Tarihin Zaman İçinde Akışı
Asala'dan PKK'ya Ermeniler

TARİHOLAY
301ERMENİ CEMAATİ
Hıristiyan Azizi Grigor'un kurduğu Gregoryen Mezhebi, Apostolik Kilisesi adını alan, Ermeni dini haline geldi.

Ermeni Kilisesi, tarih içinde hem Vatikan ve hem de Bizans Ortodoks Kilisesi ile sürtüşmüş, hiçbir zaman bu merkezlere bağlanmamıştır.

Ermeni bir ırk değildir. Bugün Ermenistan olarak anılan yerde yaşayanlara verilen isimdir.

Ermeni halkı, 20yy'a kadar tarihte hiç bir dönemde bağımsız etkin bir devlet kuramadı. Sürekli olarak bulundukları coğrafyada etkisiz krallıklar içinde, güçlü ve hakim olan devletlere sığındılar.

Osmanlı Devleti döneminde de günün şartlarına göre, kah Ruslarla, kah İranla, kah Türklerle iyi geçindiler. Osmanlının yükseliş döneminde ve duraklama döneminin ilk yıllarında Türklere olan yakınlıkları değişmediği için bu dönemlerde Millet-i Sadıka olarak anıldılar.
gg.aa.yy301.aa|ERMENİ CEMAATİ|DÜNYA|Ermeniler|Din Tarihi|Hıristiyan Azizi Grigor'un kurduğu Gregoryen Mezhebi, Apostolik Kilisesi adını alan, Ermeni dini haline geldi. Ermeni Kilisesi, tarih içinde hem Vatikan ve hem de Bizans Ortodoks Kilisesi ile sürtüşmüş, hiçbir zaman bu merkezlere bağlanmamıştır. Ermeni bir ırk değildir. Bugün Ermenistan olarak anılan yerde yaşayanlara verilen isimdir. Ermeni halkı, 20yy'a kadar tarihte hiç bir dönemde bağımsız etkin bir devlet kuramadı. Sürekli olarak bulundukları coğrafyada etkisiz krallıklar içinde, güçlü ve hakim olan devletlere sığındılar. Osmanlı Devleti döneminde de günün şartlarına göre, kah Ruslarla, kah İranla, kah Türklerle iyi geçindiler. Osmanlının yükseliş döneminde ve duraklama döneminin ilk yıllarında Türklere olan yakınlıkları değişmediği için bu dönemlerde Millet-i Sadıka olarak anıldılar. |
1021
Van’daki Ermeni Prensi Senekerim, topraklarını Bizans İmparatoru Basileios’e kaybederek, 14.000 kişilik bir Ermeni kitlesiyle Sivas havalisine yerleşti.
gg.aa.yy1021.aa||!!!|Ermeniler|Van’daki Ermeni Prensi Senekerim, topraklarını Bizans İmparatoru Basileios’e kaybederek, 14.000 kişilik bir Ermeni kitlesiyle Sivas havalisine yerleşti. |
1071
Malazgirt Savaşı esnasında Bizans ordusundaki Ermeniler savaş alanını terk ederek Bizans’a ihanet etiler.
gg.aa.yy1071.aa||!!!|Ermeniler|Malazgirt Savaşı esnasında Bizans ordusundaki Ermeniler savaş alanını terk ederek Bizans’a ihanet etiler.|
1098
Ermeniler Haçlılarla işbirliği yapıp, Selçuklular adına yönettikleri Urfa’yı haçlılara teslim etmek suretiyle ilk haçlı prensliğinin kurulmasına yol açtılar.
gg.aa.yy1098.aa||!!!|Ermeniler|Din Tarihi|Mason|Ermeniler Haçlılarla işbirliği yapıp, Selçuklular adına yönettikleri Urfa’yı haçlılara teslim etmek suretiyle ilk haçlı prensliğinin kurulmasına yol açtılar. |
1136 / SAVAŞ
Bizans ordusu bütün Kilikya’yı ele geçirdi, Ermeni Prensi Levon ile ailesi İstanbul’a götürüldü.
gg.aa.yy1136.aa||SAVAŞ|DÜNYA|Ermeniler|Din Tarihi|Mason|Bizans ordusu bütün Kilikya’yı ele geçirdi, Ermeni Prensi Levon ile ailesi İstanbul’a götürüldü. |
1461ERMENİ PATRİKLİĞİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Bursa’daki Ermeniler'in dini lideri (Episkoposu) olan Hovakim, İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in fermanıyla, beraberindeki cemaatiyle birlikte 1461 yılında İstanbul’a getirtildi.

Aynı yıl mevcut Rum Patrikliği’nin yanına bir de Ermeni Patrikliği kuruldu ve Hovakim de ilk Ermeni Patriği olarak atandı.

Hovakim 1461’de başlayarak 1478 yılına kadar İstanbul Ermeni Patriği olarak görev yaptı.
gg.aa.yy1461.aa|ERMENİ PATRİKLİĞİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Mason|İstanbul|Bursa’daki Ermeniler'in dini lideri (Episkoposu) olan Hovakim, İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in fermanıyla, beraberindeki cemaatiyle birlikte 1461 yılında İstanbul’a getirtildi. Aynı yıl mevcut Rum Patrikliği’nin yanına bir de Ermeni Patrikliği kuruldu ve Hovakim de ilk Ermeni Patriği olarak atandı. Hovakim 1461’de başlayarak 1478 yılına kadar İstanbul Ermeni Patriği olarak görev yaptı.|
28 AĞUSTOS 1553 ...
1555
12. SEFER-İ HÜMAYUNKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
On ikinci “Sefer-i Hümayun”, Nahcıvan seferi düzenlendi ve Kanunî Sultan Süleyman, Erivan'a girdi.
gg28.aa8.yy1553.aaAĞUSTOS|12. SEFER-İ HÜMAYUN|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Sefer-i Hümayun|On ikinci “Sefer-i Hümayun”, Nahcıvan seferi düzenlendi ve Kanunî Sultan Süleyman, Erivan'a girdi.|
1567İSTANBUL'DA ERMENİ MATBAASISultan II.Selim
Tokatlı Abkar tarafından ilk Ermeni matbaası İstanbul’da açıldı.
gg.aa.yy1567.aa|İSTANBUL'DA ERMENİ MATBAASI|Sultan II.Selim|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Tokatlı Abkar tarafından ilk Ermeni matbaası İstanbul’da açıldı.|
1603Sultan I.Ahmed Dönemi / SAVAŞ
9 yıl sürecek Osmanlı-İran Savaşı başladı.
21 Ekim 1603'te Tebriz Savaşından sonra,
15 Kasım 1603'te Erivan şehir düştü.
gg.aa10.yy1603.aa||Sultan I.Ahmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler||iran||9 yıl sürecek Osmanlı-İran Savaşı başladı. 21 Ekim 1603'te Tebriz Savaşından sonra, 15 Kasım 1603'te Erivan şehir düştü. |
1604Sultan I.Ahmed Dönemi / SAVAŞ
gg.aa8.yy1604.aa||Sultan I.Ahmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler||iran||
23 AĞUSTOS 1634ABAZA MEHMET PAŞA İDAMISultan IV.Murad
Abaza Mehmet Paşa, Rumlarla Ermeniler arasında çıkan bir anlaşmazlıkta Ermenilerden rüşvet aldığı iddiasıyla idam edildi.
gg23.aa8.yy1634.aaAĞUSTOS|ABAZA MEHMET PAŞA İDAMI|Sultan IV.Murad|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Abaza Mehmet Paşa, Rumlarla Ermeniler arasında çıkan bir anlaşmazlıkta Ermenilerden rüşvet aldığı iddiasıyla idam edildi. |
AĞUSTOS 1635 ...
ARALIK 1635
Sultan IV.Murad / SAVAŞ
1635, IV.Murad’ın Revan Seferi.
28-29 Temmuz, Erivan Kalesi kuşatıldı.
8 Ağustos 1635, Kuşatmanın 12. günü kale teslim alındı.
20 Ağustos 1635, IV.Murat, Erivan‘dan Tebriz üzerine hareket etti.
Tebriz’e doğru ilerleyen IV. Murat, 1 Eylül'de Hoy şehrine girdi.
11 Eylül 1635'de Tebriz altıncı kez işgal edildi.
IV.Murat, “Revan Fatihi’’ olarak parlak bir törenle 27 Aralık 1635'te İstanbul’a döndü.
gg.aa8.yy1635.aaAĞUSTOS||Sultan IV.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Sefer-i Hümayun||iran||1635, IV.Murad’ın Revan Seferi. 28-29 Temmuz, Erivan Kalesi kuşatıldı. 8 Ağustos 1635, Kuşatmanın 12. günü kale teslim alındı. 20 Ağustos 1635, IV.Murat, Erivan‘dan Tebriz üzerine hareket etti. Tebriz’e doğru ilerleyen IV. Murat, 1 Eylül'de Hoy şehrine girdi. 11 Eylül 1635'de Tebriz altıncı kez işgal edildi. IV.Murat, “Revan Fatihi’’ olarak parlak bir törenle 27 Aralık 1635'te İstanbul’a döndü. |
1 NİSAN 1636Sultan IV.Murad / SAVAŞ
Erivan Kalesi, yardım gelmeyişi ve hava şartlarının kötü olması nedeniyle, 1 Nisan 1636'da İranlılar tarafından geri alındı.
Revan’ın İran’a kaybedildi, Mihriban yenilgisi yaşandı. 1 Kasım 1636'da Mihriban Savaşı’nda Şam Valisi Küçük Ahmet Paşa şehit oldu.
gg1.aa4.yy1636.aaNİSAN||Sultan IV.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler||iran||Erivan Kalesi, yardım gelmeyişi ve hava şartlarının kötü olması nedeniyle, 1 Nisan 1636'da İranlılar tarafından geri alındı. Revan’ın İran’a kaybedildi, Mihriban yenilgisi yaşandı. 1 Kasım 1636'da Mihriban Savaşı’nda Şam Valisi Küçük Ahmet Paşa şehit oldu. |
1641ERMENİ PATRİKLİĞİSultan İbrahim Dönemi
Samatya’da hizmet vermekte olan Ermeni patriklik makamı, Kumkapı’ya taşındı ve Surp Asvadzadzin adını aldı.
gg.aa.yy1641.aa|ERMENİ PATRİKLİĞİ|Sultan İbrahim Dönemi|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Samatya’da hizmet vermekte olan Ermeni patriklik makamı, Kumkapı’ya taşındı ve Surp Asvadzadzin adını aldı. |
1701Sultan II.Mustafa
1668 yılında, Katolik papazları Tercan, Hasankale, Gümüşhane, Kars, İspir, Bayburt ve Trabzon’da yerleşerek çalışmaya başladılar. Bunun sonucunda 1701'den itibaren Ermenilerin bir kısmı Katolik mezhebine girmeye başladı.
gg.aa.yy1701.aa||Sultan II.Mustafa|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|1668 yılında, Katolik papazları Tercan, Hasankale, Gümüşhane, Kars, İspir, Bayburt ve Trabzon’da yerleşerek çalışmaya başladılar. Bunun sonucunda 1701'den itibaren Ermenilerin bir kısmı Katolik mezhebine girmeye başladı. |
1706Sultan III.Ahmed
Patrik Avedik, Katoliklik hakkında sert tedbirler aldığı için, Fransa elçisi ve misyonerlerin tertipleriyle önce Patriklikten azledildi, sonra da Sakız adasına sürgüne giderken yolda kaçırılıp Fransa’ya götürüldü ve burada hapsedildi.
gg.aa.yy1706.aa||Sultan III.Ahmed|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Mason|yunan|fransa|Patrik Avedik, Katoliklik hakkında sert tedbirler aldığı için, Fransa elçisi ve misyonerlerin tertipleriyle önce Patriklikten azledildi, sonra da Sakız adasına sürgüne giderken yolda kaçırılıp Fransa’ya götürüldü ve burada hapsedildi. |
1707Sultan III.Ahmed
Papaz Komidas, Katoliklik propagandası yaptığı için Gregoryenler tarafından idam edildi.
gg.aa.yy1707.aa||Sultan III.Ahmed|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Papaz Komidas, Katoliklik propagandası yaptığı için Gregoryenler tarafından idam edildi. |
1717Sultan III.Ahmed
Papas Sivaslı Mikhitar Venedik’te St. Lazare’da millî bir Ermeni kuruluşu meydana getirdi.
gg.aa.yy1717.aa||Sultan III.Ahmed|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Papas Sivaslı Mikhitar Venedik’te St. Lazare’da millî bir Ermeni kuruluşu meydana getirdi. |
1734Sultan I.Mahmud
Patrikliğin kışkırtmalarıyla bazı Ermeniler idam edildi; Patrikliğe, başka mezheplere meyleden kişileri araştırmak, ihbar etmek ve cezalandırılmasını istemek yetkileri verildi.
gg.aa.yy1734.aa||Sultan I.Mahmud|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Patrikliğin kışkırtmalarıyla bazı Ermeniler idam edildi; Patrikliğe, başka mezheplere meyleden kişileri araştırmak, ihbar etmek ve cezalandırılmasını istemek yetkileri verildi. |
1764İSTANBUL'DA ERMENİ MAHALLESİSultan III.Mustafa
İstanbul’daki Langa Limanı doldurularak meydana getirilen arsalar Ermenilere satıldı, Yenikapı Mahallesi kuruldu.
gg.aa.yy1764.aa|İSTANBUL'DA ERMENİ MAHALLESİ|Sultan III.Mustafa|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|İstanbul|İstanbul’daki Langa Limanı doldurularak meydana getirilen arsalar Ermenilere satıldı, Yenikapı Mahallesi kuruldu. |
1779Sultan I.Abdulhamid Dönemi
Katolikleri sıkı takibe alan Patrik Zaharya, Avusturya elçisinin girişimiyle görevden alındı, yerine Evanes getirildi.
gg.aa.yy1779.aa||Sultan I.Abdulhamid Dönemi|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Katolikleri sıkı takibe alan Patrik Zaharya, Avusturya elçisinin girişimiyle görevden alındı, yerine Evanes getirildi. |
1790ERMENİ MEKTEBİSultan III.Selim / EĞİTİM
İlk resmi Ermeni mektebi Kumkapı’da açıldı.
gg.aa.yy1790.aa|ERMENİ MEKTEBİ|Sultan III.Selim|EĞİTİM|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|İlk resmi Ermeni mektebi Kumkapı’da açıldı.|
1812İSTANBUL'DA ERMENİ GAZETESİSultan II.Mahmud / BASIN YAYIN
İstanbul’da ilk Ermeni gazetesi Tidak Püzantyan yayına başladı.
gg.aa.yy1812.aa|İSTANBUL'DA ERMENİ GAZETESİ|Sultan II.Mahmud|BASIN YAYIN|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|İstanbul’da ilk Ermeni gazetesi Tidak Püzantyan yayına başladı.|
1820Sultan II.Mahmud
Kazaz Artin (Harutyun Amira Bezciyan), Padişah nezdindeki nüfuzunu kullanarak bazı Katolik Ermenilerin sürgüne gönderilmesini sağladı.
gg.aa.yy1820.aa||Sultan II.Mahmud|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Kazaz Artin (Harutyun Amira Bezciyan), Padişah nezdindeki nüfuzunu kullanarak bazı Katolik Ermenilerin sürgüne gönderilmesini sağladı. |
10 TEMMUZ 1824ERMENİ FAALİYETLERİSultan II.Mahmud
Patrik Karabet, Anadolu'daki Ermeni cemiyetlerine gönderdiği talimatla, Ermeni okullarının sayısını çoğaltılmasını emretti.
gg10.aa7.yy1824.aaTEMMUZ|ERMENİ FAALİYETLERİ|Sultan II.Mahmud|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Mason|Patrik Karabet, Anadolu'daki Ermeni cemiyetlerine gönderdiği talimatla, Ermeni okullarının sayısını çoğaltılmasını emretti. |
1828Sultan II.Mahmud / SAVAŞ
İran’la yaptığı savaştan galip çıkan Rusya, Revan ve Nahçıvan hanlıklarını birleştirerek Ermeni vilayetini oluşturdu. Doğu Anadolu’dan göçürdüğü 90.000-100.000 Ermeni nüfusu buraya yerleştirdi.
gg.aa.yy1828.aa||Sultan II.Mahmud|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|rusya||iran||İran’la yaptığı savaştan galip çıkan Rusya, Revan ve Nahçıvan hanlıklarını birleştirerek Ermeni vilayetini oluşturdu. Doğu Anadolu’dan göçürdüğü 90.000-100.000 Ermeni nüfusu buraya yerleştirdi. |
1828ERMENİ LOBİSİSultan II.Mahmud
Fransa elçisi, İstanbul’dan sürülen Katolik Ermenilerin affını istedi.
gg.aa.yy1828.aa|ERMENİ LOBİSİ|Sultan II.Mahmud|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Fransa elçisi, İstanbul’dan sürülen Katolik Ermenilerin affını istedi. |
1830CEMARANSultan II.Mahmud / EĞİTİM
Üsküdar’da "Cemaran" adlı Ermeni yatılı yüksek okulu kuruldu.
gg.aa.yy1830.aa|CEMARAN|Sultan II.Mahmud|EĞİTİM|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Üsküdar’da "Cemaran" adlı Ermeni yatılı yüksek okulu kuruldu. |
1830KATOLİK ERMENİ CEMAATİSultan II.Mahmud
II.Mahmud Katolik Ermeni cemaatini ve kilisesini tanıdı.
gg.aa.yy1830.aa|KATOLİK ERMENİ CEMAATİ|Sultan II.Mahmud|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Mason|II.Mahmud Katolik Ermeni cemaatini ve kilisesini tanıdı.|
17 TEMMUZ 1844Sultan Abdulmecid Dönemi
Matteos Çuhacıyan Ermeni patrikliğine getirildi. Yeni patriğe danışmanlık etmek ve cemaatin mali idaresini yürütmek üzere 16 üyesi amira(ermeni asiller), 14 üyesi esnaf olan karma bir meclis kuruldu.
gg17.aa7.yy1844.aaTEMMUZ||Sultan Abdulmecid Dönemi|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Matteos Çuhacıyan Ermeni patrikliğine getirildi. Yeni patriğe danışmanlık etmek ve cemaatin mali idaresini yürütmek üzere 16 üyesi amira(ermeni asiller), 14 üyesi esnaf olan karma bir meclis kuruldu. |
1848PROTESTAN ERMENİ CEMAATİSultan Abdulmecid Dönemi
Protestan Ermeni cemaati resmen tanındı ve ilk kiliseleri yapıldı.
gg.aa.yy1848.aa|PROTESTAN ERMENİ CEMAATİ|Sultan Abdulmecid Dönemi|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Mason|Protestan Ermeni cemaati resmen tanındı ve ilk kiliseleri yapıldı.|
29 MART 1862ERMENİ MİLLETİ NİZAMNAMESİSultan Abdulaziz Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
gg29.aa3.yy1862.aaMART|ERMENİ MİLLETİ NİZAMNAMESİ|Sultan Abdulaziz Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|
3 MART 1878AYASTEFANOS ANTLAŞMASISultan II.Abdulhamid / DIŞ İLİŞKİLER
gg3.aa3.yy1878.aaMART|AYASTEFANOS ANTLAŞMASI|Sultan II.Abdulhamid|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Antlaşmalar|Diplomasi|rusya|ingiltere|
13 NİSAN 1878ERMENİSultan II.Abdulhamid
İstanbul Ermeni Patriği Nerses, İngiltere Dışişleri Bakanı Salisbury'ye gönderdiği muhtırada, Türklerle beraber yaşayamayacaklarını bildirdi.
gg13.aa4.yy1878.aaNİSAN|ERMENİ|Sultan II.Abdulhamid|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Teba İsyanları|ingiltere|İstanbul Ermeni Patriği Nerses, İngiltere Dışişleri Bakanı Salisbury'ye gönderdiği muhtırada, Türklerle beraber yaşayamayacaklarını bildirdi. |
13 TEMMUZ 1878BERLİN ANTLAŞMASISultan II.Abdulhamid / DIŞ İLİŞKİLER
Ayastefanos Antlaşması’nın 16. maddesi fazla değişikliğe uğramadan Berlin Antlaşması’nın 61. maddesi olarak kabul edildi.
gg13.aa7.yy1878.aaTEMMUZ|BERLİN ANTLAŞMASI|Sultan II.Abdulhamid|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Antlaşmalar|Diplomasi|rusya|ingiltere|Ayastefanos Antlaşması’nın 16. maddesi fazla değişikliğe uğramadan Berlin Antlaşması’nın 61. maddesi olarak kabul edildi.|
1887HINÇAK CEMİYETİSultan II.Abdulhamid
Hınçak Komitesi
Rus Ermenileri tarafından kurulan Ermeni tedhiş örgütü. Rus ve İngiliz yardımlarıyla mülteci Ermeniler tarafından 1887'de Cenevre'de kuruldu. Temel ideolojisi Marksizm olan komite, 1890'da Hınçakyan İhtilal Partisi adını aldı. Önceleri merkeziİstanbul kabul edildiyse de, sonradan Londra'ya taşındı.

