İçeriğe geç
Gün: Ay: Yıl: Zaman Aralığı için Son Yıl: Kelime Arama:
Tarihin Zaman İçinde Akışı
491 Kayıt Listeleniyor...
TARİHOLAY
TÜRKLERÖn Türkler
mö. 5000ETRÜKSLERİN İSKANDİNAV BÖLGESİNE GÖÇLERİEtrüksler
mö. 4000ETRÜKSLERİN AVRUPA İÇLERİNE GÖÇLERİEtrüksler
mö. 3500 ... mö. 6ETRÜKSLER - TRUSKAEtrüksler
mö. 3000 ... mö. 900KİMMERLERKimmerler
mö. 2000KİMMERLERİN KIRIM ve KAFKASLARA YERLEŞMESİKimmerler / Kafkasya
mö. 1500ETRÜKSLERİN GÜNEY AVRUPAYA İNMELERİEtrüksler / Avrupa
mö. 1000 ... mö. 250İSKİTLER - SAKALARSakalar / Ortadoğu
mö. 800İSKİTLERİN ANADOLU ve AVRUPA'YA AKINLARISakalar / Anadolu
mö. 700KİMMERLER ANADOLU'DAN BALKANLARA ve HAZAR BÖLGESİNE GÖÇ ETTİLER.Kimmerler
mö. 400 ... mö. 100SARMATLARSarmatlar
mö. 312KUZEY ŞANSİ SAVAŞIHunlar / Doğu Asya / Savaş
mö. 300İSKİTLERİN ANADOLU'DAN ÇIKIŞISakalar / Anadolu
mö. 220 ... 48BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞUHunlar / Doğu Asya
mö. 210ÇAVUŞ OKUHunlar / Balkanlar / Keşif İcat İlkler
mö. 209ÖLÜM: TEOMANHunlar / Siyaset / Türk Devlet Adamları
mö. 209METE (OĞUZ) HAN, HUN TAHTINA ÇIKTIHunlar / Siyaset / Türk Devlet Adamları
mö. 201
Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi
Kırgızlar
mö. 201PE-TENG KALESİ KUŞATMASIHunlar / Savaş
mö. 187BAİDENG MUHAREBESİHunlar / Doğu Asya / Savaş
mö. 177 ... mö. 165
Yüeçilerin Hunlar tarafından Kansu'dan Baktriane'ye sürülmeleri ve oradaki Helen Krallığını ortadan kaldırmaları.
Hunlar / Savaş
mö. 177 ... mö. 165
Hunların Çin'e akınları
Hunlar / Doğu Asya / Savaş
mö. 150
Asya Hun Devleti(Büyük Hun Devleti) yıkıldı
Hunlar
mö. 54 ... mö. 36BATI HUN İMPARATORLUĞUAk Hunlar
mö. 49 ... mö. 36
Çi-çi'nin Talas'a göçü (Batı Hunları)
Hunlar
48 ... 156KUZEY HUN DEVLETİHunlar
48 ... 216GÜNEY HUN DEVLETİHunlar
93
Hunların Siyenpiler (Sien-pi) tarafından mağlup edilmeleri
Hunlar / Savaş
150
Aşağı İtil'de (Hazar denizi'nin kuzeyi) Hun varlığı
Hunlar
200 ... 581TOPA(TABGAÇ) DEVLETLERİTabgaçlar
260
Şan-şi'nin kuzeyinde Tabgaçlar
Tabgaçlar
300 ... 400KUŞHAN DEVLETİ
304 ... 351
Çin'in kuzeyinde Hun (Hiung-nu) Devletleri (Han Zhao, Hou Zhao)
Hunlar
337 ... 436YEN DEVLETLERİ
350 ... 469AVRUPA HUN İMPARATORLUĞUAvrupa Hunları
370 ... 577AKHUN İMPARATORLUĞU - EFTALİTLERAk Hunlar / Ortadoğu
372HUNLARIN RUSYA AKINIHunlar
372 ... 556CÜCEN DEVLETİ
374 ... 375
Avrupa Hunlarının Don Nehri'ni geçişi
Avrupa Hunları
375KAVİMLER GÖÇÜ
386 ... 409
Tabgaçlar Kuzey Çin'de (Kuzey Vey)
388 ... 392
Çin'in kuzeyinde Ding Ling krallığı (Wei)
395 ... 466ONOGUR DEVLETİ
402
Rouran'ın kuruluşu (Yüan Yüan/Avarlar?)
407 ... 431
Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallığı (Xia)
422
Luoyang'ın Tabgaçlar tarafından alınışı
427ROMA - HUN İTTİFAKIHunlar / Diplomasi
430YÖNETİM: AKSUVAR - AKHUNLAR HAKANIAk Hunlar / Siyaset / Türk Devlet Adamları
434YÖNETİM: ATTİLA - AVRUPA HUN HAKANIAvrupa Hunları / Siyaset / Türk Devlet Adamları
435MARGOS ANTLAŞMASIHunlar
440
Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması
Ak Hunlar
447FETİH: LÜLEBURGAZHunlar / Savaş
447ANOTOLYOS ANTLAŞMASIHunlar
451
Attila Galya'da (bugün Fransa)
Avrupa Hunları
452PAPA'NIN ATTİLA'YA DİZ ÇÖKMESİHunlar
460 ... 620SABAR DEVLETİ
470AKHUNLARIN HİNDİSTAN BÖLGESİNE HAKİMİYETİAk Hunlar
480
Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar
480
Mazdek İsyanları'nda Sasaniler'e Ak Hunların yardım etmesi
Ak Hunlar
500 ... 600DOKUZ OĞUZ DEVLETİOğuzlar
500 ... 600OTUZ OĞUZ DEVLETİOğuzlar
531 ... 578
Kafkas Surları'nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
/ Ortadoğu
534
Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
540ERGENEKON
540YÖNETİM: BUMİN KAĞAN / Siyaset / Türk Devlet Adamları
546 ... 743GÖKTÜRK İMPARATORLUĞUGöktürkler / Ortadoğu
550HAZAR TÜRKLERİ RUSYA'DA
552GÖKTÜRK İMPARATORLUĞUGöktürkler
552YÖNETİM: İSTEMİ YABGU - GÖKTÜRK HAKANIGöktürkler / Siyaset / Türk Devlet Adamları
552GÖKTÜRK - CÜCEN (JUAN JUAN) SAVAŞIGöktürkler / Savaş
558AVAR'LARIN AVRUPA AKINLARIAvarlar
565
Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları
Ak Hunlar / Savaş
565 ... 835AVAR İMPARATORLUĞUAvarlar
582 ... 657BATI GÖKTÜRK DEVLETİGöktürkler / Devr-i Saadet / Ortadoğu
582 ... 639DOĞU GÖKTÜRK İMPARATORLUĞUGöktürkler / Devr-i Saadet / Orta Asya
5891. GÖKTÜRK - SASANİ SAVAŞIGöktürkler / Devr-i Saadet / Ortadoğu / Savaş
6062. GÖKTÜRK - SASANİ SAVAŞIGöktürkler / Devr-i Saadet / Ortadoğu / Savaş
616AVAR TÜRKLERİNİN İSTANBUL KUŞATMASIAvarlar / Devr-i Saadet / İstanbul / Savaş
621
Avarlar'ın yönetimindeki Slavların ayaklanması, Balkanların Slavlaşmasının hızlanması
Avarlar
626 ... 627
