İçeriğe geç
Zevce Nedir?

Zevce Ne Demek?

Arapça kökenlidir ve (ze-vav-cim) kökünden türemiştir.

Eril hali zevc, dişil hali zevce ve çoğul hali ezvac olarak geçmektedir.

Sözlük anlamı eş, tür, sınıf, cins olarak verilen bu kelime… kavramsal olarak;

bir şeyi tamamlayan, bütünleyen, eksik ve noksanlarını tamamlayan, ikmal eden şeylerin her birisi anlamındadır.

Zevce kelimesi, karı ile koca anlamında sıkıştırılmaya ve kısıtlanmaya çalışılsa da
erkek ile dişi… karı ile koca… bebek ile anne… mürşit ile mürid… bir ticari işletmede iyi anlaşan ortaklar… kardeşler… bir ailenin her bir bireyi… gibi birbirini tamamlayan ve destekleyen, noksanlıklarını gideren, kabiliyetlerini artıran ve ikmal eden her şey birbirlerinin zevcesi durumundadırlar.

Aynı zamanda…
insanın aklı ile gönlü… mantığı ile duyguları… zahiri ile batını… beşeriyeti ile maneviyatı da birbirlerine zevcedir.

Bunların dışında…
örneğin, yer yüzündeki gıda olarak ya da herhangi bir başka amaçla insana amade edilmiş şeylerin her bir türü, çeşidi de zevcedir.

Bu kelimeden türeyen olarak…

TEZVİC;

 • Bir şeyin noksanlarını gidererek tamlamak ve bütünlemek için eşlemek.

 • Eşleştirmek. Birbirine eş yapmak.

 • Evlendirmek. Nikahla bir kadını aldırmak. Aile oldurmak.

TEZEVVÜC / TEZEVVÜCÂT;

 • Kendi kendini eşleme, eşleşme. Zevce edinme.

 • Evlenme, kadın eş alma. Aile olma.

MÜTEZEVVİC / MÜTEZEVVİCÎN;

 • Tamamlanmış, bütünlenmiş. Noksanlardan ari olmuş.

 • Eşli. Eşlenen.

 • Evli, evlenmiş. Aile kurmuş, aile olmuş.

İZDİVAC;

 • Eşleşme. Bütünlenme, tamamlanma.

 • Noksanlardan arınma, İkmal olma.

 • Evlenme, aile kurma.