Tarihin Zaman İçinde Akışı
TARİHOLAY
33333ZAMAN AKIŞI
gg.aa.yy-33333.aa|ZAMAN AKIŞI|£.£..£img src="https://duruvizyon.files.wordpress.com/2021/06/tarih.png" align="center"£..£.£|
29200BOSNA PİRAMİTLERİ
Günümüzde ki beton teknolojisinden daha üst seviyede bir beton ile kaplı olan piramitler, dünyada mevcut olan en yüksek piramitlerdir. Piramitlerin altında ki labirentlerde, en az 10.000 sene önce yapılmış, dünyanın en büyük heykelleri bulundu. Piramitlerden bir tanesinin merkezinden, 4,5 metre çaında ve 28 kHz frekansta sürekli bir elektromanyetik enerji ışını bulunduğu tespit edidi.
gg.aa.yy-29200.aa|BOSNA PİRAMİTLERİ|DÜNYA|Balkanlar|Günümüzde ki beton teknolojisinden daha üst seviyede bir beton ile kaplı olan piramitler, dünyada mevcut olan en yüksek piramitlerdir. Piramitlerin altında ki labirentlerde, en az 10.000 sene önce yapılmış, dünyanın en büyük heykelleri bulundu. Piramitlerden bir tanesinin merkezinden, 4,5 metre çaında ve 28 kHz frekansta sürekli bir elektromanyetik enerji ışını bulunduğu tespit edidi. |
16000ATLANTİS İLMİ
Atlantislilere ait ileri seviyede ki ilim, Atlantisin yok olacağının bilinmesinin ardından, muhafaza edilmek üzere, Mısır'a, Makedonya'ya ve Tanrı Dağları'na nakledildi.
gg.aa.yy-16000.aa|ATLANTİS İLMİ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mısır|Atlantislilere ait ileri seviyede ki ilim, Atlantisin yok olacağının bilinmesinin ardından, muhafaza edilmek üzere, Mısır'a, Makedonya'ya ve Tanrı Dağları'na nakledildi. |
12222TÜRKLER
Türklerin anayurdu Orta Asya'dır. Orta Asya'nın sınırları doğuda Kingan dağları, batıda Hazar denizi, güneyde Hindikuş ve Karanlık dağları ile kuzeyde Sibirya ile çevrili geniş bozkırlardan oluşan bir bölgedir.

Türkler bu bölgede hayvancılıkla uğraşıp göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Türklerin hayvancılıkla uğraşması yaşam şekillerini etkilemiş, özellikle hayvanlarına otlak bulmak için göçebeciliği benimsemişlerdir.

Türkler, Orta veKuzey Asyada yaşamakta iken Güneye inerek Sümerlerin kuruluşunda asli görev almışlardır. "TÜRK" ismini bu dönemde edinmişler ve kullanmaya başlamışlardır. Türk ismi, Nuh(AS)'ın oğlu Yafes'in oğlu Türk'den gelir.

Sümer Medeniyeti, birliğini kaybettikten sonra Semitik kavimlerin (Akadlar) istilalarına maruz kalınca Mezopotamyayı terk eden Turanid Kavim üç farklı kola ayrılarak bölgeyi terk ettiler.

• Birinci kol doğu istikametinden İç Asya’ya göç ederek Hing-Nu(Hun)’ları meydana getirdiler.
• Diğer bir kol Anadolu’nun içerisine girerek Batı’ya ilerlediler ve Etürks/Truska toplumlarını meydana getirdiler.
• Diğer bir kol ise Kuzey’e doğru ilerleyerek Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz hattına göç edip Kimmerler’i meydana getirmişlerdir.

Binlerce yıllık Türk Coğrafyası olan Tanrı dağları bu tarihlerde yoğun olarak Türk toplumlarına ev sahipliği yapmaktaydılar. Bu dönemde (mö.20-10. Yüzyıl)
• İç Asya’nın en doğusunda Ön Moğollar,
• Taklamakan Çölünün Doğusunda Ön Türkler,
• Ön Türklerin batısında ise Ön Tunguzlar yaşamaktaydılar.

Bu üç toplumun güney hattında ise kalabalık Çin toplumu giderek güçleniyor ve bölgedeki nüfuzlarını arttırıyorlardı.
gg.aa.yy-12222.aa|TÜRKLER|TÜRK|
12000GÖBEKLİTEPE UYGARLIĞI
gg.aa.yy-12000.aa|GÖBEKLİTEPE UYGARLIĞI|DÜNYA|Ortadoğu|
12000MISIR PİRAMİTLERİ
gg.aa.yy-12000.aa|MISIR PİRAMİTLERİ|DÜNYA|Ortadoğu|Mısır|
10950BÜYÜK TUFAN - ATLANTİS'İN YOK OLUŞU
gg.aa.yy-10950.aa|BÜYÜK TUFAN - ATLANTİS'İN YOK OLUŞU|DÜNYA|
8500 ...
7000
TARIM / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
Ortadoğu'da, toprağın işlenmesi ve tarım üretimi başladı. Daha öncesinde "Avcı-Toplayıcı" yaşayan toplumlar, yerleşik hayata geçerek tarım yapmaya başladı.
gg.aa.yy-8500.aa|TARIM|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Ortadoğu'da, toprağın işlenmesi ve tarım üretimi başladı. Daha öncesinde "Avcı-Toplayıcı" yaşayan toplumlar, yerleşik hayata geçerek tarım yapmaya başladı.|
5555EN ESKİ TÜRK KÜLTÜRLER
• ANAV KÜLTÜRÜ
• AFANASYEVO KÜLTÜRÜ
• ANDRONOVO KÜLTÜRÜ
• KARASUG KÜLTÜRÜ
• TAGAR KÜLTÜRÜ
• TAŞTIK KÜLTÜRÜ
gg.aa.yy-5555.aa|EN ESKİ TÜRK KÜLTÜRLER|TÜRK|
5000Hz. ADEM
gg.aa.yy-5000.aa|Hz. ADEM|DÜNYA|Rasul/Nebi|
4900Hz. ŞİT (SETH)
gg.aa.yy-4900.aa|Hz. ŞİT (SETH)|DÜNYA|Rasul/Nebi|
4500Hz. İDRİS
gg.aa.yy-4500.aa|Hz. İDRİS|DÜNYA|Rasul/Nebi|
4200TAKVİM / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
İlk duyarlı takvim Mısır civarında kullanıldı.
gg.aa.yy-4200.aa|TAKVİM|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Mısır|İlk duyarlı takvim Mısır civarında kullanıldı.|
3500 ...
6
ETRÜKSLER - TRUSKAÖn Türkler
Binlerce sene süren göçlerin mö.5.000 lerde İskandinav ülkelerine göçle başladığı bilinmektedir. ETRÜSK olarak adlandırdığımız toplum İtalya’ya gelmeden önce, Fransa’da mö.4.000 Glozel’de ve Avusturya’da yaşamışlardır.

ETRÜSKLER’İN mö.1.500 lerde Po ovasına, oradan da maden bakımından zengin olan Etrürye denilen Toskana bölgesine yerleştiklerini bulunan kalıntılardan anlamaktayız.

ETRÜSKLERİN hakimiyeti kuzeyde Po ovasından Roma şehrinin güneyine kadar hem karada hem de denizde üstün bir medeniyet olarak sürmüştür. mö.600 yılları en güçlü oldukları dönemdir. Roma şehri mö.743 de Romulus tarafından kurulmuştur. Roma şehrinin simgesi bugün bile Roma şehir merkezinde bulunan heykelde görüldüğü gibi BOZKURTTUR. Bozkurt simgesi Roma polislerinin resmi elbiselerinde bugün de bulunmaktadır.

ETRÜSKLERİN mö.100 yılına kadar üstünlükleri sürmüştür. ETRÜSKLERİN Latince konuşmaya başlamaları, yani kültürlerini kaybetmeye başlamaları sonlarını hazırlamış “önce dil gider ve sonra toprak gider” deyişine uygun olarak kuzeyden Keltlerin, güneyden Romalıların sıkıştırması sonucu egemenliklerini mö.100 lerde kaybetmişlerdir.

İtalya’nın Tiber ile Arno nehirleri arasında yeralan Etruria bölgesinde yaşamış ve mö.6. yüzyıla dek varlığını sürdürmüş, Eski Romalılar tarafından Etrusci veya Tusci adlarıyla tanımlanmışlardır. Etrüsk halkı ve kültürü zamanla Roma İmparatorluğu içinde erimiştir.

Etrüskler İtalya‘daki diğer kavimlerden çok daha ileri bir uygarlık düzeyindeydiler. Roma uygarlığının, mitolojisindeki ilahlardan, hukukundan yol yapım tekniklerine kadar, kökünü hemen hemen tümüyle Etrüsk uygarlığından almış olduğu günümüzde saptanmış durumdadır. Etrüskler’in dini, Çiçero’nun değindiği gibi, vahyedilmiş bir dindi ve 12’li sistemi baz alan bir inisiyatik örgütlenmeleri vardı.

Kendilerine ait özgün bir dile sahip olan Etrüskler, Yunanlılar tarafından Tyrrhenoi veya Tyrrsenoi adlarıyla bilinmişlerse de kendilerini Rasna veya Raśna olarak tanımlamışlardır. Roma kenti, Etrüsklerin hakimiyet bölgesinde kurulmuş olup Romalıların Veii kentini talan etmelerine dek (mö.396) kentin Etrüsklerin yönetiminde olduğu sanılmaktadır.

Etrüsklerin kökeni hakkında yapılan en yeni çalışma, 2004 yılında çeşitli İtalyan üniversitelerinden gelen bir grup genetik bilimci tarafından yapılmıştır. Bu araştırma çerçevesinde mö.7-3 yüzyıllar arasında yaşamış Etrüsklere ait 80 iskeletten alınan DNA örnekleri alınarak çok titiz bir çalışma ile günümüzde yaşayan çeşitli milletlere ait DNA’lar ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Etrüsklerin genetiğinin diğer milletlere göre en çok bugünkü Anadolu Türkleri ile yakınlık gösterdiği ortaya çıkmıştır.
gg.aa.yy-3500.aa|ETRÜKSLER - TRUSKA|Ön Türkler|TÜRK|
3500NUH (AS) TUFANI
gg.aa.yy-3500.aa|NUH (AS) TUFANI|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|
3500YAFES'İN TÜRKLERE GELMESİ
gg.aa.yy-3500.aa|YAFES'İN TÜRKLERE GELMESİ|DÜNYA|
3200BABİL (NİNOVA) ŞEHRİ KURULDU
gg.aa.yy-3200.aa|BABİL (NİNOVA) ŞEHRİ KURULDU|DÜNYA|Din Tarihi|
3200TEKERLEK / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
Tekerlek ilk kez Ortadoğu'da kullanıldı.
gg.aa.yy-3200.aa|TEKERLEK|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Tekerlek ilk kez Ortadoğu'da kullanıldı.|
3200ÇİVİ YAZISI / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
Ortadoğu'da, Sümerler çivi yazısını kullandı.
gg.aa.yy-3200.aa|ÇİVİ YAZISI|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Ortadoğu'da, Sümerler çivi yazısını kullandı.|
3000 ...
900
KİMMERLERÖn Türkler
Kimmerler, Sümerler ile Hun Dönemi arasındaki derin tarihsel aralıkta kültürel, etnik ve politik anlamda bir bağlaç olarak karşımıza çıkar. Var olduğu tarihsel süreç bakımından fevkalade öneme sahip olan Kimmerler, varlıklarını 1200 yıl boyunca devam ettirebilmiş olmaları bakımından da Ön Türk Tarihi için büyük öneme taşımaktadırlar.

Kimmerler’in ne denli mühim bir toplum olduğunu ve Ön Türk Tarihindeki kıymetini anlayabilmemiz için bazı hususların altını çizerek bir ön malumat edinmemiz faydalı olacaktır. Kimmerler, Tunç Çağının yaşandığı mö.3000 – 1000 Yılları arasında yaşamış, yaşadıkları coğrafyada derin kültürel miraslar bırakmış, günümüzde efsane ve masal karakterlerine kadar konu edilmiştir.

Kimmerler’in yaşantılarını konu eden dünya çapında bilinirliğe sahip ilk efsanevi kaynak Conan olmuştur. Barbar Conan, Batı Asya’da yaşayan Kimmerler adlı bir topluma mensup iyi yürekli, çok güçlü ve yenilmez bir savaşçı olarak masallara konu edilmiştir. Kimmerlere atfedilen bir diğer efsanevi kahramanda Amazonlar olmuştur. Savaşçı Amazon Kadınları, katıldıkları savaşlarda üç düşman öldürmeden evlenememekte, çok iyi ok kullanan bu savaşçılar daha iyi ok atabilmek için sağ göğüslerini kesmektedirler. Şüphesiz efsanelere konu edilen bu toplum, efsane olarak bahsi geçen hususlara ilham verecek yetenek ve güce sahiptirler.

Kimmerler, mö.20. Yüzyılda Kırım, Kafkaslar ve Doğu Karadeniz coğrafyasında ortaya çıkmış, mö.800’lerde yine kendileri gibi bir Türk Kavmi olan İskitler’in Kafkaslardan gelmeye başlamasıyla bölgedeki hâkimiyetlerini kaybederek Doğu Anadolu ve Güney Karadeniz hattına çekilmek zorunda kalmış, bu bölgede yaşayan Lidyalılar, Asurlar ve Urartular arasında sıkışarak zayıflamış ve mö.700’lerde bölgedeki üstünlüğünü kaybederek iki kol halinde Balkanlar ve Hazar Denizi bölgelerine göç ederek bölge halklarının içerisine karışmışlardır. Elde edilen arkeolojik bulgular, Kimmerlerin mö.2000 ile mö.800 yılları arasında Hazar Denizi ile Tuna Nehri arasında yaşadıklarını ortaya koymuştur. En derin izlerini bıraktıkları Kırım bölgesi ise Kimmerler Medeniyetinin merkezi kabul edilir. Zira Kırım Yarımadası, ismini bu medeniyetten almıştır.
gg.aa.yy-3000.aa|KİMMERLER|Ön Türkler|TÜRK|
3000SABAN / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
"Saban"ın icadıyla, tarımda hayvan gücünden yararlanılmaya başlandı.
gg.aa.yy-3000.aa|SABAN|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|"Saban"ın icadıyla, tarımda hayvan gücünden yararlanılmaya başlandı.|
3000HİYEROGLİF YAZI / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
"Hiyeroglif" denilen yazı sistemi Mısır civarında kullanılmaya başlandı.
gg.aa.yy-3000.aa|HİYEROGLİF YAZI|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Mısır|"Hiyeroglif" denilen yazı sistemi Mısır civarında kullanılmaya başlandı.|
2700Hz. HUD
gg.aa.yy-2700.aa|Hz. HUD|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|
2500SULAMA KANALLARI
Tarım arazilerinin sulanması için kanallar inşa edildi.
gg.aa.yy-2500.aa|SULAMA KANALLARI|DÜNYA|çin|Tarım arazilerinin sulanması için kanallar inşa edildi.|
2500Hz. SALİH
gg.aa.yy-2500.aa|Hz. SALİH|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|
2500TOPRAK ARİSTOKRASİSİ
Mezopotamya çevresindeki bölgelerde, tarımın başlamasıyla yerleşik hayata geçilmesi; "Toprak Aristokrasi"sinin doğması sonucunu ortaya çıkardı.
gg.aa.yy-2500.aa|TOPRAK ARİSTOKRASİSİ|DÜNYA|Mezopotamya çevresindeki bölgelerde, tarımın başlamasıyla yerleşik hayata geçilmesi; "Toprak Aristokrasi"sinin doğması sonucunu ortaya çıkardı.|
2300Hz.İBRAHİM (AS)
gg.aa.yy-2300.aa|Hz.İBRAHİM (AS)|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|
2300Hz. LUT
gg.aa.yy-2300.aa|Hz. LUT|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|
2254 ...
2218
NEMRUT'UN KRALLIĞI
gg.aa.yy-2254.aa|NEMRUT'UN KRALLIĞI|DÜNYA|Din Tarihi|
2250KABE YENİDEN İNŞA EDİLDİ
gg.aa.yy-2250.aa|KABE YENİDEN İNŞA EDİLDİ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|
2250BABİL KULESİ
gg.aa.yy-2250.aa|BABİL KULESİ|DÜNYA|Din Tarihi|
2200ORTADOĞU'DA KURAKLIK
Mezopotamyada büyük bir kuraklık yaşandı.
gg.aa.yy-2200.aa|ORTADOĞU'DA KURAKLIK|DÜNYA|Mezopotamyada büyük bir kuraklık yaşandı. |
2200Hz. İSHAK
gg.aa.yy-2200.aa|Hz. İSHAK|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|
2100Hz. YAKUB
gg.aa.yy-2100.aa|Hz. YAKUB|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|
2000Hz. EYYUB
gg.aa.yy-2000.aa|Hz. EYYUB|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|
1950Hz. YUSUF MISIR SARAYINA GİRDİ
Hz. Yusuf'un o bölgede ki adı Vezir Mentu-Hotep'tir.
gg.aa.yy-1950.aa|Hz. YUSUF MISIR SARAYINA GİRDİ|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hz. Yusuf'un o bölgede ki adı Vezir Mentu-Hotep'tir.|
1793 ...
1750
HAMMURABİ KANUNLARI / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
Hammurabi tarafından ilk yasa derlemeleri ortaya konuldu.

Hammurabi (mö.1793-mö.1750), Babilin altıncı kralıyken, Sümer ve Akkadları fethederek, Babil İmparatorluğu'nun ilk kralı olmuştur.

Hammurabi Kanunları Babil’in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağı’na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştır.
gg.aa.yy-1793.aa|HAMMURABİ KANUNLARI|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|Hammurabi tarafından ilk yasa derlemeleri ortaya konuldu. Hammurabi (mö.1793-mö.1750), Babilin altıncı kralıyken, Sümer ve Akkadları fethederek, Babil İmparatorluğu'nun ilk kralı olmuştur. Hammurabi Kanunları Babil’in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağı’na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştır.|
1600ÇİN'DE İLK DEVLET
Shang Hanedanlığı, Çin’deki ilk devleti kurdu.
gg.aa.yy-1600.aa|ÇİN'DE İLK DEVLET|DÜNYA|çin|Shang Hanedanlığı, Çin’deki ilk devleti kurdu.|
1560FİRAVUN
Mısır Kralları kendisini tanrı ilan etti. Melik unvanı Firavun olarak değişti.
gg.aa.yy-1560.aa|FİRAVUN|DÜNYA|Din Tarihi|Mısır Kralları kendisini tanrı ilan etti. Melik unvanı Firavun olarak değişti. |
1400Hz. ŞUAYB
gg.aa.yy-1400.aa|Hz. ŞUAYB|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|
1400 ...
1280
Hz.MUSA (AS)
gg.aa.yy-1400.aa|Hz.MUSA (AS)|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|
1360AHİT SANDIĞI MISIRDAN ÇIKARILDI
Hz. Musa Mısır’dan ayrıldı. Ahit Sandığı Mısır’dan çıkarıldı.
gg.aa.yy-1360.aa|AHİT SANDIĞI MISIRDAN ÇIKARILDI|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hz. Musa Mısır’dan ayrıldı. Ahit Sandığı Mısır’dan çıkarıldı. |
1360ALTIN BUZAĞI
gg.aa.yy-1360.aa|ALTIN BUZAĞI|DÜNYA|Din Tarihi|
1360YAHUDİ ÇADIRI
gg.aa.yy-1360.aa|YAHUDİ ÇADIRI|DÜNYA|Din Tarihi|
1300ALFABETİK YAZI / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
Fenikeliler, modern alfabenin kökenini oluşturan ilk alfabeyi kullandılar. Alfabetik yazı, Suriye ve Filistin bölgesinde yaygınlaştı.
gg.aa.yy-1300.aa|ALFABETİK YAZI|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Fenikeliler, modern alfabenin kökenini oluşturan ilk alfabeyi kullandılar. Alfabetik yazı, Suriye ve Filistin bölgesinde yaygınlaştı.|
1274KADEŞ ANTLAŞMASI
Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması olan “Kadeş Barışı” mö.1274 yılında II. Ramses ve Hitit Kralı III. Hattuşili arasında Kadeş önünde yapılan savaş sonrası imzalanmıştır. Dünyanın ilk bilinen yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barışı “Akadca” olarak çivi yazısıyla gümüş plakalara kazınmıştır.
gg.aa.yy-1274.aa|KADEŞ ANTLAŞMASI|DÜNYA|Antlaşmalar|Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması olan “Kadeş Barışı” mö.1274 yılında II. Ramses ve Hitit Kralı III. Hattuşili arasında Kadeş önünde yapılan savaş sonrası imzalanmıştır. Dünyanın ilk bilinen yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barışı “Akadca” olarak çivi yazısıyla gümüş plakalara kazınmıştır. |
1244 ...
879
HAKİMLER DÖNEMİ
Yahudi yönetim sistemi.
gg.aa.yy-1244.aa|HAKİMLER DÖNEMİ|DÜNYA|Din Tarihi|Yahudi yönetim sistemi.|
1234YAHUDİ İSTİLASI
Yahudiler Filistin topraklarını istila ettiler ve hakim oldular.
gg.aa.yy-1234.aa|YAHUDİ İSTİLASI|DÜNYA|Din Tarihi|Yahudiler Filistin topraklarını istila ettiler ve hakim oldular.|
11 HAZİRAN 1184TRUVA SAVAŞI / SAVAŞ
Spartalılar ile Truvalılar arasında meydana gelen savaş. Bugün kü Çanakkale bölgesinde yaşayan Truvalıların yok olması ve bölgenin talan edilmesi ile sonuçlanmıştır.
gg11.aa6.yy-1184.aaHAZİRAN|TRUVA SAVAŞI|SAVAŞ|DÜNYA|Spartalılar ile Truvalılar arasında meydana gelen savaş. Bugün kü Çanakkale bölgesinde yaşayan Truvalıların yok olması ve bölgenin talan edilmesi ile sonuçlanmıştır. |
1100İLK DÜŞÜNCE AKIMLARI
Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu.
gg.aa.yy-1100.aa|İLK DÜŞÜNCE AKIMLARI|DÜNYA||iran||Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu.|
1100 ...
950
PROTOGEOMETRİK DÖNEM
İyon sanat ve mimarisinde, pergelle çizilmiş motiflerin özelliklerini yansıtan bu dönem, “PROTOGEOMETRİK DÖNEM” olarak adlandırılır.
gg.aa.yy-1100.aa|PROTOGEOMETRİK DÖNEM|DÜNYA|yunan|İyon sanat ve mimarisinde, pergelle çizilmiş motiflerin özelliklerini yansıtan bu dönem, “PROTOGEOMETRİK DÖNEM” olarak adlandırılır.|
1100Hz. YUNUS
gg.aa.yy-1100.aa|Hz. YUNUS|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|
1045ÇİN'DE HANEDAN DEĞİŞTİ
Çin'de, Zhou Hanedanlığı, Shangları devirerek yönetime geçti.
gg.aa.yy-1045.aa|ÇİN'DE HANEDAN DEĞİŞTİ|DÜNYA|çin|Çin'de, Zhou Hanedanlığı, Shangları devirerek yönetime geçti.|
1020İLK YAHUDİ DEVLETİ
Hz.Davut'un babası İşa (Saul), dağınık kabile yapısını bir araya toplayarak Yahudilerin ilk Kralı oldu.
gg.aa.yy-1020.aa|İLK YAHUDİ DEVLETİ|DÜNYA|Din Tarihi|Hz.Davut'un babası İşa (Saul), dağınık kabile yapısını bir araya toplayarak Yahudilerin ilk Kralı oldu. |
1015 ...
957
Hz.DAVUT (AS)
mö.1004-mö.965 tarihleri arasında Hz.Davud, oniki İbrani kabilesini tek bir krallıkta toplamış, Kudüs’ü ele geçirerek bu şehri ilk Yahudi devletinin başkenti yaptı.

Hz.Davud'a nüzul olunan kutsal kitaba “Zebur” denir. Davud ölmeden önce oğlu Süleyman’ı tahta çıkararak kral ilan etti.
gg.aa.yy-1015.aa|Hz.DAVUT (AS)|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|mö.1004-mö.965 tarihleri arasında Hz.Davud, oniki İbrani kabilesini tek bir krallıkta toplamış, Kudüs’ü ele geçirerek bu şehri ilk Yahudi devletinin başkenti yaptı. Hz.Davud'a nüzul olunan kutsal kitaba “Zebur” denir. Davud ölmeden önce oğlu Süleyman’ı tahta çıkararak kral ilan etti.|
970 ...
931
Hz.SULEYMAN (AS)
mö.965-mö.930 tarihleri arasında krallığını yürüten Hz. Süleyman zamanı, krallık tarihinin en iyi dönemidir.

Çocukluğundan beri bilgili, iyilik ve adâleti seven biri olarak tanınmıştı. On iki yaşındayken babasının yerine geçip, sultan oldu. İsrail Krallığı kuzeydeki On Kabile’nin (Yahuda ve Benyamin kabileleri dışındaki bütün İsrail kabileleri) Mısır’dan Fırat Irmağı’na kadar uzanan topraklarını içine almış, krallık gerek ekonomik gerek siyasi bakımdan büyük gelişme göstermiştir.

Süleyman, ilk Yahudi tapınağını (Beyt-i Makdis, Süleyman Mabedi) inşa ettirerek Kudüs’ü İbranilerin kutsal şehri haline getirmiştir. Bu dönem “Birinci Tapınak Dönemi” olarak adlandırılmıştır.

Dünyada hâkim olan dört kişiden biridir. Beyt-i Makdis’i (Mescid-i Aksâ’yı) yedi yılda inşâ etti. Yemen’deki Sebe’ Melîkesi Belkıs ile evlendi. Kudüs’te vefât etti.

Hz.Süleyman’ın mö.930 yılında ölümü üzerine yaklaşık 70 yıl kadar süren ilk İsrail Devleti’nin varlığı, İsrail adı altında yaşayan Oniki Kabile’nin iç ihtilafları, yoğun yabancı etkisi ve kentsel yaşamın gelişmesinin ortaya koyduğu gerilimler nedeniyle sekteye uğramış, Hz.Süleyman’ın oğlu Rehoboam tahta çıktığı dönemde tüm bu etkenler devletin ikiye ayrılmasına yol açmıştı.

Süleyman'ın döneminden sonra ülke iki kralllığa ayrıldı;
 • Kuzeyde İsrail kabilesinden on tanesini içine alan ve başkenti Samaria (Samariye veya Nablus) olan İsrail Krallığı adını almış,
 • Güneyde Davud’un soyundan gelen Yahuda ve Benyamin kabilelerinin yönetiminde olan, Kudüs şehrine sahip Yahuda (Yeuda, Juda) Krallıkları olarak kurulmuştur.
 • gg.aa.yy-970.aa|Hz.SULEYMAN (AS)|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Ortadoğu|mö.965-mö.930 tarihleri arasında krallığını yürüten Hz. Süleyman zamanı, krallık tarihinin en iyi dönemidir. Çocukluğundan beri bilgili, iyilik ve adâleti seven biri olarak tanınmıştı. On iki yaşındayken babasının yerine geçip, sultan oldu. İsrail Krallığı kuzeydeki On Kabile’nin (Yahuda ve Benyamin kabileleri dışındaki bütün İsrail kabileleri) Mısır’dan Fırat Irmağı’na kadar uzanan topraklarını içine almış, krallık gerek ekonomik gerek siyasi bakımdan büyük gelişme göstermiştir. Süleyman, ilk Yahudi tapınağını £.£..£b£..£.£(Beyt-i Makdis, Süleyman Mabedi)£.£..£/b£..£.£ inşa ettirerek Kudüs’ü İbranilerin kutsal şehri haline getirmiştir. Bu dönem £.£..£b£..£.£“Birinci Tapınak Dönemi”£.£..£/b£..£.£ olarak adlandırılmıştır. Dünyada hâkim olan dört kişiden biridir. Beyt-i Makdis’i (Mescid-i Aksâ’yı) yedi yılda inşâ etti. Yemen’deki Sebe’ Melîkesi Belkıs ile evlendi. Kudüs’te vefât etti. Hz.Süleyman’
  957SÜLEYMAN MABEDİ
  Hz.Davut tarafından mö.964 yılında başlatılan inşaat, Hz.Süleyman döneminde mö.957 yılında tamamlanmıştır. Ahşit Sandığı mabede yerleştirildi.

  Mabed için seçilen yer, günümüzde Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksa olarak bilinen tarihî eserlerin bulunduğu ve İslam literatüründe Harem-i Şerif olarak nitelendirilen yerdir.
  gg.aa.yy-957.aa|SÜLEYMAN MABEDİ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hz.Davut tarafından mö.964 yılında başlatılan inşaat, Hz.Süleyman döneminde mö.957 yılında tamamlanmıştır. Ahşit Sandığı mabede yerleştirildi. Mabed için seçilen yer, günümüzde Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksa olarak bilinen tarihî eserlerin bulunduğu ve İslam literatüründe Harem-i Şerif olarak nitelendirilen yerdir. |
  950 ...
  600
  GEOMETRİK DÖNEM
  İyon sanat ve mimarisinde, yuvarlak motiflerin yerlerini köşeli geometrik motiflere bırakması ile “GEOMETRİK DÖNEM” başlar.
  gg.aa.yy-950.aa|GEOMETRİK DÖNEM|DÜNYA|yunan|İyon sanat ve mimarisinde, yuvarlak motiflerin yerlerini köşeli geometrik motiflere bırakması ile “GEOMETRİK DÖNEM” başlar.|
  924YAHUDİ DEVLETİ BÖLÜNDÜ
  Hz. Süleyman ölümüyle Yahudi Devletinin iki bölündü. Kuzeyde İsrail Krallığı, Güneyde Yahuda Krallığı (Yahuda ve Benyamin kabileleri).
  gg.aa.yy-924.aa|YAHUDİ DEVLETİ BÖLÜNDÜ|DÜNYA|Din Tarihi|Hz. Süleyman ölümüyle Yahudi Devletinin iki bölündü. Kuzeyde İsrail Krallığı, Güneyde Yahuda Krallığı (Yahuda ve Benyamin kabileleri).|
  900Hz. İLYAS
  ölümü: -848
  gg.aa.yy-900.aa|Hz. İLYAS|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|ölümü: -848|
  753ROMA ŞEHİR DEVLETİ KURULDURoma Dönemi
  Roma mö.753 yılında, Romulus ve Remus kardeşler tarafından küçük bir şehir devleti olarak kurulmuştur. Ticaretteki başarısıyla tüm İtalya’ya hakim olmaya başlamıştır.

  Roma 753’te kurulduğunda çok tanrılı dinlerini Antik Yunan dini ile harmanlamışlardı. 12 Tanrı ve Tanrıça’dan oluşan bir Pantheon (Tanrılar Birliği) vardı. Daha sonra fethettikleri yerlerdeki dinleri de kaynaştırıp imparatorluğun devamı için kapsadıkları alanlardaki insanların uyum içerisinde yaşamalarını öne gören Tanrılar Barışı (Pax Dearum) ismini verdikleri bir düzen kurmuşlardı.

  Roma’yı kuran Romulus ve Remus kardeşlerin Savaş Tanrısı Mars’ın oğlu olduğuna inanılır.
  gg.aa.yy-753.aa|ROMA ŞEHİR DEVLETİ KURULDU|Roma Dönemi|DÜNYA|yunan|Roma mö.753 yılında, Romulus ve Remus kardeşler tarafından küçük bir şehir devleti olarak kurulmuştur. Ticaretteki başarısıyla tüm İtalya’ya hakim olmaya başlamıştır. Roma 753’te kurulduğunda çok tanrılı dinlerini Antik Yunan dini ile harmanlamışlardı. 12 Tanrı ve Tanrıça’dan oluşan bir Pantheon (Tanrılar Birliği) vardı. Daha sonra fethettikleri yerlerdeki dinleri de kaynaştırıp imparatorluğun devamı için kapsadıkları alanlardaki insanların uyum içerisinde yaşamalarını öne gören £.£..£b£..£.£Tanrılar Barışı (Pax Dearum)£.£..£/b£..£.£ ismini verdikleri bir düzen kurmuşlardı. Roma’yı kuran Romulus ve Remus kardeşlerin Savaş Tanrısı Mars’ın oğlu olduğuna inanılır.|
  742 ...
  727
  YAHUDA KRALLIĞINDA PUTPERESTLİK
  Yahuda Kralı Ahaz, putperestliği resmi olarak kabul etti ve yaydı.
  gg.aa.yy-742.aa|YAHUDA KRALLIĞINDA PUTPERESTLİK|DÜNYA|Din Tarihi|Yahuda Kralı Ahaz, putperestliği resmi olarak kabul etti ve yaydı.|
  732YAHUDİLERİN ASUR SÜRGÜNÜ
  Asurlular İsrail Krallığı halkını Asur'a sürgüne başladı.
  gg.aa.yy-732.aa|YAHUDİLERİN ASUR SÜRGÜNÜ|DÜNYA|Din Tarihi|Asurlular İsrail Krallığı halkını Asur'a sürgüne başladı. |
  722İSRAİL KRALLIĞININ YIKILMASI
  Başkenti Samariye’nin düşmesi ile mö.722’de yıkılan İsrail Krallığı, Asur İmparatoru V.Şalmaneser'in hâkimiyetine geçti. Halk Asur'a sürgün edildi.
  gg.aa.yy-722.aa|İSRAİL KRALLIĞININ YIKILMASI|DÜNYA|Din Tarihi|Ortadoğu|israil|Başkenti Samariye’nin düşmesi ile mö.722’de yıkılan İsrail Krallığı, Asur İmparatoru V.Şalmaneser'in hâkimiyetine geçti. Halk Asur'a sürgün edildi. |
  700PARA / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  Lidya halkı, ilk kez para sikkesi kullandı.
  gg.aa.yy-700.aa|PARA|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Lidya halkı, ilk kez para sikkesi kullandı.|
  689BABİL İŞGALİ
  Asurlar, Babil'i işgal etti ve yıktı.
  gg.aa.yy-689.aa|BABİL İŞGALİ|DÜNYA|Din Tarihi|Asurlar, Babil'i işgal etti ve yıktı. |
  638İSTANBUL ŞEHRİNİN KURULUŞU
  Yunan Megan kentinden göç eden Byzas isimli kral ve halkının yerleşimi ile İstanbul şehri kurulur. Şehrin ilk ismi Byzantium'dur.
  gg.aa.yy-638.aa|İSTANBUL ŞEHRİNİN KURULUŞU|DÜNYA|İstanbul|yunan|Yunan Megan kentinden göç eden Byzas isimli kral ve halkının yerleşimi ile İstanbul şehri kurulur. Şehrin ilk ismi Byzantium'dur.|
  626 ...
  529
  YENİ BABİL DEVLETİ
  gg.aa.yy-626.aa|YENİ BABİL DEVLETİ|DÜNYA|Din Tarihi|
  605 ...
  562
  NEBUKADNEZZAR
  Nebukadnezzar (Buht-un Nasr) Babil'de kral oldu.
  gg.aa.yy-605.aa|NEBUKADNEZZAR|DÜNYA|Din Tarihi|Nebukadnezzar (Buht-un Nasr) Babil'de kral oldu. |
  601YAHUDA İSYANI
  Yahuda Kralı Mısır’a güvenerek Babil’e isyan etti.
  gg.aa.yy-601.aa|YAHUDA İSYANI|DÜNYA|Din Tarihi|Yahuda Kralı Mısır’a güvenerek Babil’e isyan etti. |
  600ZERDÜŞTLÜĞÜN ORTAYA ÇIKMASI
  Persler, Mecûsiliğe inanırlardı. Persler’e Mecûsîliği yâni ateşe tapma dînini Hindistan’dan kovulan Zerdüşt öğretti.

  İyilik tanrısı “İzed” veya “Ormürzd” ile kötülük ve karanlık tanrısı “Ehrimen” olmak üzere iki tanrıya inanırlardı.
  Perslerin dînî inancı, bugünkü İran’da eski millî âdetler diye Mecûsî âyinleri ve sayılı günler olarak yaşatılmaktadır. Nevruz ve Mihrican günleri, İran’da Perslerden beri merasimle icra edilmektedir.

  Perslerin merkezlerinden Persepolis; askerî, idârî ve sosyal mimârî eserlerle süslenmişti. Makedonyalı İskender’in orduları tarafından yakılıp yıkılan Persepolis, mö.4. yüzyıldan beri harâbe hâlindedir.
  gg.aa.yy-600.aa|ZERDÜŞTLÜĞÜN ORTAYA ÇIKMASI|DÜNYA|Din Tarihi|Persler, Mecûsiliğe inanırlardı. Persler’e Mecûsîliği yâni ateşe tapma dînini Hindistan’dan kovulan Zerdüşt öğretti. İyilik tanrısı “İzed” veya “Ormürzd” ile kötülük ve karanlık tanrısı “Ehrimen” olmak üzere iki tanrıya inanırlardı. Perslerin dînî inancı, bugünkü İran’da eski millî âdetler diye Mecûsî âyinleri ve sayılı günler olarak yaşatılmaktadır. Nevruz ve Mihrican günleri, İran’da Perslerden beri merasimle icra edilmektedir. Perslerin merkezlerinden Persepolis; askerî, idârî ve sosyal mimârî eserlerle süslenmişti. Makedonyalı İskender’in orduları tarafından yakılıp yıkılan Persepolis, mö.4. yüzyıldan beri harâbe hâlindedir.|
  600KELTLER BRİTANYA'DA
  Keltler, İngiliz adasına geldi ve bölgenin kültürel varlıklarını inşa etmeye başladı.
  gg.aa.yy-600.aa|KELTLER BRİTANYA'DA|DÜNYA|ingiltere|Keltler, İngiliz adasına geldi ve bölgenin kültürel varlıklarını inşa etmeye başladı. |
  600FELSEFE / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  İyonyalı filozoflar, dünyayı ve insanı, akılla kavrama çabasına girdiler.
  gg.aa.yy-600.aa|FELSEFE|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|yunan|İyonyalı filozoflar, dünyayı ve insanı, akılla kavrama çabasına girdiler.|
  600BABİLİN ASMA BAHÇELERİ
  Babil’in Asma Bahçeleri ve Babil Sarayı inşa edildi.
  gg.aa.yy-600.aa|BABİLİN ASMA BAHÇELERİ|DÜNYA|Din Tarihi|Babil’in Asma Bahçeleri ve Babil Sarayı inşa edildi. |
  5971. BABİL SÜRGÜNÜ
  Birinci Babil sürgünü. Benyamin Kabilesine dokunulmadı. Ahit Sandığı Mabed’den kaçırıldı.
  gg.aa.yy-597.aa|1. BABİL SÜRGÜNÜ|DÜNYA|Din Tarihi|Birinci Babil sürgünü. Benyamin Kabilesine dokunulmadı. Ahit Sandığı Mabed’den kaçırıldı. |
  590Hz. ŞA'YA ÖLDÜRÜLDÜ
  Yahudiler tarafından şehit edilen ilk peygamber.
  gg.aa.yy-590.aa|Hz. ŞA'YA ÖLDÜRÜLDÜ|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|Yahudiler tarafından şehit edilen ilk peygamber. |
  587YAHUDİ DEVLETİNİN YIKILMASI
  Yaklaşık 350 yıl boyunca ayakta kalan, mö.587’de çöken Yahudi Devleti, Asur İmparatorluğu yıkıldıktan sonra kurulan Bâbil Krallığı’nın saldırısına uğradı.
  İkinci Babil sürgünü. Kudüs tamamen yıkıldı. Benyamin kabilesi sürgün edildi. Yahuda Krallığı yıkıldı.
  gg.aa.yy-587.aa|YAHUDİ DEVLETİNİN YIKILMASI|DÜNYA|Din Tarihi|Yaklaşık 350 yıl boyunca ayakta kalan, mö.587’de çöken Yahudi Devleti, Asur İmparatorluğu yıkıldıktan sonra kurulan Bâbil Krallığı’nın saldırısına uğradı. İkinci Babil sürgünü. Kudüs tamamen yıkıldı. Benyamin kabilesi sürgün edildi. Yahuda Krallığı yıkıldı.|
  587I.SÜLEYMAN MABED YIKILDI
  Yahudiler Bâbil’e sürülmüş, Kudüs'te ki tapınak da yıkılmıştır. Bundan sonra Yahudilerin göçe mecbur bırakıldıkları dağılma dönemleri başlamış, bu olaylar Yahudilerin tarihinde “Bâbil Sürgünü Devri” olarak yerini almıştır.

  İlk tapınağın Bâbilliler tarafından yıkılması sonrasında Yahudilerin sürgün edilişleri “diaspora”nın başlangıcıdır. Bu sürgünün ardından Yahudilik dini bir anlayış dışında bir yaşam tarzı haline gelmiştir.
  gg.aa.yy-587.aa|I.SÜLEYMAN MABED YIKILDI|DÜNYA|Din Tarihi|Yahudiler Bâbil’e sürülmüş, Kudüs'te ki tapınak da yıkılmıştır. Bundan sonra Yahudilerin göçe mecbur bırakıldıkları dağılma dönemleri başlamış, bu olaylar Yahudilerin tarihinde “Bâbil Sürgünü Devri” olarak yerini almıştır. İlk tapınağın Bâbilliler tarafından yıkılması sonrasında Yahudilerin sürgün edilişleri “diaspora”nın başlangıcıdır. Bu sürgünün ardından Yahudilik dini bir anlayış dışında bir yaşam tarzı haline gelmiştir. |
  563 ...
  483
  BUDA
  Buda’nın yaşadığı dönem. (Hindistan) Gerçek adı Sidarta Gautama‘dır.
  gg.aa.yy-563.aa|BUDA|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi||hindistan||Buda’nın yaşadığı dönem. (Hindistan) Gerçek adı Sidarta Gautama‘dır.|
  551 ...
  479
  KONFİÇYÜS
  Çin bilgesi, filozof, siyasal yönetici ve Çin tarihinde resmi din olarak kabul edilen öğretilerin kuramcısı. mö.551-mö.479 tarihleri arasında, Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde yaşadığı sanılmaktadır.

  Konfüçyüs düşüncesi, 1583'te Pekin'e yerleşen Cizvit misyonerleri tarafından Avrupa'ya aktarıldı. K'ung Fu-tzu adını Latinceleştiren de Cizvitler oldu. Böylece bu büyük bilge, dünyanın pek çok yerinde Konfüçyüs adıyla tanındı.
  gg.aa.yy-551.aa|KONFİÇYÜS|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|çin|Çin bilgesi, filozof, siyasal yönetici ve Çin tarihinde resmi din olarak kabul edilen öğretilerin kuramcısı. mö.551-mö.479 tarihleri arasında, Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde yaşadığı sanılmaktadır. Konfüçyüs düşüncesi, 1583'te Pekin'e yerleşen Cizvit misyonerleri tarafından Avrupa'ya aktarıldı. K'ung Fu-tzu adını Latinceleştiren de Cizvitler oldu. Böylece bu büyük bilge, dünyanın pek çok yerinde Konfüçyüs adıyla tanındı.|
  546ANADOLU'DA PERSLER
  Lidya hakimiyeti mö.546 yılında Persler tarafından yıkıldı ve Anadolu, mö.546-mö.334 yılar arasında Pers egemenliği altına girdi.
  gg.aa.yy-546.aa|ANADOLU'DA PERSLER|DÜNYA||iran||Lidya hakimiyeti mö.546 yılında Persler tarafından yıkıldı ve Anadolu, mö.546-mö.334 yılar arasında Pers egemenliği altına girdi. £.£..£img src=https://www.guncelkaynak.com/pers_kralligi_harita.jpg£..£.£|
  543 ...
  334
  İRAN'DA AHAMENİŞ DEVLETİ DÖNEMİ
  Birinci Pers İmparatorluğu.
  Antik Pers dönemi, 651 Sasanilerin sonuna kadar sürdü.
  gg.aa.yy-543.aa|İRAN'DA AHAMENİŞ DEVLETİ DÖNEMİ|DÜNYA||iran||Birinci Pers İmparatorluğu. Antik Pers dönemi, 651 Sasanilerin sonuna kadar sürdü.|
  540GEOMETRİ / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  Milet'li THALES, geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi.
  gg.aa.yy-540.aa|GEOMETRİ|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Milet'li THALES, geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi.|
  527YAHUDİLERİN DÖNÜŞÜ
  Persler, Yahudilere dönüş izni verdi.
  gg.aa.yy-527.aa|YAHUDİLERİN DÖNÜŞÜ|DÜNYA|Din Tarihi|Persler, Yahudilere dönüş izni verdi. |
  515II. SÜLEYMAN MABEDİ
  Yahudilerin Bâbil esareti yaklaşık 70 yıl sürdü. Bu süre sonunda Pers Hükümdarı Keyhüsrev mö.538’de Bâbil’i ele geçirip Bâbil Krallığı’na son vererek sürgündeki Yahudilerin Filistine dönmelerine izin verdi.

  Pers Hükümdarı II. Dara zamanında refah ve hürriyete sahip olarak özerk bir yönetime kavuşan Yahudiler, Kudüs’te Babilliler tarafından yıkılan tapınağın yerine mö.515’te ikinci bir tapınak inşa ettiler. Tapınak öncekinin mütevazi bir kopyasıydı. Ahd Sandığı ve içinde ki ON EMİR yazılı taş levhalar ile Tevrat, I.Tapınak'ın yıkımı esnasında yok edildiğinden yerine konulamadı.
  gg.aa.yy-515.aa|II. SÜLEYMAN MABEDİ|DÜNYA|Din Tarihi||iran||Yahudilerin Bâbil esareti yaklaşık 70 yıl sürdü. Bu süre sonunda Pers Hükümdarı Keyhüsrev mö.538’de Bâbil’i ele geçirip Bâbil Krallığı’na son vererek sürgündeki Yahudilerin Filistine dönmelerine izin verdi. Pers Hükümdarı II. Dara zamanında refah ve hürriyete sahip olarak özerk bir yönetime kavuşan Yahudiler, Kudüs’te Babilliler tarafından yıkılan tapınağın yerine mö.515’te ikinci bir tapınak inşa ettiler. Tapınak öncekinin mütevazi bir kopyasıydı. Ahd Sandığı ve içinde ki ON EMİR yazılı taş levhalar ile Tevrat, I.Tapınak'ın yıkımı esnasında yok edildiğinden yerine konulamadı. |
  509 ...
  27
  ROMA CUMHURİYETİRoma Dönemi
  Seçilmiş senato ve gereken zamanlarda bu senatonun atadığı konsüller tarafından yönetilen Roma Cumhuriyeti hüküm sürdü.
  gg.aa.yy-509.aa|ROMA CUMHURİYETİ|Roma Dönemi|DÜNYA|Seçilmiş senato ve gereken zamanlarda bu senatonun atadığı konsüller tarafından yönetilen Roma Cumhuriyeti hüküm sürdü.|
  500KAST ve HİNDUİZM
  Kast ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi.
  gg.aa.yy-500.aa|KAST ve HİNDUİZM|DÜNYA|Din Tarihi|Kast ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi.|
  500ÇİN UYGARLIĞI
  Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı.
  gg.aa.yy-500.aa|ÇİN UYGARLIĞI|DÜNYA|Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı.|
  500Hz. DANYAL
  gg.aa.yy-500.aa|Hz. DANYAL|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|
  490MARATON MUHAREBESİ
  mö.490 yılında Atinalılar ve Persliler arasında yaşanmış ilk savaşatır.

  Savaş, Yunanlılar ile General Datis emrindeki Ahaminiş Ordusu arasında Maraton Ovası’nda gerçekleştiğinden Maraton Muharebesi olarak tarihe geçmiştir.

  Bu savaşta Perslilerin askerî donanımı ve asker sayısı Atinalılardan fazla olmasına rağmen savaşta galip gelen taraf Atinalılar olmuştur.

  II.Maraton Muharebesi’nde alınan galibiyetinin ardından, Yunan şehir devletleri uzun süre bir saldırıya maruz kalmamışlar ve Yunan bölgesinde derin bir sükûnet hakim olmuştur.

  Bilimsel, sanatsal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler sayesinde, Antik Yunan kültürü doğmuş ve gelişmiştir. Eğer Yunanlılar maraton muharebesinde Perslilere karşı yenilmiş olsalardı, Yunan kültürü, sanatı ve bilimi gelişmemiş, günümüze taşınmamış olacaktı. Bu nedenle Yunanlıların Maraton Muharebesindeki galibiyetleri tarihin en önemli olayları arasında gösterilir.
  gg.aa.yy-490.aa|MARATON MUHAREBESİ|DÜNYA|Balkanlar|yunan||iran||mö.490 yılında Atinalılar ve Persliler arasında yaşanmış ilk savaşatır. Savaş, Yunanlılar ile General Datis emrindeki Ahaminiş Ordusu arasında Maraton Ovası’nda gerçekleştiğinden Maraton Muharebesi olarak tarihe geçmiştir. Bu savaşta Perslilerin askerî donanımı ve asker sayısı Atinalılardan fazla olmasına rağmen savaşta galip gelen taraf Atinalılar olmuştur. II.Maraton Muharebesi’nde alınan galibiyetinin ardından, Yunan şehir devletleri uzun süre bir saldırıya maruz kalmamışlar ve Yunan bölgesinde derin bir sükûnet hakim olmuştur. Bilimsel, sanatsal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler sayesinde, Antik Yunan kültürü doğmuş ve gelişmiştir. Eğer Yunanlılar maraton muharebesinde Perslilere karşı yenilmiş olsalardı, Yunan kültürü, sanatı ve bilimi gelişmemiş, günümüze taşınmamış olacaktı. Bu nedenle Yunanlıların Maraton Muharebesindeki galibiyetleri tarihin en önemli olayları arasında gösterilir.|
  8 EYLÜL 480TERMOFİL SAVAŞI / SAVAŞ
  mö.480 yılında, Yunan kent devletlerinden oluşan bir ittifakın, Mora yarımadasını Balkanlar'a bağlayan Termofil dağ geçidinde, Maraton Savaşının intikamı için gelen Pers ordusuyla yaptığı savaştır. Bu savaşı kazanmaları ile mö.431'de Peloponnesos Savaşı'nın başlamasına kadar sürecek olan, Klasik Çağ olarak adlandırılacak dönem başlar.
  gg8.aa9.yy-480.aaEYLÜL|TERMOFİL SAVAŞI|SAVAŞ|DÜNYA|Balkanlar|yunan||mora|iran||mö.480 yılında, Yunan kent devletlerinden oluşan bir ittifakın, Mora yarımadasını Balkanlar'a bağlayan Termofil dağ geçidinde, Maraton Savaşının intikamı için gelen Pers ordusuyla yaptığı savaştır. Bu savaşı kazanmaları ile mö.431'de Peloponnesos Savaşı'nın başlamasına kadar sürecek olan, Klasik Çağ olarak adlandırılacak dönem başlar. |
  478BABİL ŞEHRİ YIKILDI
  gg.aa.yy-478.aa|BABİL ŞEHRİ YIKILDI|DÜNYA|Din Tarihi|
  450İLK DÜNYA HARİTASI / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  Heredotos, bir "Dünya Haritası" çizdi.
  gg.aa.yy-450.aa|İLK DÜNYA HARİTASI|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Heredotos, bir "Dünya Haritası" çizdi. £.£..£img src=https://duruvizyon.files.wordpress.com/2019/04/heredot_duunya_harita.jpg£..£.£|
  450SOKRATES
  Doğum Yeri : Yunanistan. Heykeltıraş Sophroniskos'un ve ebe Fenarete'nin oğlu olan Sokrates, Antik Yunan filozofudur. Yunan Felsefesinin kurucularındandır.

  "Kendini bil!" ilkesi doğrultusunda, düşünürlerin bakışlarını evrenden insana çevirmişti. Evreni anlamlandırmadan önce kendimizi anlamlandıralım; "Biz kimiz?" bu sorunun yanıtını verelim diyordu. Bu nedenle, yalnızca bir tarlayı ölçebilecek düzeydeki geometri bilgisini yeterli buluyor, daha zor matematik problemleriyle uğraşmanın yararsız olduğuna işaret ediyordu.

  Ona göre, insanlara, pratik ahlâk kurallarını öğretmek daha isabetli olacaktı. Böylece Sokrates, kuramsal bilim ve uygulamalı bilim tartışmasını da açmış oluyordu.

  Sokrates ilk anlambilimcidir; anlamları belirlenmemiş kavramların ve terimlerin kullanılmasının sakıncalarına temas etmiştir. Her çeşit bilgide, kavramların ve terimlerin açık ve seçik bir biçimde tanımlamalarının yapılması gerektiğini savunmuş olması, dolaylı yoldan da olsa, bilimin ilerlemesine küçümsenemeyecek ölçüde katkıda bulunmuştur.

  Önemli iki öğrencisi, Platon ve Ksenofanes'dir.
  gg.aa.yy-450.aa|SOKRATES|DÜNYA|Kişiler|yunan|Doğum Yeri : Yunanistan. Heykeltıraş Sophroniskos'un ve ebe Fenarete'nin oğlu olan Sokrates, Antik Yunan filozofudur. Yunan Felsefesinin kurucularındandır. "Kendini bil!" ilkesi doğrultusunda, düşünürlerin bakışlarını evrenden insana çevirmişti. Evreni anlamlandırmadan önce kendimizi anlamlandıralım; "Biz kimiz?" bu sorunun yanıtını verelim diyordu. Bu nedenle, yalnızca bir tarlayı ölçebilecek düzeydeki geometri bilgisini yeterli buluyor, daha zor matematik problemleriyle uğraşmanın yararsız olduğuna işaret ediyordu. Ona göre, insanlara, pratik ahlâk kurallarını öğretmek daha isabetli olacaktı. Böylece Sokrates, kuramsal bilim ve uygulamalı bilim tartışmasını da açmış oluyordu. Sokrates ilk anlambilimcidir; anlamları belirlenmemiş kavramların ve terimlerin kullanılmasının sakıncalarına temas etmiştir. Her çeşit bilgide, kavramların ve terimlerin açık ve seçik bir biçimde tanımlamalarının yapılması gerektiğini savunmuş olması, dolaylı yo
  444PERSLER ve YAHUDİLİK
  İsrailoğulları, Hz.Süleyman'ın ölümünden sonra ayrılma ve bölünmeler yaşamaya başlamış ve inanç birliği ortadan kaybolmuştu. Kral olan kişi sürekli olarak yeni kural ve kaideler ortaya koyuyor ve peygamberlik iddiasında bulunuyordu.