Doğu Roma İmparatoru Herakleios'un Hazarlar'dan yardım istemesi, Hazarların Sasaniler'i yenerek Kafkasya'yı işgali
/ Savaş
626AVAR TÜRKLERİNİN İSTANBUL KUŞATMASIAvarlar / Devr-i Saadet / İstanbul / Savaş
6293. GÖKTÜRK - SASANİ SAVAŞIGöktürkler / Devr-i Saadet / Ortadoğu / Savaş
630
Doğu Göktürk Kağanlığı'nın Çin egemenliğine girmesi, Batı Göktürk Kağanlığı'nın Çin etkisine girmesi
Göktürkler
630
Batı Göktürk Kağanlığı'na bağlı Don-Volga havzasında yerleşik Hazarların bağımsız olması, Karadeniz'in kuzeyinde ise Büyük Bulgar Hanlığı'nın kurulması
Göktürkler
630 ... 1016HAZAR İMPARATORLUĞU / Devr-i Saadet / Ortadoğu
630 ... 665BÜYÜK BULGAR HANLIĞI / Devr-i Saadet / Ortadoğu
639KÜRŞAT ve 39 ÇERİ'NİN ÇİN SARAY BASKINIGöktürkler / Hulefa-i Raşidin
650DEDE KORKUT DESTANIOğuzlar / Hulefa-i Raşidin
650 ... 750BASMİLLER / Hulefa-i Raşidin
651 ... 652
Sasaniler'i yıkarak tüm İran'ı ele geçiren Arap İmparatorluğu ile Hazarların savaşı
/ Ortadoğu / Savaş
659
Batı Göktürk Kağanlığı'nın Çin egemenliğine girmesi
Göktürkler
665 ... 1391VOLGA BULGAR HANLIĞI
673 ... 674
Arapların Maveraünnehir'e ulaşması ve Buhara'yı kuşatması.
/ Savaş
674
Paralı Türk askerlerinin (Memlûkler) Arap ordularında görülmeye başlanması
678
Hazarların batıya doğru baskısıyla Büyük Bulgar Hanlığı'nın bölünmesi
680 ... 864TUNA BULGAR HANLIĞI / Balkanlar
681 ... 734GÖKTÜRKLER 2.DÖNEM - KUTLUKLARGöktürkler
699
Türgiş Hanlığı'nın kuruluşu (bugünkü Kırgızistan topraklarında)
705 ... 715
Arapların Maveraünnehir'i alması
/ Savaş
713 ... 737
Hazar-Arap Savaşı, Hazarların Kafkasya'yı kaybı
/ Savaş
716
Tuna Bulgar Hanlığı'nın Bizans İmparatorluğu ile ilk yazılı anlaşması ve vergi almaya başlaması
717 ... 766TÜRGİŞ DEVLETİTürgişler
720 ... 735ORHUN KİTABELERİ
721 ... 737EMEVİ-TÜRGİŞ SAVAŞLARI / Savaş
25 KASIM 734ÖLÜM: BİLGE KAĞAN - GÖKTÜRK HAKANIGöktürkler / Siyaset / Türk Devlet Adamları
740
Hazarların Yahudiliği resmî din olarak kabulü
744
İkinci Göktürk Kağanlığı'nın ayaklanan Uygurlar, Karluklar ve Basmiller tarafından yıkılması
Göktürkler / Savaş
744 ... 840UYGUR İMPARATORLUĞUUygurlar
745
Kimeklerin bugünkü Kazakistan'da bağımsız hanlık kurmaları
745 ... 775
Bulgar-Bizans mücadelesi
/ Savaş
750 ... 1055OĞUZ YABGU DEVLETİOğuzlar
751
Çinlilerin Orta Asya'ya girişi.
751
Karlukların İslamiyete geçmeye başlaması.
751TALAS SAVAŞI ve ZAFERİKarluklar / Savaş
762
Uygur Kağanlığı'nın Çin'deki Tang hanedanına An-Lu-Şan ayaklanmasının bastırılmasına yardımı
Uygurlar / Savaş
764
Hazarların Abbasiler'i yenerek Kafkasya ve İran'ın batısını istilası
/ Ortadoğu / Savaş
765
Uygur Hanı Bögü'nün Mani dinini benimsemesi
Uygurlar
766
Türgiş Hanlığı'nın Uygur Kağanlığı'na bağlı Karluklar'a yenilerek dağılması, özerk Karluk Hanlığı'nın kurulması, Karluklardan kaçarak Hazar ve Aral gölleri civarına göçeden Oğuzlar'ın Oğuz Yabgu Devleti'nin temellerini atmaları
Türgişler
766 ... 1215KARLUK DEVLETİ
780
İtil Bulgar Hanlığı'nın kuruluşu
789 ... 795
Uygur Kağanlığı'nda taht mücadeleleri ve gerileme
Uygurlar
791AVAR-FRANK SAVAŞIAvarlar / Savaş
792MARKELİ MUHAREBESİ / Savaş
796
Macar ovasına sıkışmış Avar Kağanlığı'nın Franklar tarafından işgali
Avarlar / Savaş
804
Frankların darbeleri sonucunda dağılan Avar Kağanlığı'nın Tuna Bulgar Devleti tarafından yıkılması
Avarlar / Savaş
811 ... 814
Tuna Bulgar Devleti'nin Bizans İmparatorluğu'nu yenilgiye uğratması
/ Savaş
821
Uygurların Tibetlileri püskürtmesi
Uygurlar / Savaş
832
Uygur Kağanlığı'nın kargaşaya sürüklenmesi
Uygurlar
836
Abbasilerin başkentinin Bağdat'tan Türk kölemen garnizonunun bulunduğu Samerra'ya taşınması
840 ... 1207KIRGIZ DEVLETİKırgızlar
840
Kırgızların saldırısı sonucu Uygur Kağanlığı'nın yıkılması, Kırgız Kağanlığı'nın kurulması, Uygurların güneybatıya kaçmaları, Kırgız egemenliğini tanımayan Karluklar'ın bağımsızlıklarını ilan ederek Karahanlı Devleti'nin temelini atmaları
Uygurlar / Savaş
840 ... 1212KARAHANLILAR DEVLETİKarahanlılar
847 ... 940SARI UYGURLARUygurlar
848
Güneybatıya göçeden Uygurların Kansu Uygur Krallığı'nı kurmaları
Uygurlar
856
Güneybatıya göçeden bir diğer Uygur kolunun Karahoca Uygur Krallığı'nı kurması
Uygurlar
860
Güneye inen Ruslar'ın Hazar Kağanlığı'nın aleyhine Kiev'e ulaşmaları
860 ... 1091PEÇENEK HANLIĞI
860 ... 1068UZ(OĞUZ) HANLIĞIOğuzlar
861
Sri Derya civarındaki Peçeneklerin Oğuzlar, Kimekler ve Karluklar'ın baskısıyla Karadeniz'in kuzeyine göçleri
864 ... 865
Bulgar kralı I. Boris'in hıristiyanlığı kabul etmesi, Tuna Bulgarlarının tamamen slavlaşarak Türk dünyasından kopmaları
868 ... 905TOLUNLULAR BEYLİĞİ
870
Peçenekler İdil'in batısında görülmeye başlandı.
