verdiklerini öğrenir. Bu olay üzerine şöyle der: £.£..£b£..£.£“Arkadaşların beni ne için Trablusgarp’a göndermiş olduklarını o zaman daha iyi anladım ve tedbirlerimi de ona göre derhal aldım.”£.£..£/b£..£.£ Mustaf
MART 1909HAREKAT ORDUSUSultan II.Abdulhamid
İstanbul'da 13 Nisan 1909'da, 31 Mart Vak'ası olarak bilinen isyanı bastırmak üzere, Rumeli'de oluşturulan Hareket Ordusu'nun Kurmay Başkanlığına getirildi ve bu ordu ile 19 Nisan 1909 tarihinde İstanbul'a geldi.

Hareket Ordusu'nun gerek yolda gerekse İstanbul'daki sevk ve idaresinde Kurmay Başkanı olarak önemli hizmetler gördü. Hareket Ordusu'nun İstânbul'a girdiği gün halka hitaben yayımlanan beyannameyi kendisi yazmıştı.

Hareket Ordusu'nun duruma hakim oluşundan sonra Abdülhamit tahttan indirildi, yerine Sultan Reşat getirildi. Mustafa Kemal, bu darbeden sonra İstanbul'da çok kalmayarak 16 Mayıs 1909'da tekrar Selânik'e döndü. Bu sıralarda Selânik ve çevresinde yapılan mânevralarda, tatbikatlarda düşünce ve görüşlerini cesaretle savunuyor; bu ise bazı üstlerinin dikkatini çekerken bazılarının da tahammülsüzlüğüne sebep oluyordu. Kendisi, bir yandan da askerî eğitim konuları üzerinde telif ve tercüme eserler hazırlıyordu.
gg.aa3.yy1909.aaMART|HAREKAT ORDUSU|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Terör|Darbeler Tarihi|İstanbul'da 13 Nisan 1909'da, 31 Mart Vak'ası olarak bilinen isyanı bastırmak üzere, Rumeli'de oluşturulan Hareket Ordusu'nun Kurmay Başkanlığına getirildi ve bu ordu ile 19 Nisan 1909 tarihinde İstanbul'a geldi. Hareket Ordusu'nun gerek yolda gerekse İstanbul'daki sevk ve idaresinde Kurmay Başkanı olarak önemli hizmetler gördü. Hareket Ordusu'nun İstânbul'a girdiği gün halka hitaben yayımlanan beyannameyi kendisi yazmıştı. Hareket Ordusu'nun duruma hakim oluşundan sonra Abdülhamit tahttan indirildi, yerine Sultan Reşat getirildi. Mustafa Kemal, bu darbeden sonra İstanbul'da çok kalmayarak 16 Mayıs 1909'da tekrar Selânik'e döndü. Bu sıralarda Selânik ve çevresinde yapılan mânevralarda, tatbikatlarda düşünce ve görüşlerini cesaretle savunuyor; bu ise bazı üstlerinin dikkatini çekerken bazılarının da tahammülsüzlüğüne sebep oluyordu. Kendisi, bir yandan da askerî
22 EYLÜL 1909İTTİHAT ve TERAKKİ 2. KONGRESİ ve M.KEMAL'İN GİZLİ ÖRGÜTÜSultan V.Mehmed Reşad / Parti ve STKlar
Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyetinin 22 Eylül 1909 tarihinde ki 2. Genel Kongresi’nin ardından subaylardan oluşan gizli bir cemiyet kurar. Çünkü Mustafa Kemal’in eleştirileri İttihat ve Terakki tarafından dikkate alınmamıştır ve ordunun durumu gün geçtikçe kötüye gitmektedir.

Bu cemiyetin İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne alternatif olarak kurulduğuna dair bir olgu bulunmamaktadır. Sözkonusu cemiyetin amacı, ordu içerisinde disiplini sağlamak ve bunun için ordu mensuplarına telkinde bulunmakla sınırlıdır. Abdurrahman Çaycı da cemiyetin amacını, kısaca orduyu modernleştirmek ve “cemiyetin örgütü aracılığıyla fikirlerini yaymak, bir defa bu kanaatlerini kabul ettirdikten sonra, duruma göre harekete geçmek” olarak belirtmektedir. Mustafa Kemal, cemiyeti Nuri (Conker), Fuat (Bulca), topçu zabitleri Hamdi ve Kazım, Miralay Rasim ve Mülazım Mahmut ile birlikte kurar. Bu kişilerin hepsi, aynı zamanda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyeleridirler.

Mustafa Kemal’den sonra cemiyete Nuri Bey; Nuri Beyin de Arnavutluk’a gönderilmesinin ardından Fuat Bey başkanlık yaparlar. Trablusgarp savaşının çıkmasıyla birlikte cemiyetin liderleri, bu bölgeye giderler. Böylece cemiyet çalışmalarını tatil etmek zorunda kalır.
gg22.aa9.yy1909.aaEYLÜL|İTTİHAT ve TERAKKİ 2. KONGRESİ ve M.KEMAL'İN GİZLİ ÖRGÜTÜ|Sultan V.Mehmed Reşad|Parti ve STKlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyetinin 22 Eylül 1909 tarihinde ki 2. Genel Kongresi’nin ardından subaylardan oluşan gizli bir cemiyet kurar. Çünkü Mustafa Kemal’in eleştirileri İttihat ve Terakki tarafından dikkate alınmamıştır ve ordunun durumu gün geçtikçe kötüye gitmektedir. Bu cemiyetin İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne alternatif olarak kurulduğuna dair bir olgu bulunmamaktadır. Sözkonusu cemiyetin amacı, ordu içerisinde disiplini sağlamak ve bunun için ordu mensuplarına telkinde bulunmakla sınırlıdır. Abdurrahman Çaycı da cemiyetin amacını, kısaca orduyu modernleştirmek ve “cemiyetin örgütü aracılığıyla fikirlerini yaymak, bir defa bu kanaatlerini kabul ettirdikten sonra, duruma göre harekete geçmek” olarak belirtmektedir. Mustafa Kemal, cemiyeti Nuri (Conker), Fuat (Bulca), topçu zabitleri Hamdi ve Kazım, Miralay
5 KASIM 1909Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 23 Teşrinievvel 325 (5 Kasım 1909) tarihinde 3ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur.
gg5.aa11.yy1909.aaKASIM||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 23 Teşrinievvel 325 (5 Kasım 1909) tarihinde 3ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur.|
6 EYLÜL 1910Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 24 Ağustos 326 (6 Eylül 1910) tarihinde 3ncü Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine ve bilahara Kânunusâni zarfında 5nci Kolordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur.
gg6.aa9.yy1910.aaEYLÜL||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 24 Ağustos 326 (6 Eylül 1910) tarihinde 3ncü Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine ve bilahara Kânunusâni zarfında 5nci Kolordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur.|
17 EYLÜL 1910Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: Mustafa Kemal, Fransa'da yapılan Pikardi Manevralarına Türk Ordusu temsilcisi olarak katıldı.
gg17.aa9.yy1910.aaEYLÜL||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|fransa|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: Mustafa Kemal, Fransa'da yapılan Pikardi Manevralarına Türk Ordusu temsilcisi olarak katıldı.|
1911Sultan V.Mehmed Reşad
M.Kemal, Arnavutluk'ta çıkan isyanı bastırmak için bu bölgede görevlendirildi.
gg.aa4.yy1911.aa||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.Kemal, Arnavutluk'ta çıkan isyanı bastırmak için bu bölgede görevlendirildi.|
27 EYLÜL 1911Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 14 Eylül 327 (27 Eylül 1911) tarihinde muvakkaten Trablusgarp Fırkası Erkân-ı Harbiyesine memur edilmişse de Trablusgarp'a gitmeksizin İstanbul'a celbi 5nci Kolordu'ya tebliğ edilerek Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi'ne tayin buyrulmuştur.
gg27.aa9.yy1911.aaEYLÜL||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 14 Eylül 327 (27 Eylül 1911) tarihinde muvakkaten Trablusgarp Fırkası Erkân-ı Harbiyesine memur edilmişse de Trablusgarp'a gitmeksizin İstanbul'a celbi 5nci Kolordu'ya tebliğ edilerek Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi'ne tayin buyrulmuştur. |
27 KASIM 1911M.KEMAL BİNBAŞISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 14 Teşrinisani 327 (27 Kasım 1911) tarihinde Binbaşılığa terfi edilmiştir.
gg27.aa11.yy1911.aaKASIM|M.KEMAL BİNBAŞI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 14 Teşrinisani 327 (27 Kasım 1911) tarihinde Binbaşılığa terfi edilmiştir.|
18 ARALIK 1911Sultan V.Mehmed Reşad
Mustafa Kemal Trablusgarb'a geldi. Burada Kurmak Binbaşı rütbesiyle savaşa katıldı.
gg18.aa12.yy1911.aaARALIK||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Ortadoğu|Mustafa Kemal Trablusgarb'a geldi. Burada Kurmak Binbaşı rütbesiyle savaşa katıldı. |
1 OCAK 1912Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Kânunusani 327 (1 Ocak 1912) Tarihinde Bingazi'de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönüllü Kumandanlığı'nı deruhte etmiştir.
gg1.aa1.yy1912.aaOCAK||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Kânunusani 327 (1 Ocak 1912) Tarihinde Bingazi'de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönüllü Kumandanlığı'nı deruhte etmiştir.|
11 MART 1912M.KEMAL DERNE KOMUTANISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 26 Şubat 327 (11 Mart 1912) tarihinde Derne Kumandanlığı'na tayin edilmiştir.
gg11.aa3.yy1912.aaMART|M.KEMAL DERNE KOMUTANI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 26 Şubat 327 (11 Mart 1912) tarihinde Derne Kumandanlığı'na tayin edilmiştir.|
24 EKİM 1912Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 11 Teşrinievvel 328 (24 Ekim 1912) tarihinde rahatsızlığına mebni Dersaadet'e hareket etmiştir.
gg24.aa10.yy1912.aaEKİM||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 11 Teşrinievvel 328 (24 Ekim 1912) tarihinde rahatsızlığına mebni Dersaadet'e hareket etmiştir. |
21 KASIM 1912Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 8 Teşrinisani 328 (21 Kasım 1912) tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine verilerek mezkûr ay zarfında Bahrü sefit Boğazı Kuvay-i Mürettebesi Erkân-ı Harbiyesi'ne tayin buyrulmuştur.
gg21.aa11.yy1912.aaKASIM||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 8 Teşrinisani 328 (21 Kasım 1912) tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine verilerek mezkûr ay zarfında Bahrü sefit Boğazı Kuvay-i Mürettebesi Erkân-ı Harbiyesi'ne tayin buyrulmuştur.|
8 ŞUBAT 1913 ...
10 AĞUSTOS 1913
Sultan V.Mehmed Reşad
M.Kemal, II.Balkan Savaşında Bolayır Kurmay Başkanı olarak görev yaptı.
gg8.aa2.yy1913.aaŞUBAT||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.Kemal, II.Balkan Savaşında Bolayır Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. |
27 EKİM 1913Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 14 Teşrinievvel 329 (27 Ekim 1913) tarihinde Sofya Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur.

Bu atama, Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki içinde yaşadığı dışlanmanın vardığı son noktadır. Böylece Mustafa Kemal, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüne kadar tarihin kenarına itilmiş olur. Bunun temel nedeni, Mustafa Kemal’in milli devlet programının kabul görmemesidir.

Ateşemiliterlik, askerî bir uzmanın kendi devletini temsilen başka ülkelere giderek temsilci sıfatıyla görev yapmasıdır. Balkan Harbi’nden sonra Osmanlı bünyesinden çıkan dört devletten biri olan Bulgaristan da bu anlamda incelenmeye değer olduğundan Gazi’nin yolu buraya düşer. Hatta Balkan Harbi’nde Osmanlı Devleti’nin Bulgarlara yenilmesini, onların bir operaya sahip olmasıyla ilişkilendirir.
gg27.aa10.yy1913.aaEKİM||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 14 Teşrinievvel 329 (27 Ekim 1913) tarihinde Sofya Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur. Bu atama, Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki içinde yaşadığı dışlanmanın vardığı son noktadır. Böylece Mustafa Kemal, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüne kadar tarihin kenarına itilmiş olur. Bunun temel nedeni, Mustafa Kemal’in milli devlet programının kabul görmemesidir. Ateşemiliterlik, askerî bir uzmanın kendi devletini temsilen başka ülkelere giderek temsilci sıfatıyla görev yapmasıdır. Balkan Harbi’nden sonra Osmanlı bünyesinden çıkan dört devletten biri olan Bulgaristan da bu anlamda incelenmeye değer olduğundan Gazi’nin yolu buraya düşer. Hatta Balkan Harbi’nde Osmanlı Devleti’nin Bulgarlara yenilmesini, onların bir operaya sahip olmasıyla ilişkilendirir. |
6 KASIM 1913Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 24 Teşrinievvel 329 (6 Kasım 1913) tarihinde Bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, Dördüncü Rütbe'den Osmani Nişanı ita kılınmıştır.
Binbaşı rütbesindeyken gönüllü olarak katıldığı Bingazi savaşlarında gösterdiği başarıları nedeniyle verilmiştir.
gg6.aa11.yy1913.aaKASIM||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 24 Teşrinievvel 329 (6 Kasım 1913) tarihinde Bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, Dördüncü Rütbe'den Osmani Nişanı ita kılınmıştır. Binbaşı rütbesindeyken gönüllü olarak katıldığı Bingazi savaşlarında gösterdiği başarıları nedeniyle verilmiştir.|
11 OCAK 1914Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 29 Kânunuevvel 329 (11 Ocak 1914) tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur.
gg11.aa1.yy1914.aaOCAK||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 29 Kânunuevvel 329 (11 Ocak 1914) tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur.|
1 MART 1914M.KEMAL KAYMAKAM (YARBAY)Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 16 Şubat 329 (1 Mart 1914) tarihinde Balkan Harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dolayı kaymakamlığa terfi etmiştir.
gg1.aa3.yy1914.aaMART|M.KEMAL KAYMAKAM (YARBAY)|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 16 Şubat 329 (1 Mart 1914) tarihinde Balkan Harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dolayı kaymakamlığa terfi etmiştir.|
11 MART 1914M.KEMAL'E FRANSIZ NİŞANISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 26 Şubat 329 (11 Mart 1914) tarihinde Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Rütbesinden Legion d'honneur nişanı ita kılınmıştır.
Akdeniz Mürettep Kuvvetler Kumandanlığı Kurmaylığı Harekat Şubesi Müdürlüğünde yarbay rütbesindeyken gösterdiği başarılarılardan ötürü şövalye rütbesiyle onurlandırılmıştır.
gg11.aa3.yy1914.aaMART|M.KEMAL'E FRANSIZ NİŞANI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|fransa|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 26 Şubat 329 (11 Mart 1914) tarihinde Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Rütbesinden Legion d'honneur nişanı ita kılınmıştır. Akdeniz Mürettep Kuvvetler Kumandanlığı Kurmaylığı Harekat Şubesi Müdürlüğünde yarbay rütbesindeyken gösterdiği başarılarılardan ötürü şövalye rütbesiyle onurlandırılmıştır.|
4 AĞUSTOS 1914Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 22 Temmuz 330 (4 Ağustos 1914) tarihinde Sırbistan Ataşemiliterliği'ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği'ne ipka edilmiştir.
gg4.aa8.yy1914.aaAĞUSTOS||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 22 Temmuz 330 (4 Ağustos 1914) tarihinde Sırbistan Ataşemiliterliği'ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği'ne ipka edilmiştir.|
29 KASIM 1914Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 16 Teşrinisani 330 (29 Kasım 1914) tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir.
gg29.aa11.yy1914.aaKASIM||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 16 Teşrinisani 330 (29 Kasım 1914) tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir.|
20 OCAK 1915Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 7 Kânunusani 330 (20 Ocak 1915) tarihinde 3ncü Kolordu'da yeni teşekkül eden 19ncu Fırka Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur.