  Bu sözde peygamberler dönemi, Pers kralının, mö.444’te, Yahudi halkını, Hz.Musa’nın yasalarına bağlı kalmaya çağrısıyla son buldu.

  Pers kralı, Hz.Musa’nın yasalarını bütün ülkede geçerli ilan ederek önce Tevrat’ın büyük bölümünün yazıya geçirilmesini, sonrasında da sözlü yasaların derlenmeye başlanmasını sağladı.

  Tevrat’ın beş kitabı; Süleyman Meselleri, Rut, Rahipler Kitabı, Eyüp Kitabı, Naşideler Naşidesi bu zamanda tamamlanmıştır.
  gg.aa.yy-444.aa|PERSLER ve YAHUDİLİK|DÜNYA|Din Tarihi|Ortadoğu||iran||İsrailoğulları, Hz.Süleyman'ın ölümünden sonra ayrılma ve bölünmeler yaşamaya başlamış ve inanç birliği ortadan kaybolmuştu. Kral olan kişi sürekli olarak yeni kural ve kaideler ortaya koyuyor ve peygamberlik iddiasında bulunuyordu. Bu sözde peygamberler dönemi, Pers kralının, mö.444’te, Yahudi halkını, Hz.Musa’nın yasalarına bağlı kalmaya çağrısıyla son buldu. Pers kralı, Hz.Musa’nın yasalarını bütün ülkede geçerli ilan ederek önce Tevrat’ın büyük bölümünün yazıya geçirilmesini, sonrasında da sözlü yasaların derlenmeye başlanmasını sağladı. Tevrat’ın beş kitabı; Süleyman Meselleri, Rut, Rahipler Kitabı, Eyüp Kitabı, Naşideler Naşidesi bu zamanda tamamlanmıştır. |
  431 ...
  404
  PELOPONNESOS MUHAREBELERİ
  Atina ve Spartalılar arasında 27 yıl süren savaş.
  gg.aa.yy-431.aa|PELOPONNESOS MUHAREBELERİ|DÜNYA|yunan|Atina ve Spartalılar arasında 27 yıl süren savaş.|
  427 ...
  347
  PLATON (EFLATUN)
  Platon mö.427 ila mö.347 yılları arasında yaşamış olan önemli bir Antik Yunan filozofudur. İslam dünyasında adı “Eflatun”olarak anılır.

  Gerçek adı Aristokles olan Platon, geniş omuzları ve atletik yapısı nedeniyle, Yunanca platon (geniş göğüslü) lakabı ile anılmış ve tanınmıştır.

  Yirmi yaşından itibaren ölümüne kadar yanından ayrılmadığı Sokrates’in öğrencisi ve felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in öğretmeni olmuştur. Atina’da Akademi isimli felsefe okulunun kurucusudur. Platon’un felsefi görüşlerinin üzerinde hâlâ tartışılmaktadır. Platon ayrıca Batı felsefesinin şekillenmesinde de yol oynayan ilk önemli filozofudur.

  Eflatun, Çanakkalelidir ve 'Devlet' kitabı Urfa Harran'daki Tıp ve Astronomi mektebinin kütüphanesine '1' numara ile kayıtlı idi ve Yunancaya Arapça'dan tercüme edildi. Olimpiyatlar Atina'da değil Hatay'da yapılmaktaydı.
  gg.aa.yy-427.aa|PLATON (EFLATUN)|DÜNYA|Kişiler|Arap|yunan|Platon mö.427 ila mö.347 yılları arasında yaşamış olan önemli bir Antik Yunan filozofudur. İslam dünyasında adı “Eflatun”olarak anılır. Gerçek adı Aristokles olan Platon, geniş omuzları ve atletik yapısı nedeniyle, Yunanca platon (geniş göğüslü) lakabı ile anılmış ve tanınmıştır. Yirmi yaşından itibaren ölümüne kadar yanından ayrılmadığı Sokrates’in öğrencisi ve felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in öğretmeni olmuştur. Atina’da Akademi isimli felsefe okulunun kurucusudur. Platon’un felsefi görüşlerinin üzerinde hâlâ tartışılmaktadır. Platon ayrıca Batı felsefesinin şekillenmesinde de yol oynayan ilk önemli filozofudur. Eflatun, Çanakkalelidir ve 'Devlet' kitabı Urfa Harran'daki Tıp ve Astronomi mektebinin kütüphanesine '1' numara ile kayıtlı idi ve Yunancaya Arapça'dan tercüme edildi. Olimpiyatlar Atina'da değil Hatay'da yapılmaktaydı.|
  400Hz. ÜZEYİR (EZRA)
  gg.aa.yy-400.aa|Hz. ÜZEYİR (EZRA)|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|
  396ROMALILARIN VEII KENTİNİ TALAN ETMELERİ
  gg.aa.yy-396.aa|ROMALILARIN VEII KENTİNİ TALAN ETMELERİ|DÜNYA|
  385 ...
  322
  ARİSTOTALES
  mö.384 veya mö.385’te, günümüzde Athos tepesi olarak adlandırılan tepenin yakınlarında ufak bir Makedonya kenti olan Stageira’da, Makedonya kralı II.Amyntas’ın (Philippos’un babası) hekimi olan Nikomakhos’un oğlu olarak dünyaya gelir.

  17 yaşında Platon’un Atina’daki akademisine (Akademeia) girmesiyle Platon’un en parlak çömezlerinden biri olur.

  Bir süre Büyük İskender’e hocalık da yapan Aristoteles İskender’in iktidarı ele geçirmesinin ardından Atina’ya geri dönerek kendi okulu Lyceum’u mö.335 yılında kurmuştur. Okulu 860 yıldan fazla bir süre ayakta kalacaksa da İskender’in 323’teki ölümünün ardından Atinalıların kendisine karşı tavır alması karşısında, Atina’yı terk etmek zorunda kalmış ve bir yıl sonra, 322 yılında ölmüştür.

  Aristo’ya göre de bilgiye ulaşmanın yolu akıldır. Fakat o, bilginin aklımızda doğuştan bulunduğu fikrine karşı çıkar. İnsanlar öncelikli olarak evrende bulunan şeyleri deneyimler ve sonrasında aklın yardımıyla onların bilgisine ulaşır.
  gg.aa.yy-385.aa|ARİSTOTALES|DÜNYA|Kişiler|yunan|mö.384 veya mö.385’te, günümüzde Athos tepesi olarak adlandırılan tepenin yakınlarında ufak bir Makedonya kenti olan Stageira’da, Makedonya kralı II.Amyntas’ın (Philippos’un babası) hekimi olan Nikomakhos’un oğlu olarak dünyaya gelir. 17 yaşında Platon’un Atina’daki akademisine (Akademeia) girmesiyle Platon’un en parlak çömezlerinden biri olur. Bir süre Büyük İskender’e hocalık da yapan Aristoteles İskender’in iktidarı ele geçirmesinin ardından Atina’ya geri dönerek kendi okulu Lyceum’u mö.335 yılında kurmuştur. Okulu 860 yıldan fazla bir süre ayakta kalacaksa da İskender’in 323’teki ölümünün ardından Atinalıların kendisine karşı tavır alması karşısında, Atina’yı terk etmek zorunda kalmış ve bir yıl sonra, 322 yılında ölmüştür. Aristo’ya göre de bilgiye ulaşmanın yolu akıldır. Fakat o, bilginin aklımızda doğuştan bulunduğu fikrine karşı çıkar. İnsanlar öncelikli olarak evrende bulunan şeyleri deneyimler ve sonrasında aklın yardımıyla
  375PERSLERİN BABİL İSTİLASI
  Pers orduları mö.375 yılında Babil İmparatorluğu'nu istilâ ederek yönetimi ele geçirdi.
  gg.aa.yy-375.aa|PERSLERİN BABİL İSTİLASI|DÜNYA||iran||Pers orduları mö.375 yılında Babil İmparatorluğu'nu istilâ ederek yönetimi ele geçirdi. |
  335 ...
  323
  İSKENDER
  Büyük İskender (III.Aleksandros) (mö.356-mö.323) Makedonya Kralı oldu.
  gg.aa.yy-335.aa|İSKENDER|DÜNYA|Kişiler|Büyük İskender (III.Aleksandros) (mö.356-mö.323) Makedonya Kralı oldu.|
  332İSKENDER'İN FİLİSTİN'İ ELE GEÇİRMESİ
  Yunanlılar, Büyük İskender'in komutasında, Pers İmparatorluğunu ortadan kaldırdıktan sonra, mö.312 yılında İsrail'i de istilâ etti.

  Putperest olan Yunanlılar II.Tapınak'ı yıkmak istiyordu. Ancak, B.İskender Tapınak'ı yıkmadığı gibi, İsrail'i barışçıl bir şekilde kendi İmparatorluğu'na kabul etti. İsrail'in haklarını korudu ve ibadetlerine karışmadı. Halk, Rumca (Grekçe)'yi öğrendi ve Tevrat, İskenderiye Yahudileri tarafından Grekçe'ye çevrildi.

  Günümüzde ki Tevrat kitaplarının çoğu, Grekçe nüshasının Romalılar'ın dili Lâtince'ye sonra da İngilizce'ye çevrilmesinden kaynaklanmıştır.
  gg.aa.yy-332.aa|İSKENDER'İN FİLİSTİN'İ ELE GEÇİRMESİ|DÜNYA|Din Tarihi|Ortadoğu|yunan||iran||Yunanlılar, Büyük İskender'in komutasında, Pers İmparatorluğunu ortadan kaldırdıktan sonra, mö.312 yılında İsrail'i de istilâ etti. Putperest olan Yunanlılar II.Tapınak'ı yıkmak istiyordu. Ancak, B.İskender Tapınak'ı yıkmadığı gibi, İsrail'i barışçıl bir şekilde kendi İmparatorluğu'na kabul etti. İsrail'in haklarını korudu ve ibadetlerine karışmadı. Halk, Rumca (Grekçe)'yi öğrendi ve Tevrat, İskenderiye Yahudileri tarafından Grekçe'ye çevrildi. Günümüzde ki Tevrat kitaplarının çoğu, Grekçe nüshasının Romalılar'ın dili Lâtince'ye sonra da İngilizce'ye çevrilmesinden kaynaklanmıştır. |
  331PERSLERİN YIKILMASI
  Pers İmparatorluğu, Makedonyalıların saldırısıyla yıkıldı. Makendonya Krallığı tarafından General Selevkos, İran Valisi olarak atandı.

  Makedonyalı Büyük İskender İran’ı fethetmiş ve Helenistik kültür İran’a yayılmıştır. İskender’in ölümünden sonra İran İskender’in generallerinden Seleucus’un kurduğu devletin yönetiminde kalmış, daha sonra yerini Part İmparatorluğuna bırakmıştır. Part imparatorluğu döneminde İran’la Roma İmparatorluğu arasında uzun savaşlar yaşanmıştır.

  mö.330 ile mö.30 yılları arasında süren “HELLENİSTİK DÖNEM” başlamış oldu.

  Ancak, Büyük İskender’in ölümü üzerine, imparatorluk, iktidar kavgasına giren generalleri tarafından paylaşıldı. Anadolu’nun önemli bir kısmı Bergama Krallığı’na bağlandı.
  Son Bergama Kralının vasiyeti üzerine, Anadolu’nun batısı Roma egemenliğine girdi.
  gg.aa.yy-331.aa|PERSLERİN YIKILMASI|DÜNYA||iran||Pers İmparatorluğu, Makedonyalıların saldırısıyla yıkıldı. Makendonya Krallığı tarafından General Selevkos, İran Valisi olarak atandı. Makedonyalı Büyük İskender İran’ı fethetmiş ve Helenistik kültür İran’a yayılmıştır. İskender’in ölümünden sonra İran İskender’in generallerinden Seleucus’un kurduğu devletin yönetiminde kalmış, daha sonra yerini Part İmparatorluğuna bırakmıştır. Part imparatorluğu döneminde İran’la Roma İmparatorluğu arasında uzun savaşlar yaşanmıştır. mö.330 ile mö.30 yılları arasında süren “HELLENİSTİK DÖNEM” başlamış oldu. Ancak, Büyük İskender’in ölümü üzerine, imparatorluk, iktidar kavgasına giren generalleri tarafından paylaşıldı. Anadolu’nun önemli bir kısmı Bergama Krallığı’na bağlandı. Son Bergama Kralının vasiyeti üzerine, Anadolu’nun batısı Roma egemenliğine girdi.|
  330 ...
  30
  HELENİSTİK DÖNEM
  gg.aa.yy-330.aa|HELENİSTİK DÖNEM|DÜNYA|
  327İNDÜS VADİSİ
  İskender, Hindistan yarımadasının kuzeyinde bir bölge olan İndüs Vadisine girdi.

  İndüs Vadisi Uygarlığı ya da Harappa Uygarlığı, İndus vadisinin bel kemiğini oluşturduğu çok geniş bir bölgeye yayılmış, Güney Asya'daki en eski kent uygarlığıdır. mö.3300 yılları dolaylarında bir kent uygarlığı şeklini aldığı kabul edilmektedir.
  gg.aa.yy-327.aa|İNDÜS VADİSİ |DÜNYA|İskender, Hindistan yarımadasının kuzeyinde bir bölge olan İndüs Vadisine girdi. İndüs Vadisi Uygarlığı ya da Harappa Uygarlığı, İndus vadisinin bel kemiğini oluşturduğu çok geniş bir bölgeye yayılmış, Güney Asya'daki en eski kent uygarlığıdır. mö.3300 yılları dolaylarında bir kent uygarlığı şeklini aldığı kabul edilmektedir.|
  281 ...
  62
  PONTUS KRALLIĞI
  Yönetici hanedan açısından, Pontus hanedanı, Mitridat adında bir Pers soylusundan gelmektedir.

  Büyük İskender sonrasındaki Helenistik dönemde, Güney Marmara ve Bergama bölgesinin yöneticisi olan Mitridat'in ölümüyle aynı isimdeki oğlu I. Mitridat Ktistes, babası gibi öldürülmemek için Kuzeydoğu Paflagonya'ya (günümüz Türkiye'sinin Orta Karadeniz Bölgesi) kaçtı. Önceleri Paflagonya ve Kapadokya coğrafyasında, daha sonra Orta ve Doğu Karadeniz havzasında bağımsız kalmayı başarmıştır.

  Yerli halkların yanında, İskender’in fetihleri sonrasında göç eden Yunan, Makedon ve diğer halklar da bu hanedanın hükümdarlığında Pontus milletinin unsurlarını oluşturmuşlardır.
  gg.aa.yy-281.aa|PONTUS KRALLIĞI|DÜNYA|yunan|Yönetici hanedan açısından, Pontus hanedanı, Mitridat adında bir Pers soylusundan gelmektedir. Büyük İskender sonrasındaki Helenistik dönemde, Güney Marmara ve Bergama bölgesinin yöneticisi olan Mitridat'in ölümüyle aynı isimdeki oğlu I. Mitridat Ktistes, babası gibi öldürülmemek için Kuzeydoğu Paflagonya'ya (günümüz Türkiye'sinin Orta Karadeniz Bölgesi) kaçtı. Önceleri Paflagonya ve Kapadokya coğrafyasında, daha sonra Orta ve Doğu Karadeniz havzasında bağımsız kalmayı başarmıştır. Yerli halkların yanında, İskender’in fetihleri sonrasında göç eden Yunan, Makedon ve diğer halklar da bu hanedanın hükümdarlığında Pontus milletinin unsurlarını oluşturmuşlardır.|
  247 ...
  224
  İRAN'DA PARTH DEVLETİ DÖNEMİ
  Helen ve İran kökenli halk ve imparatorlukları.
  gg.aa.yy-247.aa|İRAN'DA PARTH DEVLETİ DÖNEMİ|DÜNYA||iran||Helen ve İran kökenli halk ve imparatorlukları.|
  221ÇİN'DE HANEDAN DEĞİŞTİ
  Qin Shi Huanngdi, hanedanları tek çatı altında topladı ve imparatorluğunu ilan etti.
  gg.aa.yy-221.aa|ÇİN'DE HANEDAN DEĞİŞTİ|DÜNYA|çin|Qin Shi Huanngdi, hanedanları tek çatı altında topladı ve imparatorluğunu ilan etti.|
  220SASANİLER
  İran'da Sasani İmparatorluğu kuruldu. Bu dönemde de Roma imparatorluğu ile savaşlar devam etti.
  gg.aa.yy-220.aa|SASANİLER|DÜNYA||iran||İran'da Sasani İmparatorluğu kuruldu. Bu dönemde de Roma imparatorluğu ile savaşlar devam etti.|
  220BAİDENG MUHAREBESİ / SAVAŞ
  Hunlarla Çinliler arasındaki en ünlü çarpışmalarından biridir.

  Araziyi iyi kullanan ve kaçar gibi yaparak(Turan Taktiği) beklenmedik şekilde saldıran Mete’nin ordusu Çinlileri bozguna uğrattı.

  Çin İmparatoru ve kalan askerleri bir kaleye sığındılar. İmparator’un barış teklifini Mete kabul etti. Mete Han, Çin’e korku salmış ve kendisine vergiye bağlamış oldu.
  gg.aa.yy-220.aa|BAİDENG MUHAREBESİ|SAVAŞ|DÜNYA|çin|Hunlarla Çinliler arasındaki en ünlü çarpışmalarından biridir. Araziyi iyi kullanan ve kaçar gibi yaparak(Turan Taktiği) beklenmedik şekilde saldıran Mete’nin ordusu Çinlileri bozguna uğrattı. Çin İmparatoru ve kalan askerleri bir kaleye sığındılar. İmparator’un barış teklifini Mete kabul etti. Mete Han, Çin’e korku salmış ve kendisine vergiye bağlamış oldu.|
  218KARTACA'NIN ROMA AKINLARIRoma Dönemi
  Kartaca Kralı Hannibal, Galya (Fransa) üzerinden şimdiki İtalya içlerine kadar ulaşan Roma akınlarını gerçekleştirdi.
  gg.aa.yy-218.aa|KARTACA'NIN ROMA AKINLARI|Roma Dönemi|DÜNYA|fransa|Kartaca Kralı Hannibal, Galya (Fransa) üzerinden şimdiki İtalya içlerine kadar ulaşan Roma akınlarını gerçekleştirdi.|
  214ÇİN SEDDİHunlar
  Hun devletinin saldırılarına engel olabilmek için ÇİN SEDDİ inşa edildi.
  gg.aa.yy-214.aa|ÇİN SEDDİ|Hunlar|DÜNYA|çin|Hun devletinin saldırılarına engel olabilmek için ÇİN SEDDİ inşa edildi.|
  206ÇİN'DE TEMEL FELSEFE
  Konfüçyüsçülük, devletin temel felsefesi haline gelmiş ve altın çağ yaşanmıştır.
  gg.aa.yy-206.aa|ÇİN'DE TEMEL FELSEFE|DÜNYA|çin|Konfüçyüsçülük, devletin temel felsefesi haline gelmiş ve altın çağ yaşanmıştır.|
  200ARCHIMEDES YASALARI / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  Archimedes, kaldıraç yasalarını ortaya koydu.
  gg.aa.yy-200.aa|ARCHIMEDES YASALARI|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Archimedes, kaldıraç yasalarını ortaya koydu.|
  163MAKABİ İSYANI
  Büyük İskender’in ölümü ile imparatorluk parçalandı, Filistin ve Mısır, General Batlamyus’un hâkimiyetine girdi.

  Bu dönemde Seleucid (Silifke) Krallığı oluştu. Helenleşen Yahudilerle dindar Yahudiler arasındaki ilişkilerin bozulması, Seleucid Kralı IV. Antiochus Epiphanes’in (Şabat, sünnet gibi) belirli Yahudi dini törenlerini ve geleneklerini yasaklamasına yol açtı.

  Bunun sonucu olarak Ortodoks (dindar) Yahudiler, (Makabi olarak da bilinen) Haşmonay Ailesi'nin liderliğinde başkaldırdılar. Bu isyan daha sonra Haşmonay Hanedanı olarak bilinen, mö.165’ten mö.63’e kadar süren bağımsız bir Yahudi krallığının oluşmasına yol açtı.

  Haşmonay Hanedanı zamanla Salome Alexandra, II.Hyrcanus ve II.Aristobulus’un oğulları arasında çıkan iç savaş sonucunda parçalandı. Kral yerine teokratik bir ruhban sınıfı tarafından yönetilmeyi tercih eden halk, bu konuda Romalı yetkililerden yardım istedi. Böylelikle Pompey’in liderliğinde Romalılar, yöreyi fethedip yönetimi ele geçirdiler.

  Bu dönemde Yahudilere Mısır’da yeni kurulan İskenderiye şehrine göç için teşvikte bulunulmuştur. Helenistik dönem ile Suriye, Anadolu, Bâbil ve özellikle İskenderiye’de Yahudiliğin önemli merkezleri ortaya çıkmıştır.

  Bu dönem süresince Yahudiler Yunan hâkimiyeti altında Yunanlaştırma politikasının baskısı altında kalmışlardır. Makedonya Krallığı’nın Filistin’de Helenizm’i yerleştirmek istemesi neticesinde, kutsal tapınağa putperestliğin sembolü Zeus heykeli konuldu. Yunan ordusu mö.163’te Makabi ailesinin önderliğinde başlatılan isyanı bastırarak Kudüs’ü tekrar ele geçirmiştir.
  gg.aa.yy-163.aa|MAKABİ İSYANI|DÜNYA|Din Tarihi|yunan|Büyük İskender’in ölümü ile imparatorluk parçalandı, Filistin ve Mısır, General Batlamyus’un hâkimiyetine girdi. Bu dönemde Seleucid (Silifke) Krallığı oluştu. Helenleşen Yahudilerle dindar Yahudiler arasındaki ilişkilerin bozulması, Seleucid Kralı IV. Antiochus Epiphanes’in (Şabat, sünnet gibi) belirli Yahudi dini törenlerini ve geleneklerini yasaklamasına yol açtı. Bunun sonucu olarak Ortodoks (dindar) Yahudiler, (Makabi olarak da bilinen) Haşmonay Ailesi'nin liderliğinde başkaldırdılar. Bu isyan daha sonra Haşmonay Hanedanı olarak bilinen, mö.165’ten mö.63’e kadar süren bağımsız bir Yahudi krallığının oluşmasına yol açtı. Haşmonay Hanedanı zamanla Salome Alexandra, II.Hyrcanus ve II.Aristobulus’un oğulları arasında çıkan iç savaş sonucunda parçalandı. Kral yerine teokratik bir ruhban sınıfı tarafından yönetilmeyi tercih eden halk, bu konuda Romalı yetkililerden yardım istedi. Böylelikle Pompey’in liderliğinde Romalılar, yör
  146ROMA'NIN BALKAN AKINIRoma Dönemi
  Romalılar, Makedonya ve Yunanistan'ı fethetti.
  gg.aa.yy-146.aa|ROMA'NIN BALKAN AKINI|Roma Dönemi|DÜNYA|Balkanlar|yunan|Romalılar, Makedonya ve Yunanistan'ı fethetti. |
  140İRAN'DA ARSAK HANEDANI
  Arsak Hanedanlığı kuruldu ve İran’ın yönetimini ele geçirdi.
  gg.aa.yy-140.aa|İRAN'DA ARSAK HANEDANI|DÜNYA||iran||Arsak Hanedanlığı kuruldu ve İran’ın yönetimini ele geçirdi.|
  100TALMUD
  Yahudiler -100, +200 yılları arasında Talmud/Mişnanın yazımına başladı.
  gg.aa.yy-100.aa|TALMUD|DÜNYA|Din Tarihi|Yahudiler -100, +200 yılları arasında Talmud/Mişnanın yazımına başladı. |
  100Hz. ZEKERİYA
  Hz. Zekeriya, Yahudiler tarafından şehit edildi.
  gg.aa.yy-100.aa|Hz. ZEKERİYA|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hz. Zekeriya, Yahudiler tarafından şehit edildi. |
  67 ...
  73
  ROMA'NIN ORTADOĞU AKINIRoma Dönemi
  Romalılar, Filistin'i ve Kudüs'ü fethetti. Yahudi-Roma Savaşları yaşandı. Roma tarafından ikinci mabed yıkıldı. Sefarad, Aşkenaz, Mizrahi sürgünleri yapıldı.
  gg.aa.yy-67.aa|ROMA'NIN ORTADOĞU AKINI|Roma Dönemi|DÜNYA|Din Tarihi|Romalılar, Filistin'i ve Kudüs'ü fethetti. Yahudi-Roma Savaşları yaşandı. Roma tarafından ikinci mabed yıkıldı. Sefarad, Aşkenaz, Mizrahi sürgünleri yapıldı. |
  55ROMA'NIN BRİTANYA AKINIRoma Dönemi
  Roma İmparatorluğu, İngiltere’ye sefer düzenlemiş ancak başarılı olamamıştır.
  gg.aa.yy-55.aa|ROMA'NIN BRİTANYA AKINI|Roma Dönemi|DÜNYA|ingiltere|Roma İmparatorluğu, İngiltere’ye sefer düzenlemiş ancak başarılı olamamıştır.|
  54ROMA'NIN BRİTANYA'YI İSTİLASIRoma Dönemi
  Julius Sezar yönetimindeki Roma Ordusu İngiltere'ye tekrar saldırmış ve Albans şehrini ele geçirmiştir.
  gg.aa.yy-54.aa|ROMA'NIN BRİTANYA'YI İSTİLASI|Roma Dönemi|DÜNYA|ingiltere|Julius Sezar yönetimindeki Roma Ordusu İngiltere'ye tekrar saldırmış ve Albans şehrini ele geçirmiştir.|
  50Hz. YAHYA
  Hz. Yahya b. Zekeriya, Yahudiler tarafından şehit edildi.
  gg.aa.yy-50.aa|Hz. YAHYA|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hz. Yahya b. Zekeriya, Yahudiler tarafından şehit edildi. |
  46JULYEN TAKVİMİRoma Dönemi
  Julius Sezar, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’in tavsiyesi ile, Julyen Takvimini uygulamaya koydu.
  gg.aa.yy-46.aa|JULYEN TAKVİMİ|Roma Dönemi|DÜNYA|Mısır|Julius Sezar, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’in tavsiyesi ile, Julyen Takvimini uygulamaya koydu.|
  30ROMA'NIN MISIR'I İSTİLASIRoma Dönemi
  Romalılar, Mısır'ı ele geçirdi.
  gg.aa.yy-30.aa|ROMA'NIN MISIR'I İSTİLASI|Roma Dönemi|DÜNYA|Ortadoğu|Mısır|Romalılar, Mısır'ı ele geçirdi. |
  27ROMA'DA CUMHURİYETİN SONURoma Dönemi
  Roma Cumhuriyeti, Augustus ismini kullanan komutan Octavianus'un kendisini İmparator ilan etmesi ile sona erdi.

  476 yılına kadar sürecek olan ve mutlak hükümdarlık ile yönetilen Roma Devleti dönemi başladı.
  gg.aa.yy-27.aa|ROMA'DA CUMHURİYETİN SONU|Roma Dönemi|DÜNYA|Roma Cumhuriyeti, Augustus ismini kullanan komutan Octavianus'un kendisini İmparator ilan etmesi ile sona erdi. 476 yılına kadar sürecek olan ve mutlak hükümdarlık ile yönetilen Roma Devleti dönemi başladı.|
  10ŞİNTOİZM
  Japonya'da "Şintoizm" resmi din olarak ilan edildi.
  gg.aa.yy-10.aa|ŞİNTOİZM|DÜNYA|Din Tarihi||japonya||Japonya'da "Şintoizm" resmi din olarak ilan edildi.|
  7 ...
  14 NİSAN 33
  Hz.İSA
  gg.aa.yy-7.aa|Hz.İSA|DÜNYA|Rasul/Nebi|Din Tarihi|İslam Tarihi|
  gg.aa.yy0.aa||DÜNYA|
  45ROMA'NIN BİRİTANYA İSTİLASIRoma Dönemi
  İngiltere, Roma İmparatorluğunun bir eyaleti haline geldi.
  gg.aa.yy45.aa|ROMA'NIN BİRİTANYA İSTİLASI|Roma Dönemi|DÜNYA|ingiltere|İngiltere, Roma İmparatorluğunun bir eyaleti haline geldi.|
  49KUDÜS HAVARİLER KONSİLİ
  gg.aa.yy49.aa|KUDÜS HAVARİLER KONSİLİ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Ortadoğu|
  70II.MABED YIKILDI
  Yahudiler üzerinde Yunan hâkimiyetinden sonra Romalıların hâkimiyeti kuruldu.

  mö.64-MS.324 yılları arasında Filistin Romalıların elindeydi. Roma İmparatorluğu Suriye üzerine yürüyerek Yahudileri hâkimiyeti altına almıştır.

  Roma egemenliği döneminde başlangıçta Yahudilere iyi davranılmış, hatta hoşgörülü kanunlarla korunarak sınırlı bir yetki verilmiş, Yahudi halkının cemaat işlerinin tanzimi, Kudüs’te oturan büyük rahiplere bırakılmıştı. Ancak zamanla Roma idaresinde Yahudilere uygulanan vergilerin ağırlığı, feodal yöneticilerin zulmü ve dini gerekçeler yeni isyanları beraberinde getirmiş, Yahudiler arasında bağımsız bir Yahudi devleti kurma girişimleri yoğunlaşmıştır.

  Bu amacı benimseyen Yahudiler Tevrat’a mutlak bağlılığı gerekli görüyorlar, Yahve(Tanrı) her şeyin efendisi olduğuna göre dünyanın bir gün Yahudilerin hükmü altına gireceğini, inançlarına bağlı kalırlarsa zafer elde edeceklerine inanıyorlardı.

  Bütün bu gerekçeler ile Yahudiler, MS.66-73 tarihleri arasında tekrar ayaklandılar. Bu ayaklanma nedeniyle Roma orduları Kudüs’e yönelerek Bâbil sürgünü dönüşünde inşa edilmiş olan ikinci tapınağı yıkmışlardır. Bu olaydan sonra Yahudiler bölgeden göç etmeye zorlanmışlar, başta Mısır olmak üzere Romalıların hâkimiyeti altındaki farklı ülkelere sürülmüşlerdir.

  Yahudiler, Romalılara karşı verdikleri mücadelede Tanrı’nın, Mabed’in Romalılarca yıkılmasına izin vermeyeceğine inanmışlardı. Ancak bu inançları, mabedin yıkılmasıyla boşa çıktı. Bu tarihten günümüze kadar da Süleyman Mabedi tekrar inşa edilmedi.
  gg.aa.yy70.aa|II.MABED YIKILDI|DÜNYA|Din Tarihi|yunan|Yahudiler üzerinde Yunan hâkimiyetinden sonra Romalıların hâkimiyeti kuruldu. mö.64-MS.324 yılları arasında Filistin Romalıların elindeydi. Roma İmparatorluğu Suriye üzerine yürüyerek Yahudileri hâkimiyeti altına almıştır. Roma egemenliği döneminde başlangıçta Yahudilere iyi davranılmış, hatta hoşgörülü kanunlarla korunarak sınırlı bir yetki verilmiş, Yahudi halkının cemaat işlerinin tanzimi, Kudüs’te oturan büyük rahiplere bırakılmıştı. Ancak zamanla Roma idaresinde Yahudilere uygulanan vergilerin ağırlığı, feodal yöneticilerin zulmü ve dini gerekçeler yeni isyanları beraberinde getirmiş, Yahudiler arasında bağımsız bir Yahudi devleti kurma girişimleri yoğunlaşmıştır. Bu amacı benimseyen Yahudiler Tevrat’a mutlak bağlılığı gerekli görüyorlar, Yahve(Tanrı) her şeyin efendisi olduğuna göre dünyanın bir gün Yahudilerin hükmü altına gireceğini, inançlarına bağlı kalırlarsa zafer elde edeceklerine inanıyorlardı. Bütün bu gerekç
  105KAĞIT / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  İlk kağıdın icadı (Çin / T’sai Lun)
  gg.aa.yy105.aa|KAĞIT|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|çin|İlk kağıdın icadı (Çin / T’sai Lun)|
  120BRİTANYA SINIRLARINA DUVARRoma Dönemi
  İmparator Hadrian tarafından, Kuzey İngiltere’ye duvar inşa edilerek sınırların belli edilmesi emri verildi.
  gg.aa.yy120.aa|BRİTANYA SINIRLARINA DUVAR|Roma Dönemi|DÜNYA|ingiltere|İmparator Hadrian tarafından, Kuzey İngiltere’ye duvar inşa edilerek sınırların belli edilmesi emri verildi.|
  132İKİNCİ SÜRGÜN / ÖZERKLİK/BAĞIMSIZLIK
  Romalılara karşı ikinci Yahudi isyanı MS.132-135’te Mesih olduğunu iddia eden Simon Bar Cocheba liderliğinde gerçekleşmiştir.

  Cocheba Yahudi Krallığı’nın bağımsızlığını ilan etmiş, Kudüs ve Yahuda yeniden ele geçirilmiştir. Ancak kısa süre sonra Romalıların üstünlüğü karşısında direnemeyen Yahudiler sürgün edilmiş, Kudüs yeniden tahrip edilmiştir.

  Yahuda ve Samariya adları kaldırılarak bu bölge Filistin adını almıştır. Romalılar tarafından Suriye’ye bağlanan Filistin’e dönmeleri yasaklanan Yahudiler kitleler halinde buradan dünyanın dört bir yanına göç etmişlerdir.

  Böylelikle Yahudi tarihinde “İkinci Sürgün Hayatı” başlamıştır.
  gg.aa.yy132.aa|İKİNCİ SÜRGÜN|ÖZERKLİK/BAĞIMSIZLIK|DÜNYA|Din Tarihi|Romalılara karşı ikinci Yahudi isyanı MS.132-135’te Mesih olduğunu iddia eden Simon Bar Cocheba liderliğinde gerçekleşmiştir. Cocheba Yahudi Krallığı’nın bağımsızlığını ilan etmiş, Kudüs ve Yahuda yeniden ele geçirilmiştir. Ancak kısa süre sonra Romalıların üstünlüğü karşısında direnemeyen Yahudiler sürgün edilmiş, Kudüs yeniden tahrip edilmiştir. Yahuda ve Samariya adları kaldırılarak bu bölge Filistin adını almıştır. Romalılar tarafından Suriye’ye bağlanan Filistin’e dönmeleri yasaklanan Yahudiler kitleler halinde buradan dünyanın dört bir yanına göç etmişlerdir. Böylelikle Yahudi tarihinde “İkinci Sürgün Hayatı” başlamıştır. |
  192ROMA BARIŞININ SONURoma Dönemi
  96-192 yılları arası "Beş İyi İmparator" (Antoninler) dönemi olarak bilinir.

  Bu dönemde imparatorluk makamı barışçıl bir şekilde el değiştirmiştir. 180 yılında "Beş İyi İmparator" dönemi son erdi. Pax Romana (Roma barışı) sona ermiştir.

  192 yılından itibaren Roma'nın çöküş dönemi başlar.
  gg.aa.yy192.aa|ROMA BARIŞININ SONU|Roma Dönemi|DÜNYA|96-192 yılları arası "Beş İyi İmparator" (Antoninler) dönemi olarak bilinir. Bu dönemde imparatorluk makamı barışçıl bir şekilde el değiştirmiştir. 180 yılında "Beş İyi İmparator" dönemi son erdi. Pax Romana (Roma barışı) sona ermiştir. 192 yılından itibaren Roma'nın çöküş dönemi başlar.|
  194ROMA'NIN İSTANBUL SALDIRISIRoma Dönemi
  MS.194 yılında Roma İmparatorluğu ve Pescennius Niger arasında bir savaş yaşanır ve Roma ordusu galip taraf olur. Yenilen kral, Byzantion’a sığınır.

  Roma İmparatoru olan Septimus Severus bu olayın üzerine şehri kuşatır ve iki yılın sonunda şehri ele geçirir. Şehir yakılıp yağmalanır. Bu olaylar sırasında yerleşim yerinin surları da çok büyük hasar görmüştür.

  Roma İmparatorluğu, yerle yeksan ettiği surları yeniden ayağa kaldırırken kendi mimari kültürüne göre baştan inşa eder. Yeniden inşa edilirken ileri alınan kara surları Çemberlitaş’ın yakınından geçer ve bugünkü Sokullu Mehmet Paşa camiinin olduğu yerin Doğu kısmına kadar gelir.
  gg.aa.yy194.aa|ROMA'NIN İSTANBUL SALDIRISI|Roma Dönemi|DÜNYA|İstanbul|MS.194 yılında Roma İmparatorluğu ve Pescennius Niger arasında bir savaş yaşanır ve Roma ordusu galip taraf olur. Yenilen kral, Byzantion’a sığınır. Roma İmparatoru olan Septimus Severus bu olayın üzerine şehri kuşatır ve iki yılın sonunda şehri ele geçirir. Şehir yakılıp yağmalanır. Bu olaylar sırasında yerleşim yerinin surları da çok büyük hasar görmüştür. Roma İmparatorluğu, yerle yeksan ettiği surları yeniden ayağa kaldırırken kendi mimari kültürüne göre baştan inşa eder. Yeniden inşa edilirken ileri alınan kara surları Çemberlitaş’ın yakınından geçer ve bugünkü Sokullu Mehmet Paşa camiinin olduğu yerin Doğu kısmına kadar gelir.|
  211BİRİTANYA İKİYE BÖLÜNDÜ
  İç karışıklıklar nedeniyle İngiltere ikiye bölündü.
  gg.aa.yy211.aa|BİRİTANYA İKİYE BÖLÜNDÜ|DÜNYA|ingiltere|İç karışıklıklar nedeniyle İngiltere ikiye bölündü. |
  220ÇİN İKİYE BÖLÜNDÜ
  Çin iç karışıklıklar nedeniyle ikiye bölündü.
  gg.aa.yy220.aa|ÇİN İKİYE BÖLÜNDÜ|DÜNYA|çin|Çin iç karışıklıklar nedeniyle ikiye bölündü. |
  224 ...
  651
  SASANİLER
  Dördüncü büyük İran Hanedanı ve ikinci Pers İmparatorluğu'nun adıdır. (224 - 651)
  gg.aa.yy224.aa|SASANİLER|DÜNYA||iran||Dördüncü büyük İran Hanedanı ve ikinci Pers İmparatorluğu'nun adıdır. (224 - 651)|
  269İSTANBUL'UN YAĞMALANMASI
  İstanbul, Gotlar tarafından işgal edildi.
  gg.aa.yy269.aa|İSTANBUL'UN YAĞMALANMASI|DÜNYA|İstanbul|İstanbul, Gotlar tarafından işgal edildi. |
  290Roma Dönemi
  Roma İmparatorluğuna karşı ayaklanan Carausius, İngiltere’nin kontrolünü ele geçirmiştir.
  gg.aa.yy290.aa||Roma Dönemi|DÜNYA|ingiltere|Roma İmparatorluğuna karşı ayaklanan Carausius, İngiltere’nin kontrolünü ele geçirmiştir.|
  296Roma Dönemi
  Roma İmparatorluğu, İngiltere’yi tekrar ele geçirmiştir.
  gg.aa.yy296.aa||Roma Dönemi|DÜNYA|ingiltere|Roma İmparatorluğu, İngiltere’yi tekrar ele geçirmiştir.|
  300KUDÜS TALMUDU
  gg.aa.yy300.aa|KUDÜS TALMUDU|DÜNYA|Din Tarihi|
  301ERMENİ CEMAATİ
  Hıristiyan Azizi Grigor'un kurduğu Gregoryen Mezhebi, Apostolik Kilisesi adını alan, Ermeni dini haline geldi.

  Ermeni Kilisesi, tarih içinde hem Vatikan ve hem de Bizans Ortodoks Kilisesi ile sürtüşmüş, hiçbir zaman bu merkezlere bağlanmamıştır.

  Ermeni bir ırk değildir. Bugün Ermenistan olarak anılan yerde yaşayanlara verilen isimdir.

  Ermeni halkı, 20yy'a kadar tarihte hiç bir dönemde bağımsız etkin bir devlet kuramadı. Sürekli olarak bulundukları coğrafyada etkisiz krallıklar içinde, güçlü ve hakim olan devletlere sığındılar.

  Osmanlı Devleti döneminde de günün şartlarına göre, kah Ruslarla, kah İranla, kah Türklerle iyi geçindiler. Osmanlının yükseliş döneminde ve duraklama döneminin ilk yıllarında Türklere olan yakınlıkları değişmediği için bu dönemlerde Millet-i Sadıka olarak anıldılar.
  gg.aa.yy301.aa|ERMENİ CEMAATİ|DÜNYA|Ermeniler|Din Tarihi|Hıristiyan Azizi Grigor'un kurduğu Gregoryen Mezhebi, Apostolik Kilisesi adını alan, Ermeni dini haline geldi. Ermeni Kilisesi, tarih içinde hem Vatikan ve hem de Bizans Ortodoks Kilisesi ile sürtüşmüş, hiçbir zaman bu merkezlere bağlanmamıştır. Ermeni bir ırk değildir. Bugün Ermenistan olarak anılan yerde yaşayanlara verilen isimdir. Ermeni halkı, 20yy'a kadar tarihte hiç bir dönemde bağımsız etkin bir devlet kuramadı. Sürekli olarak bulundukları coğrafyada etkisiz krallıklar içinde, güçlü ve hakim olan devletlere sığındılar. Osmanlı Devleti döneminde de günün şartlarına göre, kah Ruslarla, kah İranla, kah Türklerle iyi geçindiler. Osmanlının yükseliş döneminde ve duraklama döneminin ilk yıllarında Türklere olan yakınlıkları değişmediği için bu dönemlerde Millet-i Sadıka olarak anıldılar. |
  313MİLANO FERMANI
  Konstantin, Milano Fermanı’nı imzaladı. Milano Fermanı’yla birlikte Hıristiyanlık yasak bir kült olmaktan çıktı ve bunlara dini özgürlük verildi.
  gg.aa.yy313.aa|MİLANO FERMANI|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Konstantin, Milano Fermanı’nı imzaladı. Milano Fermanı’yla birlikte Hıristiyanlık yasak bir kült olmaktan çıktı ve bunlara dini özgürlük verildi.|
  313İSTANBUL'UN YAĞMALANMASI
  İstanbul, Nikomedyalılar tarafından işgal edildi.
  gg.aa.yy313.aa|İSTANBUL'UN YAĞMALANMASI|DÜNYA|İstanbul|İstanbul, Nikomedyalılar tarafından işgal edildi. |
  18 EYLÜL 324ÜSKÜDAR SAVAŞIRoma Dönemi / SAVAŞ
  Hrisopolis Muharebesi, Hrisopolis (bugünkü Üsküdar)'in Kalkedon (bugünkü Kadıköy) yakınlarında, iki Roma imparatoru I. Konstantin ve Licinius arasında 18 Eylül 324'te çıkmıştır.
  gg18.aa9.yy324.aaEYLÜL|ÜSKÜDAR SAVAŞI|Roma Dönemi|SAVAŞ|DÜNYA|İstanbul|Hrisopolis Muharebesi, Hrisopolis (bugünkü Üsküdar)'in Kalkedon (bugünkü Kadıköy) yakınlarında, iki Roma imparatoru I. Konstantin ve Licinius arasında 18 Eylül 324'te çıkmıştır.|
  325KUDÜS'TE KİLİSELER
  Kudüs’te Kiliseler inşa edilmeye başlandı.
  gg.aa.yy325.aa|KUDÜS'TE KİLİSELER|DÜNYA|Din Tarihi|Kudüs’te Kiliseler inşa edilmeye başlandı.|
  325İZNİK KONSİLİ
  gg.aa.yy325.aa|İZNİK KONSİLİ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|
  11 MAYIS 330İSTANBUL ROMA BAŞKENTİ OLDURoma Dönemi
  Roma İmparatoru Constantine, 324 yılında, Roma Devletinin başkentini daha güvenli olan Byzantium'a taşımaya karar verir. 330 yılında şehir, yedi tepe üzerinde yenilenmiş olarak Konstantin adıyla başkent olarak açılır.

  Ordu, senato, hazine vb tüm önemli kurumlar buraya taşınır. Bu tarihte şehrin imarı henüz tamamlanmamıştır. Tıpkı antik Roma gibi 7 tepeli olması ve şehrin siluetinin kartala (Roma’nın simgesi) benzemesi de bu tercihte mistik bir rol oynamıştır.
  gg11.aa5.yy330.aaMAYIS|İSTANBUL ROMA BAŞKENTİ OLDU|Roma Dönemi|DÜNYA|İstanbul|Önemli Gün ve Dönemler|Roma İmparatoru Constantine, 324 yılında, Roma Devletinin başkentini daha güvenli olan Byzantium'a taşımaya karar verir. 330 yılında şehir, yedi tepe üzerinde yenilenmiş olarak Konstantin adıyla başkent olarak açılır. Ordu, senato, hazine vb tüm önemli kurumlar buraya taşınır. Bu tarihte şehrin imarı henüz tamamlanmamıştır. Tıpkı antik Roma gibi 7 tepeli olması ve şehrin siluetinin kartala (Roma’nın simgesi) benzemesi de bu tercihte mistik bir rol oynamıştır.|
  360SAKSONLAR'IN BRİTANYA AKINI
  Almanya’daki Saksonlar, kavimler göçü nedeniyle İngiltere’ye göç etmeye başlamıştır.
  gg.aa.yy360.aa|SAKSONLAR'IN BRİTANYA AKINI|DÜNYA|ingiltere|Almanya’daki Saksonlar, kavimler göçü nedeniyle İngiltere’ye göç etmeye başlamıştır.|
  360AYASOFYA'NIN 1nci İNŞAASI
  İstanbul'un başkent olarak yeniden inşaası sırasında 330 yılında yapımına başlanmış ve Büyük Konstantin'in oğlun Konstantinius tarafından 360 senesinde Megale Ekklesia (Büyük Kilise) adıyla açılmıştır.

  Üstü ahşap çatı ile örtülü, uzunluğuna gelişen (bazilikal) planlı birinci yapı, İmparator Arkadios’un (395–408) karısı İmparatoriçe Eudoksia ile İstanbul Patriği İoannes Chrysostomos arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle, patriğin sürgüne gönderilmesi üzerine 20 Haziran 404 tarihinde çıkan halk ayaklanması sonucunda yakılıp yıkılmıştır.
  (Bugün patriğin mozaik tasviri, Ayasofya’nın kuzey tymphanon duvarında görülebilmektedir.)

  Günümüzde ilk kiliseye ait herhangi bir kalıntı bulunmamakla birlikte, müze deposunda bulunan Megale Ekklesia damgalı tuğlaların bu yapıya ait olduğu düşünülmektedir.
  gg.aa.yy360.aa|AYASOFYA'NIN 1nci İNŞAASI|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|İstanbul'un başkent olarak yeniden inşaası sırasında 330 yılında yapımına başlanmış ve Büyük Konstantin'in oğlun Konstantinius tarafından 360 senesinde Megale Ekklesia (Büyük Kilise) adıyla açılmıştır. Üstü ahşap çatı ile örtülü, uzunluğuna gelişen (bazilikal) planlı birinci yapı, İmparator Arkadios’un (395–408) karısı İmparatoriçe Eudoksia ile İstanbul Patriği İoannes Chrysostomos arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle, patriğin sürgüne gönderilmesi üzerine 20 Haziran 404 tarihinde çıkan halk ayaklanması sonucunda yakılıp yıkılmıştır. (Bugün patriğin mozaik tasviri, Ayasofya’nın kuzey tymphanon duvarında görülebilmektedir.) Günümüzde ilk kiliseye ait herhangi bir kalıntı bulunmamakla birlikte, müze deposunda bulunan Megale Ekklesia damgalı tuğlaların bu yapıya ait olduğu düşünülmektedir. |
  AYASOFYA | DuruVizyon.com
  381İSTANBUL KONSİLİ
  381’de İmparator I.Theodosius’un topladığı ve hiçbir Romalı temsilcinin çağrılmadığı İstanbul Konsili’nde Roma’dan sonra ikinci yetkili merciin İstanbul olduğu ilan edildi.

  İstanbul Konsili’nin disiplin ve hiyerarşi konularındaki kararları Katolikler’ce asla teyit edilmemiştir. Konsilin üçüncü kanonunda yer alan, “Yeni Roma olarak İstanbul piskoposluğu Roma’dan sonra gelmektedir” maddesi Romalı yetkililerce şiddetle eleştirilmiştir. Bu konsilden itibaren Trakya metropolitleri üzerinde egemen olan Heraklia piskoposluğu önemini iyice kaybederek yerini İstanbul’a bırakmıştır.
  gg.aa.yy381.aa|İSTANBUL KONSİLİ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|381’de İmparator I.Theodosius’un topladığı ve hiçbir Romalı temsilcinin çağrılmadığı İstanbul Konsili’nde Roma’dan sonra ikinci yetkili merciin İstanbul olduğu ilan edildi. İstanbul Konsili’nin disiplin ve hiyerarşi konularındaki kararları Katolikler’ce asla teyit edilmemiştir. Konsilin üçüncü kanonunda yer alan, “Yeni Roma olarak İstanbul piskoposluğu Roma’dan sonra gelmektedir” maddesi Romalı yetkililerce şiddetle eleştirilmiştir. Bu konsilden itibaren Trakya metropolitleri üzerinde egemen olan Heraklia piskoposluğu önemini iyice kaybederek yerini İstanbul’a bırakmıştır. |
  395ROMA İMPARATORLUĞUNUN BÖLÜNMESİRoma Dönemi
  İmparator Theodosius, ölümünden önce devleti iki oğlu arasında paylaştırdı ve Roma Devleti ikiye ayrıldı.
  Batı Roma Devletinin başkenti Roma, İmparatoru Honorius oldu.
  Doğu Roma Devletinin başkenti Konstantinopol yani İstanbul ve İmparatoru Arcadius oldu.
  gg.aa.yy395.aa|ROMA İMPARATORLUĞUNUN BÖLÜNMESİ|Roma Dönemi|DÜNYA|İstanbul|İmparator Theodosius, ölümünden önce devleti iki oğlu arasında paylaştırdı ve Roma Devleti ikiye ayrıldı. Batı Roma Devletinin başkenti Roma, İmparatoru Honorius oldu. Doğu Roma Devletinin başkenti Konstantinopol yani İstanbul ve İmparatoru Arcadius oldu.|
  410VİZİGOTLARIN ROMAYI YAĞMALAMASIRoma Dönemi
  Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar, Roma kentini yağmaladılar ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurdular.
  gg.aa.yy410.aa|VİZİGOTLARIN ROMAYI YAĞMALAMASI|Roma Dönemi|DÜNYA|Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar, Roma kentini yağmaladılar ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurdular.|
  410ROMA BRİTANYA'DAN ÇEKİLDİRoma Dönemi
  Roma askerleri, İngiltere’den tamamen çekilmiştir.
  gg.aa.yy410.aa|ROMA BRİTANYA'DAN ÇEKİLDİ|Roma Dönemi|DÜNYA|ingiltere|Roma askerleri, İngiltere’den tamamen çekilmiştir.|
  10 EKİM 415AYASOFYA'NIN 2nci İNŞAASI
  İkinci Kilise, İmparator II. Theodosios (408-450) tarafından 415 yılında yeniden inşa ettirilmiştir. Bu yapının, beş nefli, ahşap çatı ile örtülü ve anıtsal bir girişe sahip bazilikal planda olduğu bilinmektedir. Kilise, İmparator Justinianos’un (527–565) 5. saltanat yılında, aristokrat kesimi temsil eden maviler ile esnaf ve tüccar kesimi temsil eden yeşillerin İmparatorluğa karşı birleşmesi sonucunda çıkan ve tarihte “Nika İsyanı” olarak geçen, büyük halk ayaklanması sırasında 13 Ocak 532 yılında yıkılmıştır. 1935 yılında İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün A. M. Scheinder başkanlığında yapılan kazılarda, bugünkü zeminin yaklaşık 2.00 m altında görülebilen II. yapının Propylon’una (anıtsal giriş kapısı) ait basamaklar, sütun kaideleri ve On İki Havari’yi temsil eden kuzu kabartmaları ile süslü friz parçaları bulunmuştur. Ayrıca anıtsal girişe ait diğer mimari parçalar ise batı kısımdaki bahçede görülebilmektedir.
  gg10.aa10.yy415.aaEKİM|AYASOFYA'NIN 2nci İNŞAASI|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|İkinci Kilise, İmparator II. Theodosios (408-450) tarafından 415 yılında yeniden inşa ettirilmiştir. Bu yapının, beş nefli, ahşap çatı ile örtülü ve anıtsal bir girişe sahip bazilikal planda olduğu bilinmektedir. Kilise, İmparator Justinianos’un (527–565) 5. saltanat yılında, aristokrat kesimi temsil eden maviler ile esnaf ve tüccar kesimi temsil eden yeşillerin İmparatorluğa karşı birleşmesi sonucunda çıkan ve tarihte “Nika İsyanı” olarak geçen, büyük halk ayaklanması sırasında 13 Ocak 532 yılında yıkılmıştır. 1935 yılında İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün A. M. Scheinder başkanlığında yapılan kazılarda, bugünkü zeminin yaklaşık 2.00 m altında görülebilen II. yapının Propylon’una (anıtsal giriş kapısı) ait basamaklar, sütun kaideleri ve On İki Havari’yi temsil eden kuzu kabartmaları ile süslü friz parçaları bulunmuştur. Ayrıca anıtsal girişe ait diğer mimari parçalar ise batı kısımdaki bahçed
  AYASOFYA | DuruVizyon.com
  427BABİL TALMUDU
  gg.aa.yy427.aa|BABİL TALMUDU|DÜNYA|Din Tarihi|
  451KALKEDEON (KADIKÖY) KONSİLİ
  Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı, Papa'nın çağrısıyla toplanıp kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip "monofizist" biçimini reddetti.