889
Karadeniz'in kuzeyindeki Peçeneklerin, Hazarlar ve Kıpçaklar'ın baskısıyla batıya ilerlemeleri
892
Batıya ilerleyen Peçenekler'in Dinyeper boylarındaki Macarlar'ı Karpatlar'ın ötesine göçe zorlamaları, Bizans İmparatorluğu ile ittifak kurmaları
905
Mısır'da Tolunoğulları hanedanına Abbasiler tarafından son verilmesi
/ Savaş
905 ... 1226KAN-CHAU UYGUR DEVLETİUygurlar
907 ... 946ŞA-T'O TÜRK DEVLETİ
911 ... 1368TURFAN UYGURLARI - DOĞU TÜRKİSTAN UYGUR DEVLETİUygurlar
920
Rus-Peçenek savaşı
/ Savaş
921
İdil Bulgarları İslam mensubu olmayı seçtiler.
922
İbn Fadlan'ın İslamiyeti kabul eden İdil Bulgar Hanlığı'nı elçi olarak ziyareti
923ŞATO TÜRKLERİ
924
Moğol Hitayların (Kitanlar), Kırgız Devletini yıkması... Ötüken'de Türk egemenliğinin bitmesi ve Tunguz/Tatabı ulusuna kaptırmaları... Kırgızların bugünkü anayurtlarına göçü.
934
Satuk Buğra Han'ın İslamı kabul etmesiyle, Karahanlı Devleti'nin müslümanlığı benimsemesi
935 ... 969IHŞİDİLER - AKŞİTLER BEYLİĞİ
940
Hazarlar'a karşı Rus-Bizans ittifakı, Hazarlar'ın Kırım'ı yitirmesi
/ Savaş
943
Peçenekler'in Bizans İmparatorluğu'na karşı Ruslarla ittifak kurması
/ Savaş
960SELÇUKLULARIN CEND'E GÖÇLERİSelçuklular
962 ... 1187GAZNELİLER DEVLETİ
965
Oğuz Yabgu Devleti'nin Hazarlara karşı Ruslarla ittifak kurması
/ Savaş
968 ... 972
Peçenekler'in Ruslara saldırıları
/ Savaş
969
Hazar başkentinin Rus kralı I. Svyatoslav tarafından alınışı, Hazarların Kafkasya'nın kuzeyine çekilmesi
969
Akşitler'in egemenliğinin Fâtımî Devleti tarafından sonlandırılması
/ Savaş
979
Şato Türklerinin Kuzey Song Hanedanı'nın egemenliğine girmesi, Çin'in kuzeyinde Türk varlığının erimesi
985
Oğuz Yabgu Devleti'nin Volga Bulgar Devleti'ne karşı Ruslarla ittifak kurması
986
Selçukluların Oğuz Yabgu Devleti'nden koparak Kazakistan'ın güneyine yerleşmeleri
990 ... 999
Karahanlı Devleti'nin Samanoğulları'nı yıkması, Maveraünnehir'in 300 yıl sonra yeniden Türk egemenliğine girmesi
1001 ... 1027
Gazne Devleti Hakanı Gazneli Mahmud'un Hindistan'a seferleri, Türk egemenliğinin ve İslamiyetin Hindistan'ın kuzeyi ve Bangladeş'e yayılması
1015
Çağrı Bey’in Doğu Anadolu’ya askerî seferler düzenlemesiyle Türk-Ermeni ilişkileri başladı.
1016
Hazar Kağanlığı'nın Ruslar ve Bizans İmparatorluğu tarafından ortadan kaldırılması
1026
Peçenekler Tuna'nın Güneyine kadar ulaştılar.
30 NİSAN 1030ÖLÜM: GAZNELİ MAHMUD / Siyaset / Türk Devlet Adamları
1032SELÇUKLULARIN HAREZM GÖÇLERİSelçuklular
1035SELÇUKLULARIN HORASAN GÖÇLERİSelçuklular
1036
Kansu Uygur Krallığı'nın Moğol Tankut Krallığı'nın egemenliğine girmesi
Uygurlar
1037
Ruslar tarafından mağlup edilen Peçenekler'in Romanya'ya yerleşmeleri
1037 ... 1059
Gazne Devleti'nin Büyük Selçuklu Devleti'yle mücadelesi, Horasan ve İran'ın Selçukluların egemenliğine geçmesi
/ Ortadoğu
1037 ... 1157BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞUSelçuklular
22 HAZİRAN 1037ÖLÜM: İBN-İ SİNASelçuklular / Ortadoğu
1038
Selçuklu Devleti'nin Horasan'da kurulması
23 MAYIS 1040 ... 1063YÖNETİM: TUĞRUL BEYSelçuklular / Siyaset / Türk Devlet Adamları
23 MAYIS 1040DANDANAKAN SAVAŞISelçuklular / Ortadoğu / Savaş
1042
Karahanlı Devleti'nin Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmesi
10 EYLÜL 1048PASİNLER SAVAŞI
13 ARALIK 1048ÖLÜM: BİRUNİSelçuklular
1050
Kimek Hanlığı'nın Kıpçakların istilasına uğrayarak yıkılması
1050PEÇENEKLERİN EDİRNE KUŞATMASISelçuklular / Savaş
1055FETİH: BAĞDAT
1055TÜRKLER'İN İSLAM ÖNDERLİĞİSelçuklular
17 OCAK 1055DÜNYA HAKANI TUĞRUL BEYSelçuklular
1059
Gazneliler ve Büyük Selçuklular arasında barış anlaşması
1061 ... 1068
Ruslar'ı mağlup eden Kıpçaklar'ın Karadeniz'in kuzeyi ve Ukrayna'yı ele geçirmesi
1063 ... 1072YÖNETİM: SULTAN ALPARSLANSelçuklular / Siyaset / Türk Devlet Adamları
16 AĞUSTOS 1064ANADOLU FETİH GÜNÜSelçuklular / Savaş
1071FETİH: KUDÜSSelçuklular / Ortadoğu / Savaş
26 AĞUSTOS 1071MALAZGİRT ZAFERİSelçuklular / Savaş
1072 ... 1277MENGÜÇLÜ BEYLİĞİ
1073 ... 1173SİVAS DANİŞMENDOĞULLARI DEVLETİ
10 ŞUBAT 1074DİVAN-I LÜGAD-İT TÜRKSelçuklular
1075 ... 1308TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİSelçuklular
1077ÖLÜM: YUSUF HAS HACİBSelçuklular
1079 ... 1080
Gazne Devleti'nin Afganistan'da güç kazanan Gurlular'ı mağlup etmesi
1080KİLİKYA ERMENİ KRALLIĞISelçuklular
25 MART 1081ÇAKA BEY - İZMİR'İN FETHİ ve İZMİR BEYLİĞİSelçuklular / Siyaset / Türk Devlet Adamları
1085 ... 1192DİLMAÇOĞULLARI BEYLİĞİ
4 HAZİRAN 1086ÖLÜM: SÜLEYMAN ŞAHSelçuklular / Siyaset / Türk Devlet Adamları
1089
Semerkant merkezli Batı Karahanlı Devleti'nin Selçuklu tabiyetine girmesi