Hınçak, Ermenice Çan anlamına gelir.

Teşkilatın kurucusu Kafkasyalı Nazarbeg ve karısı Maro idi. Osmanlı Devleti topraklarında gizlice teşkilatlanan Ermeniler, Rus konsolosluklarından büyük destek gördüler. Teşkilatın gayesi; Osmanlıların altı vilayetinde isyanlar çıkararak Berlin Antlaşmasının 61. maddesini uygulamaya koydurmak için yabancı devletlerin müdahalesini sağlamaktı.

Neticede Doğu Anadolu, İran, Âzerbaycan ve Kafkasları içine alan bir Ermenistan devleti kurmak istiyorlardı. Anadolu'nun her tarafında komiteler kurup teşkilatlandılar. Ermeni zenginlerden zorla para topluyorlar, isyanlar çıkarıyorlardı.
1890'da Erzurum isyanını,
1892-1893'te Merzifon-Yozgat-Kayseri olaylarını,
1895'te Birinci Sason olayları, İstanbul'da birinci Ermeni patırtısını ve Zeytun isyanını tertiplediler.
1894'te Matyos İzmirliyan'ı patrik seçtirip, kilise ve komite başkanlığını tek şahısta topladılar.

Çeşitli eğilim ve görüşte olan Ermenileri bünyesinde barındıran komite, 1896'da Londra'da toplanan kongrede çıkan tartışmalar sonunda parçalandı.

Aspiar Arpiaryen liderliğinde Reforme Hınçak Partisi kuruldu. Öbür grup Nazarbeg'in peşinde tedhişlerine devam etti. İki grubun mensupları, idarecilerinin hesabına kavga edip, kıyasıya kan döktüler. Kahire, Londra, Petersburg, Sofya ve Tahran sokakları, iki tarafın cesetleri ile doldu. Ermeniler bu teşkilatlardan yüz çevirip, Taşnak komitesini desteklemeye başladılar.

1 Mart 1905 Yedi Rus-Ermeni öğrencisi tarafından Cenevre’de Hınçak Partisi kuruldu.

İttihat ve Terakki mensupları, Abdülhamid Hana karşı Hınçak komitesi ile de işbirliği yaptılar. İkinci Meşrutiyet'ten sonra Hınçak Komitesi, Sosyal Demokrat Hınçak Partisi adıyla resmiyet kazandı (1910), Seçimlere katılıp Meclis-i Mebusan'a dahi girme imkanı buldular. Ama canciğer dost oldukları İttihatçı paşaları da öldürmekten çekinmediler.
gg.aa.yy1887.aa|HINÇAK CEMİYETİ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|£.£..£b£..£.£Hınçak Komitesi£.£..£/b£..£.£ Rus Ermenileri tarafından kurulan Ermeni tedhiş örgütü. Rus ve İngiliz yardımlarıyla mülteci Ermeniler tarafından 1887'de Cenevre'de kuruldu. Temel ideolojisi Marksizm olan komite, 1890'da Hınçakyan İhtilal Partisi adını aldı. Önceleri merkeziİstanbul kabul edildiyse de, sonradan Londra'ya taşındı. Hınçak, Ermenice Çan anlamına gelir. Teşkilatın kurucusu Kafkasyalı Nazarbeg ve karısı Maro idi. Osmanlı Devleti topraklarında gizlice teşkilatlanan Ermeniler, Rus konsolosluklarından büyük destek gördüler. Teşkilatın gayesi; Osmanlıların altı vilayetinde isyanlar çıkararak Berlin Antlaşmasının 61. maddesini uygulamaya koydurmak için yabancı devletlerin müdahalesini sağlamaktı. Neticede Doğu Anadolu, İran, Âzerbaycan ve Kafkasları içine alan bir Ermenistan devleti kurmak istiyorlardı. Anadolu'nun her tarafında komiteler kurup teşkilatlandılar.
1889TAŞNAK-SUTYUN CEMİYETİSultan II.Abdulhamid
Taşnak Komitesi
Kafkasya kökenli Ermeni aydınları ve ihtilâlcilerince İsviçre'de 1889'da kurulan ve bağımsız Ermenistan kurmayı amaçlayan siyasî örgüt.
Asıl adı "Taşnaktsutyun"dur. Taşnak Komitesi, Taşnak Partisi adlarıyla da bilinir.

Politikası, esas olarak bireysel ve toplu eylemlerle büyük devletlerin ve özellikle Rusya'nın dikkatini Ermeni sorununa çekerek Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu vilâyetlerinde yaşayan Ermenileri de kapsayan bir bağımsız devlet kurmaktı.

Bu amaçla yörede çeşitli baskın ve isyanlar düzenlediler. Eylemleri, büyük devletlerin de baskısıyla Osmanlı Devleti'nin Ermenilerle ilgili belirli düzenlemeleri kabul etmesine yol açtı. I. Dünya Savaşı sonrasında hemen hemen bugünkü Ermenistan topraklarında kısa süreli bağımsız bir Ermenistan Devleti de kuran Taşnaklar, buranın Sovyetleştirilmesiyle hayallerini gerçekleştiremediler ve çeşitli Batı ülkelerinde Türkiye aleyhtarı hareketleri destekleyen bir cemiyet olarak varlıklarını sürdürdüler.

4 Mart 1905, “Ermeni İhtilâl Federasyonu” adı da verilen Taşnaksutyun cemiyeti kuruldu.
gg.aa.yy1889.aa|TAŞNAK-SUTYUN CEMİYETİ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|£.£..£b£..£.£Taşnak Komitesi£.£..£/b£..£.£ Kafkasya kökenli Ermeni aydınları ve ihtilâlcilerince İsviçre'de 1889'da kurulan ve £.£..£b£..£.£bağımsız Ermenistan£.£..£/b£..£.£ kurmayı amaçlayan siyasî örgüt. Asıl adı "Taşnaktsutyun"dur. Taşnak Komitesi, Taşnak Partisi adlarıyla da bilinir. Politikası, esas olarak bireysel ve toplu eylemlerle büyük devletlerin ve özellikle Rusya'nın dikkatini Ermeni sorununa çekerek Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu vilâyetlerinde yaşayan Ermenileri de kapsayan bir bağımsız devlet kurmaktı. Bu amaçla yörede çeşitli baskın ve isyanlar düzenlediler. Eylemleri, büyük devletlerin de baskısıyla Osmanlı Devleti'nin Ermenilerle ilgili belirli düzenlemeleri kabul etmesine yol açtı. I. Dünya Savaşı sonrasında hemen hemen bugünkü Ermenistan topraklarında kısa süreli bağımsız bir Ermenistan Devleti de kuran Taşnaklar, buranın Sovyetleştirilmesiyle hayaller
1890ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Bulgar, Makedonya ve Anadolu’da Ermeni ihtilal çeteleri faaliyetlerini iyiden iyiye arttırmaya başladılar.
gg.aa.yy1890.aa|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Balkanlar|Bulgar, Makedonya ve Anadolu’da Ermeni ihtilal çeteleri faaliyetlerini iyiden iyiye arttırmaya başladılar. |
HAZİRAN 1890ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Ermeniler Erzurum’da olaylar çıkardılar.
gg.aa6.yy1890.aaHAZİRAN|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Ermeniler Erzurum’da olaylar çıkardılar.|
27 TEMMUZ 1890KUMKAPI ERMENİ KALKIŞMASISultan II.Abdulhamid
Kumkapı Gösterisi, 27 Temmuz 1890 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'un Kumkapı semtinde, Ermenilerin gerçekleştirdiği siyasi eylemdir.

19. yüzyılın son demleri yaşanırken, devrimci Ermeni grupları Ermeni cemaatine yeni hak ve özgürlükler verilmesi için baskıda bulunuyor, Avrupa'nın Ermeni sorununa daha fazla eğilmesi için çalışmalar yapıyordu. Özellikle Hınçak Partisi, toplu gösteriler düzenleme taktiği ile bu süreci hızlandırmayı amaçlıyordu. Haziran 1890'da Erzurum'da çıkan Ermeni ayaklanmasının ardında da Hınçak partizanlarılarının olduğundan kuşkulanılıyordu.