  Roma’nın karşı çıkmasına rağmen İstanbul ve Kudüs de dinî merkez olarak kabul edilmiş, bu merkezlerin piskoposlarının kilisedeki konumları belirlenmiştir. Piskoposluk sıralaması Kadıköy Konsili’nde şöyle tesbit edilmiştir: Roma, İstanbul, İskenderiye, Antakya, Kudüs.
  Böylece kilisede “pentarşi” diye adlandırılan beşli yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır.
  Aynı zamanda Kadıköy Konsili’nde Roma, Aziz Petrus ve Aziz Pavlus gibi havârilerin vatanı olduğu için öncelikli kutsal şehir sayılmış ve Roma başpiskoposu (papa) Aziz Petrus’un halefi kabul edilmiş, söz konusu tartışma, konsil kararlarının papalık tarafından onaylanması ile yürürlüğe girebileceği şeklindeki genel kilise kabulü ile sona ermiştir. Roma piskoposu olan papa XI. yüzyıla kadar bütün Hıristiyanlığın en yüce şahsiyeti kabul edilmiştir.
  Bu yüzyıldan itibaren meydana gelen bölünmede, Doğu Ortodoks kilisesi papanın evrensel otoritesini reddetmiş, böylece papa sadece Roma Latin Katolik kilisesinin başını temsil etmeye başlamıştır.
  gg.aa.yy451.aa|KALKEDEON (KADIKÖY) KONSİLİ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı, Papa'nın çağrısıyla toplanıp kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip "monofizist" biçimini reddetti. Roma’nın karşı çıkmasına rağmen İstanbul ve Kudüs de dinî merkez olarak kabul edilmiş, bu merkezlerin piskoposlarının kilisedeki konumları belirlenmiştir. Piskoposluk sıralaması Kadıköy Konsili’nde şöyle tesbit edilmiştir: Roma, İstanbul, İskenderiye, Antakya, Kudüs. Böylece kilisede “pentarşi” diye adlandırılan beşli yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Kadıköy Konsili’nde Roma, Aziz Petrus ve Aziz Pavlus gibi havârilerin vatanı olduğu için öncelikli kutsal şehir sayılmış ve Roma başpiskoposu (papa) Aziz Petrus’un halefi kabul edilmiş, söz konusu tartışma, konsil kararlarının papalık tarafından onaylanması ile yürürlüğe girebileceği şeklindeki genel kilise kabulü ile sona ermiştir. Roma piskoposu olan papa XI. yüzyıla kadar
  452PAPA'NIN ATTİLA'YA DİZ ÇÖKMESİHunlar
  gg.aa.yy452.aa|PAPA'NIN ATTİLA'YA DİZ ÇÖKMESİ|Hunlar|TÜRK|
  459FİRUZ'UN İRAN-SASANİ TAHTINA ÇIKMASI
  gg.aa.yy459.aa|FİRUZ'UN İRAN-SASANİ TAHTINA ÇIKMASI|DÜNYA|
  4 EYLÜL 476BATI ROMA DEVLETİNİN YIKILMASI
  Bugün medeni olarak görülen ancak o dönemden barbar oldukları açıkça bilinen, kuzeydeki iskandinav ülkelerinden gelen barbar akınları ile Batı Roma Devleti yıkılır ve Roma kenti Gotlar tarafından işgal edilir. Aynı işgal sirasında İstanbul da barbar akınına uğramış ve şehir tümden talan edilerek yıkılmıştır. Batı Roma devletinin yıkılmasındna sonra bölge Roma Katolik Klisesinin yönetimine geçer. Roma'da kurulan Vatikan ve papaların ikametgahı olan Aziz Petrus Kilisesi uzun bir dönem, avrupadaki derebeylik krallıkları yönetmiştir.
  gg4.aa9.yy476.aaEYLÜL|BATI ROMA DEVLETİNİN YIKILMASI|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Bugün medeni olarak görülen ancak o dönemden barbar oldukları açıkça bilinen, kuzeydeki iskandinav ülkelerinden gelen barbar akınları ile Batı Roma Devleti yıkılır ve Roma kenti Gotlar tarafından işgal edilir. Aynı işgal sirasında İstanbul da barbar akınına uğramış ve şehir tümden talan edilerek yıkılmıştır. Batı Roma devletinin yıkılmasındna sonra bölge Roma Katolik Klisesinin yönetimine geçer. Roma'da kurulan Vatikan ve papaların ikametgahı olan Aziz Petrus Kilisesi uzun bir dönem, avrupadaki derebeylik krallıkları yönetmiştir.|
  477BRİTANYA'DA SAKSON KRALLIĞI
  Ülkede Sakson Krallığı kurulmuş ve Andrida Elle kraliçe ilan edilmiştir.
  gg.aa.yy477.aa|BRİTANYA'DA SAKSON KRALLIĞI|DÜNYA|ingiltere|Ülkede Sakson Krallığı kurulmuş ve Andrida Elle kraliçe ilan edilmiştir.|
  14 ŞUBAT 496Aziz Valentine GünüRoma Dönemi
  Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.
  Her yıl Şubat ayının 14'ünde Sevgililer Günü olarak kutlanır.
  gg14.aa2.yy496.aaŞUBAT|Aziz Valentine Günü|Roma Dönemi|DÜNYA|Yıl Dönümü|Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Her yıl Şubat ayının 14'ünde Sevgililer Günü olarak kutlanır. |
  Nedir Bu Sevgililer Günü? | DuruVizyon.com
  OCAK 532NİKA AYAKLANMASIRoma Dönemi
  Nika ayaklanması, Doğu Roma (Bizans) İmparatoru 1.Jüstinyen döneminde Hipodrom’da meydana gelen ve 30.000 kişinin katledilmesiyle son bulan isyandır. İstanbul tarihinin en kanlı olaylarından birisidir. Ocak 532 yılında Konstantinopolis halkı, araba yarışları için hipodromda toplanmaya başlamıştı. Yarışın bu ilk gününde İmparator ile halk temsilcileri arasında bir görüşme olacaktı. Maviler ve Yeşiller, o dönemin politik taraftar grupları idi. Şehir milislerinin de kaynağı olan bu gruplar, farklı takımları tuttukları gibi farklı çevreleri temsil ederlerdi. Yeşiller, zanaatkârları ve tüccarları yani şehirlileri; Maviler ise çiftçileri ve toprak sahiplerini yani köylüleri temsil ederlerdi. Maviler hipodromda, imparatorluk locasının sağında yani gölgelik kısımda; yeşiller ise sol tarafta otururlardı. Nika, "zafer" demektir.
  gg.aa1.yy532.aaOCAK|NİKA AYAKLANMASI|Roma Dönemi|DÜNYA|İstanbul|Nika ayaklanması, Doğu Roma (Bizans) İmparatoru 1.Jüstinyen döneminde Hipodrom’da meydana gelen ve 30.000 kişinin katledilmesiyle son bulan isyandır. İstanbul tarihinin en kanlı olaylarından birisidir. Ocak 532 yılında Konstantinopolis halkı, araba yarışları için hipodromda toplanmaya başlamıştı. Yarışın bu ilk gününde İmparator ile halk temsilcileri arasında bir görüşme olacaktı. Maviler ve Yeşiller, o dönemin politik taraftar grupları idi. Şehir milislerinin de kaynağı olan bu gruplar, farklı takımları tuttukları gibi farklı çevreleri temsil ederlerdi. Yeşiller, zanaatkârları ve tüccarları yani şehirlileri; Maviler ise çiftçileri ve toprak sahiplerini yani köylüleri temsil ederlerdi. Maviler hipodromda, imparatorluk locasının sağında yani gölgelik kısımda; yeşiller ise sol tarafta otururlardı. Nika, "zafer" demektir.|
  27 ARALIK 537AYASOFYA'NIN 3ncü İNŞAASI
  Günümüz Ayasofya’sı İmparator Justinianos (527-565) tarafından dönemin iki önemli mimarı olan Miletos’lu (Milet) İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios’a yaptırılmıştır. Tarihçi Prokopios’un aktardığına göre, 23 Şubat 532 yılında başlayan inşa, 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve kilise 27 Aralık 537 tarihinde Aziz İstepan Bayramı’nda törenle ibadete açılmıştır. Kaynaklarda, Ayasofya’nın açılış günü İmparator Justinianos’un, mabedin içine girip, “Tanrım bana böyle bir ibadet yeri yapabilme fırsatı sağladığın için şükürler olsun” dedikten sonra, Kudüs’teki Hz. Süleyman Mabedi’ni kastederek “Ey Süleyman seni geçtim” diye bağırdığı geçer. Ayasofya Doğu Roma Döneminde İmparatorluk Kilisesi olması nedeniyle İmparatorların taç giyme merasimlerinin yapıldığı mekândı. Bu sebeple Ayasofya’da ana mekanın (naos) sağında bulunan, renkli taşlardan yuvarlak ve geçmeli desenli yer döşemesi (omphalion), Doğu Roma İmparatorlarının taç giydiği bölümdür. IV. Haçlı Seferi sırasında İstanbul Latinler tarafından 1204- 1261 yılları arasında işgal edilmiş, bu dönemde gerek kent, gerekse Ayasofya yağmalanmıştır. 1261 yılında Doğu Roma kenti tekrar ele geçirdiğinde, Ayasofya’nın oldukça harap durumda olduğu bilinmektedir.
  gg27.aa12.yy537.aaARALIK|AYASOFYA'NIN 3ncü İNŞAASI|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|Günümüz Ayasofya’sı İmparator Justinianos (527-565) tarafından dönemin iki önemli mimarı olan Miletos’lu (Milet) İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios’a yaptırılmıştır. Tarihçi Prokopios’un aktardığına göre, 23 Şubat 532 yılında başlayan inşa, 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve kilise 27 Aralık 537 tarihinde Aziz İstepan Bayramı’nda törenle ibadete açılmıştır. Kaynaklarda, Ayasofya’nın açılış günü İmparator Justinianos’un, mabedin içine girip, “Tanrım bana böyle bir ibadet yeri yapabilme fırsatı sağladığın için şükürler olsun” dedikten sonra, Kudüs’teki Hz. Süleyman Mabedi’ni kastederek “Ey Süleyman seni geçtim” diye bağırdığı geçer. Ayasofya Doğu Roma Döneminde İmparatorluk Kilisesi olması nedeniyle İmparatorların taç giyme merasimlerinin yapıldığı mekândı. Bu sebeple Ayasofya’da ana mekanın (naos) sağında bulunan, renkli taşlardan yuvarlak ve geçmeli desenli yer döşemesi (omphalion),
  AYASOFYA | DuruVizyon.com
  550JAPONYA'DA HANEDAN DEĞİŞTİ
  Japonya'da Güneş Hanedanlığı yönetime geçti ve ülkenin başkenti Asuka kenti oldu.
  gg.aa.yy550.aa|JAPONYA'DA HANEDAN DEĞİŞTİ|DÜNYA||japonya||Japonya'da Güneş Hanedanlığı yönetime geçti ve ülkenin başkenti Asuka kenti oldu.|
  552BUDİST MİSYONERLER
  Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğu önemli başarılar elde etmeye başladılar.
  gg.aa.yy552.aa|BUDİST MİSYONERLER|DÜNYA|Din Tarihi|Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğu önemli başarılar elde etmeye başladılar.|
  566BRİTANYA'DA YEDİNCİ SAKSON KRALLIĞI KURULDU
  Saksonlar, İngiltere’de yedi krallık kurdu.
  gg.aa.yy566.aa|BRİTANYA'DA YEDİNCİ SAKSON KRALLIĞI KURULDU|DÜNYA|ingiltere|Saksonlar, İngiltere’de yedi krallık kurdu. |
  568GERMENLER
  Cermen kabilesi Lombartlar, Bizanslıları İtalya'nın iç bölgelerinden çıkarıp, buraların denetimini ellerine geçirmeye başladırlar.
  gg.aa.yy568.aa|GERMENLER|DÜNYA|almanya|Cermen kabilesi Lombartlar, Bizanslıları İtalya'nın iç bölgelerinden çıkarıp, buraların denetimini ellerine geçirmeye başladırlar.|
  570Hz.ABDULLAH BİN MUTTALİB VEFATIDevr-i Saadet
  Hz. Muhammed'in babası Hz. Abdullah, Suriye ve Gazzeye yaptıı bir ticaret yolcuğunun dönüşünde hastalanır ve Medine'de akrabalarının yanına bırakılır. Oradayken vefat eder. Adiyy bin Neccaroğullarından Nabiğa'nın evinin avlusuna defnedilir.
  gg.aa.yy570.aa|Hz.ABDULLAH BİN MUTTALİB VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Hz. Muhammed'in babası Hz. Abdullah, Suriye ve Gazzeye yaptıı bir ticaret yolcuğunun dönüşünde hastalanır ve Medine'de akrabalarının yanına bırakılır. Oradayken vefat eder. Adiyy bin Neccaroğullarından Nabiğa'nın evinin avlusuna defnedilir.|
  20 NİSAN 571Hz.MUHAMMED(sav)'ın KUTLU DOĞUMUDevr-i Saadet
  Sabaha karşı Amine Hatundan bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Henüz güneş doğmamış olmasına rağmen, dünya ışıkla doldu.
  gg20.aa4.yy571.aaNİSAN|Hz.MUHAMMED(sav)'ın KUTLU DOĞUMU|Devr-i Saadet|!!!|Rasul/Nebi|Sabaha karşı Amine Hatundan bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Henüz güneş doğmamış olmasına rağmen, dünya ışıkla doldu.|
  574SÜT ANNESİDevr-i Saadet
  571 ile 574 yılları arasında süt annesi Halime'de kaldı. 574'de Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.
  gg.aa.yy574.aa|SÜT ANNESİ|Devr-i Saadet|!!!|Arap|571 ile 574 yılları arasında süt annesi Halime'de kaldı. 574'de Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.|
  576Hz.AMİNE VALİDEMİZİN VEFATIDevr-i Saadet
  Medine'den Mekke'ye dönerken EBVA köyünde vefat etti. Henüz otuz yaşlarındaydı.
  gg.aa.yy576.aa|Hz.AMİNE VALİDEMİZİN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Medine'den Mekke'ye dönerken EBVA köyünde vefat etti. Henüz otuz yaşlarındaydı.|
  577DOĞU ve BATI ÇİN SAVAŞI / SAVAŞ
  577 yılında Doğu ve Batı Çin (Chou ve TSİ) arasında savaş meydana gelir. Batı Çin (Chou), Doğu Çin (TSİ) yi yenilgiye uğratır ve ortadan kaldırır.
  gg.aa.yy577.aa|DOĞU ve BATI ÇİN SAVAŞI|SAVAŞ|DÜNYA|577 yılında Doğu ve Batı Çin (Chou ve TSİ) arasında savaş meydana gelir. Batı Çin (Chou), Doğu Çin (TSİ) yi yenilgiye uğratır ve ortadan kaldırır. |
  578Hz.ABDULMUTTALİB'İN VEFATIDevr-i Saadet
  Hz. Muhammed sekiz yaşında iken, dedesi Hz. Abdulmuttalib vefat etti. Vefatından sonra yetim ve öksüz torununu amcası Hz. Abbas'a emanet etti. Abdülmuttalib’in 11 oğlu vardı: Ebu Talib, Ebu Leheb, Abdullah, Hamza (R.A) ve Abbas, Haris, Zübeyr, Kusem, Dırar, Mukavim, Hacı. Abdülmuttalib’in kızları: Safiye, Ümmü Hakim Beyza, Atike, Ümeyye, Erva, Bere.
  gg.aa.yy578.aa|Hz.ABDULMUTTALİB'İN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Muhammed sekiz yaşında iken, dedesi Hz. Abdulmuttalib vefat etti. Vefatından sonra yetim ve öksüz torununu amcası Hz. Abbas'a emanet etti. Abdülmuttalib’in 11 oğlu vardı: Ebu Talib, Ebu Leheb, Abdullah, Hamza (R.A) ve Abbas, Haris, Zübeyr, Kusem, Dırar, Mukavim, Hacı. Abdülmuttalib’in kızları: Safiye, Ümmü Hakim Beyza, Atike, Ümeyye, Erva, Bere.|
  580ÇOBANLIKDevr-i Saadet
  Hz. Muhammed, on yaşlarında iken babasından kalan koyun ve develeri, bazen yalnız bazen de arkadaşları ile otlatmaya çıkardı. Çobanlık; hayatın sırlarını ve Allah’ın kudretini anlamak, kendi benliğini bulmak, düşünmeyi öğrenmek bakımından o devrin en elverişli işiydi. Bütün Resuller bu okulda yetişmişlerdi.
  gg.aa.yy580.aa|ÇOBANLIK|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Muhammed, on yaşlarında iken babasından kalan koyun ve develeri, bazen yalnız bazen de arkadaşları ile otlatmaya çıkardı. Çobanlık; hayatın sırlarını ve Allah’ın kudretini anlamak, kendi benliğini bulmak, düşünmeyi öğrenmek bakımından o devrin en elverişli işiydi. Bütün Resuller bu okulda yetişmişlerdi.|
  582PUTLARI REDDETTİDevr-i Saadet
  Oniki yaşlarındayken bir gün, Amcası Ebu Talib, onu Kabeye götürdü ve adet üzere bir putun karşısında bütün gün saygı ile durulacaktı. Hz Muhammed bunu reddetti. Amcası Hz. Muhammedin kararına saygı gösterdi ve ısrar etmedi.
  gg.aa.yy582.aa|PUTLARI REDDETTİ|Devr-i Saadet|!!!|Oniki yaşlarındayken bir gün, Amcası Ebu Talib, onu Kabeye götürdü ve adet üzere bir putun karşısında bütün gün saygı ile durulacaktı. Hz Muhammed bunu reddetti. Amcası Hz. Muhammedin kararına saygı gösterdi ve ısrar etmedi.|
  582İLK KERVANDevr-i Saadet
  Oniki yaşlarında amcası Ebu Tailb ile ilk kervan yolculuğuna çıktı. Suriye'ye yola çıktı. Busra'ya geldiklerinde Hıristiyan papaz Bahira ile karşılaştılar. Papaz Bahira, dikkatini çeken Hz. Muhammed için amcasına: "Ben bu çocuğun yüzünde ve hallerinde büyüklük seziyorum. Arabistan’dan bir resül çıkacağı hakkında rivayetler vardır. Yahudiler bu rivayetlere çok ehemmiyet verirler. Rivayetin hakikat olmasını istemezler. Beni dinlerseniz Şam’a gitmekten vazgeçiniz. Hem şimdi orada salgın hastalık var. Alış-veriş hareketli değildir, buradaki panayırda mallarınızı iyi fiyatla satabilirsiniz. Şam’da bu çocuğun başına bir felaket gelebilir!" uyarısında bulundu. Bu uyarıyı değerlendirerek, Şam'a devam etmediler.
  gg.aa.yy582.aa|İLK KERVAN|Devr-i Saadet|DÜNYA|Arap|Oniki yaşlarında amcası Ebu Tailb ile ilk kervan yolculuğuna çıktı. Suriye'ye yola çıktı. Busra'ya geldiklerinde Hıristiyan papaz Bahira ile karşılaştılar. Papaz Bahira, dikkatini çeken Hz. Muhammed için amcasına: "Ben bu çocuğun yüzünde ve hallerinde büyüklük seziyorum. Arabistan’dan bir resül çıkacağı hakkında rivayetler vardır. Yahudiler bu rivayetlere çok ehemmiyet verirler. Rivayetin hakikat olmasını istemezler. Beni dinlerseniz Şam’a gitmekten vazgeçiniz. Hem şimdi orada salgın hastalık var. Alış-veriş hareketli değildir, buradaki panayırda mallarınızı iyi fiyatla satabilirsiniz. Şam’da bu çocuğun başına bir felaket gelebilir!" uyarısında bulundu. Bu uyarıyı değerlendirerek, Şam'a devam etmediler.|
  583SİLAH TALİMİDevr-i Saadet
  Onüç yaşından sonra, adet olduğu üzere, diğer çocuklar gibi silah talimlerine başladı. Ok atmak ve kılıç kullanmak konusunda kendisini yetiştirdi.
  gg.aa.yy583.aa|SİLAH TALİMİ|Devr-i Saadet|!!!|Onüç yaşından sonra, adet olduğu üzere, diğer çocuklar gibi silah talimlerine başladı. Ok atmak ve kılıç kullanmak konusunda kendisini yetiştirdi.|
  588YEMEN KERVANIDevr-i Saadet
  Amcası Zubeyr ile kendi mallarını satmak için Yemen'e gitti.
  gg.aa.yy588.aa|YEMEN KERVANI|Devr-i Saadet|!!!|Amcası Zubeyr ile kendi mallarını satmak için Yemen'e gitti.|
  591FİCAR SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Kureyş ve Hevazin Kabileleri arasında Ficar savaşı çıktı. Savaş, aralıklarla bir kaç sene sürdü. Hz. Muhammed o sırada on dokuz yaşında bulunuyordu ve son çarpışmalarda birkaç ok atmıştı. Fakat kimseyi öldürmemişti. Haram aylarda işlenen bir cinayet yüzünden çıktığı için bu savaşa “Ficar Savaşı” denildi.
  gg.aa.yy591.aa|FİCAR SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|İÇ|Kureyş ve Hevazin Kabileleri arasında Ficar savaşı çıktı. Savaş, aralıklarla bir kaç sene sürdü. Hz. Muhammed o sırada on dokuz yaşında bulunuyordu ve son çarpışmalarda birkaç ok atmıştı. Fakat kimseyi öldürmemişti. Haram aylarda işlenen bir cinayet yüzünden çıktığı için bu savaşa “Ficar Savaşı” denildi.|
  592FUDUL ANTLAŞMASIDevr-i Saadet
  Hz. Muhammed yirmibir yaşlarındaydı. Kureyş kabilesi içinde ki ailelerin birlik ve beraberliği için bir söz verildi.
  gg.aa.yy592.aa|FUDUL ANTLAŞMASI|Devr-i Saadet|!!!|Antlaşmalar|Hz. Muhammed yirmibir yaşlarındaydı. Kureyş kabilesi içinde ki ailelerin birlik ve beraberliği için bir söz verildi.|
  593MATBAA / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  İlk matbaa, ağaç oyma tekniği kullanarak, Çin'de kuruldu.
  gg.aa.yy593.aa|MATBAA|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|çin|İlk matbaa, ağaç oyma tekniği kullanarak, Çin'de kuruldu.|
  595ŞAM KERVANIDevr-i Saadet
  Hz. Muhammed yirmibeş yaşlarındaydı. Kendi malları için Şam Kervanına katılacaktı. Bu arada Hz. Hatice de mallarını Şam pazarına götürmesi için Hz. Muhammed'e halası Atike aracılığı ile teklifte bulundu. Hz. Muhammed bu teklifi kabul etti.
  gg.aa.yy595.aa|ŞAM KERVANI|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Muhammed yirmibeş yaşlarındaydı. Kendi malları için Şam Kervanına katılacaktı. Bu arada Hz. Hatice de mallarını Şam pazarına götürmesi için Hz. Muhammed'e halası Atike aracılığı ile teklifte bulundu. Hz. Muhammed bu teklifi kabul etti.|
  596Hz.HATİCE VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİDevr-i Saadet
  gg.aa.yy596.aa|Hz.HATİCE VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|
  597
  St.Augustine, Hıristiyanlığı yaymak için İngiltere’ye geldi.
  gg.aa.yy597.aa||DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|ingiltere|St.Augustine, Hıristiyanlığı yaymak için İngiltere’ye geldi. |
  598OĞLU Hz.KASIMDevr-i Saadet
  Ancak küçük yaşta vefat etti. Hz.Muhammed, bundan sonra Mekke'de "Ebul Kasım" olarak da anıldı
  gg.aa.yy598.aa|OĞLU Hz.KASIM|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Ancak küçük yaşta vefat etti. Hz.Muhammed, bundan sonra Mekke'de "Ebul Kasım" olarak da anıldı|
  599Hz. ALİ'NİN DOĞUMUDevr-i Saadet
  gg.aa.yy599.aa|Hz. ALİ'NİN DOĞUMU|Devr-i Saadet|!!!|Kişiler|
  600KIZI Hz.ZEYNEBDevr-i Saadet
  Zeyneb, Kureyş’in ileri gelenlerinden Rebia bin Abd-i Şems’in oğlu Ebü’l-as ile evlendi. Ebü’l-as’ın annesi, Hz. Hatice’nin (R.Anha) kardeşiydi.
  gg.aa.yy600.aa|KIZI Hz.ZEYNEB|Devr-i Saadet|!!!|Zeyneb, Kureyş’in ileri gelenlerinden Rebia bin Abd-i Şems’in oğlu Ebü’l-as ile evlendi. Ebü’l-as’ın annesi, Hz. Hatice’nin (R.Anha) kardeşiydi.|
  604KIZI Hz.RUKİYEDevr-i Saadet
  Hz. Muhammed, kızı Rukiye'yi, amcası Ebu Leheb’in oğlu Utbe ile evlendirdi. Ancak nübüvvetten sonra Ebu Leheb'in düşmanlığı ve zorlamsı ile kocası tarafından boşandı. Bir süre sonra Rukiye, ilk Müslümanlardan, zengin ve güzel bir adam olan Osman bin Affan ile evlendi.
  gg.aa.yy604.aa|KIZI Hz.RUKİYE|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Muhammed, kızı Rukiye'yi, amcası Ebu Leheb’in oğlu Utbe ile evlendirdi. Ancak nübüvvetten sonra Ebu Leheb'in düşmanlığı ve zorlamsı ile kocası tarafından boşandı. Bir süre sonra Rukiye, ilk Müslümanlardan, zengin ve güzel bir adam olan Osman bin Affan ile evlendi.|
  606Hz. ZEYD'İ AZAD EDİP OĞUL EDİNMESİDevr-i Saadet
  gg.aa.yy606.aa|Hz. ZEYD'İ AZAD EDİP OĞUL EDİNMESİ|Devr-i Saadet|!!!|
  30 HAZİRAN 606KABE HAKEMLİĞİDevr-i Saadet
  Hz. Muhammed, tamirat sırasında Hacer-ül esvet ile ilgili anlaşmazlıkta hakemlik yaptı. (?608)
  gg30.aa6.yy606.aaHAZİRAN |KABE HAKEMLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Muhammed, tamirat sırasında Hacer-ül esvet ile ilgili anlaşmazlıkta hakemlik yaptı. (?608)|
  608KIZI Hz.ÜMMÜGÜLSÜMDevr-i Saadet
  Hz. Muhammed, kızı Ümmü Gülsüm'ü , amcası Ebu Leheb’in oğlu Uteybe ile evlendirdi. Ancak nübüvvetten sonra Ebu Leheb'in düşmanlığı ve zorlamsı ile kocası tarafından boşandı.
  gg.aa.yy608.aa|KIZI Hz.ÜMMÜGÜLSÜM|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Muhammed, kızı Ümmü Gülsüm'ü , amcası Ebu Leheb’in oğlu Uteybe ile evlendirdi. Ancak nübüvvetten sonra Ebu Leheb'in düşmanlığı ve zorlamsı ile kocası tarafından boşandı.|
  610HİRA DAĞI, SİNE MAĞARASINDA İBADETDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed her sene Ramazan ayında Hira dağında ki Sİne mağarasına gider tefekkür ederdi. Yeniden hilaşi gördüğünde Ramazan bitmiş olurdu ve evine dönerdi. O sene Ramazan, Kasım ayına denk geldi yani sonbahardı.
  gg.aa.yy610.aa|HİRA DAĞI, SİNE MAĞARASINDA İBADET|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed her sene Ramazan ayında Hira dağında ki Sİne mağarasına gider tefekkür ederdi. Yeniden hilaşi gördüğünde Ramazan bitmiş olurdu ve evine dönerdi. O sene Ramazan, Kasım ayına denk geldi yani sonbahardı.|
  610KIZI Hz.FATMADevr-i Saadet
  gg.aa.yy610.aa|KIZI Hz.FATMA|Devr-i Saadet|!!!|
  20 AĞUSTOS 610*** İSLAMİYET ***Devr-i Saadet
  Hira dağında Sine mağarasında iken ilk vahiy geldi. "OKU!"
  gg20.aa8.yy610.aaAĞUSTOS|*** İSLAMİYET ***|Devr-i Saadet|!!!|Önemli Gün ve Dönemler|Hira dağında Sine mağarasında iken ilk vahiy geldi. £.£..£b£..£.£"OKU!"£.£..£/b£..£.£ |
  611OĞLU Hz.ABDULLAHDevr-i Saadet
  Ancak küçük yaşta vefat etti.
  gg.aa.yy611.aa|OĞLU Hz.ABDULLAH|Devr-i Saadet|!!!|Ancak küçük yaşta vefat etti.|
  613AÇIKTAN DAVETDevr-i Saadet
  İlk vahiyden üç sene sonraydı. Cebrail vasıtası ile bir vahiy daha geldi. “Sen ey Muhammed, sana ne emrolunuyorsa onu apaçık bildir ve müşriklere aldırma.” “Sen en yakın hısımlarını inzar et. Sana uyan müminlere tevazu kanatlarını yerlere kadar indir. Ey Muhammed, de ki: Haberiniz olsun ben apaçık anlatan resulüm.”
  gg.aa.yy613.aa|AÇIKTAN DAVET|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|İlk vahiyden üç sene sonraydı. Cebrail vasıtası ile bir vahiy daha geldi. “Sen ey Muhammed, sana ne emrolunuyorsa onu apaçık bildir ve müşriklere aldırma.” “Sen en yakın hısımlarını inzar et. Sana uyan müminlere tevazu kanatlarını yerlere kadar indir. Ey Muhammed, de ki: Haberiniz olsun ben apaçık anlatan resulüm.”|
  614KUDÜS'ÜN PERS İŞGALİDevr-i Saadet / SAVAŞ
  gg.aa.yy614.aa|KUDÜS'ÜN PERS İŞGALİ|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|Ortadoğu||iran||
  615HABEŞİSTAN'A I.HİCRETDevr-i Saadet
  Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğindeki 14 Müslümanın Habeşistan'a hicreti. Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine Müslümanların Dâr’ul Erkam’a sığınmaları.
  gg.aa.yy615.aa|HABEŞİSTAN'A I.HİCRET|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğindeki 14 Müslümanın Habeşistan'a hicreti. Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine Müslümanların Dâr’ul Erkam’a sığınmaları.|
  616Hz. HAMZA ve Hz.ÖMERDevr-i Saadet
  Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olmaları.
  gg.aa.yy616.aa|Hz. HAMZA ve Hz.ÖMER|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olmaları.|
  616İRAN'IN MISIR'I ZABTIDevr-i Saadet
  İran Hükümdârı Perviz, Suriye, Mısır ve bütün Anadoluyu işgal etti. Konstantiniye kuşatıldı.

  Milâdın 614. yılında bütün Filistin'i ve Kudüs'ü ele geçiren Perslerin istilâsı sırasında bütün kiliseler yıkılmış, bütün dini binalar tahrib edilip kirletilmişti. Yirmi altı bin yahudi, altmış binden fazla hıristiyanı kılıçtan geçirmişlerdi. İran kisrasının sarayı, öldürülen otuz bin kişinin kafatası ile donatılmıştı.

  Bu istilâ tufanı, burada durmayarak Mısır'ı da basmış, Milâdın 616. yılında İranlı'lar bir taraftan Nil vadisini işgal ederek İskenderiye'ye ulaşmışlar, diğer taraftan bütün Anadolu'yu ele geçirerek İstanbul'un boğaziçi sahillerine kadar gelmişler, doğu Roma İmparotorluğu'nun başkenti olan Kostantıniye (İstanbul) şehrinin karşısında görünmüşler, saltanatlarını Irak, Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu'ya yaymışlardı.

  İranlılar, girdikleri her yerde ateşgedeler (Ateşe tapanların, ateş yaktıkları tapınaklar) meydana getiriyorlar ve böylece Hıristiyanlığın çıktığı yerlerde ateşperestliği yayıyorlardı.
  gg.aa.yy616.aa|İRAN'IN MISIR'I ZABTI|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|Ortadoğu|Mısır||iran|suriye||İran Hükümdârı Perviz, Suriye, Mısır ve bütün Anadoluyu işgal etti. Konstantiniye kuşatıldı. Milâdın 614. yılında bütün Filistin'i ve Kudüs'ü ele geçiren Perslerin istilâsı sırasında bütün kiliseler yıkılmış, bütün dini binalar tahrib edilip kirletilmişti. Yirmi altı bin yahudi, altmış binden fazla hıristiyanı kılıçtan geçirmişlerdi. İran kisrasının sarayı, öldürülen otuz bin kişinin kafatası ile donatılmıştı. Bu istilâ tufanı, burada durmayarak Mısır'ı da basmış, Milâdın 616. yılında İranlı'lar bir taraftan Nil vadisini işgal ederek İskenderiye'ye ulaşmışlar, diğer taraftan bütün Anadolu'yu ele geçirerek İstanbul'un boğaziçi sahillerine kadar gelmişler, doğu Roma İmparotorluğu'nun başkenti olan Kostantıniye (İstanbul) şehrinin karşısında görünmüşler, saltanatlarını Irak, Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu'ya yaymışlardı. İranlılar, girdikleri her yerde ateşgedeler (Ateşe tapanların,
  617HABEŞİSTAN'A II.HİCRETDevr-i Saadet
  Hz.Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 Müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri geri istemesi. Habeş Necâşî’sinin, Hz. Câfer’in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.
  gg.aa.yy617.aa|HABEŞİSTAN'A II.HİCRET|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hz.Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 Müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri geri istemesi. Habeş Necâşî’sinin, Hz. Câfer’in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.|
  28 EYLÜL 617KUREYŞ'İN HAŞİMOĞULLARINA BOYKOT UYGULAMASIDevr-i Saadet
  Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'yla münâsebeti keserek boykot ilanı.
  gg28.aa9.yy617.aaEYLÜL|KUREYŞ'İN HAŞİMOĞULLARINA BOYKOT UYGULAMASI|Devr-i Saadet|!!!|Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'yla münâsebeti keserek boykot ilanı.|
  619BOYKOT'UN KALKMASIDevr-i Saadet
  Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması.
  gg.aa.yy619.aa|BOYKOT'UN KALKMASI|Devr-i Saadet|!!!|Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması.|
  619ÖLÜM: Hz.HATİCE VALİDEMİZDevr-i Saadet
  Hz. Hatice annemizin vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).
  gg.aa.yy619.aa|ÖLÜM: Hz.HATİCE VALİDEMİZ|Devr-i Saadet|!!!|Kişiler|Hz. Hatice annemizin vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).|
  619AMCASI Hz.EBU TALİB'İN VEFATIDevr-i Saadet
  Ebû Talib'in vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).
  gg.aa.yy619.aa|AMCASI Hz.EBU TALİB'İN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Ebû Talib'in vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).|
  TEMMUZ 619TAİF SEFERİDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed'in İslâm'a davet için Taif'e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde geri Mekke'ye dönmesi.
  gg.aa7.yy619.aaTEMMUZ|TAİF SEFERİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Hz.Muhammed'in İslâm'a davet için Taif'e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde geri Mekke'ye dönmesi.|
  620I.AKABE BİATIDevr-i Saadet
  I.Akabe Biatı. Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması.
  gg.aa.yy620.aa|I.AKABE BİATI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Antlaşmalar|Arap|I.Akabe Biatı. Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması.|
  620YABANCILARA TEBLİĞDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed'in hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.
  gg.aa.yy620.aa|YABANCILARA TEBLİĞ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.|
  6 MART 620İSRA MUCİZESİDevr-i Saadet
  İsrâ ve Mi'rac Olayı.
  gg6.aa3.yy620.aaMART|İSRA MUCİZESİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|İsrâ ve Mi'rac Olayı.|
  621II.AKABE BİATIDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti. Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Hz.Muhammed ile gizlice buluştu, O’nu Medineye davet etti.
  gg.aa.yy621.aa|II.AKABE BİATI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Antlaşmalar|Arap|Hz.Muhammed geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti. Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Hz.Muhammed ile gizlice buluştu, O’nu Medineye davet etti.|
  622BİZANS'IN MISIR'I ZABTIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Bizanslıların Suriye ve Mısır'ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması.
  gg.aa.yy622.aa|BİZANS'IN MISIR'I ZABTI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Ortadoğu|Mısır||iran||Bizanslıların Suriye ve Mısır'ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması.|
  622MECSİD-İ NEBEVİDevr-i Saadet
  Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hâne-i Saâdet’in yedi ayda inşâsı ve Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde yedi ay misafir kalması.
  gg.aa.yy622.aa|MECSİD-İ NEBEVİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hâne-i Saâdet’in yedi ayda inşâsı ve Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde yedi ay misafir kalması.|
  622Hz.AİŞE VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİDevr-i Saadet
  Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.
  gg.aa.yy622.aa|Hz.AİŞE VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.|
  15 HAZİRAN 622İLK EZAN OKUNMASIDevr-i Saadet
  15 Haziran 622: Ezanın meşrû kılınması.
  gg15.aa6.yy622.aaHAZİRAN|İLK EZAN OKUNMASI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|15 Haziran 622: Ezanın meşrû kılınması.|
  16 TEMMUZ 622HİCRİ-KAMERİ TAKVİM'İN İLK GÜNÜDevr-i Saadet
  gg16.aa7.yy622.aaTEMMUZ|HİCRİ-KAMERİ TAKVİM'İN İLK GÜNÜ|Devr-i Saadet|!!!|
  9 EYLÜL 622SEVR MAĞARASINA SIĞINMADevr-i Saadet
  Hz.Muhammed’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).
  gg9.aa9.yy622.aaEYLÜL|SEVR MAĞARASINA SIĞINMA|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).|
  11 EYLÜL 622Hz.ALİ'NİN MEDİNE'YE YOLA ÇIKMASIDevr-i Saadet
  gg11.aa9.yy622.aaEYLÜL|Hz.ALİ'NİN MEDİNE'YE YOLA ÇIKMASI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|
  11 EYLÜL 622SEVR MAĞARASINDAN AYRILMALARIDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed ve Hz.Ebu Bekir, 4 gece kaldıkları Sevr Mağarasından Medine'ye gitmek üzere ayrıldılar.
  gg11.aa9.yy622.aaEYLÜL|SEVR MAĞARASINDAN AYRILMALARI|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Hz.Muhammed ve Hz.Ebu Bekir, 4 gece kaldıkları Sevr Mağarasından Medine'ye gitmek üzere ayrıldılar. |
  20 EYLÜL 622HİCRETDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed’in Kuba köyüne gelişi, 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi tarihidir.
  Bu günü başlangıç kabul eden ve güneş yılını esas alan takvim sistemine “Hicri Semsi Takvim” denilmektedir.
  - Rasûlullah (asv)'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması.
  Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması.
  gg20.aa9.yy622.aaEYLÜL|HİCRET|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hz.Muhammed’in Kuba köyüne gelişi, 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi tarihidir. Bu günü başlangıç kabul eden ve güneş yılını esas alan takvim sistemine “Hicri Semsi Takvim” denilmektedir. - Rasûlullah (asv)'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması. |
  24 EYLÜL 622MEDİNE'YE GELİŞDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed, Kuba köyünden, Medineye geçti.
  gg24.aa9.yy622.aaEYLÜL|MEDİNE'YE GELİŞ|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Hz.Muhammed, Kuba köyünden, Medineye geçti. |
  623İSLAM'IN KIBLESİDevr-i Saadet
  Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe-i Muazzama'ya çevrilmesi.
  gg.aa.yy623.aa|İSLAM'IN KIBLESİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe-i Muazzama'ya çevrilmesi.|
  623MEDİNE ŞEHİR DEVLETİDevr-i Saadet
  Medine Şehir (site) Devleti kuruldu. Yönetimine Allah Rasûlü geçti. Medine İslam Şehir Devleti' nin ilk anayasası hazırlandı.
  gg.aa.yy623.aa|MEDİNE ŞEHİR DEVLETİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Medine Şehir (site) Devleti kuruldu. Yönetimine Allah Rasûlü geçti. Medine İslam Şehir Devleti' nin ilk anayasası hazırlandı.|
  623SUFFADevr-i Saadet
  Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.
  gg.aa.yy623.aa|SUFFA|Devr-i Saadet|!!!|Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.|
  623MÜSLÜMAN NÜFUS SAYIMIDevr-i Saadet
  İlk nüfus sayımı.
  gg.aa.yy623.aa|MÜSLÜMAN NÜFUS SAYIMI|Devr-i Saadet|!!!|İlk nüfus sayımı.|
  623CİHADDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Cihada izin verilmesi.
  gg.aa.yy623.aa|CİHAD|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Cihada izin verilmesi.|
  623MEDİNE SÖZLEŞMESİDevr-i Saadet
  Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması yapıldı.
  gg.aa.yy623.aa|MEDİNE SÖZLEŞMESİ|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Antlaşmalar|Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması yapıldı. |
  ŞUBAT 623ORUÇ ve ZEKATDevr-i Saadet
  Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı. İlk bayram namazı.
  gg.aa2.yy623.aaŞUBAT|ORUÇ ve ZEKAT|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı. İlk bayram namazı.|
  624KIZI Hz.RUKİYE'NİN VEFATIDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed'in kızı ve Hz Osman'ın hanımı Rukiye'nin vefatı.
  gg.aa.yy624.aa|KIZI Hz.RUKİYE'NİN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in kızı ve Hz Osman'ın hanımı Rukiye'nin vefatı.|
  624KIZI Hz.FATMA İLE Hz.ALİ'NİN EVLİLİĞİDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed'in kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi.
  gg.aa.yy624.aa|KIZI Hz.FATMA İLE Hz.ALİ'NİN EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi.|
  624YAHUDİLERİN DÜŞMANLIĞIDevr-i Saadet
  Yahudilerin Müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.
  gg.aa.yy624.aa|YAHUDİLERİN DÜŞMANLIĞI|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Yahudilerin Müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.|
  17 MART 624BEDİR SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Bedir Gazvesi (17 Ramazan/12 Mart).

  • İslam Tarihinin ilk savaşıdır. Müslümanların ile Mekke’li Kureyşliler arasındadır.
  • Bu savaşın Müslümanlar açısından manevi etkisi oldukça fazladır.
  • Bu galibiyet Müslümanlığın yayılmasında önemli rol oynamıştır.
  • Bu zaferle Hz Muhammed'in nüfuzu oldukça artmıştır.
  • Müslüman olmak isteyenlerin sayısında artış olmuştur.
  • Medinelilerden putperest olanlarda, bu zaferle birlikte İslam'ı kabul etmeye başlamıştır.
  • Bedir savaşı sonunda Hz Muhammed'in esirler ve elde edilen ganimet hakkındaki kararları, İslam savaş hukukunun temellerini atmıştır.
  • Bedir savaşında yenilen Mekkelilerin Arabistan'da ki itibarları sarsılmıştır.
  • Bedir kuyuları ve Şam ticaret yollarının idaresi Müslümanların eline geçmiştir.
  • Küfrün elebaşı Ebû Cehil'in öldürülüşü ve yerine Ebû Süfyan’ın geçmesi.
  gg17.aa3.yy624.aaMART|BEDİR SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Bedir Gazvesi (17 Ramazan/12 Mart). • İslam Tarihinin ilk savaşıdır. Müslümanların ile Mekke’li Kureyşliler arasındadır. • Bu savaşın Müslümanlar açısından manevi etkisi oldukça fazladır. • Bu galibiyet Müslümanlığın yayılmasında önemli rol oynamıştır. • Bu zaferle Hz Muhammed'in nüfuzu oldukça artmıştır. • Müslüman olmak isteyenlerin sayısında artış olmuştur. • Medinelilerden putperest olanlarda, bu zaferle birlikte İslam'ı kabul etmeye başlamıştır. • Bedir savaşı sonunda Hz Muhammed'in esirler ve elde edilen ganimet hakkındaki kararları, İslam savaş hukukunun temellerini atmıştır. • Bedir savaşında yenilen Mekkelilerin Arabistan'da ki itibarları sarsılmıştır. • Bedir kuyuları ve Şam ticaret yollarının idaresi Müslümanların eline geçmiştir. • Küfrün elebaşı Ebû Cehil'in öldürülüşü ve yerine Ebû Süfyan’ın geçmesi.|
  625RECİ' VAKASIDevr-i Saadet
  Reci’ vak’ası: İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkeliler’e satılması ve şehid edilmesi.
  gg.aa.yy625.aa|RECİ' VAKASI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Reci’ vak’ası: İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkeliler’e satılması ve şehid edilmesi.|
  625Bİ'R-İ MAUNE FACİASIDevr-i Saadet
  Bi’r-i Maûne faciası: Necid’e gönderilen yetmiş muallimin şehâdeti.
  gg.aa.yy625.aa|Bİ'R-İ MAUNE FACİASI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Bi’r-i Maûne faciası: Necid’e gönderilen yetmiş muallimin şehâdeti.|
  625AMCASI Hz.HAMZA'NIN ŞEHADETİDevr-i Saadet
  Uhud harbinde, Hz. Hamza'nın şehid olması.
  gg.aa.yy625.aa|AMCASI Hz.HAMZA'NIN ŞEHADETİ|Devr-i Saadet|!!!|Uhud harbinde, Hz. Hamza'nın şehid olması.|
  625Hz.ÖMER'IN KIZI Hz.HAFSA VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed'in Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile evlenmesi.
  gg.aa.yy625.aa|Hz.ÖMER'IN KIZI Hz.HAFSA VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile evlenmesi.|
  625TORUNU Hz. HASANDevr-i Saadet
  Hz. Hasan’ın doğumu (Ramazan ayında)
  gg.aa.yy625.aa|TORUNU Hz. HASAN|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Hasan’ın doğumu (Ramazan ayında)|
  625TORUNU Hz. HÜSEYİNDevr-i Saadet
  Hz. Hüseyin’in doğumu. (Şaban ayında)
  gg.aa.yy625.aa|TORUNU Hz. HÜSEYİN|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Hüseyin’in doğumu. (Şaban ayında)|
  625BENİ NADİR SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi.
  Ben-i Nadir kabilesinin ahdini bozması ve Hz. Resul-ü Ekrem’i (sav) öldürme girişiminde bulunması üzerine, Hicretin 4. yılı Rebiyülevvel ayında, Medine'de, meydana gelen gazve, Müslümanların zaferi ve Ben-i Nadir kabilesinin Medine’den sınır dışı edilmesiyle sonuçlanmıştır.
  gg.aa.yy625.aa|BENİ NADİR SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Arap|Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi. Ben-i Nadir kabilesinin ahdini bozması ve Hz. Resul-ü Ekrem’i (sav) öldürme girişiminde bulunması üzerine, Hicretin 4. yılı Rebiyülevvel ayında, Medine'de, meydana gelen gazve, Müslümanların zaferi ve Ben-i Nadir kabilesinin Medine’den sınır dışı edilmesiyle sonuçlanmıştır.|
  625İBRANİCE TERCÜMEDevr-i Saadet
  Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz.Muhammed'in Zeyd b. Sabit'e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.
  gg.aa.yy625.aa|İBRANİCE TERCÜME|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz.Muhammed'in Zeyd b. Sabit'e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.|
  23 MART 625UHUT SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).
  gg23.aa3.yy625.aaMART|UHUT SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).|
  626İÇKİ VE KUMARDevr-i Saadet
  İçki ve kumarın haram kılınması.
  gg.aa.yy626.aa|İÇKİ VE KUMAR|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|İçki ve kumarın haram kılınması.|
  626DUMETU'L CENDEL SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  gg.aa.yy626.aa|DUMETU'L CENDEL SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|
  626Hz.ÜMMÜ SELEME VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed'in Ümmü Seleme ile evlenmesi.
  gg.aa.yy626.aa|Hz.ÜMMÜ SELEME VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in Ümmü Seleme ile evlenmesi.|
  19 TEMMUZ 626BENU LIHYAN GAZVESİDevr-i Saadet / SAVAŞ
  gg19.aa7.yy626.aaTEMMUZ|BENU LIHYAN GAZVESİ|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|
  27 ARALIK 626MÜREYSİ SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu. Dönüşte ifk (Hz. Aişe’ye iftira) dedikodusu yayıldı.
  gg27.aa12.yy626.aaARALIK|MÜREYSİ SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu. Dönüşte ifk (Hz. Aişe’ye iftira) dedikodusu yayıldı.|
  627HALASININ KIZI Hz.ZEYNEB VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed'in, halasının kızı Zeyneb ile evlenmesi.
  gg.aa.yy627.aa|HALASININ KIZI Hz.ZEYNEB VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in, halasının kızı Zeyneb ile evlenmesi.|
  627TEYEMMÜMDevr-i Saadet
  Teyemmüm meşrû kılındı.
  gg.aa.yy627.aa|TEYEMMÜM|Devr-i Saadet|!!!|Teyemmüm meşrû kılındı.|
  627BENİ KUREYZA YAHUDİLERİDevr-i Saadet
  Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları.
  gg.aa.yy627.aa|BENİ KUREYZA YAHUDİLERİ|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları.|
  NİSAN 627MEKKELİLERE GÖNDERİLEN YARDIMDevr-i Saadet
  Resûlullah Mekkeliler’le arayı düzeltmeye çalıştı ve ilk olarak 5. yılın sonunda (Nisan 627) kıtlık çeken Mekke’nin fakirlerine yardım için 500 dinarlık bir bağış gönderdi. Arkasından şehrin reisi Ebû Süfyân’ın Habeşistan muhacirlerinden olan kızı Ümmü Habîbe ile evlendi; ayrıca Ebû Süfyân’a bol miktarda Medine hurması yollayarak karşılığında onun bir türlü satamadığı derileri aldı. Böylece savaş halinin devam etmesine rağmen kendi tarafından uzlaşıcı, hatta dostça jestler yaptı ve iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.
  gg.aa4.yy627.aaNİSAN|MEKKELİLERE GÖNDERİLEN YARDIM|Devr-i Saadet|DÜNYA|Arap|Resûlullah Mekkeliler’le arayı düzeltmeye çalıştı ve ilk olarak 5. yılın sonunda (Nisan 627) kıtlık çeken Mekke’nin fakirlerine yardım için 500 dinarlık bir bağış gönderdi. Arkasından şehrin reisi Ebû Süfyân’ın Habeşistan muhacirlerinden olan kızı Ümmü Habîbe ile evlendi; ayrıca Ebû Süfyân’a bol miktarda Medine hurması yollayarak karşılığında onun bir türlü satamadığı derileri aldı. Böylece savaş halinin devam etmesine rağmen kendi tarafından uzlaşıcı, hatta dostça jestler yaptı ve iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.|
  1 NİSAN 627HENDEK SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Hendek (Ahzab) Harbi: Medine'yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.
  gg1.aa4.yy627.aaNİSAN|HENDEK SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Hendek (Ahzab) Harbi: Medine'yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.|
  628FETİH: HAYBERDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Hayber, Hz.Ali'nin üstün başarısı ile fethedildi. Hz. Ali, yahudilerin baş cengâveri Merhab'ı bir hamlede yere sermişti.
  gg.aa.yy628.aa|FETİH: HAYBER|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Hayber, Hz.Ali'nin üstün başarısı ile fethedildi. Hz. Ali, yahudilerin baş cengâveri Merhab'ı bir hamlede yere sermişti. |
  628İRAN'DA VEBA SALGINIDevr-i Saadet
  İran’da müthiş veba salgını.
  gg.aa.yy628.aa|İRAN'DA VEBA SALGINI|Devr-i Saadet|DÜNYA||iran||İran’da müthiş veba salgını.|
  628ALLAH RASULÜNE SUİKAST GİRİŞİMİDevr-i Saadet
  Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed'i (zehirli etle) zehirleme girişimi.
  gg.aa.yy628.aa|ALLAH RASULÜNE SUİKAST GİRİŞİMİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|Mason|Terör|Suikastler|Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed'i (zehirli etle) zehirleme girişimi.|
  628MUT'A NİKAHIDevr-i Saadet
  Mut’a nikâhının yasaklanması.
  gg.aa.yy628.aa|MUT'A NİKAHI|Devr-i Saadet|!!!|Mut’a nikâhının yasaklanması.|
  628HABEŞTEN DÖNÜŞDevr-i Saadet
  Mekke'den Habeşistan'a göçmüş olan Müslümanların Câfer-i Tayyar başkanlığında Medine'ye dönmeleri. Necâşi tarafından Hz.Muhammed'e gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi.
  gg.aa.yy628.aa|HABEŞTEN DÖNÜŞ|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Mekke'den Habeşistan'a göçmüş olan Müslümanların Câfer-i Tayyar başkanlığında Medine'ye dönmeleri. Necâşi tarafından Hz.Muhammed'e gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi.|
  628Hz.SAFİYYE VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed'in Hz. Safiyye ile evlenmesi.
  gg.aa.yy628.aa|Hz.SAFİYYE VALİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in Hz. Safiyye ile evlenmesi.|
  628RUM SASANİ SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Kur'an'da haber verildiği üzrere, Rum, Sasanilere karşı, imkansız gibi görünen bir zafer elde etmiştir. Yahudilerin İran’a desteklerine rağmen, Filistin yeniden Bizans toprağı oldu. Yahudilerin umutları kaybolu.
  gg.aa.yy628.aa|RUM SASANİ SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi||iran||Kur'an'da haber verildiği üzrere, Rum, Sasanilere karşı, imkansız gibi görünen bir zafer elde etmiştir. Yahudilerin İran’a desteklerine rağmen, Filistin yeniden Bizans toprağı oldu. Yahudilerin umutları kaybolu. |
  628SİYONİST TEŞKİLATDevr-i Saadet
  Hayber Kalesi fethedilmesinin ardından ilk Siyon Teşkilatı Kuruldu. İbn Sebe teşkilata katıldı.
  gg.aa.yy628.aa|SİYONİST TEŞKİLAT|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hayber Kalesi fethedilmesinin ardından ilk Siyon Teşkilatı Kuruldu. İbn Sebe teşkilata katıldı. |
  628FEDEK YAHUDİLERİDevr-i Saadet
  Fedek Yahudileri’nin vergiye bağlanması.
  gg.aa.yy628.aa|FEDEK YAHUDİLERİ|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Fedek Yahudileri’nin vergiye bağlanması.|
  MART 628UMRE SEFERİDevr-i Saadet
  Umre seferi (Zilkade/Mart). RasulAllah, İbn Ümmü Mektûm’u namaz kıldırmak, Nümeyle b. Abdullah el-Leysî’yi de şehri idare etmek üzere yerine vekil bırakıp 1400-1500 müslümanla birlikte umre için Medine’den Mekke’ye doğru yola çıktı.
  gg.aa3.yy628.aaMART|UMRE SEFERİ|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Umre seferi (Zilkade/Mart). RasulAllah, İbn Ümmü Mektûm’u namaz kıldırmak, Nümeyle b. Abdullah el-Leysî’yi de şehri idare etmek üzere yerine vekil bırakıp 1400-1500 müslümanla birlikte umre için Medine’den Mekke’ye doğru yola çıktı. |
  MART 628HUDEYBİYE ANTLAŞMASIDevr-i Saadet
  Hudeybiye Antlaşması.
  Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma Müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Hz.Muhammed Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâm’a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran Kisrâsı Perviz’e, Mısır Azîzi Mukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen Vâlisi Bâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.)
  gg.aa3.yy628.aaMART|HUDEYBİYE ANTLAŞMASI|Devr-i Saadet|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Antlaşmalar|Mısır|Arap|Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma Müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Hz.Muhammed Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâm’a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran Kisrâsı Perviz’e, Mısır Azîzi Mukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen Vâlisi Bâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.)|
  629MU'TE SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Mu’te Harbi. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de Müslümanların Bizans'la ilk karşılaşması idi.
  gg.aa.yy629.aa|MU'TE SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mu’te Harbi. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de Müslümanların Bizans'la ilk karşılaşması idi.|
  629UMRET'UL KAZADevr-i Saadet
  Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri (Umret’ül Kazâ).
  gg.aa.yy629.aa|UMRET'UL KAZA|Devr-i Saadet|!!!|Antlaşmalar|Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri (Umret’ül Kazâ).|
  629YENİ MÜSLÜMANLARDevr-i Saadet
  Osman b. Talha’nın müslüman olması
  gg.aa.yy629.aa|YENİ MÜSLÜMANLAR|Devr-i Saadet|!!!|Osman b. Talha’nın müslüman olması |
  629HUDEYBİYE ANTLAŞMASININ İHLALİDevr-i Saadet
  Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi
  gg.aa.yy629.aa|HUDEYBİYE ANTLAŞMASININ İHLALİ|Devr-i Saadet|!!!|Antlaşmalar|Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi|
  629ZATU'S SELASİL OLAYIDevr-i Saadet
  Zâtu’s-Selâsil Olayı’nda Amr İbnü’l As’ın kumandanlık etmesi.
  gg.aa.yy629.aa|ZATU'S SELASİL OLAYI|Devr-i Saadet|!!!|Zâtu’s-Selâsil Olayı’nda Amr İbnü’l As’ın kumandanlık etmesi.|
  629YENİ MÜSLÜMANLARDevr-i Saadet
  Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As'ın Müslüman olup Medine’de Müslümanlara katılması.
  gg.aa.yy629.aa|YENİ MÜSLÜMANLAR|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As'ın Müslüman olup Medine’de Müslümanlara katılması.|
  629YEMEN VALİSİNİN MÜSLÜMANLIĞIDevr-i Saadet
  İran’ın Yemen Vâlisi Bazan’ın Müslüman oluşu.
  gg.aa.yy629.aa|YEMEN VALİSİNİN MÜSLÜMANLIĞI|Devr-i Saadet|DÜNYA|İslam Tarihi||iran||İran’ın Yemen Vâlisi Bazan’ın Müslüman oluşu.|
  630EVTAS SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  gg.aa.yy630.aa|EVTAS SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|
  630TAİF KUŞATMASIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Taif’in muhasarası.
  gg.aa.yy630.aa|TAİF KUŞATMASI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Taif’in muhasarası.|
  630HUNEYN SAVAŞIDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Huneyn Gazvesi
  gg.aa.yy630.aa|HUNEYN SAVAŞI|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Huneyn Gazvesi|
  630OĞLU Hz.İBRAHİM DOĞDUDevr-i Saadet
  Medine'ye hicretten sonra Mariya isimli hanımından oldu. Ancak küçük yaşta vefat etti.
  gg.aa.yy630.aa|OĞLU Hz.İBRAHİM DOĞDU|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Medine'ye hicretten sonra Mariya isimli hanımından oldu. Ancak küçük yaşta vefat etti.|
  630YENİ MÜSLÜMANLARDevr-i Saadet
  Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye’nin Müslüman oluşu.
  gg.aa.yy630.aa|YENİ MÜSLÜMANLAR|Devr-i Saadet|!!!|Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye’nin Müslüman oluşu.|
  630KABENİN PUTLARDAN TEMİZLENMESİDevr-i Saadet
  Putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması.
  gg.aa.yy630.aa|KABENİN PUTLARDAN TEMİZLENMESİ|Devr-i Saadet|!!!|Putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması.|
  630SÜT KARDEŞİ ŞEYMADevr-i Saadet
  Savaş esirleri arasında (Halime’nin kızı) süt kardeşi Şeymâ’yı görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi.
  gg.aa.yy630.aa|SÜT KARDEŞİ ŞEYMA|Devr-i Saadet|!!!|Savaş esirleri arasında (Halime’nin kızı) süt kardeşi Şeymâ’yı görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi.|
  630SAVAŞ GANİMETLERİDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri İslâm'a ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.
  gg.aa.yy630.aa|SAVAŞ GANİMETLERİ|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri İslâm'a ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.|
  630ARAP EMİRLERİNE ELÇİLERDevr-i Saadet
  Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.
  gg.aa.yy630.aa|ARAP EMİRLERİNE ELÇİLER|Devr-i Saadet|!!!|Arap|Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.|
  630Hz.MUHAMMED'E KASİDEDevr-i Saadet
  Kasîde-i Bürde şairi Kâ'b bin Züheyr'in Hz.Muhammed'in huzuruna gelerek “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve "Allah Rasulü etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan Allah'ın kılıçlarından biridir" beytini söyleyince Hz.Muhammed'in çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi.
  gg.aa.yy630.aa|Hz.MUHAMMED'E KASİDE|Devr-i Saadet|!!!|Kasîde-i Bürde şairi Kâ'b bin Züheyr'in Hz.Muhammed'in huzuruna gelerek “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve "Allah Rasulü etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan Allah'ın kılıçlarından biridir" beytini söyleyince Hz.Muhammed'in çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi.|
  630KIZI Hz.ZEYNEB'İN VEFATIDevr-i Saadet
  Kızı Hz. Zeyneb'in vefatı.
  gg.aa.yy630.aa|KIZI Hz.ZEYNEB'İN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Kızı Hz. Zeyneb'in vefatı. |
  630MİNBERDevr-i Saadet
  Mescid-i Nebevî'de üç basamaklı bir minber yapılması.
  gg.aa.yy630.aa|MİNBER|Devr-i Saadet|!!!|Mescid-i Nebevî'de üç basamaklı bir minber yapılması.|
  630MECSCİD-İ DIRAR'IN YIKILMASIDevr-i Saadet
  Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar'ın yıktırılması.
  gg.aa.yy630.aa|MECSCİD-İ DIRAR'IN YIKILMASI|Devr-i Saadet|!!!|Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar'ın yıktırılması.|
  630OĞLU Hz.İBRAHİM'İN VEFATIDevr-i Saadet
  Sevgili oğlu İbrahim'in vefatı.
  gg.aa.yy630.aa|OĞLU Hz.İBRAHİM'İN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Sevgili oğlu İbrahim'in vefatı. |
  630SENET'ÜL VÜFUT - ELÇİLER YILIDevr-i Saadet
  Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü’l Vüfûd). Yetmiş kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.
  gg.aa.yy630.aa|SENET'ÜL VÜFUT - ELÇİLER YILI|Devr-i Saadet|!!!|Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü’l Vüfûd). Yetmiş kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.|
  630UMRE ZİYARETİDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed'in umre yapması
  gg.aa.yy630.aa|UMRE ZİYARETİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in umre yapması|
  630NECAŞİ İÇİN GAİB NAMAZIDevr-i Saadet
  Necâşî için gâib namazı kılınması.