1091
Kaşgar merkezli Doğu Karahanlı Devleti'nin Selçuklu tabiyetine girmesi
1091
Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra zor durumda bulunan Bizans İmparatorluğu'na karşı saldırıya geçen Peçeneklerin Enez civarında Bizans-Kıpçak ittifakınca imha edilmesi
1091LEBENİUM SAVAŞI / Savaş
1092
Büyük Selçuklu Devleti'nin iç karışıklıklara sürüklenmesi sonucu iki Karahanlı devletinin tekrar bağımsız olması
1092 ... 13 TEMMUZ 1107YÖNETİM: I.KILIÇARSLANSelçuklular / Siyaset / Türk Devlet Adamları
1092 ... 1202SALTUKLU BEYLİĞİ
1092 ... 1194IRAK SELÇUKLU DEVLETİSelçuklular
1092 ... 1187KİRMAN SELÇUKLU DEVLETİSelçuklular
1092 ... 1117SURİYE SELÇUKLU DEVLETİSelçuklular / Ortadoğu
14 EKİM 1092ÖLÜM: NİZAM-ÜL MÜLKSelçuklular
16 KASIM 1092ÖLÜM: MELİKŞAHSelçuklular / Siyaset / Türk Devlet Adamları
1092 ... 1118
Büyük Selçuklu Devleti'nde iç karışıklıklar ve yarı bağımsız atabeyliklerin ortaya çıkması
1093
Kıpçaklar'ın Ruslar'ı kesin yenilgiye uğratması
1093 ... 1207AHLATŞAHLAR BEYLİĞİ
1096 ... 1099
Birinci Haçlı Seferi sonucunda İznik ve Batı Anadolu'nun Bizans tarafından geri alınması, Suriye ve Filistin kıyılarında Haçlı devletçiklerinin oluşması
1097 ... 1231HAREZMŞAHLAR DEVLETİ
1098 ... 1256KUMAN-KIPÇAK HANLIĞI
1098 ... 1183İNALOĞULLARI BEYLİĞİ
1100 ... 1207SÖKMENOĞULLARI BEYLİĞİ
1100
Danişmendlilerin Antakya Prensliği'ni Malatya'da yenerek Haçlıların Güneydoğu Anadolu'ya ilerlemelerini kesin olarak durdurmaları
1101KILIÇARSLANIN HAÇLI ZAFERİSelçuklular / Savaş
1102 ... 1281KUDÜS ARTUKLU BEYLİĞİ / Ortadoğu
1103 ... 1154TUĞTEKİNLİLER DEVLETİ
1104
Büyük Selçuklu Devleti'nin Harran'da Haçlılar'ı yenerek Fırat'a ilerlemelerinin önünü kesmesi
1105 ... 1128
Suriye'de Selçuklular'ın Haçlılarla mücadelesi, Şam ve Halep'in Haçlı kuşatmalarına direnişi
1106 ... 1409MARDİN ARTUKLU DEVLETİ
1111 ... 1116
Ruslar'a yenilen Kıpçak boylarının Gürcistan'a göçü ve Gürcüler ile ittifakı
1117 ... 1154BÖRİLER
1117
Büyük Selçuklu ordusunun Gazne'ye girmesi ve Gazne Devleti'ni vergiye bağlaması
1117 ... 1154ŞAM BÖRÜOĞULLARI BEYLİĞİ
1118 ... 1183MENGÜCÜK BEYLİĞİ
1119
Gazne Devleti'nin kuzey Hindistan'daki egemenliğinin pekişmesi
1123
Kıpçaklar'ın desteklediği Gürcüler'in Büyük Selçukluları'ı Tiflis'ten çıkarması
1124 ... 1215KARAHITAYLAR DEVLETİ
1127 ... 1259ZENGİLER
1127 ... 1259MUSUL ZENGİ ATABEYLİĞİ
1127 ... 1309ÇOBANOĞULLARI BEYLİĞİ
1128YÖNETİM: ATSIZ B. MUHAMMED Selçuklular
1132
Moğol Karahıtaylar'ın Karahoca Uygur Krallığı'nı ortadan kaldırarak Türk topraklarına doğru ilerlemeye başlamaları
Uygurlar
1134
Karahıtaylar'ın Doğu Karahanlılar'ı yıkmaları
1135
Büyük Selçuklu ordusunun tekrar Gazne'ye girmesi ve Gazne Devleti'ni yeniden vergiye bağlaması
1137
Karahıtaylar'ın Batı Karahanlılar'ı yıkmaları ve Orta Asya'da hâkim güç olmaları
1141KATVAN SAVAŞISelçuklular / Savaş
1144
Zengiler'in Urfa'yı fethi
1145 ... 1182HALEP ATABEYLİĞİ
1146 ... 1225İL-DENİZLİLER
1146 ... 1232ERBİL BEYTEGİNLİLER BEYLİĞİ
1146 ... 1225AZERBAYCAN BEYLİĞİ
1147 ... 1284SALGURLULAR
1147 ... 1284FARS BEYLİĞİ
1147 ... 1149
Urfa'nın düşüşü üzerine düzenlenen II. Haçlı seferinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin Eskişehir ve Ladik'te Haçlılar'ın Alman kolunu mağlup etmeleri, Zengiler'in Haçlılar'ın Şam Kuşatmasını püskürtmeleri
1148 ... 1151
Gurlular'ın Gazne'yi ele geçirerek büyük yıkım yapmaları
1150
Zengiler'in dört Haçlı devletinden biri olan Urfa Kontluğu'nu ortadan kaldırmaları
1150
Kıpçaklar'ın Dinyeper boylarında yeniden güçlenmeye başlamaları
1152
Büyük Selçukluların Gazne'yi Gurlular'dan kurtarması
1153ESARET: SULTAN SENCERSelçuklular
1154
Zengiler'in Börüoğulları Atabeyliğini ortadan kaldırmaları
1154 ... 1157
Oğuzların isyanı sonrasında Büyük Selçuklu Devleti'nin dağılması, Harezmşahlar Devleti'nin bağımsız olması
1154
Ruslar'ı püskürten Kıpçaklar'ın Harkov civarında yeniden egemenliklerini kurmaları
1157 ... 1174
İdil Bulgarları'nın Ruslarla mücadeleleri
1157BÜYÜK SELÇUKLU DAĞILDISelçuklular
1171 ... 1252EYYÜBÎ DEVLETİ MISIR ARABİSTAN / Ortadoğu
1173 ... 1178
Anadolu Selçuklu Devleti'nin Danişmendliler'in tüm topraklarını ele geçirerek Anadolu'da tek güç haline gelmesi
1174 ... 1183
Selahaddin Eyyubi'nin Zengilerin Suriye'deki egemenliğini sonlandırması
1174 ... 1185
Kıpçaklar'ın Ruslar'a karşı askerî başarıları
17 EYLÜL 1176MİRYAKEFALON SAVAŞISelçuklular / Savaş
1180 ... 1230AMR ADASI ATABEYLİĞİ
1180 ... 1200SANCAR ATABEYLİĞİ
1180 ... 1294CENGİZ HAN İMPARATORLUĞUMoğollar / Ortadoğu
1182 ... 1194