Mustafa Kemal, Esat Bülkat Paşa komutasındaki 3ncü Kolordu'ya bağlı olarak Tekirdağ'da teşkil edilecek 19ncuTümen Komutanlığı'na atandı.
Gelibolu’daki 5. Ordunun başına geçen Alman Generali Liman von Sanders oluşabilecek düşman taarruzuna karşı kendi kuvvetlerini üç gruba ayırır. M.Kemal'in komuta ettiği kuvvetler ordu ihtiyatına dahil edildi. Mustafa Kemal bu plan üzerine 18 Nisan 1915’te Çanakkale’deki Bigali ilçesine geçti ve düşman birliklerinin 25 Nisan 1915’teki çıkarmasının ardından, kuvvetlerini Conkbayırı’na sevk etti.
gg20.aa1.yy1915.aaOCAK||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 7 Kânunusani 330 (20 Ocak 1915) tarihinde 3ncü Kolordu'da yeni teşekkül eden 19ncu Fırka Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur. Mustafa Kemal, Esat Bülkat Paşa komutasındaki 3ncü Kolordu'ya bağlı olarak Tekirdağ'da teşkil edilecek 19ncuTümen Komutanlığı'na atandı. Gelibolu’daki 5. Ordunun başına geçen Alman Generali Liman von Sanders oluşabilecek düşman taarruzuna karşı kendi kuvvetlerini üç gruba ayırır. M.Kemal'in komuta ettiği kuvvetler ordu ihtiyatına dahil edildi. Mustafa Kemal bu plan üzerine 18 Nisan 1915’te Çanakkale’deki Bigali ilçesine geçti ve düşman birliklerinin 25 Nisan 1915’teki çıkarmasının ardından, kuvvetlerini Conkbayırı’na sevk etti.|
1915ÇANAKKALE SAVAŞLARISultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ
Arıburnu muharebelerinde Yarbay rütbesi ile görev yapmıştır.
gg.aa3.yy1915.aa|ÇANAKKALE SAVAŞLARI|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Arıburnu muharebelerinde Yarbay rütbesi ile görev yapmıştır. |
23 MART 1915Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 3. Sınıf Aziz Alexander Nişanı
Çanakkale Savaşlarındaki kahramanlıkları nedeniyle verilmistir.
gg23.aa3.yy1915.aaMART||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 3. Sınıf Aziz Alexander Nişanı Çanakkale Savaşlarındaki kahramanlıkları nedeniyle verilmistir.|
30 NİSAN 1915Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: İmtiyaz Madalyası
19. Tümen Komutanlığı görevindeki üstün başarılarıları sonucunda verilmiştir. Atatürk’e 30 Nisan 1915’te padişah V. Mehmet Reşat tarafından 19’ncu Tümen Komutanıyken verilen Gümüş İmtiyaz Madalyasıdır. Ön yüzünde Padişah II. Abdülhamit’in saltanat arması, arka tarafında ise “Devlet-i Aliyye-i Osmaniye uğrunda fevkalade sadakat ve secaat ibraz edenlere mahsus madalyadır” yazısı ve 1300 tarihi vardır. Yeşil kırmızı renkli şeritinde çapraz kılıç üstünde plaka yer almaktadır. Şerit üzerindeki plakada 1332 (1916) yılı eski yazı ile yazılıdır.
gg30.aa4.yy1915.aaNİSAN||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: İmtiyaz Madalyası 19. Tümen Komutanlığı görevindeki üstün başarılarıları sonucunda verilmiştir. Atatürk’e 30 Nisan 1915’te padişah V. Mehmet Reşat tarafından 19’ncu Tümen Komutanıyken verilen Gümüş İmtiyaz Madalyasıdır. Ön yüzünde Padişah II. Abdülhamit’in saltanat arması, arka tarafında ise “Devlet-i Aliyye-i Osmaniye uğrunda fevkalade sadakat ve secaat ibraz edenlere mahsus madalyadır” yazısı ve 1300 tarihi vardır. Yeşil kırmızı renkli şeritinde çapraz kılıç üstünde plaka yer almaktadır. Şerit üzerindeki plakada 1332 (1916) yılı eski yazı ile yazılıdır.|
1 HAZİRAN 1915M.KEMAL MİRALAY (ALBAY)Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Mayıs 331 (1 Haziran 1915) tarihinde Miralaylığa terfi etmiştir.
gg1.aa6.yy1915.aaHAZİRAN|M.KEMAL MİRALAY (ALBAY)|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Mayıs 331 (1 Haziran 1915) tarihinde Miralaylığa terfi etmiştir.|
15 TEMMUZ 1915M.KEMAL'E HARP MADALYASISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 2 Temmuz 331 (15 Temmuz 1915) tarihinde Harp Madalyası…
gg15.aa7.yy1915.aaTEMMUZ|M.KEMAL'E HARP MADALYASI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 2 Temmuz 331 (15 Temmuz 1915) tarihinde Harp Madalyası…|
28 TEMMUZ 1915Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 15 Temmuz 331 (28 Temmuz 1915) tarihinde 15nci Kolordu Kumandanlığı'na ve seneyi mezkûrede (Ağustos) 16ncı Kolordu Komutanlığı'na tayin buyrulmuştur.
gg28.aa7.yy1915.aaTEMMUZ||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 15 Temmuz 331 (28 Temmuz 1915) tarihinde 15nci Kolordu Kumandanlığı'na ve seneyi mezkûrede (Ağustos) 16ncı Kolordu Komutanlığı'na tayin buyrulmuştur.|
1 EYLÜL 1915M.KEMAL'E GÜMÜŞ LİYAKAT MADALYASISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Ağustos 331 (1 Eylül 1915) tarihinde Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası.
Çanakkale Savaşları’ndaki üstün başarıları. Atatürk’e Anafartalar Grup Komutanı iken 1 Eylül 1915’te Padişah V. Mehmet Reşat tarafından verilmiş Gümüş Liyakat Madalyasıdır. Yeşil zırhlı kırmızı kevkez şeritte çift kılıç ve bir plaka üzerinde Osmanlıca olarak 1332 (1916) tarihi bulunmaktadır. Ön yüzünde II. Abdülhamit’in saltanat arması, arka yüzünde “Liyakat Madalyası, sadakat ve şecaat ibraz edenlere mahsustur yazısı ve 1308 (1891) tarihi yazılıdır.
gg1.aa9.yy1915.aaEYLÜL|M.KEMAL'E GÜMÜŞ LİYAKAT MADALYASI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Ağustos 331 (1 Eylül 1915) tarihinde Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası. Çanakkale Savaşları’ndaki üstün başarıları. Atatürk’e Anafartalar Grup Komutanı iken 1 Eylül 1915’te Padişah V. Mehmet Reşat tarafından verilmiş Gümüş Liyakat Madalyasıdır. Yeşil zırhlı kırmızı kevkez şeritte çift kılıç ve bir plaka üzerinde Osmanlıca olarak 1332 (1916) tarihi bulunmaktadır. Ön yüzünde II. Abdülhamit’in saltanat arması, arka yüzünde “Liyakat Madalyası, sadakat ve şecaat ibraz edenlere mahsustur yazısı ve 1308 (1891) tarihi yazılıdır.|
28 ARALIK 1915M.KEMAL'E ALMAN NİŞANISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 28 Kânunuevvel 331 (28 Aralık 1915) Alman Hükümeti tarafından Demir Salip Nişanı (demir haç) verilmiştir.
Çanakkale Savaşları’ndaki üstün başarıları nedeniyle.
gg28.aa12.yy1915.aaARALIK|M.KEMAL'E ALMAN NİŞANI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 28 Kânunuevvel 331 (28 Aralık 1915) Alman Hükümeti tarafından Demir Salip Nişanı (demir haç) verilmiştir. Çanakkale Savaşları’ndaki üstün başarıları nedeniyle.|
17 OCAK 1916M.KEMAL'E ALTIN LİYAKAT MADALYASISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 4 Kânunusani 331 (17 Ocak 1916) tarihinde Anafartalar Grubu Komutanı iken Muharebe Altın Liyakat Madalyası.
Anafartalar Grup Komutanlığı görevindeki olağanüstü başarıları. Atatürk’e 17 Ocak 1916’da padişah V. Mehmet Reşat tarafından verilen Altın Liyakat Madalyasının ön yüzünde; padişahın tuğrasıyla saltanat arması, arka yüzünde Osmanlıca olarak “Liyakat Madalyası sadakat ve şecaat ibraz edenlere mahsustur” yazısı ve 1308 (1891) tarihi vardır. Madalyanın 2 cm. genişliğindeki etrafı yeşil zırhlı kırmızı kevkez şeriti üzerinde çift kılıç ve 1332 (1916) tarihli bir plaka bulunmaktadır.
gg17.aa1.yy1916.aaOCAK|M.KEMAL'E ALTIN LİYAKAT MADALYASI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 4 Kânunusani 331 (17 Ocak 1916) tarihinde Anafartalar Grubu Komutanı iken Muharebe Altın Liyakat Madalyası. Anafartalar Grup Komutanlığı görevindeki olağanüstü başarıları. Atatürk’e 17 Ocak 1916’da padişah V. Mehmet Reşat tarafından verilen Altın Liyakat Madalyasının ön yüzünde; padişahın tuğrasıyla saltanat arması, arka yüzünde Osmanlıca olarak “Liyakat Madalyası sadakat ve şecaat ibraz edenlere mahsustur” yazısı ve 1308 (1891) tarihi vardır. Madalyanın 2 cm. genişliğindeki etrafı yeşil zırhlı kırmızı kevkez şeriti üzerinde çift kılıç ve 1332 (1916) tarihli bir plaka bulunmaktadır.|
27 OCAK 1916Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 14 Kânunusani 331 (27 Ocak 1916) tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16ncı Kolordu'ya İltihak buyrulmuştur.
gg27.aa1.yy1916.aaOCAK||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 14 Kânunusani 331 (27 Ocak 1916) tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16ncı Kolordu'ya İltihak buyrulmuştur.|
1 ŞUBAT 1916M.KEMAL'E OSMANİ NİŞANISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Kânunusani 331 (1 Şubat 1916) tarihinde Üçüncü Rütbe'den Osmani Nişanı…
Tekirdağ‘da kuruluş durumundaki 19′uncu Tümen komutanlığına gönüllü atanmasi neticesinde gösterdiği tümen kurma ve hazirlamadaki başarıları nedeniyle verilmiştir.
gg1.aa2.yy1916.aaŞUBAT|M.KEMAL'E OSMANİ NİŞANI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Kânunusani 331 (1 Şubat 1916) tarihinde Üçüncü Rütbe'den Osmani Nişanı… Tekirdağ‘da kuruluş durumundaki 19′uncu Tümen komutanlığına gönüllü atanmasi neticesinde gösterdiği tümen kurma ve hazirlamadaki başarıları nedeniyle verilmiştir.|
13 MART 1916M.KEMAL'E İKİ SENE KIDEMSultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 28 Şubat 331 (13 Mart 1916) Anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır.
gg13.aa3.yy1916.aaMART|M.KEMAL'E İKİ SENE KIDEM|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 28 Şubat 331 (13 Mart 1916) Anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır.|
26 MART 1916M.KEMAL 16. KOLORDU GÖREVİNDESultan V.Mehmed Reşad
İngiliz ve Fransızların Gelibolu’dan çekileceklerini öğrenen Ruslar, Çanakkale’deki Türk birlikleri Kafkas cephesine kaydırılmadan ve üstünlük kendilerinde iken amaçlarına ulaşmak için saldırılarını artırmışlardı. Bu saldırılar sonucunda 16 Şubat 1916’da Erzurum düşmüş; Ruslar, Of-Bayburt-Mamahatun hattının doğusuna kadar ilerlemişlerdi. Osmanlı Başkumandanlık Vekaleti, Erzurum’u geri alabilmek için II. Ordu’yu bölgeye nakletmeye çalışıyordu. Mustafa Kemal’in 16. Kolordusu da bu orduya bağlıydı. 27 Şubat’ta Edirne’den yola çıkan Mustafa Kemal, 26 Mart 1916’da Diyarbakır’a ulaşarak yeni görevine başladı.
gg26.aa3.yy1916.aaMART|M.KEMAL 16. KOLORDU GÖREVİNDE|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|İngiliz ve Fransızların Gelibolu’dan çekileceklerini öğrenen Ruslar, Çanakkale’deki Türk birlikleri Kafkas cephesine kaydırılmadan ve üstünlük kendilerinde iken amaçlarına ulaşmak için saldırılarını artırmışlardı. Bu saldırılar sonucunda 16 Şubat 1916’da Erzurum düşmüş; Ruslar, Of-Bayburt-Mamahatun hattının doğusuna kadar ilerlemişlerdi. Osmanlı Başkumandanlık Vekaleti, Erzurum’u geri alabilmek için II. Ordu’yu bölgeye nakletmeye çalışıyordu. Mustafa Kemal’in 16. Kolordusu da bu orduya bağlıydı. 27 Şubat’ta Edirne’den yola çıkan Mustafa Kemal, 26 Mart 1916’da Diyarbakır’a ulaşarak yeni görevine başladı.|
1 NİSAN 1916M.KEMAL MİRLİVA (TUĞGENERAL)Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Mart 332 (1 Nisan 1916) tarihinde Hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile Mirlivalığa terfi etmiştir.
gg1.aa4.yy1916.aaNİSAN|M.KEMAL MİRLİVA (TUĞGENERAL)|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Mart 332 (1 Nisan 1916) tarihinde Hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile Mirlivalığa terfi etmiştir.|
27 TEMMUZ 1916Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: Avusturya-Macaristan Liyakat Madalyası - 3. Sınıf Kruva ve Merit Nişanı
I. Dünya Savaşı’ndaki üstün başarıları. Avusturya-Macaristan Hükümeti tarafından 27 Temmuz 1916’da Atatürk’e verilen Üçüncü rütbe’den Muharebe Liyakat Madalyasıdır. Kırmızı beyaz çizgili bir kurdaleye bağlı, kırmızı beyaz renkli mineden haç şeklindedir. Ortası yuvarlak beyaz mine olup üzerinde “Ver Dienst” yazılıdır. Arka yüzü tamamen beyaz mine kaplı olup, haçın kollarını birbirine bağlayan metalden çelenk vardır.
gg27.aa7.yy1916.aaTEMMUZ||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: Avusturya-Macaristan Liyakat Madalyası - 3. Sınıf Kruva ve Merit Nişanı I. Dünya Savaşı’ndaki üstün başarıları. Avusturya-Macaristan Hükümeti tarafından 27 Temmuz 1916’da Atatürk’e verilen Üçüncü rütbe’den Muharebe Liyakat Madalyasıdır. Kırmızı beyaz çizgili bir kurdaleye bağlı, kırmızı beyaz renkli mineden haç şeklindedir. Ortası yuvarlak beyaz mine olup üzerinde “Ver Dienst” yazılıdır. Arka yüzü tamamen beyaz mine kaplı olup, haçın kollarını birbirine bağlayan metalden çelenk vardır.|
7 AĞUSTOS 1916KURTULUŞ: MUŞ ve BİTLİSSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Muş ve Bitlis’in, M.Kemal komutasında ki birlikler tarafından Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu.

M.Kemal bu bölgedeki görevinde, Tunceli ilini Rus kuvvetlere teslim etmek için çaba harcayan Karabulut Sulalesi ile de mücadele etmiştir. Bu sulaleden bir kişi daha sonra soyadını "Kılıçdaroğlu" olarak değiştirecek ve CHP'nin liderliğine gelecektir.
gg7.aa8.yy1916.aaAĞUSTOS|KURTULUŞ: MUŞ ve BİTLİS|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Muş ve Bitlis’in, M.Kemal komutasında ki birlikler tarafından Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu. M.Kemal bu bölgedeki görevinde, Tunceli ilini Rus kuvvetlere teslim etmek için çaba harcayan Karabulut Sulalesi ile de mücadele etmiştir. Bu sulaleden bir kişi daha sonra soyadını "Kılıçdaroğlu" olarak değiştirecek ve CHP'nin liderliğine gelecektir. |
12 ARALIK 1916M.KEMAL'E MECİDİ NİŞANISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 29 Teşrinisani 332 (12 Aralık 1916) Müceddeden İkinci Rütbe'den Mecidi Nişanı ita kılınmıştır.
16. Kolordu Komutanlığı görevinde gösterdiği olağanüstü başarıları. Gümüşten ikinci rütbeden Mecidi Nişanıdır. Atatürk’e 12 Aralık 1916’da 16 ıncı Kolordu Komutanı iken V. Mehmet Reşat tarafından olağanüstü başarıları nedeniyle verilmiştir. Nişan beşer şualı, yedi şubeden (köşe) ibarettir. Ortasında padişahın tuğrası yer almakt, etrafında kırmızı mineli fon üzerinde altın yazı ile yazılmış “Gayret, Hamiyet, Sadakat” sözleri bulunmaktadır. Alt kısmında 1268 (1851) tarihi yazılıdır. Şua aralarında ay yıldız motifleri yer almaktadır. Şemsesi aynı modelde işlenmiş olup, şua üzerlerinde ay yıldız motifleri vardır.
gg12.aa12.yy1916.aaARALIK|M.KEMAL'E MECİDİ NİŞANI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 29 Teşrinisani 332 (12 Aralık 1916) Müceddeden İkinci Rütbe'den Mecidi Nişanı ita kılınmıştır. 16. Kolordu Komutanlığı görevinde gösterdiği olağanüstü başarıları. Gümüşten ikinci rütbeden Mecidi Nişanıdır. Atatürk’e 12 Aralık 1916’da 16 ıncı Kolordu Komutanı iken V. Mehmet Reşat tarafından olağanüstü başarıları nedeniyle verilmiştir. Nişan beşer şualı, yedi şubeden (köşe) ibarettir. Ortasında padişahın tuğrası yer almakt, etrafında kırmızı mineli fon üzerinde altın yazı ile yazılmış “Gayret, Hamiyet, Sadakat” sözleri bulunmaktadır. Alt kısmında 1268 (1851) tarihi yazılıdır. Şua aralarında ay yıldız motifleri yer almaktadır. Şemsesi aynı modelde işlenmiş olup, şua üzerlerinde ay yıldız motifleri vardır.|
24 ARALIK 1916M.KEMAL'E ALMAN MADALYASISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 11 Kânunuevvel 1332 (24 Aralık 1916) Bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita edilmiştir.
Sene-yi mezkûre zarfında Almanya Hükümeti tarafından Birinci ve İkinci Demir Salip ve
Avusturya Macaristan Hükümeti tarafından Üçüncü Rütbe'den Muharebe Liyakat Madalyası ile İkinci Rütbeden Harp Alâmeti Liyakat-ı Askeri Madalyası ita kılınmıştır.
gg24.aa12.yy1916.aaARALIK|M.KEMAL'E ALMAN MADALYASI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|almanya|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 11 Kânunuevvel 1332 (24 Aralık 1916) Bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita edilmiştir. Sene-yi mezkûre zarfında Almanya Hükümeti tarafından Birinci ve İkinci Demir Salip ve Avusturya Macaristan Hükümeti tarafından Üçüncü Rütbe'den Muharebe Liyakat Madalyası ile İkinci Rütbeden Harp Alâmeti Liyakat-ı Askeri Madalyası ita kılınmıştır.|
7 MART 1917Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 7 Mart 333 (7 Mart 1917) tarihinde 2nci Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur.

Ordu komutanı izinle İstanbul’a gidince Mustafa Kemal, II. Ordu Komutanlığı’na atandı. O, ordu komutanı olurken kurmay başkanı da Albay İsmet idi. İsmet Bey’le Hareket Ordusu günlerinden beri tanışıyorlardı. Burada yakın işbirliği dönemi başladı.
gg7.aa3.yy1917.aaMART||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 7 Mart 333 (7 Mart 1917) tarihinde 2nci Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur. Ordu komutanı izinle İstanbul’a gidince Mustafa Kemal, II. Ordu Komutanlığı’na atandı. O, ordu komutanı olurken kurmay başkanı da Albay İsmet idi. İsmet Bey’le Hareket Ordusu günlerinden beri tanışıyorlardı. Burada yakın işbirliği dönemi başladı.|
19 MART 1917M.KEMAL'E OSMANİ NİŞANISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Mart 333 (19 Mart 1917) tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen İkinci Rütbeden Osmani Nişanı ita kılınmıştır.
Kafkasya Cephesi’ndeki üstün başarıları. Gümüşten ikinci Rütbe’den Osmanlı Nişanı, Atatürk’e Kafkas Cephesi Muharebelerinde gösterdiği üstün başarılarından dolayı 1 Şubat 1916 tarihinde V. Mehmet Reşat tarafından verilmiştir. Çift kılıçlı yeşil mineli ve yedi köşeli yıldız şeklindedir. Ortadaki kırmızı mine üzerinde altından “El müstenit bitevfikat el-rabbaniye Abdülaziz Han Melik-ül Devlet-ül Osmaniye” yazısı bulunmaktadır. Yazının altında hilal motifi vardır. Yedi köşeli yıldızın uçları topuzludur. Kılıçlı şemsenin göbeği aynı işlemeli olup, yedi şualı sekiz şubeden (köşe) yapılmıştır.
gg19.aa3.yy1917.aaMART|M.KEMAL'E OSMANİ NİŞANI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Mart 333 (19 Mart 1917) tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen İkinci Rütbeden Osmani Nişanı ita kılınmıştır. Kafkasya Cephesi’ndeki üstün başarıları. Gümüşten ikinci Rütbe’den Osmanlı Nişanı, Atatürk’e Kafkas Cephesi Muharebelerinde gösterdiği üstün başarılarından dolayı 1 Şubat 1916 tarihinde V. Mehmet Reşat tarafından verilmiştir. Çift kılıçlı yeşil mineli ve yedi köşeli yıldız şeklindedir. Ortadaki kırmızı mine üzerinde altından “El müstenit bitevfikat el-rabbaniye Abdülaziz Han Melik-ül Devlet-ül Osmaniye” yazısı bulunmaktadır. Yazının altında hilal motifi vardır. Yedi köşeli yıldızın uçları topuzludur. Kılıçlı şemsenin göbeği aynı işlemeli olup, yedi şualı sekiz şubeden (köşe) yapılmıştır.|
5 TEMMUZ 1917Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 5 Temmuz 333 (5 Temmuz 1917) tarihinde 7nci Ordu (Halep Yıldırım Orduları Grubu) Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur.
gg5.aa7.yy1917.aaTEMMUZ||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Ortadoğu|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 5 Temmuz 333 (5 Temmuz 1917) tarihinde 7nci Ordu (Halep Yıldırım Orduları Grubu) Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur.|
9 EYLÜL 1917Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: Alman İmparatorluğu, 2. Sınıf Demir Haç
I. Dünya Savaşı’ndaki üstün başarıları. İkinci rütbeden Demir Salip Nişanı, Atatürk’e 9 Eylül 1917 yılında Alman Hükümeti tarafından verilmiştir. Üzerinde taç kabartması, ortada “W” harfi ve harfin altında 1914 tarihi yazılıdır.
gg9.aa9.yy1917.aaEYLÜL||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: Alman İmparatorluğu, 2. Sınıf Demir Haç I. Dünya Savaşı’ndaki üstün başarıları. İkinci rütbeden Demir Salip Nişanı, Atatürk’e 9 Eylül 1917 yılında Alman Hükümeti tarafından verilmiştir. Üzerinde taç kabartması, ortada “W” harfi ve harfin altında 1914 tarihi yazılıdır.|
23 EYLÜL 1917M.KEMAL'E İMTİYAZ MADALYASISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 23 Eylül 333 (23 Eylül 1917) tarihinde Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası ile taltif buyrulmuştur.
Kafkasya Cephesi’ndeki üstün başarıları. 1300 (1884) tarihli Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası, 23 Eylül 1917’de padişah V. Mehmet Reşat tarafından Atatürk’e verilmiştir. Madalyanın ön yüzünde Padişah II. Abdülhamit’in saltanat arması, arka tarafında ise “Devlet-i Aliyye-i Osmaniye uğrunda fevkalade sadakat ve secaat ibraz edenlere mahsus madalyadır” yazılıdır. Genişliği 3.5 cm. olan yeşil-kırmızı bir şeritle göğüse takılmaktadır. Şerit üzerindeki plakada 1332 (1916) senesi eski yazıyla yazılmıştır. Çift kılıç muharebeye ait olduğunu göstermektedir.
gg23.aa9.yy1917.aaEYLÜL|M.KEMAL'E İMTİYAZ MADALYASI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 23 Eylül 333 (23 Eylül 1917) tarihinde Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası ile taltif buyrulmuştur. Kafkasya Cephesi’ndeki üstün başarıları. 1300 (1884) tarihli Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası, 23 Eylül 1917’de padişah V. Mehmet Reşat tarafından Atatürk’e verilmiştir. Madalyanın ön yüzünde Padişah II. Abdülhamit’in saltanat arması, arka tarafında ise “Devlet-i Aliyye-i Osmaniye uğrunda fevkalade sadakat ve secaat ibraz edenlere mahsus madalyadır” yazılıdır. Genişliği 3.5 cm. olan yeşil-kırmızı bir şeritle göğüse takılmaktadır. Şerit üzerindeki plakada 1332 (1916) senesi eski yazıyla yazılmıştır. Çift kılıç muharebeye ait olduğunu göstermektedir.|
9 EKİM 1917M.KEMAL 2. ORDU KOMUTANISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 9 Teşrinievvel 333 (9 Ekim 1917) tarihinde becayişen 2nci Ordu Kumandanlığı'na tayin kılınmıştır.
gg9.aa10.yy1917.aaEKİM|M.KEMAL 2. ORDU KOMUTANI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 9 Teşrinievvel 333 (9 Ekim 1917) tarihinde becayişen 2nci Ordu Kumandanlığı'na tayin kılınmıştır.|
11 EKİM 1917Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 11 Teşrinievvel 333 (11 Ekim 1917) tarihinde bir ay müddetle İstanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir.
gg11.aa10.yy1917.aaEKİM||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 11 Teşrinievvel 333 (11 Ekim 1917) tarihinde bir ay müddetle İstanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir.|
7 ARALIK 1917ALMANYA GEZİSİ VELİAHT REFAKATISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 7 Teşrinisani 333 (7 Aralık 1917) tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi'ne azimet etmiş.

Mustafa Kemal, Kafkas Cephesi’ndeki başarılarından sonra 7. Ordu komutanı olarak atandı. Alman Generali Falkenhayn ile askerî konularda yaşadığı problemler nedeniyle bu görevden ayrılarak İstanbul’a döndü.

Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu gezinin Mustafa Kemal’in hayatının akışında oldukça önemli bir yeri vardır. 22 gün süre ile geleceğin padişahı ile beraber olan Mustafa Kemal onu yakından tanımak ve bir dereceye kadar da yakınlık sağlamak imkânını bulmuştur. Ayrıca gezi sırasında savaşın genel gidişi hakkında bilgi edinmiş, seçkin Alman generalleri Hindenburg ve Ludendorf ile tanışmıştır. Aynı şekilde Vahdettin de Mustafa Kemal’in üstün kabiliyetini tanıma imkânını elde etmiştir.

