Tarihin Zaman İçinde Akışı
Osmanlı Sultanları

TARİHOLAY
1326
ORHAN GAZİOrhan Gazi / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :ORHAN GAZİ
Açıklama :Osmanlı sultanlarının ikincisi.
Babası :Osman Gazi
Annesi :Mal Hatun / Türk
Doğumu :1288 / Söğüt
Selefi :Osman Gazi
Sebebi :Vefat
Dönemi :1326-1360
Devri :Kuruluş Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :I.Murad Hüdavendigar
Vefatı :1360
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :Bursa, Hisar içinde Osmaniye meydanında Gümüşlü Kümbet yanındaki türbe.
Sadrazamları :Alaüddin Paşa
Süleyman Paşa
Mahmutoğlu Nizamüddin Paşa
Hacı Paşa
Sinanüddin Yusuf Paşa
Oğlu Murad Gazi'ye vasiyeti şöyledir;
"Oğul! Cennet-mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı'ya iki kıt'a üzerinde hükmetmek yetmez. Zira i'la-yı kelimetullah azmi iki kıt' aya sığmayacak yüce bir azimdir."
gg.aa.yy1326.aa|ORHAN GAZİ|Orhan Gazi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Beyliği Dönemi|Osmanlı Sultanları|Oğlu Murad Gazi'ye vasiyeti şöyledir; £.£..£b£..£.££.£..£i£..£.£"Oğul! Cennet-mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı'ya iki kıt'a üzerinde hükmetmek yetmez. Zira i'la-yı kelimetullah azmi iki kıt' aya sığmayacak yüce bir azimdir."£.£..£/i£..£.££.£..£/b£..£.£|
1360
I.MURADMurad Hüdavendigar / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :I.MURAD HÜDAVENDİGAR
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının üçüncüsü, veli ve ahi şeyhi.
Babası :Orhan Gazi
Annesi :Nilüfer Hatun / Rum
Doğumu :1326 / Bursa
Selefi :Orhan Gazi
Sebebi :Vefat
Dönemi :1360-1389
Devri :Kuruluş Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :Yıldırım Bayezid Han
Vefatı :1389 / Kosova
Vefat Nedeni :Şehit
Defin Yeri :Bursa, Çekirge, I. Murat Camii ve imareti karşısındaki türbesinde gömülüdür.
Sadrazamları :Sinanüddin Yusuf Paşa
Çandarlı Kara Halil Hayreddin
Çandarlı Ali Paşa
gg.aa.yy1360.aa|I.MURAD|Murad Hüdavendigar|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|
16 HAZİRAN 1389
YILDIRIM BEYAZID SALTANATISultan Yıldırım Beyazid / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :YILDIRIM BAYEZİD HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının dürdüncüsü.
Babası :Murad Hüdavendigar
Annesi :Gülçiçek Hatun / Rum
Doğumu :1360 / Edirne
Selefi :I.Murad Hüdavendigar
Sebebi :Şehit
Dönemi :1389-1402
Devri :Kuruluş Devri
Akıbeti :Esaret
Halefi :Fetret Devri
Vefatı :9 Mart 1403 / Akşehir
Vefat Nedeni :İntihar
Defin Yeri :Bursa, Yıldırım Bayezid Camii yanındaki türbe
Sadrazamları :Çandarlı Ali Paşa
gg16.aa6.yy1389.aaHAZİRAN|YILDIRIM BEYAZID SALTANATI|Sultan Yıldırım Beyazid|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|
5 TEMMUZ 1413 ...
26 MAYIS 1421
I.MEHMED SALTANATISultan Çelebi Mehmed / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :ÇELEBİ SULTAN MEHMED
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının beşincisi ve Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu.
Babası :Yıldırım Bayezid Han
Annesi :Devletşah Valide Sultan
Doğumu :1379 / Edirne
Selefi :Fetret Devri
Sebebi :Taht mücadelesi ve kardeş kavgası
Dönemi :5 Temmuz 1413 - 26 Mayıs 1421
Devri :Kuruluş Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :II.Murad Han
Vefatı :26 Mayıs 1421 / Edirne
Vefat Nedeni :Edirne’de katıldığı bir av sırasında kalp krizi geçiren Çelebi Sultan Mehmet öldü.
Çelebi Sultan Mehmet’in ölümü, halk ve asker arasında karışıklık çıkmaması için duyurulmadı. Ölümü bir süre herkesten gizlendi.
Defin Yeri :Bursa, Yeşil türbe
Sadrazamları :Osmancıklı İmam-zade Halil Paşa
Çandarlı İbrahim Paşa
Amasyalı Bayezid Paşa
gg5.aa7.yy1413.aaTEMMUZ|I.MEHMED SALTANATI|Sultan Çelebi Mehmed|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|
25 HAZİRAN 1421 ...
3 ŞUBAT 1451
II.MURAD SALTANATISultan II.Murad / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :II.MURAD HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının altıncısı.
Babası :Çelebi Sultan Mehmed
Annesi :Emine Hatun / Dulkadiroğullarından
Doğumu :1404 / Amasya
Selefi :Çelebi Sultan Mehmed
Sebebi :Vade
Dönemi :25 HAZİRAN 1421 - 3 ŞUBAT 1451
Devri :Kuruluş Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :Fatih Sultan Mehmed
Vefatı :3 Şubat 1451 / Edirne
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :Bursa, Muradiye Camii yanında kubbesi açık olan türbe
Sadrazamları :Amasyalı Bayezid Paşa
Çandarlı İbrahim Paşa
Amasyalı Hızır Danişmendoğlu Koca Mehmed Nizamüddin Paşa
Çandarlı Halil Paşa
gg25.aa6.yy1421.aaHAZİRAN|II.MURAD SALTANATI|Sultan II.Murad|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|
18 ŞUBAT 1451 ...
3 MAYIS 1481
II.MEHMED SALTANATIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :FATİH SULTAN MEHMED
Açıklama :Yedinci Osmanlı Padişahı ve İstanbul Fatihi.