Harezmşahlar Devleti'nin İran, Horasan ve Karahitaylar'ı yenerek Maveraünnehir'i ele geçirmesi
/ Ortadoğu
1185 ... 1222KİRMAN DİNARLILAR DEVLETİ
1185 ... 1192DANİŞMENDOĞULLARI BEYLİĞİ
1185 ... 1233HARPUT ARTUKLU BEYLİĞİ
1186
Başkenti Lahor olmak üzere Pencap'a egemen olmaya devam eden Gazne Devleti'nin Gurlular tarafından yıkılışı
1186 ... 1295GURLULAR DEVLETİ
2 EKİM 1187FETİH: KUDÜS - HITTİN SAVAŞISelçuklular / Ortadoğu / Savaş
1188
Büyük Selçuklu Devleti'nin ardıllarından Kirman Selçuklu Devleti'nin Oğuzlar tarafından ortadan kaldırılması
1190III.HAÇLI SEFERİSelçuklular / Savaş
4 MART 1193ÖLÜM: SELAHATTİN EYYÜBİEyyubiler / Ortadoğu / Siyaset / Türk Devlet Adamları
1194
Büyük Selçuklu Devleti'nin ardıllarından Irak Selçuklu Devleti'nin Harezmşahlar Devleti tarafından ortadan kaldırılması
1202
Anadolu Selçuklu Devleti'nin Saltuklu Beyliği'ni ortadan kaldırarak Doğu Anadolu'ya genişlemesi
1203ÖLÜM: TUĞRUL HANSelçuklular / Siyaset / Türk Devlet Adamları
1206ÖLÜM: CEZERİSelçuklular
1206 ... 1368MOĞOL AKINLARIMoğollar
1206 ... 1517KÖLEMEN DEVLETİ - (MISIR, DELHİ) MEMLUK DEVLETİ / Ortadoğu
1206 ... 1413DELHİ TÜRK SULTANLIĞI
1207
Antalya'nın fethiyle Anadolu Selçuklu Devleti'nin Akdeniz'e açılması
1212
Fergana'da hüküm süren Karahanlılar'ın Harezmşahlar Devleti tarafından ortadan kaldırılması
1214
Sinop'un fethiyle Anadolu Selçuklu Devleti'nin Karadeniz'e açılması
1220HAREZM'DE MOĞOL HAKİMİYETİMoğollar / Savaş
1220İRAN'DA MOĞOL HAKİMİYETİMoğollar / Ortadoğu / Savaş
1224CELALEDDİN HARZEMŞAHSelçuklular
1227 ... 1370ÇAĞATAY HANLIĞI
1227 ... 1502ALTINORDU HANLIĞI
18 AĞUSTOS 1227ÖLÜM: CENGİZ HANMoğollar / Siyaset / Türk Devlet Adamları
1228
Anadolu Selçuklu Devleti'nin Mengüçlü Beyliği'ni ortadan kaldırması
1230RUS FEODAL YAPILARIN DAĞILMASIMoğollar / Savaş
1230YASSI ÇİMEN SAVAŞISelçuklular / Savaş
1231HARZEMŞAHLARIN DAĞILMASIMoğollar / Ortadoğu / Savaş
1236
Delhi Sultanlığı'nın tüm kuzey Hindistan, Keşmir ve Bangladeş'e egemen olması
1236ÖLÜM: SÜLEYMAN ŞAHOğuzlar / Siyaset / Türk Devlet Adamları
1236
Moğollar Kıpçak ülkesini işgale başladı.
Moğollar / Savaş
1237
Batu Han'ın Kama Bulgar Devletini sona erdirişi.
1239BABA İSHAK AYAKLANMASI
1241
Moğollar Viyana önlerine geldi.
Moğollar / Avrupa / Savaş
1243II.HALKA BEYLİKLERSelçuklular / Siyaset
3 TEMMUZ 1243KÖSEDAĞ SAVAŞISelçuklular / Savaş
1250
Mısır'da Türk kökenli Kölemenler'in Eyyubiler'e son vererek iktidarı ele geçirmeleri
1250KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ
1256 ... 1336İLHANLI DEVLETİ / Ortadoğu
1256 ... 1483KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ
1258MOĞOL İŞGALİ: BAĞDATMoğollar / Savaş
5 MAYIS 1260YÖNETİM: KUBİLAY HANMoğollar / Siyaset / Türk Devlet Adamları
1261 ... 1368İNANÇOĞULLARI BEYLİĞİ
8 ŞUBAT 1265ÖLÜM: HÜLAGÜ HANSelçuklular / Ortadoğu / Siyaset / Türk Devlet Adamları
1271MOĞOL İŞGALİ: ÇİNMoğollar / Savaş
1275 ... 1341SAHİP ATAOĞULLARI BEYLİĞİ
1277 ... 1322PERVANEOĞULLARI BEYLİĞİ
12 MAYIS 1277CİMRİ OLAYISelçuklular
13 MAYIS 1277TÜRK DİLİ FERMANI - DİL BAYRAMISelçuklular / Ortadoğu
1278III.HALKA BEYLİKLERSelçuklular
1280 ... 1368KUBİLAY HANLIĞI - ÇİN-MOĞOL TÜRK DEVLETİ
1280 ... 1424MENTEŞEOĞULLARI BEYLİĞİ
1280 ... 1326EŞREFOĞULLARI BEYLİĞİ
1281ÖLÜM: ERTUĞRUL GAZİSelçuklular / Siyaset / Türk Devlet Adamları
1290 ... 1320KILCİLER DELHİ DEVLETİ
1292 ... 1462ÇANDAROĞULLARI BEYLİĞİ
1297 ... 1360KARESİOĞULLARI BEYLİĞİ
1299 ... 1557NOGAY HANLIĞI
17 OCAK 1299OSMANLI BEYLİĞİOsmanlı Beylik Dönemi / Osman Gazi / Özerklik Bağımsızlık
1300 ... 1429GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİOsmanlı Beylik Dönemi / Osman Gazi
1302 ... 1428HAMİDOĞULLARI BEYLİĞİOsmanlı Beylik Dönemi / Osman Gazi
1302 ... 1410SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİOsmanlı Beylik Dönemi / Osman Gazi
1308 ... 1426AYDINOĞULLARI BEYLİĞİOsmanlı Beylik Dönemi / Osman Gazi
1320 ... 1394TUĞLUKLULAR DELHİ DEVLETİOsmanlı Beylik Dönemi / Osman Gazi
1321 ... 1390TEKEOĞULLARI BEYLİĞİOsmanlı Beylik Dönemi / Osman Gazi
1324UMUR-HAN BEYLİĞİOsmanlı Beylik Dönemi / Osman Gazi
1325 ... 1608RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİOsmanlı Beylik Dönemi / Osman Gazi
1330 ... 1360BASARABA TÜRK DEVLETİOsmanlı Beylik Dönemi / Orhan Gazi
1335 ... 1381ERATNA BEYLİĞİOsmanlı Beylik Dönemi / Orhan Gazi
1339 ... 1521DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİOsmanlı Beylik Dönemi / Orhan Gazi
1345Osmanlı Beylik Dönemi / Orhan Gazi / Savaş
1347 ... 1472DEKKAN TÜRK DEVLETİOsmanlı Beylik Dönemi / Orhan Gazi
1350
Çağatay Hanlığı 1350 yılından itibaren tamamen Türkleşmiş oluyor.