  Bugün;
  Gaib bir ölü üzerine cenaze namazı kılınabilip kılınamayacağı hususunda ihtilaf vardır.

  Şafii ile Hanbeli mezheblerine göre kılınması caizdir.
  Çünkü, daha önce İslam'ı kabul eden, Habeşistan Kralı Necaşinin vefatını vahiy yoluyla öğrenen Hz.Muhammed(sav) Müslümanları namazgaha çıkarttı ve onun cenaze namazını kıldırdı.
  Ancak Farz-ı Kifaye olan cenaze namazı yerine geçmez, yani bununla iktifa edilmez. Mutlak cenazenin bulunduğu yerde cenaze namazını kılmak gerekir.

  Hanefi ile Maliki mezhebine göre gaib ölü üzerine cenaze namazı kılınmaz.
  gg.aa.yy630.aa|NECAŞİ İÇİN GAİB NAMAZI|Devr-i Saadet|DÜNYA|Necâşî için gâib namazı kılınması. Bugün; Gaib bir ölü üzerine cenaze namazı kılınabilip kılınamayacağı hususunda ihtilaf vardır. Şafii ile Hanbeli mezheblerine göre kılınması caizdir. Çünkü, daha önce İslam'ı kabul eden, Habeşistan Kralı Necaşinin vefatını vahiy yoluyla öğrenen Hz.Muhammed(sav) Müslümanları namazgaha çıkarttı ve onun cenaze namazını kıldırdı. Ancak Farz-ı Kifaye olan cenaze namazı yerine geçmez, yani bununla iktifa edilmez. Mutlak cenazenin bulunduğu yerde cenaze namazını kılmak gerekir. Hanefi ile Maliki mezhebine göre gaib ölü üzerine cenaze namazı kılınmaz.|
  4 OCAK 630MEKKE SEFERİDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Hz.Muhammed’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).
  gg4.aa1.yy630.aaOCAK|MEKKE SEFERİ|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Arap|Hz.Muhammed’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).|
  11 OCAK 630FETİH: MEKKEDevr-i Saadet / SAVAŞ
  20 Ramazan / 11 Ocak. Mekke'nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi. Gâlibin, mağlupları toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi.
  gg11.aa1.yy630.aaOCAK|FETİH: MEKKE|Devr-i Saadet|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|20 Ramazan / 11 Ocak. Mekke'nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi. Gâlibin, mağlupları toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi.|
  631TEBÜK SEFERİDevr-i Saadet / SAVAŞ
  Tebük Seferi. Hz.Muhammed'in son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.
  gg.aa.yy631.aa|TEBÜK SEFERİ|Devr-i Saadet|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Tebük Seferi. Hz.Muhammed'in son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.|
  631EBU BEKİR'İN HAC EMİRLİĞİDevr-i Saadet
  Hz. Ebubekir’in hac emirliği.
  gg.aa.yy631.aa|EBU BEKİR'İN HAC EMİRLİĞİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz. Ebubekir’in hac emirliği.|
  7 MART 632VEDA HUTBESİDevr-i Saadet
  Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).
  gg7.aa3.yy632.aaMART|VEDA HUTBESİ|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).|
  Veda Hutbesi | DuruVizyon.com
  8 MART 632VEDA HACCIDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed'in (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nden asırlarca önce insan haklarının ilânı.
  gg8.aa3.yy632.aaMART|VEDA HACCI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hz.Muhammed'in (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nden asırlarca önce insan haklarının ilânı.|
  HAZİRAN 632BAKİ MEZARLIĞINI ZİYARETİDevr-i Saadet
  Hz.Muhammed'in Bakî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri selamlaması ve şehidlere duası.
  gg.aa6.yy632.aaHAZİRAN|BAKİ MEZARLIĞINI ZİYARETİ|Devr-i Saadet|!!!|Hz.Muhammed'in Bakî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri selamlaması ve şehidlere duası.|
  5 HAZİRAN 632ASHABA HAYR DUALARIDevr-i Saadet
  Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahd’a dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması.
  gg5.aa6.yy632.aaHAZİRAN|ASHABA HAYR DUALARI|Devr-i Saadet|!!!|Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahd’a dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması.|
  8 HAZİRAN 632Hz.MUHAMMED'İN VEFATIDevr-i Saadet
  gg8.aa6.yy632.aaHAZİRAN|Hz.MUHAMMED'İN VEFATI|Devr-i Saadet|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|
  9 HAZİRAN 632 ...
  23 AĞUSTOS 634
  HALİFE Hz.EBUBEKİR SIDDİKHulefa-i Raşidin
  gg9.aa6.yy632.aaHAZİRAN|HALİFE Hz.EBUBEKİR SIDDİK|Hulefa-i Raşidin|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
  ARALIK 632İSLAM'IN ARABİSTAN'IN TAMAMINA YAYILMASIHulefa-i Raşidin
  Müslümanlık, hemen hemen bütün Arabistan’a yayıldı. (M. Hamîdullah’ın tahminine göre Müslümanların sayısı bu sırada 400. 000 idi.)
  gg.aa12.yy632.aaARALIK|İSLAM'IN ARABİSTAN'IN TAMAMINA YAYILMASI|Hulefa-i Raşidin|İÇ|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Müslümanlık, hemen hemen bütün Arabistan’a yayıldı. (M. Hamîdullah’ın tahminine göre Müslümanların sayısı bu sırada 400. 000 idi.) £.£..£img src=https://duruvizyon.files.wordpress.com/2019/04/halife1.jpg£..£.£|
  634 ...
  644
  HALİFE Hz.ÖMER FARUKHulefa-i Raşidin
  gg.aa.yy634.aa|HALİFE Hz.ÖMER FARUK|Hulefa-i Raşidin|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
  634KÖPRÜ SAVAŞIHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  İslam orduları Fırat Nehri kenarında İran ordularıyla karşı karşıya geldi ve savaşı kaybetti. Komutan Ebu Veyde ve pek çok İslam askeri şehit oldu.
  gg.aa.yy634.aa|KÖPRÜ SAVAŞI|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi||iran||İslam orduları Fırat Nehri kenarında İran ordularıyla karşı karşıya geldi ve savaşı kaybetti. Komutan Ebu Veyde ve pek çok İslam askeri şehit oldu. |
  634YERMÜK SAVAŞIHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  Müslümanların Güney Filistin'i ele geçirmelerinin üzerine Bizans elli bin kişilik bir orduyu Suriye'ye gönderdi. Bunun üzerine Halid Bin Velid Suriye'ye gelip İslam ordularının başına geçti. İki ordu Yermük Irmağı kıyılarında savaştı ve Müslümanlar Bizans ordusunu yendi. Yermük Zaferinin Sonucunda, Suriye'nin kapıları İslam ordularına açıldı. Hz.Ebubekir Yermük Zafer'inden sonra 23 Ağustos 634'de vefat etmiştir.
  gg.aa.yy634.aa|YERMÜK SAVAŞI|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Müslümanların Güney Filistin'i ele geçirmelerinin üzerine Bizans elli bin kişilik bir orduyu Suriye'ye gönderdi. Bunun üzerine Halid Bin Velid Suriye'ye gelip İslam ordularının başına geçti. İki ordu Yermük Irmağı kıyılarında savaştı ve Müslümanlar Bizans ordusunu yendi. Yermük Zaferinin Sonucunda, Suriye'nin kapıları İslam ordularına açıldı. Hz.Ebubekir Yermük Zafer'inden sonra 23 Ağustos 634'de vefat etmiştir. |
  23 AĞUSTOS 634ÖLÜM: Hz.EBUBEKİR SIDDİKHulefa-i Raşidin
  gg23.aa8.yy634.aaAĞUSTOS|ÖLÜM: Hz.EBUBEKİR SIDDİK|Hulefa-i Raşidin|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
  635HİCRİ-KAMERİ TAKVİMHulefa-i Raşidin
  gg.aa.yy635.aa|HİCRİ-KAMERİ TAKVİM|Hulefa-i Raşidin|İÇ|Din Tarihi|İslam Tarihi|
  636KADİSİYE SAVAŞIHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  Irak cephesindeki ordunun başında Sad Bin Ebi Vakkas vardı. Müslümanlar ile Sasaniler Küfe yakınlarında Kadisiye denilen yerde tekrar karşılaştı. Savaşı İslam orduları kazandı. Böylece Irak Müslümanların eline geçmiş, İran yolu açılmıştır. Bu savaşın ardından Sasaniler'in başkenti Medain şehri ele geçirilmiştir.
  gg.aa.yy636.aa|KADİSİYE SAVAŞI|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Irak cephesindeki ordunun başında Sad Bin Ebi Vakkas vardı. Müslümanlar ile Sasaniler Küfe yakınlarında Kadisiye denilen yerde tekrar karşılaştı. Savaşı İslam orduları kazandı. Böylece Irak Müslümanların eline geçmiş, İran yolu açılmıştır. Bu savaşın ardından Sasaniler'in başkenti Medain şehri ele geçirilmiştir. |
  636FETİH: FİLİSTİN, SURİYEHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  Müslüman orduları Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkardı.
  gg.aa.yy636.aa|FETİH: FİLİSTİN, SURİYE|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi||suriye||Müslüman orduları Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkardı.|
  636ECNADİN SAVAŞIHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  gg.aa.yy636.aa|ECNADİN SAVAŞI|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|
  636FETİH: KUDÜSHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  Hz. Muhammed (s.a.v)’in İsrâ hadisesi gerçekleştiğinde, İslam fetihleri devri başladı.

  Bu hadisede Kâbe ve Mescid-i Aksa’nın aralarında manevi olarak bağlantı kuruldu. İslam Ordusu Ubeyde Bin Cerrah önderliğinde şehri kuşattılar.

  Patrik Safronyus şehrin anahtarını Hz.Ömer’in kendisine vermek istedi ve Hz.Ömer şehre geldi. Maddi olarak bağlantı Hz.Ömer (r.a)'ın şehre gelmesiyle gerçekleşti (636). Şehri aldıktan sonra bir emaname (güven fermanı) yazıldı ve Hz Ömer (r.a) şehrin ismini "İlya"dan "Kudüs"e çevirdi.
  gg.aa.yy636.aa|FETİH: KUDÜS|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Ortadoğu|Hz. Muhammed (s.a.v)’in İsrâ hadisesi gerçekleştiğinde, İslam fetihleri devri başladı. Bu hadisede Kâbe ve Mescid-i Aksa’nın aralarında manevi olarak bağlantı kuruldu. İslam Ordusu Ubeyde Bin Cerrah önderliğinde şehri kuşattılar. Patrik Safronyus şehrin anahtarını Hz.Ömer’in kendisine vermek istedi ve Hz.Ömer şehre geldi. Maddi olarak bağlantı Hz.Ömer (r.a)'ın şehre gelmesiyle gerçekleşti (636). Şehri aldıktan sonra bir emaname (güven fermanı) yazıldı ve Hz Ömer (r.a) şehrin ismini "İlya"dan "Kudüs"e çevirdi.|
  637CELULA SAVAŞIHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  Sasanilerle yapılan bu savaşı Müslümanlar kazandı. Müslümanlar bu arada Basra ve Kûfe'de yeni askeri üsler kurarak ordularını takviye etmişler ve güçlerini arttırmışlardır.
  gg.aa.yy637.aa|CELULA SAVAŞI|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sasanilerle yapılan bu savaşı Müslümanlar kazandı. Müslümanlar bu arada Basra ve Kûfe'de yeni askeri üsler kurarak ordularını takviye etmişler ve güçlerini arttırmışlardır. |
  639FETİH: HARRAN, DİYARBAKIRHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  Urfa, Harran, Diyarbakır Müslüman hakimiyetine girdi.
  gg.aa.yy639.aa|FETİH: HARRAN, DİYARBAKIR|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Urfa, Harran, Diyarbakır Müslüman hakimiyetine girdi. |
  641FETİH: MEZOPOTAMYAHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  Müslüman akıncı birlikleri, Mezopotamya'yı ele geçirdi.
  gg.aa.yy641.aa|FETİH: MEZOPOTAMYA|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Müslüman akıncı birlikleri, Mezopotamya'yı ele geçirdi.|
  642NİHAVEND SAVAŞIHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  İranlılar topladıkları kuvvetlerle Müslümanlar üzerine tekrar saldırdı ve Nihavend de yapılan savaşı Müslümanlar kazandı. Sonuçta; İran ordusu dağılmış ve İran şehirleri tamamen Müslümanların eline geçmiştir. Irak ve Suriye seferlerinden başka İslam orduları El-Cezire (Yukarı Mezepotamya) yönelmişler. 634-664 yıllarında Azerbaycan, tamamiyle feth edilmiştir. Nihavend savaşlarıyla, Müslümanlar, Karluklar ve Türklerle sınır komşusu oldular.
  gg.aa.yy642.aa|NİHAVEND SAVAŞI|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|İranlılar topladıkları kuvvetlerle Müslümanlar üzerine tekrar saldırdı ve Nihavend de yapılan savaşı Müslümanlar kazandı. Sonuçta; İran ordusu dağılmış ve İran şehirleri tamamen Müslümanların eline geçmiştir. Irak ve Suriye seferlerinden başka İslam orduları El-Cezire (Yukarı Mezepotamya) yönelmişler. 634-664 yıllarında Azerbaycan, tamamiyle feth edilmiştir. Nihavend savaşlarıyla, Müslümanlar, Karluklar ve Türklerle sınır komşusu oldular. |
  643FETİH: MISIR, İSKENDERİYEHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  Müslüman akıncı birlikleri, İskenderiye ve Mısır'ı ele geçirdi.
  gg.aa.yy643.aa|FETİH: MISIR, İSKENDERİYE|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Ortadoğu|Mısır|Müslüman akıncı birlikleri, İskenderiye ve Mısır'ı ele geçirdi. |
  644 ...
  17 HAZİRAN 656
  HALİFE Hz.OSMAN ZİNNUREYNHulefa-i Raşidin
  gg.aa.yy644.aa|HALİFE Hz.OSMAN ZİNNUREYN|Hulefa-i Raşidin|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
  644FETİH: PERS ŞEHİRLERİHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  Müslüman akıncı birlikleri, Pers şehirlerini ele geçirmeye başladı.
  gg.aa.yy644.aa|FETİH: PERS ŞEHİRLERİ|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi||iran||Müslüman akıncı birlikleri, Pers şehirlerini ele geçirmeye başladı. |
  648KUR'AN MUSAF HALİNE GETİRİLDİHulefa-i Raşidin
  Hazret-i Ebû Bekr’in hilâfeti zamanında mürtedlerle yapılan Yemâme harbinde Kur’an-ı kerîmi ezbere bilenlerden (o zamanki ismiyle kâri’) yetmişi şehid olunca, Hazret-i Ömer endişelenerek Kur’an-ı kerîm âyetlerinin bir kitap hâlinde toplanması için halîfeye mürâcaat etti. “Hazret-i Peygamber’in yapmadığı bir işe ben nasıl girişebilirim?” diyen halîfe Hazret-i Ebû Bekr, daha sonra meselenin ehemmiyet ve lüzûmuna kanaat getirerek; vahy kâtiplerinin önde gelenlerinden Zeyd bin Sâbit riyâsetinde bir heyet teşkilini emretti.

  İçlerinde Hazret-i Osman, Hazret-i Ali, Talha, İbn Mes’ud, Übeyy bin Kâb, Hâlid bin Velid, Huzeyfe ve Sâlim’in de bulunduğu 12 kişilik bu sahâbi heyeti, Hazret-i Ömer’in evinde toplanarak, ellerde mevcud bütün Kur’an-ı kerîm sahifelerini topladı. Ayrıca sahâbenin ezberindeki âyetler de dinlenildi. Her sahâbinin okuduğu âyete iki şahit istendi. Böylece bütün âyetler bir cild hâlinde toplandı. Her âyet-i kerimenin yeri ve hangi sûreye ait olduğu, Hazret-i Cebrâil’in tâlimine ve Hazret-i Peygamber’in işaretine dayanmaktadır.
  gg.aa.yy648.aa|KUR'AN MUSAF HALİNE GETİRİLDİ|Hulefa-i Raşidin|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hazret-i Ebû Bekr’in hilâfeti zamanında mürtedlerle yapılan Yemâme harbinde Kur’an-ı kerîmi ezbere bilenlerden (o zamanki ismiyle kâri’) yetmişi şehid olunca, Hazret-i Ömer endişelenerek Kur’an-ı kerîm âyetlerinin bir kitap hâlinde toplanması için halîfeye mürâcaat etti. “Hazret-i Peygamber’in yapmadığı bir işe ben nasıl girişebilirim?” diyen halîfe Hazret-i Ebû Bekr, daha sonra meselenin ehemmiyet ve lüzûmuna kanaat getirerek; vahy kâtiplerinin önde gelenlerinden Zeyd bin Sâbit riyâsetinde bir heyet teşkilini emretti. İçlerinde Hazret-i Osman, Hazret-i Ali, Talha, İbn Mes’ud, Übeyy bin Kâb, Hâlid bin Velid, Huzeyfe ve Sâlim’in de bulunduğu 12 kişilik bu sahâbi heyeti, Hazret-i Ömer’in evinde toplanarak, ellerde mevcud bütün Kur’an-ı kerîm sahifelerini topladı. Ayrıca sahâbenin ezberindeki âyetler de dinlenildi. Her sahâbinin okuduğu âyete iki şahit istendi. Böylece bütün âyetler bir cild hâl
  650DEDE KORKUT DESTANIOğuzlar
  (?-?) Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı'ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.
  gg.aa.yy650.aa|DEDE KORKUT DESTANI|Oğuzlar|TÜRK|Kişiler|(?-?) Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı'ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır. |
  651İRAN SASANİLER'İN SONUHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  Müslüman akıncı birlikler İran'ı ele geçirdi. İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarı sona erdi.
  gg.aa.yy651.aa|İRAN SASANİLER'İN SONU|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi||iran||Müslüman akıncı birlikler İran'ı ele geçirdi. İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarı sona erdi. |
  656CEM'EL VAKASIHulefa-i Raşidin
  Çatışma, Hz.Aişe 'nin devesinin etrafında geçtiği için bu savaşa “Deve Savaşı“ denmiştir. Yapılan savaşta Zübeyr ve Talha şehit edilmiştir. Hz.Aişe'ye dokunulmamıştır. Savaştan sonra Hz.Ali dönmemiş Kûfe'yi merkez yaparak, Irak 'ı kontrolüne almıştır. Ancak Şam valisi Hz.Ali'nin halifeliğini tanımayarak mücadeleye devam etmiştir. Hz.Osman'ın katillerini cezalandıracağını ilân etmiştir.
  gg.aa.yy656.aa|CEM'EL VAKASI|Hulefa-i Raşidin|İÇ|Din Tarihi|İslam Tarihi|Çatışma, Hz.Aişe 'nin devesinin etrafında geçtiği için bu savaşa “Deve Savaşı“ denmiştir. Yapılan savaşta Zübeyr ve Talha şehit edilmiştir. Hz.Aişe'ye dokunulmamıştır. Savaştan sonra Hz.Ali dönmemiş Kûfe'yi merkez yaparak, Irak 'ı kontrolüne almıştır. Ancak Şam valisi Hz.Ali'nin halifeliğini tanımayarak mücadeleye devam etmiştir. Hz.Osman'ın katillerini cezalandıracağını ilân etmiştir. |
  17 HAZİRAN 656ÖLÜM: Hz.OSMAN ZİNNUREYNHulefa-i Raşidin
  gg17.aa6.yy656.aaHAZİRAN|ÖLÜM: Hz.OSMAN ZİNNUREYN|Hulefa-i Raşidin|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
  23 HAZİRAN 656 ...
  28 OCAK 661
  HALİFE: Hz.ALİ MURTAZA Hulefa-i Raşidin
  Şah-ı Merdan-ı Ali 28 Ocak 661 tarihinde İbn-i Mülcem adındaki katil tarafından, Küfe'de zehirli bir kılıçla şehit edilmiştir.
  gg23.aa6.yy656.aaHAZİRAN|HALİFE: Hz.ALİ MURTAZA |Hulefa-i Raşidin|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Şah-ı Merdan-ı Ali 28 Ocak 661 tarihinde İbn-i Mülcem adındaki katil tarafından, Küfe'de zehirli bir kılıçla şehit edilmiştir. £.£..£img src=https://duruvizyon.files.wordpress.com/2019/04/halife2.jpg£..£.£|
  657SIFFİN SAVAŞIHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  Hz.Ali'nin barış teşebbüsleri yine sonuçsuz kalınca iki taraf arasında savaş çıkmıştır. Temmuz 657'de Fırat Nehri kıyısında Sıffin adı verilen yerde başlayan savaşta Muaviye yenilirken Amr Bin As'ın teklifi üzerine askerler mızraklarının ucuna Kur-an'ı Kerim saifelerini takmış; “Aramızda Kur-an'ı Kerim hakem olsun“ demişlerdir. Hz.Ali kendi askerine bunun hile olduğunu söylese de askerler bunu dinlememişlerdir. Bunu üzerine İslam tarihinde hakem olayı denilen bir hadise gerçekleşmiştir.
  gg.aa.yy657.aa|SIFFİN SAVAŞI|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hz.Ali'nin barış teşebbüsleri yine sonuçsuz kalınca iki taraf arasında savaş çıkmıştır. Temmuz 657'de Fırat Nehri kıyısında Sıffin adı verilen yerde başlayan savaşta Muaviye yenilirken Amr Bin As'ın teklifi üzerine askerler mızraklarının ucuna Kur-an'ı Kerim saifelerini takmış; “Aramızda Kur-an'ı Kerim hakem olsun“ demişlerdir. Hz.Ali kendi askerine bunun hile olduğunu söylese de askerler bunu dinlememişlerdir. Bunu üzerine İslam tarihinde hakem olayı denilen bir hadise gerçekleşmiştir. |
  657HAKEM OLAYIHulefa-i Raşidin
  Muaviye yenilirken Amr Bin As'ın teklifi üzerine askerler mızraklarının ucuna Kur-an'ı Kerim saifelerini takmış; “Aramızda Kur-an'ı Kerim hakem olsun“ demişlerdir. Hz.Ali kendi askerine bunun hile olduğunu söylese de askerler bunu dinlememişlerdir. Bunun üzerine İslam tarihinde hakem olayı denilen bir hadise gerçekleşmiştir. Arm Bin As Muaviye'nin, Ebu Musa El-Eşari ise Hz.Ali 'nin hakemi olmuştur. İkisi yaptıkları görüşmelerden yeni bir halife seçilmesini kararlaştırmışlardır. Yinede bu kararlar İslam dünyasının bölünmesini engelleyemedi. Hakem olayından sonra İslam dünyasından sonra Hz.Ali yanlıları, Hz.Muaviye yanlıları ve her ikisini de kabul etmeyen hariciler olarak ayrılmıştır. Hz.Ali tarafına Şîî, Hz.Muaviye tarafına Emevi denirdi.
  gg.aa.yy657.aa|HAKEM OLAYI|Hulefa-i Raşidin|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Muaviye yenilirken Amr Bin As'ın teklifi üzerine askerler mızraklarının ucuna Kur-an'ı Kerim saifelerini takmış; “Aramızda Kur-an'ı Kerim hakem olsun“ demişlerdir. Hz.Ali kendi askerine bunun hile olduğunu söylese de askerler bunu dinlememişlerdir. Bunun üzerine İslam tarihinde hakem olayı denilen bir hadise gerçekleşmiştir. Arm Bin As Muaviye'nin, Ebu Musa El-Eşari ise Hz.Ali 'nin hakemi olmuştur. İkisi yaptıkları görüşmelerden yeni bir halife seçilmesini kararlaştırmışlardır. Yinede bu kararlar İslam dünyasının bölünmesini engelleyemedi. Hakem olayından sonra İslam dünyasından sonra Hz.Ali yanlıları, Hz.Muaviye yanlıları ve her ikisini de kabul etmeyen hariciler olarak ayrılmıştır. Hz.Ali tarafına Şîî, Hz.Muaviye tarafına Emevi denirdi. |
  659NEHREVAN SAVAŞIHulefa-i Raşidin / SAVAŞ
  Hariciler Hz.Ali'nin üzerine yürümüştür. Halkıda isyana teşvik etmişlerdi. Bunun üzerine Hz.Ali bu olayı Nehrevan savaşıyla dağıtmıştır. Hariciler İslam dünyasının bu şekilde dağılmasını Hz.Ali, Hz.Muaviye ve Arm Bin As'ı sorumlu tutarak suikast yapmaya karar vermişlerdir. Hz.Ali şehit edildi, diğer ikisi kurtulmuştur. Böylece dört halife devri kapanmıştır.
  gg.aa.yy659.aa|NEHREVAN SAVAŞI|Hulefa-i Raşidin|SAVAŞ|!!!|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hariciler Hz.Ali'nin üzerine yürümüştür. Halkıda isyana teşvik etmişlerdi. Bunun üzerine Hz.Ali bu olayı Nehrevan savaşıyla dağıtmıştır. Hariciler İslam dünyasının bu şekilde dağılmasını Hz.Ali, Hz.Muaviye ve Arm Bin As'ı sorumlu tutarak suikast yapmaya karar vermişlerdir. Hz.Ali şehit edildi, diğer ikisi kurtulmuştur. Böylece dört halife devri kapanmıştır. |
  28 OCAK 661ÖLÜM: Hz.ALİ (KV)Hulefa-i Raşidin / SİYASİ GELİŞMELER
  gg28.aa1.yy661.aaOCAK|ÖLÜM: Hz.ALİ (KV)|Hulefa-i Raşidin|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Kişiler|Din Tarihi|İslam Tarihi|
  661 ...
  680
  EMEVİ HALİFELERİEmeviler
  Yönetim Şehri : ŞAM
  Hz.Ali'nin şehit edilmesinden sonra İslam dünyası, Emevi ailesinden Muaviye'nin eline geçti. Muaviye, Emevi devletini kurduğu sırada Irak’ta bulunan Müslümanlar da Hz.Ali'nin büyük oğlu Hz.Hasan'ı halife seçmişlerdi. Hz.Hasan Muaviye'nin ordu topladığını duyunca, bazı şartlarla halifelikten vazgeçti. Ancak Muaviye, Hz.Hasan'ın ölümünden sonra, oğlu Yezid'i veliaht ilân etti. Muaviye devrinde halifelik, babadan oğula geçen bir saltanat haline geldi.
  gg.aa2.yy661.aa|EMEVİ HALİFELERİ|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Yönetim Şehri : ŞAM Hz.Ali'nin şehit edilmesinden sonra İslam dünyası, Emevi ailesinden Muaviye'nin eline geçti. Muaviye, Emevi devletini kurduğu sırada Irak’ta bulunan Müslümanlar da Hz.Ali'nin büyük oğlu Hz.Hasan'ı halife seçmişlerdi. Hz.Hasan Muaviye'nin ordu topladığını duyunca, bazı şartlarla halifelikten vazgeçti. Ancak Muaviye, Hz.Hasan'ın ölümünden sonra, oğlu Yezid'i veliaht ilân etti. Muaviye devrinde halifelik, babadan oğula geçen bir saltanat haline geldi. £.£..£img src=https://duruvizyon.files.wordpress.com/2019/04/halife3.jpg£..£.£|
  661 ...
  680
  I. MUAVİYEEmeviler
  5. İslam Halifesi - Emeviler
  gg.aa2.yy661.aa|I. MUAVİYE|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|5. İslam Halifesi - Emeviler|
  2 NİSAN 670Hz.HASAN ŞAHADETİEmeviler / SİYASİ GELİŞMELER
  (624 - 2 Nisan 670). Alevi din kültüründe, oniki imamın ikinci imamı.
  gg2.aa4.yy670.aaNİSAN|Hz.HASAN ŞAHADETİ|Emeviler|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Kişiler|Din Tarihi|İslam Tarihi|(624 - 2 Nisan 670). Alevi din kültüründe, oniki imamın ikinci imamı. |
  680 ...
  683
  I. YEZİDEmeviler
  6. İslam Halifesi - Emeviler
  gg.aa.yy680.aa|I. YEZİD|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|6. İslam Halifesi - Emeviler|
  10 EKİM 680Hz.HÜSEYİN ŞAHADETİEmeviler / SİYASİ GELİŞMELER
  (625 - 10 Ekim 680). Alevi din kültüründe, oniki imamın üçüncü imamı.
  Muaviye’nin oğlu Yezid, halifeliğine Hz.Hüseyin karşı çıkınca, Hz.Huseyin ve ve 71 Yoldaşı, Kerbelâ'da şehit etti. İslam dünyası, bu olaydan sonra kesin olarak Sunnî ve Şîî mezheplerine ayrılmıştır.
  gg10.aa10.yy680.aaEKİM|Hz.HÜSEYİN ŞAHADETİ|Emeviler|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Kişiler|Din Tarihi|İslam Tarihi|(625 - 10 Ekim 680). Alevi din kültüründe, oniki imamın üçüncü imamı. Muaviye’nin oğlu Yezid, halifeliğine Hz.Hüseyin karşı çıkınca, Hz.Huseyin ve ve 71 Yoldaşı, Kerbelâ'da şehit etti. İslam dünyası, bu olaydan sonra kesin olarak Sunnî ve Şîî mezheplerine ayrılmıştır. |
  683 ...
  684
  II. MUAVİYEEmeviler
  7. İslam Halifesi - Emeviler
  gg.aa.yy683.aa|II. MUAVİYE|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|7. İslam Halifesi - Emeviler|
  684 ...
  685
  I. MERVANEmeviler
  8. İslam Halifesi- Emeviler
  gg.aa.yy684.aa|I. MERVAN|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|8. İslam Halifesi- Emeviler|
  685 ...
  705
  ABDÜLMELİKEmeviler
  9. İslam Halifesi - Emeviler

  Emevilerin en parlak dönemidir. Arapça resmi dil ilân edildi. İlk defa Arapça yazılı paralar basıldı.
  gg.aa.yy685.aa|ABDÜLMELİK|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Arap|9. İslam Halifesi - Emeviler Emevilerin en parlak dönemidir. Arapça resmi dil ilân edildi. İlk defa Arapça yazılı paralar basıldı. |
  688KUR'AN YAZISINA 'HAREKE'LER EKLENDİEmeviler
  Tevbe Suresi 3. ayeti "Ve Rasuluhu" yerine "Ve Rasuluhi" şeklinde okununca anlam "Allah ve Rasülü müşriklerden beridir." şeklinde iken "Allah, müşriklerden ve Rasülü'nden de beridir." şekline dönüşür. Harekelemeye göre değişen bu okuyuş hatalarını, Arap olmayanların veya Arapça'yı bilmeyenlerin farketmesi imkansızdır. Harekeleme, bu zaruretten doğdu.

  69/688 de Ebu’l-Esved ed-Düeli renkli bir mürekkeble harflerin üstüne, altına, önüne birer nokta koydu. Üstteki a, alttaki i, yandaki u sesini veriyordu. Tenvin içinde iki nokta kullanıldı.

  Esved'in ögrencisi Nasr ibnu Asım (89/708) de harfleri harekeledi. Kimi tarihçiler bunu yapanın Basralı Yahya ibnu Ma'mer (129/746) olduğunu söylerler.

  Kur'an imlasında son düzenleme Halil ibnu Ahmed (175/791) tarafından gerçekleştirildi. Hemze, şedde, sila, revm, işmam belirlendi. Bu hareket başlangıçta bir muhalefetle karşılaştı ise de sonunda genel kabul görmüştür.
  gg.aa.yy688.aa|KUR'AN YAZISINA 'HAREKE'LER EKLENDİ|Emeviler|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Arap|Tevbe Suresi 3. ayeti "Ve Rasuluhu" yerine "Ve Rasuluhi" şeklinde okununca anlam "Allah ve Rasülü müşriklerden beridir." şeklinde iken "Allah, müşriklerden ve Rasülü'nden de beridir." şekline dönüşür. Harekelemeye göre değişen bu okuyuş hatalarını, Arap olmayanların veya Arapça'yı bilmeyenlerin farketmesi imkansızdır. Harekeleme, bu zaruretten doğdu. 69/688 de Ebu’l-Esved ed-Düeli renkli bir mürekkeble harflerin üstüne, altına, önüne birer nokta koydu. Üstteki a, alttaki i, yandaki u sesini veriyordu. Tenvin içinde iki nokta kullanıldı. Esved'in ögrencisi Nasr ibnu Asım (89/708) de harfleri harekeledi. Kimi tarihçiler bunu yapanın Basralı Yahya ibnu Ma'mer (129/746) olduğunu söylerler. Kur'an imlasında son düzenleme Halil ibnu Ahmed (175/791) tarafından gerçekleştirildi. Hemze, şedde, sila, revm, işmam belirlendi. Bu hareket başlangıçta bir muhalefetle karşılaştı ise de sonunda genel kabu
  700GAZETE / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  İlk basılı gazete Pekin'de çıktı.
  gg.aa.yy700.aa|GAZETE|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|çin|İlk basılı gazete Pekin'de çıktı.|
  705 ...
  715
  I. VELİDEmeviler
  10. İslam Halifesi - Emeviler

  Abdülmelik 705 yılında ölünce yerine oğlu Velid geçti. Bu dönem Emevilerin en parlak ve en hızlı geliştiği dönemdir. Doğuda Türklerle sert mücadeleler sonunda Müslümanlar bir yandan Hindistan'a ulaştılar. 771 yılında Tarık Bin Ziyad komutasındaki Müslümanlar Avrupa'ya (İspanya yoluyla) geçtiler. İspanya'ya Vizigotlar'ı yenen Tarık, Kuzeye doğru ilerledi ve İspanya fethedildi.
  gg.aa.yy705.aa|I. VELİD|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|10. İslam Halifesi - Emeviler Abdülmelik 705 yılında ölünce yerine oğlu Velid geçti. Bu dönem Emevilerin en parlak ve en hızlı geliştiği dönemdir. Doğuda Türklerle sert mücadeleler sonunda Müslümanlar bir yandan Hindistan'a ulaştılar. 771 yılında Tarık Bin Ziyad komutasındaki Müslümanlar Avrupa'ya (İspanya yoluyla) geçtiler. İspanya'ya Vizigotlar'ı yenen Tarık, Kuzeye doğru ilerledi ve İspanya fethedildi. |
  711 ...
  1492
  ENDÜLÜS MEDENİYETİEmeviler / SAVAŞ
  Kuzey Afrika ve İspanya, Müslümanların denetimine geçti. Endülüs dönemi 750 yıl boyunca İber Yarımadasına hükmetmiş, birçok ilklere imza atmış, dünya kültür ve bilim mirasına önemli eserler bırakmış bir medeniyet olarak biliniyor. 711 yılında, Kuzey Afrikalı berberi komutan Tarık Bin Ziyad’ın, bugün adını verdiği, Cebel-i Tarık boğazından geçerek fethettiği İber Yarımadası, tarihte görülmemiş gelişmişlikte bir dönemin doğuşunu başlattı.
  gg.aa.yy711.aa|ENDÜLÜS MEDENİYETİ|Emeviler|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Kuzey Afrika ve İspanya, Müslümanların denetimine geçti. Endülüs dönemi 750 yıl boyunca İber Yarımadasına hükmetmiş, birçok ilklere imza atmış, dünya kültür ve bilim mirasına önemli eserler bırakmış bir medeniyet olarak biliniyor. 711 yılında, Kuzey Afrikalı berberi komutan Tarık Bin Ziyad’ın, bugün adını verdiği, Cebel-i Tarık boğazından geçerek fethettiği İber Yarımadası, tarihte görülmemiş gelişmişlikte bir dönemin doğuşunu başlattı. |
  711VİZİGOTLARIN SONUEmeviler
  Tarık bin Ziyad komutasında ki Müslüman orduları, Vizigot krallığına son verdi.
  gg.aa.yy711.aa|VİZİGOTLARIN SONU|Emeviler|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Tarık bin Ziyad komutasında ki Müslüman orduları, Vizigot krallığına son verdi. |
  715 ...
  717
  SÜLEYMAN BİN ABDÜLMELİKEmeviler
  11. İslam Halifesi - Emeviler
  gg.aa.yy715.aa|SÜLEYMAN BİN ABDÜLMELİK|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|11. İslam Halifesi - Emeviler|
  715FETİH: SİNDEmeviler / SAVAŞ
  Mülümanlar, Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde daha sonra da Hint Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirdi.
  gg.aa.yy715.aa|FETİH: SİND|Emeviler|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mülümanlar, Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde daha sonra da Hint Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirdi.|
  717 ...
  720
  ÖMER BİN ABDÜLAZİZEmeviler
  12. İslam Halifesi - Emeviler
  gg.aa.yy717.aa|ÖMER BİN ABDÜLAZİZ|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|12. İslam Halifesi - Emeviler|
  717EMEVİLERİN İSTANBUL KUŞATMASIEmeviler / SAVAŞ
  Müslüman Emeviler, İstanbul'u kuşattı.
  gg.aa.yy717.aa|EMEVİLERİN İSTANBUL KUŞATMASI|Emeviler|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|Müslüman Emeviler, İstanbul'u kuşattı.|
  720 ...
  724
  II. YEZİDEmeviler
  13. İslam Halifesi - Emeviler
  gg.aa.yy720.aa|II. YEZİD|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|13. İslam Halifesi - Emeviler|
  724 ...
  743
  HİŞAM BİN ABDÜLMELİKEmeviler
  14. İslam Halifesi - Emeviler

  Hişam zamanında İspanya üzerinden Fransa'ya yüründüyse de bu olay bozgunla sonuçlandı.
  gg.aa.yy724.aa|HİŞAM BİN ABDÜLMELİK|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|14. İslam Halifesi - Emeviler Hişam zamanında İspanya üzerinden Fransa'ya yüründüyse de bu olay bozgunla sonuçlandı. |
  724EMEVİ-TÜRGİŞ SAVAŞLARIEmeviler / SAVAŞ
  Sulu Kağan, Arapları yenilgiye uğrattı.
  gg.aa.yy724.aa|EMEVİ-TÜRGİŞ SAVAŞLARI|Emeviler|SAVAŞ|TÜRK|Din Tarihi|Arap|Sulu Kağan, Arapları yenilgiye uğrattı.|
  732PUTAVYA SAVAŞIEmeviler / SAVAŞ
  Müslümanların Avrupa içine, Hıristiyanlığın merkezi olan İtalya'ya doğru ilerleyerek İslamiyeti yaymak istemeleri, Avrupalılar'ın da Müslümanlara karşı birleşerek onları Fransa'dan atmak istemelerine neden oldu.

  732'de yapılan savaşta başta Franklar olmak üzere Hıristiyan Avrupalılar, Emeviler'i bozguna uğrattılar. Müslümanların Batı Avrupa'daki ilerleyişlerinin durmasına hatta gerilemesine neden olmuştur. Müslümanlar buradan daha ileriye gidemediler.

  İslam Dünyası'nı olumsuz yönde etkileyen ilk büyük savaş Putavya'dır.

  Zayıflamaya başlayan Emeviler devletinde merkezi otorite de bozulunca 750 yılında Ebu Müslim Horasani komutasındaki Abbasileri temsil eden ordu, Emevilere son verdi.
  gg.aa.yy732.aa|PUTAVYA SAVAŞI|Emeviler|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Müslümanların Avrupa içine, Hıristiyanlığın merkezi olan İtalya'ya doğru ilerleyerek İslamiyeti yaymak istemeleri, Avrupalılar'ın da Müslümanlara karşı birleşerek onları Fransa'dan atmak istemelerine neden oldu. 732'de yapılan savaşta başta Franklar olmak üzere Hıristiyan Avrupalılar, Emeviler'i bozguna uğrattılar. Müslümanların Batı Avrupa'daki ilerleyişlerinin durmasına hatta gerilemesine neden olmuştur. Müslümanlar buradan daha ileriye gidemediler. İslam Dünyası'nı olumsuz yönde etkileyen ilk büyük savaş Putavya'dır. Zayıflamaya başlayan Emeviler devletinde merkezi otorite de bozulunca 750 yılında Ebu Müslim Horasani komutasındaki Abbasileri temsil eden ordu, Emevilere son verdi. |
  25 KASIM 734
  ÖLÜM: BİLGE KAĞAN - GÖKTÜRK HAKANIGöktürkler
  II. Göktürk Devleti Kağanı Bilge Kağan (683-734)

  Göktürk Yazıtları Bilge Kağan döneminde yazılmıştır.

  Bilge Kağan döneminde Göktürk Devleti’nin sınırları Çin’in Şan-Tung ovasından, İç Asya’da Karaşar bölgesine, kuzeyde Bayırku sahasından Ani Irmağı çevresi ve Batı Demir Kapı’ya (Ceyhun Irmağı’nın yakınında Semerkand-Belh yolu üzerinde) kadar ulaştı.

  Amcası öldüğünde yerine geçen oğlu İnal’ı devirerek 32 yaşında 716 yılında Göktürk Devleti’nin başına geçti. Devletin yönetimini ele alan Bilge Kağan’ın ilk işi iyi bir yönetim oluşturmak oldu. Bunun için, ordunun başına 31 yaşındaki kardeşi Kül Tegin’i, vezirliğe de Tonyukuk’u getirdi.

  Önce veziri Tonyukuk’u sonra kardeşi Kül Tegin’i kaybeden Bilge Kağan’ı, Çinlilerle işbirliği yapan bakanı Buyrak Cor (Buyrukçur) zehirledi. Bilge Kağan, 25 Kasım 734’de öldü.
  gg25.aa11.yy734.aaKASIM|ÖLÜM: BİLGE KAĞAN - GÖKTÜRK HAKANI|Göktürkler|TÜRK|Devlet Adamları|II. Göktürk Devleti Kağanı Bilge Kağan (683-734) Göktürk Yazıtları Bilge Kağan döneminde yazılmıştır. Bilge Kağan döneminde Göktürk Devleti’nin sınırları Çin’in Şan-Tung ovasından, İç Asya’da Karaşar bölgesine, kuzeyde Bayırku sahasından Ani Irmağı çevresi ve Batı Demir Kapı’ya (Ceyhun Irmağı’nın yakınında Semerkand-Belh yolu üzerinde) kadar ulaştı. Amcası öldüğünde yerine geçen oğlu İnal’ı devirerek 32 yaşında 716 yılında Göktürk Devleti’nin başına geçti. Devletin yönetimini ele alan Bilge Kağan’ın ilk işi iyi bir yönetim oluşturmak oldu. Bunun için, ordunun başına 31 yaşındaki kardeşi Kül Tegin’i, vezirliğe de Tonyukuk’u getirdi. Önce veziri Tonyukuk’u sonra kardeşi Kül Tegin’i kaybeden Bilge Kağan’ı, Çinlilerle işbirliği yapan bakanı Buyrak Cor (Buyrukçur) zehirledi. Bilge Kağan, 25 Kasım 734’de öldü.|
  743 ...
  744
  II. VELİDEmeviler
  15. İslam Halifesi - Emeviler
  gg.aa.yy743.aa|II. VELİD|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|15. İslam Halifesi - Emeviler|
  744 ...
  744
  III. YEZİDEmeviler
  16. İslam Halifesi - Emeviler
  gg.aa.yy744.aa|III. YEZİD|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|16. İslam Halifesi - Emeviler|
  744 ...
  744
  İBRAHİM BİN VELİDEmeviler
  17. İslam Halifesi - Emeviler
  gg.aa.yy744.aa|İBRAHİM BİN VELİD|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|17. İslam Halifesi - Emeviler|
  744 ...
  750
  II. MERVANEmeviler
  18. İslam Halifesi - Emeviler
  gg.aa.yy744.aa|II. MERVAN|Emeviler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|18. İslam Halifesi - Emeviler|
  750 ...
  1258
  ABBASİ HALİFELERİAbbasiler
  Yönetim Şehri: BAĞDAD
  Horasan bölgesinin komutanı Türk asıllı Ebu Müslim, isyan ederek RasulAllah'ın amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebu'l Abbas Abdullah'ı halife ilan etti. Emevi sülalesinden yakalananlar öldürüldü.
  Zayıflamış olan Abbasi Halifeliğine 1258 yılında İlhanlı Moğolları (Hülagu) son verdiler.
  gg.aa.yy750.aa|ABBASİ HALİFELERİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Yönetim Şehri: BAĞDAD Horasan bölgesinin komutanı Türk asıllı Ebu Müslim, isyan ederek RasulAllah'ın amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebu'l Abbas Abdullah'ı halife ilan etti. Emevi sülalesinden yakalananlar öldürüldü. Zayıflamış olan Abbasi Halifeliğine 1258 yılında İlhanlı Moğolları (Hülagu) son verdiler. £.£..£img src=https://duruvizyon.files.wordpress.com/2019/04/halife4.jpg£..£.£|
  750 ...
  754
  SEFFAH (EBU'L ABBAS)Abbasiler
  19. İslam Halifesi - Abbasiler

  Daha ilk yılında Çinlilerle Orta Asya'ya hakim olabilmek için Talas Irmağı kenarında büyük bir meydan savaşı yapıldı. Türklerde bu savaşta ilk defa olarak Müslüman Araplar'ı destekledikleri için savaşı Müslümanlar kazanmıştır. Talas savaşı Abbasi Devleti'nde olumlu etki yaparak ve devlet bütün İslam Dünyası'nda kabul görecektir. Daha sonra güçlenen Abbasiler Irak'a önem verecekler ve başkenti Bağdat'a taşınacaklardır. Daha sonraları Bağdat büyük bir kültür merkezi haline gelecektir.
  gg.aa.yy750.aa|SEFFAH (EBU'L ABBAS)|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Arap|19. İslam Halifesi - Abbasiler Daha ilk yılında Çinlilerle Orta Asya'ya hakim olabilmek için Talas Irmağı kenarında büyük bir meydan savaşı yapıldı. Türklerde bu savaşta ilk defa olarak Müslüman Araplar'ı destekledikleri için savaşı Müslümanlar kazanmıştır. Talas savaşı Abbasi Devleti'nde olumlu etki yaparak ve devlet bütün İslam Dünyası'nda kabul görecektir. Daha sonra güçlenen Abbasiler Irak'a önem verecekler ve başkenti Bağdat'a taşınacaklardır. Daha sonraları Bağdat büyük bir kültür merkezi haline gelecektir. |
  754 ...
  775
  MANSURAbbasiler
  20. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy754.aa|MANSUR|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|20. İslam Halifesi - Abbasiler |
  755 ...
  769
  AN LUSHAN İSYANI
  755’ten 769 yılına kadar süren ve Çin’de gerçekleşen An Lushan isyanında 40 milyon kişi hayatını kaybett. Bu sayı o zamanlar dünya nüfusunun 1/6’ sıydı.
  (Bir başka kaynağa göre An-Lu Şan İsyanı 755 - 763 / Çin - 13.000.000 Ölü).
  gg.aa.yy755.aa|AN LUSHAN İSYANI|DÜNYA|çin|755’ten 769 yılına kadar süren ve Çin’de gerçekleşen An Lushan isyanında 40 milyon kişi hayatını kaybett. Bu sayı o zamanlar dünya nüfusunun 1/6’ sıydı. (Bir başka kaynağa göre An-Lu Şan İsyanı 755 - 763 / Çin - 13.000.000 Ölü).|
  756PAPALIĞIN DEVLETLEŞMESİ
  Charlemagne'nın babası, Frank kralı Pepin'in Kuzey ve Orta İtalya'da Lombardlar'dan kazandığı toprakları Papa'ya bağışlamasıyla Papalık, Avrupalı krallıkların gücünde, dünyevi bir devlet olarak ortaya çıktı. Endülüs Emevi Devleti'nin kurulmasıyla İslam dünyasında Abbasi ve Endülüs Emevi Devleti olmak üzere iki siyasi güç ortaya çıktı.
  gg.aa.yy756.aa|PAPALIĞIN DEVLETLEŞMESİ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|Charlemagne'nın babası, Frank kralı Pepin'in Kuzey ve Orta İtalya'da Lombardlar'dan kazandığı toprakları Papa'ya bağışlamasıyla Papalık, Avrupalı krallıkların gücünde, dünyevi bir devlet olarak ortaya çıktı. Endülüs Emevi Devleti'nin kurulmasıyla İslam dünyasında Abbasi ve Endülüs Emevi Devleti olmak üzere iki siyasi güç ortaya çıktı. |
  756ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİEmeviler
  Horasan bölgesinin komutanı Türk asıllı Ebu Müslim, isyan ederek RasulAllah'ın amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebu'l Abbas Abdullah'ı halife ilan etti. Emevi sülalesinden yakalananlar öldürüldü. Kurtulanlardan, Abdurrahman, 756 yılında İspanya'ya giderek “Endülüs Emevi Devleti”ni kurdu.