Gösteri nedeniyle güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmada çok sayıda gösterici ve zabit yaşamını yitirmiş; pek çoğu da yaralanmıştır.
gg27.aa7.yy1890.aaTEMMUZ|KUMKAPI ERMENİ KALKIŞMASI|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Teba İsyanları|Kumkapı Gösterisi, 27 Temmuz 1890 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'un Kumkapı semtinde, Ermenilerin gerçekleştirdiği siyasi eylemdir. 19. yüzyılın son demleri yaşanırken, devrimci Ermeni grupları Ermeni cemaatine yeni hak ve özgürlükler verilmesi için baskıda bulunuyor, Avrupa'nın Ermeni sorununa daha fazla eğilmesi için çalışmalar yapıyordu. Özellikle Hınçak Partisi, toplu gösteriler düzenleme taktiği ile bu süreci hızlandırmayı amaçlıyordu. Haziran 1890'da Erzurum'da çıkan Ermeni ayaklanmasının ardında da Hınçak partizanlarılarının olduğundan kuşkulanılıyordu. Gösteri nedeniyle güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmada çok sayıda gösterici ve zabit yaşamını yitirmiş; pek çoğu da yaralanmıştır.|
1891ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Ermeniler Sasun (Batman)’da isyan çıkardılar.
gg.aa.yy1891.aa|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Ermeniler Sasun (Batman)’da isyan çıkardılar.|
18 MART 1893ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Ermeniler, Kayseri, Yozgat ve Merzifon’da isyan çıkardılar.
gg18.aa3.yy1893.aaMART|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Ermeniler, Kayseri, Yozgat ve Merzifon’da isyan çıkardılar. |
25 ARALIK 1893ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Ermeniler, Yozgat’ta hapishaneye saldırarak kargaşa çıkarttılar.
gg25.aa12.yy1893.aaARALIK|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Ermeniler, Yozgat’ta hapishaneye saldırarak kargaşa çıkarttılar.|
26 MART 1894ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Ermeni komitacılar, kendilerini desteklemeyen Patrik Horen Aşıkyan’a suikast düzenlediler.
gg26.aa3.yy1894.aaMART|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Ermeni komitacılar, kendilerini desteklemeyen Patrik Horen Aşıkyan’a suikast düzenlediler.|
MAYIS 1894ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Ermeniler Sasun (Batman)’da isyan çıkardılar.
gg.aa5.yy1894.aaMAYIS|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Ermeniler Sasun (Batman)’da isyan çıkardılar.|
30 EYLÜL 1895ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
İstanbul’da Ermeni olayları çıktı. Kumkapı’da patrikhane önünde toplanan üç dört bin kadar Ermeni, Babıali’ye doğru yürüyüşe geçti. Ermenileri Osmanlılara karşı kışkırtan ve kullanan yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahalelerde bulundular.
gg30.aa9.yy1895.aaEYLÜL|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|İstanbul|Terör|İstanbul’da Ermeni olayları çıktı. Kumkapı’da patrikhane önünde toplanan üç dört bin kadar Ermeni, Babıali’ye doğru yürüyüşe geçti. Ermenileri Osmanlılara karşı kışkırtan ve kullanan yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahalelerde bulundular. |
17 EKİM 1895ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Ermeni çetelerine mensup teröristler İstanbul’da Osmanlı Bankasını ele geçirdiler ve yetkili makamların Ermenilere bölgesel özerklik vermemesi hâlinde 100 rehineyle birlikte bankayı havaya uçurma tehdidinde bulundular. Fransız müdahalesi ile olay sonlandırıldı.
gg17.aa10.yy1895.aaEKİM|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|İstanbul|Terör|Ermeni çetelerine mensup teröristler İstanbul’da Osmanlı Bankasını ele geçirdiler ve yetkili makamların Ermenilere bölgesel özerklik vermemesi hâlinde 100 rehineyle birlikte bankayı havaya uçurma tehdidinde bulundular. Fransız müdahalesi ile olay sonlandırıldı. |
24 EKİM 1895ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Zeytun(Maraş)’da Ermeni isyanı başladı.

24 Aralık 1895'de Askerî birlikler Zeytun’u yakın mesafeden kuşattılar.
23 Mart 1896'da Zeytun isyanına katılan dört Ermeni, Mersin’deki Fransız konsolosunun teminatı altında gemiye bindirilerek Marsilya’ya gönderildi.
gg24.aa10.yy1895.aaEKİM|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Zeytun(Maraş)’da Ermeni isyanı başladı. 24 Aralık 1895'de Askerî birlikler Zeytun’u yakın mesafeden kuşattılar. 23 Mart 1896'da Zeytun isyanına katılan dört Ermeni, Mersin’deki Fransız konsolosunun teminatı altında gemiye bindirilerek Marsilya’ya gönderildi.|
1 HAZİRAN 1896ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Van Ermeni isyanı başladı.
gg1.aa6.yy1896.aaHAZİRAN|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Van Ermeni isyanı başladı.|
26 AĞUSTOS 1896ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Ermeniler İstanbul’da Osmanlı Bankası’na saldırı düzenlediler.
gg26.aa8.yy1896.aaAĞUSTOS|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Ermeniler İstanbul’da Osmanlı Bankası’na saldırı düzenlediler.|
11 KASIM 1896ISLAHAT KARARNAMESİSultan II.Abdulhamid / SİYASİ GELİŞMELER
Bâbâlî 6 vilayet için ıslâhât kararnamesi yayınladı.
gg11.aa11.yy1896.aaKASIM|ISLAHAT KARARNAMESİ|Sultan II.Abdulhamid|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Bâbâlî 6 vilayet için ıslâhât kararnamesi yayınladı.|
18 AĞUSTOS 1897ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Ermeniler Bâbıâli’ye bombalı saldırı düzenlediler.
gg18.aa8.yy1897.aaAĞUSTOS|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Ermeniler Bâbıâli’ye bombalı saldırı düzenlediler.|
15 MART 1905ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
Ermeniler, Sasun bölgesinde karışıklık çıkardı.
gg15.aa3.yy1905.aaMART|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|Ermeniler, Sasun bölgesinde karışıklık çıkardı. |
21 TEMMUZ 1905II.ABDULHAMİT'E SUİKAST GİRİŞİMİSultan II.Abdulhamid
Osmanlı Padişahı ve Halifesi II. Abdülhamit'e Ermeni komitacıların içinde olduğu bombalı suikast girişiminde bulunuldu. Abdulhamit olaydan kurtuldu.
gg21.aa7.yy1905.aaTEMMUZ|II.ABDULHAMİT'E SUİKAST GİRİŞİMİ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Ermeniler|Terör|Suikastler|Osmanlı Padişahı ve Halifesi II. Abdülhamit'e Ermeni komitacıların içinde olduğu bombalı suikast girişiminde bulunuldu. Abdulhamit olaydan kurtuldu. |
14 NİSAN 1909ERMENİ TERÖRÜSultan II.Abdulhamid
31 MART DARBE DÖNEMİ
Adana’da, Ermeniler ayaklanma çıkardılar.
gg14.aa4.yy1909.aaNİSAN|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan II.Abdulhamid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|31 Mart Darbesi|Ermeniler|Terör|31 MART DARBE DÖNEMİ Adana’da, Ermeniler ayaklanma çıkardılar. |
10 KASIM 1912Sultan V.Mehmed Reşad
Eçmiyazin Katagikosu, Mısır’da bulunan Bogos Nubar Paşa’yı, yetkili temsilci olarak tayin etti.
gg10.aa11.yy1912.aaKASIM||Sultan V.Mehmed Reşad|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Mısır|Eçmiyazin Katagikosu, Mısır’da bulunan Bogos Nubar Paşa’yı, yetkili temsilci olarak tayin etti.|
8 ŞUBAT 1914YENİKÖY MUKAVELESİSultan V.Mehmed Reşad / DIŞ İLİŞKİLER
gg8.aa2.yy1914.aaŞUBAT|YENİKÖY MUKAVELESİ|Sultan V.Mehmed Reşad|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Antlaşmalar|Diplomasi|rusya|
2 KASIM 1914RUS'LARIN OSMANLI'YA SAVAŞ İLANISultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

Ruslarla Doğu Anadolu’da sürdürülen savaşta, Ermeni çeteler, Rus ordusunun yanında yer aldı ve Osmanlı yönetimine karşı silahlı ayaklanma başlattı.

Ermeniler, sivil halkı hedef alan katliamlar yaptılar.
gg2.aa11.yy1914.aaKASIM|RUS'LARIN OSMANLI'YA SAVAŞ İLANI|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|1 Dünya Savaşı|rusya|Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti. Ruslarla Doğu Anadolu’da sürdürülen savaşta, Ermeni çeteler, Rus ordusunun yanında yer aldı ve Osmanlı yönetimine karşı silahlı ayaklanma başlattı. Ermeniler, sivil halkı hedef alan katliamlar yaptılar. |
24 NİSAN 1915ERMENİ GENELGESİSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
gg24.aa4.yy1915.aaNİSAN|ERMENİ GENELGESİ|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Terör|
3 MAYIS 1915ERMENİ TERÖRÜSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Ermeniler, Van'da katliam yaptılar.
gg3.aa5.yy1915.aaMAYIS|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Terör|Ermeniler, Van'da katliam yaptılar. |
6 MAYIS 1915ERMENİ İŞGALİ: VAN, MUŞ, BİTLİSSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Van, Muş ve Bitlis, Rus güçleri ve Ermeniler tarafından işgal edildi.
gg6.aa5.yy1915.aaMAYIS|ERMENİ İŞGALİ: VAN, MUŞ, BİTLİS|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|İşgal Günleri|rusya|Van, Muş ve Bitlis, Rus güçleri ve Ermeniler tarafından işgal edildi. |
27 MAYIS 1915ERMENİLERİ TEHCİR KANUNUSultan V.Mehmed Reşad / KANUN, HUKUK
gg27.aa5.yy1915.aaMAYIS|ERMENİLERİ TEHCİR KANUNU|Sultan V.Mehmed Reşad|KANUN, HUKUK|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|
30 MAYIS 1915ERMENİ TEHCİRİSultan V.Mehmed Reşad / KANUN, HUKUK
Meclis-i Vükelâ, Ermenilerin Musul, Zor, Halep ve Suriye’nin bazı bölgelerine sevkleri kararını aldı.
gg30.aa5.yy1915.aaMAYIS|ERMENİ TEHCİRİ|Sultan V.Mehmed Reşad|KANUN, HUKUK|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Meclis-i Vükelâ, Ermenilerin Musul, Zor, Halep ve Suriye’nin bazı bölgelerine sevkleri kararını aldı.|
1 HAZİRAN 1915ERMENİ TERÖRÜSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Ermenilerin 25 gün süren Karahisar-ı Şarkî isyanında şehir yakıldı, 120 Müslüman öldürüldü.
gg1.aa6.yy1915.aaHAZİRAN|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Terör|Ermenilerin 25 gün süren Karahisar-ı Şarkî isyanında şehir yakıldı, 120 Müslüman öldürüldü.|
10 HAZİRAN 1915ERMENİ TEHCİRİSultan V.Mehmed Reşad / KANUN, HUKUK
Sevk edilen Ermenilerin iskân ve iaşelerinin teminiyle geride bıraktıkları mallarının koruma altına alınmasını içeren yönetmelik yayınlandı.
gg10.aa6.yy1915.aaHAZİRAN|ERMENİ TEHCİRİ|Sultan V.Mehmed Reşad|KANUN, HUKUK|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Sevk edilen Ermenilerin iskân ve iaşelerinin teminiyle geride bıraktıkları mallarının koruma altına alınmasını içeren yönetmelik yayınlandı.|
15 MART 1916ERMENİ TEHCİRİSultan V.Mehmed Reşad / KANUN, HUKUK
Ermenilerin başka vilayetlere sevki durduruldu.
gg15.aa3.yy1916.aaMART|ERMENİ TEHCİRİ|Sultan V.Mehmed Reşad|KANUN, HUKUK|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Ermenilerin başka vilayetlere sevki durduruldu.|
7 AĞUSTOS 1916KURTULUŞ: MUŞ ve BİTLİSSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Muş ve Bitlis’in, M.Kemal komutasında ki birlikler tarafından Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu.

M.Kemal bu bölgedeki görevinde, Tunceli ilini Rus kuvvetlere teslim etmek için çaba harcayan Karabulut Sulalesi ile de mücadele etmiştir. Bu sulaleden bir kişi daha sonra soyadını "Kılıçdaroğlu" olarak değiştirecek ve CHP'nin liderliğine gelecektir.
gg7.aa8.yy1916.aaAĞUSTOS|KURTULUŞ: MUŞ ve BİTLİS|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|M. Kemal|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Muş ve Bitlis’in, M.Kemal komutasında ki birlikler tarafından Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu. M.Kemal bu bölgedeki görevinde, Tunceli ilini Rus kuvvetlere teslim etmek için çaba harcayan Karabulut Sulalesi ile de mücadele etmiştir. Bu sulaleden bir kişi daha sonra soyadını "Kılıçdaroğlu" olarak değiştirecek ve CHP'nin liderliğine gelecektir. |
3 OCAK 1917ERMENİ TERÖRÜSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
3 Ocak 1917 tarihinde Ardahan Arap Camii'nde 373 Müslüman-Türk, Ermeni çeteciler tarafından camiyle birlikte yakıldı.
gg3.aa1.yy1917.aaOCAK|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|İslam Tarihi|1 Dünya Savaşı|Terör|3 Ocak 1917 tarihinde Ardahan Arap Camii'nde 373 Müslüman-Türk, Ermeni çeteciler tarafından camiyle birlikte yakıldı.|
11 MART 1917CİLOVLUK KATLİAMISultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Tarihte Cilovluk katliamı olarak anılan Güney Azerbaycan'daki soykırımda, Ermeni ve Nasturiler, 300 bin Azerbaycanlıyı katletti. Mart 1917'de başlayan ve tam 159 gün devam eden bu katliam, bugüne kadar çok aydınlatılamadı.

Birinci Dünya Savaşı başlarında Ruslar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kışkırtılan ve Hakkâri yöresinde Marşimon adlı şahsın önderliğinde isyan başlatan Nasturiler, yenilgiye uğradıktan sonra, bölge halkının kendilerinden intikam alacağı korkusuyla, Rusya işgali altında olan Azerbaycan (özellikle İran Azerbaycan'ı) bölgesine göç etti. İran'ın kuzeybatısına yerleşen Cilovlar, aslında Nasturilerin bir koluydu.