Osmanlı Beylik Dönemi / Orhan Gazi
1350 ... 1502AKKOYUNLU DEVLETİOsmanlı Devleti Dönemi / Orhan Gazi
1354 ... 1417DOBURCA TÜRK BEYLİĞİOsmanlı Devleti Dönemi / Orhan Gazi
1368 ... 1507BÜYÜK TİMUR İMPARATORLUĞUOsmanlı Devleti Dönemi / Murad Hüdavendigar
1370
Timur'un iktidarı ele alması
Osmanlı Devleti Dönemi / Murad Hüdavendigar
1380 ... 1469KARAKOYUNLU DEVLETİOsmanlı Devleti Dönemi / Murad Hüdavendigar
1381 ... 1398KADI BURHANETTİN AHMET BEYLİĞİOsmanlı Devleti Dönemi / Murad Hüdavendigar
1382TOKTAMIŞOsmanlı Devleti Dönemi / Murad Hüdavendigar / Savaş
1394 ... 1400CANPUR TÜRK HANLIĞIOsmanlı Devleti Dönemi / Sultan Yıldırım Beyazid
1394 ... 1400GÜCERAT TÜRK HANLIĞIOsmanlı Devleti Dönemi / Sultan Yıldırım Beyazid
1398
Timur'un Hindistan seferi
Osmanlı Devleti Dönemi / Sultan Yıldırım Beyazid / Savaş
1400 ... 1877KAŞGAR-TUFAN HANLIĞIOsmanlı Devleti Dönemi / Sultan Yıldırım Beyazid
1401 ... 1534MALVA TÜRK HANLIĞIOsmanlı Devleti Dönemi / Sultan Yıldırım Beyazid
1405 ... 1447
Timur'un oğlu Şahruh'un Herat'a gelişi
Osmanlı Devleti Dönemi / Fetret Devri
1406
Akkoyunlular ile Karakoyunluların tekrar tarih sahnesine çıkışı
Osmanlı Devleti Dönemi / Fetret Devri
1412 ... 1460
Ebu'l Hayr'ın Özbek gücünü kuruşu.
Osmanlı Devleti Dönemi / Fetret Devri
1414 ... 1517SEYYİDLER HANEDANIOsmanlı Devleti Dönemi / Sultan Çelebi Mehmed / Ortadoğu
1423 ... 1793KIRIM HANLIĞIOsmanlı Devleti Dönemi / Sultan II Murad
1428 ... 1599ÖZBEK HANLIĞI - ŞİBANİLEROsmanlı Devleti Dönemi / Sultan II Murad
1437 ... 1552KAZAN HANLIĞIOsmanlı Devleti Dönemi / Sultan II Murad
1441 ... 1783KIRIM HANLIĞIOsmanlı Devleti Dönemi / Sultan II Murad
1445 ... 1681KASIM HANLIĞIOsmanlı Devleti Dönemi / Sultan II Murad
1447 ... 27 EKİM 1449ÖLÜM: ULUĞ BEYOsmanlı Devleti Dönemi / Sultan II Murad / Ortadoğu
1453 ... 1504
Akkoyunlu devleti'nin altın çağı.
Osmanlı Devleti Dönemi / Fatih Sultan Mehmed
1453 ... 1922OSMANLI İMPARATORLUĞUOsmanlı Devleti Dönemi / Fatih Sultan Mehmed
1456
Kazak Hanlığı'nın kuruluşu
Devlet-i Ali Osmani / Fatih Sultan Mehmed
1466 ... 1556EJDERHAN HANLIĞIDevlet-i Ali Osmani / Fatih Sultan Mehmed
1466 ... 1554ASTRAHAN HANLIĞIDevlet-i Ali Osmani / Fatih Sultan Mehmed
1472 ... 1520BİCAPUR TÜRK DEVLETİDevlet-i Ali Osmani / Fatih Sultan Mehmed
1472 ... 1732KAZAK HANLIĞIDevlet-i Ali Osmani / Fatih Sultan Mehmed
1473
Hüseyin Baykara - Timurlu Rönesansı
Hüseyin Baykara, lakabı Ebu'l-Gazi, tam adı Hüseyin bin Gıyaseddin Mansur bin Baykara, Timur İmparatorluğu hükümdarı ve şair.
Taht kavgaları ve savaşlarla geçen uzun saltanat döneminde bilim, sanat ve edebiyatta büyük gelişmeler sağlanmıştır.