Babası :II. Murat
Annesi :Hümâ Hatun
Doğumu :30 Mart 1432 / Edirne
Mahlası :Avni
Selefi :Sultan II. Murat
Sebebi :II. Murat’ın ölümü üzerine
Dönemi :18 Şubat 1451 / 3 Mayıs 1481
Devri :Yükselme Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :II.Beyazıd
Vefatı :3 Mayıs 1481 / Gebze-Hünkâr çayırı
Vefat Nedeni :Doğuya Doğru bir sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet, Maltepe yakınlarındaki Hünkâr çayırında hastalanarak öldü. Zehirlendiği değerlendirilmektedir.
Defin Yeri :İstanbul’da, Fatih Camiinde ki türbesine defnedildi.
Sadrazamları :Çandarlı Halil Paşa
Veli Mahmud Paşa (devşirme kökenli ilk Osmanlı Sadrazamıdır)
Rum Mehmed Paşa
İshak Paşa
Gedik Ahmed Paşa
Karamani Mehmed Paşa
gg18.aa2.yy1451.aaŞUBAT|II.MEHMED SALTANATI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|
3 MAYIS 1481 ...
26 MAYIS 1512
II.BEYAZID SALTANATISultan II.Beyazid / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :II.BAYEZİD
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının sekizincisi.
Babası :Fatih Sultan Mehmed
Annesi :Gülbahar Valide Sultan / Dulkadiroğullarından
Doğumu :3 Aralık 1447 / İstanbul
Selefi :Fatih Sultan Mehmed
Sebebi :Zehirlenme
Dönemi :1481 - 26 MAYIS 1512
Devri :Yükselme Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :Yavuz Sultan Selim
Vefatı :26 Mayıs 1512 / Dimetoka'ya giderken Çorlu dolayında
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Bayezid Camii mihrabı önündeki türbe
Sadrazamları :İshak Paşa
Davud Paşa
Hersek-zade Ahmed Paşa
Çandarlı İbrahim Paşa
Mesih Paşa
Hadım Ali Paşa
Koca Mustafa Paşa
gg3.aa5.yy1481.aaMAYIS|II.BEYAZID SALTANATI|Sultan II.Beyazid|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|
24 NİSAN 1512 ...
22 EYLÜL 1520
I.SELİM SALTANATIYavuz Sultan Selim
Adı :YAVUZ SULTAN SELİM
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının dokuzuncusu ve İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü.
Babası :II.Beyazıd
Annesi :Ayşe Hatun / Dulkadiroğullarından
Doğumu :10 Ekim 1470 / Amasya
Selefi :II.Bayezid
Sebebi :Vefat
Dönemi :24 NİSAN 1512 - 22 EYLÜL 1520
Devri :Yükselme Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :Kanuni Sultan Süleyman
Vefatı :22 Eylül 1520 / Çorlu
Vefat Nedeni :Kanser
Defin Yeri :İstanbul, Sultan Selim Camii mihrabı önündeki türbe
Sadrazamları :Koca Mustafa Paşa
Hersekzade Ahmed Paşa
Dukakinoğlu Ahmed Paşa
Hadım Sinan Paşa
Yunus Paşa
Piri Mehmed Paşa
Rumeli sancaklarından birine naklini isteyen geleceğin Yavuz Sultan Selim’i Şehzade Selim, bu isteği reddedilince, kardeşi Şehzade Ahmet’in padişah olmaması için Edirne’ye gelerek saltanatını ilan etti.

40 bin kişilik bir orduya sahip olan Şehzade Selim, Çorlu’da babası II. Bayezid ile yaptığı savaşta mağlûp oldu ve Kefe’ye kaçtı.

İstanbul hükümeti tarafından tahta çağrılan Şehzade Ahmet’in yola çıkması üzerine Selim taraftarı yeniçeriler isyan etti. Saray önünde toplanan yeniçerilerin, Şehzade Selim’in başa geçmesini istemeleri üzerine Selim, tahta çağrıldı ve İstanbul’da büyük bir merasimle karşılandı.

Şehzade Selim’in ve yeniçerilerin baskılarına dayanamayan II. Bayezid, tahttan çekildi ve yerine, gelecekte Yavuz Sultan Selim olarak anılacak I. Selim tahta çıktı.
gg24.aa4.yy1512.aaNİSAN|I.SELİM SALTANATI|Yavuz Sultan Selim|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Rumeli sancaklarından birine naklini isteyen geleceğin Yavuz Sultan Selim’i Şehzade Selim, bu isteği reddedilince, kardeşi Şehzade Ahmet’in padişah olmaması için Edirne’ye gelerek saltanatını ilan etti. 40 bin kişilik bir orduya sahip olan Şehzade Selim, Çorlu’da babası II. Bayezid ile yaptığı savaşta mağlûp oldu ve Kefe’ye kaçtı. İstanbul hükümeti tarafından tahta çağrılan Şehzade Ahmet’in yola çıkması üzerine Selim taraftarı yeniçeriler isyan etti. Saray önünde toplanan yeniçerilerin, Şehzade Selim’in başa geçmesini istemeleri üzerine Selim, tahta çağrıldı ve İstanbul’da büyük bir merasimle karşılandı. Şehzade Selim’in ve yeniçerilerin baskılarına dayanamayan II. Bayezid, tahttan çekildi ve yerine, gelecekte Yavuz Sultan Selim olarak anılacak I. Selim tahta çıktı.|
30 EYLÜL 1520 ...
7 EYLÜL 1566
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SALTANATIKanuni Sultan Süleyman / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının onuncusu ve İslam Halifelerinin yetmiş beşincisi.
Babası :Yavuz Sultan Selim
Annesi :Hafza Valide Sultan / Kafkas Türkü
Doğumu :6 Kasım 1494 / Trabzon
Mahlası :Muhibbi
Selefi :Yavuz Sultan Selim
Sebebi :Vefat
Dönemi :30 EYLÜL 1520 - 7 EYLÜL 1566
Devri :Yükselme Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :II.Selim Han
Vefatı :7 Eylül 1566 / Zigetvar
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Süleymaniye Cami mihrabı önündeki türbe
Sadrazamları :Piri Mehmed Paşa
İbrahim Paşa
Ayas Mehmed Paşa
Lütfi Paşa
Hadım Süleyman Paşa
Rüstem Paşa
Kara Ahmed Paşa
Semiz Ali Paşa
Sokullu Mehmed Paşa
gg30.aa9.yy1520.aaEYLÜL|KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SALTANATI|Kanuni Sultan Süleyman|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
30 EYLÜL 1566 ...
15 ARALIK 1574
II.SELİM SALTANATISultan II.Selim / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :II.SELİM HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının on birincisi ve İslam Halifelerinin yetmiş altıncısı.