Birinci Dünya Savaşı'na kadar şimdiki Türkiye'nin Hakkâri bölgesinde yaşayan Nasturiler, İran Azerbaycanlıları tarafından "Cilov" olarak adlandırıyor. Bu adlandırmanın sebebi ise onların Hakkâri bölgesindeki Cilov dağlarında (Türkçe Cilo) yaşamalarıydı. Nasturilerin Ermenilerle birlikte gerçekleştirdiği soykırım da Cilovluk katliamı olarak biliniyor.
gg11.aa3.yy1917.aaMART|CİLOVLUK KATLİAMI|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Terör|Tarihte Cilovluk katliamı olarak anılan Güney Azerbaycan'daki soykırımda, Ermeni ve Nasturiler, 300 bin Azerbaycanlıyı katletti. Mart 1917'de başlayan ve tam 159 gün devam eden bu katliam, bugüne kadar çok aydınlatılamadı. Birinci Dünya Savaşı başlarında Ruslar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kışkırtılan ve Hakkâri yöresinde Marşimon adlı şahsın önderliğinde isyan başlatan Nasturiler, yenilgiye uğradıktan sonra, bölge halkının kendilerinden intikam alacağı korkusuyla, Rusya işgali altında olan Azerbaycan (özellikle İran Azerbaycan'ı) bölgesine göç etti. İran'ın kuzeybatısına yerleşen Cilovlar, aslında Nasturilerin bir koluydu. Birinci Dünya Savaşı'na kadar şimdiki Türkiye'nin Hakkâri bölgesinde yaşayan Nasturiler, İran Azerbaycanlıları tarafından "Cilov" olarak adlandırıyor. Bu adlandırmanın sebebi ise onların Hakkâri bölgesindeki Cilov da
1 ŞUBAT 1918ERMENİ TERÖRÜSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Ermeni komitacı Arşak, Bayburt'ta katliam yaptı.
gg1.aa2.yy1918.aaŞUBAT|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Terör|Ermeni komitacı Arşak, Bayburt'ta katliam yaptı. |
14 ŞUBAT 1918KURTULUŞ: BEŞİKDÜZÜ ve VAKFIKEBİRSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Trabzon’un Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg14.aa2.yy1918.aaŞUBAT|KURTULUŞ: BEŞİKDÜZÜ ve VAKFIKEBİR|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Trabzon’un Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
15 ŞUBAT 1918KURTULUŞ: MAÇKASultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Trabzon’un Maçka ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg15.aa2.yy1918.aaŞUBAT|KURTULUŞ: MAÇKA|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Trabzon’un Maçka ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
17 ŞUBAT 1918KURTULUŞ: TERCANSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Erzincan’ın Tercan ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg17.aa2.yy1918.aaŞUBAT|KURTULUŞ: TERCAN|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Erzincan’ın Tercan ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
17 ŞUBAT 1918KURTULUŞ: AKÇAABAT ve TONYASultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Trabzon’un Akçaabat ve Tonya  ilçelerinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg17.aa2.yy1918.aaŞUBAT|KURTULUŞ: AKÇAABAT ve TONYA|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Trabzon’un Akçaabat ve Tonya  ilçelerinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
19 ŞUBAT 1918KURTULUŞ: ÇAYIRLISultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg19.aa2.yy1918.aaŞUBAT|KURTULUŞ: ÇAYIRLI|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Erzincan’ın Çayırlı ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
21 ŞUBAT 1918KURTULUŞ: BAYBURTSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Bayburt’un Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg21.aa2.yy1918.aaŞUBAT|KURTULUŞ: BAYBURT|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Bayburt’un Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
21 ŞUBAT 1918KURTULUŞ: AHLATSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Bitlis’in Ahlat ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg21.aa2.yy1918.aaŞUBAT|KURTULUŞ: AHLAT|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Bitlis’in Ahlat ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
23 ŞUBAT 1918KURTULUŞ: YOMRASultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Trabzon’un ve Yomra İlçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg23.aa2.yy1918.aaŞUBAT|KURTULUŞ: YOMRA|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Trabzon’un ve Yomra İlçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
25 ŞUBAT 1918KURTULUŞ: İSPİRSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Erzurum’un İspir ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg25.aa2.yy1918.aaŞUBAT|KURTULUŞ: İSPİR|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Erzurum’un İspir ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
25 ŞUBAT 1918KURTULUŞ: ARAKLI ve SÜRMENESultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Trabzon’un Araklı ve Sürmene ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg25.aa2.yy1918.aaŞUBAT|KURTULUŞ: ARAKLI ve SÜRMENE|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Trabzon’un Araklı ve Sürmene ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
27 ŞUBAT 1918KURTULUŞ: ÇAYKARASultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Trabzon’un Çaykara ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg27.aa2.yy1918.aaŞUBAT|KURTULUŞ: ÇAYKARA|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Trabzon’un Çaykara ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
28 ŞUBAT 1918KURTULUŞ: OFSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Trabzon’un Of ilçesinden Rusya ve Ermenistan birliklerinin çekilişi
gg28.aa2.yy1918.aaŞUBAT|KURTULUŞ: OF|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Trabzon’un Of ilçesinden Rusya ve Ermenistan birliklerinin çekilişi|
1 MART 1918KURTULUŞ: HANAKSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Ardahan’ın Hanak ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg1.aa3.yy1918.aaMART|KURTULUŞ: HANAK|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Ardahan’ın Hanak ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
2 MART 1918KURTULUŞ: RİZESultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Rize’nin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg2.aa3.yy1918.aaMART|KURTULUŞ: RİZE|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Rize’nin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
3 MART 1918KURTULUŞ: AŞKALE ve PAZARYOLUSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Erzurum’un Aşkale ve Pazaryolu ilçelerinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu
gg3.aa3.yy1918.aaMART|KURTULUŞ: AŞKALE ve PAZARYOLU|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Erzurum’un Aşkale ve Pazaryolu ilçelerinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu|
28 MART 1918KURTULUŞ: OLURSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Erzurum’un Olur ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi
gg28.aa3.yy1918.aaMART|KURTULUŞ: OLUR|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Erzurum’un Olur ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi|
15 NİSAN 1918KURTULUŞ: AĞRISultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Ağrı’dan Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi
gg15.aa4.yy1918.aaNİSAN|KURTULUŞ: AĞRI|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Ağrı’dan Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi|
18 NİSAN 1918KURTULUŞ: BAŞKALESultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Van’ın Başkale ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi
gg18.aa4.yy1918.aaNİSAN|KURTULUŞ: BAŞKALE|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Van’ın Başkale ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi|
22 NİSAN 1918KURTULUŞ: HAKKARİSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Hakkari’den Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi
gg22.aa4.yy1918.aaNİSAN|KURTULUŞ: HAKKARİ|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Hakkari’den Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi|
25 NİSAN 1918ERMENİ TERÖRÜSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Ermeni komitacılar, Kars'ın doğusundaki Subatan köyünde 750 Müslümanı şehit etti.
gg25.aa4.yy1918.aaNİSAN|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Terör|Ermeni komitacılar, Kars'ın doğusundaki Subatan köyünde 750 Müslümanı şehit etti. |
30 NİSAN 1918KURTULUŞ: MUŞSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Muş’tan Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi
gg30.aa4.yy1918.aaNİSAN|KURTULUŞ: MUŞ|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Kurtuluş Günleri|rusya|Muş’tan Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi|
1 MAYIS 1918ERMENİ TERÖRÜSultan V.Mehmed Reşad / SAVAŞ-1
Ermeni komitacılar, Kars'ta, aralarında çocukların da bulunduğu 60 Müslümanı katletti.
gg1.aa5.yy1918.aaMAYIS|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan V.Mehmed Reşad|SAVAŞ-1|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Terör|Ermeni komitacılar, Kars'ta, aralarında çocukların da bulunduğu 60 Müslümanı katletti. |
5 KASIM 1918KARS İSLÂM ŞÛRASISultan VI.Mehmed Vahidettin / Parti ve STKlar
Doğudan Ermenistan ve kuzeyden Gürcistan Cumhuriyetlerinin işgaline engel olmak üzere, ”Wilson Prensiplerine” göre, 5 Kasım 1918’de Kepenkçi Emin Ağa ve Piroğlu Fahreddin Bey başkanlıklarında merkezi Kars olmak üzere “Kars İslâm Şûrası” adıyla milli siyasi teşkilat kuruldu.
gg5.aa11.yy1918.aaKASIM|KARS İSLÂM ŞÛRASI|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|Parti ve STKlar|İÇ|Milli Mücadele Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Doğudan Ermenistan ve kuzeyden Gürcistan Cumhuriyetlerinin işgaline engel olmak üzere, ”Wilson Prensiplerine” göre, 5 Kasım 1918’de Kepenkçi Emin Ağa ve Piroğlu Fahreddin Bey başkanlıklarında merkezi Kars olmak üzere “Kars İslâm Şûrası” adıyla milli siyasi teşkilat kuruldu. |
ARALIK 1918KARS CİVARINDAN ÇEKİLMESultan VI.Mehmed Vahidettin
gg.aa12.yy1918.aaARALIK|KARS CİVARINDAN ÇEKİLME|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Milli Mücadele Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Milli Mücadele|rusya|
2 ARALIK 1918ERMENİSTAN'IN TOPRAK TALEBİSultan VI.Mehmed Vahidettin / ÖZERKLİK/BAĞIMSIZLIK
Rusya'nın durumundan yararlanan emperyal güçler, Ermenistan'ın, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etmesini sağladılar.

Ermenistan, kendilerini kullanan Batılı Devletlerin kışkırtmasıyla, Doğu Anadolu’dan Akdeniz'e kadar olan Anadolu topraklarında hak talep etmeye başladı.
gg2.aa12.yy1918.aaARALIK|ERMENİSTAN'IN TOPRAK TALEBİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|ÖZERKLİK/BAĞIMSIZLIK|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler||ermenistan||Rusya'nın durumundan yararlanan emperyal güçler, Ermenistan'ın, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etmesini sağladılar. Ermenistan, kendilerini kullanan Batılı Devletlerin kışkırtmasıyla, Doğu Anadolu’dan Akdeniz'e kadar olan Anadolu topraklarında hak talep etmeye başladı. |
11 ARALIK 1918ERMENİ İŞGALİ: DÖRTYOLSultan VI.Mehmed Vahidettin / SAVAŞ
Yerli Ermeni’lerden kurulu bir Fransız taburu Dörtyol’u işgal etti.
gg11.aa12.yy1918.aaARALIK|ERMENİ İŞGALİ: DÖRTYOL|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SAVAŞ|!!!|Milli Mücadele Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|İşgal Günleri|fransa|Yerli Ermeni’lerden kurulu bir Fransız taburu Dörtyol’u işgal etti. |
11 ARALIK 1918ERMENİ TERÖRÜSultan VI.Mehmed Vahidettin
Kafkas Cephesi Osmanlı Orduları Komutanı Vehip Paşa, bölgede Ermeni mezaliminin önlenmesi için Rus Kafkas Ordular Grubu Komutanı Odişelidze’ye mektup gönderdi.
gg11.aa12.yy1918.aaARALIK|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Terör|rusya|Kafkas Cephesi Osmanlı Orduları Komutanı Vehip Paşa, bölgede Ermeni mezaliminin önlenmesi için Rus Kafkas Ordular Grubu Komutanı Odişelidze’ye mektup gönderdi.|
19 ARALIK 1918DÖRTYOL'DA VATAN SAVUNMASISultan VI.Mehmed Vahidettin
Dörtyol bölgesini işgal eden Fransız ve Ermeniler ile Kuvva-i Milliye kuvvetleri arasında çatışma oldu. On beş Fransız üniformalı asker öldürüldü.
gg19.aa12.yy1918.aaARALIK|DÖRTYOL'DA VATAN SAVUNMASI|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Milli Mücadele Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|fransa|Dörtyol bölgesini işgal eden Fransız ve Ermeniler ile Kuvva-i Milliye kuvvetleri arasında çatışma oldu. On beş Fransız üniformalı asker öldürüldü. |
17 OCAK 1919GÜNEYBATI KAFKAS GEÇİCİ MİLLÎ HÜKÛMETİSultan VI.Mehmed Vahidettin / Parti ve STKlar
17 ve 18 Ocak 1919 tarihlerinde Dr. Esat Oktay Bey başkanlığında Kars’ta toplanan kongreye 131 temsilci katıldı ve kongrede Kars Millî İslâm Şûrası’nın adı Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmet-i Muvakkata-i Milliyesi olarak değiştirildi. Başkanlığına Cihangirzade İbrahim Bey tekrar seçildi.

Bu geçici hükumet, 18 maddeden oluşan anayasası ve yeşil ve kırmızı zemin üzerinde bulunan ay-yıldızlı bayrağı kabul edip; 12 üyeli bir bakanlar kurulu ve halkın oyu ile seçilen 131 milletvekilli bir parlamento kurdu.

Mart 1919’da Gürcü ve Ermeni kuvvetlerinin saldırılarını bu hükümet kuvvetleri geri püskürttü.
gg17.aa1.yy1919.aaOCAK|GÜNEYBATI KAFKAS GEÇİCİ MİLLÎ HÜKÛMETİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|Parti ve STKlar|İÇ|Milli Mücadele Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|17 ve 18 Ocak 1919 tarihlerinde Dr. Esat Oktay Bey başkanlığında Kars’ta toplanan kongreye 131 temsilci katıldı ve kongrede Kars Millî İslâm Şûrası’nın adı Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmet-i Muvakkata-i Milliyesi olarak değiştirildi. Başkanlığına Cihangirzade İbrahim Bey tekrar seçildi. Bu geçici hükumet, 18 maddeden oluşan anayasası ve yeşil ve kırmızı zemin üzerinde bulunan ay-yıldızlı bayrağı kabul edip; 12 üyeli bir bakanlar kurulu ve halkın oyu ile seçilen 131 milletvekilli bir parlamento kurdu. Mart 1919’da Gürcü ve Ermeni kuvvetlerinin saldırılarını bu hükümet kuvvetleri geri püskürttü. |
18 OCAK 1919WILSON İLKELERİSultan VI.Mehmed Vahidettin / SİYASİ GELİŞMELER
gg18.aa1.yy1919.aaOCAK|WILSON İLKELERİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|amerika|
13 NİSAN 1919ERMENİ TERÖRÜSultan VI.Mehmed Vahidettin
Ermenilerin İngiliz desteği ile saldırdığı ve Türkleri acımasızca öldürdüğü Kars'ta, İngilizler, 13 Nisan 1919 günü parlamento konağını basıp, Cumhurbaşkanı İbrahim Bey de içinde olmak üzere hükümetten 13 kişiyi Malta’ya sürdüler ve hükümeti dağıttılar. Buna rağmen sancak ve kazaların Milli Şura kuvvetleri, Ermenilerle çarpışmaya devam ettiler.
gg13.aa4.yy1919.aaNİSAN|ERMENİ TERÖRÜ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|!!!|Milli Mücadele Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Terör|ingiltere|Ermenilerin İngiliz desteği ile saldırdığı ve Türkleri acımasızca öldürdüğü Kars'ta, İngilizler, 13 Nisan 1919 günü parlamento konağını basıp, Cumhurbaşkanı İbrahim Bey de içinde olmak üzere hükümetten 13 kişiyi Malta’ya sürdüler ve hükümeti dağıttılar. Buna rağmen sancak ve kazaların Milli Şura kuvvetleri, Ermenilerle çarpışmaya devam ettiler. |
30 NİSAN 1919ERMENİ İŞGALİ: KARSSultan VI.Mehmed Vahidettin / SAVAŞ
İngilizler, Kars’ın yönetimini Ermenilere devretti.
gg30.aa4.yy1919.aaNİSAN|ERMENİ İŞGALİ: KARS|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SAVAŞ|!!!|Milli Mücadele Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|İşgal Günleri|ingiltere|İngilizler, Kars’ın yönetimini Ermenilere devretti.|
22 MAYIS 1919DİYARBAKIR MİTİNGİSultan VI.Mehmed Vahidettin / Parti ve STKlar
Diyarbakır’da, İzmir’in işgalini ve Doğu’da bir Ermeni devleti kurulması tasarısını protesto mitingi düzenlendi.
gg22.aa5.yy1919.aaMAYIS|DİYARBAKIR MİTİNGİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|Parti ve STKlar|İÇ|Milli Mücadele Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Diyarbakır’da, İzmir’in işgalini ve Doğu’da bir Ermeni devleti kurulması tasarısını protesto mitingi düzenlendi.|
3 NİSAN 1920İŞGAL: VEDİ DİRENİŞİSultan VI.Mehmed Vahidettin / SAVAŞ
Doğu cephesinde Ermeni kuvvetleri Vedi’ye taarruz başlattılar. Ancak milli kuvvetler saldırıları püskürttü.
gg3.aa4.yy1920.aaNİSAN|İŞGAL: VEDİ DİRENİŞİ|Sultan VI.Mehmed Vahidettin|SAVAŞ|!!!|Milli Mücadele Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|İşgal Günleri|Doğu cephesinde Ermeni kuvvetleri Vedi’ye taarruz başlattılar. Ancak milli kuvvetler saldırıları püskürttü.|
16 HAZİRAN 1920ERMENİ İŞGALİ: OLTUANKARA HÜKÜMETİ / SAVAŞ
gg16.aa6.yy1920.aaHAZİRAN|ERMENİ İŞGALİ: OLTU|ANKARA HÜKÜMETİ|SAVAŞ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|İşgal Günleri|
8 TEMMUZ 1920ERMENİSTAN'A OLTU ÜLMATOMUANKARA HÜKÜMETİ / DIŞ İLİŞKİLER
Ankara Hariciye Vekâleti, Taşnak Ermeni Hükümeti’ne Oltu’nun acele boşaltılmasını hakkında ültimatom gönderdi.
gg8.aa7.yy1920.aaTEMMUZ|ERMENİSTAN'A OLTU ÜLMATOMU|ANKARA HÜKÜMETİ|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Diplomasi|Ankara Hariciye Vekâleti, Taşnak Ermeni Hükümeti’ne Oltu’nun acele boşaltılmasını hakkında ültimatom gönderdi. |
9 TEMMUZ 1920ERMENİSTAN'A MEZALİM ÜLTÜMATOMUANKARA HÜKÜMETİ / DIŞ İLİŞKİLER
Ankara Hariciye Vekâleti, Taşnak Ermeni Hükümeti’ne doğudaki katliamları protesto eden ültimatom çekti.
gg9.aa7.yy1920.aaTEMMUZ|ERMENİSTAN'A MEZALİM ÜLTÜMATOMU|ANKARA HÜKÜMETİ|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Diplomasi|Ankara Hariciye Vekâleti, Taşnak Ermeni Hükümeti’ne doğudaki katliamları protesto eden ültimatom çekti. |
10 TEMMUZ 1920ERMENİ İŞGALİ: ADANAANKARA HÜKÜMETİ / SAVAŞ
Bir Ermeni Alayı, Adana’ya girdi.
gg10.aa7.yy1920.aaTEMMUZ|ERMENİ İŞGALİ: ADANA|ANKARA HÜKÜMETİ|SAVAŞ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|İşgal Günleri|Bir Ermeni Alayı, Adana’ya girdi. |
14 TEMMUZ 1920ERMENİ İŞAGLİ: DEHNE BOĞAZIANKARA HÜKÜMETİ
Doğu cephesinde Ermeniler, Dehne Boğazı’nı ele geçirdi.
gg14.aa7.yy1920.aaTEMMUZ|ERMENİ İŞAGLİ: DEHNE BOĞAZI|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Doğu cephesinde Ermeniler, Dehne Boğazı’nı ele geçirdi.|
10 AĞUSTOS 1920SEVR DAYATMASIANKARA HÜKÜMETİ / DIŞ İLİŞKİLER
Osmanlı Devleti'ne, Fransa'nın Sevres kentinde yapılan görüşmelerde, işgal koşullarını kalıcı kılan ve topraklarının paylaşımına izin veren teslimiyet antlaşması dayatıldı.