Mustafa Kemal Almanya seyahatinden sonra 7. Ordu komutanlığına tekrar atandı ve Suriye’ye gitti.
gg7.aa12.yy1917.aaARALIK|ALMANYA GEZİSİ VELİAHT REFAKATI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|almanya|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 7 Teşrinisani 333 (7 Aralık 1917) tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi'ne azimet etmiş. Mustafa Kemal, Kafkas Cephesi’ndeki başarılarından sonra 7. Ordu komutanı olarak atandı. Alman Generali Falkenhayn ile askerî konularda yaşadığı problemler nedeniyle bu görevden ayrılarak İstanbul’a döndü. Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu gezinin Mustafa Kemal’in hayatının akışında oldukça önemli bir yeri vardır. 22 gün süre ile geleceğin padişahı ile beraber olan Mustafa Kemal onu yakından tanımak ve bir dereceye kadar da yakınlık sağlamak imkânını bulmuştur. Ayrıca gezi sırasında savaşın genel gidişi hakkında bilgi edinmiş, seçkin Alman generalleri Hindenburg ve Ludendorf ile tanışmıştır. Aynı şekilde Va
16 ARALIK 1917M.KEMAL'E MECİDİ NİŞANISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 16 Kânunuevvel 333 (16 Aralık 1917) tarihinde tebdilen Birinci Rütbe'den Kılıçlı Mecidi Nişanı ita kılınmıştır.
I. Dünya Savaşı’ndaki üstün başarıları. Gümüşten birinci Rütbe’den Kılıçlı Mecidi Nişanıdır. Atatürk’ün üstün başarıları nedeniyle 16 Aralık 1917 tarihinde verilmiştir. Çift kılıçlı nişan, beşer şualı yedi şubeden (köşe) ibarettir. Ortasında padişahın tuğrası yer almakta, etrafında kırmızı mineli fon üzerinde altın ile yazılmış “Gayret, Hamiyet, Sadakat” sözleri bulunmaktadır. Alt kısmında 1268 (1851) tarihi yazılıdır. Şua aralarında ay yıldız motifi ve nişanın asılma yerinde ona bağlı kırmızı mineli ay yıldız vardır. Şemsesi aynı modelde çift kılıçlıdır. Şua üzerlerinde ay yıldız motifleri bulunmaktadır.
gg16.aa12.yy1917.aaARALIK|M.KEMAL'E MECİDİ NİŞANI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 16 Kânunuevvel 333 (16 Aralık 1917) tarihinde tebdilen Birinci Rütbe'den Kılıçlı Mecidi Nişanı ita kılınmıştır. I. Dünya Savaşı’ndaki üstün başarıları. Gümüşten birinci Rütbe’den Kılıçlı Mecidi Nişanıdır. Atatürk’ün üstün başarıları nedeniyle 16 Aralık 1917 tarihinde verilmiştir. Çift kılıçlı nişan, beşer şualı yedi şubeden (köşe) ibarettir. Ortasında padişahın tuğrası yer almakta, etrafında kırmızı mineli fon üzerinde altın ile yazılmış “Gayret, Hamiyet, Sadakat” sözleri bulunmaktadır. Alt kısmında 1268 (1851) tarihi yazılıdır. Şua aralarında ay yıldız motifi ve nişanın asılma yerinde ona bağlı kırmızı mineli ay yıldız vardır. Şemsesi aynı modelde çift kılıçlıdır. Şua üzerlerinde ay yıldız motifleri bulunmaktadır.|
19 ŞUBAT 1918M.KEMAL'E ALMAN MADALYASISultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Şubat 334(19 Şubat 1918) Tarihinde Almanya İmparatoru tarafından Birinci Rütbe'den Kılıçlı Kron dö Prus Nişanı verilmiştir.
gg19.aa2.yy1918.aaŞUBAT|M.KEMAL'E ALMAN MADALYASI|Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|almanya|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Şubat 334(19 Şubat 1918) Tarihinde Almanya İmparatoru tarafından Birinci Rütbe'den Kılıçlı Kron dö Prus Nişanı verilmiştir.|
11 MAYIS 1918Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: I. Dünya Savaşı gazisi. 1914 yılında I. Dünya Savaşı için özel olarak padişah V. Mehmet Reşat tarafından çıkarılmış, Harp Madalyası gümüşfakfondan (nikel, bakır, çinko alaşım) yapılmıştır. Beş köşeli yıldız şeklinde olup, uçları topuzludur. Bordo mineli, orta kısmındaki ayın içinde Sultan Reşat’ın El Gazilik Tuğrası ve 1333 (1917) tarihi bulunmaktadır. Arkasında “Sr. Exc. M.K.P.” (Mustafa Kemal Paşa) ve Almanca ithaf ile “J.H. Werner Berlin” yazıları vardır. Bu madalya Atatürk’e 11 mayıs 1918 de Padişah VI. Mehmet (Vahdettin) tarafından verilmiştir.
gg11.aa5.yy1918.aaMAYIS||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: I. Dünya Savaşı gazisi. 1914 yılında I. Dünya Savaşı için özel olarak padişah V. Mehmet Reşat tarafından çıkarılmış, Harp Madalyası gümüşfakfondan (nikel, bakır, çinko alaşım) yapılmıştır. Beş köşeli yıldız şeklinde olup, uçları topuzludur. Bordo mineli, orta kısmındaki ayın içinde Sultan Reşat’ın El Gazilik Tuğrası ve 1333 (1917) tarihi bulunmaktadır. Arkasında “Sr. Exc. M.K.P.” (Mustafa Kemal Paşa) ve Almanca ithaf ile “J.H. Werner Berlin” yazıları vardır. Bu madalya Atatürk’e 11 mayıs 1918 de Padişah VI. Mehmet (Vahdettin) tarafından verilmiştir.|
13 MAYIS 1918Sultan V.Mehmed Reşad
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 13 Mayıs 334 (13 Mayıs 1918) tarihinde bera-i tedavi Viyana'ya azimet buyurmuştur.
gg13.aa5.yy1918.aaMAYIS||Sultan V.Mehmed Reşad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 13 Mayıs 334 (13 Mayıs 1918) tarihinde bera-i tedavi Viyana'ya azimet buyurmuştur.|
7 AĞUSTOS 1918M.KEMAL FAHRİ YAVERANSultan VI.Mehmed Vahidettin
M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 7 Ağustos 334 (7 Ağustos 1918) tarihinde 7nci Ordu Kumandanlığı'na ve seneyi mezkure eylülünde Fahri Yaveran silkine ithal buyrulmuş.
gg7.aa8.yy1918.aaAĞUSTOS|M.KEMAL FAHRİ YAVERAN|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 7 Ağustos 334 (7 Ağustos 1918) tarihinde 7nci Ordu Kumandanlığı'na ve seneyi mezkure eylülünde Fahri Yaveran silkine ithal buyrulmuş.|
19 EYLÜL 1918NABLUS MEYDAN MUHAREBESİSultan VI.Mehmed Vahidettin / SAVAŞ-1
İngilizler ile yapılan savaş, Filistin ve tüm Suriye’nin kaybı ve ağır bir zaiyat ile sonuçlandı.

Karargâhı Nablus’ta olan 7. Ordu’nun komutanı Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa’dır.

Ordu;
 • Albay İsmet (İnönü) komutasında 3. Kolordu (1. ve 11.Tümen) ve
 • Tuğgeneral Ali Fuat (Cebesoy) komutasında 20. Kolordu’dan (26. ve 53.Tümen) oluşmaktadır.
 • gg19.aa9.yy1918.aaEYLÜL|NABLUS MEYDAN MUHAREBESİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|1 Dünya Savaşı|Ortadoğu|ingiltere|İngilizler ile yapılan savaş, Filistin ve tüm Suriye’nin kaybı ve ağır bir zaiyat ile sonuçlandı. Karargâhı Nablus’ta olan 7. Ordu’nun komutanı Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa’dır. Ordu; £.£..£li£..£.£Albay İsmet (İnönü) komutasında 3. Kolordu (1. ve 11.Tümen) ve £.£..£li£..£.£Tuğgeneral Ali Fuat (Cebesoy) komutasında 20. Kolordu’dan (26. ve 53.Tümen) oluşmaktadır.|
  31 EKİM 1918M.KEMAL YILDIRIM ORDULAR KOMUTANISultan VI.Mehmed Vahidettin
  M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 31 Teşrinievvel 334 (31 Ekim 1918) tarihinde Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığı'nı deruhte buyurmuşlardır.

  Mondros Mütarekesinin yürürlüğe girmesi ile General Liman Von Sanders, Yıldırım Orduları komutanlığını, Mustafa Kemal Paşa’ya devretti.
  gg31.aa10.yy1918.aaEKİM|M.KEMAL YILDIRIM ORDULAR KOMUTANI|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 31 Teşrinievvel 334 (31 Ekim 1918) tarihinde Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığı'nı deruhte buyurmuşlardır. Mondros Mütarekesinin yürürlüğe girmesi ile General Liman Von Sanders, Yıldırım Orduları komutanlığını, Mustafa Kemal Paşa’ya devretti.|
  KASIM 1918Sultan VI.Mehmed Vahidettin
  M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: Teşrinisani 334 (Kasım 1918) Tarihinde Grubun Lağvı üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştır.
  gg.aa11.yy1918.aaKASIM||Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: Teşrinisani 334 (Kasım 1918) Tarihinde Grubun Lağvı üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştır.|
  5 KASIM 1918Sultan VI.Mehmed Vahidettin
  Mustafa Kemal Paşa, Katma’dan Adana’ya çağırdığı Ali Fuat Paşa ile görüştü.

  “Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisi araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır”
  gg5.aa11.yy1918.aaKASIM||Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Milli Mücadele Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|Mustafa Kemal Paşa, Katma’dan Adana’ya çağırdığı Ali Fuat Paşa ile görüştü. £.£..£b£..£.££.£..£i£..£.£“Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisi araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır”£.£..£/i£..£.££.£..£/b£..£.£|
  5 KASIM 1918TECEDDÜT FIRKASISultan VI.Mehmed Vahidettin / Parti ve STKlar
  İttihat ve Terakki, Talat Paşa başkanlığındaki son kongresinde kendini feshedip Teceddüt Fırkası adı altında örgütlenme kararı aldı. Mustafa Kemal’in İstanbul’da bulunduğu dönemde, hakkında Teceddüt Fırkası’na girdiğine dair bazı haberler çıktı. 30 Aralık 1918’de bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı.

  Mustafa Kemal, 1923’te Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte de İttihat ve Terakki hakkında şunları söyler: "Vaktiyle zaten birçoğumuz o cemiyetin kurucusu veya üyelerinden bulunuyorduk. Son kongresi kararıyla tarihe intikal eden söz konusu cemiyetin ilgilileriyle daha sonra teşekkül eden Teceddüt Fırkası mensuplarının büyük kısmı büyük milletimizin yüksek azminden doğan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ne iştirak ve iltihak etmiş ve bu cemiyetin programını kabul eylemiştir."
  gg5.aa11.yy1918.aaKASIM|TECEDDÜT FIRKASI|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|Parti ve STKlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|İttihat ve Terakki, Talat Paşa başkanlığındaki son kongresinde kendini feshedip Teceddüt Fırkası adı altında örgütlenme kararı aldı. Mustafa Kemal’in İstanbul’da bulunduğu dönemde, hakkında Teceddüt Fırkası’na girdiğine dair bazı haberler çıktı. 30 Aralık 1918’de bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı. Mustafa Kemal, 1923’te Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte de İttihat ve Terakki hakkında şunları söyler: £.£..£b£..£.£ "Vaktiyle zaten birçoğumuz o cemiyetin kurucusu veya üyelerinden bulunuyorduk. Son kongresi kararıyla tarihe intikal eden söz konusu cemiyetin ilgilileriyle daha sonra teşekkül eden Teceddüt Fırkası mensuplarının büyük kısmı büyük milletimizin yüksek azminden doğan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ne iştirak ve iltihak etmiş ve bu cemiyetin programını kabul eylemiştir."|
  1918M.KEMAL'İN İSTANBUL FAALİYETLERİSultan VI.Mehmed Vahidettin
  Mondros Mütarekesi’nin ardından İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, yabancı ve yerli birçok kişiyle görüşür.

  Ahmet İzzet Paşa hükümetinde Harbiye Nazırlığı görevi almaya çalışır, Tevfik Paşa hükümetinin güvenoyu almaması için uğraşır, padişahı ziyaret eder. Ancak bu girişimlerinden olumlu bir sonuç alamaz. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Şişli’deki evinde arkadaşlarıyla birlikte ne yapılması gerektiği üzerine çalışmaya başlar. Ali Fuat, Kazım Karabekir, Rauf, İsmet, Tevfik Rüştü Beyler, o dönemde eve gelip gidenlerin başlıcalarıdır.

  Mustafa Kemal’in Şişli’deki evinde hükümet darbesi yapmak amacıyla ihtilalci bir komite kurulur. Hedefleri padişahı devirmek, hükümeti düşürmek ve yeni bir hükümet kurmaktır.
  Mustafa Kemal, Falih Rıfkı Atay’a anlattığı anılarında bu ihtilalci komiteyi anlatır: "Bir gün Fethi Bey ve dört müşterek arkadaşımızla birlikte, bir hayli münakaşadan sonra, ihtilalci bir komite kurmaya karar verdik ve ihtilalci tedbirler düşünmeye başladık: Padişahı değiştirmek, kabineyi düşürmek, yeni bir kabine kurarak daha azimli hareketlere başvuru gibi..."

  Falih Rıfkı Atay, Mustafa Kemal’in İstanbul’daki çabalarının sonucunu şöyle değerlendirir: "Günler geçti, geçti. Mustafa Kemal ve bazı arkadaşları şu kanaate vardılar ki, Vahdettin’i öldürmekten, hükümeti düşürmekten esaslı bir netice almaya imkan yoktu." Bu denemenin yarar getirmeyeceğini anladıklarında, Anadolu’ya geçmenin tek çıkar yol olduğuna kanaat getirir.

  Mustafa Kemal, bu noktayı Vakit gazetesi başyazarı Ahmet Emin Bey’e şöyle anlatır: "…İstanbul’da oturup milleti haberdar etmek imkanı da kalmamıştı. Dolayısıyla yapılacak şeyin İstanbul’dan çıkıp milletin içine gitmek ve orada çalışmak olduğuna karar verdim."
  Mustafa Kemal, Nutuk’ta o zaman düşünülen kurtuluş çarelerini sıraladıktan sonra şöyle der:
  "Efendiler. Bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da hakimiyeti milliyeye müstenit, kayıtsız şartsız müstakil yeni bir Türk Devleti tesis etmek!"
  "İşte, daha İstanbul’dan çıkmadan evvel düşündüğümüz ve Samsunda Anadolu topraklarına ayak basar basmaz tatbikatına başladığımız karar, bu karar olmuştur."
  gg.aa12.yy1918.aa|M.KEMAL'İN İSTANBUL FAALİYETLERİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Mondros Mütarekesi’nin ardından İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, yabancı ve yerli birçok kişiyle görüşür. Ahmet İzzet Paşa hükümetinde Harbiye Nazırlığı görevi almaya çalışır, Tevfik Paşa hükümetinin güvenoyu almaması için uğraşır, padişahı ziyaret eder. Ancak bu girişimlerinden olumlu bir sonuç alamaz. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Şişli’deki evinde arkadaşlarıyla birlikte ne yapılması gerektiği üzerine çalışmaya başlar. Ali Fuat, Kazım Karabekir, Rauf, İsmet, Tevfik Rüştü Beyler, o dönemde eve gelip gidenlerin başlıcalarıdır. Mustafa Kemal’in Şişli’deki evinde hükümet darbesi yapmak amacıyla ihtilalci bir komite kurulur. Hedefleri padişahı devirmek, hükümeti düşürmek ve yeni bir hükümet kurmaktır. Mustafa Kemal, Falih Rıfkı Atay’a anlattığı anılarında bu ihtilalci komiteyi anlatır: £.£..£b£..£.£"Bir gün Fethi Bey ve dört müşterek arkadaşımızla birlikte, bir hay
  11 NİSAN 1919KARABEKİR-M.KEMAL GÖRÜŞMESİSultan VI.Mehmed Vahidettin
  15nci Kolordu Komutanlığı'na atanan Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal'i Şişli'deki evinde ziyaret etti.
  gg11.aa4.yy1919.aaNİSAN|KARABEKİR-M.KEMAL GÖRÜŞMESİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Milli Mücadele Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|15nci Kolordu Komutanlığı'na atanan Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal'i Şişli'deki evinde ziyaret etti.|
  30 NİSAN 1919M.KEMAL 9.ORDU MÜFETTİŞİSultan VI.Mehmed Vahidettin
  M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 30 Nisan 335 (30 Nisan 1919) tarihinde 9ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre Temmuzu'nun beşinde İstanbul Hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir.

  Mustafa Kemal, Anadolu'daki isyanları ve Osmanlı ordusunun tasfiyesini yerinde izlemek amacıyla, İstanbul yetkilileri tarafından "Ordu Müfettişliği"ne atandı. Atama kararı dönemin Resmi Gazetesinde 30 Nisan günü yayımlandı.
  gg30.aa4.yy1919.aaNİSAN|M.KEMAL 9.ORDU MÜFETTİŞİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Milli Mücadele Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 30 Nisan 335 (30 Nisan 1919) tarihinde 9ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre Temmuzu'nun beşinde İstanbul Hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir. Mustafa Kemal, Anadolu'daki isyanları ve Osmanlı ordusunun tasfiyesini yerinde izlemek amacıyla, İstanbul yetkilileri tarafından "Ordu Müfettişliği"ne atandı. Atama kararı dönemin Resmi Gazetesinde 30 Nisan günü yayımlandı. |
  15 MAYIS 1919VAHDETTİN-M.KEMAL GÖRÜŞMESİSultan VI.Mehmed Vahidettin
  Mustafa Kemal, Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü'nde Padişah Vahdettin VI. Mehmet ile görüştü. Bu görüşmeden sonra ertesi gün sabah erken saatlerde tekrar bir görüşmeleri oldu.

  Mustafa Kemal Paşa, Samsun yolculuğundan seneler sonra, Bandırma Vapuru ile yola çıkmadan önce Yıldız Sarayı’nda Sultan Vahideddin’i ziyarete gittiğini anlatır ve görüşmelerini hatıralarında şöyle nakleder:

  “...Yıldız Sarayı’nın ufak bir salonunda Vahideddin’le âdeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap var. Salonun Boğaziçi’ne doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu: Birbirine muvazi (paralel) hatlar üzerinde düşman zırhlıları! Bordalarındaki toplar, sanki Yıldız Sarayı’na doğrulmuş! Manzarayı görmek için, oturduğumuz yerlerden başlarımızı sağa-sola çevirmek kâfi idi.

  Vahideddin, hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı:

  - Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir.

  Elini demin bahsettiğim kitabın üstüne bastı ve ilâve etti:

  - Tarihe geçmiştir.

  O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükûnla dinliyordum:

  - Bunları unutun, dedi. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin!

  ...Kendisine basit cevaplar verdim:

  - Hakkımdaki teveccüh ve itimada arz-ı teşekkür ederim. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime emniyet buyurunuz.

  ...- Merak buyurmayın efendimiz, dedim. Nokta-i nazar-ı şâhânenizi (görüşünüzü, düşüncenizi) anladım. İrâde-i seniyeniz (emriniz) olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayacağım.

  ‘Muvaffak ol!’ hitâb-ı şahânesine mazhar olduktan sonra, huzurundan çıktım”...
  gg15.aa5.yy1919.aaMAYIS|VAHDETTİN-M.KEMAL GÖRÜŞMESİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Milli Mücadele Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|Mustafa Kemal, Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü'nde Padişah Vahdettin VI. Mehmet ile görüştü. Bu görüşmeden sonra ertesi gün sabah erken saatlerde tekrar bir görüşmeleri oldu. Mustafa Kemal Paşa, Samsun yolculuğundan seneler sonra, Bandırma Vapuru ile yola çıkmadan önce Yıldız Sarayı’nda Sultan Vahideddin’i ziyarete gittiğini anlatır ve görüşmelerini hatıralarında şöyle nakleder: £.£..£i£..£.£“...Yıldız Sarayı’nın ufak bir salonunda Vahideddin’le âdeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap var. Salonun Boğaziçi’ne doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu: Birbirine muvazi (paralel) hatlar üzerinde düşman zırhlıları! Bordalarındaki toplar, sanki Yıldız Sarayı’na doğrulmuş! Manzarayı görmek için, oturduğumuz yerlerden başlarımızı sağa-sola çevirmek kâfi idi. Vahideddin, hiç unutmayacağı
  19 MAYIS 1919MUSTAFA KEMAL SAMSUN'A ÇIKTISultan VI.Mehmed Vahidettin / ASKERİ GELİŞMELER
  Tecrübeli bir kaptan ve 20 mürettebatıyla, 1878 yapımı "Bandırma Vapuru" ile 16 Mayıs sabahı, İstanbul'dan hareket eden Mustafa Kemal ve beraberindekiler 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştılar. Mürettebat ve Gazi dışında 22 karargah mensubu ve 25 er ve erbaş bulunuyordu. İngiliz subayından alınan yol izninde, altı tane eğerli at ve iki binek otomobil de kayıtlıydı.