Babası :Kanuni Sultan Süleyman
Annesi :Hürrem Sultan / Slav
Doğumu :30 Mayıs 1524 / İstanbul
Selefi :Kanuni Sultan Süleyman
Sebebi :Vefat
Dönemi :30 EYLÜL 1566 - 15 ARALIK 1574
Devri :Yükselme Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :III.Murad Han
Vefatı :15 Aralık 1574 / İstanbul
Vefat Nedeni :Alkol sonucu düşerek
Defin Yeri :İstanbul, Ayasofya, II.Selim türbesi
Sadrazamları :Sokullu Mehmed Paşa
gg30.aa9.yy1566.aaEYLÜL|II.SELİM SALTANATI|Sultan II.Selim|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
22 ARALIK 1574 ...
15 OCAK 1595
III.MURAD SALTANATISultan III.Murad / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :III.MURAD HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının onikincisi ve İslam Halifelerinin yetmiş yedincisi.
Babası :II.Selim Han
Annesi :Nûrubanû Valide Sultan
Doğumu :4 Temmuz 1546 / Manisa, Bozdağ Yaylası
Selefi :II. Selim Han
Sebebi :Vefat
Dönemi :22 ARALIK 1574 - 15 OCAK 1595
Devri :Yükselme Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :III.Mehmed Han
Vefatı :16 Ocak 1595 / İstanbul, İncili Köşk (Sinan Paşa Köşkü)
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Ayasofya, III.Murat türbesi
Sadrazamları :Sokullu Mehmed Paşa
Semiz Ahmed Paşa
Lala Mustafa Paşa
Koca Sinan Paşa
Kanijeli Siyavuş Paşa
Özdemiroğlu Osman Paşa
Mesih Paşa
Ferhad Paşa
gg22.aa12.yy1574.aaARALIK|III.MURAD SALTANATI|Sultan III.Murad|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
16 OCAK 1595 ...
21 ARALIK 1603
III.MEHMED SALTANATISultan III.Mehmed / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :III.MEHMED HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının onüçüncüsü ve İslam Halifelerinin yetmişsekizincisi.
Babası :III.Murad Han
Annesi :Safiye Valide Sultan
Doğumu :26 Mayıs 1566 / Manisa
Selefi :III.Murad Han
Sebebi :Vefat
Dönemi :OCAK 1595 - 21 ARALIK 1603
Devri :Duraklama Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :I.Ahmed Han
Vefatı :20 Aralık 1603 / İstanbul
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Ayasofya, III.Mehmet türbesi
Sadrazamları :Ferhad Paşa
Koca Sinan Paşa
Lala Mehmed Paşa
Damad İbrahim Paşa
Cığala-zade Sinan Paşa
Hasan Paşa
Cerrah Mehmed Paşa
Yemişçi Hasan Paşa
gg16.aa1.yy1595.aaOCAK|III.MEHMED SALTANATI|Sultan III.Mehmed|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
20 OCAK 1603 ...
22 KASIM 1617
I.AHMED SALTANATISultan I.Ahmed Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :I.AHMED HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının ondördüncüsü, İslam Halifelerinin yetmişdokuzuncusu.
Babası :III.Mehmed Han
Annesi :Handan Valide Sultan
Doğumu :18 Nisan 1590 / Manisa
Selefi :III.Mehmed Han
Sebebi :Vefat
Dönemi :20 Ocak 1603 - 22 Kasım 1617
Devri :Duraklama Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :I.Mustafa Han
Vefatı :22 Kasım 1617 / İstanbul
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Sultanahmet Camii mihrabı önündeki türbe
Sadrazamları :Malkoç Ali Paşa
Lala Mehmed Paşa
Derviş Mehmed Paşa
Kuyucu Murad Paşa
Nasuh Paşa
Öküz Mehmed Paşa
Halil Paşa
gg20.aa1.yy1603.aaOCAK|I.AHMED SALTANATI|Sultan I.Ahmed Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
22 EYLÜL 1617 ...
26 ŞUBAT 1618
I.MUSTAFA SALTANATISultan I.Mustafa / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :I.MUSTAFA HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının onbeşincisi ve İslam Halifelerinin seksenincisi.
Babası :III.Mehmed Han
Annesi :Handan Valide Sultan
Doğumu :1591 / Manisa
Selefi :I.Ahmed Han (Kardeşi)
Sebebi :Vefat
Dönemi :22 EYLÜL 1617 - 26 ŞUBAT 1618
Devri :Duraklama Devri
Akıbeti :Ruh sağlığı nedeniyle tahttan indirildi.
Halefi :Genç Osman
Vefatı :20 Ocak 1639 / İsanbul
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, türbe hâline getirilmiş olan Ayasofya vaftizhanesi
gg22.aa9.yy1617.aaEYLÜL|I.MUSTAFA SALTANATI|Sultan I.Mustafa|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
26 ŞUBAT 1618 ...
19 MAYIS 1622
II.OSMAN SALTANATISultan Genç Osman / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :GENÇ OSMAN
Açıklama :Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve islam halifelerinin seksen birincisi.
Babası :I.Ahmed Han
Annesi :Mahfirûz Hatice Sultan
Doğumu :3 Kasım 1604 / İstanbul
Selefi :I.Mustafa Han
Sebebi :Sağlık nedeniyle taht boşaldı.
Dönemi :26 ŞUBAT 1618 - 19 MAYIS 1622
Devri :Duraklama Devri
Akıbeti :Darbe ile öldürüldü.
Halefi :IV.Murad Han (Kardeşi)
Vefatı :20 Mayıs 1622 / İstanbul, Yedikule
Vefat Nedeni :Öldürüldü.
Defin Yeri :İstanbul, Sultanahmet, I.Ahmet türbesi
Sadrazamları :Halil Paşa
Kara Mehmed Paşa
Güzelce Ali Paşa
Ohrili Hüseyin Paşa
Dilaver Paşa
26 Şubat 1618 günü, babasının yerine tahta geçen amcası birinci Mustafa Han'ın, rahatsızlığı yüzünden tahtı bırakmaya mecbur olması üzerine Osmanlı sultanı oldu.
