Gün: Ay: Yıl: Zaman Aralığı için Son Yıl: Kelime Arama:
Tarihin Zaman İçinde Akışı
Sene 1807

4 Kayıt Listeleniyor...
TARİHOLAY
19 MAYIS 1807KABAKÇI MUSTAFA İSYANIDevlet-i Ali Osmani / Sultan III Selim
III.Selim'in getirdiği yenilikleri istemeyen Yeniçeri Ocağı, 3 Mayıs 1807 tarihinde IV.Mustafa ile anlaşma yaparak mış olan yeniçeri ocağı, Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklandı.

Ayaklanmanın sonucunda;
 • III.Selim tahttan feragat ederek çekildi ve yerine IV.Mustafa geçti. III.Selim sarayda yaşamaya devam etti.
 • III.Selim'in kurduğu, Nizam-ı Cedid kuvvetlerini 20 Ağustos 1807'de dağıtıldı.
 • İsyanın teşvikçisi Köse Musa Paşa, Sultan Selim taraftarlarını birer birer ortadan kaldırdı.
 • GösterGizle
  29 MAYIS 1807 ... 28 TEMMUZ 1808IV.MUSTAFA SALTANATIDevlet-i Ali Osmani / Sultan IV Mustafa / Siyaset / Osmanlı Sultanları
  Adı :IV.MUSTAFA HAN
  Açıklama :Osmanlı Sultanlarının yirmi dokuzuncusu ve İslam Halifelerinin doksan dördüncüsü.
  Babası :I.Abdulhamid Han
  Annesi :Aişe Sineperver Valide Sultan
  Doğumu :8 Eylül 1779 /
  Selefi :III.Selim Han
  Sebebi :Kabakçı Mustafa Darbesi
  Dönemi :29 MAYIS 1807 - 28 TEMMUZ 1808
  Devri :Çöküş Devri
  Akıbeti :Alemdar Mustafa Paşa Vak'ası
  Halefi :II.Mahmud Han
  Vefatı :16 Kasım 1808 / İstanbul
  Vefat Nedeni :Şeyhülİslam'ın fetvası ile öldürüldü.
  Defin Yeri :İstanbul, Bahçekapı, Hamidiyye Türbesi
  Sadrazamları :İbrahim Hilmi Paşa
  Çelebi Mustafa Paşa
  GösterGizle
  7 AĞUSTOS 1807BUHARLI GEMİDevlet-i Ali Osmani / Sultan IV Mustafa / Keşif İcat İlkler
  Robert Fulton tarafından yapılan ilk buharlı yolcu gemisi Clermont, New York-Albany arasında ilk seferini gerçekleştirdi.
  GösterGizle
  25 AĞUSTOS 1807 ... 18161807 RUS SAVAŞIDevlet-i Ali Osmani / Sultan IV Mustafa / Savaş
  İstanbul'da başlayan isyan ve Nizam-ı Cedid kuvvetlerinin dağıtılması, Rus cephesindeki ordunun disiplinini de bozdu. Orduda bulunan Selim Han taraftarları, Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşanın yanına sığındılar.
  Bu hadiseler üzerine IV.Mustafa Han sadrazam Hilmi Paşa'yı azlederek yerine Çelebi Mustafa Paşa'yı sadarete getirdi.
  Osmanlı Ordusundaki bu karışıklıktan faydalanan Ruslar, Eflak ve Boğdan'da bazı kaleleri ele geçirdiler.
  Ancak bu sırada Ruslar'ın Fransa imparatoru Napoleon karşısında zor durumda kalmaları, barış istemelerine sebep oldu.
  20 Ağustos 1807'de yapılan mütarekeye göre Ruslar, Eflak, Boğdan ve diğer zaptettiği yerleri tahliye ederek çekildi.
  25 AĞUSTOS 1807, Rusya ile Slobozia Barışı yapıldı.
  14 EYLÜL 1807, İngilizler, İskenderiye’deki kuvvetlerini geri çektiler.
  24 EKİM 1809, Ruslara karşı Tatariçe Zaferi kazanıldı.
  4 AĞUSTOS 1810, Rus ordusu Şumnu’da yenilgiye uğratıldı.
  27 EYLÜL 1810, Veziriazam Lâz Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Yergöğü Savaşı’nda Ruslara yenildi. Rusçuk ve Yerköyü kaleleri, Ruslara teslim oldu.
  1811, Sirozi İsmail Bey komutasındaki Osmanlı ordusu, Kalafat Savaşı’nda Rusları yenilgiye uğrattı.
  1816, Miloş Obronoviç’in “başknez” olarak tanınması ve Sırbistan’ın özerliğinin temini.
  GösterGizle
  Arama Kriterleri: Gün: Ay : Yıl: Kelime: yy1807