  Bu gün, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır.
  gg19.aa5.yy1919.aaMAYIS|MUSTAFA KEMAL SAMSUN'A ÇIKTI|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|ASKERİ GELİŞMELER|İÇ|Milli Mücadele Dönemi|M. Kemal|Yıl Dönümü|Milli Mücadele|Önemli Gün ve Dönemler|Tecrübeli bir kaptan ve 20 mürettebatıyla, 1878 yapımı "Bandırma Vapuru" ile 16 Mayıs sabahı, İstanbul'dan hareket eden Mustafa Kemal ve beraberindekiler 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştılar. Mürettebat ve Gazi dışında 22 karargah mensubu ve 25 er ve erbaş bulunuyordu. İngiliz subayından alınan yol izninde, altı tane eğerli at ve iki binek otomobil de kayıtlıydı. Bu gün, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. |
  8 TEMMUZ 1919M.KEMAL'İN ORDUDAN İSTİFASISultan VI.Mehmed Vahidettin
  8 Temmuz 1919 Salı gecesi, saat 22.50’de Harbiye Nâzırlığı’na ve saat 23.00’de Dolmabahçe Sarayı’ndaki “Mabeyni Hümâyûn” Başkâtipliği vasıtasıyla Padişah’a yazdığı telgrafın sonunda, vazifesinden ve askerlikten istifasını bildirdi.

  Ertesi 9 Temmuz Çarşamba günü, artık “sivil” sayılan Mustafa Kemal Paşa, elyazısıyla Erzurum Valiliği’ne verdiği “Beyanname”siyle, Ordu Müfettişliği vazifesinden ve Askerlik’ten istifa ederek, “bundan sonra, gaye-i mukaddese-i milliyemiz için, her türlü fedakârlıkla çalışmak üzere, sîne-i millette bir ferdi mücâhid suretiyle bulunmakta olduğu”nu bildiriyordu.
  gg8.aa7.yy1919.aaTEMMUZ|M.KEMAL'İN ORDUDAN İSTİFASI|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Milli Mücadele Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|8 Temmuz 1919 Salı gecesi, saat 22.50’de Harbiye Nâzırlığı’na ve saat 23.00’de Dolmabahçe Sarayı’ndaki “Mabeyni Hümâyûn” Başkâtipliği vasıtasıyla Padişah’a yazdığı telgrafın sonunda, vazifesinden ve askerlikten istifasını bildirdi. Ertesi 9 Temmuz Çarşamba günü, artık “sivil” sayılan Mustafa Kemal Paşa, elyazısıyla Erzurum Valiliği’ne verdiği “Beyanname”siyle, Ordu Müfettişliği vazifesinden ve Askerlik’ten istifa ederek, “bundan sonra, gaye-i mukaddese-i milliyemiz için, her türlü fedakârlıkla çalışmak üzere, sîne-i millette bir ferdi mücâhid suretiyle bulunmakta olduğu”nu bildiriyordu.|
  7 AĞUSTOS 1919HEYET-İ TEMSİLİYEANKARA HÜKÜMETİ / Parti ve STKlar
  10 Temmuz 1919 Perşembe günü, Vilâyâti Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi'ne, Cemiyet Merkezi’nden gelen resmî bir yazı ile, Aza olarak kaydedildi. O zamanki Kanunlara göre de Asker ve Devlet Memurları, “Siyasî Cemiyetler”e aza olamazlardı.

  Aynı günkü aynı yazı ile, M. Kemal Paşa, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi’nin “Heyet-i Faâlesi Birinci Reisi” ve onunla işbirliği ederek kurtuluşumuz yolunda çalışan Emekli Deniz Kurmay Albayı ve Eski Bahriye Nâzırı, Hüseyin Rauf (ORBAY) Bey de, “İkinci Reis” seçildiler.

  Mustafa Kemal Paşa ile Hüseyin Rauf Bey’in, Erzurum Kongresi’ne Erzurum Mümessili olabilmeleri için, onlar şehre gelmeden önceki Cemiyet Kongresince Mümessil seçilen iki Erzurumlu, 20 Temmuz 1919 Pazar günü istifa ederek, yerlerini bu iki kişiye bıraktılar.

  23 Temmuz 1919 Çarşamba günü açılan Büyük Erzurum Kongresi’nde, Erzurum Mümessili Mustafa Kemal Paşa, Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Trabzon şubesinden gelen 17 Mümessille Erzurumluların önceden anlaşması üzere, 38 red oya karşılık 47 kabul oyuyla Kongre Reisi seçildi.

  7 Ağustos 1919 Perşembe günü biten Erzurum Kongresinde, bu Kongreyi tertip eden “Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti” ile, “Trabzon Muhâfaza-i Hukuk Cemiyeti”ni birleştirildi ve “Şarkî-Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla, merkezi Erzurum olmak üzere yeni bir Cemiyet kuruldu.

  Mustafa Kemal Paşa, o gün, “Şarkî-Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”ne ve Kongre dağıldıktan sonra, onu temsil ederek çalışacak olan “Temsil Heyeti’ne, “Erzurum Mümessili” seçildi. Aynı gün yapılan “Temsil Heyeti Mümessilleri” toplantısında, Erzurum Mümessili M. Kemal Paşa, “Temsil Heyeti Reisi” seçildi.

  Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’ni bu sıfatıyla topladı ve Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında tüm Reddi İlhak ve Milli Müdafaa cemiyetleri bir araya toplandı. A-RMH Cemiyetlerinin yönetim unsuru da Heyet-i Temsiliye oldu. 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılınca Heyet-i Temsiliye yetkileri TBMM'ye geçmiş oldu.

  Heyet-i Temsiliye kadroları, sonraki zamanlarda TBMM'de görev aldılar ve Müdafaa-i Hukuk Grubunu kurdular.
  gg7.aa8.yy1919.aaAĞUSTOS|HEYET-İ TEMSİLİYE|ANKARA HÜKÜMETİ|Parti ve STKlar|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Hükumetler|Milli Mücadele|10 Temmuz 1919 Perşembe günü, Vilâyâti Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi'ne, Cemiyet Merkezi’nden gelen resmî bir yazı ile, Aza olarak kaydedildi. O zamanki Kanunlara göre de Asker ve Devlet Memurları, “Siyasî Cemiyetler”e aza olamazlardı. Aynı günkü aynı yazı ile, M. Kemal Paşa, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi’nin “Heyet-i Faâlesi Birinci Reisi” ve onunla işbirliği ederek kurtuluşumuz yolunda çalışan Emekli Deniz Kurmay Albayı ve Eski Bahriye Nâzırı, Hüseyin Rauf (ORBAY) Bey de, “İkinci Reis” seçildiler. Mustafa Kemal Paşa ile Hüseyin Rauf Bey’in, Erzurum Kongresi’ne Erzurum Mümessili olabilmeleri için, onlar şehre gelmeden önceki Cemiyet Kongresince Mümessil seçilen iki Erzurumlu, 20 Temmuz 1919 Pazar günü istifa ederek, yerlerini bu iki kişiye bıraktılar. 23 Temmuz 1919 Çarşamba günü açılan Büyük Erzurum Kongresi’
  TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
  9 AĞUSTOS 1919M.KEMAL'İN ORDUDAN İHRACISultan VI.Mehmed Vahidettin
  M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 9 Ağustos 335 (9 Ağustos 1919) Ordu Müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve Fahri Yaveran Unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır.
  gg9.aa8.yy1919.aaAĞUSTOS|M.KEMAL'İN ORDUDAN İHRACI|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 9 Ağustos 335 (9 Ağustos 1919) Ordu Müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve Fahri Yaveran Unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır.|
  11 EYLÜL 1919ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ Sultan VI.Mehmed Vahidettin / Parti ve STKlar
  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşkil edildiğine dair beyanname, Mustafa Kemal Paşa’nın imzasıyla Sivas Vilayeti’ne verildi.

  Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Hey’et-i Temsîliyyesi, cemiyetin en yüksek idare organı ve çeşitli yerlerde kurulmuş olan müdâfaa-i hukuk ve redd-i ilhak cemiyetleri de bunun birer şubesi sayıldılar.

  Ana amacı Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesine karşı “İslâm halifeliği ve Osmanlı saltanatının varlığını korumak” (Nizamnâme, md. 3) olan Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Sivas Kongresi’nde tesbit edilen nizamnâmesine göre;

  --- Hey’et-i Temsîliyye vatanın bütününü temsil edecek (md. 7/VII), eğer Osmanlı hükümeti İtilâf devletlerinin baskısıyla anayurdun bir parçasını bırakmak zorunda kalacak olursa,
  --- Temsil Heyeti mukaddes halifelikle Osmanlı saltanatına olan bağlılığını sürdürerek vatanı Rum ve Ermeni ayakları altında çiğnetmemek için derhal geçici bir yönetim kuracak,
  --- kongrenin aldığı kararları Türk milletine, İstanbul hükümetine ve yabancı devletlere duyuracaktı.


  Bu şekilde Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti, vatanın bütünü adına konuşmak ve iş görmek yetkisine sahip meşrû ve millî bir teşkilât haline geldi.
  gg11.aa9.yy1919.aaEYLÜL|ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ |Sultan VI.Mehmed Vahidettin|Parti ve STKlar|İÇ|Milli Mücadele Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşkil edildiğine dair beyanname, Mustafa Kemal Paşa’nın imzasıyla Sivas Vilayeti’ne verildi. Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Hey’et-i Temsîliyyesi, cemiyetin en yüksek idare organı ve çeşitli yerlerde kurulmuş olan müdâfaa-i hukuk ve redd-i ilhak cemiyetleri de bunun birer şubesi sayıldılar. Ana amacı Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesine karşı £.£..£b£..£.£“İslâm halifeliği ve Osmanlı saltanatının varlığını korumak”£.£..£/b£..£.£ £.£..£i£..£.£(Nizamnâme, md. 3)£.£..£/i£..£.£ olan Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Sivas Kongresi’nde tesbit edilen nizamnâmesine göre; £.£..£b£..£.£ --- Hey’et-i Temsîliyye vatanın bütününü temsil edecek (md. 7/VII), eğer Osmanlı hükümeti İtilâf devletlerinin baskısıyla anayurdun bir parçasını bırakmak zorunda kalacak olursa
  22 EKİM 1919AMASYA GÖRÜŞMELERİ ve PROTOKOLÜSultan VI.Mehmed Vahidettin / SİYASİ GELİŞMELER
  Erzurum ve Sivas Kongrelerine engel olamayan Damat Ferit Hükümeti istifa etmiş ve yerine Ali Rıza Paşa tarafından yeni bir hükümet kurulmuştu.
  Ali Rıza Paşa Anadolu hareketiyle bağlantının kesilerek düşmanca tavır sergilenmesi ile hiçbir sonuca ulaşılamayacağı düşüncesi ile yeni hükümetin Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı, Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa ile görüşmelerde bulunması amacıyla Amasya’ya göndermiştir. Yapılan görüşmelerde “Amasya Protokolü” imzalanmıştır.

  AMASYA PROTOKOLÜ
  1. Türk vilayetleri düşmana terk olunmayacak, hiçbir biçimde manda ve himaye kabul edilmeyecek, Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacak.
  2. Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar tanınmayacak.
  3. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınacak.
  4. İtilaf Devletleri ile yapılacak olan barış görüşmelerinde Temsil Heyeti’nden de bir temsilci bulunacak.
  5. İvedi olarak Anadolu’da halkın özgür seçimiyle bir meclis toplanacak.
  6. Anadolu hareketi, İstanbul Hükümetini küçümseyici ve yok sayıcı davranışlardan kaçınacak.
  gg22.aa10.yy1919.aaEKİM|AMASYA GÖRÜŞMELERİ ve PROTOKOLÜ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Milli Mücadele Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|Erzurum ve Sivas Kongrelerine engel olamayan Damat Ferit Hükümeti istifa etmiş ve yerine Ali Rıza Paşa tarafından yeni bir hükümet kurulmuştu. Ali Rıza Paşa Anadolu hareketiyle bağlantının kesilerek düşmanca tavır sergilenmesi ile hiçbir sonuca ulaşılamayacağı düşüncesi ile yeni hükümetin Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı, Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa ile görüşmelerde bulunması amacıyla Amasya’ya göndermiştir. Yapılan görüşmelerde “Amasya Protokolü” imzalanmıştır. AMASYA PROTOKOLÜ 1. Türk vilayetleri düşmana terk olunmayacak, hiçbir biçimde manda ve himaye kabul edilmeyecek, Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacak. 2. Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar tanınmayacak. 3. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınacak. 4. İtilaf Dev
  27 ARALIK 1919MUSTAFA KEMAL'İN ANKARA'YA GELİŞİSultan VI.Mehmed Vahidettin
  Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye, 19 Aralık 1919 tarihinde Sivas'tan Ankara'ya hareket etti ve 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya geldi.
  gg27.aa12.yy1919.aaARALIK|MUSTAFA KEMAL'İN ANKARA'YA GELİŞİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Milli Mücadele Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye, 19 Aralık 1919 tarihinde Sivas'tan Ankara'ya hareket etti ve 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya geldi.|
  6 OCAK 1920MUSTAFA KEMAL'İN MEBUS SEÇİLMESİSultan VI.Mehmed Vahidettin / SİYASİ GELİŞMELER
  Aralık 1919’da yapılan umumî seçimde, Erzurum Fahrî Hemşehrisi Mustafa Kemal Paşa, VI.Osmanlı Meclisi için, oy çokluğu ile “Erzurum Mebusu” seçildi ve Seçim Mazbatası, 6 Ocak 1920 Salı günü Erzurum’da yazılarak mühürlenip imza ile tasdikleri yapıldıktan sonra, Ankara’ya kendisine gönderildi.

  İşgal güçleri 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’u resmen işgal etmiş, milletvekilleri 18 Mart’ta “çalışmaya uygun ortam oluncaya kadar” Meclisi tatil etmişlerdir. 1920 Meclisine Erzurum Milletvekili olarak seçilen ancak, İstanbul’a gitmeyen Mustafa Kemal, bu durum üzerine Temsil Heyeti Başkanı sıfatıyla 19 Mart’ta bir genelge yayınlamış ve meclisin Ankara’da toplanacağını bildirmiştir.
  gg6.aa1.yy1920.aaOCAK|MUSTAFA KEMAL'İN MEBUS SEÇİLMESİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Mebusan Meclisi|Aralık 1919’da yapılan umumî seçimde, Erzurum Fahrî Hemşehrisi Mustafa Kemal Paşa, VI.Osmanlı Meclisi için, oy çokluğu ile “Erzurum Mebusu” seçildi ve Seçim Mazbatası, 6 Ocak 1920 Salı günü Erzurum’da yazılarak mühürlenip imza ile tasdikleri yapıldıktan sonra, Ankara’ya kendisine gönderildi. İşgal güçleri 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’u resmen işgal etmiş, milletvekilleri 18 Mart’ta “çalışmaya uygun ortam oluncaya kadar” Meclisi tatil etmişlerdir. 1920 Meclisine Erzurum Milletvekili olarak seçilen ancak, İstanbul’a gitmeyen Mustafa Kemal, bu durum üzerine Temsil Heyeti Başkanı sıfatıyla 19 Mart’ta bir genelge yayınlamış ve meclisin Ankara’da toplanacağını bildirmiştir.|
  21 NİSAN 1920MECLİSİN AÇILIŞ GENELGESİANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Mustafa Kemal, vilayetlere Meclisin 23 Nisan 1920 tarihinde toplanacağını bildiren genelge yayınladı.
  gg21.aa4.yy1920.aaNİSAN|MECLİSİN AÇILIŞ GENELGESİ|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|Mustafa Kemal, vilayetlere Meclisin 23 Nisan 1920 tarihinde toplanacağını bildiren genelge yayınladı.|
  23 NİSAN 1920M.KEMAL BMM REİSİANKARA HÜKÜMETİ
  M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 23 Nisan 336 (23 Nisan 1920) Tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine intahap buyrulmuşlardır.
  gg23.aa4.yy1920.aaNİSAN|M.KEMAL BMM REİSİ|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 23 Nisan 336 (23 Nisan 1920) Tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine intahap buyrulmuşlardır.|
  24 NİSAN 1920MUSTAFA KEMAL TBMM REİSİ SEÇİLDİANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi Reisliğine seçildi.
  gg24.aa4.yy1920.aaNİSAN|MUSTAFA KEMAL TBMM REİSİ SEÇİLDİ|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi Reisliğine seçildi.|
  25 NİSAN 1920 ...
  3 MAYIS 1920
  MUVAKKAT İCRA ENCÜMENİANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
  TBMM kurulmasından itibaren 1.İcra Heyeti oluşturuluncaya kadar kurulan yürütme organıdır. Başkanı Mustafa Kemal olmuştur.
  gg25.aa4.yy1920.aaNİSAN|MUVAKKAT İCRA ENCÜMENİ|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Hükumetler|TBMM kurulmasından itibaren 1.İcra Heyeti oluşturuluncaya kadar kurulan yürütme organıdır. Başkanı Mustafa Kemal olmuştur.|
  TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
  3 MAYIS 1920 ...
  24 OCAK 1921
  1.İCRA HEYETİANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
  TBMM'nin ilk bakanlar kurulu oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 Mayısta Mustafa Kemal başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
  gg3.aa5.yy1920.aaMAYIS|1.İCRA HEYETİ|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Hükumetler|TBMM'nin ilk bakanlar kurulu oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 Mayısta Mustafa Kemal başkanlığında ilk toplantısını yaptı.|
  TC Hükumetleri | DuruVizyon.com
  11 MAYIS 1920M.KEMAL'E İDAM KARARIANKARA HÜKÜMETİ
  Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edildi.
  gg11.aa5.yy1920.aaMAYIS|M.KEMAL'E İDAM KARARI|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edildi.|
  1 AĞUSTOS 1920M.KEMAL'İN ANNESİNE MEKTUBUANKARA HÜKÜMETİ
  Muhterem valideciğim, İstanbul'dan ayrılışımdan beri sizlere ancak birkaç telgraftan başka bir şey yazamadım. Bu sebeple büyük merak içinde kaldığınızı tahmin ediyorum. Bilhassa, hakkımda ötekinden berikinden ve gerek gazetelerden işittiğiniz tamam olmayan haberler şüphesiz merakınızı artırmıştır. Şimdi vereceğim bilgilerle tahmin olacağınız için endişe duyacak hiçbir şey yoktur.

  Biliyorsunuz ki İstanbul'da iken yabancı devletler, devleti ve ulusu fevkalade sıkıştırmakta ve millete hizmet edebilecek ne kadar adamımız varsa hepsini hapis ve tevkifle, bir kısmını da Malta'ya sürerek herkesi sıkıntıya sokmakta pek ileri gidiyorlardı. Bana nasılsa ilişmemişlerdi. Fakat 3. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a ayak basar basmaz İngilizler benden şüphelendiler, Hükümete benim gidiş nedenimi sordular.

  Nihayet İstanbul'a çağırılmamı istediler, bunda ısrar ettiler. Hükümette beni kandırarak İstanbul'a gelmemi ve İngilizlere teslim olmamı sağlamak istedi. Bunun derhal farkına vardım. Tabiatıyla kendi ayağımla gidip esir olmam doğru değildi. Padişahımıza gerçek durumu yazdım ve gelemeyeceğimi bildirdim. Zatı şahanede önce uygun buldu. Fakat daha sonra İngilizlerin baskısı artmıştı. Sonunda O'da İstanbul'a dönmemi emretti.

  Bu suretle artık resmi görevimde kalmaya imkan görmediğim gibi askerliğimi sürdürdükçe de İngilizlerin ve hükümetin hakkımdaki ısrarına karşı duyulamayacaktı. Bir taraftan da bütün Anadolu halkı, tüm ulus, hakkımda büyük bir sevgi ve güven gösterdi, "seni bırakmayız" dediler. Gerçekte vatan ve milletimizi kurtarabilmek için tek çare, askerliği bırakıp serbest olarak milletin başına geçmek ve milleti tek vücut bir hale getirmekle doğacak kudret ve ulusal gücü kullanmaktan başka çare yoktu. Bende öyle yaptım. Elhamdülillah başarılı oluyorum. Pek yakında elle tutulur sonucu bütün dünya görecektir. Ben bu suretle hareket edince İngilizler derhal yalvarmaya başladı. Ve beni kazanmaya çalıştı. Ve bütün suçu bizim hükümete attılar. Gerçekten hükümette benimle uğraşmak istedi. Fakat gücü buna yetmedi ve yetemez.

  1-Daha bir zaman bu şekilde Anadolu içinde çalışmakla her şey hallolacaktır. Yakında Millet Meclisi toplanacak ve meşru bir hükümet iktidara gelecektir. Bende ihtimal o zaman İstanbul'a geleceğim. Sıhhat ve afiyetteyim, katiyen hiç merak etmeyiniz.

  2-Salih Bey (Salih Fansa) Fuat Beyden alacağını aldı mı? Bunu bilgi almak bakımından soruyorum. Yoksa her ne olursa olsun, elhamdülillah hiç önemi yoktur. Siz müsterih olunuz ve bir sıkıntınız olursa derhal bana bildiriniz.

  3-Bu mektubu getirecek olan "...." size benim hakkımda istediğiniz kadar bilgi verecektir. Kendisiyle bana bazı elbiselerimi gönderiniz.

  4-Hemşiremin sıhhati nasıldır. Eve herhangi bir taraftan saldırıda bulunuldu mu? Hala orada mısınız? Çocuklar ne yapıyor, büyüdüler mi?

  5- Salih(Fansa) Beyle Madam Salih Bey inşallah sıhhat ve afiyettedirler. Ben kendilerini daima yad ediyorum. Madamın benim hakkımda bir rüyası vardı. Galiba o çıkacaktır. İnşallah yakında sevinç içinde görüşeceğiz.

  6-Ben, birkaç güne kadar bir kongre için Sivas'a gideceğim. Tekrar Erzurum'a döneceğim. Tekrar ediyorum: Her işittiğinize önem vermeyiniz. Pekala bilirsiniz ki ben, yaptığımı bilirim. Netice görmeseydim başlamazdım. Saygı ile ellerinizden, hemşiremin gözlerinden öperim.