  Emevilerin 750 yılında yıkılışlarından sonra, Abbasiler'in egemenliğini tanımayan İspanya'daki Müslümanların başına yine Emevi Hanedanı'ndan Abdurrahman geçti. Kurtubay'ı başkent yaparak Avrupa Müslümanlarını bu devlet temsil etti. Endülüs Emeviler'i daha çok ilme önem vererek mükemmel ilim ve kültür merkezleri meydana getirdiler. 1031 yılında bu devlet çeşitli kollara ayrıldı. Bu dönem 1031'den 1492 yılına kadar sürdü. Bu dönemde “Tava'ifül Mülk“ devri denir. En etkili devletçik Beniahmer Devleti'dir. Askeri ve Siyasi gücünü kaybeden Endülüs Emevileri'ne 1492 yılında İspanyol Kastilyalılar son verdi.
  gg.aa.yy756.aa|ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ|Emeviler|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Horasan bölgesinin komutanı Türk asıllı Ebu Müslim, isyan ederek RasulAllah'ın amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebu'l Abbas Abdullah'ı halife ilan etti. Emevi sülalesinden yakalananlar öldürüldü. Kurtulanlardan, Abdurrahman, 756 yılında İspanya'ya giderek “Endülüs Emevi Devleti”ni kurdu. Emevilerin 750 yılında yıkılışlarından sonra, Abbasiler'in egemenliğini tanımayan İspanya'daki Müslümanların başına yine Emevi Hanedanı'ndan Abdurrahman geçti. Kurtubay'ı başkent yaparak Avrupa Müslümanlarını bu devlet temsil etti. Endülüs Emeviler'i daha çok ilme önem vererek mükemmel ilim ve kültür merkezleri meydana getirdiler. 1031 yılında bu devlet çeşitli kollara ayrıldı. Bu dönem 1031'den 1492 yılına kadar sürdü. Bu dönemde “Tava'ifül Mülk“ devri denir. En etkili devletçik Beniahmer Devleti'dir. Askeri ve Siyasi gücünü kaybeden Endülüs Emevileri'ne 1492 yılında İspanyol Kastilyalılar son verdi. |
  14 HAZİRAN 767ÖLÜM: İMAM-I AZAMAbbasiler
  İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin kurucusu vefat etti.
  gg14.aa6.yy767.aaHAZİRAN|ÖLÜM: İMAM-I AZAM|Abbasiler|!!!|Kişiler|İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin kurucusu vefat etti.|
  775 ...
  785
  MEHDİAbbasiler
  21. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy775.aa|MEHDİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|21. İslam Halifesi - Abbasiler |
  782ABBASİLER'İN İSTANBUL KUŞATMASIAbbasiler / SAVAŞ
  Müslüman Abbasiler, İstanbul'u kuşattı.
  gg.aa.yy782.aa|ABBASİLER'İN İSTANBUL KUŞATMASI|Abbasiler|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|Müslüman Abbasiler, İstanbul'u kuşattı.|
  785 ...
  786
  HADİAbbasiler
  22. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy785.aa|HADİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|22. İslam Halifesi - Abbasiler |
  786 ...
  809
  HARUN REŞİDAbbasiler
  23. İslam Halifesi - Abbasiler

  Harun Reşit bu devlete en parlak dönemini yaşatmıştır. Devleti siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden en iyi dönemini yaşatmıştır. Bizansla mücadele edilmiş ve büyük başarılar sağlanmıştır. Abbasiler Harun Reşid'in oğulları zamanında gücünü devam ettirdi. Emin, Memun ve Mu'tasım dönemlerinde türkler Abbasi ordusunda hizmet ettiler. Üst kademelere kadar yükseldiler. Böylece IX. Yüzyıldan sonra Abbasiler Devleti'nde Türkler etkili rol oynadılar. Yine bu dönemlerde Bizanslılardan korunmak için sınırlarda Türklerden oluşan Avasım şehirleri kuruldu.
  gg.aa.yy786.aa|HARUN REŞİD|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|23. İslam Halifesi - Abbasiler Harun Reşit bu devlete en parlak dönemini yaşatmıştır. Devleti siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden en iyi dönemini yaşatmıştır. Bizansla mücadele edilmiş ve büyük başarılar sağlanmıştır. Abbasiler Harun Reşid'in oğulları zamanında gücünü devam ettirdi. Emin, Memun ve Mu'tasım dönemlerinde türkler Abbasi ordusunda hizmet ettiler. Üst kademelere kadar yükseldiler. Böylece IX. Yüzyıldan sonra Abbasiler Devleti'nde Türkler etkili rol oynadılar. Yine bu dönemlerde Bizanslılardan korunmak için sınırlarda Türklerden oluşan Avasım şehirleri kuruldu. |
  793VİKİNGLER'İN BRİTANYA AKINLARI
  Vikingler, İngiltere’ye ilk akınlarını düzenlemiş ve birçok İngiliz yaşamını yitirmiştir.
  gg.aa.yy793.aa|VİKİNGLER'İN BRİTANYA AKINLARI|DÜNYA|ingiltere|Vikingler, İngiltere’ye ilk akınlarını düzenlemiş ve birçok İngiliz yaşamını yitirmiştir.|
  800BATI ROMA YENİDEN KURULDURoma Dönemi
  Papa, Şarlman'ı Roma İmparatoru olarak tanıdı ve kutsadı. Şarlman İmparatorluk tacı taktı. 803 yılında, Bizans İmparatoru, Şarlman'ın Roma İmparatorluğunu tanıdı ve Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşu resmileşti.
  gg.aa.yy800.aa|BATI ROMA YENİDEN KURULDU|Roma Dönemi|DÜNYA|Papa, Şarlman'ı Roma İmparatoru olarak tanıdı ve kutsadı. Şarlman İmparatorluk tacı taktı. 803 yılında, Bizans İmparatoru, Şarlman'ın Roma İmparatorluğunu tanıdı ve Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşu resmileşti. |
  809 ...
  813
  EMİNAbbasiler
  24. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy809.aa|EMİN|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|24. İslam Halifesi - Abbasiler |
  813 ...
  833
  MEMUNAbbasiler
  25. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy813.aa|MEMUN|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|25. İslam Halifesi - Abbasiler |
  813BULGARLAR'IN İSTANBUL KUŞATMASI / SAVAŞ
  Tuna Bulgarları, İstanbul'u kuşattı.
  gg.aa.yy813.aa|BULGARLAR'IN İSTANBUL KUŞATMASI|SAVAŞ|DÜNYA|İstanbul|Tuna Bulgarları, İstanbul'u kuşattı. |
  819 ...
  999
  İRAN'DA SAMANİLER
  gg.aa.yy819.aa|İRAN'DA SAMANİLER|DÜNYA||iran||
  821 ...
  873
  İRAN'DA TAHİRİLER
  gg.aa.yy821.aa|İRAN'DA TAHİRİLER|DÜNYA||iran||
  831
  831-1000 arası Danimarka, İsveç ve Norveç halkları Hıristiyanlığa geçtiler.
  gg.aa.yy831.aa||DÜNYA|Din Tarihi|Mason|831-1000 arası Danimarka, İsveç ve Norveç halkları Hıristiyanlığa geçtiler.|
  833 ...
  842
  MUTASIMAbbasiler
  26. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy833.aa|MUTASIM|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|26. İslam Halifesi - Abbasiler |
  842 ...
  847
  VASIKAbbasiler
  27. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy842.aa|VASIK|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|27. İslam Halifesi - Abbasiler |
  845BUDİZM
  Budizm Çin'de resmen yasa dışı ilan edildi. Bunun üzerine Kore'de devlet dini yapıldı ve benimsendi.
  gg.aa.yy845.aa|BUDİZM|DÜNYA|Din Tarihi|Budizm Çin'de resmen yasa dışı ilan edildi. Bunun üzerine Kore'de devlet dini yapıldı ve benimsendi.|
  847 ...
  861
  MÜTEVEKKİLAbbasiler
  28. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy847.aa|MÜTEVEKKİL|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|28. İslam Halifesi - Abbasiler |
  850ÖLÜM: HAREZMİ
  (780-850) Dokuzuncu yüzyılda yetişen cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman-Türk matematik, coğrafya ve astronomi alimidir. İsmi Muhammed bin Musa el-Harezmi, künyesi Ebu Abdullah’tır. 780 senesinde Harezm’de doğduğu kabul edilir. 850 senesinde Bağdat’ta vefat etti. Batlemyüs’ün astronomik cetvellerini tashih etti. Onun hazırladığı astronomi tabloları asırlarca bilim dünyasına rehberlik etti. 14 adet eseri bulunmaktadır.
  gg.aa.yy850.aa|ÖLÜM: HAREZMİ|!!!|Kişiler|(780-850) Dokuzuncu yüzyılda yetişen cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman-Türk matematik, coğrafya ve astronomi alimidir. İsmi Muhammed bin Musa el-Harezmi, künyesi Ebu Abdullah’tır. 780 senesinde Harezm’de doğduğu kabul edilir. 850 senesinde Bağdat’ta vefat etti. Batlemyüs’ün astronomik cetvellerini tashih etti. Onun hazırladığı astronomi tabloları asırlarca bilim dünyasına rehberlik etti. 14 adet eseri bulunmaktadır. |
  31 TEMMUZ 855ÖLÜM: İMAM HANBELİ
  İmam-ı Ahmed bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin öncüsü ve İslam bilgini vefat etti (d. 780)
  gg31.aa7.yy855.aaTEMMUZ|ÖLÜM: İMAM HANBELİ|!!!|Kişiler|İmam-ı Ahmed bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin öncüsü ve İslam bilgini vefat etti (d. 780)|
  857
  İstanbul patriği olan liberal eğilimli Ignatius’un devrilerek yerine Latin kültüründen nefret eden Photius’un getirilmesi Roma’nın asla hazmedemediği bir hadise oldu. Öte yandan Photius’un laik kökenli olması da Roma’yı rahatsız etmiştir.
  gg.aa.yy857.aa||DÜNYA|Din Tarihi|Mason|İstanbul|İstanbul patriği olan liberal eğilimli Ignatius’un devrilerek yerine Latin kültüründen nefret eden Photius’un getirilmesi Roma’nın asla hazmedemediği bir hadise oldu. Öte yandan Photius’un laik kökenli olması da Roma’yı rahatsız etmiştir. |
  861 ...
  862
  MUNTASIRAbbasiler
  29. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy861.aa|MUNTASIR|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|29. İslam Halifesi - Abbasiler |
  861 ...
  1003
  İRAN'DA SEFERİLER
  gg.aa.yy861.aa|İRAN'DA SEFERİLER|DÜNYA||iran||
  861ÖLÜM: AHMED FERGANİ
  (?-861) Ebu el-Abbas Ahmed bin Muhammed bin Kesir el-Fergani Batı'da Alfraganus olarak da bilinen Müslüman astronom. 9. yüzyılda yetişmiş en ünlü astronomlardan biridir. Fergana'da bulunan ünlü bir Türk ailesine mensuptur. Ay'daki Alfraganus kraterinin ismi O'na ithafen verilmiştir. Fergani'nin 9.yüzyıl başlarında dünyaya geldiği, 861 yılında hayatta olduğu ve bundan kısa bir süre sora vefat ettiği kabul edilmektedir. Fergani, astronomi ve matematik alanında kendisini kabul ettirdi.
  gg.aa.yy861.aa|ÖLÜM: AHMED FERGANİ|DÜNYA|Kişiler|(?-861) Ebu el-Abbas Ahmed bin Muhammed bin Kesir el-Fergani Batı'da Alfraganus olarak da bilinen Müslüman astronom. 9. yüzyılda yetişmiş en ünlü astronomlardan biridir. Fergana'da bulunan ünlü bir Türk ailesine mensuptur. Ay'daki Alfraganus kraterinin ismi O'na ithafen verilmiştir. Fergani'nin 9.yüzyıl başlarında dünyaya geldiği, 861 yılında hayatta olduğu ve bundan kısa bir süre sora vefat ettiği kabul edilmektedir. Fergani, astronomi ve matematik alanında kendisini kabul ettirdi. |
  862 ...
  866
  MÜSTAİNAbbasiler
  30. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy862.aa|MÜSTAİN|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|30. İslam Halifesi - Abbasiler |
  866 ...
  869
  MUTEZAbbasiler
  31. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy866.aa|MUTEZ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|31. İslam Halifesi - Abbasiler |
  866VİKİNGLER'İN BRİTANYA İŞGALİ / SAVAŞ
  Vikingler, İngiltere’yi işgal etti.
  gg.aa.yy866.aa|VİKİNGLER'İN BRİTANYA İŞGALİ|SAVAŞ|DÜNYA|ingiltere|Vikingler, İngiltere’yi işgal etti.|
  11 MAYIS 868KİTAP BASKISI / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  Bilinen en eski kalıp baskı kitap Elmas Sutra Çin’de basıldı.
  gg11.aa5.yy868.aaMAYIS|KİTAP BASKISI|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|çin|Bilinen en eski kalıp baskı kitap Elmas Sutra Çin’de basıldı.|
  869 ...
  870
  MUHTEDİAbbasiler
  32. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy869.aa|MUHTEDİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|32. İslam Halifesi - Abbasiler |
  870 ...
  892
  MUTEMİDAbbasiler
  33. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy870.aa|MUTEMİD|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|33. İslam Halifesi - Abbasiler |
  892 ...
  902
  MUTEZİDAbbasiler
  34. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy892.aa|MUTEZİD|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|34. İslam Halifesi - Abbasiler |
  900ABDULHAMİD İBN-İ TÜRK
  Dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir Türk Müslüman matematikçidir. Tarihte Türk lakabını taşıyan nadir Türk bilim adamlarındandır. Harezmi'nin çağdaşıdır. Cebir konusunda yazmış olduğu kitabın ancak küçük bir bölümü bugün elimizde bulunmaktadır.
  gg.aa.yy900.aa|ABDULHAMİD İBN-İ TÜRK|!!!|Kişiler|Dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir Türk Müslüman matematikçidir. Tarihte Türk lakabını taşıyan nadir Türk bilim adamlarındandır. Harezmi'nin çağdaşıdır. Cebir konusunda yazmış olduğu kitabın ancak küçük bir bölümü bugün elimizde bulunmaktadır. |
  900AVRUPA'DA TARIM
  900 den 14. yüzyıl ortalarına kadar Avrupa'da topraklar tarıma açıldı.
  gg.aa.yy900.aa|AVRUPA'DA TARIM|DÜNYA|900 den 14. yüzyıl ortalarına kadar Avrupa'da topraklar tarıma açıldı.|
  902 ...
  908
  MUKTEFİAbbasiler
  35. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy902.aa|MUKTEFİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|35. İslam Halifesi - Abbasiler |
  908 ...
  932
  MUKTEDİRAbbasiler
  36. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy908.aa|MUKTEDİR|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|36. İslam Halifesi - Abbasiler|
  910 ...
  1171
  FATİMİ HALİFELER (ŞİA)
  Kahire‘de hüküm sürmüş olan Şiî–Fâtımî halifeler dönemi. Sünniler tarafından halife olarak kabul edilmezler.
  gg.aa.yy910.aa|FATİMİ HALİFELER (ŞİA)|DÜNYA|Din Tarihi|Mısır|Kahire‘de hüküm sürmüş olan Şiî–Fâtımî halifeler dönemi. Sünniler tarafından halife olarak kabul edilmezler.|
  923
  Doğu İngiltere, Saksonlar tarafından Vikinglerden ele geçirilmiştir.
  gg.aa.yy923.aa||DÜNYA|ingiltere|Doğu İngiltere, Saksonlar tarafından Vikinglerden ele geçirilmiştir.|
  929ÖLÜM: BATTANİ
  (859-929) Devrinin en önemli astronomlarından ve matematikçilerinden olan Battâni, Sâbit ibn Kurrâ gibi, Urfa'nın Harran Bölgesi'ndendir. Rakka'da özel bir gözlemevi kurmuş ve burada 887-918 tarihleri arasında son derece önemli gözlemler yapmıştır. Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerini gözlemlemiş, yörüngelerini doğru bir biçimde belirlemeye çalışmıştır. Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgilenmiş, mevsimlerin süresini büyük bir doğrulukla hesaplamıştır. Ayrıca, ekliptiğin eğimini de dakik olarak belirlemeyi başarmıştır.
  gg.aa.yy929.aa|ÖLÜM: BATTANİ|DÜNYA|Kişiler|(859-929) Devrinin en önemli astronomlarından ve matematikçilerinden olan Battâni, Sâbit ibn Kurrâ gibi, Urfa'nın Harran Bölgesi'ndendir. Rakka'da özel bir gözlemevi kurmuş ve burada 887-918 tarihleri arasında son derece önemli gözlemler yapmıştır. Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerini gözlemlemiş, yörüngelerini doğru bir biçimde belirlemeye çalışmıştır. Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgilenmiş, mevsimlerin süresini büyük bir doğrulukla hesaplamıştır. Ayrıca, ekliptiğin eğimini de dakik olarak belirlemeyi başarmıştır. |
  932 ...
  934
  KAHİRAbbasiler
  37. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy932.aa|KAHİR|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|37. İslam Halifesi - Abbasiler|
  934 ...
  940
  RAZİAbbasiler
  38. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy934.aa|RAZİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|38. İslam Halifesi - Abbasiler|
  940 ...
  944
  MÜTTAKİAbbasiler
  39. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy940.aa|MÜTTAKİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|39. İslam Halifesi - Abbasiler|
  944 ...
  946
  MÜSTEKFİAbbasiler
  40. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy944.aa|MÜSTEKFİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|40. İslam Halifesi - Abbasiler|
  946 ...
  974
  MUTİAbbasiler
  41. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy946.aa|MUTİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|41. İslam Halifesi - Abbasiler|
  950ÖLÜM: FARABİ
  (870 - 950) Ebu Nasır Muhammed İbn el-Farah el-Farabi, Türkistan’d a Farab yakınında küçük bir köy olan Vasic’te doğdu. Ebeveynleri aslen İranlı soyundandır, fakat ataları Türkistan’a göç etmişlerdir. 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamıdır.
  gg.aa.yy950.aa|ÖLÜM: FARABİ|!!!|Kişiler|(870 - 950) Ebu Nasır Muhammed İbn el-Farah el-Farabi, Türkistan’d a Farab yakınında küçük bir köy olan Vasic’te doğdu. Ebeveynleri aslen İranlı soyundandır, fakat ataları Türkistan’a göç etmişlerdir. 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın Altın Çağı'nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamıdır.|
  960ÇİN'DE HANEDAN DEĞİŞİMİ
  Song Hanedanı yönetimi ele geçirmiştir.
  gg.aa.yy960.aa|ÇİN'DE HANEDAN DEĞİŞİMİ|DÜNYA|çin|Song Hanedanı yönetimi ele geçirmiştir.|
  2 ŞUBAT 962 ...
  6 AĞUSTOS 1806
  ROMA GERMEN İMPARATORLUĞU
  Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, 843 yılında Verdun Anlaşmasının sonuçları ile Almanya, İtalya ve Burgonya'da kurulan ve 1806 yılında Napolyon Savaşları ile yıkılan Orta Avrupa'da 963 yıl hüküm sürmüş olan bir imparatorluktur. Bu imparatorluk en geniş sınırlarına ulaştığında Almanya, İsviçre, Liechtenstein, Lüxemburg, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Avusturya, Hırvatistan, Belçika, Hollanda'nın tamamını ve Polonya, Fransa ile İtalya'nın bir kısmını kapsıyordu.
  gg2.aa2.yy962.aaŞUBAT|ROMA GERMEN İMPARATORLUĞU|DÜNYA|Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, 843 yılında Verdun Anlaşmasının sonuçları ile Almanya, İtalya ve Burgonya'da kurulan ve 1806 yılında Napolyon Savaşları ile yıkılan Orta Avrupa'da 963 yıl hüküm sürmüş olan bir imparatorluktur. Bu imparatorluk en geniş sınırlarına ulaştığında Almanya, İsviçre, Liechtenstein, Lüxemburg, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Avusturya, Hırvatistan, Belçika, Hollanda'nın tamamını ve Polonya, Fransa ile İtalya'nın bir kısmını kapsıyordu.|
  974 ...
  991
  ETTAİAbbasiler
  42. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy974.aa|ETTAİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|42. İslam Halifesi - Abbasiler|
  980VİKİNGLER'İN BRİTANYA İŞGALİ / SAVAŞ
  Vikingler İngiltere’yi tekrar ele geçirdi.
  gg.aa.yy980.aa|VİKİNGLER'İN BRİTANYA İŞGALİ|SAVAŞ|DÜNYA|ingiltere|Vikingler İngiltere’yi tekrar ele geçirdi. |
  989
  Rusya, Hıristiyanlığa geçti.
  gg.aa.yy989.aa||DÜNYA|Din Tarihi|Mason|rusya|Rusya, Hıristiyanlığa geçti.|
  991 ...
  1031
  KADİRAbbasiler
  43. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy991.aa|KADİR|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|43. İslam Halifesi - Abbasiler|
  998ÖLÜM: BUZACANİ
  (940-998) Yazmış olduğu eserlerle astronomiye büyük hizmetlerde bulunan Ebu'l-Vefâ el-Buzcâni, küresel astronomide karşılaşılan sorunların çözülebilmesi için, yeni trigonometrik bağıntıların keşfedilmesi suretiyle trigonometrinin geliştirilmesi gerektiğini anlamış ve araştırmalarını daha ziyade bu alana yöneltmiştir.
  gg.aa.yy998.aa|ÖLÜM: BUZACANİ|!!!|Kişiler|(940-998) Yazmış olduğu eserlerle astronomiye büyük hizmetlerde bulunan Ebu'l-Vefâ el-Buzcâni, küresel astronomide karşılaşılan sorunların çözülebilmesi için, yeni trigonometrik bağıntıların keşfedilmesi suretiyle trigonometrinin geliştirilmesi gerektiğini anlamış ve araştırmalarını daha ziyade bu alana yöneltmiştir. |
  999MEKANİK SAAT / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icat edildi.
  gg.aa.yy999.aa|MEKANİK SAAT|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icat edildi.|
  1000AVRUPA'DA MEDENİLEŞME
  1000-1300 arasında Avrupa'da kasabalar hızlı bir gelişim gösterdi. Asyadan gelen göçler Avrupaya medeniyeti getirdi.
  gg.aa.yy1000.aa|AVRUPA'DA MEDENİLEŞME|DÜNYA|1000-1300 arasında Avrupa'da kasabalar hızlı bir gelişim gösterdi. Asyadan gelen göçler Avrupaya medeniyeti getirdi.|
  1000UZAK BATIDA MİSYONERLİK
  Hıristiyanlık, Uzakbatı ülkelerinde, Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında hızla yayıldı.
  gg.aa.yy1000.aa|UZAK BATIDA MİSYONERLİK|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|almanya|Hıristiyanlık, Uzakbatı ülkelerinde, Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında hızla yayıldı.|
  1000SÖMÜRGECİLİK
  Kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin (sömürgeciliğin) başlaması.
  gg.aa.yy1000.aa|SÖMÜRGECİLİK|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|Kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin (sömürgeciliğin) başlaması.|
  1013
  Danimarka Kralı Danes, İngiltere Kralı ilan edilmiştir.
  gg.aa.yy1013.aa||DÜNYA|ingiltere|Danimarka Kralı Danes, İngiltere Kralı ilan edilmiştir.|
  1021
  Van’daki Ermeni Prensi Senekerim, topraklarını Bizans İmparatoru Basileios’e kaybederek, 14.000 kişilik bir Ermeni kitlesiyle Sivas havalisine yerleşti.
  gg.aa.yy1021.aa||!!!|Ermeniler|Van’daki Ermeni Prensi Senekerim, topraklarını Bizans İmparatoru Basileios’e kaybederek, 14.000 kişilik bir Ermeni kitlesiyle Sivas havalisine yerleşti. |
  1031 ...
  1075
  KAİMAbbasiler
  44. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy1031.aa|KAİM|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|44. İslam Halifesi - Abbasiler|
  1045PORTATİF MATBAA HARFLERİ / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  Çinli PI CHENG, portatif matbaa harflerini keşfetti ve Mısırlılar tarafından bulunan papirus kağıdını Çinlilerin geliştirmesiyle kitap bastı.
  gg.aa.yy1045.aa|PORTATİF MATBAA HARFLERİ|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Mısır|çin|Çinli PI CHENG, portatif matbaa harflerini keşfetti ve Mısırlılar tarafından bulunan papirus kağıdını Çinlilerin geliştirmesiyle kitap bastı.|
  1054KATOLİK ve ORTODOKS BÖLÜNMESİ
  Katolik-Ortodoks bölünmesi, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle ortaya çıktı.
  gg.aa.yy1054.aa|KATOLİK ve ORTODOKS BÖLÜNMESİ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|Katolik-Ortodoks bölünmesi, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle ortaya çıktı.|
  1066HASTİNG SAVAŞI / SAVAŞ
  Hasting Savaşı olmuş ve William Ben, İngiltere kralı olmuştur.
  gg.aa.yy1066.aa|HASTİNG SAVAŞI|SAVAŞ|DÜNYA|ingiltere|Hasting Savaşı olmuş ve William Ben, İngiltere kralı olmuştur. |
  1070HASTANE ŞOVALYELERİ
  Hospitalye Şövalyeleri ya da Aziz Yuhanna Şövalyeleri tarikatı 1070 civarında kurulmuş bir şövalye tarikatıdır. Sonradan ismi Rodos Şövalyeleri, çok sonralarıysa Malta Şövalyeleri olarak anılmıştır. İlk Başefendisi 1100 civarlarında seçilmiş olan Peter Gerard idi.
  gg.aa.yy1070.aa|HASTANE ŞOVALYELERİ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|Önemli Gün ve Dönemler|Hospitalye Şövalyeleri ya da Aziz Yuhanna Şövalyeleri tarikatı 1070 civarında kurulmuş bir şövalye tarikatıdır. Sonradan ismi Rodos Şövalyeleri, çok sonralarıysa Malta Şövalyeleri olarak anılmıştır. İlk Başefendisi 1100 civarlarında seçilmiş olan Peter Gerard idi.|
  1071
  Malazgirt Savaşı esnasında Bizans ordusundaki Ermeniler savaş alanını terk ederek Bizans’a ihanet etiler.
  gg.aa.yy1071.aa||!!!|Ermeniler|Malazgirt Savaşı esnasında Bizans ordusundaki Ermeniler savaş alanını terk ederek Bizans’a ihanet etiler.|
  1075 ...
  1094
  MUKTEDİAbbasiler
  45. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy1075.aa|MUKTEDİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|45. İslam Halifesi - Abbasiler|
  4 EYLÜL 1090HAŞHAŞİNLER
  Haşhaşinler veya Haşhaşin Tarikatı 1090 yılının Eylül ayında İsmaili din adamı Hasan Sabbah tarafından kurulmuş, dini tarikat görünümlü siyasi bir örgüttür.

  Tarikat 11.yy'da İsmaililik mezhebi esaslarına dayanan Fatımiler devleti içindeki dinsel bir hizipleşme sonucu ortaya çıkmıştır. Bu hizipleşme sonucu ortaya çıkan iki koldan biri olan Nizarilik kolunun temsilcisi olan Haşhaşin Tarikatı önce İran sonra da Suriye'ye yayılmıştır.

  Kuşatılması ve ele geçirilmesi güç kaleler temelinde örgütlenmiş olan Haşhaşin Tarikatı önemli kişilere yönelik suikastlere dayanan etkili bir askeri strateji geliştirerek Orta Çağ İslam dünyasında çok önemli ve farklı bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Haşhaşin Tarikatı ideolojik açıdan dönemin Sünni siyasi ve dini çevrelerini düşman olarak görmüştür. Özel olarak da Abbasi Halifeliği ve onun koruyucusu olan Büyük Selçuklu Devleti esas düşmanları olmuşlardır.

  Haşhaşinlerin tarihi Alamut Kalesi'nin 4 Eylül 1090 tarihinde alınmasıyla başlar.

  Hasan Sabbah’ın (1032-1124) kurduğu Alamut Devleti, 167 yıl hüküm sürmüştü. Alamut, Pamir’den güneydoğu Akdeniz kıyılarına ve Filistin’e kadar uzanan geniş Ortadoğu coğrafyası içinde, 300’e ulaştığı bilinen Baş Dai’lerin yönetiminde ortaklaşa çalışarak, aynı kazandan yenilen, özel mülkiyetin olmadığı kale yerleşim birimleri “Darül Hicar”lardan (Göçmenevleri, Göçmenler yurdu) oluşan bir devletti.
  gg4.aa9.yy1090.aaEYLÜL|HAŞHAŞİNLER|DÜNYA|Din Tarihi|Terör|Haşhaşinler veya Haşhaşin Tarikatı 1090 yılının Eylül ayında İsmaili din adamı Hasan Sabbah tarafından kurulmuş, dini tarikat görünümlü siyasi bir örgüttür. Tarikat 11.yy'da İsmaililik mezhebi esaslarına dayanan Fatımiler devleti içindeki dinsel bir hizipleşme sonucu ortaya çıkmıştır. Bu hizipleşme sonucu ortaya çıkan iki koldan biri olan Nizarilik kolunun temsilcisi olan Haşhaşin Tarikatı önce İran sonra da Suriye'ye yayılmıştır. Kuşatılması ve ele geçirilmesi güç kaleler temelinde örgütlenmiş olan Haşhaşin Tarikatı önemli kişilere yönelik suikastlere dayanan etkili bir askeri strateji geliştirerek Orta Çağ İslam dünyasında çok önemli ve farklı bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Haşhaşin Tarikatı ideolojik açıdan dönemin Sünni siyasi ve dini çevrelerini düşman olarak görmüştür. Özel olarak da Abbasi Halifeliği ve onun koruyucusu olan Büyük Selçuklu Devleti esas düşmanları olmuşlardır. Haşhaşinlerin tarihi Alamut Kalesi'nin
  1094 ...
  1118
  MUSTAZHİRAbbasiler
  46. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy1094.aa|MUSTAZHİR|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|46. İslam Halifesi - Abbasiler|
  1096I.HAÇLI SEFERİ / SAVAŞ
  1096-1099 Birinci Haçlı Seferi.

  Haçlı Seferleri; Papalığın teşvikiyle, Hıristiyan Avrupalıların, Müslümanlara karşı tertip ettikleri seferlerdir.

  En önemlisi dînî olmak üzere, siyasî, sosyal ve iktisadî sebeplere dayanan Haçlı seferlerini, Papa İkinci Urbanus, 1095 yılında toplanan Clermont Konsili’nde yaptığı konuşmayla başlatmıştır.
  gg.aa.yy1096.aa|I.HAÇLI SEFERİ|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|1096-1099 Birinci Haçlı Seferi. Haçlı Seferleri; Papalığın teşvikiyle, Hıristiyan Avrupalıların, Müslümanlara karşı tertip ettikleri seferlerdir. En önemlisi dînî olmak üzere, siyasî, sosyal ve iktisadî sebeplere dayanan Haçlı seferlerini, Papa İkinci Urbanus, 1095 yılında toplanan Clermont Konsili’nde yaptığı konuşmayla başlatmıştır. |
  1096
  İngiltere, başlayan haçlı seferlerine asker gönderdi.
  gg.aa.yy1096.aa||DÜNYA|Din Tarihi|Mason|ingiltere|İngiltere, başlayan haçlı seferlerine asker gönderdi.|
  1097HAÇLININ İZNİKİ ALMASI / SAVAŞ
  Haçlı Orduları İznik'i ele geçirdi.
  gg.aa.yy1097.aa|HAÇLININ İZNİKİ ALMASI|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|Haçlı Orduları İznik'i ele geçirdi.|
  1098
  Ermeniler Haçlılarla işbirliği yapıp, Selçuklular adına yönettikleri Urfa’yı haçlılara teslim etmek suretiyle ilk haçlı prensliğinin kurulmasına yol açtılar.
  gg.aa.yy1098.aa||!!!|Ermeniler|Din Tarihi|Mason|Ermeniler Haçlılarla işbirliği yapıp, Selçuklular adına yönettikleri Urfa’yı haçlılara teslim etmek suretiyle ilk haçlı prensliğinin kurulmasına yol açtılar. |
  7 HAZİRAN 1099KUŞATMA: KUDÜS / SAVAŞ
  Birinci Haçlı seferinde, Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs Kuşatması başladı.
  Kudüs’ün Haçlı işgaline uğradı ve Kudüs Latin Krallığı kuruldu. (1291’e kadar).
  gg7.aa6.yy1099.aaHAZİRAN|KUŞATMA: KUDÜS|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|Ortadoğu|Birinci Haçlı seferinde, Haçlı ordusu Kudüs Kalesi önüne geldi ve Kudüs Kuşatması başladı. Kudüs’ün Haçlı işgaline uğradı ve Kudüs Latin Krallığı kuruldu. (1291’e kadar).|
  1118 ...
  1135
  MUSTARŞİDAbbasiler
  47. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy1118.aa|MUSTARŞİD|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|47. İslam Halifesi - Abbasiler|
  1119TAPINAK ŞOVALYELERİ
  Kudüs’te güvenlik sağlanması ve hacı adaylarının güven içinde seyahatlerinin gerçekleştirilebilmesi için dokuz şövalye Fransa’da, Champagne bölgesinde, Büyük Üstat Hugues de Payns önderliğinde toplandılar. Kayıtlara göre bu şövalyeler Hugues de Payns, Geoffroy de Saint-Omer, André de Mantbard, Payen de Montdidier, Archambaud de Saint-Aignan, Geoffroy Bisol, Hughes Rigaud, Rossal ve Gondemare’dir.

  1119 –1120 yılları, tarikatın aynı zamanda ilk yıllarıdır. Tarikatın bu yıllardaki adı ise “İsa’nın Yoksul Şövalyeleri”dir. 1127 yılında Hugues de Payns beş arkadaşı ile birlikte Roma’ya, papa II.Honorius’u ziyarete gitmiş ve bu topluluk papa tarafından dini bir örgüt olarak tanınmış ve 13 Ocak 1128’de Latince Kurallar konulmuştur.
  gg.aa.yy1119.aa|TAPINAK ŞOVALYELERİ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|Kudüs’te güvenlik sağlanması ve hacı adaylarının güven içinde seyahatlerinin gerçekleştirilebilmesi için dokuz şövalye Fransa’da, Champagne bölgesinde, Büyük Üstat Hugues de Payns önderliğinde toplandılar. Kayıtlara göre bu şövalyeler Hugues de Payns, Geoffroy de Saint-Omer, André de Mantbard, Payen de Montdidier, Archambaud de Saint-Aignan, Geoffroy Bisol, Hughes Rigaud, Rossal ve Gondemare’dir. 1119 –1120 yılları, tarikatın aynı zamanda ilk yıllarıdır. Tarikatın bu yıllardaki adı ise “İsa’nın Yoksul Şövalyeleri”dir. 1127 yılında Hugues de Payns beş arkadaşı ile birlikte Roma’ya, papa II.Honorius’u ziyarete gitmiş ve bu topluluk papa tarafından dini bir örgüt olarak tanınmış ve 13 Ocak 1128’de Latince Kurallar konulmuştur. |
  1135 ...
  1136
  RAŞİDAbbasiler
  48. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy1135.aa|RAŞİD|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|48. İslam Halifesi - Abbasiler|
  1136 ...
  1160
  MUKTEFİAbbasiler
  49. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy1136.aa|MUKTEFİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|49. İslam Halifesi - Abbasiler|
  1136 / SAVAŞ
  Bizans ordusu bütün Kilikya’yı ele geçirdi, Ermeni Prensi Levon ile ailesi İstanbul’a götürüldü.
  gg.aa.yy1136.aa||SAVAŞ|DÜNYA|Ermeniler|Din Tarihi|Mason|Bizans ordusu bütün Kilikya’yı ele geçirdi, Ermeni Prensi Levon ile ailesi İstanbul’a götürüldü. |
  1160 ...
  1170
  MÜSTENCİDAbbasiler
  50. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy1160.aa|MÜSTENCİD|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|50. İslam Halifesi - Abbasiler|
  1170 ...
  1180
  MÜSTEZİAbbasiler
  51. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy1170.aa|MÜSTEZİ|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|51. İslam Halifesi - Abbasiler|
  1171GALLER ve İRLANDA İŞGALİ / SAVAŞ
  Galler ve İrlanda Anglo-Norman şövalyelerince ele geçirildi.
  gg.aa7.yy1171.aa|GALLER ve İRLANDA İŞGALİ|SAVAŞ|DÜNYA|ingiltere|Galler ve İrlanda Anglo-Norman şövalyelerince ele geçirildi. |
  9 AĞUSTOS 1173PİSA KULESİ
  Yapımı iki asır sürecek olan Pisa Kulesi’nin inşası başladı.
  gg9.aa8.yy1173.aaAĞUSTOS|PİSA KULESİ|DÜNYA||italya||Yapımı iki asır sürecek olan Pisa Kulesi’nin inşası başladı.|
  1180 ...
  1225
  NAŞİRAbbasiler
  52. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy1180.aa|NAŞİR|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|52. İslam Halifesi - Abbasiler|
  1181JAPONYA'DA KITLIK YILLARI
  Japonya'da büyük çaplı bir kıtlık meydana geldi ve yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi.
  gg.aa.yy1181.aa|JAPONYA'DA KITLIK YILLARI|DÜNYA||japonya||Japonya'da büyük çaplı bir kıtlık meydana geldi ve yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi.|
  6 TEMMUZ 1189İNGİLİZ TAHTI
  Fransız asıllı kral I. Richard (Aslan Yürekli Richard) İngiltere tahtına çıktı, çok az İngilizce biliyordu.
  gg6.aa7.yy1189.aaTEMMUZ|İNGİLİZ TAHTI|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|fransa|ingiltere|Fransız asıllı kral I. Richard (Aslan Yürekli Richard) İngiltere tahtına çıktı, çok az İngilizce biliyordu.|
  1190TÖTON ŞOVALYELERİ
  Töton Şövalyeleri, Teutonik Şövalyeler, Kudüs Azize Meryem Hastanesi ve Töton Şövalyeleri Tarikatı, bir Cermen-Roman dini tarikatıdır. Tarikat, Katolik hacılara, hac yolunda yardım etmek, hasta ve yaralı Katoliklerin bakımlarını sağlamak üzere hastane kurmak amacıyla kurulmuştur.
  gg.aa.yy1190.aa|TÖTON ŞOVALYELERİ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|Töton Şövalyeleri, Teutonik Şövalyeler, Kudüs Azize Meryem Hastanesi ve Töton Şövalyeleri Tarikatı, bir Cermen-Roman dini tarikatıdır. Tarikat, Katolik hacılara, hac yolunda yardım etmek, hasta ve yaralı Katoliklerin bakımlarını sağlamak üzere hastane kurmak amacıyla kurulmuştur. |
  1190PUSULA'NIN AVRUPA'DA KULLANIMI / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  Mıknatıs üzerindeki coğrafi kuzeye yönelme özelliği, ilk defa 1. yüzyılda Çinli denizciler tarafından keşfedilmiştir. Denizciler, mıknatıs taşını bir çöp üzerine koyarak suya bıraktıklarında, taşın kuzey yıldızını gösterdiğini keşfetmişlerdir. Bunun üzerine pusula icat edilmiştir.

  İlk olarak denizciler tarafından kullanılan pusulalar, mıknatıs taşı ile üretilmiştir. Denizciler; mıknatıs taşını bir çöp üzerine koyarak suya bırakırlar, çöp Dünya’nın manyetik alan çizgileriyle aynı hizaya gelir ve bir ucu Kutup Yıldızı’nı gösterir.

  Pusulanın Avrupa’ya ulaşması yaklaşık 12. yüzyılda gerçekleşmiş ve bu tarihten sonra geliştirilmeye başlanmıştır.

  Pusulanın Çin den Avrupa’ya geçişi ile ilgili bir kaç rivayet vardır.
  İlki Çinli tüccarların Ortadoğu’ya yaptıkları seyahatler pusulanın önce Ortadoğuya oradan da Avrupaya ulaştığıdır.
  Bir diğeri ise Avrupalı kaşiflerin doğu seyahatlarinde pusula ile tanıştığıdır. Bir diğer rivayet ise pusulanın Çin’den direkt olarak Avrupa’ya geldiğidir.

  Ancak pusulanın icadı ile ilgili, ilk önemli gelişmeyi yapan ve yazılı kaynaklara geçen isim Pierre de Maricourt olmuştur. 1269 yılında Pierre De Maricourt, iğneyi bir mile geçirerek, saydam ve derecelendirilmiş bir kutunun içine geçirerek pusulanın ana hatlarını oluşturmuştur.

  Avrupa da manyetik iğneler ile ilgili ilk kayıt Alexander Neckam’ın 1190 yılında paris te yazdığı “On the Natures of Things” aldı kitabında yer almaktadır.

  Modern pusulanın tarihi William Sturgeon‘ın elektromıknatısı bulması ile başlamıştır. İngiliz mucitin bu buluşu modern pusulanın gelişiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 1825 yılından sonra bir kaç farklı pusula ortaya çıktı. Sıvı pusula ile ilgili ilk prototip 1690 yılında Sir Edmund Halley tarafından yapıldı. İlk el pusulasının patenti 1885 yılında alındı.
  gg.aa.yy1190.aa|PUSULA'NIN AVRUPA'DA KULLANIMI|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|çin|Mıknatıs üzerindeki coğrafi kuzeye yönelme özelliği, ilk defa 1. yüzyılda Çinli denizciler tarafından keşfedilmiştir. Denizciler, mıknatıs taşını bir çöp üzerine koyarak suya bıraktıklarında, taşın kuzey yıldızını gösterdiğini keşfetmişlerdir. Bunun üzerine pusula icat edilmiştir. İlk olarak denizciler tarafından kullanılan pusulalar, mıknatıs taşı ile üretilmiştir. Denizciler; mıknatıs taşını bir çöp üzerine koyarak suya bırakırlar, çöp Dünya’nın manyetik alan çizgileriyle aynı hizaya gelir ve bir ucu Kutup Yıldızı’nı gösterir. Pusulanın Avrupa’ya ulaşması yaklaşık 12. yüzyılda gerçekleşmiş ve bu tarihten sonra geliştirilmeye başlanmıştır. Pusulanın Çin den Avrupa’ya geçişi ile ilgili bir kaç rivayet vardır. İlki Çinli tüccarların Ortadoğu’ya yaptıkları seyahatler pusulanın önce Ortadoğuya oradan da Avrupaya ulaştığıdır. Bir diğeri ise Avrupalı kaşiflerin doğu seyahatlarinde pusula ile tanıştığıdır
  4 MART 1193
  ÖLÜM: SELAHATTİN EYYÜBİ
  (1138-1193). Eyyubiler Devleti Hükümdarı Selahattin Eyyubi

  Hayatı boyunca Haçlılar'la savaşıp, "Bizim görevimiz Allah'ın adı yüce olsun diye düşmanlarımızla sonuna kadar savaşmaktır.'' demiştir.

  1138 yılında Tikrit’te doğdu. Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi’nin hizmetinde idi. Annesi Selçukluların Harim emiri Şihabeddin Mahmud ibn Tokuş el-Harimi'nin kızkardeşidir.

  Hıttin Savaşı'yla 2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs'ü Haçlılar'ın elinden aldı. Kudüs’te 88 yıl süren hıristiyan egemenliğine son verdi. Bölgede yaşanan katliamları durdurdu. Hıristiyanların düzenledikleri III. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getirdi. En güçlü olduğu dönemde Mısır, Suriye, Irak, Hicaz ve Yemen etkisi altına aldı. Irak'taki Selahaddin şehri ve Selahaddin Kartalı da onun adını taşımaktadır.

  4 Mart 1193 tarihinde Şam’da vefat etti. Mezarı Emeviye Camii haziresindedir.
  gg4.aa3.yy1193.aaMART|ÖLÜM: SELAHATTİN EYYÜBİ|TÜRK|Devlet Adamları|Din Tarihi|Mason|Ortadoğu|Mısır|Arap|(1138-1193). Eyyubiler Devleti Hükümdarı Selahattin Eyyubi Hayatı boyunca Haçlılar'la savaşıp, "Bizim görevimiz Allah'ın adı yüce olsun diye düşmanlarımızla sonuna kadar savaşmaktır.'' demiştir. 1138 yılında Tikrit’te doğdu. Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi’nin hizmetinde idi. Annesi Selçukluların Harim emiri Şihabeddin Mahmud ibn Tokuş el-Harimi'nin kızkardeşidir. Hıttin Savaşı'yla 2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs'ü Haçlılar'ın elinden aldı. Kudüs’te 88 yıl süren hıristiyan egemenliğine son verdi. Bölgede yaşanan katliamları durdurdu. Hıristiyanların düzenledikleri III. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getirdi. En güçlü olduğu dönemde Mısır, Suriye, Irak, Hicaz ve Yemen etkisi altına aldı. Irak'taki Selahaddin şehri ve Selahaddin Kartalı da onun adını taşımaktadır. 4 Mart 1193 tarihinde Şam’da vefat etti. Mezarı Emeviye Camii haziresindedir. |
  1193İŞGAL: KUDÜS / SAVAŞ
  Selahattin eyyubi'nin ölümü üzerine Haçlı orduları Kudüs'ü işgal etti.
  gg.aa7.yy1193.aa|İŞGAL: KUDÜS|SAVAŞ|DÜNYA|Ortadoğu|Selahattin eyyubi'nin ölümü üzerine Haçlı orduları Kudüs'ü işgal etti.|
  1204 ...
  1261
  IV.HAÇLI SEFERİ / SAVAŞ
  DOĞU LATİNLER
  Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis, Latin Haçlı Ordusu tarafından ele geçirilip yağmalandı ve kısa süre sonra yıkılacak olan Doğu Latin İmparatorluğu kuruldu.
  gg.aa.yy1204.aa|IV.HAÇLI SEFERİ|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|İstanbul|DOĞU LATİNLER Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis, Latin Haçlı Ordusu tarafından ele geçirilip yağmalandı ve kısa süre sonra yıkılacak olan Doğu Latin İmparatorluğu kuruldu. |
  12 NİSAN 1204İSTANBUL'UN LATİN İŞGALİ / SAVAŞ
  Katolikler, İstanbul’u işgal etti. 12 Nisan 1204’te İstanbul’a giren Latinler, şehri tam 3 gün boyunca yağmaladılar. Yalnız bu sıradan bir yağma değildi. Çünkü burada bir Katolik İmparatorluğu kurulacak ve yaklaşık 57 yıl sürecekti. Tam 900 yıllık tarihi birikim resmen kurutulacak, Roma’nın tüm hazinesi boşaltılacaktı… Kiliseler, kütüphaneler, hamamlar, senato binaları ve saraylar çökme noktasına gelecek; zaten birçok mimari yapı da çökecekti. Aya Sofya’nın içindeki işlemelerden Tunç Boğa heykeline, Çemberlitaş’ın üstündeki haçtan Hipodrom’daki heykellere kadar her türlü altın ve metal eritilip ya paraya çevrilecek ya da İtalya’ya yollanacaktı… İlk üç günde sayısız kadına tecavüz edilirken, erkekler öldürülmüş yahut köle edilmişti… Çok sayıda insan, pazarlarda satılmıştı. İnsanlar evlerinden edilirken ellerindeki her şey de alınıyordu… Kısacası hem İstanbul tarihinin hem insanlık tarihinin en acımasız ve utanç verici yarım asrı, bu 3 günle başlamış oluyordu…
  gg12.aa4.yy1204.aaNİSAN|İSTANBUL'UN LATİN İŞGALİ|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|İstanbul|Katolikler, İstanbul’u işgal etti. 12 Nisan 1204’te İstanbul’a giren Latinler, şehri tam 3 gün boyunca yağmaladılar. Yalnız bu sıradan bir yağma değildi. Çünkü burada bir Katolik İmparatorluğu kurulacak ve yaklaşık 57 yıl sürecekti. Tam 900 yıllık tarihi birikim resmen kurutulacak, Roma’nın tüm hazinesi boşaltılacaktı… Kiliseler, kütüphaneler, hamamlar, senato binaları ve saraylar çökme noktasına gelecek; zaten birçok mimari yapı da çökecekti. Aya Sofya’nın içindeki işlemelerden Tunç Boğa heykeline, Çemberlitaş’ın üstündeki haçtan Hipodrom’daki heykellere kadar her türlü altın ve metal eritilip ya paraya çevrilecek ya da İtalya’ya yollanacaktı… İlk üç günde sayısız kadına tecavüz edilirken, erkekler öldürülmüş yahut köle edilmişti… Çok sayıda insan, pazarlarda satılmıştı. İnsanlar evlerinden edilirken ellerindeki her şey de alınıyordu… Kısacası hem İstanbul tarihinin hem insanlık tarihinin en acımas
  15 HAZİRAN 1215MAGNA CARTA
  Büyük Ferman. Papa III. Innocent'in dönemin olaylarını fırsat ve bahane ederek, devlet yönetimlerini zayıflatarak, ruhban sınıfının güçlerini artırmayı hedeflediği; İngiliz kralı john'a imzalattığı ve kendisinin de onayladığı belgedir.
  gg15.aa6.yy1215.aaHAZİRAN|MAGNA CARTA|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|ingiltere|Büyük Ferman. Papa III. Innocent'in dönemin olaylarını fırsat ve bahane ederek, devlet yönetimlerini zayıflatarak, ruhban sınıfının güçlerini artırmayı hedeflediği; İngiliz kralı john'a imzalattığı ve kendisinin de onayladığı belgedir. |
  1225 ...
  1226
  ZAHİRAbbasiler
  53. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy1225.aa|ZAHİR|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|53. İslam Halifesi - Abbasiler|
  1226 ...
  1242
  MUSTANSIRAbbasiler
  54. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy1226.aa|MUSTANSIR|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|54. İslam Halifesi - Abbasiler|
  1231ENGİZİSYON
  Ortaçağ Engizisyonu, Valdensesler ile Katharlar'ın kurulu düzeni sarsan öğretiler yaymaya balamaları üzerine, 1231'de Papa IX. Gregorius tarafından kuruldu.
  gg.aa7.yy1231.aa|ENGİZİSYON|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|Ortaçağ Engizisyonu, Valdensesler ile Katharlar'ın kurulu düzeni sarsan öğretiler yaymaya balamaları üzerine, 1231'de Papa IX. Gregorius tarafından kuruldu. |
  1242 ...
  1258
  MUSTASIMAbbasiler
  55. İslam Halifesi - Abbasiler
  gg.aa.yy1242.aa|MUSTASIM|Abbasiler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|55. İslam Halifesi - Abbasiler|
  1254AVRUPADA PAPALIK FAŞİZMİ DÖNEMİ
  Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle Papalık, Latin Hıristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kaldı.
  gg.aa7.yy1254.aa|AVRUPADA PAPALIK FAŞİZMİ DÖNEMİ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle Papalık, Latin Hıristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kaldı. |
  1259 ...
  1517
  MEMLÜK HALİFELERİMemlukler
  Yönetim Şehri: KAHİRE
  gg.aa.yy1259.aa|MEMLÜK HALİFELERİ|Memlukler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|Yönetim Şehri: KAHİRE |
  1259 ...
  1261
  MUSTANSIRMemlukler
  56. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1259.aa|MUSTANSIR|Memlukler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|56. İslam Halifesi - Memlukler|
  1261 ...
  1302
  I. HAKİMMemlukler
  57. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1261.aa|I. HAKİM|Memlukler|DÜNYA|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|57. İslam Halifesi - Memlukler|
  1280GÖZLÜK / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  İtalyan ARMATI gözlüğü icat etti.
  gg.aa.yy1280.aa|GÖZLÜK|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|İtalyan ARMATI gözlüğü icat etti.|
  1290İNGİLTERE'DEN YAHUDİLERİN SÜRGÜNÜ
  Kral I.Edward, İngiltere'de ki Yahudileri sınırdışı etmiştir.
  gg.aa.yy1290.aa|İNGİLTERE'DEN YAHUDİLERİN SÜRGÜNÜ|DÜNYA|Din Tarihi|Mason|ingiltere|Kral I.Edward, İngiltere'de ki Yahudileri sınırdışı etmiştir.|
  1291FETİH: KUDÜSMemlukler / SAVAŞ
  Selahattin Eyyubi’nin ölümü üzerine Haçlı orduları 1193’te bu bölgeyi tekrar ele geçirmişler ancak Haçlıların Eyyubi’den sonra Mısır’da iktidara gelen Memluklara 1291’de yenilmeleri ile kutsal topraklar üzerindeki hâkimiyetleri sona ermiştir. Haçlı saldırılarına engel olmak için Memluklar tarafından limanlar ve şehirler yıkıldı.
  gg.aa.yy1291.aa|FETİH: KUDÜS|Memlukler|SAVAŞ|DÜNYA|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Ortadoğu|Mısır|Selahattin Eyyubi’nin ölümü üzerine Haçlı orduları 1193’te bu bölgeyi tekrar ele geçirmişler ancak Haçlıların Eyyubi’den sonra Mısır’da iktidara gelen Memluklara 1291’de yenilmeleri ile kutsal topraklar üzerindeki hâkimiyetleri sona ermiştir. Haçlı saldırılarına engel olmak için Memluklar tarafından limanlar ve şehirler yıkıldı. |
  1297ÖLÜM: WILLIAM WALLACE
  İskoç isyancı William Wallace, İngiltere Ordusu tarafından öldürüldü.
  gg.aa.yy1297.aa|ÖLÜM: WILLIAM WALLACE|!!!|Kişiler|ingiltere|İskoç isyancı William Wallace, İngiltere Ordusu tarafından öldürüldü. |
  8 OCAK 1297MONACO / ÖZERKLİK/BAĞIMSIZLIK
  Monako bağımsızlığını kazandı.
  gg8.aa1.yy1297.aaOCAK|MONACO|ÖZERKLİK/BAĞIMSIZLIK|DÜNYA|Monako bağımsızlığını kazandı.|
  1300RÖNESANS
  Rönesans, İtalya'da biçimlenmeye başladı.
  Rönesans, sanat gibi görünse de aslında bir dini değişim hareketidir. O dönem din anlayışının sanat üzerinde ki etkisinden ötürü bu yanılgı ortaya çıkar.
  gg.aa.yy1300.aa|RÖNESANS|DÜNYA|Osmanlı Beyliği Dönemi|Din Tarihi|Mason||italya||Rönesans, İtalya'da biçimlenmeye başladı. Rönesans, sanat gibi görünse de aslında bir dini değişim hareketidir. O dönem din anlayışının sanat üzerinde ki etkisinden ötürü bu yanılgı ortaya çıkar.|
  1300ŞÖVALYELER
  Cermen ve Frank şövalyeleri, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup ticaret etkinliklerine girişmeye başladı.
  gg.aa.yy1300.aa|ŞÖVALYELER|DÜNYA|Osmanlı Beyliği Dönemi|almanya|fransa|Cermen ve Frank şövalyeleri, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup ticaret etkinliklerine girişmeye başladı.|
  1300JAPONYA DENİZLERE AÇILDI
  Japonlar, geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeye başladı.
  gg.aa.yy1300.aa|JAPONYA DENİZLERE AÇILDI|DÜNYA|Osmanlı Beyliği Dönemi|Japonlar, geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeye başladı.|
  1300FETİH: YENİŞEHİROsman Gazi / SAVAŞ
  Yenişehir fethedildi ve Osmanlı Beyliğinin başşehiri yapıldı.
  gg.aa.yy1300.aa|FETİH: YENİŞEHİR|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Yenişehir fethedildi ve Osmanlı Beyliğinin başşehiri yapıldı.|
  1300FETİH: YONDHİSAR KALESİOsman Gazi / SAVAŞ
  gg.aa.yy1300.aa|FETİH: YONDHİSAR KALESİ|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|
  1302 ...
  1340
  I. MÜSTEKFİMemlukler
  58. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1302.aa|I. MÜSTEKFİ|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Beyliği Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|58. İslam Halifesi - Memlukler|
  1302FETİH: KÖPRÜHİSAR KALESİOsman Gazi / SAVAŞ
  gg.aa.yy1302.aa|FETİH: KÖPRÜHİSAR KALESİ|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|
  27 TEMMUZ 1302KOYUNHİSAR SAVAŞIOsman Gazi / SAVAŞ
  Koyunhisar Savaşı: Osman Bey, Gemlik’in güneyindeki Koyunhisar’da (Baphaon) yapılan savaşta Bizans ve müttefiklerinden oluşan orduyu bozguna uğrattı.