Bu anlaşma ile, işgal devletleri, Osmanlı topraklarını diledikleri gibi paylaşacak, Doğu Anadolu'da bağımsız bir Kürdistan ile bağımsız bir Ermenistan kurulacaktı.

Ancak anlaşma imza ve uygulamaya giremedi. Ankara Hükümeti bu anlaşmayı görüşen Sadrazam Damat Ferid Paşa başkanlığındaki temsilcileri "Vatan Haini" ilan etti.
gg10.aa8.yy1920.aaAĞUSTOS|SEVR DAYATMASI|ANKARA HÜKÜMETİ|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Devletin Tesisi|Diplomasi|Ortadoğu|rusya|almanya|fransa|ingiltere|amerika||italya||Osmanlı Devleti'ne, Fransa'nın Sevres kentinde yapılan görüşmelerde, işgal koşullarını kalıcı kılan ve topraklarının paylaşımına izin veren teslimiyet antlaşması dayatıldı. Bu anlaşma ile, işgal devletleri, Osmanlı topraklarını diledikleri gibi paylaşacak, Doğu Anadolu'da bağımsız bir Kürdistan ile bağımsız bir Ermenistan kurulacaktı. Ancak anlaşma imza ve uygulamaya giremedi. Ankara Hükümeti bu anlaşmayı görüşen Sadrazam Damat Ferid Paşa başkanlığındaki temsilcileri "Vatan Haini" ilan etti.|
24 EYLÜL 1920ERMENİ SALDIRILARIANKARA HÜKÜMETİ
Doğu Cephesi'nde Ermeniler, Bardız ve Kötek'te saldırıya geçti.
gg24.aa9.yy1920.aaEYLÜL|ERMENİ SALDIRILARI|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Doğu Cephesi'nde Ermeniler, Bardız ve Kötek'te saldırıya geçti. |
28 EYLÜL 1920TÜRK ORDUSUNUN HAREKATIANKARA HÜKÜMETİ
Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Mondros Mütarekesi kararı gereği boşaltılan Kars, Artvin ve Ardahan'ın tekrar geri alınması için Ermenilere savaş açtı.

15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir komutasındaki Türk Birlikleri, 28 Eylül 1920 günü taarruza geçerek;
29 Eylül 1920 günü Sarıkamış'ı,
30 Ekim 1920 günü Kars'ı,
7 Kasım 1920 günü Gümrü'yü geri aldı.
gg28.aa9.yy1920.aaEYLÜL|TÜRK ORDUSUNUN HAREKATI|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Mondros Mütarekesi kararı gereği boşaltılan Kars, Artvin ve Ardahan'ın tekrar geri alınması için Ermenilere savaş açtı. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir komutasındaki Türk Birlikleri, 28 Eylül 1920 günü taarruza geçerek; 29 Eylül 1920 günü Sarıkamış'ı, 30 Ekim 1920 günü Kars'ı, 7 Kasım 1920 günü Gümrü'yü geri aldı. |
6 KASIM 1920ERMENİLERİN MÜTAREKE TALEBİANKARA HÜKÜMETİ
Türk Ordusu karşısında tutunamayan Ermeniler, barış istemek zorunda kaldılar.
gg6.aa11.yy1920.aaKASIM|ERMENİLERİN MÜTAREKE TALEBİ|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Türk Ordusu karşısında tutunamayan Ermeniler, barış istemek zorunda kaldılar. |
12 KASIM 1920KURTULUŞ: IĞDIRANKARA HÜKÜMETİ
Ermeniler Iğdır’ı boşaltarak Aras’ın kuzeyine çekildi. (IĞDIR’IN KURTULUŞU)
gg12.aa11.yy1920.aaKASIM|KURTULUŞ: IĞDIR|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Kurtuluş Günleri|Ermeniler Iğdır’ı boşaltarak Aras’ın kuzeyine çekildi. (IĞDIR’IN KURTULUŞU)|
14 KASIM 1920ANKARA HÜKÜMETİ
Doğu Cephesindeki milli kuvvetler, Ermenileri yenerek Dahne sırtlarına çıktı.
gg14.aa11.yy1920.aaKASIM||ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Doğu Cephesindeki milli kuvvetler, Ermenileri yenerek Dahne sırtlarına çıktı.|
17 KASIM 1920ERMENİLER MÜTAREKE ŞARTLARINI KABUL ETTİANKARA HÜKÜMETİ
Ermeniler, TBMM’nin kendilerine bildirdiği mütareke koşullarını kabul edeceklerini açıkladılar.
gg17.aa11.yy1920.aaKASIM|ERMENİLER MÜTAREKE ŞARTLARINI KABUL ETTİ|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Ermeniler, TBMM’nin kendilerine bildirdiği mütareke koşullarını kabul edeceklerini açıkladılar. |
2 ARALIK 1920GÜMRÜ ANTLAŞMASIANKARA HÜKÜMETİ / DIŞ İLİŞKİLER
Türkiye ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Kars, Ermenistan'dan alındı.
gg2.aa12.yy1920.aaARALIK|GÜMRÜ ANTLAŞMASI|ANKARA HÜKÜMETİ|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Devletin Tesisi|Antlaşmalar|Diplomasi|Türkiye ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Kars, Ermenistan'dan alındı. |
15 MART 1921SUİKAST: TALAT PAŞAANKARA HÜKÜMETİ
İttihat Terakki'nin önde gelen liderlerinden eski sadrazam Talat Paşa Berlin'de bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü.
gg15.aa3.yy1921.aaMART|SUİKAST: TALAT PAŞA|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Kişiler|Ermeniler|Terör|Suikastler|almanya|İttihat Terakki'nin önde gelen liderlerinden eski sadrazam Talat Paşa Berlin'de bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü.|
18 MART 1921ERMENİ TERÖRÜANKARA HÜKÜMETİ
Ermeni Misak Torlakyan, Azerbaycan İçişleri Bakanı Cevanşir Han'ı, Tepebaşı'ndaki Pera Palas Oteli önünde öldürdü.
gg18.aa3.yy1921.aaMART|ERMENİ TERÖRÜ|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Terör|Ermeni Misak Torlakyan, Azerbaycan İçişleri Bakanı Cevanşir Han'ı, Tepebaşı'ndaki Pera Palas Oteli önünde öldürdü. |
13 EKİM 1921KARS ANTLAŞMASIANKARA HÜKÜMETİ / DIŞ İLİŞKİLER
BMM Hükümeti, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Antlaşması'nı imzaladı ve Doğu Cephesi'nde Kurtuluş Savaşı bu antlaşma ile sona erdi.
gg13.aa10.yy1921.aaEKİM|KARS ANTLAŞMASI|ANKARA HÜKÜMETİ|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|Devletin Tesisi|Antlaşmalar|Diplomasi|BMM Hükümeti, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Antlaşması'nı imzaladı ve Doğu Cephesi'nde Kurtuluş Savaşı bu antlaşma ile sona erdi. |
7 ARALIK 1921SUİKAST: SAİT HALİM PAŞAANKARA HÜKÜMETİ
Ermeniler konusunda Rusya ile Yeniköy Mukavelesini imzalayan eski sadrazam Mısırlı Sait Halim Paşa, Roma'da bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü.
gg7.aa12.yy1921.aaARALIK|SUİKAST: SAİT HALİM PAŞA|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Kişiler|Ermeniler|Terör|Suikastler||italya||Ermeniler konusunda Rusya ile Yeniköy Mukavelesini imzalayan eski sadrazam Mısırlı Sait Halim Paşa, Roma'da bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü. |
22 TEMMUZ 1922SUİKAST: CEMAL PAŞAANKARA HÜKÜMETİ
İttihat Terakki önderlerinden Cemal Paşa bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü.
gg22.aa7.yy1922.aaTEMMUZ|SUİKAST: CEMAL PAŞA|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Kişiler|Ermeniler|Terör|Suikastler|İttihat Terakki önderlerinden Cemal Paşa bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü. |
11 EYLÜL 1922ERMENİSTAN İLE KARS ANTLAŞMASIANKARA HÜKÜMETİ / DIŞ İLİŞKİLER
Ermenistan, Erivan'da Kars antlaşması onayladı.
gg11.aa9.yy1922.aaEYLÜL|ERMENİSTAN İLE KARS ANTLAŞMASI|ANKARA HÜKÜMETİ|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|1 Dünya Savaşı|Milli Mücadele|Antlaşmalar|Diplomasi|Ermenistan, Erivan'da Kars antlaşması onayladı. |
13 EYLÜL 1922İZMİR YANGINIANKARA HÜKÜMETİ
İzmir'de, Ermeni mahallesinde, 17 Eylül’e kadar sürecek olan İzmir Yangını başladı. Bu yangını Yunanlılar mı yoksa Ermeniler mi çıkardı, hala tartışma konusudur.
gg13.aa9.yy1922.aaEYLÜL|İZMİR YANGINI|ANKARA HÜKÜMETİ|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Milli Mücadele|yunan|İzmir'de, Ermeni mahallesinde, 17 Eylül’e kadar sürecek olan İzmir Yangını başladı. Bu yangını Yunanlılar mı yoksa Ermeniler mi çıkardı, hala tartışma konusudur. |
28 HAZİRAN 1923ANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
Ermeni asıllı Münib Boya, Van Milletvekili olarak TBMM'ne girdi.
gg28.aa6.yy1923.aaHAZİRAN||ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Ermeni asıllı Münib Boya, Van Milletvekili olarak TBMM'ne girdi. |
24 TEMMUZ 1923ANKARA HÜKÜMETİ / SİYASİ GELİŞMELER
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla Türkiye’deki gayrimüslimlere (Ermeniler) azınlık hakları tanındı.
gg24.aa7.yy1923.aaTEMMUZ||ANKARA HÜKÜMETİ|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Ankara Hükumeti Dönemi|Ermeniler|Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla Türkiye’deki gayrimüslimlere (Ermeniler) azınlık hakları tanındı.|
18 OCAK 1927ABD'NİN LOZAN ANTLAŞMASINI REDDİ ve AMBARGO KARARITEKPARTİ DÖNEMİ / DIŞ İLİŞKİLER
ABD Sentosu, 1923 de imzalanan Lozan Antlaşmasını, kapitülasyonları ve sözde Ermeni soykırımını tanımadığı gerekçesi ile reddetti. Ayrıca aynı nedenle Türk ürünlerine ambargo uygulanmasına karar verdi.