  M. Kemal
  gg1.aa8.yy1920.aaAĞUSTOS|M.KEMAL'İN ANNESİNE MEKTUBU|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Muhterem valideciğim, İstanbul'dan ayrılışımdan beri sizlere ancak birkaç telgraftan başka bir şey yazamadım. Bu sebeple büyük merak içinde kaldığınızı tahmin ediyorum. Bilhassa, hakkımda ötekinden berikinden ve gerek gazetelerden işittiğiniz tamam olmayan haberler şüphesiz merakınızı artırmıştır. Şimdi vereceğim bilgilerle tahmin olacağınız için endişe duyacak hiçbir şey yoktur. Biliyorsunuz ki İstanbul'da iken yabancı devletler, devleti ve ulusu fevkalade sıkıştırmakta ve millete hizmet edebilecek ne kadar adamımız varsa hepsini hapis ve tevkifle, bir kısmını da Malta'ya sürerek herkesi sıkıntıya sokmakta pek ileri gidiyorlardı. Bana nasılsa ilişmemişlerdi. Fakat 3. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a ayak basar basmaz İngilizler benden şüphelendiler, Hükümete benim gidiş nedenimi sordular. Nihayet İstanbul'a çağırılmamı istediler, bunda ısrar ettiler. Hükümette beni kandırarak İsta
  5 ARALIK 1920BİLECİK MÜLAKATIANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Mustafa Kemal, Bilecik’te Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki İstanbul heyeti ile görüştü. Görüşme sonucunda heyetin İstanbul’a dönmesine izin verilemeyeceğini ve kendileri ile birlikte Ankara’ya gidileceğini bildirdi.
  gg5.aa12.yy1920.aaARALIK|BİLECİK MÜLAKATI|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal, Bilecik’te Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki İstanbul heyeti ile görüştü. Görüşme sonucunda heyetin İstanbul’a dönmesine izin verilemeyeceğini ve kendileri ile birlikte Ankara’ya gidileceğini bildirdi.|
  11 ARALIK 1920M.KEMAL'E SUİKAST GİRİŞİMİANKARA HÜKÜMETİ
  İngiliz Ajanı Hintli Mustafa Sagir, Mustafa Kemal'e suikast yapmak için Ankara'ya geldi. Hintli Mustafa Sagir, 24 Mayıs 1921 idam edildi.
  gg11.aa12.yy1920.aaARALIK|M.KEMAL'E SUİKAST GİRİŞİMİ|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Terör|Suikastler|ingiltere|İngiliz Ajanı Hintli Mustafa Sagir, Mustafa Kemal'e suikast yapmak için Ankara'ya geldi. Hintli Mustafa Sagir, 24 Mayıs 1921 idam edildi.|
  10 MAYIS 1921MÜDAFA-İ HUKUK GRUBUANKARA HÜKÜMETİ / Parti ve STKlar
  Kurtuluş Savaşı sürecinde yurdun dört bir tarafında ve çok yakın zamanlarda Müdafaa-i Milliye ve Red-di ilhak cemiyeletleri kurulmuştur.

  Mustafa Kemal'in Anadoluya gönderilmesiyle paralel olarak faaliyete geçen ve her biri bağımsız olarak, belli bir sistematik içinde kurulan bu dernekler, Erzurum Kongresinde alınan kararla aşama aşama birleştirilmiş ve nihayetinde ANADOLU ve RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ adı altında toplanmıştır.

  Erzurum'da, bu cemiyetlere yerleştirilmek üzere askerlikten istifa eden Mustafa Kemal, birleştirilen cemiyetlerin hasılından oluşan Heyeti-i Temsiliye adına, Meclisin açılışına kadar yetkilendirilmiştir.

  Mustafa Kemal resiliğinde toplanan cemiyet, Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla TBMM'nde asıl unsur haline getirilmiş, grubun dışındaki kimseler ilk dönem içinde ayıklanmıştır.

  Bu grup daha sonra CHF ve CHP adını alacak, ancak Mustafa Kemal'in vefatından sonra oluşan yönetimler ile, küresel emperyal güçlerin denetimine girerek, İstiklal Savaşı ve Milli Mücadele döneminde ki ruh ve kimliğini kaybedecektir.
  gg10.aa5.yy1921.aaMAYIS|MÜDAFA-İ HUKUK GRUBU|ANKARA HÜKÜMETİ|Parti ve STKlar|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|Devletin Tesisi|Kurtuluş Savaşı sürecinde yurdun dört bir tarafında ve çok yakın zamanlarda Müdafaa-i Milliye ve Red-di ilhak cemiyeletleri kurulmuştur. Mustafa Kemal'in Anadoluya gönderilmesiyle paralel olarak faaliyete geçen ve her biri bağımsız olarak, belli bir sistematik içinde kurulan bu dernekler, Erzurum Kongresinde alınan kararla aşama aşama birleştirilmiş ve nihayetinde ANADOLU ve RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ adı altında toplanmıştır. Erzurum'da, bu cemiyetlere yerleştirilmek üzere askerlikten istifa eden Mustafa Kemal, birleştirilen cemiyetlerin hasılından oluşan Heyeti-i Temsiliye adına, Meclisin açılışına kadar yetkilendirilmiştir. Mustafa Kemal resiliğinde toplanan cemiyet, Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla TBMM'nde asıl unsur haline getirilmiş, grubun dışındaki kimseler ilk dönem içinde ayıklanmıştır. Bu grup daha sonra CHF ve CHP adını ala
  30 MAYIS 1921ÇANKAYA KÖŞKÜANKARA HÜKÜMETİ
  Çankaya Köşkü, M.Kemal'e armağan edildi. M.Kemal, köşkü bir yazı ile orduya bağışladı.

  gg30.aa5.yy1921.aaMAYIS|ÇANKAYA KÖŞKÜ|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Çankaya Köşkü, M.Kemal'e armağan edildi. M.Kemal, köşkü bir yazı ile orduya bağışladı. £.£..£img src=https://duruvizyon.files.wordpress.com/2019/03/kosk_cankaya.jpg£..£.£|
  16 TEMMUZ 1921ANKARA MAARİF KONGRESİANKARA HÜKÜMETİ / EĞİTİM
  "... Bir millî eğitim programından bahsederken eski devrin hurafelerinden ve fikri vasıflarımızla hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün tesirlerden tamamıyla uzak, millî seciye ve tarihîmize uygun bir kültür kastediyorum.

  Çünki millî dehamız tamamıyla inkişafı, ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir. Gelişigüzel bir yabancı kültür şimdiye kadar takip olunan ecnebi kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir".


  Mustafa Kemal
  gg16.aa7.yy1921.aaTEMMUZ|ANKARA MAARİF KONGRESİ|ANKARA HÜKÜMETİ|EĞİTİM|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Devletin Tesisi|£.£..£b£..£.£"... Bir millî eğitim programından bahsederken eski devrin hurafelerinden ve fikri vasıflarımızla hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün tesirlerden tamamıyla uzak, millî seciye ve tarihîmize uygun bir kültür kastediyorum. Çünki millî dehamız tamamıyla inkişafı, ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir. Gelişigüzel bir yabancı kültür şimdiye kadar takip olunan ecnebi kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir". £.£..£/b£..£.£ Mustafa Kemal|
  Milli Eğitim Sistemi | DuruVizyon.com
  5 AĞUSTOS 1921M.KEMAL BAŞKOMUTANANKARA HÜKÜMETİ / ASKERİ GELİŞMELER
  Mustafa Kemal, Yasama, Yürütme ve Yargı yetkilerini de uhdesine alarak BAŞKOMUTAN oldu. 12 Ağustos tarihinde Mustafa Kemal, Polatlı'da Başkomutan sıfatıyla Ordunun başına geçti.
  gg5.aa8.yy1921.aaAĞUSTOS|M.KEMAL BAŞKOMUTAN|ANKARA HÜKÜMETİ|ASKERİ GELİŞMELER|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|Mustafa Kemal, Yasama, Yürütme ve Yargı yetkilerini de uhdesine alarak BAŞKOMUTAN oldu. 12 Ağustos tarihinde Mustafa Kemal, Polatlı'da Başkomutan sıfatıyla Ordunun başına geçti.|
  26 AĞUSTOS 1921BAŞKOMUTAN EMRİANKARA HÜKÜMETİ / ASKERİ GELİŞMELER
  “Hatt-ı müdafaa yoktur. Sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.”
  gg26.aa8.yy1921.aaAĞUSTOS|BAŞKOMUTAN EMRİ|ANKARA HÜKÜMETİ|ASKERİ GELİŞMELER|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|£.£..£b£..£.£“Hatt-ı müdafaa yoktur. Sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” £.£..£/b£..£.£|
  19 EYLÜL 1921M.KEMAL'E GAZİ ve MAREŞAL ÜNVANIANKARA HÜKÜMETİ
  M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Eylül 337 (19 Eylül 1921) tarihinde Büyük Millet Meclisi'nce ittifakla kendilerine Gazilik Ünvanı ita ve Rütbe-i Samiye-i Müşiri tevcih buyrulmuştur.

  Sakarya Meydan Savaşında yaralanan Mustafa Kemal Paşa'ya Türkiye Büyük Millet Meclisince "Gazi"lik unvanı ile "Mareşal" rütbesinin verildi.

  2002 yılında çıkarılan bir yasa ile ülkemizde her yıl 19 Eylül "Gaziler Günü" olarak kutlanmaktadır.
  gg19.aa9.yy1921.aaEYLÜL|M.KEMAL'E GAZİ ve MAREŞAL ÜNVANI|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 19 Eylül 337 (19 Eylül 1921) tarihinde Büyük Millet Meclisi'nce ittifakla kendilerine Gazilik Ünvanı ita ve Rütbe-i Samiye-i Müşiri tevcih buyrulmuştur. Sakarya Meydan Savaşında yaralanan Mustafa Kemal Paşa'ya Türkiye Büyük Millet Meclisince "Gazi"lik unvanı ile "Mareşal" rütbesinin verildi. 2002 yılında çıkarılan bir yasa ile ülkemizde her yıl 19 Eylül "Gaziler Günü" olarak kutlanmaktadır. |
  1921M.KEMAL'İN "BATI" BAKIŞIANKARA HÜKÜMETİ
  Mustafa Kemal, Batı'nın Türkiye ve Türkler için ne anlama geldiğini her yönüyle ele almış, Batı'yla bağımlılık doğuracak herhangi bir ilişkiye girmemişti. Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde, 1921 sonlarında şunları söylüyordu: "İlkbahara kadar üç ay içinde bu silahları elde edemezsek diplomasi kanallarıyla bir çözüm yolu aramak zorunda kalacağız. Bunu arzu etmiyorum. Biliyorum ki Batı ile uyuşma, Türkiye'nin kaçınılmaz olarak kökleştirilmesi anlamına gelecektir." Bu sözler, savaşın olanaksızlıkları ve silah ihtiyacının yarattığı gerilimlerin duygusal dışa vurumları değildir.

  Türk Kurtuluş Savaşı'nın uluslararası boyutunu açıklarken şunları söylemiştir: "Bana göre Türkiye, Doğu ve Batı Dünyası'nın sınırındaki coğrafi konumuyla ilginç bir rol oynuyor. Bu durum, bir yanı ile yararlı iken, diğer yandan tehlikelidir. Batı emperyalizminin Doğu'ya yayılmasını durdurabileceğimiz için, Türkiye'yi öncü olarak gören bütün Doğu halklarının sevgisini kazanmış bulunuyoruz. Diğer yandan, bu durum bizim için tehlikelidir. Çünkü, Doğu'ya yönelen saldırıların bütün ağırlığı, öncelikle bizim üzerimizde yoğunlaşmış bulunuyor. Türk halkı bu konumu ile gurur duymakta ve Doğu'ya karşı bu görevi yerine getirmekten mutlu olmaktadır."

  Batı emperyalizmi için şunları söyler: "Biz, Batı emperyalizmine karşı yalnızca kurtuluşumuzu sağlamak ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda, Batı emperyalistlerinin, güçleri ve bilinen araçlarıyla Türk milletini emperyalist politikalarına araç olarak kullanmak istemelerine engel oluyoruz. Bununla bütün insanlığa hizmet ettiğimize inanıyoruz."

  Tüm bu ilkelerden 10 Kasım 1938 günü Atatürk'ün yerine geçen İsmet İnönü'nün, Mustafa Kemal'e 1919 yılında, henüz İstanbul'da iken yazdığı mektupta belitttiği üzere vazgeçilecektir. "Bütün memleketi parçalamadan ülkeyi bir Amerikan denetimine bırakmak, yaşayabilmek için tek uygun çare gibidir."
  gg.aa11.yy1921.aa|M.KEMAL'İN "BATI" BAKIŞI|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal, Batı'nın Türkiye ve Türkler için ne anlama geldiğini her yönüyle ele almış, Batı'yla bağımlılık doğuracak herhangi bir ilişkiye girmemişti. Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde, 1921 sonlarında şunları söylüyordu: £.£..£strong£..£.£"İlkbahara kadar üç ay içinde bu silahları elde edemezsek diplomasi kanallarıyla bir çözüm yolu aramak zorunda kalacağız. Bunu arzu etmiyorum. Biliyorum ki Batı ile uyuşma, Türkiye'nin kaçınılmaz olarak kökleştirilmesi anlamına gelecektir."£.£..£/strong£..£.£ Bu sözler, savaşın olanaksızlıkları ve silah ihtiyacının yarattığı gerilimlerin duygusal dışa vurumları değildir. Türk Kurtuluş Savaşı'nın uluslararası boyutunu açıklarken şunları söylemiştir: £.£..£strong£..£.£"Bana göre Türkiye, Doğu ve Batı Dünyası'nın sınırındaki coğrafi konumuyla ilginç bir rol oynuyor. Bu durum, bir yanı ile yararlı iken, diğer yandan tehlikelidir. Batı emperyalizmin
  5 KASIM 1921BAŞKOMUTANLIK SÜRESİ 3 AY UZADIANKARA HÜKÜMETİ
  M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 5 Teşrinisani 337 (5 Kasım 1921) tarihinden itibaren müşarünileyhin Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir.
  gg5.aa11.yy1921.aaKASIM|BAŞKOMUTANLIK SÜRESİ 3 AY UZADI|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 5 Teşrinisani 337 (5 Kasım 1921) tarihinden itibaren müşarünileyhin Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir.|
  1 ŞUBAT 1922REVANDİZ BÖLGESİ İÇİN EMİRANKARA HÜKÜMETİ / ASKERİ GELİŞMELER
  Mustafa Kemal, İngilizlerin Musul’daki siyasi faaliyetleri nedeniyle Milli Müdafaa Vekaleti’ne “Misak-ı Milli sınırları içinde kalan Musul’un kurtarılması amacıyla Revanduz bölgesine bir kısım kuvvet gönderilmesi” emrini verdi.
  gg1.aa2.yy1922.aaŞUBAT|REVANDİZ BÖLGESİ İÇİN EMİR|ANKARA HÜKÜMETİ|ASKERİ GELİŞMELER|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Ortadoğu|ingiltere|Mustafa Kemal, İngilizlerin Musul’daki siyasi faaliyetleri nedeniyle Milli Müdafaa Vekaleti’ne “Misak-ı Milli sınırları içinde kalan Musul’un kurtarılması amacıyla Revanduz bölgesine bir kısım kuvvet gönderilmesi” emrini verdi.|
  5 ŞUBAT 1922BAŞKOMUTANLIK SÜRESİ 3 AY UZADIANKARA HÜKÜMETİ
  M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 5 Şubat 338 (5 Şubat 1922) tarihinden itibaren Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir.
  gg5.aa2.yy1922.aaŞUBAT|BAŞKOMUTANLIK SÜRESİ 3 AY UZADI|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 5 Şubat 338 (5 Şubat 1922) tarihinden itibaren Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir.|
  1 EYLÜL 1922ORDULAR, İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR... İLERİ!ANKARA HÜKÜMETİ / ASKERİ GELİŞMELER
  gg1.aa9.yy1922.aaEYLÜL|ORDULAR, İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR... İLERİ!|ANKARA HÜKÜMETİ|ASKERİ GELİŞMELER|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Milli Mücadele|
  14 OCAK 1923
  ÖLÜM: ZÜBEYDE HANIMANKARA HÜKÜMETİ
  Mustafa Kemal'in annesi olarak bilinen, gerçekte teyzesi olan Zübeyde Hanım, oğlunun evlilik merasimi için geldiği İzmir'de vefat etti.
  Zübeyde Hanım İzmir'de defnedildi.
  gg14.aa1.yy1923.aaOCAK|ÖLÜM: ZÜBEYDE HANIM|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal'in annesi olarak bilinen, gerçekte teyzesi olan Zübeyde Hanım, oğlunun evlilik merasimi için geldiği İzmir'de vefat etti. Zübeyde Hanım İzmir'de defnedildi. |
  29 OCAK 1923
  M.KEMAL LATİFE HANIM İLE EVLENDİANKARA HÜKÜMETİ
  Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'in tanınmış ailelerinden Uşakizade Muammer Bey'in kızı Latife Hanım'la (Uşaklıgil) evlendi. Bu evlilik 2,5 yıl sürecek ve 5 Ağustos 1925'te boşanma ile sonuçlanacaktır.
  gg29.aa1.yy1923.aaOCAK|M.KEMAL LATİFE HANIM İLE EVLENDİ|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'in tanınmış ailelerinden Uşakizade Muammer Bey'in kızı Latife Hanım'la (Uşaklıgil) evlendi. Bu evlilik 2,5 yıl sürecek ve 5 Ağustos 1925'te boşanma ile sonuçlanacaktır.|
  7 ŞUBAT 1923M.KEMAL'İN BALIKESİR CUMA HUTBESİANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
  07 Şubat 1923 BALIKESİR - Zagnos Paşa Camii

  "Ey Millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın esenliği, sevgisi ve iyiliği üzerinize olsun.

  Peygamberimiz efendimiz hazretleri, Cenabı Hak tarafından insanlara dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi seçilmiştir. Temel kanunu, hepimizce bilinmektedir ki, yüce Kur'an'daki mânası açık olan ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz, son dindir. En mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, gerçeğe tamamen uyuyor ve uygun düşüyor.

  Eğer akla, mantığa ve gerçeğe uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi tabiat kanunarı arasında çelişki olması gerekirdi. Çünkü tüm evren kanunlarını yapan Cenabı Hak'tır.

  Arkadaşlar; Cenabı Peygamber çalışmasında iki yere, iki eve sahip bulunuyordu. Biri kendi evi, diğeri Allah'ın evi idi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı. Hazreti Peygamber'in mübarek yolunda bulunduğumuz bu dakikada milletimize; milletimizin bugününe ve geleceğine ait hususları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde Allah'ın huzurunda bulunuyoruz. Beni buna eriştiren Balıkesir'in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu fırsat ile büyük bir sevab kazanacağımı ümit ediyorum.

  Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılmasının gerekli olduğunu düşünmek yani konuşup tartışmak, danışmak için yapılmıştır. Millet işlerinde her kişinin zihnini ayrı ayrı faaliyette bulunması zorunludur. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz ve bağımsızlığımız için, özellikle egemenliğimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşündüklerinizi anlamak istiyorum. Milli amaçlar, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, milletin bütün kişilerinin arzularının, emellerinin sonuçlarından ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.

  Hutbeler hakkında sorulan sorudan anlıyorum ki, bugünkü hutbelerin şekli, milletimizin duygusal fikirleri ve lisanı ile medeni ihtiyaçlarıyla uygun görülmektedir.

  Efendiler, hutbe demek topluma hitabetmek, yani söz söylemek demektir. Hutbenin manası budur.

  Hutbe denildiği zaman bundan birtakım kavram ve manalar çıkarılmamalıdır. Hutbeyi söyleyen hatiptir. Yani söz söyleyen demektir. Biliyoruz ki, Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu mutlu dönemlerde hutbeyi kendisi söylerdi. Gerek Peygamber Efendimiz ve gerek, dört halifenin hutbelerini okuyacak olursanız görürsünüz ki, gerek Peygamberin, gerek dört halifenin söylediği şeyler o günün sorunlarıdır, o günün askeri, idâri, mâli ve siyasi, sosyal konularıdır. İslam toplumunun çoğalması ve İslam ülkeleri gerilemeye başlayınca, Cenabı Peygamber'in ve dört halifenin hutbeyi her yerde bizzat kendilerinin söylemelerine imkân kalmadığından halka söylemek istedikleri şeyleri bildirmeye birtakım kişileri memur etmişlerdir. Bunlar herhalde en büyük ve ileri gelen kişiler idi. Onlar camilerde ve meydanlarda ortaya çıkar, halkı aydınlatmak ve doğru yolu göstermek için bir şart lâzımdı. O da milletin lideri olan kişinin halka doğruyu söylemesi, halkı dinlemesi ve halkı aldatmaması! Halkı genel durumdan haberdar etmek son derece önemlidir. Çünkü, her şey açık söylendiği zaman halkın beyni faaliyet halinde bulunacak iyi şeyleri yapacak ve milletin zararına olan şeyleri reddederek şunun veya bunun arkasından gitmeyecektir. Ancak millete ait olan işleri milletten gizli yaptılar. Hutbelerin halkın anlayamayacağı bir lisanda olması ve onların da bugünün gereklerine ve ihtiyaçlarımıza temas etmemesi, Halife ve Padişah sıfatını taşıyan despotların arkasından köle gibi gitmeye mecbur etmek içindi. Hutbeden amaç halkın aydınlatılması ve ona yol gösterilmesidir, başka şey değildir. Yüz, ikiyüz, hatta bin yıl önceki hutbeleri okumak, insanları cahillik ve çağın gerisinde bırakmak demektir. Hatiplerin normal olarak halkın günlük kullandığı dil ile konuşmaları gereklidir.