  Koyunhisar Muharebesi ile Osman Bey, bölgenin lideri oldu.
  gg27.aa7.yy1302.aaTEMMUZ|KOYUNHİSAR SAVAŞI|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Koyunhisar Savaşı: Osman Bey, Gemlik’in güneyindeki Koyunhisar’da (Baphaon) yapılan savaşta Bizans ve müttefiklerinden oluşan orduyu bozguna uğrattı. Koyunhisar Muharebesi ile Osman Bey, bölgenin lideri oldu.|
  1303FETİH: MARMARACIK KALESİOsman Gazi / SAVAŞ
  gg.aa.yy1303.aa|FETİH: MARMARACIK KALESİ|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|
  1303KUŞATMA: İZNİKOsman Gazi / SAVAŞ
  İznik Kuşatması
  gg.aa.yy1303.aa|KUŞATMA: İZNİK|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|İznik Kuşatması|
  1306DİNBOZ SAVAŞIOsman Gazi / SAVAŞ
  Dinboz Savaşı zaferinin sonucunda; Kestel, Kete ve Ulubad kaleleri fethedildi. Osmanlılarla yabancılar arasında ilk askeri sözleşme imzalandı.
  gg.aa.yy1306.aa|DİNBOZ SAVAŞI|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Dinboz Savaşı zaferinin sonucunda; Kestel, Kete ve Ulubad kaleleri fethedildi. Osmanlılarla yabancılar arasında ilk askeri sözleşme imzalandı.|
  1307Osman Gazi / SAVAŞ
  İznik’in sıkıştırılması ve Yalova akını.
  gg.aa.yy1307.aa||Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|İznik’in sıkıştırılması ve Yalova akını.|
  13 EKİM 1307TAPINAK ŞÖVALYELERİNE BASKIN
  13 Ekim Cuma 1307.
  Tapınak Şovalyelerine baskın düzenlendi. Bir çoğu öldürüldü.
  gg13.aa10.yy1307.aaEKİM|TAPINAK ŞÖVALYELERİNE BASKIN|DÜNYA|Osmanlı Beyliği Dönemi|Din Tarihi|Mason|13 Ekim Cuma 1307. Tapınak Şovalyelerine baskın düzenlendi. Bir çoğu öldürüldü. |
  1308Osman Gazi / SAVAŞ
  Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.
  gg.aa.yy1308.aa||Osman Gazi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Beyliği Dönemi|Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.|
  1308RODOS ŞOVALYELERİ
  Hastane Şovalyeleri, Rodos Adasını Menteşoğullarından aldılar ve burayı tapınak merkezi yaptılar. Adları da Rodos Şovalyeleri oldu. Osmanlı'nın Rodos Adasını fethi sonucunda, 1 Ocak 1523’de adayı terk eden şövalyeler, Akdeniz’de başıboş dolaşmaya başladılar. Başıboş gezen şövalyelere Avusturya, İspanya ve Sicilya’yı yöneten İmparator V. Charles 1530 yılında Akdeniz’in ortasındaki Malta adasını verdi. Türkler 1565 yılında bu sefer Malta’ya hücum ettiler; fakat bu sefer başarılı olamadılar. 1798’de Napolyon Bonapart adayı ele geçirdi ve tarikatın merkezi 1834 yılında Roma’ya taşındı.
  Günümüzde kendilerine ait bir toprakları olmamasına rağmen bir yardım kuruluşu olarak bilinen tarikat, Birleşmiş Milletler’e gözlemci olarak katılan bu yardımcı kuruluş aralarında Türkiye hariç 96 ülkenin bulunduğu bir diplomatik ilişkiler ağının da muhatabıdır. Toprakları olmamasına ve bir yardım kuruluşu niteliğine sahip olmasına rağmen tarikat, Katolik olması nedeniyle birçok ülkeyle diplomatik çerçevede önemli bir statüye sahiptir.
  Avrupa'nın en soylu ailelerine mensup Katolik Hıristiyanların yönettiği monarşik bir tarikat olarak varlığını sürdürüyor. Bugün Malta Şövalyeleri''nin “Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte” adıyla bir yardım teşkilatı görünümü altında, daha çok da Afrika''da faaliyet göstermektedir.
  gg.aa.yy1308.aa|RODOS ŞOVALYELERİ|DÜNYA|Osmanlı Beyliği Dönemi|Din Tarihi|Mason|Hastane Şovalyeleri, Rodos Adasını Menteşoğullarından aldılar ve burayı tapınak merkezi yaptılar. Adları da Rodos Şovalyeleri oldu. Osmanlı'nın Rodos Adasını fethi sonucunda, 1 Ocak 1523’de adayı terk eden şövalyeler, Akdeniz’de başıboş dolaşmaya başladılar. Başıboş gezen şövalyelere Avusturya, İspanya ve Sicilya’yı yöneten İmparator V. Charles 1530 yılında Akdeniz’in ortasındaki Malta adasını verdi. Türkler 1565 yılında bu sefer Malta’ya hücum ettiler; fakat bu sefer başarılı olamadılar. 1798’de Napolyon Bonapart adayı ele geçirdi ve tarikatın merkezi 1834 yılında Roma’ya taşındı. Günümüzde kendilerine ait bir toprakları olmamasına rağmen bir yardım kuruluşu olarak bilinen tarikat, Birleşmiş Milletler’e gözlemci olarak katılan bu yardımcı kuruluş aralarında Türkiye hariç 96 ülkenin bulunduğu bir diplomatik ilişkiler ağının da muhatabıdır. Toprakları olmamasına ve bir yardım kuruluşu niteliğine sahip olma
  1308FETİH: İMRALI ADASIOsman Gazi / SAVAŞ
  İmralı Adası’nın Fethedildi ve Osmanlılar Marmara Adası’na dayandılar.
  gg.aa.yy1308.aa|FETİH: İMRALI ADASI|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|İmralı Adası’nın Fethedildi ve Osmanlılar Marmara Adası’na dayandılar.|
  1308FETİH: KARAHİSAROsman Gazi / SAVAŞ
  İznik-İzmit yolu üzerinde yer alan İznik’in ileri karakollarından Karahisar (Trikokiya) fethedildi.
  gg.aa.yy1308.aa|FETİH: KARAHİSAR|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|İznik-İzmit yolu üzerinde yer alan İznik’in ileri karakollarından Karahisar (Trikokiya) fethedildi.|
  1313Osman Gazi / ASKERİ GELİŞMELER
  Osman Gazi’nin sadık dostu Harmankaya Tekfuru Köse Mihal, İslâm dinini kabul etti; kalesi ve adamlarıyla Osmanlılara katıldı.
  gg.aa.yy1313.aa||Osman Gazi|ASKERİ GELİŞMELER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Beyliği Dönemi|Osman Gazi’nin sadık dostu Harmankaya Tekfuru Köse Mihal, İslâm dinini kabul etti; kalesi ve adamlarıyla Osmanlılara katıldı.|
  1314FETİH: LEFKE (Osmaneli), MEKECE, AKHİSAR, GEYVE, LÖBLÜCE KALELERİOsman Gazi / SAVAŞ
  Lefke (Osmaneli), Mekece, Akhisar, Geyve ve Gölpınarı yakınındaki Leblebici (Löblüce) kaleleri fethedildi.
  gg.aa.yy1314.aa|FETİH: LEFKE (Osmaneli), MEKECE, AKHİSAR, GEYVE, LÖBLÜCE KALELERİ|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Kıbrıs|Lefke (Osmaneli), Mekece, Akhisar, Geyve ve Gölpınarı yakınındaki Leblebici (Löblüce) kaleleri fethedildi.|
  1314KUŞATMA: BURSAOsman Gazi / SAVAŞ
  gg.aa.yy1314.aa|KUŞATMA: BURSA|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|
  1321FETİH: MUDANYAOsman Gazi / SAVAŞ
  Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı.

  Mudanya fethedildi.
  Gemlik seferine çıkıldı.
  Trakya bölgesine ilk Osmanlı akınları başladı.
  gg.aa.yy1321.aa|FETİH: MUDANYA|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı. Mudanya fethedildi. Gemlik seferine çıkıldı. Trakya bölgesine ilk Osmanlı akınları başladı.|
  1 MAYIS 1321ÖLÜM: YUNUS EMREOsman Gazi / SİYASİ GELİŞMELER
  (1240 - 1321) Türk milletinin yetiştirdiği en büyük tasavvuf erlerinden ve Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük şairlerindendir. Yunus Emre'nin hayatı ve kimliğine dair hemen hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Tasavvuf edebiyatının büyük ustası Mevlana Celalettin Rumî ile karşılaştığı anlaşılmaktadır. Bilinen hususlar onun Risalet-ün-Nushiyye adlı eserini H.707 (M.1308) yılında yazmış olması ve H.720 (1321) tarihinde vefat etmesidir.

  UNESCO Yunus Emre'nin doğumunun 750. yılı anısına, 1991 yılını “Yunus Emre Sevgi Yılı” ilan etmiştir.

  Her yıl, 1 – 7 Mayıs günleri arasında Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kutlanır.
  gg1.aa5.yy1321.aaMAYIS|ÖLÜM: YUNUS EMRE|Osman Gazi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Beyliği Dönemi|Kişiler|Yıl Dönümü|(1240 - 1321) Türk milletinin yetiştirdiği en büyük tasavvuf erlerinden ve Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük şairlerindendir. Yunus Emre'nin hayatı ve kimliğine dair hemen hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Tasavvuf edebiyatının büyük ustası Mevlana Celalettin Rumî ile karşılaştığı anlaşılmaktadır. Bilinen hususlar onun Risalet-ün-Nushiyye adlı eserini H.707 (M.1308) yılında yazmış olması ve H.720 (1321) tarihinde vefat etmesidir. UNESCO Yunus Emre'nin doğumunun 750. yılı anısına, 1991 yılını “Yunus Emre Sevgi Yılı” ilan etmiştir. Her yıl, 1 – 7 Mayıs günleri arasında Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kutlanır. |
  1324FETİH: KARAMÜRSELOsman Gazi / SAVAŞ
  İzmit yakınlarındaki Karamürsel fethedildi. Türkler İzmit Körfezine hakim olmuş oldular.
  gg.aa.yy1324.aa|FETİH: KARAMÜRSEL|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|İzmit yakınlarındaki Karamürsel fethedildi. Türkler İzmit Körfezine hakim olmuş oldular.|
  1324FETİH: AKYAZIOsman Gazi / SAVAŞ
  Küçük bir Türk Beyliği olan Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı fethedildi.
  gg.aa.yy1324.aa|FETİH: AKYAZI|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Küçük bir Türk Beyliği olan Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı fethedildi.|
  1325FETİH: ORHANELİOsman Gazi / SAVAŞ
  Bursa’nın ele geçirilmesini engelleyen önemli kalelerden Orhaneli (Atranos) fethedildi.

  Ayrıca Devehisar, Bolu, Ermenipazarı ve Kandıra kaleleri fethedildi.
  gg.aa.yy1325.aa|FETİH: ORHANELİ|Osman Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Bursa’nın ele geçirilmesini engelleyen önemli kalelerden Orhaneli (Atranos) fethedildi. Ayrıca Devehisar, Bolu, Ermenipazarı ve Kandıra kaleleri fethedildi.|
  1326ÖLÜM: ŞEYH EDEBALIOrhan Gazi
  Şeyh Edebâli öldü.
  gg.aa.yy1326.aa|ÖLÜM: ŞEYH EDEBALI|Orhan Gazi|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Kişiler|Şeyh Edebâli öldü.|
  1326
  ORHAN GAZİOrhan Gazi / SİYASİ GELİŞMELER
  Adı :ORHAN GAZİ
  Açıklama :Osmanlı sultanlarının ikincisi.
  Babası :Osman Gazi
  Annesi :Mal Hatun / Türk
  Doğumu :1288 / Söğüt
  Selefi :Osman Gazi
  Sebebi :Vefat
  Dönemi :1326-1360
  Devri :Kuruluş Devri
  Akıbeti :Vefat
  Halefi :I.Murad Hüdavendigar
  Vefatı :1360
  Vefat Nedeni :Vade
  Defin Yeri :Bursa, Hisar içinde Osmaniye meydanında Gümüşlü Kümbet yanındaki türbe.
  Sadrazamları :Alaüddin Paşa
  Süleyman Paşa
  Mahmutoğlu Nizamüddin Paşa
  Hacı Paşa
  Sinanüddin Yusuf Paşa
  Oğlu Murad Gazi'ye vasiyeti şöyledir;
  "Oğul! Cennet-mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı'ya iki kıt'a üzerinde hükmetmek yetmez. Zira i'la-yı kelimetullah azmi iki kıt' aya sığmayacak yüce bir azimdir."
  gg.aa.yy1326.aa|ORHAN GAZİ|Orhan Gazi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Beyliği Dönemi|Osmanlı Sultanları|Oğlu Murad Gazi'ye vasiyeti şöyledir; £.£..£b£..£.££.£..£i£..£.£"Oğul! Cennet-mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı'ya iki kıt'a üzerinde hükmetmek yetmez. Zira i'la-yı kelimetullah azmi iki kıt' aya sığmayacak yüce bir azimdir."£.£..£/i£..£.££.£..£/b£..£.£|
  1326FETİH: SAMADRA, AYDOSOrhan Gazi / SAVAŞ
  İstanbul Kartal yakınlarındaki Samandıra (Semendire) ve Aydos fethedildi.
  gg.aa.yy1326.aa|FETİH: SAMADRA, AYDOS|Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|İstanbul Kartal yakınlarındaki Samandıra (Semendire) ve Aydos fethedildi.|
  6 NİSAN 1326FETİH: BURSAOrhan Gazi / SAVAŞ
  On yılı aşkın bir süredir kuşatılan Bursa Osmanlı tarafından alındı ve Osmanlı Beyliği'nin başşehri yapıldı.
  gg6.aa4.yy1326.aaNİSAN|FETİH: BURSA|Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|On yılı aşkın bir süredir kuşatılan Bursa Osmanlı tarafından alındı ve Osmanlı Beyliği'nin başşehri yapıldı.|
  1327Orhan Gazi / EKONOMİK GELİŞMELER
  Orhan Gazi adına, gümüş sikke olarak akçe basıldı.
  gg.aa.yy1327.aa||Orhan Gazi|EKONOMİK GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Beyliği Dönemi|Orhan Gazi adına, gümüş sikke olarak akçe basıldı. |
  1329BÜYÜK KİLİSEOrhan Gazi / Yatırımlar
  Osmanlılar tarafından ele geçirilen İznik’teki Büyük Kilise (Ayasofya), camiye dönüştürüldü.
  gg.aa.yy1329.aa|BÜYÜK KİLİSE|Orhan Gazi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Beyliği Dönemi|Osmanlılar tarafından ele geçirilen İznik’teki Büyük Kilise (Ayasofya), camiye dönüştürüldü.|
  1329FETİH: İZNİKOrhan Gazi / SAVAŞ
  Uzun süre kuşatma altında kalan ve Bizans’tan yardım alma umudu kalmayan İznik (Nikea) Osmanlı kuvvetlerine teslim oldu. İznik ve İzmit'in fethedilmesiyle birlikte Kocaeli Yarımadası tamamen Osmanlıların eline geçmiş oldu.
  gg.aa.yy1329.aa|FETİH: İZNİK|Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Uzun süre kuşatma altında kalan ve Bizans’tan yardım alma umudu kalmayan İznik (Nikea) Osmanlı kuvvetlerine teslim oldu. İznik ve İzmit'in fethedilmesiyle birlikte Kocaeli Yarımadası tamamen Osmanlıların eline geçmiş oldu.|
  10 HAZİRAN 1329PELEKANON (MALTEPE) SAVAŞIOrhan Gazi / SAVAŞ
  İznik'in kuşatılması üzerine Osmanlılara karşı harekete geçen Bizans İmparatoru Andronikos kumandasındaki Bizans kuvvetleri, Pelekanon’da (bugünkü Darıca ve Eskihisar arası) Osmanlı'ya saldırdı.

  Bizans'ın yenilgiye uğratılması sonucunda Kocaeli yarımadasının büyük kısmı ele geçirilmiş ve Karadeniz kıyılarına ulaşılmıştır.
  gg10.aa6.yy1329.aaHAZİRAN|PELEKANON (MALTEPE) SAVAŞI|Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|İznik'in kuşatılması üzerine Osmanlılara karşı harekete geçen Bizans İmparatoru Andronikos kumandasındaki Bizans kuvvetleri, Pelekanon’da (bugünkü Darıca ve Eskihisar arası) Osmanlı'ya saldırdı. Bizans'ın yenilgiye uğratılması sonucunda Kocaeli yarımadasının büyük kısmı ele geçirilmiş ve Karadeniz kıyılarına ulaşılmıştır.|
  1331İLK MEDRESEOrhan Gazi / EĞİTİM
  İlk Osmanlı medresesi, İznik’te Orhan Gazi tarafından kuruldu.
  gg.aa.yy1331.aa|İLK MEDRESE|Orhan Gazi|EĞİTİM|İÇ|Osmanlı Beyliği Dönemi|İlk Osmanlı medresesi, İznik’te Orhan Gazi tarafından kuruldu.|
  1332ÖLÜM: AŞIK PAŞAOrhan Gazi
  Tasavvuf şairi Âşık Paşa, Kırşehir’de öldü.
  gg.aa.yy1332.aa|ÖLÜM: AŞIK PAŞA|Orhan Gazi|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Kişiler|Tasavvuf şairi Âşık Paşa, Kırşehir’de öldü.|
  1333Orhan Gazi / SAVAŞ
  Taraklı, Mudurnu ve Göynük Türk kasabaları, küçük derebeylerin elinden alınarak Osmanlı topraklarına katıldı.
  gg.aa.yy1333.aa||Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Taraklı, Mudurnu ve Göynük Türk kasabaları, küçük derebeylerin elinden alınarak Osmanlı topraklarına katıldı.|
  1334HACI ÖZBEK CAMİİOrhan Gazi / Yatırımlar
  İznik’te Orhan Bey tarafından yaptırılan Hacı Özbek Camii’nin yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1334.aa|HACI ÖZBEK CAMİİ|Orhan Gazi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Beyliği Dönemi|İznik’te Orhan Bey tarafından yaptırılan Hacı Özbek Camii’nin yapımı tamamlandı.|
  1334FETİH: GEMLİKOrhan Gazi / SAVAŞ
  gg.aa.yy1334.aa|FETİH: GEMLİK|Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|
  1337FETİH: HEREKE, YALOVA, ARMUTLUOrhan Gazi / SAVAŞ
  Hereke, Yalova ve Armutlu çevresi fethedildi.
  gg.aa.yy1337.aa|FETİH: HEREKE, YALOVA, ARMUTLU|Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Hereke, Yalova ve Armutlu çevresi fethedildi.|
  10 OCAK 1337FETİH: İZMİTOrhan Gazi / SAVAŞ
  gg10.aa1.yy1337.aaOCAK|FETİH: İZMİT|Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|
  1337100 YIL SAVAŞLARIOrhan Gazi / SAVAŞ
  1337-1453 Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa arasında kiralık askerlerle yürütülen ve her yerin yakılıp yıkıldığı yağmalayıcı savaşlar.
  gg.aa7.yy1337.aa|100 YIL SAVAŞLARI|Orhan Gazi|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Beyliği Dönemi|fransa|ingiltere|1337-1453 Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa arasında kiralık askerlerle yürütülen ve her yerin yakılıp yıkıldığı yağmalayıcı savaşlar.|
  1340 ...
  1341
  I. VASIKMemlukler
  59. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1340.aa|I. VASIK|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Beyliği Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|59. İslam Halifesi - Memlukler|
  1341 ...
  1352
  II. HAKİMMemlukler
  60. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1341.aa|II. HAKİM|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Beyliği Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|60. İslam Halifesi - Memlukler|
  1345Orhan Gazi / SAVAŞ
  Karesioğulları Beyliği'nde taht kavgaları yaşanmaya başlanmıştı. Bu durumdan yararlanılarak beylik Osmanlı egemenliği altına alındı.

  Balıkesir, Manyas, Edincik, Kapıdağ ve çevresi Osmanlı topraklarına katıldı ve Balıkesir ile Çanakkale arasındaki topraklar Osmanlılara geçmiş oldu.
  gg.aa.yy1345.aa||Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Karesioğulları Beyliği'nde taht kavgaları yaşanmaya başlanmıştı. Bu durumdan yararlanılarak beylik Osmanlı egemenliği altına alındı. Balıkesir, Manyas, Edincik, Kapıdağ ve çevresi Osmanlı topraklarına katıldı ve Balıkesir ile Çanakkale arasındaki topraklar Osmanlılara geçmiş oldu.|
  1347 ...
  1351
  AVRUPA'DA VEBA SALGINIOrhan Gazi / KAZA ve FELAKETLER
  1347-1351 yılları arasında Avrupa'da Veba salgını.
  gg.aa.yy1347.aa|AVRUPA'DA VEBA SALGINI|Orhan Gazi|KAZA ve FELAKETLER|DÜNYA|Osmanlı Beyliği Dönemi|1347-1351 yılları arasında Avrupa'da Veba salgını.|
  1349BALKAN FETİHLERİOrhan Gazi / SAVAŞ
  Ülke içinde taht mücadeleleriyle uğraşan Bizans, Balkan sınırlarına saldıran Sırp ve Bulgarlarla uğraşmak zorundaydı. Bizans İmparatoru, bu nedenle Orhan Bey'den yardım istedi.
 • Çimpe Kalesi, Bizans tarafından askeri harekat sırasında üs olarak kullanılmak üzere Osmanlılara verildi.
 • Orhan Bey, Bizans İmparatoru VI. Kantakuzenos’un kızı Theodora ile evlendi.
 • Süleyman Paşa büyük bir orduyla Çanakkale Boğazı’ndan ve Rumeli topraklarına geçerek Balkan prensliklerini yenilgiye uğrattı.
 • Balkan fetihlerine başlanmış oldu.
 • Gelibolu yarım adası ve Bolayır yöresi kısa bir sürede ele geçirildi.
 • Balıkesir civarından getirilen Türk aşiretler Rumeli'de fethedilen bu topraklara yerleştirildi.
 • gg.aa.yy1349.aa|BALKAN FETİHLERİ|Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Beyliği Dönemi|Ülke içinde taht mücadeleleriyle uğraşan Bizans, Balkan sınırlarına saldıran Sırp ve Bulgarlarla uğraşmak zorundaydı. Bizans İmparatoru, bu nedenle Orhan Bey'den yardım istedi. £.£..£li£..£.£Çimpe Kalesi, Bizans tarafından askeri harekat sırasında üs olarak kullanılmak üzere Osmanlılara verildi. £.£..£li£..£.£Orhan Bey, Bizans İmparatoru VI. Kantakuzenos’un kızı Theodora ile evlendi. £.£..£li£..£.£Süleyman Paşa büyük bir orduyla Çanakkale Boğazı’ndan ve Rumeli topraklarına geçerek Balkan prensliklerini yenilgiye uğrattı. £.£..£li£..£.£Balkan fetihlerine başlanmış oldu. £.£..£li£..£.£Gelibolu yarım adası ve Bolayır yöresi kısa bir sürede ele geçirildi. £.£..£li£..£.£Balıkesir civarından getirilen Türk aşiretler Rumeli'de fethedilen bu topraklara yerleştirildi.|
  1350DEVLET YAPISIOrhan Gazi / SİYASİ GELİŞMELER
 • İlk divan teşkilatı kuruldu.
 • Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu.
 • İlk medrese İznik'te açıldı.
 • İllere ilk defa kadılar ve subaşılar gönderildi.
 • İlk donanmaya sahip olunda ve Karamürsel'de ilk tersane kuruldu.
 • İlk defa vezirlik makamı kuruldu.
  Bu adımlarla "beylik"ten "devlet" yapısına geçiş sağlanmıştır.
 • gg.aa.yy1350.aa|DEVLET YAPISI|Orhan Gazi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|£.£..£li£..£.£İlk divan teşkilatı kuruldu. £.£..£li£..£.£Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu. £.£..£li£..£.£İlk medrese İznik'te açıldı. £.£..£li£..£.£İllere ilk defa kadılar ve subaşılar gönderildi. £.£..£li£..£.£İlk donanmaya sahip olunda ve Karamürsel'de ilk tersane kuruldu. £.£..£li£..£.£İlk defa vezirlik makamı kuruldu. Bu adımlarla "beylik"ten "devlet" yapısına geçiş sağlanmıştır.|
  1352CENEVİZLER'E İMTİYAZOrhan Gazi / EKONOMİK GELİŞMELER
  Osmanlı, Cenevizler’e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı verdi.
  gg.aa.yy1352.aa|CENEVİZLER'E İMTİYAZ|Orhan Gazi|EKONOMİK GELİŞMELER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Kapitülasyonlar|Osmanlı, Cenevizler’e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı verdi.|
  1352 ...
  1362
  I. MÜTADİDMemlukler
  61. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1352.aa|I. MÜTADİD|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|61. İslam Halifesi - Memlukler|
  1352FETİH: KADIKÖY, ÜSKÜDAROrhan Gazi / SAVAŞ
  gg.aa.yy1352.aa|FETİH: KADIKÖY, ÜSKÜDAR|Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|
  1352Orhan Gazi / SAVAŞ
  Gerede Türk beyliği toprakları Osmanlı ülkesine bağlandı.
  gg.aa.yy1352.aa||Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Gerede Türk beyliği toprakları Osmanlı ülkesine bağlandı.|
  1354FETİH: ANKARAOrhan Gazi / SAVAŞ
  Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, Ankara’yı zaptetti.
  gg.aa.yy1354.aa|FETİH: ANKARA|Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, Ankara’yı zaptetti.|
  1354FETİH: GELİBOLU, TEKİRDAĞ, ÇORLU, KEŞAN, MALKARAOrhan Gazi / SAVAŞ
  gg.aa.yy1354.aa|FETİH: GELİBOLU, TEKİRDAĞ, ÇORLU, KEŞAN, MALKARA|Orhan Gazi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|
  8 ARALIK 1355İHTİMAN SAVAŞIOrhan Gazi / SAVAŞ
  Bulgarlar ile İhtiman Meydan Savaşı yapıldı. Osmanlı galip geldi. Sofya yolu Osmanlılara açılmış oldu.
  gg8.aa12.yy1355.aaARALIK|İHTİMAN SAVAŞI|Orhan Gazi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi||bulgar||Bulgarlar ile İhtiman Meydan Savaşı yapıldı. Osmanlı galip geldi. Sofya yolu Osmanlılara açılmış oldu.|
  1358ÖLÜM: SÜLEYMAN PAŞAOrhan Gazi
  Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, avlanırken bir kaza sonucu öldü.
  gg.aa.yy1358.aa|ÖLÜM: SÜLEYMAN PAŞA|Orhan Gazi|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Şehzadeler|Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, avlanırken bir kaza sonucu öldü.|
  1360ÖLÜM: AHMET EFLAKİMurad Hüdavendigar
  Mevlevilîkle ilgili Menakıbu’l-Arifin adlı eseriyle tanınan mutasavvıf-bilgin Ahmet Eflâkî, Konya’da öldü.
  gg.aa.yy1360.aa|ÖLÜM: AHMET EFLAKİ|Murad Hüdavendigar|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Mevlevilîkle ilgili Menakıbu’l-Arifin adlı eseriyle tanınan mutasavvıf-bilgin Ahmet Eflâkî, Konya’da öldü.|
  1360
  I.MURADMurad Hüdavendigar / SİYASİ GELİŞMELER
  Adı :I.MURAD HÜDAVENDİGAR
  Açıklama :Osmanlı Sultanlarının üçüncüsü, veli ve ahi şeyhi.
  Babası :Orhan Gazi
  Annesi :Nilüfer Hatun / Rum
  Doğumu :1326 / Bursa
  Selefi :Orhan Gazi
  Sebebi :Vefat
  Dönemi :1360-1389
  Devri :Kuruluş Devri
  Akıbeti :Vefat
  Halefi :Yıldırım Bayezid Han
  Vefatı :1389 / Kosova
  Vefat Nedeni :Şehit
  Defin Yeri :Bursa, Çekirge, I. Murat Camii ve imareti karşısındaki türbesinde gömülüdür.
  Sadrazamları :Sinanüddin Yusuf Paşa
  Çandarlı Kara Halil Hayreddin
  Çandarlı Ali Paşa
  gg.aa.yy1360.aa|I.MURAD|Murad Hüdavendigar|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|
  1361FETİH: EDİRNEMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Osmanlı, Bizans ve Bulgar kuvvetlerini Sazlıdere Savaşı'nda yenerek Edirne'yi fethetti.
  gg.aa9.yy1361.aa|FETİH: EDİRNE|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Osmanlı, Bizans ve Bulgar kuvvetlerini Sazlıdere Savaşı'nda yenerek Edirne'yi fethetti.|
  1362DEVLET YAPISIMurad Hüdavendigar / SİYASİ GELİŞMELER
  Kadıaskerlik kuruldu.
  gg.aa.yy1362.aa|DEVLET YAPISI|Murad Hüdavendigar|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Kadıaskerlik kuruldu.|
  1362KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİMurad Hüdavendigar
  Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri yapılmaya başlandı.
  gg.aa.yy1362.aa|KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ|Murad Hüdavendigar|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri yapılmaya başlandı.|
  1362 ...
  1383
  I. MÜTEVEKKİLMemlukler
  62. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1362.aa|I. MÜTEVEKKİL|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|62. İslam Halifesi - Memlukler|
  1362FETİH: FİLİBE, GÜMÜLCİNEMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Filibe ve Gümülcine, Lala Şahin Paşa kuvvetlerince fethedildi.

 • Osmanlı kuvvetleri, İstanbul yönünde Çatalca'ya kadar geldiler.
 • Edirne ve Filibe'nin ele geçmesi ile Bizans'ın Balkanlarla bağlantısı kesilmiş oldu.
 • gg.aa.yy1362.aa|FETİH: FİLİBE, GÜMÜLCİNE|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Filibe ve Gümülcine, Lala Şahin Paşa kuvvetlerince fethedildi. £.£..£li£..£.£Osmanlı kuvvetleri, İstanbul yönünde Çatalca'ya kadar geldiler. £.£..£li£..£.£Edirne ve Filibe'nin ele geçmesi ile Bizans'ın Balkanlarla bağlantısı kesilmiş oldu.|
  1362AHİ AYAKLANMASIMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  I.Murat, Karamanoğullarının teşvikiyle isyan edip Ankara’yı ele geçiren Ahiler üzerine yürüyerek Ankara’yı geri aldı.
  gg.aa.yy1362.aa|AHİ AYAKLANMASI|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|I.Murat, Karamanoğullarının teşvikiyle isyan edip Ankara’yı ele geçiren Ahiler üzerine yürüyerek Ankara’yı geri aldı.|
  1362Murad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Rumeli’ye geçen I.Murat, Bizanslılar tarafından geri alınan Çorlu ve çevresini ikinci kez ele geçirdi.
  gg.aa.yy1362.aa||Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Rumeli’ye geçen I.Murat, Bizanslılar tarafından geri alınan Çorlu ve çevresini ikinci kez ele geçirdi.|
  1363HÜDAVENDİGAR CAMİİMurad Hüdavendigar / Yatırımlar
  Bursa’daki Hüdavendigâr Camii adıyla anılan I.Murat Camii’nin yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1363.aa|HÜDAVENDİGAR CAMİİ|Murad Hüdavendigar|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Bursa’daki Hüdavendigâr Camii adıyla anılan I.Murat Camii’nin yapımı tamamlandı.|
  1363PENÇİK KANUNUMurad Hüdavendigar / KANUN, HUKUK
  “Pencik Kanunu” ile Yeniçeri Ocağı’nın temeli atıldı. 1363'te I.Murat tarafından çıkarılan Pençik kanunu gereğince;
 • Savaş esirlerinin beşte biri vergi karşılığı devletin olacaktır.
 • Savaş esiri gençler, Anadolu'daki köklü Türk ailelerinin yanına verilir, küçük bir ücret karşılığı hem çiftçilik yapar, hem de Türk-İslam gelenek ve göreneklerine göre yetiştirilirdi.

  Ayrıca;
  1. Divan teşkilatı sistemli ve sürekli hale getirildi.
  2. Kapıkulu Ocakları kuruldu.
  3. İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.
  4. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.
  5. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.
  6. İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.
  7. İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.
  8. İlk kez Vezir-i azam atandı.
  9. "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışı, "Ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır." şeklinde değiştirildi. Böylece merkezi otorite güçlendirildi.
 • gg.aa.yy1363.aa|PENÇİK KANUNU|Murad Hüdavendigar|KANUN, HUKUK|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|“Pencik Kanunu” ile Yeniçeri Ocağı’nın temeli atıldı. 1363'te I.Murat tarafından çıkarılan Pençik kanunu gereğince; £.£..£li£..£.£Savaş esirlerinin beşte biri vergi karşılığı devletin olacaktır. £.£..£li£..£.£Savaş esiri gençler, Anadolu'daki köklü Türk ailelerinin yanına verilir, küçük bir ücret karşılığı hem çiftçilik yapar, hem de Türk-İslam gelenek ve göreneklerine göre yetiştirilirdi. Ayrıca; 1. Divan teşkilatı sistemli ve sürekli hale getirildi. 2. Kapıkulu Ocakları kuruldu. 3. İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu. 4. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı. 5. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. 6. İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu. 7. İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu. 8. İlk kez Vezir-i azam atandı. 9. "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışı, "Ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır." şeklinde değiştirildi. Böylece merke
  1363FETİH: İPSALA, DEDEAĞAÇ, DİMETOKA, LÜLEBURGAZ, PINARHİSAR, BABAESKİMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  gg.aa.yy1363.aa|FETİH: İPSALA, DEDEAĞAÇ, DİMETOKA, LÜLEBURGAZ, PINARHİSAR, BABAESKİ|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|
  1364SIRPSINDIĞI SAVAŞIMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Osmanlı'nın Balkanlarda ki fetihleri, Balkan milletlerini endişelendirmişti. Kaybedilen şehirleri geri almak ve Türkleri Rumeli'den atmak isteyen Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetleri, papanın oluru ile Osmanlılar'a karşı bir haçlı ordusu oluşturarak Edirne üzerine yürüdüler.

  Haçlıların Meriç nehrini geçmelerinden sonra, Akıncı beyi HACI İLBEY, ani bir gece baskını ile Haçlılar'ı Sırp Sındığı Savaşı'nda yendi.

  Böylece;
 • Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan ilk Haçlı ittifakı başarısız oldu.
 • Savaş sonrasında Edirne başkent yapıldı.
 • Balkanlardaki Macar üstünlüğü sona erdi.
 • gg.aa.yy1364.aa|SIRPSINDIĞI SAVAŞI|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Balkanlar|Osmanlı'nın Balkanlarda ki fetihleri, Balkan milletlerini endişelendirmişti. Kaybedilen şehirleri geri almak ve Türkleri Rumeli'den atmak isteyen Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetleri, papanın oluru ile Osmanlılar'a karşı bir haçlı ordusu oluşturarak Edirne üzerine yürüdüler. Haçlıların Meriç nehrini geçmelerinden sonra, Akıncı beyi HACI İLBEY, ani bir gece baskını ile Haçlılar'ı Sırp Sındığı Savaşı'nda yendi. Böylece; £.£..£li£..£.£Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan ilk Haçlı ittifakı başarısız oldu. £.£..£li£..£.£Savaş sonrasında Edirne başkent yapıldı. £.£..£li£..£.£Balkanlardaki Macar üstünlüğü sona erdi.|
  1364FETİH: GÜMÜLCİNEMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Gümülcine ve çevresi Evrenos Bey tarafından fethedildi.
  gg.aa.yy1364.aa|FETİH: GÜMÜLCİNE|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|yunan|Gümülcine ve çevresi Evrenos Bey tarafından fethedildi.|
  1365FETİH: BİGAMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Korsan gemileriyle Osmanlıları tehdit eden Katalanların elindeki Biga fethedildi.
  gg.aa.yy1365.aa|FETİH: BİGA|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Korsan gemileriyle Osmanlıları tehdit eden Katalanların elindeki Biga fethedildi.|
  1366Murad Hüdavendigar
  Gelibolu Osmanlıların elinden çıktı.
  gg.aa.yy1366.aa||Murad Hüdavendigar|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Gelibolu Osmanlıların elinden çıktı.|
  1367FETİH: YANBOLU, KIZILAĞAÇ, İHTİMANMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Bulgarların elindeki Yanbolu (Diampolis), Kızılağaç ve İhtiman fethedildi.
  gg.aa.yy1367.aa|FETİH: YANBOLU, KIZILAĞAÇ, İHTİMAN|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Bulgarların elindeki Yanbolu (Diampolis), Kızılağaç ve İhtiman fethedildi.|
  1368Murad Hüdavendigar
  Ming Hanedanlığı, Moğolları ülkeden çıkardı ve yönetime geçti.
  gg.aa.yy1368.aa||Murad Hüdavendigar|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|çin|Ming Hanedanlığı, Moğolları ülkeden çıkardı ve yönetime geçti.|
  1369ÖLÜM: İBN-İ BATUTAMurad Hüdavendigar
  (1304- 1369) Orta Çağın en büyük seyyahı ve Rıhlet-ü İbn Battûta diye bilinen seyahatnamenin yazarıdır. Devrin en önemli seyyahlarında olup dünyayı dolaşmıştır. İbn-i Batuta ismiyle meşhur olan seyyahın asıl adı, Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed b. İbrahim'dir. 1304'te Tanca'da doğmuştur.
  gg.aa.yy1369.aa|ÖLÜM: İBN-İ BATUTA|Murad Hüdavendigar|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|(1304- 1369) Orta Çağın en büyük seyyahı ve Rıhlet-ü İbn Battûta diye bilinen seyahatnamenin yazarıdır. Devrin en önemli seyyahlarında olup dünyayı dolaşmıştır. İbn-i Batuta ismiyle meşhur olan seyyahın asıl adı, Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed b. İbrahim'dir. 1304'te Tanca'da doğmuştur. |
  1369Murad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Osmanlı ilerleyişi karşısında çaresiz kalan Bulgarlar, Osmanlı hakimiyetini tanıyarak vergi vermeyi kabul ettiler.
  gg.aa.yy1369.aa||Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Diplomasi|Balkanlar|Osmanlı ilerleyişi karşısında çaresiz kalan Bulgarlar, Osmanlı hakimiyetini tanıyarak vergi vermeyi kabul ettiler.|
  1369FETİH: HAYRABOLU, VİZE, KIRKKİLİSEMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  gg.aa.yy1369.aa|FETİH: HAYRABOLU, VİZE, KIRKKİLİSE|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|
  1371FETİH: SAMAKOVMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Bulgar Kralı Yuvan Şişman ve Makedonya Sırp kuvvetleriyle savaşan Lala Şahin Paşa, Sofya’nın güneyindeki Samakov’u fethetti.
  gg.aa.yy1371.aa|FETİH: SAMAKOV|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Bulgar Kralı Yuvan Şişman ve Makedonya Sırp kuvvetleriyle savaşan Lala Şahin Paşa, Sofya’nın güneyindeki Samakov’u fethetti.|
  26 EKİM 1371ÇİRMEN SAVAŞIMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Çirmen Savaşı'nda da Sırplar, Osmanlı kuvvetlerine yenildiler.

  Bu zafer ile;
 • Osmanlı kuvvetlerine Makedonya yolunu açıldı.
 • Sırplar da, Osmanlı egemenliğini tanıdılar, vergi ve asker vermeyi kabul ettiler.
 • gg26.aa10.yy1371.aaEKİM|ÇİRMEN SAVAŞI|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Çirmen Savaşı'nda da Sırplar, Osmanlı kuvvetlerine yenildiler. Bu zafer ile; £.£..£li£..£.£Osmanlı kuvvetlerine Makedonya yolunu açıldı. £.£..£li£..£.£Sırplar da, Osmanlı egemenliğini tanıdılar, vergi ve asker vermeyi kabul ettiler.|
  1372KUŞATMA: KÖSTENDİLMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Köstendil kuşatıldı. Sırp kralı, Osmanlı devletine vergi ve savaşlarda yardımcı kuvvet vermeyi kabul etti.
  gg.aa.yy1372.aa|KUŞATMA: KÖSTENDİL|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Diplomasi|Balkanlar|Köstendil kuşatıldı. Sırp kralı, Osmanlı devletine vergi ve savaşlarda yardımcı kuvvet vermeyi kabul etti.|
  1373Murad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Vizeyi almaya çalışan Bizans İmparatoru üzerine yürüyen Osmanlı, İnceğiz, Çatalburgaz ve Ferecik kalelerini ele geçirdi.
  Yenilgiye uğrayan Bizans barış antlaşması istedi.
  gg.aa.yy1373.aa||Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Antlaşmalar|Diplomasi|Vizeyi almaya çalışan Bizans İmparatoru üzerine yürüyen Osmanlı, İnceğiz, Çatalburgaz ve Ferecik kalelerini ele geçirdi. Yenilgiye uğrayan Bizans barış antlaşması istedi. |
  1377Murad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Gelibolu Osmanlılar’a iade edildi.
  gg.aa.yy1377.aa||Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Diplomasi|Gelibolu Osmanlılar’a iade edildi.|
  1378YEŞİL CAMİİMurad Hüdavendigar / Yatırımlar
  Sadrazam Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından İznik’te yaptırılan Yeşil Cami inşaatına başlandı. Mimar Hacı Musa’ya yaptırılan ve asıl adı Halil Hayrettin Paşa Camii olan bu eser, minaresindeki yeşil çinileri yüzünden Yeşil Camii adı ile tanındı.
  gg.aa.yy1378.aa|YEŞİL CAMİİ|Murad Hüdavendigar|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sadrazam Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından İznik’te yaptırılan Yeşil Cami inşaatına başlandı. Mimar Hacı Musa’ya yaptırılan ve asıl adı Halil Hayrettin Paşa Camii olan bu eser, minaresindeki yeşil çinileri yüzünden Yeşil Camii adı ile tanındı.|
  1378Murad Hüdavendigar
  I.Murat’ın büyük oğlu Şehzade Bayezid (geleceğin Yıldırım Bayezid’i) Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’la evlendi.
  Süleyman Şah, kızının çeyizi olarak Kütahya, Simav ve Tavşanlı’yı Osmanlılara bıraktı.
  gg.aa.yy1378.aa||Murad Hüdavendigar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Şehzadeler|I.Murat’ın büyük oğlu Şehzade Bayezid (geleceğin Yıldırım Bayezid’i) Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’la evlendi. Süleyman Şah, kızının çeyizi olarak Kütahya, Simav ve Tavşanlı’yı Osmanlılara bıraktı.|
  1380FETİH: İŞTİPMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Arnavutluk’ta İştip fethedildi.
  gg.aa.yy1380.aa|FETİH: İŞTİP|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Arnavutluk’ta İştip fethedildi.|
  1381DUBRAVNİKA MUHAREBESİMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  1381 kış aylarında Osmanlı Devleti ve Sırplararasında bugünkü Sırbistan'ın merkezinde kalan Dubrovnica Nehri civarında gerçekleşti. Sırp kuvvetlerine Lazar of Serbia komuta ediyordu. Prens Lazar'ın bölgesine gerçekleşen ilk Osmanlı akını idi. Muharebeyi Sıprlar kazandı.
  gg.aa2.yy1381.aa|DUBRAVNİKA MUHAREBESİ|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|1381 kış aylarında Osmanlı Devleti ve Sırplararasında bugünkü Sırbistan'ın merkezinde kalan Dubrovnica Nehri civarında gerçekleşti. Sırp kuvvetlerine Lazar of Serbia komuta ediyordu. Prens Lazar'ın bölgesine gerçekleşen ilk Osmanlı akını idi. Muharebeyi Sıprlar kazandı.|
  1382FETİH: MANASTIR, PİRLEPEMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Manastır ve Pirlepe, Timurtaş Paşa kuvvetlerince fethedildi.
  gg.aa.yy1382.aa|FETİH: MANASTIR, PİRLEPE|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Manastır ve Pirlepe, Timurtaş Paşa kuvvetlerince fethedildi.|
  1383 ...
  1386
  II. VASIKMemlukler
  63. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1383.aa|II. VASIK|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|63. İslam Halifesi - Memlukler|
  1385FETİH: OHRİMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Arnavutluk’taki Ohri, Çandarlı Halil Paşa ve Evrenos Bey tarafından fethedildi.
  gg.aa.yy1385.aa|FETİH: OHRİ|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Arnavutluk’taki Ohri, Çandarlı Halil Paşa ve Evrenos Bey tarafından fethedildi.|
  1385FETİH: SOFYAMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  gg.aa.yy1385.aa|FETİH: SOFYA|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|
  18 EYLÜL 1385SAVRA SAVAŞIMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Osmanlı ordusu ile Sırp İmparatorluğu kuvvetleri arasında bugünkü Arnavutluk topraklarında Savra Savaşı gerçekleşti. Osmanlı zaferi sonrası pek çok Sırp komutanı Osmanlı hakimiyetini tanıdı.
  gg18.aa9.yy1385.aaEYLÜL|SAVRA SAVAŞI|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Osmanlı ordusu ile Sırp İmparatorluğu kuvvetleri arasında bugünkü Arnavutluk topraklarında Savra Savaşı gerçekleşti. Osmanlı zaferi sonrası pek çok Sırp komutanı Osmanlı hakimiyetini tanıdı.|
  1386 ...
  1389
  MUTASIM Memlukler
  64. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1386.aa|MUTASIM |Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|64. İslam Halifesi - Memlukler|
  1386FETİH: NİŞMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Niş, Yahşi Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetlerince fethedildi.
  gg.aa.yy1386.aa|FETİH: NİŞ|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Niş, Yahşi Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetlerince fethedildi.|
  1386OSMANLI-KARAMAN SAVAŞIMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Karaman tahtına oturan Alâeddin Ali Bey’in Osmanlı topraklarına saldırısı üzerine Osmanlı-Karaman savaşı başladı.
  Konya önlerine kadar gelen I. Murat, Karamanlıların sulh teklifini kabul ederek geri çekildi.
  gg.aa.yy1386.aa|OSMANLI-KARAMAN SAVAŞI|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Diplomasi|Karaman tahtına oturan Alâeddin Ali Bey’in Osmanlı topraklarına saldırısı üzerine Osmanlı-Karaman savaşı başladı. Konya önlerine kadar gelen I. Murat, Karamanlıların sulh teklifini kabul ederek geri çekildi. |
  1387SİGORTA ŞİRKETMurad Hüdavendigar / KURUM, ŞİRKET
  İlk sigorta ve ilk komandit şirketleri Cenovalılar kurmuşlardır. Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde ticâret serbestîsi elde etmek için, kuruluş devrinde harekete geçen Cenovalılara ilk imtiyâzı Sultan Birinci Murad vermiştir.
  gg.aa.yy1387.aa|SİGORTA ŞİRKET|Murad Hüdavendigar|KURUM, ŞİRKET|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|İlk sigorta ve ilk komandit şirketleri Cenovalılar kurmuşlardır. Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde ticâret serbestîsi elde etmek için, kuruluş devrinde harekete geçen Cenovalılara ilk imtiyâzı Sultan Birinci Murad vermiştir.|
  1388PLOŞNİK SAVAŞIMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Osmanlı hâkimiyetini kabul etmiş bulunan Sırp Kralı Lazar’la Boşnak, Hırvat ve Arnavut prensleri, Türklere karşı birleşerek harekete geçtiler.

  Osmanlı kuvvetlerinin Balkanlar'daki stratejik yerler olan Manastır, Sofya ve Niş'i alması üzerine; Sırp, Boşnak, Arnavut ve Macar kuvvetleri Türkler'e karşı birleştiler.