Bu karar neticesinde, ekonomisi özellikle ABD'ye tarım ürünleri ihraç etmekle ayakta duran Türkiye, ciddi bir buhrana girdi.
gg18.aa1.yy1927.aaOCAK|ABD'NİN LOZAN ANTLAŞMASINI REDDİ ve AMBARGO KARARI|TEKPARTİ DÖNEMİ|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Tek Parti Dönemi|Ermeniler|Devletin Tesisi|Antlaşmalar|Diplomasi|amerika|ABD Sentosu, 1923 de imzalanan Lozan Antlaşmasını, £.£..£b£..£.£kapitülasyonları ve sözde Ermeni soykırımını tanımadığı£.£..£/b£..£.£ gerekçesi ile reddetti. Ayrıca aynı nedenle Türk ürünlerine ambargo uygulanmasına karar verdi. Bu karar neticesinde, ekonomisi özellikle ABD'ye tarım ürünleri ihraç etmekle ayakta duran Türkiye, ciddi bir buhrana girdi. |
23 EYLÜL 1937ERMENİ LOBİSİTEKPARTİ DÖNEMİ / DIŞ İLİŞKİLER
ABD ile Türkiye arasında, Amerikan vatandaşı Ermenilerin Türkiye’deki mallarının tazmini ile ilgili anlaşma yapıldı.
gg23.aa9.yy1937.aaEYLÜL|ERMENİ LOBİSİ|TEKPARTİ DÖNEMİ|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Tek Parti Dönemi|Ermeniler|Devletin Tesisi|Antlaşmalar|Diplomasi|amerika|ABD ile Türkiye arasında, Amerikan vatandaşı Ermenilerin Türkiye’deki mallarının tazmini ile ilgili anlaşma yapıldı.|
24 NİSAN 1965DİASPORA ERMENİLERİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / DIŞ İLİŞKİLER
gg24.aa4.yy1965.aaNİSAN|DİASPORA ERMENİLERİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|Ortadoğu||lubnan||
24 NİSAN 1965ERMENİ LOBİSİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / DIŞ İLİŞKİLER
1915 olaylarının 50. yıldönümü münasebetiyle Erivan’da gösteri düzenlendi.
gg24.aa4.yy1965.aaNİSAN|ERMENİ LOBİSİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi||ermenistan||1915 olaylarının 50. yıldönümü münasebetiyle Erivan’da gösteri düzenlendi.|
25 ARALIK 1965ERMENİ LOBİSİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / DIŞ İLİŞKİLER
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, Ermeniler tarafından Türkiye aleyhine gösteri düzenlendi.
gg25.aa12.yy1965.aaARALIK|ERMENİ LOBİSİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi||brezilya||Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, Ermeniler tarafından Türkiye aleyhine gösteri düzenlendi. |
7 KASIM 1967ERMENİ LOBİSİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / DIŞ İLİŞKİLER
Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Erivan’da Ermeni sözde “soykırım” anıtı dikildi.
gg7.aa11.yy1967.aaKASIM|ERMENİ LOBİSİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi||ermenistan||Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Erivan’da Ermeni sözde “soykırım” anıtı dikildi.|
24 NİSAN 1969ERMENİ LOBİSİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM / DIŞ İLİŞKİLER
Londra'da, Türk Elçiliği önünde Ermeniler tarafından gösteri yürüyüşü tertip edildi.
gg24.aa4.yy1969.aaNİSAN|ERMENİ LOBİSİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|ingiltere|Londra'da, Türk Elçiliği önünde Ermeniler tarafından gösteri yürüyüşü tertip edildi. |
2 MAYIS 1969ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Kadıköy'de, Bahaettin Dedeşan adlı bir ülkücü, Hayko Gulis adlı bir Ermeni tarafından öldürüldü.
gg2.aa5.yy1969.aaMAYIS|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|Kadıköy'de, Bahaettin Dedeşan adlı bir ülkücü, Hayko Gulis adlı bir Ermeni tarafından öldürüldü. |
27 OCAK 1973ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir, 78 yaşındaki Amerikan uyruklu Ermeni Gurgen (Karakin) Yanikiyan tarafından öldürüldü. Yanikiyan, Baydar ve Demir’i Türk-Ermeni dostluğunu geliştirme bahanesiyle kendi evine yemeğe çağırmıştı.
gg27.aa1.yy1973.aaOCAK|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|amerika|Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir, 78 yaşındaki Amerikan uyruklu Ermeni Gurgen (Karakin) Yanikiyan tarafından öldürüldü. Yanikiyan, Baydar ve Demir’i Türk-Ermeni dostluğunu geliştirme bahanesiyle kendi evine yemeğe çağırmıştı. |
20 OCAK 1975ERMENİ TERÖR ÖRGÜTÜ ASALA1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkçesi “Ermenistan’ın Özgürlüğü İçin Gizli Ermeni Ordusu” anlamına gelen ve İngilizcesi “Armenian secret army for the liberation of Armenia” olan ASALA örgütü, 1975-1985 tarihleri arasında faaliyet gösterdi. Örgüt 1915 yılında yapıldığı iddia edilen “sözde Ermeni Soykırımını” kabul ettirmek ve Türkiye’nin doğusundaki Van, Kars, Ardahan, Erzurum illeri ile Sovyet Ermenistan’ı kapsayan bağımsız bir Ermenistan kurmak amacıyla birçok kanlı eylemde bulunmuştur.

1975 yılında Lübnan, Beyrut’ta kurulduğu değerlendirilmektedir. Ermeni terörist örgüt, 10 yıl içinde toplam 21 ülkede 110 silahlı ve kanlı eylem yapmıştır ve 42 Türk diplomatın failleridir. Eylemleri ve suikastleri sonucu 46 kişi ölmüş, 299 kişi ise yaralanmıştır.

Fransa ve Yunanistan ASALA örgütüne yardım ve yataklı etmiştir. ASALA yaptığı bir açıklamada PKK ile işbirliği yapacaklarını ilan etmiştir.

Militanlarının Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından imha edilmesi ve kurucularından olan Agop Agopyan’ın arabasına bomba konulup öldürülmesi gibi nedenlerle etkisini kaybetmiş ve PKK örgütüne temel yapı olmuştur.
gg20.aa1.yy1975.aaOCAK|ERMENİ TERÖR ÖRGÜTÜ ASALA|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|yunan|fransa|Türkçesi “Ermenistan’ın Özgürlüğü İçin Gizli Ermeni Ordusu” anlamına gelen ve İngilizcesi “Armenian secret army for the liberation of Armenia” olan ASALA örgütü, 1975-1985 tarihleri arasında faaliyet gösterdi. Örgüt 1915 yılında yapıldığı iddia edilen “sözde Ermeni Soykırımını” kabul ettirmek ve Türkiye’nin doğusundaki Van, Kars, Ardahan, Erzurum illeri ile Sovyet Ermenistan’ı kapsayan bağımsız bir Ermenistan kurmak amacıyla birçok kanlı eylemde bulunmuştur. 1975 yılında Lübnan, Beyrut’ta kurulduğu değerlendirilmektedir. Ermeni terörist örgüt, 10 yıl içinde toplam 21 ülkede 110 silahlı ve kanlı eylem yapmıştır ve 42 Türk diplomatın failleridir. Eylemleri ve suikastleri sonucu 46 kişi ölmüş, 299 kişi ise yaralanmıştır. Fransa ve Yunanistan ASALA örgütüne yardım ve yataklı etmiştir. ASALA yaptığı bir açıklamada PKK ile işbirliği yapacaklarını ilan etmiştir. Milit
22 EKİM 1975SUİKAST: HÜSEYİN DANİŞ TUNALIGİL1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi olarak görev yaptığı Viyana'da, Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) mensubu teröristler tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Tunalıgil, şehit edilen ilk Büyükelçimizdir.
gg22.aa10.yy1975.aaEKİM|SUİKAST: HÜSEYİN DANİŞ TUNALIGİL|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Ermeniler|Terör|Suikastler|Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi olarak görev yaptığı Viyana'da, Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) mensubu teröristler tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. Tunalıgil, şehit edilen ilk Büyükelçimizdir. |
22 EKİM 1975ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener büyükelçilik yakınlarında pusuya düşürülerek öldürüldü.
gg22.aa10.yy1975.aaEKİM|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|fransa|Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener büyükelçilik yakınlarında pusuya düşürülerek öldürüldü.|
15 ŞUBAT 1976ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, bir salonda otururken Ermeni terörizminin kurbanı oldu. Saldırıyı ASALA üstlendi.
gg15.aa2.yy1976.aaŞUBAT|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, bir salonda otururken Ermeni terörizminin kurbanı oldu. Saldırıyı ASALA üstlendi.|
9 HAZİRAN 1977ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, büyükelçilik ikametgahının önünde iki örgüt militanı tarafından çapraz ateşle öldürüldü.
gg9.aa6.yy1977.aaHAZİRAN|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||italya||Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, büyükelçilik ikametgahının önünde iki örgüt militanı tarafından çapraz ateşle öldürüldü. |
2 HAZİRAN 1978ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp’in makam aracına 3 terörist tarafından ateş açılması ile eşi Necla Kuneralp ve emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu hayatlarını kaybettiler. Bu olayda makam şoförü İspanyol Antonyo Torres de kurşunların hedefi oldu.
gg2.aa6.yy1978.aaHAZİRAN|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||ispanya||Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp’in makam aracına 3 terörist tarafından ateş açılması ile eşi Necla Kuneralp ve emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu hayatlarını kaybettiler. Bu olayda makam şoförü İspanyol Antonyo Torres de kurşunların hedefi oldu.|
25 KASIM 1978PKK1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
PKK, Türkçe tam adı ile Kürdistan İşçi Partisi, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeydoğusu ve İran'ın kuzeybatısını kapsayan bölgede devlet kurmayı amaçlayan ve bu amaçla söz konusu toprakların Türkiye sınırları dahilinde kalan kısmına sahip olabilmek için silahlı eylemler düzenleyen Ermeni kökenli terör örgütü kuruluşunu ilan etti.
gg25.aa11.yy1978.aaKASIM|PKK|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|pkk|PKK, Türkçe tam adı ile Kürdistan İşçi Partisi, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeydoğusu ve İran'ın kuzeybatısını kapsayan bölgede devlet kurmayı amaçlayan ve bu amaçla söz konusu toprakların Türkiye sınırları dahilinde kalan kısmına sahip olabilmek için silahlı eylemler düzenleyen Ermeni kökenli terör örgütü kuruluşunu ilan etti.|
12 EKİM 1979ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Özdemir Benler’in oğlu Ahmet Benler, silahlı saldırı sonucu katledildi.
gg12.aa10.yy1979.aaEKİM|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||hollanda||Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Özdemir Benler’in oğlu Ahmet Benler, silahlı saldırı sonucu katledildi. |
22 ARALIK 1979ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Paris Turizm Müşaviri Yılmaz Çolpan bir saldırı sonucu öldürüldü.
gg22.aa12.yy1979.aaARALIK|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|fransa|Türkiye’nin Paris Turizm Müşaviri Yılmaz Çolpan bir saldırı sonucu öldürüldü. |
6 ŞUBAT 1980ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Vecdi Türel’in makam aracı kurşun yağmuruna tutuldu. Türel ve koruma görevlisi Tahsin Güvenç saldırıdan yaralı olarak kurtuldular.
gg6.aa2.yy1980.aaŞUBAT|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||italya||Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Vecdi Türel’in makam aracı kurşun yağmuruna tutuldu. Türel ve koruma görevlisi Tahsin Güvenç saldırıdan yaralı olarak kurtuldular.|
31 TEMMUZ 1980ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi idari Ataşesi Galip Özmen ile 14 yaşındaki kızı Neslihan Özmen, bir silahlı saldırıya kurban gitti. Galip Özmen’in eşi Sevil Özmen ve oğulları Kaan Özmen olaydan yaralı olarak kurtuldular.
gg31.aa7.yy1980.aaTEMMUZ|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|yunan|Türkiye’nin Atina Büyükelçisi idari Ataşesi Galip Özmen ile 14 yaşındaki kızı Neslihan Özmen, bir silahlı saldırıya kurban gitti. Galip Özmen’in eşi Sevil Özmen ve oğulları Kaan Özmen olaydan yaralı olarak kurtuldular. |
26 EYLÜL 1980ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği basın danışmanı Selçuk Bakkalbaşı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
gg26.aa9.yy1980.aaEYLÜL|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|fransa|Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği basın danışmanı Selçuk Bakkalbaşı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.|
17 ARALIK 1980ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye‘nin Avustralya Başkonsolosu Şarık Arıyak ile koruma görevlisi Engin Sevet ASALA tarafından katledildi.
gg17.aa12.yy1980.aaARALIK|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||avustralya||Türkiye‘nin Avustralya Başkonsolosu Şarık Arıyak ile koruma görevlisi Engin Sevet ASALA tarafından katledildi.|
4 MART 1981ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği çalışma Ataşesi Reşat Moralı ile din görevlisi Tecelli Arı, çalışma Ataşeliği önünde silahlı saldırıya uğradı. Moralı saldırı sırasında hayatını kaybetti, din görevlisi Arı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı Ermeni ASALA örgütü üstlendi.
gg4.aa3.yy1981.aaMART|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|yunan|fransa|Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği çalışma Ataşesi Reşat Moralı ile din görevlisi Tecelli Arı, çalışma Ataşeliği önünde silahlı saldırıya uğradı. Moralı saldırı sırasında hayatını kaybetti, din görevlisi Arı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı Ermeni ASALA örgütü üstlendi.|
2 NİSAN 1981ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Kopenhag çalışma Ataşesi Cavit Demir, oturduğu apartman asansöründe uğradığı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.
gg2.aa4.yy1981.aaNİSAN|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||danimarka||Türkiye’nin Kopenhag çalışma Ataşesi Cavit Demir, oturduğu apartman asansöründe uğradığı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.|
9 HAZİRAN 1981ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğu sözleşmeli sekreteri Mehmet Savaş Tergüz, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı ASALA örgütü üstlendi. Olaydan sonra yakalanan Lübnan asıllı Mardinos Camgozyan 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.
gg9.aa6.yy1981.aaHAZİRAN|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||isvicre||Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğu sözleşmeli sekreteri Mehmet Savaş Tergüz, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı ASALA örgütü üstlendi. Olaydan sonra yakalanan Lübnan asıllı Mardinos Camgozyan 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. |