  Geçen yıl Millet Meclisi'nde söylediğim bir nutukta demiştim ki "Minberler halkın akılları, vicdanları için bir ilim irfan kaynağı, ışık kaynağı olmuştur." Böyle olabilmek için minberlerde söylenecek sözlerin bilinmesi ve anlaşılması, ilim ve fen gerçeklerine uygun olması lazımdır. Hutbeyi verenlerin siyasi olayları, sosyal ve medeni olayları hergün izlemeleri zorunludur. Bunlar bilinmediği takdirde halka yanlış aşılamalar yapılmış olur. Bu nedenle, hutbeler tamamen Türkçe ve günün gereklerine uygun olmalıdır. Ve olacaktır."
  gg7.aa2.yy1923.aaŞUBAT|M.KEMAL'İN BALIKESİR CUMA HUTBESİ|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Din Tarihi|07 Şubat 1923 BALIKESİR - Zagnos Paşa Camii £.£..£i£..£.£"Ey Millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın esenliği, sevgisi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz efendimiz hazretleri, Cenabı Hak tarafından insanlara dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi seçilmiştir. Temel kanunu, hepimizce bilinmektedir ki, yüce Kur'an'daki mânası açık olan ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz, son dindir. En mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, gerçeğe tamamen uyuyor ve uygun düşüyor. Eğer akla, mantığa ve gerçeğe uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi tabiat kanunarı arasında çelişki olması gerekirdi. Çünkü tüm evren kanunlarını yapan Cenabı Hak'tır. Arkadaşlar; Cenabı Peygamber çalışmasında iki yere, iki eve sahip bulunuyordu. Biri kendi evi, diğeri Allah'ın evi idi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı. Hazreti Peygamber'in m
  17 ŞUBAT 1923
  TBMM REİSLİĞİANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Gazi Mustafa Kemal, ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.
  gg17.aa2.yy1923.aaŞUBAT|TBMM REİSLİĞİ|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Gazi Mustafa Kemal, ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.|
  27 MART 1923M.KEMAL'E AFGAN NİŞANIANKARA HÜKÜMETİ
  M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 27 Mart 339 (27 Mart 1923) tarihinde Afganistan Emiri (Kralı) tarafından Aliyülâlâ Nişanı irsal kılınmıştır.
  Afgan Kralı Amanullah han tarafından 27 mart 1923 tarihinde Atatürk’e verilmiştir. Yuvarlak biçimli gümüş nişanın kenarları şua biçiminde sivri yapılmıştir. Altın kaplama olan orta kısımda bir bina motifi yer alır.Binanın her iki yanında bayrak, alt kısmında çift kılıç kabartması işlenmiştir. Hamaili şemsesinde de nişanla aynı modelde çift zincirle tutturulmuş sekiz parça vardır. Bu parçaları birleştiren meşe dalları arasındaki üst yüzü bombeli plakanın üzerinde güneş kursu motifi yer alır. Bu plakayla aynı modelde yapılmış, halkalı bir parça daha bulunmaktadır. Alüyülala Nişanıdır.
  gg27.aa3.yy1923.aaMART|M.KEMAL'E AFGAN NİŞANI|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 27 Mart 339 (27 Mart 1923) tarihinde Afganistan Emiri (Kralı) tarafından Aliyülâlâ Nişanı irsal kılınmıştır. Afgan Kralı Amanullah han tarafından 27 mart 1923 tarihinde Atatürk’e verilmiştir. Yuvarlak biçimli gümüş nişanın kenarları şua biçiminde sivri yapılmıştir. Altın kaplama olan orta kısımda bir bina motifi yer alır.Binanın her iki yanında bayrak, alt kısmında çift kılıç kabartması işlenmiştir. Hamaili şemsesinde de nişanla aynı modelde çift zincirle tutturulmuş sekiz parça vardır. Bu parçaları birleştiren meşe dalları arasındaki üst yüzü bombeli plakanın üzerinde güneş kursu motifi yer alır. Bu plakayla aynı modelde yapılmış, halkalı bir parça daha bulunmaktadır. Alüyülala Nişanıdır.|
  8 NİSAN 1923DOKUZ UMDEANKARA HÜKÜMETİ / Parti ve STKlar
  İkinci TBMM seçimlerinden önce, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin başkanı olarak Mustafa Kemal tarafından yayımlanan seçim bildirgesidir.
  Umde (ilke) olarak adlandırılan 9 maddeden oluştuğu için bu adla bilinir.
  gg8.aa4.yy1923.aaNİSAN|DOKUZ UMDE|ANKARA HÜKÜMETİ|Parti ve STKlar|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Devletin Tesisi|İkinci TBMM seçimlerinden önce, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin başkanı olarak Mustafa Kemal tarafından yayımlanan seçim bildirgesidir. Umde (ilke) olarak adlandırılan 9 maddeden oluştuğu için bu adla bilinir. |
  Dokuz Umde | DuruVizyon.com
  25 HAZİRAN 1923ANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Mustafa Kemal Paşa, İzmir’den milletvekili seçildi.
  gg25.aa6.yy1923.aaHAZİRAN||ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal Paşa, İzmir’den milletvekili seçildi.|
  9 EYLÜL 1923HALK FIRKASIANKARA HÜKÜMETİ / Parti ve STKlar
  Mustafa Kemal'in yönetiminde 1908 Mondros Antaşması sonrası Milli Mücadele döneminde oluşturulan "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri" 1nci mecliste "Müdafaa-i Hukuk Grubu" olarak faaliyet gösterdi.

  Grup, 9 Eylül 1923’te “Halk Fırkası” adını aldı. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır.

  Cumhuriyet Halk Fırkası 1931 yılına kadar ekonomide liberalizmi, 1929 Büyük Buhran akabinde, 1931’den sonra ekonomide "Devletçilik" ilkesini kabul etti. 1927 yılındaki 2nci büyük kongresinde “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik” CHF’nın dört temel ilkesi olarak benimsenmişti.

  18 Mayıs 1931 tarihinde ki 3ncü büyük kurultayda “Devletçilik” ve “Devrimcilik” ilkeleri de eklenerek Partinin ilkeleri altıya çıkarılmıştır. Partinin amblemi olan 6 ok bu ilkeleri simgelemektedir.

  1935 Kurultayında ise, Parti-Devlet bütünleşmesi hukuki temele oturtuldu.
  gg9.aa9.yy1923.aaEYLÜL|HALK FIRKASI|ANKARA HÜKÜMETİ|Parti ve STKlar|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|CHP ve Türk Halkı|Devletin Tesisi|Mustafa Kemal'in yönetiminde 1908 Mondros Antaşması sonrası Milli Mücadele döneminde oluşturulan "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri" 1nci mecliste "Müdafaa-i Hukuk Grubu" olarak faaliyet gösterdi. Grup, 9 Eylül 1923’te “Halk Fırkası” adını aldı. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır. Cumhuriyet Halk Fırkası 1931 yılına kadar ekonomide liberalizmi, 1929 Büyük Buhran akabinde, 1931’den sonra ekonomide "Devletçilik" ilkesini kabul etti. 1927 yılındaki 2nci büyük kongresinde “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik” CHF’nın dört temel ilkesi olarak benimsenmişti. 18 Mayıs 1931 tarihinde ki 3ncü büyük kurultayda “Devletçilik” ve “Devrimcilik” ilkeleri de eklenerek Partinin ilkeleri altıya çıkarılmıştır. Partinin amblemi olan 6 ok bu ilkeleri simgelemektedir.
  4 EKİM 1923CUMHURİYET İLANI HABERİANKARA HÜKÜMETİ / DIŞ İLİŞKİLER
  Amerikan NewYork Times gazetesi Türkiye'de Meclisin, Cumhuriyet ilan edeceğini yazdı.
  gg4.aa10.yy1923.aaEKİM|CUMHURİYET İLANI HABERİ|ANKARA HÜKÜMETİ|DIŞ İLİŞKİLER|DÜNYA|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|Devletin Tesisi|Diplomasi|amerika|Amerikan NewYork Times gazetesi Türkiye'de Meclisin, Cumhuriyet ilan edeceğini yazdı.|
  29 EKİM 1923 ...
  10 KASIM 1938
  GAZİ M.KEMAL ATATÜRK CUMHURBAŞKANI OLDUANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Unvanı :T.C. 1. Cumhurbaşkanı
  Dönemi :29 Ekim 1923 / 1 Kasım 1927
  Seçim Şekli :TBMM Oylaması
  Dönemi :1 Kasım 1927 / 4 Mayıs 1931
  Seçim Şekli :TBMM Oylaması
  Dönemi :4 Mayıs 1931 / 10 Kasım 1938
  Seçim Şekli :TBMM Oylaması
  Doğum :1881 / Selanik
  Ölüm :10 Kasım 1938 / İstanbul, Dolmabahçe Sarayı
  Memleketi :Selanik
  Mesleği :Asker
  Önceki İşi :T.C. Kurucusu, TBMM Başkanı
  Eşi :Latife Hanım
  Çocukları :Yok
  Özlük Dosyası: 29 Teşrinievvel 339 (29 Ekim 1923) tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti'ne intihap buyrulmuştur.

  1881 yılında Selanik'te doğan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşını sevk ve idare etmiş ve 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, 10 Kasım 1928 tarihinde vefatına kadar 3 dönem Cumhurbaşkanlığı yapmıştır.
  gg29.aa10.yy1923.aaEKİM|GAZİ M.KEMAL ATATÜRK CUMHURBAŞKANI OLDU|ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Ankara Hükumeti Dönemi|M. Kemal|TC Cumhurbaşkanları|Özlük Dosyası: 29 Teşrinievvel 339 (29 Ekim 1923) tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti'ne intihap buyrulmuştur. 1881 yılında Selanik'te doğan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşını sevk ve idare etmiş ve 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, 10 Kasım 1928 tarihinde vefatına kadar 3 dönem Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. |
  TC Cumhurbaşkanları | DuruVizyon.com
  21 KASIM 1923M.KEMAL'E İSTİKLAL MADALYASITEKPARTİ DÖNEMİ
  M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 21 Teşrinisani 339 (21 Kasım 1923) tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası talik olunmuştur.
  gg21.aa11.yy1923.aaKASIM|M.KEMAL'E İSTİKLAL MADALYASI|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: 21 Teşrinisani 339 (21 Kasım 1923) tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası talik olunmuştur.|
  26 AĞUSTOS 1924TÜRKİYE İŞ BANKASITEKPARTİ DÖNEMİ / KURUM, ŞİRKET
  Bankacılıkla ilgili ilk önemli girişim olan Türkiye İş Bankası, 26 Ağustos 1924’de 1 milyon TL sermayeli, anonim şirket şeklinde kurulmuştur.

  Sermayenin %25’lik kısmı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Hindistan’daki Müslümanlarca Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye'ye yardım olarak gönderilen paradan sağlanmış ve Mustafa Kemal %25 pay ile hissedar olmuştur.

  Bankanın ilk genel müdürlüğüne, Celâl Bayar’ın ataması yapıldı. Atatürk genel müdürden sonra yönetim kurulu üyelerini de o dönemin güvenilir kişileri ve yakın dostları arasından bizzat kendisi seçmiştir.
  gg26.aa8.yy1924.aaAĞUSTOS|TÜRKİYE İŞ BANKASI|TEKPARTİ DÖNEMİ|KURUM, ŞİRKET|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|CHP ve Türk Halkı|Devletin Tesisi|Bankacılıkla ilgili ilk önemli girişim olan Türkiye İş Bankası, 26 Ağustos 1924’de 1 milyon TL sermayeli, anonim şirket şeklinde kurulmuştur. Sermayenin %25’lik kısmı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Hindistan’daki Müslümanlarca Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye'ye yardım olarak gönderilen paradan sağlanmış ve Mustafa Kemal %25 pay ile hissedar olmuştur. Bankanın ilk genel müdürlüğüne, Celâl Bayar’ın ataması yapıldı. Atatürk genel müdürden sonra yönetim kurulu üyelerini de o dönemin güvenilir kişileri ve yakın dostları arasından bizzat kendisi seçmiştir. |
  20 MAYIS 1925TEKPARTİ DÖNEMİ
  M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: Murassa Nişanı
  Türk Hava Kurumu’nu kurması nedeniyle Atatürk’e Türk Tayyare Kurumu tarafından 20 mayıs 1925’te verilen platinden murassa nişanın 131 adet pırlanta ve bir adet zümrüt taşı vardır. Büyük taş 2 krattır. Alt ortadaki ay yıldızın her iki yanından açılıp, yukarıya doğru daralan tepe noktasında yıldızla birleşen bir çelenk vardır. Çelengin ortasında tayyare figürü bulunmaktadır. Büyük taş, yıldızın ortasında, zümrüt taş ise tayyarenin ucundadır.
  gg20.aa5.yy1925.aaMAYIS||TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|M.KEMAL ÖZLÜK DOSYASI: Murassa Nişanı Türk Hava Kurumu’nu kurması nedeniyle Atatürk’e Türk Tayyare Kurumu tarafından 20 mayıs 1925’te verilen platinden murassa nişanın 131 adet pırlanta ve bir adet zümrüt taşı vardır. Büyük taş 2 krattır. Alt ortadaki ay yıldızın her iki yanından açılıp, yukarıya doğru daralan tepe noktasında yıldızla birleşen bir çelenk vardır. Çelengin ortasında tayyare figürü bulunmaktadır. Büyük taş, yıldızın ortasında, zümrüt taş ise tayyarenin ucundadır.|
  5 AĞUSTOS 1925TEKPARTİ DÖNEMİ
  Mustafa Kemal ile Latife Hanım boşandı.
  gg5.aa8.yy1925.aaAĞUSTOS||TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal ile Latife Hanım boşandı.|
  18 ŞUBAT 1926
  TEKPARTİ DÖNEMİ
  "Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pâyidar kalacaktır."
  gg18.aa2.yy1926.aaŞUBAT||TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|£.£..£b£..£.££.£..£i£..£.£"Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pâyidar kalacaktır."£.£..£/i£..£.££.£..£/b£..£.£|
  16 HAZİRAN 1926M.KEMAL'E SUİKAST GİRİŞİMİTEKPARTİ DÖNEMİ
  TBMM ilk dönem milletvekillerinden Ziya Hurşit ile Çopur Musa, Lâz İsmail ve Gürcü Yusuf'un 17 Haziran 1926 günü Mustafa Kemal'e bir suikast girişiminde bulunacaklarının ihbar edilmesi üzerine, suikasti yapmakla görevli olanlar yakalandılar. İzmir Suikasti, Mustafa Kemal'e karşı girişilen bir teşebbüs olmakla birlikte, rejime ve anayasaya yönelik bir olay olarak görülmüştür.

  Olaydan hemen sonra eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası milletvekilleri ve isyanla ilgili görülen herkes tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Cafer Tayyar Paşa ve Kâzım Karabekir Paşa da vardı. Kâzım Karabekir Paşa, İsmet Paşanın girişimiyle tutuklanması kaldırılarak serbest bırakılmıştır.

  Ankara İstiklâl Mahkemesi üyelerinin İzmir'e giderek başlattığı sorgulamalar 13 Temmuz 1926'dan sonra 15 kişi hakkında idam kararı verildi. Yakalanamayanlar dışındaki 13 kişinin idam kararı 14 Temmuz'da infaz edildi.

  Mustafa Kemal Paşanın etkisiyle Kâzım Karabekir, Cafer Tayyar, Ali Fuat ve Refet Paşalar beraat ettirildi.

  İzmir Suikastı ile ilgili olarak, eski İttihatçıların mahkemesi ise 18 Temmuz 1926'da Ankara'da yapılmış ve 4 idam kararı da bu mahkeme sonunda verilmiştir. Böylece mahkeme sonucu eski ittihatçılar ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca ülkedeki muhalefet susturulmuştur.
  gg16.aa6.yy1926.aaHAZİRAN|M.KEMAL'E SUİKAST GİRİŞİMİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Terör|Suikastler|TBMM ilk dönem milletvekillerinden Ziya Hurşit ile Çopur Musa, Lâz İsmail ve Gürcü Yusuf'un 17 Haziran 1926 günü Mustafa Kemal'e bir suikast girişiminde bulunacaklarının ihbar edilmesi üzerine, suikasti yapmakla görevli olanlar yakalandılar. İzmir Suikasti, Mustafa Kemal'e karşı girişilen bir teşebbüs olmakla birlikte, rejime ve anayasaya yönelik bir olay olarak görülmüştür. Olaydan hemen sonra eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası milletvekilleri ve isyanla ilgili görülen herkes tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Cafer Tayyar Paşa ve Kâzım Karabekir Paşa da vardı. Kâzım Karabekir Paşa, İsmet Paşanın girişimiyle tutuklanması kaldırılarak serbest bırakılmıştır. Ankara İstiklâl Mahkemesi üyelerinin İzmir'e giderek başlattığı sorgulamalar 13 Temmuz 1926'dan sonra 15 kişi hakkında idam kararı verildi. Yakalanamayanlar dışındaki 13 kişinin idam k
  10 HAZİRAN 1927GAZİ AT KOŞUSUTEKPARTİ DÖNEMİ
  Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu’ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.
  gg10.aa6.yy1927.aaHAZİRAN|GAZİ AT KOŞUSU|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu’ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.|
  30 HAZİRAN 1927M.KEMAL'İN EMEKLİLİĞİTEKPARTİ DÖNEMİ
  Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım Özalp askerlikten emekliye ayrıldılar.
  gg30.aa6.yy1927.aaHAZİRAN|M.KEMAL'İN EMEKLİLİĞİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım Özalp askerlikten emekliye ayrıldılar.|
  1 TEMMUZ 1927M.KEMAL'İN DOMABAHÇE İKAMETİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Mustafa Kemal Atatürk, 8 yıl sonra İstanbul'a döndü ve Dolmabahçe Sarayı'na yerleşti.
  Saray, M.Kemal'in ölümünden sonra, İnönü tarafından kendi çocuklarına kullandırılacaktır.
  gg1.aa7.yy1927.aaTEMMUZ|M.KEMAL'İN DOMABAHÇE İKAMETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|İstanbul|Mustafa Kemal Atatürk, 8 yıl sonra İstanbul'a döndü ve Dolmabahçe Sarayı'na yerleşti. Saray, M.Kemal'in ölümünden sonra, İnönü tarafından kendi çocuklarına kullandırılacaktır. |
  27 AĞUSTOS 1927M.KEMAL'E SUİKAST GİRİŞİMİTEKPARTİ DÖNEMİ
  Gazi Mustafa Kemal’e suikast hazırlamak üzere Sisam Adası’ndan Anadolu’ya geçen Hacı Sami ölü, arkadaşları yaralı olarak yakalandı.
  gg27.aa8.yy1927.aaAĞUSTOS|M.KEMAL'E SUİKAST GİRİŞİMİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Terör|Suikastler|Gazi Mustafa Kemal’e suikast hazırlamak üzere Sisam Adası’ndan Anadolu’ya geçen Hacı Sami ölü, arkadaşları yaralı olarak yakalandı.|
  15 EKİM 1927NUTUKTEKPARTİ DÖNEMİ
  CHP'nin 2nci kongresinde, Atatürk tarafından, 6 günde toplam 36,5 saatte okunmuştur. 1919 ile 1927 yılları arasında ki yaşananları anlatır.
  Telif ve tüm hakları Atatürk tarafından İş Bankasına verilmiştir.

  "Ey Türk Gençliği!

  Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

  Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

  Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı!
  İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!"
  gg15.aa10.yy1927.aaEKİM|NUTUK|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|CHP'nin 2nci kongresinde, Atatürk tarafından, 6 günde toplam 36,5 saatte okunmuştur. 1919 ile 1927 yılları arasında ki yaşananları anlatır. Telif ve tüm hakları Atatürk tarafından İş Bankasına verilmiştir. £.£..£i£..£.££.£..£b£..£.£"Ey Türk Gençliği! £.£..£/b£..£.£ Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz va
  4 KASIM 1927HEYKEL AÇILIŞITEKPARTİ DÖNEMİ / Yatırımlar
  Gazi Mustafa Kemal Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir’de dikilen heykellerinin açılışını yaptı.
  gg4.aa11.yy1927.aaKASIM|HEYKEL AÇILIŞI|TEKPARTİ DÖNEMİ|Yatırımlar|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|CHP ve Türk Halkı|Gazi Mustafa Kemal Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir’de dikilen heykellerinin açılışını yaptı.|
  7 HAZİRAN 1931AYASOFYA'NIN MOZAİKLERİ İÇİN KAZI İZNİ VERİLDİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Amerikalı zenginlerden, İstanbul’daki Bizans eserlerini kurtarmak için para toplayarak, Bizans Enstitüsü’nü kuran Thomas Whittemore’a, Ayasofya Camisi’nin sıvaları altında kalan mozaikleri ortaya çıkarması için 7 Haziran 1931 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla izin verildi.
  Kararın altında Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal ve Başvekil İsmet İnönü’nün imzaları vardı.
  gg7.aa6.yy1931.aaHAZİRAN|AYASOFYA'NIN MOZAİKLERİ İÇİN KAZI İZNİ VERİLDİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|CHP ve Türk Halkı|İstanbul|Devletin Tesisi|amerika|Amerikalı zenginlerden, İstanbul’daki Bizans eserlerini kurtarmak için para toplayarak, Bizans Enstitüsü’nü kuran Thomas Whittemore’a, Ayasofya Camisi’nin sıvaları altında kalan mozaikleri ortaya çıkarması için 7 Haziran 1931 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla izin verildi. Kararın altında Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal ve Başvekil İsmet İnönü’nün imzaları vardı.|
  AYASOFYA | DuruVizyon.com
  5 ŞUBAT 1933TÜRKÇE EZAN TEPKİLERİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  5 Şubat 1933 tarihinde Atatürk, 1 Şubat’ta Bursa’da bir grubun, ezan ve kametin Türkçe okunmasını bahane edip, gösteri yapması üzerine, Ege gezisini yarıda keserek Bursa’ya geldi.