Devlet-i Ali Osmani / Fatih Sultan Mehmed
1500 ... 1572ESTERHAN HANLIĞIDevlet-i Ali Osmani / Sultan II Beyazid
1500 ... 1597BUHARA ŞEYBANLILAR DEVLETİDevlet-i Ali Osmani / Sultan II Beyazid
1500
Muhammed Şeybani ve Maveraünnehir'de Özbekler
Devlet-i Ali Osmani / Sultan II Beyazid
1501 ... 1774SAFEVİ DEVLETİDevlet-i Ali Osmani / Sultan II Beyazid / Ortadoğu
1502
Kırım Hanlığı'nın Altın Ordu Devleti'ni yıkması
Devlet-i Ali Osmani / Sultan II Beyazid / Savaş
1502 ... 1598SİBİR HANLIĞI - KÜÇÜM HANLIĞIDevlet-i Ali Osmani / Sultan II Beyazid
1510 ... 1920HİVE HANLIĞI - HAREZMDevlet-i Ali Osmani / Sultan II Beyazid
1524KAZAN HANLIĞIDevlet-i Ali Osmani / Kanuni Sultan Süleyman
21 MAYIS 1526 ... 1858BABÜR İMPARATORLUĞU - GÜRGANİYYE DEVLETİDevlet-i Ali Osmani / Kanuni Sultan Süleyman / Güney Asya
21 MAYIS 1526PANİPAT SAVAŞIDevlet-i Ali Osmani / Kanuni Sultan Süleyman / Güney Asya / Savaş
1556
Rusya'nın Astrahan Hanlığı'ın ilhakı
Devlet-i Ali Osmani / Kanuni Sultan Süleyman / Savaş
1557
Rusya'nın Nogay Hanlığı'nı ilhakı
Devlet-i Ali Osmani / Kanuni Sultan Süleyman / Savaş
1557
Osmanlıların Habeş Eyaleti'ni kurması
Devlet-i Ali Osmani / Kanuni Sultan Süleyman
1580 ... 1598
Rusya'nın Sibir Hanlığı'nı ortadan kaldırması
Devlet-i Ali Osmani / Sultan III Murad / Savaş
1597 ... 1740ASTIRHANLILAR DEVLETİDevlet-i Ali Osmani / Sultan III Mehmed
1599 ... 1868BUHARA HANLIĞIDevlet-i Ali Osmani / Sultan III Mehmed
1605
Rusya'nın Yenisey'i işgali
Devlet-i Ali Osmani / Sultan I Ahmed / Savaş
1615 ... 1650
Kırgızların Ruslara karşı mücadelesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan I Ahmed
1620
Rusya'nın Yakut topraklarını ilhakı
Devlet-i Ali Osmani / Sultan Genç Osman / Savaş
1628
Dolganlar'ın Rusya egemenliğine girmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan IV Murad
1628 ... 1630
Doğu Moğollarına yenilen bir diğer Moğol kavmi Kalmukların Kazakistan'ı çiğneyerek Volga havalisine yerleşmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan IV Murad
1628 ... 1658
Hindistan imparatoru Şah Cihan.
Devlet-i Ali Osmani / Sultan IV Murad / Güney Asya
1634 ... 1642
Rusya'nın Yakut isyanlarını bastırması
Devlet-i Ali Osmani / Sultan IV Murad
1639
Rusya'nın Büyük Okyanus'a ulaşması
Devlet-i Ali Osmani / Sultan IV Murad
1680
Moğol Çungarların Doğu Türkistan'ı ele geçirmesi, Çağatay Hanlığı'nın sonu
Devlet-i Ali Osmani / Sultan IV (avcı) Mehmed / Savaş
1680 ... 1698
Moğol Çungarların Kazak Hanlığı'nı istilası
Devlet-i Ali Osmani / Sultan IV (avcı) Mehmed / Savaş
1709
Hokand Hanlığı'nın kuruluşu
Devlet-i Ali Osmani / Sultan III Ahmed / Lale Devri
1709 ... 1718
Moğol Çungarlar-Kazak Hanlığı mücadelesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan III Ahmed / Lale Devri / Savaş
1710 ... 1876HOKAND HANLIĞI - FERGANA ÖZBEK HANLIĞIDevlet-i Ali Osmani / Sultan III Ahmed / Lale Devri
1718
Kazak Hanlığı'nın üçe bölünmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan III Ahmed / Lale Devri
1720 ... 1822KAZAK KÜÇÜKYÜZ HANLIĞIDevlet-i Ali Osmani / Sultan III Ahmed / Lale Devri
1720 ... 1822KAZAK ORTAYÜZ HANLIĞIDevlet-i Ali Osmani / Sultan III Ahmed / Lale Devri
1720 ... 1800KAZAK ULUYÜZ HANLIĞIDevlet-i Ali Osmani / Sultan III Ahmed / Lale Devri
1721
Rusya'nın Hakasya'yı ilhakı
Devlet-i Ali Osmani / Sultan III Ahmed / Lale Devri / Savaş
1722 ... 1729KILCİLERDevlet-i Ali Osmani / Sultan III Ahmed / Lale Devri / Ortadoğu
1729 ... 1754AFŞARLARDevlet-i Ali Osmani / Sultan III Ahmed / Lale Devri / Ortadoğu
1731
Kazak Hanlığı'nın küçük parçasının Rus himayesine girmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan I Mahmud
1738AFŞAR HANEDANIDevlet-i Ali Osmani / Sultan I Mahmud / Güney Asya / Savaş
1740 ... 1747
Hive Hanlığı'nda İran egemenliği
Devlet-i Ali Osmani / Sultan I Mahmud / Ortadoğu
1742 ... 1775PUGAÇEV SAVAŞIDevlet-i Ali Osmani / Sultan I Mahmud / Savaş
1755 ... 1759
Çin'de yönetimi ele geçiren Mançu Hanedanı'nın Çungarlar'ın elindeki Doğu Türkistan'ı ele geçirmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan III Osman
1756
Rusya'nın Altay bölgesini ele geçirmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan III Osman / Savaş
1779 ... 1925KAÇARLARDevlet-i Ali Osmani / Sultan I Abdulhamid / Ortadoğu
1783
Kırım'ın Ruslar tarafından ilhakı.
Devlet-i Ali Osmani / Sultan I Abdulhamid / Savaş
1785
Buhara Hanlığı'nda Mangıtların yönetimi ele geçirmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan I Abdulhamid
1798 ... 1799
Napolyon Bonapart'ın Mısır seferi. Türk-Fransız mücadelesi.
Devlet-i Ali Osmani / Sultan III Selim / Savaş
1805
Babür Devleti'nin Maratha Konfederasyonu'nu yenen İngilizlerin himayesine girmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan III Selim / Savaş
1805 ... 1952MISIR ÖZERK DEVLETİ - KAVALILAR DÖNEMİDevlet-i Ali Osmani / Sultan III Selim / Ortadoğu
1813
Rusya'nın Dağıstan ve Azerbaycan'ı ilhakı
Devlet-i Ali Osmani / Sultan II Mahmud / Savaş
1820
Kazak Hanlığı'nın Büyük cüzünün Hokand Hanlığı'nın egemenliğine girmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan II Mahmud
1827
Balkarlar'ın Rus egemenliğine girmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan II Mahmud / Savaş
1828
Karaçaylar'ın Rus egemenliğine girmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan II Mahmud / Savaş
1828
Rusya'nın Revan ve Nahçıvan'ı ilhakı
Devlet-i Ali Osmani / Sultan II Mahmud / Savaş
1847
Kazak Hanlığı topraklarının tamamen Rusya'nın eline geçmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan Abdulmecid / Savaş
1851 ... 1854
Hive Hanlığı'nın Ruslara yenilgisi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan Abdulmecid / Savaş
1857
İngilizlerin Babür Devleti'ni ortadan kaldırmaları, Hindistan'daki dokuz yüzyıllık Türk idaresinin/varlığının sonu
Devlet-i Ali Osmani / Sultan Abdulmecid
1860 ... 1885TÜRKMENİSTAN HANLIĞIDevlet-i Ali Osmani / Sultan Abdulmecid
1864
Rusya'nın Batı Türkistan'a yönelik seferlerinin başlaması
Devlet-i Ali Osmani / Sultan Abdulaziz / Savaş
1865
Doğu Türkistan'da Kaşgar Hanlığı'nın kuruluşu
Devlet-i Ali Osmani / Sultan Abdulaziz
1866
Buhara Emirliği'nın Rus egemenliğine girmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan Abdulaziz / Savaş
1868
Hokand Hanlığı'nın Rus egemenliğine girmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan Abdulaziz / Savaş
1871
Rusların Balkaş Gölü civarını işgali
Devlet-i Ali Osmani / Sultan Abdulaziz / Savaş
1873
Hive Hanlığı'nın Rus egemenliğine girmesi
Devlet-i Ali Osmani / Sultan Abdulaziz / Savaş
1876
Rusya'nın Hokand Hanlığı'nı ilhakı
Devlet-i Ali Osmani / Sultan Abdulaziz / Savaş
1877 ... 1878
Çin'in Kaşgar Hanlığı'nı ortadan kaldırması
Devlet-i Ali Osmani / Sultan II Abdulhamid / Savaş
1881 ... 1884
Rusya'nın Türkmenistan'ı ilhakı
Devlet-i Ali Osmani / Sultan II Abdulhamid / Savaş
1910 ... 1920
Kazakların ve Kırgızların Alaş Orda Hükûmeti
Devlet-i Ali Osmani / Sultan V Mehmed Reşad
31 AĞUSTOS 1913BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİDevlet-i Ali Osmani / Sultan V Mehmed Reşad / Balkanlar / Özerklik Bağımsızlık
1915 ... 1917BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİDevlet-i Ali Osmani / Sultan V Mehmed Reşad
1917
Türkistan'ın özerkliğini ilan etmesi
Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Rusya içinde 30 Nisan 1918'de kurulan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti.