İkinci Osman Han'a karşı vezir-i azam Davud Paşa'nın tertibiyle ona bir cellat saldırdı.
Genç Osman, güçlü kuvvetli olduğundan bunlarla uzun müddet boğuştu ise de içlerinden birisinin omuzuna vurduğu bir balta darbesi ile yere yıkıldı ve boğularak şehid edildi.
gg26.aa2.yy1618.aaŞUBAT|II.OSMAN SALTANATI|Sultan Genç Osman|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|26 Şubat 1618 günü, babasının yerine tahta geçen amcası birinci Mustafa Han'ın, rahatsızlığı yüzünden tahtı bırakmaya mecbur olması üzerine Osmanlı sultanı oldu. İkinci Osman Han'a karşı vezir-i azam Davud Paşa'nın tertibiyle ona bir cellat saldırdı. Genç Osman, güçlü kuvvetli olduğundan bunlarla uzun müddet boğuştu ise de içlerinden birisinin omuzuna vurduğu bir balta darbesi ile yere yıkıldı ve boğularak şehid edildi.|
10 EYLÜL 1623 ...
9 ŞUBAT 1640
IV.MURAD SALTANATISultan IV.Murad / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :IV.MURAD HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının onyedincisi ve İslam halifelernin seksen ikincisi.
Babası :I.Ahmed Han
Annesi :Mahpeyker Kösem Sultan
Doğumu :27 Temmuz 1612 / İstanbul, Beylerbeyi
Selefi :I.Mustafa Han (Kardeşi)
Sebebi :I.Mustafa Han'a yapılan darbe
Dönemi :10 EYLÜL 1623 - 9 ŞUBAT 1640
Devri :Duraklama Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :İbrahim Han (Kardeşi)
Vefatı :9 Şubat 1640 / İstanbul
Vefat Nedeni :Siroz
Defin Yeri :İstanbul, Sultanahmet, I.Ahmet türbesi.
Sadrazamları :Kemankeş Kara Ali Paşa
Çerkes Hasan Paşa
Müezzinzade Hafız Ahmed Paşa
Halil Paşa
Hüsrev Paşa
Topal Recep Paşa
Tabanı Yassı Mehmed Paşa
Bayram Paşa
Tayyar Mehmed Paşa
Kemankeş Kara Mustafa Paşa
Genç Osman' in başına gelen acı felaket ve yerine geçen amcası Mustafa Han'ın kısa bir süre sonra tahttan indirilmesi üzerine, henüz on bir yaşında iken 10 Eylül 1623'te Osmanlı tahtına çıktı.
gg10.aa9.yy1623.aaEYLÜL|IV.MURAD SALTANATI|Sultan IV.Murad|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Genç Osman' in başına gelen acı felaket ve yerine geçen amcası Mustafa Han'ın kısa bir süre sonra tahttan indirilmesi üzerine, henüz on bir yaşında iken 10 Eylül 1623'te Osmanlı tahtına çıktı. |
9 ŞUBAT 1640 ...
18 AĞUSTOS 1648
SULTAN İBRAHİM SALTANATISultan İbrahim Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :İBRAHİM HAN
Açıklama :Osmanlı padişahlarının on sekizincisi ve İslam halifelerinin seksen üçüncüsü.
Babası :I.Ahmed Han
Annesi :Mahpeyker Kösem Sultan
Doğumu :5 Kasım 1615 / İstanbul
Selefi :IV.Murad Han (Kardeşi)
Sebebi :Vefat
Dönemi :9 ŞUBAT 1640 - 8 AĞUSTOS 1648
Devri :Duraklama Devri
Akıbeti :Darbe ile tahttan indirildi.
Halefi :IV.Mehmed Han
Vefatı :18 Ağustos 1648 / İstanbul
Vefat Nedeni :Öldürüldü.
Defin Yeri :İstanbul, türbe haline getirilmiş olan Ayasofya vaftizhanesi, I. Mustafa'nın yanında.
Sadrazamları :Kemankeş Kara Mustafa Paşa
Civan Kapıcıbaşı Sultanzade Semin Mehmed Paşa
Salih Paşa
Kara Musa Paşa
Hezarpare Ahmed Paşa
Mehmed Paşa
gg9.aa2.yy1640.aaŞUBAT|SULTAN İBRAHİM SALTANATI|Sultan İbrahim Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
8 AĞUSTOS 1648 ...
6 OCAK 1693
IV.MEHMED SALTANATISultan IV.(avcı) Mehmed / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :IV.MEHMED HAN
Açıklama :Osmanlı sultanlarının on dokuzuncusu ve İslam halifelerinin seksen dördüncüsü.
Babası :İbrahim Han
Annesi :Hatice Turhan Sultan
Doğumu :2 Ocak 1642 / İstanbul
Selefi :İbrahim Han
Sebebi :İbrahim Han'ın darbe ile indirilmesi
Dönemi :8 Ağustos 1648 - 8 Kasım 1687
Devri :Duraklama Devri
Akıbeti :Tahttan indirildi
Halefi :II.Süleyman Han (Kardeşi)
Vefatı :6 Ocak 1693 / Edirne
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesi
Sadrazamları :Sofu Mehmed Paşa
Kara Murad Paşa
Melek Ahmed Paşa
Siyavuş Paşa
Gürcü Mehmed Paşa
Tarhuncu Ahmed Paşa
Derviş Mehmed Paşa
İpşir Mustafa Paşa
Süleyman Paşa
Deli Hüseyin Paşa
Zurnazen Mustafa Paşa
Boynueğri Mehmed Paşa
Köprülü Mehmed Paşa
Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Kara İbrahim Paşa
Sarı Süleyman Paşa
Siyavuş Paşa
Babasının dengesiz davranışları nedeni ile büyükannesi Kösem Sultan’a bağlı devlet adamlarının yardımı ile 1648 yılında henüz 7 yaşında iken tahta çıktı.
gg8.aa8.yy1648.aaAĞUSTOS|IV.MEHMED SALTANATI|Sultan IV.(avcı) Mehmed|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Babasının dengesiz davranışları nedeni ile büyükannesi Kösem Sultan’a bağlı devlet adamlarının yardımı ile 1648 yılında henüz 7 yaşında iken tahta çıktı.|
8 KASIM 1687 ...
22 HAZİRAN 1691
II.SÜLEYMAN SALTANATISultan II.Süleyman / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :II.SÜLEYMAN HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının yirmincisi ve islam halifelerinin seksen beşincisi.
