Gün: Ay: Yıl: Zaman Aralığı için Son Yıl: Kelime Arama:
Tarihin Zaman İçinde Akışı
Sene 1730

3 Kayıt Listeleniyor...
TARİHOLAY
1730ÖLÜM: NEDİMDevlet-i Ali Osmani / Sultan III Ahmed / Lale Devri
Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden Nedim (Nedim Ahmet Efendi) 49 yaşında vefat etti.
GösterGizle
28 EYLÜL 1730PATRONA HALİL İSYANIDevlet-i Ali Osmani / Sultan III Ahmed / Lale Devri / Savaş
Patrona Halil İsyanı Osmanlı’nın Batılı referanslar ile mevcut durumdan kurtulma çabası sergilediği Lale Devri dönemini sonlandıran isyan olarak tarihe geçti.

On iki yıl boyunca Batı ıslahatlarına ağırlık verilen bu süreçte; devlet adamları, ıslahatlardan rahatsız olmuş ve Lale Devri boyunca görevde bulunan Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığından şikâyetçi olmaya başlamıştı.

İsyan hazırlıklarına başlayan devlet adamları isyanı başlatma görevini Patrona lakaplı, o zamana kadar çeşitli olaylara karışmış ve iki kere idam cezasından kurtulmuş, İstanbul’da seyyar satıcılık yapan Halil’e verdi. İsyanın planını yapan Patrona Halil, Beyazıt Camii önünde isyanı başlatarak kısa sürede halkın yoğun desteğini elde etmeyi başardı.

Patrona Halil, bu halk isyanının ele başısı olup, Harpeşteli bir Arnavut’tur. Leventlik ve Rumeli’de Yeniçerilik yapmıştır.
Nice ve Vidin’de çıkan Yeniçeri ayaklanmalarına katılarak idam cezası alan ancak idamdan kurtulan biridir.
Daha sonra İstanbul’a gelmiş ve gönüllü olarak Yeniçeri Ocağı’nda görev almıştır.

 • Topkapı Sarayı’nın etrafını saran isyancı grup karşısında Padişah III.Ahmet, isyanı sonlandırmak adına katli istenen devlet adamlarını görevden aldı.
 • Padişahın isyanı bastırma çabaları isyancı grubu geri püskürtmeye yetmeyince III.Ahmet tahtı I.Mahmut’a bırakmak zorunda kaldı.
 • I.Mahmut tahta çıktığında yönetimin ağırlıklı gücü hala isyancıların elindeydi ve bu süreçte isyancıların pek çoğu devlet kademesinde önemli mevkilere geçti.
 • I.Mahmut isyancıların elindeki kontrolü kendi otoritesi altına almak için Patrona Halil ve yandaşlarını İran seferini görüşmek üzere saraya çağırarak boğdurdu. Böylelikle isyanın elebaşlarını cezalandırmış oldu.
 • Bu olayın ardından ikinci bir isyan daha çıkarılmak istense de Patrona Halil isyanı kadar başarılı olamadı ve hemen bastırıldı.
 • GösterGizle
  2 EKİM 1730 ... 3 ARALIK 1754I.MAHMUD SALTANATIDevlet-i Ali Osmani / Sultan I Mahmud / Siyaset / Osmanlı Sultanları
  Adı :I.MAHMUD HAN
  Açıklama :Osmanlı Sultanlarının yirmidördüncüsü ve İslam Halifelerinin seksendokuzuncusu.
  Babası :II.Mustafa Han
  Annesi :Saliha Sultan
  Doğumu :2 Ağustos 1696 / Edirne
  Selefi :III.Ahmed Han (Amcası)
  Sebebi :Patrona Halil Ayaklanması
  Dönemi :Gerileme Devri
  Devri :2 EKİM 1730 - 3 ARALIK 1754
  Akıbeti :Vefat
  Halefi :III.Osman Han (Kardeşi)
  Vefatı :3 Aralık 1754 / İstanbul
  Vefat Nedeni :Vade
  Defin Yeri :İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesi
  Sadrazamları :Damad Mehmed Paşa
  Kabakulak İbrahim Paşa
  Topal Osman Paşa
  Hekimoğlu Ali Paşa
  Gürcü İsmail Paşa
  Seyyid Mehmed Paşa
  Muhsin-zade Abdullah Paşa
  Yeğen Mehmed Paşa
  Hacı İvaz Mehmed Paşa
  Nişancı Hacı Ahmed Paşa
  Hekimoğlu Ali Paşa
  Seyyid Hasan Paşa
  Tiryaki Hacı Mehmed Paşa
  Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa
  Mehmed Emin Paşa
  Bahir Mustafa Paşa
  GösterGizle
  Arama Kriterleri: Gün: Ay : Yıl: Kelime: yy1730