Gün: Ay: Yıl: Zaman Aralığı için Son Yıl: Kelime Arama:
Tarihin Zaman İçinde Akışı
Sene 1512

3 Kayıt Listeleniyor...
TARİHOLAY
1512ŞEHZADE HAREKETLERİDevlet-i Ali Osmani / Sultan II Beyazid / Şehzadeler
Anadolu’da isyan edan Şehzade Ahmet, Amasya’ya saldırdı ve kenti ele geçirerek padişahlığını ilan etti. Yavuz Sultan Selim’e karşı taht mücadelesine başlayan Şehzade Ahmet, Mudanya’da yapılan savaşta yenildi ve idam edilerek öldürüldü.

Şehzade Korkut, Manisa’ya tayin isteğinin kabul edilmemesi üzerine Mısır’a iltica etmişti. Yavuz Sultan Selim, yeniden iktidar mücadelesine başlayacağını haber aldığı kardeşi Manisa Valisi Şehzade Korkut’u idam ettirdi.
GösterGizle
16 MART 1512MİHRİ HATUNDevlet-i Ali Osmani / Sultan II Beyazid
Divan şairlerinden Mihri Hatun(1460-1506), II.Beyazid'a Kaside gönderdi.
GösterGizle
24 NİSAN 1512 ... 22 EYLÜL 1520I.SELİM SALTANATIDevlet-i Ali Osmani / Yavuz Sultan Selim / Siyaset / Osmanlı Sultanları
Adı :YAVUZ SULTAN SELİM
Açıklama :Osmanlı Sultanlarının dokuzuncusu ve İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü.
Babası :II.Beyazıd
Annesi :Ayşe Hatun / Dulkadiroğullarından
Doğumu :10 Ekim 1470 / Amasya
Selefi :II.Bayezid
Sebebi :Vefat
Dönemi :24 NİSAN 1512 - 22 EYLÜL 1520
Devri :Yükselme Devri
Akıbeti :Vefat
Halefi :Kanuni Sultan Süleyman
Vefatı :22 Eylül 1520 / Çorlu
Vefat Nedeni :Kanser
Defin Yeri :İstanbul, Sultan Selim Camii mihrabı önündeki türbe
Sadrazamları :Koca Mustafa Paşa
Hersekzade Ahmed Paşa
Dukakinoğlu Ahmed Paşa
Hadım Sinan Paşa
Yunus Paşa
Piri Mehmed Paşa
Rumeli sancaklarından birine naklini isteyen geleceğin Yavuz Sultan Selim’i Şehzade Selim, bu isteği reddedilince, kardeşi Şehzade Ahmet’in padişah olmaması için Edirne’ye gelerek saltanatını ilan etti.

40 bin kişilik bir orduya sahip olan Şehzade Selim, Çorlu’da babası II. Bayezid ile yaptığı savaşta mağlûp oldu ve Kefe’ye kaçtı.

İstanbul hükümeti tarafından tahta çağrılan Şehzade Ahmet’in yola çıkması üzerine Selim taraftarı yeniçeriler isyan etti. Saray önünde toplanan yeniçerilerin, Şehzade Selim’in başa geçmesini istemeleri üzerine Selim, tahta çağrıldı ve İstanbul’da büyük bir merasimle karşılandı.

Şehzade Selim’in ve yeniçerilerin baskılarına dayanamayan II. Bayezid, tahttan çekildi ve yerine, gelecekte Yavuz Sultan Selim olarak anılacak I. Selim tahta çıktı.
GösterGizle
Arama Kriterleri: Gün: Ay : Yıl: Kelime: yy1512