Babası :İbrahim Han
Annesi :Saliha Dilaşub Sultan
Doğumu :15 Nisan 1642 / İstanbul
Selefi :IV.Mehmed Han (Kardeşi)
Sebebi :Tahttan indirildiğinden
Dönemi :8 KASIM 1687 - 22 HAZİRAN 1691
Devri :Gerileme Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :II.Ahmed Han (Kardeşi)
Vefatı :22 Haziran 1691 / Edirne
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Süleymaniye, I. Süleyman'ın türbesi
Sadrazamları :Siyavuş Paşa
Nişancı Mehmed Paşa
Bekri Mustafa Paşa
Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa
gg8.aa11.yy1687.aaKASIM|II.SÜLEYMAN SALTANATI|Sultan II.Süleyman|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
22 HAZİRAN 1691 ...
6 ŞUBAT 1695
II.AHMET SALTANATISultan II.Ahmed / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :II.AHMED HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının yirmibirincisi ve islam halifelerinin seksen altıncısı.
Babası :İbrahim Han
Annesi :Hatice Muazzez Sultan
Doğumu :25 Şubat 1643 / İstanbul
Selefi :II.Süleyman Han (Kardeşi)
Sebebi :Vefat
Dönemi :22 HAZİRAN 1691 - 6 ŞUBAT 1695
Devri :Gerileme Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :II.Mustafa Han
Vefatı :6 Şubat 1695 / Edirne
Vefat Nedeni :Verem
Defin Yeri :İstanbul, Süleymaniye, I. Süleyman türbesi
Sadrazamları :Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa
Arabacı Ali Paşa
Çalık Ali Paşa
Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa
Sürmeli Ali Paşa
gg22.aa6.yy1691.aaHAZİRAN|II.AHMET SALTANATI|Sultan II.Ahmed|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
6 ŞUBAT 1695 ...
22 AĞUSTOS 1703
II.MUSTAFA SALTANATISultan II.Mustafa / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :II.MUSTAFA HAN
Açıklama :Osmanlı sultanlarının yirmi ikincisi ve islam halifelerinin seksen yedincisi.
Babası :IV.Mehmed Han
Annesi :Rabia Gülnûş Emetullah Valide Sultan
Doğumu :5 Haziran 1664 / Edirne
Selefi :II.Ahmed Han (Amcası)
Sebebi :Vefat
Dönemi :6 ŞUBAT 1695 - 22 AĞUSTOS 1703
Devri :Gerileme Devri
Akıbeti :Edirne Vak'ası
Halefi :III.Ahmed Han (Kardeşi)
Vefatı :29 Aralık 1703 / İstanbul
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesi
Sadrazamları :Sürmeli Ali Paşa
Elmas Mehmed Paşa
Amcazade Hüseyin Paşa (Köprülü ailesindendir)
Daltaban Mustafa Paşa
Rami Mehmed Paşa
gg6.aa2.yy1695.aaŞUBAT|II.MUSTAFA SALTANATI|Sultan II.Mustafa|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
22 AĞUSTOS 1703 ...
2 EKİM 1736
III.AHMED SALTANATISultan III.Ahmed / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :III.AHMED HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının yirmiüçüncüsü ve İslam Halifelerinin seksensekizincisi.
Babası :IV.Mehmed Han
Annesi :Rabia Gülnûş Emetullah Valide Sultan
Doğumu :31 Aralık 1673 / Hacıoğlu Pazarı Kışlağı
Selefi :II.Mustafa Han
Sebebi :Edirne Vak'ası
Dönemi :22 AĞUSTOS 1703 - 2 EKİM 1730
Devri :Gerileme Devri
Akıbeti :Patrona Halil Ayaklanması
Halefi :I.Mahmud Han (Yeğeni)
Vefatı :1 Temmuz 1736 / İstanbul
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesi
Sadrazamları :Kavanoz Nişancı Ali Paşa
Enişte Hasan Paşa
Kalaylıkoz Ahmede Paşa
Baltacı Mehmed Paşa
Çorlulu Ali Paşa
Köprülü-zade Damad Numan Paşa
Baltacı Mehmed Paşa
Ağa Yusuf Paşa
Silahdar Süleyman Paşa
Hacı Halil Paşa
Nişancı Mehmed Paşa
gg22.aa8.yy1703.aaAĞUSTOS|III.AHMED SALTANATI|Sultan III.Ahmed|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
2 EKİM 1730 ...
3 ARALIK 1754
I.MAHMUD SALTANATISultan I.Mahmud / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :I.MAHMUD HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının yirmidördüncüsü ve İslam Halifelerinin seksendokuzuncusu.
Babası :II.Mustafa Han
Annesi :Saliha Sultan
Doğumu :2 Ağustos 1696 / Edirne
Selefi :III.Ahmed Han (Amcası)
Sebebi :Patrona Halil Ayaklanması
Dönemi :Gerileme Devri
Devri :2 EKİM 1730 - 3 ARALIK 1754
Akıbeti :Vefat
Halefi :III.Osman Han (Kardeşi)
Vefatı :3 Aralık 1754 / İstanbul
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesi
Sadrazamları :Damad Mehmed Paşa
Kabakulak İbrahim Paşa
Topal Osman Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa
Gürcü İsmail Paşa
Seyyid Mehmed Paşa
Muhsin-zade Abdullah Paşa
Yeğen Mehmed Paşa
Hacı İvaz Mehmed Paşa
Nişancı Hacı Ahmed Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa
Seyyid Hasan Paşa
Tiryaki Hacı Mehmed Paşa
Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa
Mehmed Emin Paşa
Bahir Mustafa Paşa
gg2.aa10.yy1730.aaEKİM|I.MAHMUD SALTANATI|Sultan I.Mahmud|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
13 ARALIK 1754 ...
29 EKİM 1757
III.OSMAN SALTANATISultan III.Osman / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :III.OSMAN HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının yirmi beşincisi ve İslam Halifelerinin doksanıncısı.