24 EYLÜL 1981ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu ile kültür Ataşeliği’nin bulunduğu binayı işgal eden 4 örgüt üyesi, 56 Türk görevli ve vatandaşı rehin aldı. Teröristler, kendilerine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Cemal Özen’i öldürdüler. Başkonsolos Kaya İnal’ı yaraladılar. Olayı ASALA üstlendi. Saldırıyı gerçekleştiren militan 4 saldırgan Vasken Sakosesliyan, Kevork Abraham Gözliyan, Aram Avedis Basmacyan ve Agop Abraham Turfanyan 31 Ocak 1984’te Fransa’da 7’şer sene hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin sonucu Türkiye’de tepkiyle karşılandı.
gg24.aa9.yy1981.aaEYLÜL|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|fransa|Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu ile kültür Ataşeliği’nin bulunduğu binayı işgal eden 4 örgüt üyesi, 56 Türk görevli ve vatandaşı rehin aldı. Teröristler, kendilerine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Cemal Özen’i öldürdüler. Başkonsolos Kaya İnal’ı yaraladılar. Olayı ASALA üstlendi. Saldırıyı gerçekleştiren militan 4 saldırgan Vasken Sakosesliyan, Kevork Abraham Gözliyan, Aram Avedis Basmacyan ve Agop Abraham Turfanyan 31 Ocak 1984’te Fransa’da 7’şer sene hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin sonucu Türkiye’de tepkiyle karşılandı.|
25 EKİM 1981ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği ikinci katibi Gökberk Ergenekon yolda yürürken uğradığı saldırıdan hafif yaralarla kurtuldu.
gg25.aa10.yy1981.aaEKİM|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||italya||Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği ikinci katibi Gökberk Ergenekon yolda yürürken uğradığı saldırıdan hafif yaralarla kurtuldu.|
27 KASIM 1981ERMENİ-PKK İŞBİRLİĞİ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Avrupa'da bulunan "Ermeni Öğrenciler Birliği" ile "'Kürt Öğrenci Derneği", Londra'da ortak bildiri yayınladılar.
gg27.aa11.yy1981.aaKASIM|ERMENİ-PKK İŞBİRLİĞİ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|ingiltere|Avrupa'da bulunan "Ermeni Öğrenciler Birliği" ile "'Kürt Öğrenci Derneği", Londra'da ortak bildiri yayınladılar.|
28 OCAK 1982ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan öldürüldü. Arıkan’ın katili Taşnak militanı Hampig Sasunyan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
gg28.aa1.yy1982.aaOCAK|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|amerika|Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan öldürüldü. Arıkan’ın katili Taşnak militanı Hampig Sasunyan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.|
8 NİSAN 1982ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Ottowa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör, uğradığı silahlı saldırı yaralandı.
gg8.aa4.yy1982.aaNİSAN|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||kanada||Türkiye’nin Ottowa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör, uğradığı silahlı saldırı yaralandı.|
5 MAYIS 1982ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Boston Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
gg5.aa5.yy1982.aaMAYIS|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|amerika|Türkiye’nin Boston Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.|
7 HAZİRAN 1982ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliği idari Ataşesi Erkut Akbay otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü; eşi Nadide Akbay yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
gg7.aa6.yy1982.aaHAZİRAN|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||ispanya||Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliği idari Ataşesi Erkut Akbay otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü; eşi Nadide Akbay yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.|
21 TEMMUZ 1982ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Kemal Demirer’e konutu önünde yapılan silahlı saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırgan yaralı olarak yakalandı.
gg21.aa7.yy1982.aaTEMMUZ|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||hollanda||Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Kemal Demirer’e konutu önünde yapılan silahlı saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırgan yaralı olarak yakalandı.|
7 AĞUSTOS 1982ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
2 ASALA örgüt üyesi Ankara Esenboğa Havalimanında düzenlediği silahlı baskında 8 kişi öldü, 72 kişi yaralandı. Bu eylem ASALA’nın Türkiye’deki ilk eylemi oldu. 10 Ağustos 1982 günü, Artin Penik adlı Ermeni, Esenboğa katliamından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kendini yakmak suretiyle Ermeni terörünü lânetledi.
gg7.aa8.yy1982.aaAĞUSTOS|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|2 ASALA örgüt üyesi Ankara Esenboğa Havalimanında düzenlediği silahlı baskında 8 kişi öldü, 72 kişi yaralandı. Bu eylem ASALA’nın Türkiye’deki ilk eylemi oldu. 10 Ağustos 1982 günü, Artin Penik adlı Ermeni, Esenboğa katliamından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kendini yakmak suretiyle Ermeni terörünü lânetledi. |
27 AĞUSTOS 1982ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Ottowa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Atilla Altıkat silahlı saldırı sonucu öldü.
gg27.aa8.yy1982.aaAĞUSTOS|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||kanada||Türkiye’nin Ottowa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Atilla Altıkat silahlı saldırı sonucu öldü.|
9 EYLÜL 1982ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğu idari Ataşesi Bora Süelkan öldürüldü.
gg9.aa9.yy1982.aaEYLÜL|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||bulgar||Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğu idari Ataşesi Bora Süelkan öldürüldü.|
9 MART 1983ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Galip Balkara’ya 2 örgüt üyesi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ağır yaralanan Balkar, 11 Martta hayatını kaybetti. Olayda bir Yugoslav öğrenci de öldü. Saldırıyı yapan Kirkor Levonyon ile Raffi Aleksandr olaydan tam bir yıl sonra 9 Mart 1984’de 20’şer yıl ağır hapis cezasına çarptırıldılar.
gg9.aa3.yy1983.aaMART|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||yugoslavya||Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Galip Balkara’ya 2 örgüt üyesi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ağır yaralanan Balkar, 11 Martta hayatını kaybetti. Olayda bir Yugoslav öğrenci de öldü. Saldırıyı yapan Kirkor Levonyon ile Raffi Aleksandr olaydan tam bir yıl sonra 9 Mart 1984’de 20’şer yıl ağır hapis cezasına çarptırıldılar.|
15 HAZİRAN 1983ORLY KATLİAMI1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Ermeni Terör Örgütü ASALA, 15 Temmuz 1983'te, Fransa'da, THY’nin Paris Orly Havalimanı’ndaki bürosu önünde bomba patlattı. Olayda, 2’si Türk, 4’ü Fransız, 1’i Amerikalı, 1’ide İsveçli olmak üzere 8 kişi öldü. 28’i Türk, 56 kişi de yaralandı. Bu olay tarihe “Orly Katliamı” olarak geçti.
gg15.aa6.yy1983.aaHAZİRAN|ORLY KATLİAMI|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|fransa|Ermeni Terör Örgütü ASALA, 15 Temmuz 1983'te, Fransa'da, THY’nin Paris Orly Havalimanı’ndaki bürosu önünde bomba patlattı. Olayda, 2’si Türk, 4’ü Fransız, 1’i Amerikalı, 1’ide İsveçli olmak üzere 8 kişi öldü. 28’i Türk, 56 kişi de yaralandı. Bu olay tarihe “Orly Katliamı” olarak geçti. |
16 HAZİRAN 1983ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
İstanbul Kapalıçarşı’da bir Ermeni terörist tarafından halkın üzerine ateş açıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişide yaralandı. Saldırgan olay yerinde öldürüldü.
gg16.aa6.yy1983.aaHAZİRAN|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|İstanbul Kapalıçarşı’da bir Ermeni terörist tarafından halkın üzerine ateş açıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişide yaralandı. Saldırgan olay yerinde öldürüldü.|
14 TEMMUZ 1983ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği idari Ataşesi Dursun Aksoy silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
gg14.aa7.yy1983.aaTEMMUZ|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||belcika||Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği idari Ataşesi Dursun Aksoy silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.|
27 TEMMUZ 1983ERMENİ TERÖRÜ1.İSTİKRARSIZ DÖNEM
Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliği 5 örgüt üyesi tarafından basıldı ve büyükelçilik müsteşarı Yurtsev Mıhçıoğlu’nun eşi Cahide Mıhçıoğlu hayatını kaybetti. Portekiz polisi, düzenlediği operasyonla rehineleri kurtardı, 5 terörist operasyon sonucu ölü ele geçirildi. Saldırıyı “Ermeni Devrimci Ordusu” adlı örgüt üstlendi. Örgüt, üyelerinin öldürülmesi nedeniyle Portekiz Başbakanı Mario Soarez’i ölümle tehdit etti.
gg27.aa7.yy1983.aaTEMMUZ|ERMENİ TERÖRÜ|1.İSTİKRARSIZ DÖNEM|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||portekiz||Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliği 5 örgüt üyesi tarafından basıldı ve büyükelçilik müsteşarı Yurtsev Mıhçıoğlu’nun eşi Cahide Mıhçıoğlu hayatını kaybetti. Portekiz polisi, düzenlediği operasyonla rehineleri kurtardı, 5 terörist operasyon sonucu ölü ele geçirildi. Saldırıyı “Ermeni Devrimci Ordusu” adlı örgüt üstlendi. Örgüt, üyelerinin öldürülmesi nedeniyle Portekiz Başbakanı Mario Soarez’i ölümle tehdit etti.|
27 MART 1984ERMENİ TERÖRÜTurgut Özal Dönemi
Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavir Yardımcısı Işıl Ünel’in otomobiline bomba yerleştirmeye çalışan terörist bombanın elinde patlaması sonucu öldü.
gg27.aa3.yy1984.aaMART|ERMENİ TERÖRÜ|Turgut Özal Dönemi|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||iran||Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavir Yardımcısı Işıl Ünel’in otomobiline bomba yerleştirmeye çalışan terörist bombanın elinde patlaması sonucu öldü.|
28 MART 1984ERMENİ TERÖRÜTurgut Özal Dönemi
Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Başkatibi Hasan Servet Öktem ve Büyükelçi Ataşesi Yardımcısı İsmail Pamukçu, evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandılar.
gg28.aa3.yy1984.aaMART|ERMENİ TERÖRÜ|Turgut Özal Dönemi|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||iran||Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Başkatibi Hasan Servet Öktem ve Büyükelçi Ataşesi Yardımcısı İsmail Pamukçu, evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandılar.|
28 NİSAN 1984ERMENİ TERÖRÜTurgut Özal Dönemi
Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği sekreteri Şadiye Yönder’in eşi, İran ile Türkiye arasındaki ticaret yapan işadamı Işık Yönder bir ASALA militanı tarafından öldürüldü.
gg28.aa4.yy1984.aaNİSAN|ERMENİ TERÖRÜ|Turgut Özal Dönemi|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||iran||Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği sekreteri Şadiye Yönder’in eşi, İran ile Türkiye arasındaki ticaret yapan işadamı Işık Yönder bir ASALA militanı tarafından öldürüldü.|
20 HAZİRAN 1984ERMENİ TERÖRÜTurgut Özal Dönemi
Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği çalışma Ataşesi Erdoğan Özen, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Ermeni devrimci ordusu adlı örgüt eylemi üstlendi.
gg20.aa6.yy1984.aaHAZİRAN|ERMENİ TERÖRÜ|Turgut Özal Dönemi|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler||avusturya||Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği çalışma Ataşesi Erdoğan Özen, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Ermeni devrimci ordusu adlı örgüt eylemi üstlendi.|
19 KASIM 1984ERMENİ TERÖRÜTurgut Özal Dönemi
Türkiye’nin BM temsilciliğinde görevli Enver Ergun, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Bu olayı yine “Ermeni Devrimci Ordusu” adlı örgüt üstlendi.
gg19.aa11.yy1984.aaKASIM|ERMENİ TERÖRÜ|Turgut Özal Dönemi|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Terör|Suikastler|amerika|Türkiye’nin BM temsilciliğinde görevli Enver Ergun, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Bu olayı yine “Ermeni Devrimci Ordusu” adlı örgüt üstlendi.|
17 TEMMUZ 1987ERMENİ LOBİSİTurgut Özal Dönemi
“Ermeni Sorununun Siyasi Çözümü Üzerine Karar” Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi.
gg17.aa7.yy1987.aaTEMMUZ|ERMENİ LOBİSİ|Turgut Özal Dönemi|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|“Ermeni Sorununun Siyasi Çözümü Üzerine Karar” Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi.|
22 ŞUBAT 1990ERMENİ LOBİSİTurgut Özal Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
Ermeni Diasporasının, sözde "1915 soykırım savlarını" ABD başkanının bir deklarasyonu ile tescil ettirme önerileri Senato'da reddediidi.
gg22.aa2.yy1990.aaŞUBAT|ERMENİ LOBİSİ|Turgut Özal Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|amerika|Ermeni Diasporasının, sözde "1915 soykırım savlarını" ABD başkanının bir deklarasyonu ile tescil ettirme önerileri Senato'da reddediidi. |
21 EYLÜL 1991ERMENİSTANTurgut Özal Dönemi / ÖZERKLİK/BAĞIMSIZLIK
Ermenistan bağımsızlığını ilan etti.
gg21.aa9.yy1991.aaEYLÜL|ERMENİSTAN|Turgut Özal Dönemi|ÖZERKLİK/BAĞIMSIZLIK|DÜNYA|Ermeniler|rusya||ermenistan||Ermenistan bağımsızlığını ilan etti. |
28 ŞUBAT 1992HOCALI KATLİAMITurgut Özal Dönemi
Yukarı Karabağ bölgesinin bir kasabası olan “Hocalı”, 936 kilometre karelik alanı ve 11.356 kişilik nüfusu ile ufak bir yerleşim yeri olmasına rağmen bölgede bulunan tek hava alanına sahip olması nedeniyle stratejik olarak çok önemli bir konumdaydı.