  I.Murad, Haçlı kuvvetlerinin birleşmesini engellemek için Bosna Krallığı üzerine Akıncı kumandanlarından Şahin Paşa kumandasındaki Türk kuvvetlerini gönderdi. Ancak Türk güçleri Ploşnik’te pusuya düşürüldü ve Ploşnik denilen yerde yenildi.
  gg.aa.yy1388.aa|PLOŞNİK SAVAŞI|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Mason|Balkanlar|Osmanlı hâkimiyetini kabul etmiş bulunan Sırp Kralı Lazar’la Boşnak, Hırvat ve Arnavut prensleri, Türklere karşı birleşerek harekete geçtiler. Osmanlı kuvvetlerinin Balkanlar'daki stratejik yerler olan Manastır, Sofya ve Niş'i alması üzerine; Sırp, Boşnak, Arnavut ve Macar kuvvetleri Türkler'e karşı birleştiler. I.Murad, Haçlı kuvvetlerinin birleşmesini engellemek için Bosna Krallığı üzerine Akıncı kumandanlarından Şahin Paşa kumandasındaki Türk kuvvetlerini gönderdi. Ancak Türk güçleri Ploşnik’te pusuya düşürüldü ve Ploşnik denilen yerde yenildi.|
  1388FETİH: TIRNOVAMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Balkanlar’daki ittifakı önlemek üzere harekete geçen I.Murat ve Çandarlı Ali Paşa idaresindeki Osmanlı ordusu, Bulgaristan’ın önemli kentlerinden Tırnova’yı zaptetti.
  Kayıtsız şartsız teslim olan Bulgaristan Kralı Yuvan Şişman affedilerek vergiye bağlandı.
  gg.aa.yy1388.aa|FETİH: TIRNOVA|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Mason|Diplomasi|Balkanlar|Balkanlar’daki ittifakı önlemek üzere harekete geçen I.Murat ve Çandarlı Ali Paşa idaresindeki Osmanlı ordusu, Bulgaristan’ın önemli kentlerinden Tırnova’yı zaptetti. Kayıtsız şartsız teslim olan Bulgaristan Kralı Yuvan Şişman affedilerek vergiye bağlandı.|
  27 AĞUSTOS 1388BLECA SAVAŞIMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Boşnak kuvvetleri ile Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri arasında gerçekleşti. İlk karşılaşma Rudine'de olsa da muharebe Bileća yakınlarında sürdü. Osmanlı Ordusu yenildi ve Bosna akınları hız kesti.
  gg27.aa8.yy1388.aaAĞUSTOS|BLECA SAVAŞI|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Mason|Balkanlar|Boşnak kuvvetleri ile Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri arasında gerçekleşti. İlk karşılaşma Rudine'de olsa da muharebe Bileća yakınlarında sürdü. Osmanlı Ordusu yenildi ve Bosna akınları hız kesti.|
  1389 ...
  1406
  I. MÜTEVEKKİL (2.nci kere)Memlukler
  65. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1389.aa|I. MÜTEVEKKİL (2.nci kere)|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|65. İslam Halifesi - Memlukler|
  15 HAZİRAN 1389I. KOSOVA SAVAŞIMurad Hüdavendigar / SAVAŞ
  Ploşnik yenilgisinden cesaret alan Balkanlı kuvvetler, Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir Haçlı ittifakı oluşturdular.

 • Karamanoğulları, Aydınoğulları ve Saruhanoğulları'ndan yardım alarak Balkanlar'a geçen I.Murad, Haçlılar'ı 1.Kosova Savaşı'nda yendi.
 • Zaferden sonra savaş alanını gezen I. Murad bir Sırp askeri tarafından şehit edildi.
 • Savaşın sonucunda; Tuna'ya kadar olan Balkan toprakları Osmanlılar'ın eline geçmiş oldu.
 • Osmanlıların Balkanlardan kolay atılamayacağı anlaşıldı.
 • Osmanlı ilk kez Anadolu beyliklerinden yardım almış oldu.
 • Osmanlı, bu savaşta top silahını ilk kez kullandı.
 • gg15.aa6.yy1389.aaHAZİRAN|I. KOSOVA SAVAŞI|Murad Hüdavendigar|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Balkanlar|Ploşnik yenilgisinden cesaret alan Balkanlı kuvvetler, Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir Haçlı ittifakı oluşturdular. £.£..£li£..£.£Karamanoğulları, Aydınoğulları ve Saruhanoğulları'ndan yardım alarak Balkanlar'a geçen I.Murad, Haçlılar'ı 1.Kosova Savaşı'nda yendi. £.£..£li£..£.£Zaferden sonra savaş alanını gezen I. Murad bir Sırp askeri tarafından şehit edildi. £.£..£li£..£.£Savaşın sonucunda; Tuna'ya kadar olan Balkan toprakları Osmanlılar'ın eline geçmiş oldu. £.£..£li£..£.£Osmanlıların Balkanlardan kolay atılamayacağı anlaşıldı. £.£..£li£..£.£Osmanlı ilk kez Anadolu beyliklerinden yardım almış oldu. £.£..£li£..£.£Osmanlı, bu savaşta top silahını ilk kez kullandı.|
  16 HAZİRAN 1389
  YILDIRIM BEYAZID SALTANATISultan Yıldırım Beyazid / SİYASİ GELİŞMELER
  Adı :YILDIRIM BAYEZİD HAN
  Açıklama :Osmanlı Sultanlarının dürdüncüsü.
  Babası :Murad Hüdavendigar
  Annesi :Gülçiçek Hatun / Rum
  Doğumu :1360 / Edirne
  Selefi :I.Murad Hüdavendigar
  Sebebi :Şehit
  Dönemi :1389-1402
  Devri :Kuruluş Devri
  Akıbeti :Esaret
  Halefi :Fetret Devri
  Vefatı :9 Mart 1403 / Akşehir
  Vefat Nedeni :İntihar
  Defin Yeri :Bursa, Yıldırım Bayezid Camii yanındaki türbe
  Sadrazamları :Çandarlı Ali Paşa
  gg16.aa6.yy1389.aaHAZİRAN|YILDIRIM BEYAZID SALTANATI|Sultan Yıldırım Beyazid|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|
  1389ŞEHZADE YAKUB İDAM EDİLDİSultan Yıldırım Beyazid
  Yıldırım Bayezid’in ağabey’i Şehzade Yakup, bir saltanat kavgasını önlemek amacıyla Kosova’da idam edildi.
  gg.aa7.yy1389.aa|ŞEHZADE YAKUB İDAM EDİLDİ|Sultan Yıldırım Beyazid|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Şehzadeler|Yıldırım Bayezid’in ağabey’i Şehzade Yakup, bir saltanat kavgasını önlemek amacıyla Kosova’da idam edildi. |
  1389BALKAN SEFERİSultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
 • Bulgaristan ve Bosna toprakları fethedildi.
 • Sırbistan, Osmanlı Devletine bağlandı.
 • Kosova zaferinden sonra Sırp Kralı Lazar’ın oğlu Etiyen (Stefan), Yıldırım Bayezid tarafından Sırbistan tahtına oturtuldu ve dostluk antlaşması imzalandı.
 • Kral Etiyen, kız kardeşini padişaha eş olarak takdim etti. Yıldırım Bayezid, Sırp prensesi Olivera ile evlendi.
 • gg.aa8.yy1389.aa|BALKAN SEFERİ|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Antlaşmalar|Balkanlar|£.£..£li£..£.£Bulgaristan ve Bosna toprakları fethedildi. £.£..£li£..£.£Sırbistan, Osmanlı Devletine bağlandı. £.£..£li£..£.£Kosova zaferinden sonra Sırp Kralı Lazar’ın oğlu Etiyen (Stefan), Yıldırım Bayezid tarafından Sırbistan tahtına oturtuldu ve dostluk antlaşması imzalandı. £.£..£li£..£.£Kral Etiyen, kız kardeşini padişaha eş olarak takdim etti. Yıldırım Bayezid, Sırp prensesi Olivera ile evlendi.|
  1390GELİBOLU TERSANESİSultan Yıldırım Beyazid / Yatırımlar
  Gelibolu Tersanesi inşa edildi.
  gg.aa.yy1390.aa|GELİBOLU TERSANESİ|Sultan Yıldırım Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Gelibolu Tersanesi inşa edildi.|
  1390GELİBOLU KALESİSultan Yıldırım Beyazid / Yatırımlar
  Çanakkale’de Gelibolu kalesi yeniden yapıldı. Çevresi askerî tesisler ile tahkim edildi.
  gg.aa.yy1390.aa|GELİBOLU KALESİ|Sultan Yıldırım Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Çanakkale’de Gelibolu kalesi yeniden yapıldı. Çevresi askerî tesisler ile tahkim edildi. |
  1390 ...
  1391
  FETİH: ANADOLU'DA Kİ SON BİZANS TOPRAĞISultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
 • Anadolu’da tek Bizans kenti olarak kalan Alaşehir fethedildi.
 • Osmanlılara karşı ittifak kuran Saruhan, Aydın, Germiyan, Menteşe, Hamit ve Teke beylikleri, Osmanlı hâkimiyetine alındı.
 • Karaman seferinde Konya kuşatıldı.
 • gg.aa.yy1390.aa|FETİH: ANADOLU'DA Kİ SON BİZANS TOPRAĞI|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|£.£..£li£..£.£Anadolu’da tek Bizans kenti olarak kalan Alaşehir fethedildi. £.£..£li£..£.£Osmanlılara karşı ittifak kuran Saruhan, Aydın, Germiyan, Menteşe, Hamit ve Teke beylikleri, Osmanlı hâkimiyetine alındı. £.£..£li£..£.£Karaman seferinde Konya kuşatıldı.|
  1391KUŞATMA: İSTANBULSultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  İstanbul, Osmanlılar tarafından ilk kez kuşatıldı.

  Bizans'a gözdağı vermek için yapılan ve yedi ay süren kuşatma sonunda Bizanslılardan bazı imtiyazlar elde edildi. Bizans İmparatoru V.Yuanis’in ölümü üzerine, Yıldırım Bayezid’in elinde rehine olarak bulunan oğlunun II.Manuel Paleologos, Bursa’dan İstanbul’a kaçması ve Bizans tahtına oturması sağlandı.
  gg.aa.yy1391.aa|KUŞATMA: İSTANBUL|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|İstanbul|İstanbul, Osmanlılar tarafından ilk kez kuşatıldı. Bizans'a gözdağı vermek için yapılan ve yedi ay süren kuşatma sonunda Bizanslılardan bazı imtiyazlar elde edildi. Bizans İmparatoru V.Yuanis’in ölümü üzerine, Yıldırım Bayezid’in elinde rehine olarak bulunan oğlunun II.Manuel Paleologos, Bursa’dan İstanbul’a kaçması ve Bizans tahtına oturması sağlandı.|
  1391Sultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Mora yarımadası ve Macaristan çevrelerine çeşitli akınlar yapıldı.
  gg.aa.yy1391.aa||Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|yunan||mora||Mora yarımadası ve Macaristan çevrelerine çeşitli akınlar yapıldı.|
  1391Sultan Yıldırım Beyazid / DIŞ İLİŞKİLER
  Eflak Prensliği ilk kez vergi vermeyi kabul etti.
  gg.aa.yy1391.aa||Sultan Yıldırım Beyazid|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Diplomasi|Balkanlar|Eflak Prensliği ilk kez vergi vermeyi kabul etti.|
  1392YAHUDİLER FRANSA'DAN KOVULDU
  gg.aa.yy1392.aa|YAHUDİLER FRANSA'DAN KOVULDU|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Din Tarihi|Mason|
  1392FETİH: ANTALYASultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Antalya hakimiyet altına alınarak Hamitoğulları Beyliği’ne son verildi.
  gg.aa.yy1392.aa|FETİH: ANTALYA|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Antalya hakimiyet altına alınarak Hamitoğulları Beyliği’ne son verildi.|
  1392FETİH: SELANİK, İŞKODRA, ÜSKÜPSultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  gg.aa.yy1392.aa|FETİH: SELANİK, İŞKODRA, ÜSKÜP|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|
  1392Sultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Bulgaristan topraklarına hücum eden Macarlar, Niğbolu ve çevresini ele geçirdi.
  Yıldırım Bayezid’in buraya büyük bir kuvvet göndermesi üzerine Sigismund yönetimindeki Macarlar her şeyi bırakarak kaçtı.
  gg.aa.yy1392.aa||Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Bulgaristan topraklarına hücum eden Macarlar, Niğbolu ve çevresini ele geçirdi. Yıldırım Bayezid’in buraya büyük bir kuvvet göndermesi üzerine Sigismund yönetimindeki Macarlar her şeyi bırakarak kaçtı.|
  1 TEMMUZ 1392KIRKDİLİM SAVAŞISultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Kastamonu beyliğine son verilerek Osmanlı'ya bağlandı.
  Merkezi Sinop olan Candaroğulları Beyliği, Osmanlı hakimiyeti altına girdi.

  KIRKDİLİM SAVAŞI, 1 Temmuz 1392,
  Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu ile Sivas yöresini elinde tutan Kadı Burhanettin komutasındaki ordu arasında Çorum yakınlarında yapılan savaşta Osmanlı ordusu yenildi. Yıldırım Bayezid’in oğlu Ertuğrul çatışmada öldü.
  gg1.aa7.yy1392.aaTEMMUZ|KIRKDİLİM SAVAŞI|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Kastamonu beyliğine son verilerek Osmanlı'ya bağlandı. Merkezi Sinop olan Candaroğulları Beyliği, Osmanlı hakimiyeti altına girdi. £.£..£b£..£.£KIRKDİLİM SAVAŞI£.£..£/b£..£.£, 1 Temmuz 1392, Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu ile Sivas yöresini elinde tutan Kadı Burhanettin komutasındaki ordu arasında Çorum yakınlarında yapılan savaşta Osmanlı ordusu yenildi. Yıldırım Bayezid’in oğlu Ertuğrul çatışmada öldü. |
  1393FETİH: BULGARİSTANSultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Bulgar krallığının başkenti olan Tırnova Kalesi ele geçirildi.
  Böylece siyasi anlamda devam eden Bulgar krallığı tümüyle ortadan kaldırılarak Bulgaristan’ın tamamı ele geçirilmiş oldu.
  gg.aa.yy1393.aa|FETİH: BULGARİSTAN|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Bulgar krallığının başkenti olan Tırnova Kalesi ele geçirildi. Böylece siyasi anlamda devam eden Bulgar krallığı tümüyle ortadan kaldırılarak Bulgaristan’ın tamamı ele geçirilmiş oldu.|
  1393ŞEHZADE (ÇELEBİ) MEHMED AMASYA'YI İŞGAL ETTİSultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Şehzade Çelebi Mehmet komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Amasya’yı işgal etti.
  gg.aa.yy1393.aa|ŞEHZADE (ÇELEBİ) MEHMED AMASYA'YI İŞGAL ETTİ|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Şehzadeler|Şehzade Çelebi Mehmet komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Amasya’yı işgal etti.|
  1393Sultan Yıldırım Beyazid
  İran’da Timur devletinin hâkimiyeti başladı.
  gg.aa7.yy1393.aa||Sultan Yıldırım Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi||iran||İran’da Timur devletinin hâkimiyeti başladı.|
  1394FETİH: BATI TRAKYASultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
 • İstanbul kuşatması sırasında Bizanslılara yardım eden Avrupa ülkeleri gemileri, Selânik’te demirlemişti.
 • Yıldırım Bayezid, Selânik’i kuşattı. Kuşatma sonunda Selânik ele geçirildi.
 • Selânik’ten sonra Kuzey Yunanistan’daki Yenişehir (Larisa) ve çevresi ele geçirildi.
 • İşkodra’nın güney bölgelerine hücum eden Osmanlı kuvvetleri, Arnavutluk’taki birçok bölgeyi ele geçirdi.
 • gg.aa.yy1394.aa|FETİH: BATI TRAKYA|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|yunan|£.£..£li£..£.£İstanbul kuşatması sırasında Bizanslılara yardım eden Avrupa ülkeleri gemileri, Selânik’te demirlemişti. £.£..£li£..£.£Yıldırım Bayezid, Selânik’i kuşattı. Kuşatma sonunda Selânik ele geçirildi. £.£..£li£..£.£Selânik’ten sonra Kuzey Yunanistan’daki Yenişehir (Larisa) ve çevresi ele geçirildi. £.£..£li£..£.£İşkodra’nın güney bölgelerine hücum eden Osmanlı kuvvetleri, Arnavutluk’taki birçok bölgeyi ele geçirdi. |
  1395ANADOLU HİSARISultan Yıldırım Beyazid / Yatırımlar
  İstanbul'un fethi için zorunlu olduğu tespit edilen tahkimlerden birisi olan Anadolu Hisarı, Göksu Deresi ağzına inşa edildi.
  Karadeniz Boğazı girişindeki Şile ele geçirildi.
  gg.aa.yy1395.aa|ANADOLU HİSARI|Sultan Yıldırım Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul'un fethi için zorunlu olduğu tespit edilen tahkimlerden birisi olan Anadolu Hisarı, Göksu Deresi ağzına inşa edildi. Karadeniz Boğazı girişindeki Şile ele geçirildi.|
  1395SULTAN UNVANISultan Yıldırım Beyazid / DIŞ İLİŞKİLER
  Yıldırım Bayezid, Mısır’daki Abbasî halifesine elçiler göndererek kendisine “sultan” unvanının verilmesini istedi.
  gg.aa.yy1395.aa|SULTAN UNVANI|Sultan Yıldırım Beyazid|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Diplomasi|Mısır|Yıldırım Bayezid, Mısır’daki Abbasî halifesine elçiler göndererek kendisine “sultan” unvanının verilmesini istedi.|
  1395KUŞATMA: İSTANBUL (2)Sultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Yıldırım Bayezid, uzun süre abluka altında tuttuğu İstanbul’u ikinci kez kuşattı. Kış mevsiminin yaklaşması üzerine kuşatmaya son verildi.
  gg.aa.yy1395.aa|KUŞATMA: İSTANBUL (2)|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|İstanbul|Yıldırım Bayezid, uzun süre abluka altında tuttuğu İstanbul’u ikinci kez kuşattı. Kış mevsiminin yaklaşması üzerine kuşatmaya son verildi.|
  13 MAYIS 1395ROVİNE SAVAŞISultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Eflak Voyvodası Mircea cel Bătrân komutasındaki Wallachia ordusu ile Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı Ordusu arasında gerçekleşti. Her iki taraf da çok zaiyat verdi. Savaşın bir galibi olmadı.
  gg13.aa5.yy1395.aaMAYIS|ROVİNE SAVAŞI|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|Eflak Voyvodası Mircea cel Bătrân komutasındaki Wallachia ordusu ile Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı Ordusu arasında gerçekleşti. Her iki taraf da çok zaiyat verdi. Savaşın bir galibi olmadı. |
  1396FETİH: ARNAVUTLUKSultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Arnavutluk topraklarına yapılan yeni akınlarda İşkodra çevresi, Kesriye, Draç ve Berat gibi kentler ele geçirildi.
  gg.aa.yy1396.aa|FETİH: ARNAVUTLUK|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Arnavutluk topraklarına yapılan yeni akınlarda İşkodra çevresi, Kesriye, Draç ve Berat gibi kentler ele geçirildi.|
  1396Sultan Yıldırım Beyazid
  1396 yılında Fransa hâkimiyeti altına giren Cenevizliler, Fransızların zoruyla Osmanlılara karşı aleyhte hareketlerde bulunmuşlardır.
  gg.aa7.yy1396.aa||Sultan Yıldırım Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|fransa|1396 yılında Fransa hâkimiyeti altına giren Cenevizliler, Fransızların zoruyla Osmanlılara karşı aleyhte hareketlerde bulunmuşlardır. |
  25 EYLÜL 1396NİĞBOLU ZAFERİSultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Niğbolu’da, I.Kosova Savaşının intikimanı almak isteyen Haçlılarla karşılaşan Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu, Haçlı ordusunu mağlûp etti.
 • Haçlılar bu savaşta yenilince Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti, artık kesinlik kazandı.
 • Niğbolu Zaferi üzerine Mısır’daki Abbasî Halifesi I.Mütevekkil tarafından Yıldırım Bayezid’e “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı verildi.
 • gg25.aa9.yy1396.aaEYLÜL|NİĞBOLU ZAFERİ|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|Mısır|Niğbolu’da, I.Kosova Savaşının intikimanı almak isteyen Haçlılarla karşılaşan Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu, Haçlı ordusunu mağlûp etti. £.£..£li£..£.£Haçlılar bu savaşta yenilince Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti, artık kesinlik kazandı. £.£..£li£..£.£Niğbolu Zaferi üzerine Mısır’daki Abbasî Halifesi I.Mütevekkil tarafından Yıldırım Bayezid’e £.£..£b£..£.££.£..£strong£..£.£“Sultan-ı İklim-i Rum”£.£..£/strong£..£.££.£..£/b£..£.£ unvanı verildi.|
  1397FETİH: ATİNASultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Yunanistan üzerine yapılan sefer sonunda Atina ve çevresi ele geçirildi.
  Yunan yarımadasında ilerleyen Osmanlı kuvvetleri, Mora üzerine yaptığı akınlardan üçüncüsünde Argos kalesini ele geçirdi.
  gg.aa.yy1397.aa|FETİH: ATİNA|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|yunan||mora||Yunanistan üzerine yapılan sefer sonunda Atina ve çevresi ele geçirildi. Yunan yarımadasında ilerleyen Osmanlı kuvvetleri, Mora üzerine yaptığı akınlardan üçüncüsünde Argos kalesini ele geçirdi. |
  1397FETİH: KARAMANSultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Karaman hükümdarı Alâeddin Ali Bey’in yeniden Osmanlı topraklarına saldırması üzerine sefer yapan Yıldırım Bayezid, bu savaşı kazandı.
  Alâeddin Ali Bey’i idam ettirerek Karamanoğulları topraklarını ele geçirdi. 3ncü eyalet olarak Karaman Eyaleti kuruldu.
  gg.aa.yy1397.aa|FETİH: KARAMAN|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Karaman hükümdarı Alâeddin Ali Bey’in yeniden Osmanlı topraklarına saldırması üzerine sefer yapan Yıldırım Bayezid, bu savaşı kazandı. Alâeddin Ali Bey’i idam ettirerek Karamanoğulları topraklarını ele geçirdi. 3ncü eyalet olarak Karaman Eyaleti kuruldu. |
  1397KUŞATMA: İSTANBUL (3)Sultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Yıldırım Beyazıd Han, İstanbul'u 3.ncü kere kuşattı.
  gg.aa.yy1397.aa|KUŞATMA: İSTANBUL (3)|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|İstanbul|Yıldırım Beyazıd Han, İstanbul'u 3.ncü kere kuşattı. |
  1398FETİH: SİVASSultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Sivas ve çevresini egemenliğinde bulunduran Kadı Burhanettin Ahmet, Kara Osman Bey’le yaptığı savaşta öldürüldü. Sivaslıların çağrısı üzerine Osmanlı üzerine gelen Akkoyunlu hükümdarını da mağlûp eden Osmanlılar, tüm Sivas çevresini ele geçirdi.
  gg.aa.yy1398.aa|FETİH: SİVAS|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Sivas ve çevresini egemenliğinde bulunduran Kadı Burhanettin Ahmet, Kara Osman Bey’le yaptığı savaşta öldürüldü. Sivaslıların çağrısı üzerine Osmanlı üzerine gelen Akkoyunlu hükümdarını da mağlûp eden Osmanlılar, tüm Sivas çevresini ele geçirdi. |
  1398ÖLÜM: KADI BURHANEDDİNSultan Yıldırım Beyazid
  (1345-1398)
  gg.aa.yy1398.aa|ÖLÜM: KADI BURHANEDDİN|Sultan Yıldırım Beyazid|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|(1345-1398)|
  1398KARADENİZ SEFERİSultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Karadeniz bölgesindeki Samsun, Ordu, Giresun, Çarşamba, Merzifon ve Havza’daki küçük Türk beylikleri ve ellerindeki topraklar Osmanlı yönetimine girdi.
  gg.aa.yy1398.aa|KARADENİZ SEFERİ|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Karadeniz bölgesindeki Samsun, Ordu, Giresun, Çarşamba, Merzifon ve Havza’daki küçük Türk beylikleri ve ellerindeki topraklar Osmanlı yönetimine girdi.|
  1399KUŞATMA: İSTANBUL (4)Sultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Bizans İmparatoru II.Manuel Paleologos, Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi hazırlamak amacıyla İtalya, Fransa ve İngiltere’ye gitti.
  Bunun üzerine İstanbul dördüncü kez kuşatıldı. 1400 yılında, Timur’un Anadolu’ya girmesi üzerine kuşatma kaldırıldı.
  gg.aa.yy1399.aa|KUŞATMA: İSTANBUL (4)|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|İstanbul|fransa|ingiltere||italya||Bizans İmparatoru II.Manuel Paleologos, Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi hazırlamak amacıyla İtalya, Fransa ve İngiltere’ye gitti. Bunun üzerine İstanbul dördüncü kez kuşatıldı. 1400 yılında, Timur’un Anadolu’ya girmesi üzerine kuşatma kaldırıldı.|
  20 HAZİRAN 1399FETİH: MALATYASultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Memlûk hakimiyetinde olan Malatya, Kâhta, Divriği ve Dulkadiroğulları egemenliğindeki Elbistan, Osmanlı kuvvetlerince ele geçirildi.
 • Böylece Osmanlı toprakları, Fırat boylarına kadar yayılmış oldu.
 • 20 Haziran 1399 tarihinde Malatya fethedildi.
 • gg20.aa6.yy1399.aaHAZİRAN|FETİH: MALATYA|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Memlûk hakimiyetinde olan Malatya, Kâhta, Divriği ve Dulkadiroğulları egemenliğindeki Elbistan, Osmanlı kuvvetlerince ele geçirildi. £.£..£li£..£.£Böylece Osmanlı toprakları, Fırat boylarına kadar yayılmış oldu. £.£..£li£..£.£20 Haziran 1399 tarihinde Malatya fethedildi. |
  1400SİVAS KATLİAMISultan Yıldırım Beyazid / ASKERİ GELİŞMELER
  Irak ve Azerbaycan’ı işgal ederek Osmanlı Devleti’ne komşu olan Timur ile Yıldırım Bayezid arasında, Timur’dan kaçarak Osmanlılara sığınan hükümdarlar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlık giderek düşmanlığa dönüştü.
  1400 yılında Timur’un Anadolu’ya ilk hücumu gerçekleşti.
  Sivas kalesini kuşatan Timur, şehri ele geçirdikten sonra yaptığı katliamda binlerce Osmanlı askerini öldürerek Sivas kalesini yerle bir etti.
  gg.aa.yy1400.aa|SİVAS KATLİAMI|Sultan Yıldırım Beyazid|ASKERİ GELİŞMELER|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Irak ve Azerbaycan’ı işgal ederek Osmanlı Devleti’ne komşu olan Timur ile Yıldırım Bayezid arasında, Timur’dan kaçarak Osmanlılara sığınan hükümdarlar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlık giderek düşmanlığa dönüştü. 1400 yılında Timur’un Anadolu’ya ilk hücumu gerçekleşti. Sivas kalesini kuşatan Timur, şehri ele geçirdikten sonra yaptığı katliamda binlerce Osmanlı askerini öldürerek Sivas kalesini yerle bir etti. |
  1400DAR-UŞ ŞİFASultan Yıldırım Beyazid / Yatırımlar
  gg.aa.yy1400.aa|DAR-UŞ ŞİFA|Sultan Yıldırım Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|
  1400BURSA ULUCAMİSultan Yıldırım Beyazid / Yatırımlar
  gg.aa.yy1400.aa|BURSA ULUCAMİ|Sultan Yıldırım Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|
  1400 ...
  1500
  Sultan Yıldırım Beyazid
  İran’da Karakoyunlu ve Akkoyunlu hâkimiyeti.
  gg.aa.yy1400.aa||Sultan Yıldırım Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi||iran||İran’da Karakoyunlu ve Akkoyunlu hâkimiyeti.|
  1400İNKALAR
  15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması.
  gg.aa7.yy1400.aa|İNKALAR|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması.|
  1401Sultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Sivas katliamı üzerine, Timur’un himayesindeki Erzincan’a yürüyen Yıldırım Bayezid, Erzincan beyliğini ele geçirdi ve Kemah Kalesi’ni aldı.
  gg.aa.yy1401.aa||Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Sivas katliamı üzerine, Timur’un himayesindeki Erzincan’a yürüyen Yıldırım Bayezid, Erzincan beyliğini ele geçirdi ve Kemah Kalesi’ni aldı.|
  1402TİMUR'UN OSMANLI DÜŞMANLIĞISultan Yıldırım Beyazid
  Rodos şövalyelerinin elinde bulunan İzmir kalesi ve limanı Timur tarafından fethedilerek Aydınoğulları idaresine verildi.
  Timur kuvvetleri, ele geçirdiği Bursa ve İznik’i yağma ederek ateşe verdi ve buradaki halkın büyük bir kısmını kılıçtan geçirdi.
  Timur, Osmanlıların ele geçirdiği Anadolu beyliklerinin topraklarını da eski sahiplerine veya vârislerine iade etti.
  gg.aa.yy1402.aa|TİMUR'UN OSMANLI DÜŞMANLIĞI|Sultan Yıldırım Beyazid|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Rodos şövalyelerinin elinde bulunan İzmir kalesi ve limanı Timur tarafından fethedilerek Aydınoğulları idaresine verildi. Timur kuvvetleri, ele geçirdiği Bursa ve İznik’i yağma ederek ateşe verdi ve buradaki halkın büyük bir kısmını kılıçtan geçirdi. Timur, Osmanlıların ele geçirdiği Anadolu beyliklerinin topraklarını da eski sahiplerine veya vârislerine iade etti. |
  28 TEMMUZ 1402ANKARA SAVAŞISultan Yıldırım Beyazid / SAVAŞ
  Irak ve Azerbaycan’ı işgal ederek Osmanlı Devleti’ne komşu olan Timur ile Yıldırım Bayezid arasında; Timur’dan kaçarak Osmanlılara sığınan hükümdarlar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlık giderek düşmanlığa dönüştü.

 • 1400 yılında Timur’un Anadolu’ya ilk hücumu gerçekleşti.
 • Sivas kalesini kuşatan Timur, şehri ele geçirdikten sonra yaptığı katliamda binlerce Osmanlı askerini öldürerek Sivas kalesini yerle bir etti.
 • Sivas katliamı üzerine, Timur’un himayesindeki Erzincan’a yürüyen Yıldırım Bayezid, Erzincan beyliğini ele geçirdi ve Kemah Kalesi’ni aldı.
 • Timur'un Doğu seferi öncesinde batısında güçlü devletler bırakmak istememesi,
 • Timur'un Osmanlı Devleti topraklarına girerek katliamlar yapması ve
 • Anadolu beyliklerinin Yıldırım Bayezid'a karşı Timur'u doldurması Ankara Savaşı'nın nedenleri arasında yer alır.

  Ankara'nın Çubuk Ovası'nda Osmanlı orduları ile Timur'un ordusu karşı karşıya geldi.
  Anadolu beyliklerinin Timur'un tarafına geçmesi savaşın sonucunu belirlemiş ve Osmanlı güçleri savaşı kaybetmiştir.

 • Yıldırım Bayezid Timur'a esir düştü. Bayezid, 8 ay süresince esir olarak kaldı ve nihayetinde Akşehir'de vefat etti.
 • Ankara Savaşı sonucunda Anadolu Türk birliği bozuldu.
 • Boşluktan faydalanan Anadolu Türk Beylikleri yeniden bağımsız olup kendi aralarında mücadelelere başladılar.
 • Balkanlar'daki Türk ilerleyişi durdu.
 • Osmanlı Devleti dağılma riski yaşadı ve tarihe "Fetret Devri" olarak geçen padişahsızlık dönemi yaşandı.
 • Yıldırım Bayezid'ın çocukları arasında taht kavgaları yaşandı. Çelebi Mehmet (1. Mehmet), Fetret Devri'ni sona erdirerek padişah oldu.

  Timur bu savaştan sonra, Osmanlı üzerine saldırılarını devam ettirmemiş, savaşın hemen arkasından geri çekilmiştir.

  Bunun nedenleri ile ilgili çeşitli rivayetler vardır;
  Osmanlı hanedanı, o gün itibari ile yeni dünya düzeninde, Türk Yüce İdaresi tarafından seçilmiş ve desteklenmiştir. Timur'un bu iradeye karşı gelerek Osmanlı'ya saldırdığı değerlendirilmektedir. Ancak söz konusu iradenin, bu davranışından sonra Timur'a karşı tavır geliştirmesi, Timur'un da gelişmesini durdurmuş, zaten kısa süre sonra Timur da yaşamını kaybetmiştir.
 • gg28.aa7.yy1402.aaTEMMUZ|ANKARA SAVAŞI|Sultan Yıldırım Beyazid|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Önemli Gün ve Dönemler|Irak ve Azerbaycan’ı işgal ederek Osmanlı Devleti’ne komşu olan Timur ile Yıldırım Bayezid arasında; Timur’dan kaçarak Osmanlılara sığınan hükümdarlar nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlık giderek düşmanlığa dönüştü. £.£..£li£..£.£1400 yılında Timur’un Anadolu’ya ilk hücumu gerçekleşti. £.£..£li£..£.£Sivas kalesini kuşatan Timur, şehri ele geçirdikten sonra yaptığı katliamda binlerce Osmanlı askerini öldürerek Sivas kalesini yerle bir etti. £.£..£li£..£.£Sivas katliamı üzerine, Timur’un himayesindeki Erzincan’a yürüyen Yıldırım Bayezid, Erzincan beyliğini ele geçirdi ve Kemah Kalesi’ni aldı. £.£..£li£..£.£Timur'un Doğu seferi öncesinde batısında güçlü devletler bırakmak istememesi, £.£..£li£..£.£Timur'un Osmanlı Devleti topraklarına girerek katliamlar yapması ve £.£..£li£..£.£Anadolu beyliklerinin Yıldırım Bayezid'a karşı Timur'u doldurması A
  30 TEMMUZ 1402 ...
  1413
  FETRET DEVRİFETRET DEVRİ / ASKERİ GELİŞMELER
  Yıldırım Bayezid’in vefatının ardından, oğullarından;

  Şehzade Süleyman Çelebi Edirne’de;
  Mehmet Çelebi Amasya’da ve
  İsa Çelebi Balıkesir ve Bursa yöresinde padişahlığını ilân etti.

  Böylece Osmanlı toprakları üç hükümetli bir idare altına girmiş oldu.
  gg30.aa7.yy1402.aaTEMMUZ|FETRET DEVRİ|FETRET DEVRİ|ASKERİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Fetret Devri|Şehzadeler|Yıldırım Bayezid’in vefatının ardından, oğullarından; Şehzade Süleyman Çelebi Edirne’de; Mehmet Çelebi Amasya’da ve İsa Çelebi Balıkesir ve Bursa yöresinde padişahlığını ilân etti. Böylece Osmanlı toprakları üç hükümetli bir idare altına girmiş oldu.|
  1403FETRET DEVRİFETRET DEVRİ / ASKERİ GELİŞMELER
  Edirne’de hükümdarlığını ilan eden Süleyman Çelebi (Emir Süleyman) ile Bizans İmparatoru Manuel Paleologos arasında İstanbul Antlaşması imzalandı.
  Buna göre; İstanbul önlerinden Selânik’e kadar uzanan Ege sahil bölgesi ile Varna’ya kadar uzanan Karadeniz sahil bölgesi, Bizans İmparatoru’na bırakıldı.

  Amasya’da hükümdarlığını ilan eden Yıldırım Bayezid’in oğlu Mehmet Çelebi, Sivas yöresini ele geçirdikten sonra Bursa, Balıkesir ve çevresini kendi topraklarına kattı.
  Ayrıca, yönetimleri Timur tarafından Türkmen beylerine bırakılan Niksar, Tokat, Şarkîkarahisar ve Sivas’ı kendi topraklarına kattı.

  Timur ve ordusu, her yeri yağmalayarak ve yakıp yıkarak Anadolu’dan çekildi.
  gg.aa.yy1403.aa|FETRET DEVRİ|FETRET DEVRİ|ASKERİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Fetret Devri|Şehzadeler|Antlaşmalar|Edirne’de hükümdarlığını ilan eden Süleyman Çelebi (Emir Süleyman) ile Bizans İmparatoru Manuel Paleologos arasında İstanbul Antlaşması imzalandı. Buna göre; İstanbul önlerinden Selânik’e kadar uzanan Ege sahil bölgesi ile Varna’ya kadar uzanan Karadeniz sahil bölgesi, Bizans İmparatoru’na bırakıldı. Amasya’da hükümdarlığını ilan eden Yıldırım Bayezid’in oğlu Mehmet Çelebi, Sivas yöresini ele geçirdikten sonra Bursa, Balıkesir ve çevresini kendi topraklarına kattı. Ayrıca, yönetimleri Timur tarafından Türkmen beylerine bırakılan Niksar, Tokat, Şarkîkarahisar ve Sivas’ı kendi topraklarına kattı. Timur ve ordusu, her yeri yağmalayarak ve yakıp yıkarak Anadolu’dan çekildi.|
  1405FETRET DEVRİFETRET DEVRİ / ASKERİ GELİŞMELER
  Saruhan ve çevresi Mehmet Çelebi tarafından ele geçirildi.
  gg.aa.yy1405.aa|FETRET DEVRİ|FETRET DEVRİ|ASKERİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Fetret Devri|Saruhan ve çevresi Mehmet Çelebi tarafından ele geçirildi. |
  1405ÖLÜM: TİMUR
  Timurlenk öldü.
  gg.aa.yy1405.aa|ÖLÜM: TİMUR|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Timurlenk öldü.|
  1405FETRET DEVRİFETRET DEVRİ / ASKERİ GELİŞMELER
  Mehmet Çelebi, kendisine hücum eden büyük kardeşi İsa Çelebi’yi Ulubat’ta yapılan savaşta mağlûp edip öldürttü.
  gg.aa.yy1405.aa|FETRET DEVRİ|FETRET DEVRİ|ASKERİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Fetret Devri|Şehzadeler|Mehmet Çelebi, kendisine hücum eden büyük kardeşi İsa Çelebi’yi Ulubat’ta yapılan savaşta mağlûp edip öldürttü.|
  1406 ...
  1414
  MUSTAİNMemlukler
  66. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1406.aa|MUSTAİN|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|66. İslam Halifesi - Memlukler|
  1406FETRET DEVRİFETRET DEVRİ / ASKERİ GELİŞMELER
  Edirne’de hükümdarlığını ilan eden Süleyman Çelebi, kuvvetleriyle birlikte Bursa’ya geldi ve şehri ele geçirdi. Ağabeyinin ordusuna karşı koyacak gücü olmayan Mehmet Çelebi, Bursa’yı Süleyman çelebi’ye bıraktı.

  Osmanlı tahtını ele geçirmek için mücadele eden Musa çelebi, Rumeli’ye geçti. Süleyman Çelebi’de bu harekâtı önlemek amacıyla Bursa’dan Edirne’ye geldi.
  gg.aa.yy1406.aa|FETRET DEVRİ|FETRET DEVRİ|ASKERİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Fetret Devri|Şehzadeler|Edirne’de hükümdarlığını ilan eden Süleyman Çelebi, kuvvetleriyle birlikte Bursa’ya geldi ve şehri ele geçirdi. Ağabeyinin ordusuna karşı koyacak gücü olmayan Mehmet Çelebi, Bursa’yı Süleyman çelebi’ye bıraktı. Osmanlı tahtını ele geçirmek için mücadele eden Musa çelebi, Rumeli’ye geçti. Süleyman Çelebi’de bu harekâtı önlemek amacıyla Bursa’dan Edirne’ye geldi.|
  17 MART 1406ÖLÜM: İBN-İ HALDUNFETRET DEVRİ / SİYASİ GELİŞMELER
  (27 Mayıs 1332, Tunus, Tunus - 17 Mart 1406, Kahire, Mısır) Sosyolojinin kurucusu. Tarih felsefesinde deha. Psikoloji usullerini tarihe uygulayan ilk âlim. Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî veya tanınan kısa adıyla İbn-i Haldun , modern historiyografinin, sosyolojinin ve iktisatın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçisi.
  gg17.aa3.yy1406.aaMART|ÖLÜM: İBN-İ HALDUN|FETRET DEVRİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Fetret Devri|Mısır|(27 Mayıs 1332, Tunus, Tunus - 17 Mart 1406, Kahire, Mısır) Sosyolojinin kurucusu. Tarih felsefesinde deha. Psikoloji usullerini tarihe uygulayan ilk âlim. Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî veya tanınan kısa adıyla İbn-i Haldun , modern historiyografinin, sosyolojinin ve iktisatın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçisi. |
  1407BEYAZID TÜRBESİFETRET DEVRİ / Yatırımlar
  Süleyman Çelebi tarafından Bursa’da inşa ettirilen Yıldırım Bayezid Türbesi’nin yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1407.aa|BEYAZID TÜRBESİ|FETRET DEVRİ|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Fetret Devri|Süleyman Çelebi tarafından Bursa’da inşa ettirilen Yıldırım Bayezid Türbesi’nin yapımı tamamlandı.|
  1408VENEDİKLERLE ANTLAŞMAFETRET DEVRİ / ASKERİ GELİŞMELER
  Süleyman Çelebi ile Venedik Cumhuriyeti arasında dostluk antlaşması imzalandı.
  Antlaşmaya göre; Venedik Cumhuriyeti’nin, Arnavutluk sahilindeki topraklarının emniyeti karşılığı olarak Osmanlı padişahına yıllık 1600 duka haraç vermesi kararlaştırıldı.
  gg.aa.yy1408.aa|VENEDİKLERLE ANTLAŞMA|FETRET DEVRİ|ASKERİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Fetret Devri|Şehzadeler|Antlaşmalar|Balkanlar|Süleyman Çelebi ile Venedik Cumhuriyeti arasında dostluk antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre; Venedik Cumhuriyeti’nin, Arnavutluk sahilindeki topraklarının emniyeti karşılığı olarak Osmanlı padişahına yıllık 1600 duka haraç vermesi kararlaştırıldı. |
  1409MEVLİDFETRET DEVRİ / ASKERİ GELİŞMELER
  Dönemin büyük şairlerinden olan Şehzade Süleyman Çelebi (ö:1422), Bursa’da, günümüzde de Mevlüt olarak okutulmakta olan ve Türk Edebiyatı’nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü’n-Necat adlı eserini tamamladı.
  gg.aa.yy1409.aa|MEVLİD|FETRET DEVRİ|ASKERİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Fetret Devri|Şehzadeler|Dönemin büyük şairlerinden olan Şehzade Süleyman Çelebi (ö:1422), Bursa’da, günümüzde de Mevlüt olarak okutulmakta olan ve Türk Edebiyatı’nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü’n-Necat adlı eserini tamamladı. |
  1411FETRET DEVRİFETRET DEVRİ / SAVAŞ
  Musa Çelebi, Rumeli’de Osmanlı hükümdarlığını ilan etti.

  Musa Çelebi’nin, Bizans İmparatoru Manuel’e bir elçi göndererek 1402’den beri ödenmemiş vergileri istedi.
  Bunun üzerine Bizans ile Emir Süleyman Çelebi zamanında imzalanan antlaşma bozuldu.

  Mehmet Çelebi ile Bizans imparatoru arasında ittifak antlaşması imzalandı.
  İmparator, Mehmet Çelebi kuvvetlerini İstanbul Boğazı’ndan Rumeli’ye geçirmeyi taahhüt etti.

  İstanbul’u kuşatan Musa Çelebi, Mehmet Çelebi’nin Rumeli’ye geçmesi üzerine kuşatmayı kaldırdı.
  Simavna Kadısı'nın oğlu Şeyh Bedrettin kadıaskerliğe tayin edildi.
  gg.aa.yy1411.aa|FETRET DEVRİ|FETRET DEVRİ|SAVAŞ|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Fetret Devri|İstanbul|Musa Çelebi, Rumeli’de Osmanlı hükümdarlığını ilan etti. Musa Çelebi’nin, Bizans İmparatoru Manuel’e bir elçi göndererek 1402’den beri ödenmemiş vergileri istedi. Bunun üzerine Bizans ile Emir Süleyman Çelebi zamanında imzalanan antlaşma bozuldu. Mehmet Çelebi ile Bizans imparatoru arasında ittifak antlaşması imzalandı. İmparator, Mehmet Çelebi kuvvetlerini İstanbul Boğazı’ndan Rumeli’ye geçirmeyi taahhüt etti. İstanbul’u kuşatan Musa Çelebi, Mehmet Çelebi’nin Rumeli’ye geçmesi üzerine kuşatmayı kaldırdı. Simavna Kadısı'nın oğlu Şeyh Bedrettin kadıaskerliğe tayin edildi. |
  1413ÖLÜM: AHMEDİFETRET DEVRİ / SİYASİ GELİŞMELER
  Divan şairlerinden Ahmedî öldü.
  gg.aa.yy1413.aa|ÖLÜM: AHMEDİ|FETRET DEVRİ|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Fetret Devri|Divan şairlerinden Ahmedî öldü.|
  5 TEMMUZ 1413FETRET DEVRİ'NİN SONUFETRET DEVRİ / SAVAŞ
  ÇAMURLUOVA SAVAŞI
  Mehmet Çelebi ile Musa Çelebi Çamurluova bölgesinde karşılaştı. Yapılan savaşta mağlûp olan Musa Çelebi öldürüldü.
  Mehmet Çelebi, Anadolu ve Rumeli’deki bütün Osmanlı topraklarını egemenliği altına aldı.
  Böylece 11 yıl süren Fetret Devri sona erdi.

  İktidar mücadelesini kazanan Mehmet Çelebi (I. Mehmet), Edirne’de tahta çıktı.
  gg5.aa7.yy1413.aaTEMMUZ|FETRET DEVRİ'NİN SONU|FETRET DEVRİ|SAVAŞ|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Fetret Devri|Şehzadeler|ÇAMURLUOVA SAVAŞI Mehmet Çelebi ile Musa Çelebi Çamurluova bölgesinde karşılaştı. Yapılan savaşta mağlûp olan Musa Çelebi öldürüldü. Mehmet Çelebi, Anadolu ve Rumeli’deki bütün Osmanlı topraklarını egemenliği altına aldı. Böylece 11 yıl süren Fetret Devri sona erdi. İktidar mücadelesini kazanan Mehmet Çelebi (I. Mehmet), Edirne’de tahta çıktı.|
  5 TEMMUZ 1413 ...
  26 MAYIS 1421
  I.MEHMED SALTANATISultan Çelebi Mehmed / SİYASİ GELİŞMELER
  Adı :ÇELEBİ SULTAN MEHMED
  Açıklama :Osmanlı Sultanlarının beşincisi ve Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu.
  Babası :Yıldırım Bayezid Han
  Annesi :Devletşah Valide Sultan
  Doğumu :1379 / Edirne
  Selefi :Fetret Devri
  Sebebi :Taht mücadelesi ve kardeş kavgası
  Dönemi :5 Temmuz 1413 - 26 Mayıs 1421
  Devri :Kuruluş Devri
  Akıbeti :Vefat
  Halefi :II.Murad Han
  Vefatı :26 Mayıs 1421 / Edirne
  Vefat Nedeni :Edirne’de katıldığı bir av sırasında kalp krizi geçiren Çelebi Sultan Mehmet öldü.
  Çelebi Sultan Mehmet’in ölümü, halk ve asker arasında karışıklık çıkmaması için duyurulmadı. Ölümü bir süre herkesten gizlendi.
  Defin Yeri :Bursa, Yeşil türbe
  Sadrazamları :Osmancıklı İmam-zade Halil Paşa
  Çandarlı İbrahim Paşa
  Amasyalı Bayezid Paşa
  gg5.aa7.yy1413.aaTEMMUZ|I.MEHMED SALTANATI|Sultan Çelebi Mehmed|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|
  1414 ...
  1441
  II. MUTADİDMemlukler
  67. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1414.aa|II. MUTADİD|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|67. İslam Halifesi - Memlukler|
  1414Sultan Çelebi Mehmed / SAVAŞ
  Karamanoğlu Mehmet Bey, Bursa’yı kuşattı. İvaz Paşa tarafından savunulan kenti ele geçiremeyen Karamanoğlu Mehmet Bey, şehrin kenar mahallelerini yıkarak geri çekildi.

  Karamanoğlu tarafından kışkırtılan Aydınoğlu Cüneyt Bey isyan etti.
  Çelebi Sultan Mehmet, üzerine asker gönderince aman dileyip affedildi. Böylece İzmir kent merkezi dışında, bütün İzmir ve Aydın bölgesi Osmanlı topraklarına katılmış oldu.
  gg.aa.yy1414.aa||Sultan Çelebi Mehmed|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Antlaşmalar|Karamanoğlu Mehmet Bey, Bursa’yı kuşattı. İvaz Paşa tarafından savunulan kenti ele geçiremeyen Karamanoğlu Mehmet Bey, şehrin kenar mahallelerini yıkarak geri çekildi. Karamanoğlu tarafından kışkırtılan Aydınoğlu Cüneyt Bey isyan etti. Çelebi Sultan Mehmet, üzerine asker gönderince aman dileyip affedildi. Böylece İzmir kent merkezi dışında, bütün İzmir ve Aydın bölgesi Osmanlı topraklarına katılmış oldu. |
  1415Sultan Çelebi Mehmed / SAVAŞ
  Karamanoğlu Mehmet Bey, Çelebi Mehmet’in Rumeli’de Musa Çelebi ile savaşmasını fırsat bilerek, Osmanlı topraklarına saldırmıştı. Çelebi Mehmet, Rumeli’de duruma hâkim olduktan sonra Anadolu’ya geçti.
 • Cüneytoğullarından İzmir’i aldıktan sonra, Karamanoğulları üzerine yürüdü.
 • Konya, Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir alındı.
 • Karamanoğlu Mehmet, yaptığı üç savaşı da kaybettikten sonra barış istedi.
 • Yapılan antlaşmayla Akşehir ve Ilgın, Karamanoğullarından alınarak Çelebi Sultan Mehmet’in dostu ve müttefiki Germiyanoğlu Yakup Bey’in topraklarına katıldı.
 • gg.aa.yy1415.aa||Sultan Çelebi Mehmed|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Antlaşmalar|Karamanoğlu Mehmet Bey, Çelebi Mehmet’in Rumeli’de Musa Çelebi ile savaşmasını fırsat bilerek, Osmanlı topraklarına saldırmıştı. Çelebi Mehmet, Rumeli’de duruma hâkim olduktan sonra Anadolu’ya geçti. £.£..£li£..£.£Cüneytoğullarından İzmir’i aldıktan sonra, Karamanoğulları üzerine yürüdü. £.£..£li£..£.£Konya, Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir alındı. £.£..£li£..£.£Karamanoğlu Mehmet, yaptığı üç savaşı da kaybettikten sonra barış istedi. £.£..£li£..£.£Yapılan antlaşmayla Akşehir ve Ilgın, Karamanoğullarından alınarak Çelebi Sultan Mehmet’in dostu ve müttefiki Germiyanoğlu Yakup Bey’in topraklarına katıldı. |
  1416FETİH: ÇANKIRI, TOSYA, KALECİKSultan Çelebi Mehmed / SAVAŞ
  Çankırı, Tosya ve Kalecik dolayları Çandaroğullarından alındı.
  gg.aa.yy1416.aa|FETİH: ÇANKIRI, TOSYA, KALECİK|Sultan Çelebi Mehmed|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Çankırı, Tosya ve Kalecik dolayları Çandaroğullarından alındı. |
  1416CENEVİZLİLERLE ANTLAŞMASultan Çelebi Mehmed / DIŞ İLİŞKİLER
  Osmanlılarla tekrar dostluk kurma yolunu seçen Cenevizliler, Sultan Çelebi Mehmed ile Foça şap mâdenlerinin işletme hakkının karşılığında, yıllık 2000 düka altını vermeyi taahhüd eden anlaşmayı yaptılar.
  gg.aa.yy1416.aa|CENEVİZLİLERLE ANTLAŞMA|Sultan Çelebi Mehmed|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Antlaşmalar|Diplomasi||ceneviz||Osmanlılarla tekrar dostluk kurma yolunu seçen Cenevizliler, Sultan Çelebi Mehmed ile Foça şap mâdenlerinin işletme hakkının karşılığında, yıllık 2000 düka altını vermeyi taahhüd eden anlaşmayı yaptılar. |
  1416EFLAK SEFERİSultan Çelebi Mehmed / SAVAŞ
  Çelebi Sultan Mehmet’in Eflâk Seferi.
 • Aydınoğlu Cüneyt Bey, Niğbolu beyliğine atandı.
 • Arnavutluk’taki Avlonya kenti fethedildi.
 • Venedikliler ile Osmanlının ilk deniz savaşı yapıldı. Gelibolu’da yapılan bu savaş sonunda Osmanlıların 27 gemisi Venediklilerin eline geçti.
 • gg.aa.yy1416.aa|EFLAK SEFERİ|Sultan Çelebi Mehmed|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|Çelebi Sultan Mehmet’in Eflâk Seferi. £.£..£li£..£.£Aydınoğlu Cüneyt Bey, Niğbolu beyliğine atandı. £.£..£li£..£.£Arnavutluk’taki Avlonya kenti fethedildi. £.£..£li£..£.£Venedikliler ile Osmanlının ilk deniz savaşı yapıldı. Gelibolu’da yapılan bu savaş sonunda Osmanlıların 27 gemisi Venediklilerin eline geçti. |
  1418FETİH: SAMSUNSultan Çelebi Mehmed / SAVAŞ
  Samsun Seferi düzenlendi. Bir kısmı Ceneviz kolonisinin, bir kısmı da İsfendiyaroğlu Hızır Bey’in elinde olan Samsun, Osmanlı topraklarına katıldı.
  gg.aa.yy1418.aa|FETİH: SAMSUN|Sultan Çelebi Mehmed|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Samsun Seferi düzenlendi. Bir kısmı Ceneviz kolonisinin, bir kısmı da İsfendiyaroğlu Hızır Bey’in elinde olan Samsun, Osmanlı topraklarına katıldı. |
  1419YEŞİL CAMİİSultan Çelebi Mehmed / Yatırımlar
  Bursa’da Yeşil Cami adıyla anılan Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1419.aa|YEŞİL CAMİİ|Sultan Çelebi Mehmed|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Bursa’da Yeşil Cami adıyla anılan Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin yapımı tamamlandı.|
  1419Sultan Çelebi Mehmed / SAVAŞ
  Timur istilası esnasında Bizanslılar tarafından ele geçirilen Darıca, Hereke, Gebze, Pendik ve Kartal gibi sahil kasaba ve kaleleri ikinci defa fethedildi.
  gg.aa.yy1419.aa||Sultan Çelebi Mehmed|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Timur istilası esnasında Bizanslılar tarafından ele geçirilen Darıca, Hereke, Gebze, Pendik ve Kartal gibi sahil kasaba ve kaleleri ikinci defa fethedildi. |
  1420DEVLETE İSYAN: ŞEYH BEDRETTİNSultan Çelebi Mehmed
  Fikirleri, Anadolu’daki Türk ve Müslüman camiası için tehlikeli görülen ve İznik'e sürgün edilen eski Kadıasker Simavnalı Şeyh Bedrettin Mahmut’un önderliğinde Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal kuvvetleri, toprak ve vergi düzeninin bozukluğunu sebep göstererek ayaklandı.