Babası :II.Mustafa Han
Annesi :Şehsuvar Sultan
Doğumu :2 Ocak 1699 / İstanbul
Selefi :I.Mahmud Han (Kardeşi)
Sebebi :Vefat
Dönemi :13 ARALIK 1754 - 29 EKİM 1757
Devri :Gerileme Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :III.Mustafa Han
Vefatı :29 Ekim 1757 / İstanbul
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul,Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi
Sadrazamları :Bahir Mustafa Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa
Başdefterdar Naili Abdullah Paşa
Bıyıklı Ali Paşa
Mehmed Said Paşa
Bahir Mustafa Paşa
Koca Ragıp Mehmed Paşa
gg13.aa12.yy1754.aaARALIK|III.OSMAN SALTANATI|Sultan III.Osman|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
30 EKİM 1757 ...
21 OCAK 1774
III.MUSTAFA SALTANATISultan III.Mustafa / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :III.MUSTAFA HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının yirmialtıncısı ve islam halifelerinin doksan birincisi.
Babası :III.Ahmed Han
Annesi :Mihrimah Sultan
Doğumu :28 Ocak 1717 / İstanbul
Selefi :III.Osman Han
Sebebi :Vefat
Dönemi :30 EKİM 1757 - 21 OCAK 1774
Devri :Gerileme Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :I.Abdulhamid Han (Kardeşi)
Vefatı :21 Ocak 1774 / İstanbul
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul,Laleli Camii'ndeki türbe
Sadrazamları :Koca Ragıp Mehmed Paşa
Hamza Hamid Paşa
Bahir Mustafa Paşa
Muhsin-zade Mehmed Paşa
Hamza Mahir Paşa
Hacı Mehmed Emin Paşa
Moldovancı Ali Paşa
İvaz-zade Halil Paşa
Silahdar Mehmed Paşa
Muhsin-zade Mehmed Paşa
gg30.aa10.yy1757.aaEKİM|III.MUSTAFA SALTANATI|Sultan III.Mustafa|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
21 OCAK 1774 ...
28 MART 1789
I.ABDULHAMİD SALTANATISultan I.Abdulhamid Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :I.ABDÜLHAMİD HAN
Açıklama :Osmanlı Padişahlarının yirmi yedincisi ve İslam halifelerinin doksan ikincisi.
Babası :III.Ahmed Han
Annesi :Rabia Şermi Sultan
Doğumu :20 Mart 1725 / İstanbul
Selefi :III.Mustafa Han (Kardeşi)
Sebebi :Vefat
Dönemi :21 OCAK 1774 - 28 MART 1789
Devri :Gerileme Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :III.Selim Han
Vefatı :7 Nisan 1789 / İstanbul
Vefat Nedeni :Özi'deki donanma felaketini öğrenen I. Abdülhamit, üzüntüden felç geçirdi ve birkaç gün sonra 65 yaşında vefat etti.
Defin Yeri :İstanbul, Bahçekapı
gg21.aa1.yy1774.aaOCAK|I.ABDULHAMİD SALTANATI|Sultan I.Abdulhamid Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
28 MART 1789 ...
29 MAYIS 1807
III.SELİM SALTANATISultan III.Selim / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :III.SELİM HAN
Açıklama :Osmanlı sultanlarının yirmi sekizincisi ve İslam halifelerinin doksan üçüncüsü.
Babası :III.Mustafa Han
Annesi :Mihrişah Sultan
Doğumu :24 Aralık 1761 / İstanbul
Selefi :I.Abdulhamid Han
Sebebi :Vefat
Dönemi :28 MART 1789 - 29 MAYIS 1807
Devri :Gerileme Devri
Akıbeti :Kabakçı Mustafa Darbesi
Halefi :IV.Mustafa Han
Vefatı :28 Temmuz 1808 / İstanbul
Vefat Nedeni :Öldürüldü.
Defin Yeri :İstanbul, Laleli, III. Mustafa Türbesi
Sadrazamları :Koca Yusuf Paşa
Meyyit Hasan Paşa
Gazi Hasan Paşa
Çelebizade Şerif Hasan Paşa
Koca Yusuf Paşa
Damat Melek Mehmed Paşa
İzzet Mehmed Paşa
Yusuf Ziyaüddin Paşa
Hafız İsmail Paşa
İbrahim Hilmi Paşa
gg28.aa3.yy1789.aaMART|III.SELİM SALTANATI|Sultan III.Selim|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
29 MAYIS 1807 ...
28 TEMMUZ 1808
IV.MUSTAFA SALTANATISultan IV.Mustafa / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :IV.MUSTAFA HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının yirmi dokuzuncusu ve İslam Halifelerinin doksan dördüncüsü.
Babası :I.Abdulhamid Han
Annesi :Aişe Sineperver Valide Sultan
Doğumu :8 Eylül 1779 /
Selefi :III.Selim Han
Sebebi :Kabakçı Mustafa Darbesi
Dönemi :29 MAYIS 1807 - 28 TEMMUZ 1808
Devri :Çöküş Devri
Akıbeti :Alemdar Mustafa Paşa Vak'ası
Halefi :II.Mahmud Han
Vefatı :16 Kasım 1808 / İstanbul
Vefat Nedeni :Şeyhülİslam'ın fetvası ile öldürüldü.
Defin Yeri :İstanbul, Bahçekapı, Hamidiyye Türbesi
Sadrazamları :İbrahim Hilmi Paşa
Çelebi Mustafa Paşa
gg29.aa5.yy1807.aaMAYIS|IV.MUSTAFA SALTANATI|Sultan IV.Mustafa|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
28 TEMMUZ 1808 ...
1 TEMMUZ 1839
II.MAHMUD SALTANATISultan II.Mahmud / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :II.MAHMUD HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının otuzuncusu ve İslam Halifelerinin doksanbeşincisi.