Bölge 1991 yılının Ekim ayından itibaren abluka altına alınarak Ermeni Devlet Kuvvetleri tarafından bombalandı. 1992 yılının Ocak ayında ise bölgede uçan helikopterin düşürülmesi 20 Rus ve Kazak uzmanın ölmesi ile sonuçlanınca Hocalıya 6 aydan fazla sürecek bir gaz ve elektrik kesintisi uygulandı. Bölgede bulunan Rus 366. Zırhlı Alayının ağır silahlarıyla bombardıman yapıldı.

1992 yılının 25 Şubatını 26 Şubata bağlayan gece Ermeni milisleri ve askerleri giriş ve çıkışlarını tuttukları Hocalı köyüne girdiklerinde savunmasızca saklanan veya dağlara kaçan insanların üzerine kurşun yağdırmaya başladılar. Katliam bittiğinde geride 83’ü çocuk, 106’sı kadın olmak üzere toplam 613 kişinin cansız bedeni vardı.

Yapılan katliama bütün İnsan Hakları savunucusu olduklarını iddia eden devletler sustu. Katliam sonrası 1275 Azeri Türk rehin alındı. Bu esirlerden 150’sinin akıbeti halen bilinmemektedir.
gg28.aa2.yy1992.aaŞUBAT|HOCALI KATLİAMI|Turgut Özal Dönemi|DÜNYA|Ermeniler|Din Tarihi|İslam Tarihi|Terör|rusya|Yukarı Karabağ bölgesinin bir kasabası olan “Hocalı”, 936 kilometre karelik alanı ve 11.356 kişilik nüfusu ile ufak bir yerleşim yeri olmasına rağmen bölgede bulunan tek hava alanına sahip olması nedeniyle stratejik olarak çok önemli bir konumdaydı. Bölge 1991 yılının Ekim ayından itibaren abluka altına alınarak Ermeni Devlet Kuvvetleri tarafından bombalandı. 1992 yılının Ocak ayında ise bölgede uçan helikopterin düşürülmesi 20 Rus ve Kazak uzmanın ölmesi ile sonuçlanınca Hocalıya 6 aydan fazla sürecek bir gaz ve elektrik kesintisi uygulandı. Bölgede bulunan Rus 366. Zırhlı Alayının ağır silahlarıyla bombardıman yapıldı. 1992 yılının 25 Şubatını 26 Şubata bağlayan gece Ermeni milisleri ve askerleri giriş ve çıkışlarını tuttukları Hocalı köyüne girdiklerinde savunmasızca saklanan veya dağlara kaçan insanların üzerine kurşun yağdırmaya başladılar. Katliam bittiğinde geride 8
18 OCAK 2001ERMENİ LOBİSİ2.İSTİKRARSIZ DÖNEM / DIŞ İLİŞKİLER
Fransa Parlamentosu, “Fransa 1915 Ermeni soykırımını açıkça tanır” cümlesinden ibaret tek maddelik yasayı kabul etti.
gg18.aa1.yy2001.aaOCAK|ERMENİ LOBİSİ|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|fransa|Fransa Parlamentosu, “Fransa 1915 Ermeni soykırımını açıkça tanır” cümlesinden ibaret tek maddelik yasayı kabul etti.|
9 TEMMUZ 2001ERMENİ LOBİSİ2.İSTİKRARSIZ DÖNEM / DIŞ İLİŞKİLER
Türk-Ermeni Barış/Barışma Komisyonu (TEBK) Cenevre’de kuruldu.
gg9.aa7.yy2001.aaTEMMUZ|ERMENİ LOBİSİ|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|Türk-Ermeni Barış/Barışma Komisyonu (TEBK) Cenevre’de kuruldu.|
13 TEMMUZ 2001ERMENİ LOBİSİ2.İSTİKRARSIZ DÖNEM
ABD Başkanı Obama’nın Erivan’a atadığı Büyükelçi John Heffern, Senato mülakatında, Demokrat Partili Senatör Robert Menendez’in tüm baskılarına rağmen 1915 olaylarını “soykırım” olarak adlandırmayı reddetti.
gg13.aa7.yy2001.aaTEMMUZ|ERMENİ LOBİSİ|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|DÜNYA|Ermeniler|amerika||ermenistan||ABD Başkanı Obama’nın Erivan’a atadığı Büyükelçi John Heffern, Senato mülakatında, Demokrat Partili Senatör Robert Menendez’in tüm baskılarına rağmen 1915 olaylarını “soykırım” olarak adlandırmayı reddetti.|
11 ARALIK 2001ERMENİ LOBİSİ2.İSTİKRARSIZ DÖNEM / DIŞ İLİŞKİLER
Türk-Ermeni Barışma Komisyonu’nun Ermeni üyeleri ortak bir açıklama yaparak komisyondan çekildiklerini açıkladılar.
gg11.aa12.yy2001.aaARALIK|ERMENİ LOBİSİ|2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|Türk-Ermeni Barışma Komisyonu’nun Ermeni üyeleri ortak bir açıklama yaparak komisyondan çekildiklerini açıkladılar.|
8 ŞUBAT 20022.İSTİKRARSIZ DÖNEM / DIŞ İLİŞKİLER
İsrail’in Erivan Büyükelçisi Bayan Rivka Cohen, 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilemeyeceğini söyledi.
gg8.aa2.yy2002.aaŞUBAT||2.İSTİKRARSIZ DÖNEM|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|Ortadoğu||israil||İsrail’in Erivan Büyükelçisi Bayan Rivka Cohen, 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilemeyeceğini söyledi.|
5 ARALIK 2004YEDİKULE ERMENİ MÜZESİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / Yatırımlar
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Yedikule Sırp Pırgiç Hastanesi’nde Ermeni müzesini açtı.
gg5.aa12.yy2004.aaARALIK|YEDİKULE ERMENİ MÜZESİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|İstanbul|Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Yedikule Sırp Pırgiç Hastanesi’nde Ermeni müzesini açtı.|
11 NİSAN 2005R.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Başbakan Erdoğan Ermeni iddialarına cevap verdi ve “Tehciri, bir soykırım olarak kabul edemeyiz” dedi.
gg11.aa4.yy2005.aaNİSAN||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Başbakan Erdoğan Ermeni iddialarına cevap verdi ve £.£..£b£..£.£“Tehciri, bir soykırım olarak kabul edemeyiz”£.£..£/b£..£.£ dedi.|
15 NİSAN 2005R.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Türkiye Ermenileri Patrikliği, ABD’deki bir toplantıda Atatürk için “kasap” diyen Papaz Kalayjian’ı kınadı.
gg15.aa4.yy2005.aaNİSAN||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Türkiye Ermenileri Patrikliği, ABD’deki bir toplantıda Atatürk için “kasap” diyen Papaz Kalayjian’ı kınadı.|
21 NİSAN 2005ERMENİ LOBİSİR.Tayyip Erdoğan Dönemi
ABD’deki Ermeni lobisi, Amerikan Kongresinde “soykırım”ı anma toplantısı düzenledi.
gg21.aa4.yy2005.aaNİSAN|ERMENİ LOBİSİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DÜNYA|Ermeniler|amerika|ABD’deki Ermeni lobisi, Amerikan Kongresinde “soykırım”ı anma toplantısı düzenledi.|
13 MAYIS 2005R.Tayyip Erdoğan Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
Ermenistan Başbakanı Andranik Markaryan, Türkiye-Ermenistan sınırının bu yıl sonuna kadar açılabileceğini söyledi.
gg13.aa5.yy2005.aaMAYIS||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi||ermenistan||Ermenistan Başbakanı Andranik Markaryan, Türkiye-Ermenistan sınırının bu yıl sonuna kadar açılabileceğini söyledi.|
1 HAZİRAN 2005R.Tayyip Erdoğan Dönemi
Ankara Ticaret Odası tarafından hazırlatılan ve Türk-Ermeni ilişkilerini anlatan “Sarı Gelin” adlı belgesel ile Türkiye’nin tanıtım görüntülerinin bulunduğu CD, Time dergisi aracılığı ile Avrupa’da 494.000 aboneye ulaştırıldı.
gg1.aa6.yy2005.aaHAZİRAN||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Ankara Ticaret Odası tarafından hazırlatılan ve Türk-Ermeni ilişkilerini anlatan “Sarı Gelin” adlı belgesel ile Türkiye’nin tanıtım görüntülerinin bulunduğu CD, Time dergisi aracılığı ile Avrupa’da 494.000 aboneye ulaştırıldı.|
16 HAZİRAN 2005R.Tayyip Erdoğan Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, hükümetin, Ermeni iddialarıyla mücadeleyi en önemli önceliklerden biri olarak gördüğünü bildirerek, soykırım iddialarını siyasi gündemlerine taşıyan ülkeleri uyardı.
gg16.aa6.yy2005.aaHAZİRAN||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, hükümetin, Ermeni iddialarıyla mücadeleyi en önemli önceliklerden biri olarak gördüğünü bildirerek, soykırım iddialarını siyasi gündemlerine taşıyan ülkeleri uyardı.|
12 EKİM 2006ERMENİ LOBİSİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
Fransa Parlamentosu 19 oya karşılık 106 oyla soykırım yasasını kabul etti.
gg12.aa10.yy2006.aaEKİM|ERMENİ LOBİSİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|fransa|Fransa Parlamentosu 19 oya karşılık 106 oyla soykırım yasasını kabul etti.|
19 OCAK 2007SUİKAST: GAZETECİ HRANT DINKR.Tayyip Erdoğan Dönemi
Türkiye’de gazetecilik yapan ve Ermeni asıllı olan Hrant Dink, 19 Ocak 2007 yılında Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Eylemin FETÖ terör örgütü tarafından planlandığına dair çok sayıda kanıta ulaşıldı.
gg19.aa1.yy2007.aaOCAK|SUİKAST: GAZETECİ HRANT DINK|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Kişiler|Ermeniler|Terör|Suikastler|feto|Türkiye’de gazetecilik yapan ve Ermeni asıllı olan Hrant Dink, 19 Ocak 2007 yılında Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eylemin FETÖ terör örgütü tarafından planlandığına dair çok sayıda kanıta ulaşıldı. |
9 MART 2007ERMENİ LOBİSİR.Tayyip Erdoğan Dönemi
Türk siyasetçi Doğu Perinçek’e, “Soykırım emperyalist bir yalandır!” dediği için İsviçre mahkemelerince 90 gün hapis cezası verildi.
gg9.aa3.yy2007.aaMART|ERMENİ LOBİSİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler||isvicre||Türk siyasetçi Doğu Perinçek’e, “Soykırım emperyalist bir yalandır!” dediği için İsviçre mahkemelerince 90 gün hapis cezası verildi.|
29 MART 2007AKDAMAR KİLİSESİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / Yatırımlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Akdamar Kilisesi açıldı.
gg29.aa3.yy2007.aaMART|AKDAMAR KİLİSESİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Akdamar Kilisesi açıldı.|
7 EYLÜL 2008R.Tayyip Erdoğan Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan-Türkiye millî futbol maçını seyretmek için Erivan’a gitti.
gg7.aa9.yy2008.aaEYLÜL||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi||ermenistan||Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan-Türkiye millî futbol maçını seyretmek için Erivan’a gitti.|
10 EKİM 2009R.Tayyip Erdoğan Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkileri kuran, ayrıca iki ülkenin işbirliği alanlarını ve bu işbirliğini gerçekleştirmek için gerekli örgütlenmeyi saptayan iki protokol imzalandı.
gg10.aa10.yy2009.aaEKİM||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Antlaşmalar|Diplomasi|Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkileri kuran, ayrıca iki ülkenin işbirliği alanlarını ve bu işbirliğini gerçekleştirmek için gerekli örgütlenmeyi saptayan iki protokol imzalandı.|
22 NİSAN 2010R.Tayyip Erdoğan Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan’ın, protokollerin onaylanması işlemlerini askıya aldığını açıkladı.
gg22.aa4.yy2010.aaNİSAN||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Antlaşmalar|Diplomasi|Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan’ın, protokollerin onaylanması işlemlerini askıya aldığını açıkladı.|
4 MAYIS 2011ERMENİ LOBİSİR.Tayyip Erdoğan Dönemi
Fransa Senatosu, Ermeni soykırımının inkârına bir yıl hapis ve 45.000 Euro para cezasını öngören tasarıyı 74 oya karşılık 196 oy ile reddetti.
gg4.aa5.yy2011.aaMAYIS|ERMENİ LOBİSİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DÜNYA|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|fransa|Fransa Senatosu, Ermeni soykırımının inkârına bir yıl hapis ve 45.000 Euro para cezasını öngören tasarıyı 74 oya karşılık 196 oy ile reddetti.|
23 OCAK 2012ERMENİ LOBİSİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
Fransa’da Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılması hakkındaki kanun tasarısı kabul edildi.
gg23.aa1.yy2012.aaOCAK|ERMENİ LOBİSİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|fransa|Fransa’da Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılması hakkındaki kanun tasarısı kabul edildi.|
28 ŞUBAT 2012ERMENİ LOBİSİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
Fransa Anayasa Konseyi, Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılması hakkındaki kanunu Fransız Anayasası’na aykırı bularak iptal etti.
gg28.aa2.yy2012.aaŞUBAT|ERMENİ LOBİSİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|fransa|Fransa Anayasa Konseyi, Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılması hakkındaki kanunu Fransız Anayasası’na aykırı bularak iptal etti.|
11 EYLÜL 2012R.Tayyip Erdoğan Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
Başbakan Erdoğan, Bakü’de Türkiye-Azerbaycan Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısında gazetecilerin bir sorusuna cevaben, Dağlık Karabağ sorununa çözüm yolları bulunmadığı sürece Türkiye’nin sınırını açmasının söz konusu olmadığını, ayrıca işgal altında olan yerlerden Ermenilerin çekilmesi gerektiğini söyledi.
gg11.aa9.yy2012.aaEYLÜL||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|Başbakan Erdoğan, Bakü’de Türkiye-Azerbaycan Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısında gazetecilerin bir sorusuna cevaben, £.£..£b£..£.£Dağlık Karabağ sorununa çözüm yolları bulunmadığı sürece Türkiye’nin sınırını açmasının söz konusu olmadığını, ayrıca işgal altında olan yerlerden Ermenilerin çekilmesi gerektiğini£.£..£/b£..£.£ söyledi.|
17 ARALIK 2013R.Tayyip Erdoğan Dönemi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Doğu Perinçek’in ifade özgürlüğünün İsviçre tarafından ihlal edildiğine hükmetti.
gg17.aa12.yy2013.aaARALIK||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler||isvicre||Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Doğu Perinçek’in ifade özgürlüğünün İsviçre tarafından ihlal edildiğine hükmetti.|
22 OCAK 2014R.Tayyip Erdoğan Dönemi / EKONOMİK GELİŞMELER
Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’na ait olan ve 1964’te el konulan Zeytinburnu Kazlıçeşme’deki 42.259 metrekarelik arazi vakfa iade edildi.
gg22.aa1.yy2014.aaOCAK||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|EKONOMİK GELİŞMELER|DIŞ İLİŞKİ|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’na ait olan ve 1964’te el konulan Zeytinburnu Kazlıçeşme’deki 42.259 metrekarelik arazi vakfa iade edildi.|
23 OCAK 2014R.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1915’te ölen Ermeniler için taziye mesajı yayınladı.
gg23.aa1.yy2014.aaOCAK||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|R.T.Erdoğan|Ermeniler|Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1915’te ölen Ermeniler için taziye mesajı yayınladı.|
5 OCAK 2015R.Tayyip Erdoğan Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
İstanbul Üniversitesi’ndeki sempozyumda konuşan Patrik Vekili Aram Ateşyan, 1915 olaylarında dış güçlerin etkisinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.
gg5.aa1.yy2015.aaOCAK||R.Tayyip Erdoğan Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|!!!|Cumhuriyet Dönemi|Ermeniler|İstanbul Üniversitesi’ndeki sempozyumda konuşan Patrik Vekili Aram Ateşyan, 1915 olaylarında dış güçlerin etkisinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.|
6 ŞUBAT 2019ERMENİ LOBİSİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan etti.

Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi’nin senelik yemek davetine katılan Macron, seçim kampanyasında vaat ettiği gibi Fransız takvimine "Ermeni Soykırımını Anma Günü"nü ekleyeceğini açıkladı.

Fransa'nın, Suriye'de terör devleti kurulması ve Libya'nın sömürgeleştirilmesi projelerinde, Türkiye ile karşı karşıya kaldığı biliniyor.
gg6.aa2.yy2019.aaŞUBAT|ERMENİ LOBİSİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Başkanlık Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|fransa|Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan etti. Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi’nin senelik yemek davetine katılan Macron, seçim kampanyasında vaat ettiği gibi Fransız takvimine "Ermeni Soykırımını Anma Günü"nü ekleyeceğini açıkladı. Fransa'nın, Suriye'de terör devleti kurulması ve Libya'nın sömürgeleştirilmesi projelerinde, Türkiye ile karşı karşıya kaldığı biliniyor. |
11 NİSAN 2019ERMENİ LOBİSİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
Tarihi kara lekelerle dolu olan barbar Avrupa ülkelerinden olan İtalya'nın meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili "sözde Ermeni soykırımı" iddialarını içeren bir önergeyi kabul etti.

İtalya'daki koalisyon hükümetinden "sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını" isteyen önerge, 43 çekimsere karşı 382 evet oyuyla kabul edildi. Karşı oyun çıkmadığı önergeye sadece muhalefetteki sağ görüşlü Forza İtalia partisinin milletvekilleri çekimser oy verdi.

Hıristiyanlığın, küçük zümrelerin çıkarlarına alet edilmesine yol açan zihniyetin sahibi, yine küresel emperyalimzle ve sömürgecilerle birlikte durdu.
gg11.aa4.yy2019.aaNİSAN|ERMENİ LOBİSİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Başkanlık Dönemi|Ermeniler|Diplomasi||italya||Tarihi kara lekelerle dolu olan barbar Avrupa ülkelerinden olan İtalya'nın meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili "sözde Ermeni soykırımı" iddialarını içeren bir önergeyi kabul etti. İtalya'daki koalisyon hükümetinden "sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını" isteyen önerge, 43 çekimsere karşı 382 evet oyuyla kabul edildi. Karşı oyun çıkmadığı önergeye sadece muhalefetteki sağ görüşlü Forza İtalia partisinin milletvekilleri çekimser oy verdi. Hıristiyanlığın, küçük zümrelerin çıkarlarına alet edilmesine yol açan zihniyetin sahibi, yine küresel emperyalimzle ve sömürgecilerle birlikte durdu. |
12 ARALIK 2019ERMENİ LOBİSİR.Tayyip Erdoğan Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
29 Ekim'de ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. 12 Aralık'ta ABD Senatosu tasarıyı kabul etti.

13 Aralık'ta ise Trump yönetimi, 'bizim pozisyonumuz değişmedi' açıklamasında bulundu. Trump, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmayarak 'büyük felaket' ifadesini kullanmıştı.
gg12.aa12.yy2019.aaARALIK|ERMENİ LOBİSİ|R.Tayyip Erdoğan Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|!!!|Başkanlık Dönemi|Ermeniler|Diplomasi|amerika|29 Ekim'de ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. 12 Aralık'ta ABD Senatosu tasarıyı kabul etti. 13 Aralık'ta ise Trump yönetimi, 'bizim pozisyonumuz değişmedi' açıklamasında bulundu. Trump, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmayarak 'büyük felaket' ifadesini kullanmıştı.|