  6 Şubat 1933, Atatürk, Anadolu Ajansına Bursa'daki olayla ilgili şu demeci verdi:

  ''Hadiseye dikkatimizi bilhassa çevirmemizin sebebi, dini siyasete ve herhangi bir tahrike vesile etmeye asla müsamaha etmeyeceğimizin anlaşılmasıdır. Kesin olarak bilinmelidir ki Türk milletinin milli dili ve milli benliği, bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır.''
  gg5.aa2.yy1933.aaŞUBAT|TÜRKÇE EZAN TEPKİLERİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|CHP ve Türk Halkı|5 Şubat 1933 tarihinde Atatürk, 1 Şubat’ta Bursa’da bir grubun, ezan ve kametin Türkçe okunmasını bahane edip, gösteri yapması üzerine, Ege gezisini yarıda keserek Bursa’ya geldi. 6 Şubat 1933, Atatürk, Anadolu Ajansına Bursa'daki olayla ilgili şu demeci verdi: £.£..£i£..£.£''Hadiseye dikkatimizi bilhassa çevirmemizin sebebi, dini siyasete ve herhangi bir tahrike vesile etmeye asla müsamaha etmeyeceğimizin anlaşılmasıdır. Kesin olarak bilinmelidir ki Türk milletinin milli dili ve milli benliği, bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır.''£.£..£/i£..£.£|
  29 EKİM 1933CUMHURİYET'İN ONUNCU YILITEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  "Türk milleti!
  Kurtuluş Şavaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!
  Şu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.

  Yurttaşlarım!
  Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.
  Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.
  Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu, bütün beşeriyette, hakikî huzurun temini yolunda, kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır.

  Büyük Türk milleti!
  On beş yıldan beri, giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün, aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu, bütün medeni âlem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.

  Türk milleti!
  Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.
  Ne mutlu Türk'üm diyene!"
  gg29.aa10.yy1933.aaEKİM|CUMHURİYET'İN ONUNCU YILI|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Devletin Tesisi|"Türk milleti! Kurtuluş Şavaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun! Şu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağ
  4 KASIM 1933
  M.KEMAL'İN SELANİK'TE Kİ EVİTEKPARTİ DÖNEMİ
  Yunanistan hükümeti Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu eve
  "Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan ittihadının müzahiri Gazi Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiştir" yazılı bir levha koydu.

  12 Şubat 1937, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Selanik belediyesince sahibinden satın alınarak Atatürk'ün emrine tahsis edildi.
  gg4.aa11.yy1933.aaKASIM|M.KEMAL'İN SELANİK'TE Kİ EVİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|yunan|Yunanistan hükümeti Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu eve £.£..£i£..£.£"Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan ittihadının müzahiri Gazi Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiştir" £.£..£/i£..£.£ yazılı bir levha koydu. 12 Şubat 1937, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Selanik belediyesince sahibinden satın alınarak Atatürk'ün emrine tahsis edildi.|
  12 OCAK 1934NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYLIĞITEKPARTİ DÖNEMİ
  Yunanistan devlet adamı Venizelos, ödül komitesine gönderdiği bir mektup ile Osmanlı Devleti’nin yaklaşık 7 asırdır Yakın Doğu ve Orta Avrupa’da kan döktüğünü, ancak M. Kemal’in 1923 yılında kurduğu laik, modern Türkiye Cumhuriyeti’yle bu duruma son verdiğini, eski topraklarını terk ederek milli sınırları ile iktifa ettiğini belirtiyor ve bu “katkılarından” dolayı onu Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini ilan ediyordu.

  Ancak o yıla ait Nobel Barış Ödülü, Aralık ayında Almanya Dışişleri Bakanına veridli. Bu arada Ayasofya müzeye çevrilmiş oldu.
  gg12.aa1.yy1934.aaOCAK|NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYLIĞI|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|yunan|Yunanistan devlet adamı Venizelos, ödül komitesine gönderdiği bir mektup ile Osmanlı Devleti’nin yaklaşık 7 asırdır Yakın Doğu ve Orta Avrupa’da kan döktüğünü, ancak M. Kemal’in 1923 yılında kurduğu laik, modern Türkiye Cumhuriyeti’yle bu duruma son verdiğini, eski topraklarını terk ederek milli sınırları ile iktifa ettiğini belirtiyor ve bu “katkılarından” dolayı onu Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini ilan ediyordu. Ancak o yıla ait Nobel Barış Ödülü, Aralık ayında Almanya Dışişleri Bakanına veridli. Bu arada Ayasofya müzeye çevrilmiş oldu. |
  1 KASIM 1934ALATURKA MUSİKİTEKPARTİ DÖNEMİ
  Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa;
  "Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikîde değişikliği kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musikî yüz ağartacak değerden çok uzaktır" dedi.

  2 Kasım 1934, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, radyo programlarından alaturka musikiyi kaldırdı.
  gg1.aa11.yy1934.aaKASIM|ALATURKA MUSİKİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa; £.£..£i£..£.£"Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikîde değişikliği kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musikî yüz ağartacak değerden çok uzaktır"£.£..£/i£..£.£ dedi. 2 Kasım 1934, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, radyo programlarından alaturka musikiyi kaldırdı.|
  24 KASIM 1934
  "ATATÜRK" SOYADITEKPARTİ DÖNEMİ / KANUN, HUKUK
  17 Aralık 1934 tarihinde 24 Kasım 1934 tarihli Kanun'la Kemal öz adlı Cumhurbaşkanı'na verilen Atatürk soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair Kanun, TBMM'de kabul edildi.
  gg24.aa11.yy1934.aaKASIM|"ATATÜRK" SOYADI|TEKPARTİ DÖNEMİ|KANUN, HUKUK|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Devletin Tesisi|17 Aralık 1934 tarihinde 24 Kasım 1934 tarihli Kanun'la Kemal öz adlı Cumhurbaşkanı'na verilen Atatürk soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair Kanun, TBMM'de kabul edildi.|
  9 MAYIS 1935
  KEMALİZMTEKPARTİ DÖNEMİ / Parti ve STKlar
  Cumhuriyet Halk Fırkası Dördüncü Büyük Kurultayı toplandı.
  4. Kurultay, Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı son kurultay oldu.

  Kurultayda "fırka" yerine fransızca eş anlamlısı olan "parti" sözcüğü benimsendi. Altı ok daha ayrıntılı şekilde ele alındı.

  "Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir" denilerek, Kemalizm ilk kez resmi olarak tanımlandı. Yıllar sonra bu ideolojinin Munis Tekinalp (Moiz Kohen) adında bir yahudi olduğu ortaya çıktı.
  gg9.aa5.yy1935.aaMAYIS|KEMALİZM|TEKPARTİ DÖNEMİ|Parti ve STKlar|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|CHP ve Türk Halkı|Devletin Tesisi|Cumhuriyet Halk Fırkası Dördüncü Büyük Kurultayı toplandı. 4. Kurultay, Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı son kurultay oldu. Kurultayda "fırka" yerine fransızca eş anlamlısı olan "parti" sözcüğü benimsendi. Altı ok daha ayrıntılı şekilde ele alındı. "Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir" denilerek, Kemalizm ilk kez resmi olarak tanımlandı. Yıllar sonra bu ideolojinin Munis Tekinalp (Moiz Kohen) adında bir yahudi olduğu ortaya çıktı. |
  21 AĞUSTOS 1935M.KEMAL'E SUİKAST GİRİŞİMİTEKPARTİ DÖNEMİ
  Suriye'den M.Kemal'e suikast yapmak üzere gizlice giriş yapan 5 kişi yakalandı. Olaya Urfa milletvekili Ali Saip Ursavaş'ın da dahil olduğu anlaşıldı.
  Suikasti Çerkez Ethem ve yandaşlarının planladığı ortaya çıktı.
  gg21.aa8.yy1935.aaAĞUSTOS|M.KEMAL'E SUİKAST GİRİŞİMİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Terör|Suikastler|Suriye'den M.Kemal'e suikast yapmak üzere gizlice giriş yapan 5 kişi yakalandı. Olaya Urfa milletvekili Ali Saip Ursavaş'ın da dahil olduğu anlaşıldı. Suikasti Çerkez Ethem ve yandaşlarının planladığı ortaya çıktı.|
  14 EKİM 1935MASON LOCALARI KAPATILDITEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  M.Kemal'in direktifi doğrultusunda Hükümetten gelen telkinler üzerine Türkiye'de faaliyet gösteren Mason Locaları, faliyetlerini kendiliğinden durdurarak, kapanmış oldular.

  M.Kemal’in çevresinde etkin başlıca mason isimler; Şükrü Kaya, Kazım Özalp, Mahzar Germen, Recep Peker, Dr.Mim Kemal Öke idi. Bunlar Cenova locasına ve Barca Mison Cenaplarına bağlıydılar. Türkiye’deki masonların liderleri İbrahim, Abraham Benaroyas ve Mustafa Hakkı Nalçacı idi.

  Mason Localarının kapatılması üzerine Benaroyas, “Cemiyetimize zarar veren ve engelleyenlerin cezası ölüm olmalıdır! O sarı lider ortadan suret-i katiyetle ortadan kaldırılacaktır!” diyecektir. (Yunan, Laiki Foni (Halkın Sesi) Gazetesi, 1 Ağustos 1948)

  Türkiye Büyük Loca’sında, kurulduğu 1909 yılından faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldıkları 1935 yılına kadar seçim tarihi sırasıyla görev yapan Büyük Üstatlar:

  • 1909 Talat Paşa
  • 1911 Faik Süleyman Paşa
  • 1912 Dr.Mehmet Ali Baba (Erel)
  • 1915 Faik Süleyman Paşa (17 Ağustos 1916’da cephede şehit düştü)
  • 1916 Mehmet Cavit Bey
  • 1918 Rıza Tevfik (Bölükbaşı)
  • 1920 Fuad Hulusi (Demirelli)
  • 1921 Dr. Besim Ömer Paşa (Akalın)
  • 1924 Servet Yesari
  • 1925 Fikret Takiyeddin (Onuralp)
  • 1927 Edip Servet (Tör)
  • 1930 Servet Yesari
  • 1930 Mim Kemal (Öke)
  • 1932 Mustafa Hakkı (Nalçacı)
  • 1933 Muhittin Osman (Omay)

  Çalışmalara ara verilmesinden üç yıl kadar sonra, 1938 yılı Haziran ayında yeni Dernekler Kanunu çıkarılmasının ardından Masonların yeniden çalışmalara başlama arzusuyla 1938-1939 yıllarında üç loca oluşturdukları görülmektedir.

  Kapatılan mason localarının tekrar açılmasına, M.Kemal'in öldürülmesindne sonra İsmet İnönü tarafından izin verildi ve el konularak Halkevlerine aktarılan malları iade edildi.
  gg14.aa10.yy1935.aaEKİM|MASON LOCALARI KAPATILDI|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Din Tarihi|Mason|Devletin Tesisi|yunan|M.Kemal'in direktifi doğrultusunda Hükümetten gelen telkinler üzerine Türkiye'de faaliyet gösteren Mason Locaları, faliyetlerini kendiliğinden durdurarak, kapanmış oldular. M.Kemal’in çevresinde etkin başlıca mason isimler; Şükrü Kaya, Kazım Özalp, Mahzar Germen, Recep Peker, Dr.Mim Kemal Öke idi. Bunlar Cenova locasına ve Barca Mison Cenaplarına bağlıydılar. Türkiye’deki masonların liderleri İbrahim, Abraham Benaroyas ve Mustafa Hakkı Nalçacı idi. Mason Localarının kapatılması üzerine Benaroyas, £.£..£b£..£.£“Cemiyetimize zarar veren ve engelleyenlerin cezası ölüm olmalıdır! O sarı lider ortadan suret-i katiyetle ortadan kaldırılacaktır!”£.£..£/b£..£.£ diyecektir. (Yunan, Laiki Foni (Halkın Sesi) Gazetesi, 1 Ağustos 1948) Türkiye Büyük Loca’sında, kurulduğu 1909 yılından faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldıkları 1935 yılına kada
  11 MAYIS 1937
  ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ DEVLETLEŞTİRİLDİTEKPARTİ DÖNEMİ / KURUM, ŞİRKET
  Mustafa Kemal, 29 Ocak 1925 tarihinde Gazi Çiftliği'ni kurmak amacıyla bir miktar arazi satın aldı. 5 Mayıs 1925'te Orman Çiftliği'ni kurdu. Burada bir Köşk yaptırdı ve daha sonra buraya 1932'de bir bira fabrikası tesis etti.

  Mustafa Kemal’in mülkiyetinde bunlardan başka Silifke’de Tekir, Yalova’da Baltacı, Tarsus’ta Piloğlu ve Dörtyol’da Karabasamak çiftlikleri vardı. Bu işletmeleri 1925 yılından sonra tarım alanında yeniliklerin uygulatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kullanıyordu.

  Falih Rıfkı Atay'ın hatıratına göre; Serveti Fünun dergisinin sahibi, işadamı, milletvekili Ahmet İhsan Tokgöz ile İnönü'nün eniştesi Kudüslü Abdürrezzak, İstanbul'daki Bomonti Bira Fabrikası'nın hisselerini satın alarak yönetim kuruluna girmişlerdi.

  Ancak Bomonti, Ankara'daki Orman Çiftliği Bira Fabrikası ile rekabet etmekte zorlanmaktaydı. Çünkü Ankara'daki fabrikanın birası kaliteli, üretim kapasitesi de yüksekti. Bunun üzerine Kudüslü enişte ile Tokgöz, İsmet Paşa'dan ricacı oldular.

  İnönü'nün yaptığı baskılar sonucu Atatürk, 11 Mayıs 1937 tarihinde tüm çiftliklerini ve içerisindeki köşk ve tesisleri, hükümete bedelsiz devretmiştir.

  Çiftlikte bulunan bira fabrikası 6.7.1939 tarih ve 3697 sayılı Kanun’la dönemin TEKEL Genel Müdürlüğü’ne devredilmiş, bir müddet daha üretim yaptıktan sonra kapatılmıştır.

  Atatürk’ün devlete devrettiği çiftlikler, 7.1.1938 gün ve 3308 sayılı yasa ile Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu’na dönüştürüldü. Daha sonra başkaca diğer çiftlik ve işletmeler de bu kuruma katıldı. Daha sonra kurum, Zirai Kombinalar İdaresi ile 1 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5433 sayılı yasa ile birleştirilerek, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür.
  gg11.aa5.yy1937.aaMAYIS|ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ DEVLETLEŞTİRİLDİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|KURUM, ŞİRKET|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Mustafa Kemal, 29 Ocak 1925 tarihinde Gazi Çiftliği'ni kurmak amacıyla bir miktar arazi satın aldı. 5 Mayıs 1925'te Orman Çiftliği'ni kurdu. Burada bir Köşk yaptırdı ve daha sonra buraya 1932'de bir bira fabrikası tesis etti. Mustafa Kemal’in mülkiyetinde bunlardan başka Silifke’de Tekir, Yalova’da Baltacı, Tarsus’ta Piloğlu ve Dörtyol’da Karabasamak çiftlikleri vardı. Bu işletmeleri 1925 yılından sonra tarım alanında yeniliklerin uygulatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kullanıyordu. Falih Rıfkı Atay'ın hatıratına göre; Serveti Fünun dergisinin sahibi, işadamı, milletvekili Ahmet İhsan Tokgöz ile İnönü'nün eniştesi Kudüslü Abdürrezzak, İstanbul'daki Bomonti Bira Fabrikası'nın hisselerini satın alarak yönetim kuruluna girmişlerdi. Ancak Bomonti, Ankara'daki Orman Çiftliği Bira Fabrikası ile rekabet etmekte zorlanmaktaydı. Çünkü Ankara'daki fabrikanın biras
  19 EYLÜL 1937
  M.KEMAL'İN İNÖNÜ'YE GÜVENSİZLİĞİ ve EMEKLİ ETMESİTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Atatürk, İsmet İnönü ile huzurnun gittikçe bozulması üzerine, yine yaşadıkları bir fikir ayrılığından sonra

  "Siz yorulmuşsunuz Paşa!... Sinirleriniz bozulmuş!.. Yalnız sinirleriniz olsa yine de zarar vermez ama düşünce selametini de kaybetmişsiniz! Acele dinlenmeğe ihtiyacınız var! Size izin veriyorum, yerinize kimin vekâlet edeceğini yarın ajanstan öğrenirsiniz!...”

  diyerek kendisinin dinlenmesini istemiştir. Bu durum Anadolu Ajansından 21 Eylül 1937 tarihinde

  “Başvekil Malatya mebusu İsmet İnönü’ye talep ve ricası üzerine Reisicumhur Atatürk tarafından bir buçuk ay mezuniyet verilmiş ve Başvekâlet vekâletine İktisat Vekili vekâleten Bayar tayin edilmiştir.” şeklinde duyurulmuştur.
  gg19.aa9.yy1937.aaEYLÜL|M.KEMAL'İN İNÖNÜ'YE GÜVENSİZLİĞİ ve EMEKLİ ETMESİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|CHP ve Türk Halkı|Devletin Tesisi|Atatürk, İsmet İnönü ile huzurnun gittikçe bozulması üzerine, yine yaşadıkları bir fikir ayrılığından sonra "Siz yorulmuşsunuz Paşa!... Sinirleriniz bozulmuş!.. Yalnız sinirleriniz olsa yine de zarar vermez ama düşünce selametini de kaybetmişsiniz! Acele dinlenmeğe ihtiyacınız var! Size izin veriyorum, yerinize kimin vekâlet edeceğini yarın ajanstan öğrenirsiniz!...” diyerek kendisinin dinlenmesini istemiştir. Bu durum Anadolu Ajansından 21 Eylül 1937 tarihinde £.£..£i£..£.£“Başvekil Malatya mebusu İsmet İnönü’ye talep ve ricası üzerine Reisicumhur Atatürk tarafından bir buçuk ay mezuniyet verilmiş ve Başvekâlet vekâletine İktisat Vekili vekâleten Bayar tayin edilmiştir.” £.£..£/i£..£.£şeklinde duyurulmuştur. |
  4 KASIM 1937M.KEMAL'İN MARK TWAİN ÜYELİĞİTEKPARTİ DÖNEMİ
  Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.
  gg4.aa11.yy1937.aaKASIM|M.KEMAL'İN MARK TWAİN ÜYELİĞİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.|
  1937M.KEMAL'İN SAĞLIK DURUMUTEKPARTİ DÖNEMİ
  M.Kemal'i muayene eden Prof.Dr.Nihat Reşat Belger'in teşhisi; "Karaciğer üç parmak kadar büyümüş ve sertleşmiştir." şeklinde olmuştur. Bu teşhiş ardından başlayan tedavi sürecinde, M.Kemal'e, mason doktorlar tarafından "sinir sistemini tahrib edecek ilaçlar" verilerek ilk zehirlemenin gerçekleştiği iddia edilmektedir.
  gg.aa12.yy1937.aa|M.KEMAL'İN SAĞLIK DURUMU|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Mason|M.Kemal'i muayene eden Prof.Dr.Nihat Reşat Belger'in teşhisi; "Karaciğer üç parmak kadar büyümüş ve sertleşmiştir." şeklinde olmuştur. Bu teşhiş ardından başlayan tedavi sürecinde, M.Kemal'e, mason doktorlar tarafından "sinir sistemini tahrib edecek ilaçlar" verilerek ilk zehirlemenin gerçekleştiği iddia edilmektedir.|
  14 HAZİRAN 1938M.KEMAL'İN AFET İNAN'A MEKTUBUTEKPARTİ DÖNEMİ
  Savarona Yatı 14.6.1938

  Afet,

  H. R. Soyak ile, benden mektup beklediğini bildirmiştin. Arzun her gün hatırımdadır. Şifahen Celal'e (Üner) telefonla bildirmek üzere söylemekteyim. Ancak henüz kendim bir şey tespit edemedim.

  Vazifem şudur: Bence doktorların yanlış görüş ve hükümleri sebebiyle hastalık durmamış, ilerlemiştir. Vakitsiz ayağa kalkmak, yürümek hususiyetiyle burunda yapılan atuşman üzerine gelen kusma neticesi, yapılan istirahatleri hiçe indirmiştir. İstanbul'a gelince, Hükümet reyimi almaya lüzum görmeksizin Fissenger'yi getirtti. Yeniden tetkik, muayene yapıldık. Karaciğeri eski halinden farksız ve karnı birkaç kiloluk birikmiş su ve gaz dolayısıyla şişkin ve defigüre bir halde buldular. Şimdilik Temmuz on beşe kadar yeni tiretman ve yeni rejim altında repo apsolüyü (Kesin istirahati) zaruri buldular. Bunun esası da yatak ve şezlong istirahatidir. Bu müddet sonunda Fissenger tekrar gelecektir. Umumi ahvalim iyidir. Tamamen iadeli afiyet ümit ve va'di kuvvetlidir. Senin için asla merakı ve endişeyi mucip olmamalıdır. Serinkanlılıkla imtihanlarını vererek muvaffakiyetle dönmeni bekler ve muhabbetle gözlerinden öperim.