Babası :I.Abdulhamid Han
Annesi :Nakş-i Dil Sultan
Doğumu :20 Temmuz 1786 / İstanbul
Selefi :IV.Mustafa Han
Sebebi :Alemdar Mustafa Paşa Vak'ası
Dönemi :28 TEMMUZ 1808 - 1 TEMMUZ 1839
Devri :Çöküş Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :Abdulmecid Han
Vefatı :1 Temmuz 1839 / İstanbul, Çamlıca, Esma Sultan Köşkü
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Divanyolu, II.Mahmut Türbesi
Sadrazamları :Alemdar Mustafa Paşa
Memiş Paşa
Yusuf Ziyaüddin Paşa
Laz Ahmed Paşa
Hurşid Ahmed Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
Derviş Mehmed Paşa
Seyyid Ali Paşa
Benderli Ali Paşa
Hacı Salih Paşa
Hamdullah Paşa
Ali Paşa
Mehmed Said Galip Paşa
Benderli Selim Sırrı Paşa
İzzet Mehmed Paşa
Reşid Mehmed Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
gg28.aa7.yy1808.aaTEMMUZ|II.MAHMUD SALTANATI|Sultan II.Mahmud|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
1 TEMMUZ 1839 ...
25 HAZİRAN 1861
ABDULMECİD SALTANATISultan Abdulmecid Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :ABDÜLMECİD HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının otuzbirincisi ve İslam Halifelerinin doksanaltıncısı.
Babası :II.Mahmud Han
Annesi :Bezm-i Alem Sultan
Doğumu :25 Nisan 1823 /
Selefi :II.Mahmud Han
Sebebi :Vefat
Dönemi :1 TEMMUZ 1839 - 25 HAZİRAN 1861
Devri :Çöküş Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :Abdulaziz Han
Vefatı :25 Haziran 1861 / İstanbul, Ihlamur Kasrı
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Sultan Selim Camii haziresindeki türbe
Sadrazamları :Koca Hüsrev Mehmed Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
İzzet Mehmed Paşa
İbrahim Sarım Paşa
Mustafa Reşid Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
Damad Mehmed Ali Paşa
Mustafa Naili Paşa
Mehmed Emin Ali Paşa
Mehmed Ali Paşa
Mehmed Emin Paşa
Mehmed Rüştü Paşa
gg1.aa7.yy1839.aaTEMMUZ|ABDULMECİD SALTANATI|Sultan Abdulmecid Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
25 HAZİRAN 1861 ...
30 MAYIS 1876
ABDULAZİZ SALTANATISultan Abdulaziz Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :ABDULAZİZ HAN
Açıklama :Osmanlı padişahlarının otuzikincisi ve islam halifelerinin doksan yedincisi.
Babası :II.Mahmud Han
Annesi :Pertevniyal Sultan
Doğumu :8 Şubat 1830 / İstanbul, Eyüp
Selefi :Abdulmecid Han
Sebebi :Vefat
Dönemi :25 HAZİRAN 1861 - 30 MAYIS 1876
Devri :Çöküş Devri
Akıbeti :Darbe
Halefi :V.Murad Han
Vefatı :4 Haziran 1876 / İstanbul Ortaköy, Feriye Sarayı
Vefat Nedeni :Öldürüldü.
Defin Yeri :İstanbul, Divanyolu, II. Mahmut Türbesi
Sadrazamları :Mehmed Emin Paşa
Ali Paşa
Mehmed Fuad Paşa
Yusuf Kamil Paşa
Mütercim Rüştü Paşa
Mehmed Emin Ali Paşa
Mahmud Nedim Paşa
Mithat Paşa
Ahmed Esad Paşa
Mehmed Rüşdü Paşa
Hüseyin Avni Paşa
Esad Paşa
Hüseyin Avni, Mithat, Redif ve Süleyman Paşalar 30 Mayıs 1876 günü Dolmabahçe Sarayı'nı kuşatarak Sultan'ı tahttan indirdiler.
Avni Paşa, adamlarına verdiği emirle, Kur'an-ı Kerim okumakta olan Sultan'ın iki bileğini de kestirerek, intihar süsü verdirmek istedi. Ancak pehlivan yapılı Abdülaziz Han'ın zorbalarla boğuşması sırasında vücudunda meydana gelen çürükler ile iki dişinin kırık olduğunu görgü şahitleri ifa'de etmişlerdir.
gg25.aa6.yy1861.aaHAZİRAN|ABDULAZİZ SALTANATI|Sultan Abdulaziz Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Hüseyin Avni, Mithat, Redif ve Süleyman Paşalar 30 Mayıs 1876 günü Dolmabahçe Sarayı'nı kuşatarak Sultan'ı tahttan indirdiler. Avni Paşa, adamlarına verdiği emirle, Kur'an-ı Kerim okumakta olan Sultan'ın iki bileğini de kestirerek, intihar süsü verdirmek istedi. Ancak pehlivan yapılı Abdülaziz Han'ın zorbalarla boğuşması sırasında vücudunda meydana gelen çürükler ile iki dişinin kırık olduğunu görgü şahitleri ifa'de etmişlerdir.|
30 MAYIS 1876 ...
31 AĞUSTOS 1876
V.MURAD SALTANATISultan V.Murad / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :V.MURAD HAN
Açıklama :Osmanlı sultanlarının otuz üçüncüsü ve İslam halifelerinin doksan sekizinci.
Babası :Abdulmecid Han
Annesi :Şevkefza Kadın Efendi
Doğumu :21 Eylül 1840 / İstanbul
Selefi :Abdulaziz Han
Sebebi :Darbe
Dönemi :30 MAYIS 1876 - 31 AĞUSTOS 1876
Devri :Çöküş Devri
Akıbeti :Ruh sağlığı nedeniyle tahttan indirildi.
Halefi :II.Abdulhamid Han
Vefatı :28 Ağustos 1905 / İstanbul Çırağan Sarayı
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Yenicami arkasında, Turhan Sultan Türbesi bitişiğinde Cedide Havatin Türbesi'nde annesi Şevkefza Sultan'ın yanına defnedildi.
gg30.aa5.yy1876.aaMAYIS|V.MURAD SALTANATI|Sultan V.Murad|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
31 AĞUSTOS 1876 ...
25 NİSAN 1909
SULTAN II.ABDULHAMİD HAN SALTANATISultan II.Abdulhamid / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :II.ABDÜLHAMİD HAN
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının otuzdördüncüsü ve İslam Halifelerinin doksandokuzuncusu.