Orta Asya'da ilk olarak kurulmuş Sovyet devleti, ayrıca "Türkistan" ismiyle kurulmuş SSCB'ye bağlı ilk büyük Türk devletidir. Başkenti Taşkent'tir.
Devlet-i Ali Osmani / Sultan V Mehmed Reşad
1918 ... 1920BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİDevlet-i Ali Osmani / Sultan V Mehmed Reşad
1918 ... 1920TATAR ŞURALAR CUMHURİYETİDevlet-i Ali Osmani / Sultan V Mehmed Reşad
28 MAYIS 1918 ... 27 NİSAN 1920AZERBAYCAN CUMHURİYETİDevlet-i Ali Osmani / Sultan V Mehmed Reşad / 1. Dünya Savaşı / Özerklik Bağımsızlık
1919 ... 1934BASMACI AYAKLANMASIDevlet-i Ali Osmani / Sultan VI Mehmed Vahidettin / Savaş
1920 ... 1923BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİDevlet-i Ali Osmani / Sultan VI Mehmed Vahidettin / Milli Mücadele
28 NİSAN 1920AZERBAYCAN SSCB'YE KATILDIAnkara Hükumeti / Milli Mücadele
1921 ... 1944
Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti
Ankara Hükumeti / Milli Mücadele
20 OCAK 1921DAĞISTAN ÖZERK CUMHURİYETİAnkara Hükumeti / Milli Mücadele / Özerklik Bağımsızlık
29 EKİM 1923CUMHURİYETİN İLANIAnkara Hükumeti / Atatürk İnkılapları / Siyaset
1932 ... 1934
Çin'de Uygurların Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti
Tek Parti Dönemi
27 OCAK 1937HATAY'IN BAĞIMSIZLIĞITek Parti Dönemi / Özerklik Bağımsızlık
2 EYLÜL 1938 ... 1939HATAY CUMHURİYETİ DEVLETİNİN KURULUŞUTek Parti Dönemi / Ortadoğu / Özerklik Bağımsızlık
1944
Rus ordusunun yardımı ile kısa ömürlü bir Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edilmesi
Tek Parti Dönemi / İ. İnönü
14 KASIM 1944AHISKA TÜRKLERİTek Parti Dönemi / İ. İnönü / 2. Dünya Savaşı
1955
Sincan Uygur Özerk Bölgesi; Sincan'ın (Doğu Türkistan'ın) özerk bölge ilan edilmesi
Parlamenter Dönem / Adnan Menderes
1971
Avrupalıların Orta Asya'dan çekilmeye başlaması
Parlamenter Dönem / 1. İstikrarsız Dönem
15 KASIM 1983KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİParlamenter Dönem / 1. İstikrarsız Dönem / Ortadoğu / Diplomasi
1988
Azeri-Ermeni ihtilafının başlaması
Parlamenter Dönem / Turgut Özal / Savaş
1990
Sovyetlerin Bakü baskını
Parlamenter Dönem / Turgut Özal / Savaş
1991SSCB'NİN DAĞILMASIParlamenter Dönem / Turgut Özal
3 TEMMUZ 1991ÇEÇENİSTANParlamenter Dönem / Turgut Özal / Özerklik Bağımsızlık
30 AĞUSTOS 1991AZERBAYCAN CUMHURİYETİ Parlamenter Dönem / Turgut Özal / Özerklik Bağımsızlık
31 AĞUSTOS 1991ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİParlamenter Dönem / Turgut Özal / Özerklik Bağımsızlık
31 AĞUSTOS 1991KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİParlamenter Dönem / Turgut Özal / Özerklik Bağımsızlık
31 AĞUSTOS 1991ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİParlamenter Dönem / Turgut Özal
9 EYLÜL 1991TACİKİSTAN CUMHURİYETİParlamenter Dönem / Turgut Özal
27 EKİM 1991TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİParlamenter Dönem / Turgut Özal / Özerklik Bağımsızlık
16 ARALIK 1991KAZAKİSTAN CUMHURİYETİParlamenter Dönem / Turgut Özal / Özerklik Bağımsızlık
30 EKİM 1992TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELERParlamenter Dönem / Turgut Özal
1993KARADAĞ İŞGALİParlamenter Dönem / Turgut Özal / Savaş
1993TÜRK KÜLTÜRLERİ ORTAK YÖNETİMİParlamenter Dönem / Turgut Özal
1993TÜRK KURULTAYIParlamenter Dönem / Turgut Özal
18 HAZİRAN 1993HAYDAR ALİYEVParlamenter Dönem / 2. İstikrarsız Dönem
1999NOGAYLARParlamenter Dönem / 2. İstikrarsız Dönem
2005
Kırgızistan'da Lale devrimi.
Parlamenter Dönem / R T Erdoğan
2005TÜRK ORTAK PAZARIParlamenter Dönem / R T Erdoğan
12 MAYIS 2005ANDİCAN OLAYLARIParlamenter Dönem / R T Erdoğan
2007HAZAR DENİZİ STATÜSÜParlamenter Dönem / R T Erdoğan
17 ŞUBAT 2008KOSOVAParlamenter Dönem / R T Erdoğan / Özerklik Bağımsızlık
21 KASIM 2008TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELERParlamenter Dönem / R T Erdoğan
Arama Kriterleri: Gün: Ay : Yıl: Kelime: Turk