  İkamet için Savarona'yı tercih ettiler. Yat şimdilik saray karşısında demirlidir.

  Malûmun olan devlet işleri için Başbakan ve diğer bakanlar sık sık gelip yatta misafir olmaktadırlar.

  Nutuk'unu Şükrü Kaya Türkçeye çevirmektedir. Matbuata verilecektir.

  K. Atatürk
  gg14.aa6.yy1938.aaHAZİRAN|M.KEMAL'İN AFET İNAN'A MEKTUBU|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Savarona Yatı 14.6.1938 Afet, H. R. Soyak ile, benden mektup beklediğini bildirmiştin. Arzun her gün hatırımdadır. Şifahen Celal'e (Üner) telefonla bildirmek üzere söylemekteyim. Ancak henüz kendim bir şey tespit edemedim. Vazifem şudur: Bence doktorların yanlış görüş ve hükümleri sebebiyle hastalık durmamış, ilerlemiştir. Vakitsiz ayağa kalkmak, yürümek hususiyetiyle burunda yapılan atuşman üzerine gelen kusma neticesi, yapılan istirahatleri hiçe indirmiştir. İstanbul'a gelince, Hükümet reyimi almaya lüzum görmeksizin Fissenger'yi getirtti. Yeniden tetkik, muayene yapıldık. Karaciğeri eski halinden farksız ve karnı birkaç kiloluk birikmiş su ve gaz dolayısıyla şişkin ve defigüre bir halde buldular. Şimdilik Temmuz on beşe kadar yeni tiretman ve yeni rejim altında repo apsolüyü (Kesin istirahati) zaruri buldular. Bunun esası da yatak ve şezlong istirahatidir. Bu müddet sonunda Fis
  30 HAZİRAN 1938M.KEMAL'E İHANET PLANITEKPARTİ DÖNEMİ
  Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, İsmet İnönü'ye yazdığı mektubta;
  M.Kemal'in sağlığı üzerine yaptıkları planın, kendisinin şikayetine karşın "yolunda seyir ettiği"ni ve İnönü'nün Cumhurreis'liğinin yaklaştığını ifade etmektedir.
  Bakan Kaya, 1950'de, üyesi olduğu Mason Locasından bir arkadaşına yazdığı mektupta, Kasım 1938'e Büyük Kurtuluş diyecektir.
  gg30.aa6.yy1938.aaHAZİRAN|M.KEMAL'E İHANET PLANI|TEKPARTİ DÖNEMİ|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|CHP ve Türk Halkı|Mason|Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, İsmet İnönü'ye yazdığı mektubta; £.£..£b£..£.£M.Kemal'in sağlığı üzerine yaptıkları planın, kendisinin şikayetine karşın "yolunda seyir ettiği"ni ve İnönü'nün Cumhurreis'liğinin yaklaştığını£.£..£/b£..£.£ ifade etmektedir. Bakan Kaya, 1950'de, üyesi olduğu Mason Locasından bir arkadaşına yazdığı mektupta, Kasım 1938'e Büyük Kurtuluş diyecektir. |
  17 TEMMUZ 1938M.KEMAL'İN SAĞLIK DURUMUTEKPARTİ DÖNEMİ
  Hastalığı iyice artan ve karın bölgesinde su toplanmaya başlayan Mustafa Kemal Atatürk, ilk defa ağır bir komaya girdi.

  Prof. Eppinger ve Prof. Bergmann'ın Atatürk'le ilgili teşhisleri 'siroz' oldu.
  gg17.aa7.yy1938.aaTEMMUZ|M.KEMAL'İN SAĞLIK DURUMU|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Hastalığı iyice artan ve karın bölgesinde su toplanmaya başlayan Mustafa Kemal Atatürk, ilk defa ağır bir komaya girdi. Prof. Eppinger ve Prof. Bergmann'ın Atatürk'le ilgili teşhisleri 'siroz' oldu.|
  30 TEMMUZ 1938M.KEMAL'İN SAĞLIK DURUMUTEKPARTİ DÖNEMİ
  Prof.Dr.Neşet Ömer İrdelp, M.Kemal'i muayenesinde, kalbinin kuvvetli olduğunu düşündüğü halde, bundan sadece 4 gün sonra kuvvetlendirici ilaç uyguladı.
  gg30.aa7.yy1938.aaTEMMUZ|M.KEMAL'İN SAĞLIK DURUMU|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Prof.Dr.Neşet Ömer İrdelp, M.Kemal'i muayenesinde, kalbinin kuvvetli olduğunu düşündüğü halde, bundan sadece 4 gün sonra kuvvetlendirici ilaç uyguladı.|
  24 AĞUSTOS 1938M.KEMAL'İN SAĞLIK DURUMUTEKPARTİ DÖNEMİ
  Prof.Dr.N.Fissinger’ın uyguladığı ilaçlı tedavi M.Kemal üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiler ortaya çıkardı.
  gg24.aa8.yy1938.aaAĞUSTOS|M.KEMAL'İN SAĞLIK DURUMU|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Prof.Dr.N.Fissinger’ın uyguladığı ilaçlı tedavi M.Kemal üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiler ortaya çıkardı.|
  5 EYLÜL 1938M.KEMAL'İN VASİYETİTEKPARTİ DÖNEMİ / Parti ve STKlar
  Bilinen ve kamuoyuna açıklanan vasiyetname şu şekildedir.

  “Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:
 • 1) Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.
 • 2) Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule’ye ayda bin, Afet’e 800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile’ye şimdiki yüzer lira verilecektir.
 • 3) Sabiha Gökçen’e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.
 • 4) Makbule’nin yaşadığı müddetçe Çankaya’da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.
 • 5) İsmet İnönü’nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır.
 • 6) Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil kurumlarına tahsis edilecektir.”

  Bunun dışında, gizli olarak hazırlanmış ve kayıt altına alınmış çok daha detaylı başka bir vasiyeti TSK uhdesinde mevcuttur.

 • gg5.aa9.yy1938.aaEYLÜL|M.KEMAL'İN VASİYETİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|Parti ve STKlar|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Bilinen ve kamuoyuna açıklanan vasiyetname şu şekildedir. “Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum: £.£..£li£..£.£1) Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır. £.£..£li£..£.£2) Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule’ye ayda bin, Afet’e 800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile’ye şimdiki yüzer lira verilecektir. £.£..£li£..£.£3) Sabiha Gökçen’e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir. £.£..£li£..£.£4) Makbule’nin yaşadığı müddetçe Çankaya’da oturduğu ev de emrinde kalacaktır. £.£..£li£..£.£5) İsmet İnönü’nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. £.£..£li£..£.£6) Her sene nemadan mütebaki miktar yar
  8 KASIM 1938M.KEMAL'İN SAĞLIK DURUMUTEKPARTİ DÖNEMİ
  Atatürk için doktorlar heyetinin, 8 Kasım günü düzenlediği rapor ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterli’ğinin yaptığı açıklama şöyleydi:

  Riyaseticumhur Umumi Katipliği’nden
 • (1).Bugün ikinci teşrinisaninin (Kasım) 8. Salı günü saat 23’te Reisicumhur Atatürk’ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri tarafından verilen rapor ikinci maddededir.
 • (2).Bugün saat 18.30’da hastalık birdenbire normal seyrinden çıkarak şiddetlenmiş ve sıhhi vaziyetleri yeniden ciddiyet kesbetmiştir. Hararet derecesi 36.4, Nabız: Muntazam-100, Nefes:22’dir.
 • gg8.aa11.yy1938.aaKASIM|M.KEMAL'İN SAĞLIK DURUMU|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Atatürk için doktorlar heyetinin, 8 Kasım günü düzenlediği rapor ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterli’ğinin yaptığı açıklama şöyleydi: Riyaseticumhur Umumi Katipliği’nden £.£..£li£..£.£(1).Bugün ikinci teşrinisaninin (Kasım) 8. Salı günü saat 23’te Reisicumhur Atatürk’ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri tarafından verilen rapor ikinci maddededir. £.£..£li£..£.£(2).Bugün saat 18.30’da hastalık birdenbire normal seyrinden çıkarak şiddetlenmiş ve sıhhi vaziyetleri yeniden ciddiyet kesbetmiştir. Hararet derecesi 36.4, Nabız: Muntazam-100, Nefes:22’dir. |
  10 KASIM 1938M.KEMAL'İN DOKTORLARI TEKPARTİ DÖNEMİ
 • M.Kemal'i sürekli kontrol eden hekimler: Prof.Dr.Neşet Ömer İrdelp ve Prof.Dr.Nihad Reşad Belger
 • Gerektiğinde danışılan hekimler: Prof.Dr.Akil Muhtar Özden, Prof.Dr.Süreyya Hidayet Sertel, Prof.Dr.Mim Kemal Öke, Prof.Dr.Samuel Abrevaya Marmaralı, Dr.Mehmet Kamil Ber ve Prof.Dr.Mustafa Hayrullah Diker.
 • Dönemin Sağlık Bakanı: Dr.İ.Refik Saydam
 • Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: Prof.Dr.Asım Arar
 • Bunların dışında, Paris’ten Prof.Dr.N.Fissinger (3 defa), Berlin’den Prof.Dr.Von Bergman, Viyana’dan Prof.Dr.H.Epinger isimli doktorlar da görev aldılar.
 • gg10.aa11.yy1938.aaKASIM|M.KEMAL'İN DOKTORLARI |TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|£.£..£li£..£.£M.Kemal'i sürekli kontrol eden hekimler: Prof.Dr.Neşet Ömer İrdelp ve Prof.Dr.Nihad Reşad Belger £.£..£li£..£.£Gerektiğinde danışılan hekimler: Prof.Dr.Akil Muhtar Özden, Prof.Dr.Süreyya Hidayet Sertel, Prof.Dr.Mim Kemal Öke, Prof.Dr.Samuel Abrevaya Marmaralı, Dr.Mehmet Kamil Ber ve Prof.Dr.Mustafa Hayrullah Diker. £.£..£li£..£.£Dönemin Sağlık Bakanı: Dr.İ.Refik Saydam £.£..£li£..£.£Sağlık Bakanlığı Müsteşarı: Prof.Dr.Asım Arar £.£..£li£..£.£Bunların dışında, Paris’ten Prof.Dr.N.Fissinger (3 defa), Berlin’den Prof.Dr.Von Bergman, Viyana’dan Prof.Dr.H.Epinger isimli doktorlar da görev aldılar. |
  10 KASIM 1938
  ÖLÜM: M. KEMAL ATATÜRKTEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Resmi "Ölüm Raporu" birkaç kere değiştirildi. Halka duyurulan ölüm nedeni "siroz" olsa da genel olarak "zehirlenerek öldürüldüğü" kabul görmektedir.

  Ölümünün sorumluluğunu çevresine yerleşik mason unsurlar çeşitli tarihlerdeki beyanları ile üstlenmiştir.
  gg10.aa11.yy1938.aaKASIM|ÖLÜM: M. KEMAL ATATÜRK|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Mason|Yıl Dönümü|Önemli Gün ve Dönemler|Devletin Tesisi|Terör|Suikastler|Darbeler Tarihi|Resmi "Ölüm Raporu" birkaç kere değiştirildi. Halka duyurulan ölüm nedeni "siroz" olsa da genel olarak "zehirlenerek öldürüldüğü" kabul görmektedir. Ölümünün sorumluluğunu çevresine yerleşik mason unsurlar çeşitli tarihlerdeki beyanları ile üstlenmiştir. |
  16 KASIM 1938M.KEMAL'İN NAAŞI KATAFALKA KONULDUTEKPARTİ DÖNEMİ
  Atatürk'ün nââşı Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka kondu.
  gg16.aa11.yy1938.aaKASIM|M.KEMAL'İN NAAŞI KATAFALKA KONULDU|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Atatürk'ün nââşı Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka kondu.|
  19 KASIM 1938M.KEMAL'İN CENAZE NAMAZITEKPARTİ DÖNEMİ
  Atatürk'ün cenazesi Dolmabahçe’den alınıp Ankara’ya gönderileceği sırada kardeşi Makbule Atadan’ın isteği üzerine cenaze namazı kılındı.

  Dolmabahçe Sarayı’nın muayede salonunda, Ankara’ya nakil töreninin başlamasından hemen önce, 19 Kasım 1938 sabahı saat sekizi on geçe kılındı. Namazı İslam Tetkik Enstitüsü Başkanı daha sonradan da Diyanet İşleri Başkanlığı’nı yürüten Şerafettin Yaltkaya kıldırdı. Ezan Türkçe okundu. Namaz 2.5 dakika sürdü. Bu önemli anın fotoğrafı maalesef yoktur.

  Dolmabahçe’deki katafalkın önünde halkın büyük bir ilgisi vardı. Hatta yaşanan izdihamda ezilenler oldu ve 11 kişi hayatını kaybetti.
  gg19.aa11.yy1938.aaKASIM|M.KEMAL'İN CENAZE NAMAZI|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Atatürk'ün cenazesi Dolmabahçe’den alınıp Ankara’ya gönderileceği sırada kardeşi Makbule Atadan’ın isteği üzerine cenaze namazı kılındı. Dolmabahçe Sarayı’nın muayede salonunda, Ankara’ya nakil töreninin başlamasından hemen önce, 19 Kasım 1938 sabahı saat sekizi on geçe kılındı. Namazı İslam Tetkik Enstitüsü Başkanı daha sonradan da Diyanet İşleri Başkanlığı’nı yürüten Şerafettin Yaltkaya kıldırdı. Ezan Türkçe okundu. Namaz 2.5 dakika sürdü. Bu önemli anın fotoğrafı maalesef yoktur. Dolmabahçe’deki katafalkın önünde halkın büyük bir ilgisi vardı. Hatta yaşanan izdihamda ezilenler oldu ve 11 kişi hayatını kaybetti. |
  21 KASIM 1938
  M.KEMAL'İN NAAŞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDETEKPARTİ DÖNEMİ
  Atatürk'ün naaşı büyük bir törenle 19 Kasım 1938 günü Dolmabahçe'den alınarak, önce Yavuz zırhlısına, sonra da Haydarpaşa'dan trene nakledildi. Naaş, buradan Büyük Millet Meclisi önündeki katafalkla taşındı.

  21 Kasım 1938 de Ankara Etnografya Müzesi büyük salonuna konuldu. Ankara Etnoğrafya Müzesi 1927 yılında yapıldı. Atatürk'ün ölümünden sonra, girişteki büyük salonun, Anıtkabir tamamlanıncaya kadar Geçici Kabir olması düşünüldü. Bu salon, 10 Kasım 1953 tarihinde Anıtkabir'e nakline kadar 15 yıl süre ile Anıtkabir vazifesi görmüş, devlet başkanları, yerli ve yabancı heyetler ve halk tarafından ziyaret edilmiştir.

  Tabut kaldırıldıktan sonra, Geçici Kabir yerindeki mermer set üzerine şu kitabe konmuştur. “Burası 10.11.1938'de sonsuzluğa ulaşan Atatürk’ün 21.11.1938'den 10.11.1953'e kadar yattığı yerdir.”
  gg21.aa11.yy1938.aaKASIM|M.KEMAL'İN NAAŞI ETNOĞRAFYA MÜZESİNDE|TEKPARTİ DÖNEMİ|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Atatürk'ün naaşı büyük bir törenle 19 Kasım 1938 günü Dolmabahçe'den alınarak, önce Yavuz zırhlısına, sonra da Haydarpaşa'dan trene nakledildi. Naaş, buradan Büyük Millet Meclisi önündeki katafalkla taşındı. 21 Kasım 1938 de Ankara Etnografya Müzesi büyük salonuna konuldu. Ankara Etnoğrafya Müzesi 1927 yılında yapıldı. Atatürk'ün ölümünden sonra, girişteki büyük salonun, Anıtkabir tamamlanıncaya kadar Geçici Kabir olması düşünüldü. Bu salon, 10 Kasım 1953 tarihinde Anıtkabir'e nakline kadar 15 yıl süre ile Anıtkabir vazifesi görmüş, devlet başkanları, yerli ve yabancı heyetler ve halk tarafından ziyaret edilmiştir. Tabut kaldırıldıktan sonra, Geçici Kabir yerindeki mermer set üzerine şu kitabe konmuştur. “Burası 10.11.1938'de sonsuzluğa ulaşan Atatürk’ün 21.11.1938'den 10.11.1953'e kadar yattığı yerdir.” |
  18 ŞUBAT 1941ANITKABİR MİMARİ YARIŞMASITEKPARTİ DÖNEMİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.

  5 Nisan 1941, Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı; Emin Onat ve Orhan Arda'nın teklif ettikleri proje seçildi.
  gg18.aa2.yy1941.aaŞUBAT|ANITKABİR MİMARİ YARIŞMASI|TEKPARTİ DÖNEMİ|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi. 5 Nisan 1941, Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı; Emin Onat ve Orhan Arda'nın teklif ettikleri proje seçildi.|
  9 EKİM 1944ANITKABİR'İN TEMELİ ATILDITEKPARTİ DÖNEMİ / Parti ve STKlar
  Hükümetin kararı yayımlanan tebliğle açıklandı.

  1941 de açılan proje yarışmasının sonucunda, Bakanlar Kurulu, İstanbul Mimarlık Fakültesi Profesörü Emin Onat ile Doçent Orhan Arda'nın projelerinin tadilattan geçirilerek uygulanmasına karar verdi. Anıtkabir'in temelini Başbakan Şükrü Saracoğlu attı.

  Atatürk'ün ölümünden tam 6 sene sonra kabrinin temel atılmış oldu!
  gg9.aa10.yy1944.aaEKİM|ANITKABİR'İN TEMELİ ATILDI|TEKPARTİ DÖNEMİ|Parti ve STKlar|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|Hükümetin kararı yayımlanan tebliğle açıklandı. 1941 de açılan proje yarışmasının sonucunda, Bakanlar Kurulu, İstanbul Mimarlık Fakültesi Profesörü Emin Onat ile Doçent Orhan Arda'nın projelerinin tadilattan geçirilerek uygulanmasına karar verdi. Anıtkabir'in temelini Başbakan Şükrü Saracoğlu attı. Atatürk'ün ölümünden tam 6 sene sonra kabrinin temel atılmış oldu!|
  10 KASIM 1947M.KEMAL İÇİN MEVLÜD OKUTULDUTEKPARTİ DÖNEMİ / Parti ve STKlar
  8 Kasım 1947 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde şu haber çıktı: "Atatürk’ün hemşiresi Bayan Makbule (Atadan) tarafından (...) ilk defâ olarak Atatürk’ün ruhuna bir mevlid okutulacaktır."
  gg10.aa11.yy1947.aaKASIM|M.KEMAL İÇİN MEVLÜD OKUTULDU|TEKPARTİ DÖNEMİ|Parti ve STKlar|İÇ|Tek Parti Dönemi|M. Kemal|8 Kasım 1947 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde şu haber çıktı: £.£..£b£..£.£"Atatürk’ün hemşiresi Bayan Makbule (Atadan) tarafından (...) ilk defâ olarak Atatürk’ün ruhuna bir mevlid okutulacaktır."£.£..£/b£..£.£ |
  25 TEMMUZ 1951ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNUAdnan Menderes Dönemi / KANUN, HUKUK
  Demokrat Partinin seçimi kazanması ve ardından Türkçe Ezan uygulamasının kaldırılması ile ülkede bir anda özellikle Atatürk büstlerine karşı eylemler başlatıldı.

  Daha önce cezası olmayan, provakasyon amaçlı bu eylemlere tedbir alabilmek için 25 Temmuz 1951 tarih 5816 numaralı Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarıldı.
  gg25.aa7.yy1951.aaTEMMUZ|ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNU|Adnan Menderes Dönemi|KANUN, HUKUK|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|M. Kemal|Demokrat Partinin seçimi kazanması ve ardından Türkçe Ezan uygulamasının kaldırılması ile ülkede bir anda özellikle Atatürk büstlerine karşı eylemler başlatıldı. Daha önce cezası olmayan, provakasyon amaçlı bu eylemlere tedbir alabilmek için 25 Temmuz 1951 tarih 5816 numaralı Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarıldı. |
  İlgili Bağlantı için Tıklayınız.
  1 EYLÜL 1953
  ANITKABİR'İN İNŞAATI TAMAMLANDIAdnan Menderes Dönemi / Parti ve STKlar
  Celal Bayar ve Adnan Menderes'in yoğun ilgi ve çabaları ile İnönü döneminde ödenek ayrılmayan ve her türlü gecikmeye yer verilen Anıtkabir inşaatı nihayet tamamlandı.

  10 Kasım 1953 tarihinde Atatürk'ün naaşı, törenle yeni istirahatgahına defnedildi.

  Atatürk'ün, sağlığında son bir yıl kendisiyle hiç görüşmediği ve ölümünden sonra da hiç bir törene katılmayan İnönü, yine bu törene de katılmadı.
  gg1.aa9.yy1953.aaEYLÜL|ANITKABİR'İN İNŞAATI TAMAMLANDI|Adnan Menderes Dönemi|Parti ve STKlar|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|M. Kemal|Celal Bayar ve Adnan Menderes'in yoğun ilgi ve çabaları ile İnönü döneminde ödenek ayrılmayan ve her türlü gecikmeye yer verilen Anıtkabir inşaatı nihayet tamamlandı. 10 Kasım 1953 tarihinde Atatürk'ün naaşı, törenle yeni istirahatgahına defnedildi. Atatürk'ün, sağlığında son bir yıl kendisiyle hiç görüşmediği ve ölümünden sonra da hiç bir törene katılmayan İnönü, yine bu törene de katılmadı. |