Babası :Abdulmecid Han
Annesi :Tir-i Müjgan Sultan
Doğumu :21 Eylül 1842 / İstanbul
Selefi :V.Murad Han
Sebebi :Sultanın ruh sağlığı nedeniyle tahttan indirilmesi
Dönemi :31 Ağustos 1876 - 25 Nisan 1909
Devri :Çöküş Devri
Akıbeti :Darbe
Halefi :Mehmed Reşad Han
Vefatı :10 Şubat 1918 / İstanbul, Beylerbeyi Sarayı
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Divanyolu, II. Mahmut Türbesi
Sadrazamları :Mithat Paşa (2. sadareti)
İbrahim Edhem Paşa
Ahmed Hamdi Paşa
Ahmed Vefik Paşa
Mehmed Sadık Paşa
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (5. ve son sadareti)
Mehmed Esad Saffet Paşa
Tunuslu Hayreddin Paşa
Ahmed Arifi Paşa
Küçük Mehmed Said Paşa (1. sadareti)
Cenanizade Mehmed Kadri Paşa
Küçük Mehmed Said Paşa (2. sadareti)
Abdurrahman Nureddin Paşa (1. sadareti)
Küçük Mehmed Said Paşa (3. sadareti)
Ahmed Vefik Paşa
Küçük Mehmed Said Paşa (4. sadareti)
Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (1. sadareti)
Kabaağaçlızade Ahmed Cevat Paşa
Küçük Mehmed Said Paşa (5. sadareti)
Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (2. sadareti)
Halil Rıfat Paşa
Küçük Mehmed Said Paşa (6. sadareti)
Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa
Küçük Mehmed Said Paşa (7. sadareti)
Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (3. ve son sadareti)
Ahmed Tevfik Paşa (1. sadareti)
Abdülaziz Han'ın tahttan indirip şehid ettiren, böylece Osmanlı devleti'nde idareyi ele geçiren batı kuklası bazı paşalar, beşinci Murad'ın şuurunun bozulması üzerine, devlet işlerine karışmaması ve yalnız millet meclisinin çıkaracağı kanunlara göre hareket etmesi şartıyla, Abdülhamid Han'ı sultan ilan ettiler.
gg31.aa8.yy1876.aaAĞUSTOS|SULTAN II.ABDULHAMİD HAN SALTANATI|Sultan II.Abdulhamid|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Abdülaziz Han'ın tahttan indirip şehid ettiren, böylece Osmanlı devleti'nde idareyi ele geçiren batı kuklası bazı paşalar, beşinci Murad'ın şuurunun bozulması üzerine, devlet işlerine karışmaması ve yalnız millet meclisinin çıkaracağı kanunlara göre hareket etmesi şartıyla, Abdülhamid Han'ı sultan ilan ettiler. |
27 NİSAN 1909 ...
3 TEMMUZ 1918
V.MEHMET REŞAD SALTANATISultan V.Mehmed Reşad / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :MEHMED REŞAT HAN
Açıklama :Osmanlı Padişahlarının otuzbeşincisi ve İslam halifelerinin yüzüncüsü.
Babası :Abdulmecid Han
Annesi :Gülcemal Kadın Efendi
Doğumu :2 Kasım 1844 / İstanbul
Selefi :II.Abdulhamid Han
Sebebi :Darbe
Dönemi :27 NİSAN 1909 - 3 TEMMUZ 1918
Devri :Çöküş Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :VI.Mehmed Vahdeddin
Vefatı :3 Temmuz 1918 / İstanbul, Yıldız Sarayı
Vefat Nedeni :Vade
Defin Yeri :İstanbul, Eyüp, Bostan iskelesindeki türbe
Sadrazamları :Hüseyin Hilmi Paşa
Hakkı Paşa
Said Paşa
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
Kamil Paşa
Mahmud Şevket Paşa
Said Halim Paşa
Talat Bey
31 MART DARBE DÖNEMİ
Saltanat dönemi, İttihat ve Terakkinin hakimiyeti altında oldukça buhranlı geçti. 10 defa hükümet değişikliği oldu. Sadece kukla olarak tahtta kaldı.
V. Reşat'ın yaptığı ilk değişim, Sultan Abdulhamit'in kullandığı Yıldız Sarayından ayrılarak, Batı güçlerine sadakatin sembolü olan Dolmabahçe Sarayına geçmek olmuştur.
Vefatı üzerine, yerine kardeşi Vahideddin geçmiştir.
gg27.aa4.yy1909.aaNİSAN|V.MEHMET REŞAD SALTANATI|Sultan V.Mehmed Reşad|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|31 Mart Darbesi|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Terör|Darbeler Tarihi|31 MART DARBE DÖNEMİ Saltanat dönemi, İttihat ve Terakkinin hakimiyeti altında oldukça buhranlı geçti. 10 defa hükümet değişikliği oldu. Sadece kukla olarak tahtta kaldı. V. Reşat'ın yaptığı ilk değişim, Sultan Abdulhamit'in kullandığı Yıldız Sarayından ayrılarak, Batı güçlerine sadakatin sembolü olan Dolmabahçe Sarayına geçmek olmuştur. Vefatı üzerine, yerine kardeşi Vahideddin geçmiştir.|
4 TEMMUZ 1918 ...
1 KASIM 1922
VAHDETTİN SALTANATISultan VI.Mehmed Vahidettin / SİYASİ GELİŞMELER
Adı :VI.MEHMED VAHDEDDİN
Açıklama :Otuzaltıncı ve son Osmanlı Padişahı, yüz birinci İslam Halifesi.
Babası :Abdulmecid
Annesi :Gülistü Kadın Efendi
Doğumu :2 Şubat 1861 / İstanbul
Selefi :Mehmed Reşat Han
Sebebi :Vefat
Dönemi :3 TEMMUZ 1918 - 1 KASIM 1922
Devri :Gerileme Devri
Akıbeti :Saltanatın Kaldırılması ve sınır dışı edilmesi.
Halefi :Hilafet Halefi; II.Abdulmecid Efendi
Vefatı :16 Mayıs 1926 / SanRemo
Vefat Nedeni :Kalp yetmezliği
Defin Yeri :Şam
Sadrazamları :Talat Paşa
Ahmed İzzet Paşa
Tevfik Paşa
Damat Ferid Paşa
Ali Rıza Paşa
Salih Paşa
Damat Ferid Paşa
Tevfik Paşa(Son Osmanlı Sadrazamı)
gg4.aa7.yy1918.aaTEMMUZ|VAHDETTİN SALTANATI|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|