  Anadolu’daki ilk toplumsal içerikli bu ayaklanma güçlükle bastırılabildi. Şeyh Bedrettin, Serez’de asıldı.
  gg.aa.yy1420.aa|DEVLETE İSYAN: ŞEYH BEDRETTİN|Sultan Çelebi Mehmed|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Terör|Teba İsyanları|Fikirleri, Anadolu’daki Türk ve Müslüman camiası için tehlikeli görülen ve İznik'e sürgün edilen eski Kadıasker Simavnalı Şeyh Bedrettin Mahmut’un önderliğinde Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal kuvvetleri, toprak ve vergi düzeninin bozukluğunu sebep göstererek ayaklandı. Anadolu’daki ilk toplumsal içerikli bu ayaklanma güçlükle bastırılabildi. Şeyh Bedrettin, Serez’de asıldı. |
  25 HAZİRAN 1421 ...
  3 ŞUBAT 1451
  II.MURAD SALTANATISultan II.Murad / SİYASİ GELİŞMELER
  Adı :II.MURAD HAN
  Açıklama :Osmanlı Sultanlarının altıncısı.
  Babası :Çelebi Sultan Mehmed
  Annesi :Emine Hatun / Dulkadiroğullarından
  Doğumu :1404 / Amasya
  Selefi :Çelebi Sultan Mehmed
  Sebebi :Vade
  Dönemi :25 HAZİRAN 1421 - 3 ŞUBAT 1451
  Devri :Kuruluş Devri
  Akıbeti :Vefat
  Halefi :Fatih Sultan Mehmed
  Vefatı :3 Şubat 1451 / Edirne
  Vefat Nedeni :Vade
  Defin Yeri :Bursa, Muradiye Camii yanında kubbesi açık olan türbe
  Sadrazamları :Amasyalı Bayezid Paşa
  Çandarlı İbrahim Paşa
  Amasyalı Hızır Danişmendoğlu Koca Mehmed Nizamüddin Paşa
  Çandarlı Halil Paşa
  gg25.aa6.yy1421.aaHAZİRAN|II.MURAD SALTANATI|Sultan II.Murad|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|
  1421ŞEHZADE MUSTAFA ÇELEBİ İSYANISultan II.Murad / SAVAŞ
  Şehzade Mustafa Çelebi olayı.

  Sultan İkinci Murad'ın tahta çıkışından yararlanmak isteyen Bizanslılar, Mehmed Çelebi zamanında hapsettikleri Mustafa Çelebi'yi serbest bırakıp ayaklanması için desteklediler.

  Amaçları Osmanlı Devleti'nde taht kavgası yaratmaktı. Anadolu beyliklerinden de Mustafa Çelebi'yi destekleyenler oldu. Osmanlı yönetimine küskün olan bir takım komutanlar ve askerler de Mustafa Çelebi'yi padişah olarak görmek istiyorlardı.

  Sultan İkinci Murad'ın üzerine gönderdiği birlikleri Rumeli taraflarında yenen Şehzade Mustafa Çelebi, Edirne'ye gelerek hükümdarlığını ilan etti. Ancak daha sonra Ulubat civarında karşılaştığı Sultan İkinci Murad'ın ordusu karşısında direnemedi ve kaçmaya çalıştı. Edirne'de yakalanan Mustafa Çelebi idam edildi.
  gg.aa7.yy1421.aa|ŞEHZADE MUSTAFA ÇELEBİ İSYANI|Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Şehzade Mustafa Çelebi olayı. Sultan İkinci Murad'ın tahta çıkışından yararlanmak isteyen Bizanslılar, Mehmed Çelebi zamanında hapsettikleri Mustafa Çelebi'yi serbest bırakıp ayaklanması için desteklediler. Amaçları Osmanlı Devleti'nde taht kavgası yaratmaktı. Anadolu beyliklerinden de Mustafa Çelebi'yi destekleyenler oldu. Osmanlı yönetimine küskün olan bir takım komutanlar ve askerler de Mustafa Çelebi'yi padişah olarak görmek istiyorlardı. Sultan İkinci Murad'ın üzerine gönderdiği birlikleri Rumeli taraflarında yenen Şehzade Mustafa Çelebi, Edirne'ye gelerek hükümdarlığını ilan etti. Ancak daha sonra Ulubat civarında karşılaştığı Sultan İkinci Murad'ın ordusu karşısında direnemedi ve kaçmaya çalıştı. Edirne'de yakalanan Mustafa Çelebi idam edildi.|
  1422KUŞATMA: İSTANBUL (6)Sultan II.Murad / SAVAŞ
  Osmanlı Devleti, İstanbul'u 6ncı kere kuşattı.
  gg.aa.yy1422.aa|KUŞATMA: İSTANBUL (6)|Sultan II.Murad|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|İstanbul|Osmanlı Devleti, İstanbul'u 6ncı kere kuşattı.|
  1423Sultan II.Murad / SAVAŞ
  Osmanlı topraklarına akınlar yapan ve çeşitli huzursuzlukların kaynağı haline gelen Eflâk, Arnavutluk ve Mora üzerine seferler düzenlendi.
  gg.aa.yy1423.aa||Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|yunan||mora||Osmanlı topraklarına akınlar yapan ve çeşitli huzursuzlukların kaynağı haline gelen Eflâk, Arnavutluk ve Mora üzerine seferler düzenlendi. |
  1424Sultan II.Murad / SAVAŞ
  Candaroğlu İsfendiyar Bey Osmanlı hâkimiyetini kabul etti.
  gg.aa.yy1424.aa||Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Candaroğlu İsfendiyar Bey Osmanlı hâkimiyetini kabul etti.|
  1425DEVLETE İSYAN: AYDINOĞLU CÜNEYT BEYSultan II.Murad
  Çelebi Mehmet'in ölümünden sonra, II.Murat'a karşı ayaklanan Aydınoğlu Cüneyt Bey idam edildi.
  gg.aa.yy1425.aa|DEVLETE İSYAN: AYDINOĞLU CÜNEYT BEY|Sultan II.Murad|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Terör|Teba İsyanları|Çelebi Mehmet'in ölümünden sonra, II.Murat'a karşı ayaklanan Aydınoğlu Cüneyt Bey idam edildi. |
  1425MOLLA FENARİ'NİN ŞEYHÜL İSLAM OLMASISultan II.Murad
  Molla Fenari(1350-1431)’nin ilk Şeyhülislam olarak tayini.
  gg.aa.yy1425.aa|MOLLA FENARİ'NİN ŞEYHÜL İSLAM OLMASI|Sultan II.Murad|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Molla Fenari(1350-1431)’nin ilk Şeyhülislam olarak tayini.|
  1425Sultan II.Murad / SAVAŞ
  II.Murat tarafından varlığına son verilen Menteşe Beyliği toprakları Osmanlı hâkimiyetine geçti.
  gg.aa.yy1425.aa||Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|II.Murat tarafından varlığına son verilen Menteşe Beyliği toprakları Osmanlı hâkimiyetine geçti. |
  1426Sultan II.Murad / SAVAŞ
  Teke Beyliğine son verildi.
  gg.aa.yy1426.aa||Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Teke Beyliğine son verildi.|
  1427Sultan II.Murad
  Germiyanoğlu beyi II.Yakup öldü.
  Bıraktığı vasiyetname gereği, ülke toprakları, varis olarak gösterdiği II.Murat’a verilerek Osmanlı hakimiyetine girdi.
  gg.aa.yy1427.aa||Sultan II.Murad|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Germiyanoğlu beyi II.Yakup öldü. Bıraktığı vasiyetname gereği, ülke toprakları, varis olarak gösterdiği II.Murat’a verilerek Osmanlı hakimiyetine girdi. |
  1429ÖLÜM: HACI BAYRAM-I VELİSultan II.Murad
  Bayramîliğin kurucusu Mutasavvıf Hacı Bayram Veli (1352-1429), Ankara’da öldü.
  gg.aa.yy1429.aa|ÖLÜM: HACI BAYRAM-I VELİ|Sultan II.Murad|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Bayramîliğin kurucusu Mutasavvıf Hacı Bayram Veli (1352-1429), Ankara’da öldü. |
  1429ÖLÜM: EMİR SULTANSultan II.Murad
  Din alimlerinden Mutasavvıf Emir Sultan, Bursa’da öldü.
  gg.aa.yy1429.aa|ÖLÜM: EMİR SULTAN|Sultan II.Murad|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Din alimlerinden Mutasavvıf Emir Sultan, Bursa’da öldü. |
  1 MART 1430FETİH: SELANİKSultan II.Murad / SAVAŞ
  Venediklilerin eline geçmiş bulunan Selânik, üçüncü kez ele geçirildi.
  gg1.aa3.yy1430.aaMART|FETİH: SELANİK|Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Venediklilerin eline geçmiş bulunan Selânik, üçüncü kez ele geçirildi. |
  1430JAPONYASultan II.Murad
  Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te Deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri.
  gg.aa7.yy1430.aa|JAPONYA|Sultan II.Murad|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te Deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri.|
  1431Sultan II.Murad
  İtalyan beylerinin hâkimiyeti altındaki Yahya halkı, II.Murat’a başvurarak özgürlüklerine dokunulmaması koşuluyla kenti Osmanlı idaresine teslim ettiler.
  gg.aa.yy1431.aa||Sultan II.Murad|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|İtalyan beylerinin hâkimiyeti altındaki Yahya halkı, II.Murat’a başvurarak özgürlüklerine dokunulmaması koşuluyla kenti Osmanlı idaresine teslim ettiler. |
  1431ÖLÜM: ŞEYHİSultan II.Murad
  Divan edebiyatının önemli şairlerinden Şeyhî öldü.
  gg.aa.yy1431.aa|ÖLÜM: ŞEYHİ|Sultan II.Murad|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Divan edebiyatının önemli şairlerinden Şeyhî öldü.|
  1434MURADİYE CAMİİSultan II.Murad / Yatırımlar
  Edirne’de II.Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.
  gg.aa.yy1434.aa|MURADİYE CAMİİ|Sultan II.Murad|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Edirne’de II.Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı. |
  1435Sultan II.Murad / SAVAŞ
  Osmanlılar aleyhine Macaristan ve Eflâk hükümetleriyle işbirliği yapan ve Osmanlı topraklarına saldıran Karamanoğlu İbrahim Bey, Konya’da mağlûp edildi. Yenilen İbrahim Bey, İçel’in dağlık bölgelerine kaçtı.
  gg.aa.yy1435.aa||Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Osmanlılar aleyhine Macaristan ve Eflâk hükümetleriyle işbirliği yapan ve Osmanlı topraklarına saldıran Karamanoğlu İbrahim Bey, Konya’da mağlûp edildi. Yenilen İbrahim Bey, İçel’in dağlık bölgelerine kaçtı. |
  1437Sultan II.Murad / SAVAŞ
  Evrenosoğlu Ali Bey’in kumandasında Macaristan’a bir akın düzenleyen Türk akıncıları, Trasilvanya’ya kadar ilerlediler.
  gg.aa.yy1437.aa||Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Evrenosoğlu Ali Bey’in kumandasında Macaristan’a bir akın düzenleyen Türk akıncıları, Trasilvanya’ya kadar ilerlediler.|
  1439Sultan II.Murad / SAVAŞ
  II.Murat, Macar kralı ile ittifak yapan Sırp Kralı Jorj Brankoviç’in oturduğu başkent Semendire’yi fethetti.
  Kızı Mara’yı II.Murat’a vererek akraba olan Brankoviç ise yenilgi üzerine Macaristan’a kaçtı.
  gg.aa.yy1439.aa||Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|II.Murat, Macar kralı ile ittifak yapan Sırp Kralı Jorj Brankoviç’in oturduğu başkent Semendire’yi fethetti. Kızı Mara’yı II.Murat’a vererek akraba olan Brankoviç ise yenilgi üzerine Macaristan’a kaçtı. |
  1441 ...
  1451
  II. MÜSTEKFİMemlukler
  68. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1441.aa|II. MÜSTEKFİ|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|68. İslam Halifesi - Memlukler|
  1441KUŞATMA: BELGRADSultan II.Murad / SAVAŞ
  Belgrad kuşatıldı.
  Osmanlı ordusu ile Sırp ordusu arasında yapılan savaşlarda bir netice alınamadı ve altı ay süren kuşatma, bir sonuç alınamadan kaldırıldı.
  gg.aa.yy1441.aa|KUŞATMA: BELGRAD|Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Belgrad kuşatıldı. Osmanlı ordusu ile Sırp ordusu arasında yapılan savaşlarda bir netice alınamadı ve altı ay süren kuşatma, bir sonuç alınamadan kaldırıldı. |
  1442Sultan II.Murad / SAVAŞ
  Transilvanya prensi ve Macar ordusu Başkumandanı Jan Hunyat (Hunyadi Yanoş), Hermanstad (Erdel) yenilgisinin intikamını almak için sefer düzenleyen Hadım Lala Şahabettin Şahin Paşa komutasındaki 40.000 kişilik Osmanlı ordusunu, Hermanstad (Erdel) önünde yapılan savaşta ikinci kez mağlûp etti.
  gg.aa.yy1442.aa||Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Balkanlar|Transilvanya prensi ve Macar ordusu Başkumandanı Jan Hunyat (Hunyadi Yanoş), Hermanstad (Erdel) yenilgisinin intikamını almak için sefer düzenleyen Hadım Lala Şahabettin Şahin Paşa komutasındaki 40.000 kişilik Osmanlı ordusunu, Hermanstad (Erdel) önünde yapılan savaşta ikinci kez mağlûp etti. |
  12 TEMMUZ 1444EDİRNE SEGEDİN ANTLAŞMASISultan II.Murad / SAVAŞ
  Osmanlı’nın Balkanlarda olan ilerlemesinden rahatsız olan Papa 4.Eugenius, Macar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusunun kurulmasını sağladı. Ordunun başına papalık makamı tarafından Yanos getirildi. 4 farklı beylik ve devletten meydana getirilmiş olan Haçlı ordusu Osmanlı kuvvetlerinin üstüne gönderildi.

  Haçlıların ilk atakları Niş kalesine oldu. Morova’da yapılan savaşlar sonucunda kaleyi ele geçiren Haçlılar, bölgede bulunan üç Osmanlı birliğini de ortadan kaldırıp, Macar ordusu ile de birleşerek Sofya’yı da ele geçirdiler.

  Sofya'dan sonra yapılan İzladi Derbendi mücadelesinde her iki taraf da büyük kayıplar verdi.
  Kış şartlarında geri çekilmeye başlayan Kutsal İttifak ve Macar orduları, Dragoman’a kadar Osmanlılar tarafından takip edilse de sonuç alınamadı.

  1444 yılında, 10 yıl süreli, Edirne Segedin Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti’nin imzalamış olduğu ilk barış antlaşması olarak tarihe geçmiştir.

  Bu antlaşmadan sonra, Balkanları 10 yıl süre ile sorunsuz hale getirdiğini düşünen II.Murat tahtı oğlu şehzade Mehmet'e bırakmaya karar verdi.
  gg12.aa7.yy1444.aaTEMMUZ|EDİRNE SEGEDİN ANTLAŞMASI|Sultan II.Murad|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Mason|Antlaşmalar|Balkanlar|Osmanlı’nın Balkanlarda olan ilerlemesinden rahatsız olan Papa 4.Eugenius, Macar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusunun kurulmasını sağladı. Ordunun başına papalık makamı tarafından Yanos getirildi. 4 farklı beylik ve devletten meydana getirilmiş olan Haçlı ordusu Osmanlı kuvvetlerinin üstüne gönderildi. Haçlıların ilk atakları Niş kalesine oldu. Morova’da yapılan savaşlar sonucunda kaleyi ele geçiren Haçlılar, bölgede bulunan üç Osmanlı birliğini de ortadan kaldırıp, Macar ordusu ile de birleşerek Sofya’yı da ele geçirdiler. Sofya'dan sonra yapılan İzladi Derbendi mücadelesinde her iki taraf da büyük kayıplar verdi. Kış şartlarında geri çekilmeye başlayan Kutsal İttifak ve Macar orduları, Dragoman’a kadar Osmanlılar tarafından takip edilse de sonuç alınamadı. 1444 yılında, 10 yıl süreli, Edirne Segedin Antlaşması imzalandı. Bu ant
  10 KASIM 1444VARNA SAVAŞISultan II.Murad / SAVAŞ
  Varna Savaşı kazanıldı.
  Türkleri Balkanlardan ve Avrupadan atabilecekleri ümidine kapılan Haçlı, II.Murat'ın tahttan çeklip, yerine henüz 13 yaşında ki oğlu şehzade Mehmet'i getirmesinden de cesaret alarak, Osmanlıya ikinci bir darbe indirmek için tekrar bir araya geldi.

  II.Murat, Haçlı saldırısı karşısında, tekrar tahta çıkarak, Varna ovasında düşmanla savaştı.

  Varna Savaşının kazanılması ile Ankara savaşında ki hezimetin yaralarını sardığını bu zaferle ortaya koyan Osmanlı, Balkanların tek hakimi olduğunu göstermiştir.
  gg10.aa11.yy1444.aaKASIM|VARNA SAVAŞI|Sultan II.Murad|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|Varna Savaşı kazanıldı. Türkleri Balkanlardan ve Avrupadan atabilecekleri ümidine kapılan Haçlı, II.Murat'ın tahttan çeklip, yerine henüz 13 yaşında ki oğlu şehzade Mehmet'i getirmesinden de cesaret alarak, Osmanlıya ikinci bir darbe indirmek için tekrar bir araya geldi. II.Murat, Haçlı saldırısı karşısında, tekrar tahta çıkarak, Varna ovasında düşmanla savaştı. Varna Savaşının kazanılması ile Ankara savaşında ki hezimetin yaralarını sardığını bu zaferle ortaya koyan Osmanlı, Balkanların tek hakimi olduğunu göstermiştir.|
  1445BUÇUKTEPE YENİÇERİ İSYANISultan II.Murad
  Yeniçeriler, II.Murat'ın tahtı bırakmasını fırsat bilerek, Buçuktepe İsyanı'na kalkıştılar. II.Murat'ın tahta tekrar çıkması ve yeniçerilere buçuk akçe zam yapılması ile isyan sonlandı.
  gg.aa9.yy1445.aa|BUÇUKTEPE YENİÇERİ İSYANI|Sultan II.Murad|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Terör|Yeniçeriler, II.Murat'ın tahtı bırakmasını fırsat bilerek, Buçuktepe İsyanı'na kalkıştılar. II.Murat'ın tahta tekrar çıkması ve yeniçerilere buçuk akçe zam yapılması ile isyan sonlandı. |
  1446MORA SEFERİSultan II.Murad / SAVAŞ
  İkinci kez tahta çıkan II.Murat, Mora şehirlerini geri alan Prens Constanios’a karşı Mora seferine çıktı. Savaşta yenilen Mora despotu haraca bağlandı ve Mora kentleri tekrar Osmanlı egemenliğini altına girdi.
  gg.aa.yy1446.aa|MORA SEFERİ|Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|yunan||mora||İkinci kez tahta çıkan II.Murat, Mora şehirlerini geri alan Prens Constanios’a karşı Mora seferine çıktı. Savaşta yenilen Mora despotu haraca bağlandı ve Mora kentleri tekrar Osmanlı egemenliğini altına girdi. |
  1447ÜÇ ŞEREFELİ CAMİİSultan II.Murad / Yatırımlar
  Edirne’de II.Murad tarafından Üç Şerefeli Camii’nin yaptırılması
  gg.aa.yy1447.aa|ÜÇ ŞEREFELİ CAMİİ|Sultan II.Murad|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Edirne’de II.Murad tarafından Üç Şerefeli Camii’nin yaptırılması|
  1447MATBAA'DA METAL HARF TEKNİĞİSultan II.Murad / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  Johannes Guttenberg, ortağı Fust ile birlikte Almanya'nın Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini buldu ve matbaaya uyguladı ve hareketli parçalar ile yazı baskısını (matbaa) Avrupa’da başlattı.
  gg.aa.yy1447.aa|MATBAA'DA METAL HARF TEKNİĞİ|Sultan II.Murad|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Johannes Guttenberg, ortağı Fust ile birlikte Almanya'nın Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini buldu ve matbaaya uyguladı ve hareketli parçalar ile yazı baskısını (matbaa) Avrupa’da başlattı.|
  1447ARNAVUTLUK SEFERİSultan II.Murad / SAVAŞ
  II.Murat, Arnavutluk kraliyet ailesinden İskender Bey’in isyan etmesi üzerine Arnavutluk’a bir sefer düzenledi.
  Kroya (Akçahisar) Kalesi kuşatıldı ve yeni bir Haçlı seferi tehlikesi üzerine kuşatma yarım bırakıldı.
  gg.aa.yy1447.aa|ARNAVUTLUK SEFERİ|Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Mason|Terör|Teba İsyanları|Balkanlar|II.Murat, Arnavutluk kraliyet ailesinden İskender Bey’in isyan etmesi üzerine Arnavutluk’a bir sefer düzenledi. Kroya (Akçahisar) Kalesi kuşatıldı ve yeni bir Haçlı seferi tehlikesi üzerine kuşatma yarım bırakıldı.|
  17 EKİM 1448II.KOSOVA SAVAŞISultan II.Murad / SAVAŞ
  II.Kosova Savaşının kazanılması ile;
 • Hakimiyeti kesinleşen Türkler, İslam dünyasında da lider konumuna ulaşmış oldu.
 • Bu savaş süreci, Haçlıların İstanbul'a yardım ulaştırmak ve kurtarmak için yaptıkları son hamle olmuştur.
 • gg17.aa10.yy1448.aaEKİM|II.KOSOVA SAVAŞI|Sultan II.Murad|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|II.Kosova Savaşının kazanılması ile; £.£..£li£..£.£Hakimiyeti kesinleşen Türkler, İslam dünyasında da lider konumuna ulaşmış oldu. £.£..£li£..£.£Bu savaş süreci, Haçlıların İstanbul'a yardım ulaştırmak ve kurtarmak için yaptıkları son hamle olmuştur.|
  27 EKİM 1449ÖLÜM: ULUĞ BEYSultan II.Murad
  (22 Mart 1394, Sultaniye, İran - 27 Ekim 1449, Semerkand, Özbekistan) Türk matematikçilerinden birisi olan Uluğ Bey, Timur'un erkek torunlarından hükümdar olanlardan birinin oğludur.
  Asıl adı Mehmet'tir. Uluğ Bey adı ile ünlü olmuştur. 1394 yılında Sultaniye kentinde doğmuştur. Timur'un öldüğü sıralarda Uluğ Bey Semerkant'ta bulunuyordu.
  Babası on altı yaşında Uluğ Bey'e yönetimini bırakmıştır. Uluğ Bey, bu tarihten sonra, hem hükümeti yönetmiş ve hem de öğrenimine devam etmiştir. Uluğ Bey, bilgin ve olgun bir padişahtı. Boş zamanını kitap okumak ve bilginlerle ilmi konular üzerinde konuşmakla geçirirdi.
  Tüm bilginleri yöresinde toplamıştı. Matematik ve astronomi bilgileri oldukça ileri düzeydeydi.
  gg27.aa10.yy1449.aaEKİM|ÖLÜM: ULUĞ BEY|Sultan II.Murad|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|(22 Mart 1394, Sultaniye, İran - 27 Ekim 1449, Semerkand, Özbekistan) Türk matematikçilerinden birisi olan Uluğ Bey, Timur'un erkek torunlarından hükümdar olanlardan birinin oğludur. Asıl adı Mehmet'tir. Uluğ Bey adı ile ünlü olmuştur. 1394 yılında Sultaniye kentinde doğmuştur. Timur'un öldüğü sıralarda Uluğ Bey Semerkant'ta bulunuyordu. Babası on altı yaşında Uluğ Bey'e yönetimini bırakmıştır. Uluğ Bey, bu tarihten sonra, hem hükümeti yönetmiş ve hem de öğrenimine devam etmiştir. Uluğ Bey, bilgin ve olgun bir padişahtı. Boş zamanını kitap okumak ve bilginlerle ilmi konular üzerinde konuşmakla geçirirdi. Tüm bilginleri yöresinde toplamıştı. Matematik ve astronomi bilgileri oldukça ileri düzeydeydi. |
  1450ARNAVUTLUK SEFERİSultan II.Murad / SAVAŞ
  Arnavutluk’ta isyan eden İskender Bey’e karşı ikinci bir Arnavut seferi düzenlendi.
  Berat kenti ele geçirildi. Kroya (Akçahisar) Kalesi ikinci kez kuşatıldıysa da alınamadı.
  gg.aa.yy1450.aa|ARNAVUTLUK SEFERİ|Sultan II.Murad|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Mason|Terör|Teba İsyanları|Balkanlar|Arnavutluk’ta isyan eden İskender Bey’e karşı ikinci bir Arnavut seferi düzenlendi. Berat kenti ele geçirildi. Kroya (Akçahisar) Kalesi ikinci kez kuşatıldıysa da alınamadı.|
  1451 ...
  1455
  KAİMMemlukler
  69. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1451.aa|KAİM|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|69. İslam Halifesi - Memlukler|
  1451ÖLÜM: MEHMET EFENDİFatih Sultan Mehmed Dönemi
  Dinî edebiyatın Mevlid gibi bestelenerek okunan eserlerinden biri olan Muhammediye yazarı Yazıcıoğlu Mehmet Efendi, Gelibolu’da öldü.
  gg.aa.yy1451.aa|ÖLÜM: MEHMET EFENDİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Kişiler|Dinî edebiyatın Mevlid gibi bestelenerek okunan eserlerinden biri olan Muhammediye yazarı Yazıcıoğlu Mehmet Efendi, Gelibolu’da öldü.|
  18 ŞUBAT 1451 ...
  3 MAYIS 1481
  II.MEHMED SALTANATIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
  Adı :FATİH SULTAN MEHMED
  Açıklama :Yedinci Osmanlı Padişahı ve İstanbul Fatihi.
  Babası :II. Murat
  Annesi :Hümâ Hatun
  Doğumu :30 Mart 1432 / Edirne
  Mahlası :Avni
  Selefi :Sultan II. Murat
  Sebebi :II. Murat’ın ölümü üzerine
  Dönemi :18 Şubat 1451 / 3 Mayıs 1481
  Devri :Yükselme Devri
  Akıbeti :Vefat
  Halefi :II.Beyazıd
  Vefatı :3 Mayıs 1481 / Gebze-Hünkâr çayırı
  Vefat Nedeni :Doğuya Doğru bir sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet, Maltepe yakınlarındaki Hünkâr çayırında hastalanarak öldü. Zehirlendiği değerlendirilmektedir.
  Defin Yeri :İstanbul’da, Fatih Camiinde ki türbesine defnedildi.
  Sadrazamları :Çandarlı Halil Paşa
  Veli Mahmud Paşa (devşirme kökenli ilk Osmanlı Sadrazamıdır)
  Rum Mehmed Paşa
  İshak Paşa
  Gedik Ahmed Paşa
  Karamani Mehmed Paşa
  gg18.aa2.yy1451.aaŞUBAT|II.MEHMED SALTANATI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|
  1451İDAM: ŞEHZADE AHMEDFatih Sultan Mehmed Dönemi
  II. Mehmet’in çok küçük yaştaki kardeşi Şehzade Ahmet, “Nizam-ı Âlem” için boğularak öldürüldü.

  Bu tarihten sonra Kanunname-i Âl-i Osman’a, şehzadelerin saltanat kavgalarına son vermek amacıyla öldürülebileceğini belirten bir madde kondu.
  gg.aa3.yy1451.aa|İDAM: ŞEHZADE AHMED|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|Şehzadeler|II. Mehmet’in çok küçük yaştaki kardeşi Şehzade Ahmet, “Nizam-ı Âlem” için boğularak öldürüldü. Bu tarihten sonra Kanunname-i Âl-i Osman’a, şehzadelerin saltanat kavgalarına son vermek amacıyla öldürülebileceğini belirten bir madde kondu.|
  18 ŞUBAT 1451SEFER-İ HÜMAYUNFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Karamanoğlu İbrahim Bey’in Osmanlı topraklarına saldırması üzerine II.Mehmet, Karaman seferine çıktı. Sultan Mehmet, Barış isteyen Karamanoğlu İbrahim Bey’in teklifi kabul etti.
  gg18.aa7.yy1451.aaŞUBAT|SEFER-İ HÜMAYUN|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Karamanoğlu İbrahim Bey’in Osmanlı topraklarına saldırması üzerine II.Mehmet, Karaman seferine çıktı. Sultan Mehmet, Barış isteyen Karamanoğlu İbrahim Bey’in teklifi kabul etti.|
  1452RUMELİ HİSARIFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Bizans’a gelecek yardımları önlemek ve İstanbul’u kuşatmada üst olarak kullanacağı Rumeli Hisarı’nın yapımına başladı. Rumeli Hisarı’nın yapımına engel olamayan Bizans İmparatoru, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti ve sur kapılarını ördürerek kapattı.
  gg.aa.yy1452.aa|RUMELİ HİSARI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Bizans’a gelecek yardımları önlemek ve İstanbul’u kuşatmada üst olarak kullanacağı Rumeli Hisarı’nın yapımına başladı. Rumeli Hisarı’nın yapımına engel olamayan Bizans İmparatoru, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti ve sur kapılarını ördürerek kapattı.|
  1453GÜNEŞ SİSTEMİ KURAMIFatih Sultan Mehmed Dönemi / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS, Dünya ve Güneş Sistemi kuramını ortaya attı.
  gg.aa.yy1453.aa|GÜNEŞ SİSTEMİ KURAMI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Osmanlı Devleti Dönemi|Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS, Dünya ve Güneş Sistemi kuramını ortaya attı.|
  2 NİSAN 1453ŞAHİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda balistik uzmanıydı. Kendi icad ettiği muazzam bir sistemle, yeni bir top silahı üretti. Bu toplar İstanbul surlarının açılmasında en etkili Türk silahı olmuştur.
  II.Mehmet’in, Edirne’de döktürdüğü ve Şubat ayında yola çıkan “Şahi” adı verilen büyük top İstanbul önlerine getirildi.
  gg2.aa4.yy1453.aaNİSAN|ŞAHİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda balistik uzmanıydı. Kendi icad ettiği muazzam bir sistemle, yeni bir top silahı üretti. Bu toplar İstanbul surlarının açılmasında en etkili Türk silahı olmuştur. II.Mehmet’in, Edirne’de döktürdüğü ve Şubat ayında yola çıkan “Şahi” adı verilen büyük top İstanbul önlerine getirildi.|
  5 NİSAN 1453HALİÇ'E ZİNCİRFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Bizanslılar, gemilerin girmesini önlemek amacıyla Haliç'e zincir gerdi.
  gg5.aa4.yy1453.aaNİSAN|HALİÇ'E ZİNCİR|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Bizanslılar, gemilerin girmesini önlemek amacıyla Haliç'e zincir gerdi.|
  12 NİSAN 1453İSTANBUL KUŞATMASIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Osmanlı donanması Dolmabahçe önlerine demirledi.
  gg12.aa4.yy1453.aaNİSAN|İSTANBUL KUŞATMASI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Osmanlı donanması Dolmabahçe önlerine demirledi.|
  18 NİSAN 1453İSTANBUL KUŞATMASIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  İstanbul çevresindeki kritik adalar fethedildi.
  gg18.aa4.yy1453.aaNİSAN|İSTANBUL KUŞATMASI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul çevresindeki kritik adalar fethedildi.|
  22 NİSAN 1453GEMİLER KARADAN YÜRÜTÜLDÜFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Osmanlı donanması karadan taşınarak Haliç’e indirildi.
  gg22.aa4.yy1453.aaNİSAN|GEMİLER KARADAN YÜRÜTÜLDÜ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Osmanlı donanması karadan taşınarak Haliç’e indirildi.|
  23 NİSAN 1453HALİÇE KÖPRÜ KURULDUFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Osmanlı askerleri Haliç’te köprü kurdu. Bunun üzerine Bizans imparatoru, II.Mehmet’e barış teklifinde bulundu.
  gg23.aa4.yy1453.aaNİSAN|HALİÇE KÖPRÜ KURULDU|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Osmanlı askerleri Haliç’te köprü kurdu. Bunun üzerine Bizans imparatoru, II.Mehmet’e barış teklifinde bulundu.|
  18 MAYIS 1453MANCINIK KULESİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Kuşatmada önemli rol oynayan tekerlekli kule, surların önünde konuşlandı.
  gg18.aa5.yy1453.aaMAYIS|MANCINIK KULESİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Devleti Dönemi|İstanbul|Kuşatmada önemli rol oynayan tekerlekli kule, surların önünde konuşlandı.|
  29 MAYIS 1453
  FETİH: İSTANBULFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdi. İstanbul fethedildi. İstanbul'u fetheden Osmanlı, birkez daha Türk Dünya Devleti kurmuş oldu. Dünya tarihinde yeni bir çağ başladı.
 • 1000 yıllık Bizans devleti sona ermiştir.
 • İstanbul’un fethi Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir.
 • Kalelerin ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu gelişmeler Avrupa’da derebeylik rejiminin gücünü kaybetmesine ve mutlak krallıkların güçlenmesini sağlamıştır.
 • Fetihten sonra İtalya’ya giden Bizans bilginleri Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuşlardır.
 • Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi Avrupalılar’ı yeni arayışlara yöneltmiş ve Coğrafi Keşiflere sebep olmuştur.
 • Avrupa ülkeleri İstanbul’da ilk sürekli elçilikler kurmaya başlamışlardır.
 • Ortodokslar koruma altına alınarak Avrupa’nın dini birliği önlenmiştir.
  Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi üzerine Ruslar, Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaya başladılar.
 • gg29.aa5.yy1453.aaMAYIS|FETİH: İSTANBUL|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Yıl Dönümü|İstanbul|Önemli Gün ve Dönemler|Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdi. İstanbul fethedildi. İstanbul'u fetheden Osmanlı, birkez daha Türk Dünya Devleti kurmuş oldu. Dünya tarihinde yeni bir çağ başladı. £.£..£li£..£.£1000 yıllık Bizans devleti sona ermiştir. £.£..£li£..£.£İstanbul’un fethi Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir. £.£..£li£..£.£Kalelerin ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu gelişmeler Avrupa’da derebeylik rejiminin gücünü kaybetmesine ve mutlak krallıkların güçlenmesini sağlamıştır. £.£..£li£..£.£Fetihten sonra İtalya’ya giden Bizans bilginleri Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuşlardır. £.£..£li£..£.£Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi Avrupalılar’ı yeni arayışlara yöneltmiş ve Coğrafi Keşiflere sebep olmuştur. £.£..£li£..£.£Avrupa ülkeleri İstanbul’da
  1 HAZİRAN 1453AYASOFYA CAMİİFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Bizans’ın en önemli eserlerinden Ayasofya Kilisesi, camiye dönüştürüldü.
  gg1.aa6.yy1453.aaHAZİRAN|AYASOFYA CAMİİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İstanbul|Bizans’ın en önemli eserlerinden Ayasofya Kilisesi, camiye dönüştürüldü. |
  3 HAZİRAN 1453GALATALI CENEVİZLERFatih Sultan Mehmed Dönemi / DIŞ İLİŞKİLER
  İstanbul’un Fâtih Sultan Mehmed Han tarafından fethi esnâsında Galatalı Cenevizliler tarafsızlık sözü vermelerine rağmen, sözlerinde durmamaları üzerine ellerindeki ticârî imtiyazların bazıları alındı.

  Zağanos Paşa ile 3 Haziran 1453’te yaptıkları antlaşmaya göre, yıllık vergi ödeyecekler, kilise kuramayacaklar, gayrimenkul hakkına sâhip olmayacaklardı.

  Böylece Galata Türklerin eline geçmiş oluyordu. Sakız, Limni, Amasra ve Kefe’deki Ceneviz kolonileri bir iki sene daha varlıklarını sürdürdülerse de Fâtih Sultan Mehmed bunları ortadan kaldırdı. Sakız Adası 1566’ya kadar vergi karşılığında varlığını sürdüydüyse de Kaptan-ı Deryâ Piyâle Paşa adayı aldı ve Ceneviz kolonisine son verdi.
  gg3.aa6.yy1453.aaHAZİRAN|GALATALI CENEVİZLER|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Antlaşmalar|Diplomasi|yunan|İstanbul’un Fâtih Sultan Mehmed Han tarafından fethi esnâsında Galatalı Cenevizliler tarafsızlık sözü vermelerine rağmen, sözlerinde durmamaları üzerine ellerindeki ticârî imtiyazların bazıları alındı. Zağanos Paşa ile 3 Haziran 1453’te yaptıkları antlaşmaya göre, yıllık vergi ödeyecekler, kilise kuramayacaklar, gayrimenkul hakkına sâhip olmayacaklardı. Böylece Galata Türklerin eline geçmiş oluyordu. Sakız, Limni, Amasra ve Kefe’deki Ceneviz kolonileri bir iki sene daha varlıklarını sürdürdülerse de Fâtih Sultan Mehmed bunları ortadan kaldırdı. Sakız Adası 1566’ya kadar vergi karşılığında varlığını sürdüydüyse de Kaptan-ı Deryâ Piyâle Paşa adayı aldı ve Ceneviz kolonisine son verdi. |
  11 HAZİRAN 1453ORTODOKS PATRİĞİFatih Sultan Mehmed Dönemi
  Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra, yeni bir Rum Ortodoks patrik tayin etti.
  gg11.aa6.yy1453.aaHAZİRAN|ORTODOKS PATRİĞİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|Mason|İstanbul|Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra, yeni bir Rum Ortodoks patrik tayin etti. |
  1453100 YIL SAVAŞLARIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  100 Yıl Savaşı bitmiş ve her iki tarafta tam anlamıyla birbirine üstünlük sağlayamamıştır.
  gg.aa7.yy1453.aa|100 YIL SAVAŞLARI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|fransa|ingiltere|100 Yıl Savaşı bitmiş ve her iki tarafta tam anlamıyla birbirine üstünlük sağlayamamıştır.|
  1453 ...
  1481
  İNGİLTERE İÇ SAVAŞLARIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  GÜLLER SAVAŞI.
  Lanchester ve York hanedanları arasında İngiltere’de gerçekleşen iç savaşın adıdır. Lanchester’in armasının ‘’kırmızı gül’’, York hanedanının ise armasının ‘’beyaz gül ‘’ olması nedeniyle bu savaşlara, daha sonra Çifte Gül Savaşları adı verildi.

  Her iki hanedanın da oğullarının II. Edward’ın soyundan geldiklerini iddia etmeleri taht savaşı başladı. Bu dönemde Lanchester hanedanı tahta egemen olan güçtü. Henry Fransızların ve kendi yanında yer alan Yorkluların yardımıyla Richard’ı ortadan kaldırdı. Bu olay Çifte Gül Savaşları’nı sona erdirdi.

  1486 tarihinde IV. Edward’ın kızı Elizabeth ile evlenen Henry Lanchester, York ailesiyle birleşti. Tudor hanedanını kurdu. Çifte Gül Savaşları sonrası İngiliz soyluları güçlerini kaybettiği için krallık, merkezi yapısını güçlendirmiştir. İngiltere’de mutlak monarşi güçlendi.

  Bu savaş 100 yıl savaşlarından hemen sonra yaşandı. Bu savaşlarda İngiltere, tarihte ilk defa savaş topu kullanmıştı.
  gg.aa7.yy1453.aa|İNGİLTERE İÇ SAVAŞLARI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|ingiltere|GÜLLER SAVAŞI. Lanchester ve York hanedanları arasında İngiltere’de gerçekleşen iç savaşın adıdır. Lanchester’in armasının ‘’kırmızı gül’’, York hanedanının ise armasının ‘’beyaz gül ‘’ olması nedeniyle bu savaşlara, daha sonra Çifte Gül Savaşları adı verildi. Her iki hanedanın da oğullarının II. Edward’ın soyundan geldiklerini iddia etmeleri taht savaşı başladı. Bu dönemde Lanchester hanedanı tahta egemen olan güçtü. Henry Fransızların ve kendi yanında yer alan Yorkluların yardımıyla Richard’ı ortadan kaldırdı. Bu olay Çifte Gül Savaşları’nı sona erdirdi. 1486 tarihinde IV. Edward’ın kızı Elizabeth ile evlenen Henry Lanchester, York ailesiyle birleşti. Tudor hanedanını kurdu. Çifte Gül Savaşları sonrası İngiliz soyluları güçlerini kaybettiği için krallık, merkezi yapısını güçlendirmiştir. İngiltere’de mutlak monarşi güçlendi. Bu savaş 100 yıl savaşlarından hem
  14541. SIRBİSTAN SEFERİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmed’in Birinci Sırbistan Seferi
  gg.aa.yy1454.aa|1. SIRBİSTAN SEFERİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|Fatih Sultan Mehmed’in Birinci Sırbistan Seferi|
  1455 ...
  1479
  MUSTANCİTMemlukler
  70. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1455.aa|MUSTANCİT|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|70. İslam Halifesi - Memlukler|
  14552. SIRBİSTAN SEFERİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmed’in İkinci Sırbistan Seferi.
 • Boğdan Voyvodalığı, Osmanlı’ya bağlılığını bildirdi.
 • Arnavutluk’ta Berat zaferi elde edildi.
 • gg.aa.yy1455.aa|2. SIRBİSTAN SEFERİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|Fatih Sultan Mehmed’in İkinci Sırbistan Seferi. £.£..£li£..£.£Boğdan Voyvodalığı, Osmanlı’ya bağlılığını bildirdi. £.£..£li£..£.£Arnavutluk’ta Berat zaferi elde edildi.|
  14563. SIRBİSTAN SEFERİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmed’in Üçüncü Sırbistan Seferi.
 • 22 Temmuz'da başlayan Belgrad kuşatması başarısız oldu.
 • Belgrad kuşatmasında yaralanan Sırp Hükümdarı Hunyadi Yunoş 11 Ağustos 1456'da öldü.
 • Cenevizlilere ait olan Enez ve Ege adalarından Semadirek ve Taşoz fethedildi.
 • gg.aa5.yy1456.aa|3. SIRBİSTAN SEFERİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|Fatih Sultan Mehmed’in Üçüncü Sırbistan Seferi. £.£..£li£..£.£22 Temmuz'da başlayan Belgrad kuşatması başarısız oldu. £.£..£li£..£.£Belgrad kuşatmasında yaralanan Sırp Hükümdarı Hunyadi Yunoş 11 Ağustos 1456'da öldü. £.£..£li£..£.£Cenevizlilere ait olan Enez ve Ege adalarından Semadirek ve Taşoz fethedildi.|
  2 EYLÜL 1457 ...
  1478
  ALBULENA SAVAŞIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Albulena Muharebesi İskender Bey komutasındaki Arnavut güçleriyle; Evrenesoğlu İsa Bey ve İskender Bey'in yeğeni Hamza Kastrioti komutasındaki Osmanlı Ordusu arasında yapılan bir muharebedir. İskender Bey on yılı aşkın süredir Arnavutların beyi idi ve Osmanlı otoritesine karşı zafer elde etmişti.

  1478 yılında Krujë'nin düşmesi ile savaş sona erdi ve Arnavutluk Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmiş oldu.
  gg2.aa9.yy1457.aaEYLÜL|ALBULENA SAVAŞI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|Albulena Muharebesi İskender Bey komutasındaki Arnavut güçleriyle; Evrenesoğlu İsa Bey ve İskender Bey'in yeğeni Hamza Kastrioti komutasındaki Osmanlı Ordusu arasında yapılan bir muharebedir. İskender Bey on yılı aşkın süredir Arnavutların beyi idi ve Osmanlı otoritesine karşı zafer elde etmişti. 1478 yılında Krujë'nin düşmesi ile savaş sona erdi ve Arnavutluk Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmiş oldu.|
  1458YEDİKULE SURLARIFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  İstanbul surlarının Yedikule kısmında iki yeni sur ve kulelerin inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1458.aa|YEDİKULE SURLARI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul surlarının Yedikule kısmında iki yeni sur ve kulelerin inşaatı tamamlandı.|
  1458FETİH: ATİNAFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmed’in Birinci Mora Seferinde Atina fethedildi.
  gg.aa.yy1458.aa|FETİH: ATİNA|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|yunan||mora||Fatih Sultan Mehmed’in Birinci Mora Seferinde Atina fethedildi.|
  1459ÖLÜM: AKŞEMSETTİNFatih Sultan Mehmed Dönemi
  Din bilgini ve Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin(1389-1459) öldü.
  gg.aa.yy1459.aa|ÖLÜM: AKŞEMSETTİN|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Din bilgini ve Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin(1389-1459) öldü. |
  1459EYÜB CAMİİFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Eyüp Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1459.aa|EYÜB CAMİİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Eyüp Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.|
  1459SEMENDİRE SAVAŞIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmed’in 4. SIRBİSTAN SEFERİ.
 • Sırbistan’da çıkan karışıklıklar üzerine bu ülkeye sefer yapıldı.
 • Semendire Savaşında, Başkent Semendire fethedildi.
 • Sırbistan tamamen ilhak oldu.
 • gg.aa1.yy1459.aa|SEMENDİRE SAVAŞI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|Fatih Sultan Mehmed’in 4. SIRBİSTAN SEFERİ. £.£..£li£..£.£Sırbistan’da çıkan karışıklıklar üzerine bu ülkeye sefer yapıldı. £.£..£li£..£.£Semendire Savaşında, Başkent Semendire fethedildi. £.£..£li£..£.£Sırbistan tamamen ilhak oldu.|
  1460FETİH: AMASRAFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmed’in İkinci Mora Seferinde Mora ve Ceneviz egemenliğindeki Amasra fethedildi.

  gg.aa.yy1460.aa|FETİH: AMASRA|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|yunan||mora||Fatih Sultan Mehmed’in İkinci Mora Seferinde Mora ve Ceneviz egemenliğindeki Amasra fethedildi. |
  1461FETİH: TRABZON, SİNOPFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Trabzon Rum Devleti, Osmanlılar tarafından yıkıldı. Sinop ve çevresine egemen olan İsfendiyaroğulları Beyliği, Osmanlı topraklarına katıldı.
  gg.aa.yy1461.aa|FETİH: TRABZON, SİNOP|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Trabzon Rum Devleti, Osmanlılar tarafından yıkıldı. Sinop ve çevresine egemen olan İsfendiyaroğulları Beyliği, Osmanlı topraklarına katıldı. |
  1461ERMENİ PATRİKLİĞİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
  Bursa’daki Ermeniler'in dini lideri (Episkoposu) olan Hovakim, İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in fermanıyla, beraberindeki cemaatiyle birlikte 1461 yılında İstanbul’a getirtildi.

  Aynı yıl mevcut Rum Patrikliği’nin yanına bir de Ermeni Patrikliği kuruldu ve Hovakim de ilk Ermeni Patriği olarak atandı.

  Hovakim 1461’de başlayarak 1478 yılına kadar İstanbul Ermeni Patriği olarak görev yaptı.
  gg.aa.yy1461.aa|ERMENİ PATRİKLİĞİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ermeniler|Din Tarihi|Mason|İstanbul|Bursa’daki Ermeniler'in dini lideri (Episkoposu) olan Hovakim, İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in fermanıyla, beraberindeki cemaatiyle birlikte 1461 yılında İstanbul’a getirtildi. Aynı yıl mevcut Rum Patrikliği’nin yanına bir de Ermeni Patrikliği kuruldu ve Hovakim de ilk Ermeni Patriği olarak atandı. Hovakim 1461’de başlayarak 1478 yılına kadar İstanbul Ermeni Patriği olarak görev yaptı.|
  1462FETİH: MİDİLLİ ADASIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  gg.aa.yy1462.aa|FETİH: MİDİLLİ ADASI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|
  1462FETİH: EFLAKFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Eflâk prensliği, Osmanlılara bağlı bir eyalet haline getirildi.
  gg.aa.yy1462.aa|FETİH: EFLAK|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|Eflâk prensliği, Osmanlılara bağlı bir eyalet haline getirildi. |
  17 HAZİRAN 1462FATİH SULTAN MEHMET'E SUİKAST GİRİŞİMİFatih Sultan Mehmed Dönemi
  Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda veya Vlad Tepeş adlarıyla da tanınan Eflak Prensi III. Vlad, gece karanlığından yararlanarak Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed)’e başarısız bir suikast teşebbüsünde bulunduktan sonra kaçtı.
  gg17.aa6.yy1462.aaHAZİRAN|FATİH SULTAN MEHMET'E SUİKAST GİRİŞİMİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Terör|Suikastler|Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda veya Vlad Tepeş adlarıyla da tanınan Eflak Prensi III. Vlad, gece karanlığından yararlanarak Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed)’e başarısız bir suikast teşebbüsünde bulunduktan sonra kaçtı.|
  1462MÜSLÜMANLAR GRENADA'YI ALDIFatih Sultan Mehmed Dönemi
  Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi olan Grenada alındı. Bu olayla Hıristiyan Haçlı ruhun körüklenmiş oldu.
  gg.aa7.yy1462.aa|MÜSLÜMANLAR GRENADA'YI ALDI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason|Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi olan Grenada alındı. Bu olayla Hıristiyan Haçlı ruhun körüklenmiş oldu.|
  1463 ...
  1470
  FATİH KÜLLİYESİFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  İstanbul’da Fatih Külliyesi inşa edildi.
  gg.aa.yy1463.aa|FATİH KÜLLİYESİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da Fatih Külliyesi inşa edildi.|
  1463BOSNA SEFERİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmed’in Birinci Bosna Seferi.
 • Bosna ve Hersek krallığı fethedildi.
 • Karada ve denizde 16 yıl sürecek olan Osmanlı-Venedik savaşı başladı.
 • gg.aa.yy1463.aa|BOSNA SEFERİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|Fatih Sultan Mehmed’in Birinci Bosna Seferi. £.£..£li£..£.£Bosna ve Hersek krallığı fethedildi. £.£..£li£..£.£Karada ve denizde 16 yıl sürecek olan Osmanlı-Venedik savaşı başladı.|
  1464BOSNA SEFERİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmed’in İkinci Bosna Seferi ve Bosna’nın fethinin tamamlanması.
  gg.aa.yy1464.aa|BOSNA SEFERİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|Fatih Sultan Mehmed’in İkinci Bosna Seferi ve Bosna’nın fethinin tamamlanması.|
  1466FETİH: ARNAVUTLUKFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Arnavutluk üzerine sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet, Elbasan kalesini yaptırdı ve Akçahisar hariç tüm Arnavutluk’u ele geçirdi.
  gg.aa.yy1466.aa|FETİH: ARNAVUTLUK|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|Arnavutluk üzerine sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet, Elbasan kalesini yaptırdı ve Akçahisar hariç tüm Arnavutluk’u ele geçirdi. |
  1466Fatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Karamanoğlu İbrahim Bey’in ölmesiyle çocukları arasında taht mücadelesi başlaması üzerine Sadrazam İshak Paşa, Karamanoğulları beyliğine karşı sefere çıktı.
 • Niğde, Üçhisar ve Ortahisar kaleleri ele geçirildi.
 • Karamanoğlu toprakları Osmanlılara katıldı.
 • gg.aa.yy1466.aa||Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Karamanoğlu İbrahim Bey’in ölmesiyle çocukları arasında taht mücadelesi başlaması üzerine Sadrazam İshak Paşa, Karamanoğulları beyliğine karşı sefere çıktı. £.£..£li£..£.£Niğde, Üçhisar ve Ortahisar kaleleri ele geçirildi. £.£..£li£..£.£Karamanoğlu toprakları Osmanlılara katıldı. |
  1467Fatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmed’in İkinci Arnavut Seferine çıktı.
  gg.aa.yy1467.aa||Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|Fatih Sultan Mehmed’in İkinci Arnavut Seferine çıktı. |
  1467JAPONYAFatih Sultan Mehmed Dönemi
  Japonya'da Feodal lordlar arasında güç kavgaları başlamış ve binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.
  gg.aa7.yy1467.aa|JAPONYA|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi||japonya||Japonya'da Feodal lordlar arasında güç kavgaları başlamış ve binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.|
  1470ÖLÜM: SABUNCUOĞLU ŞERAFETTİNFatih Sultan Mehmed Dönemi
  (1386-1470)
  Sabuncuoğlu Şerefeddin Osmanlı döneminde tıp alanında önemli eserler vermiş Türk hekim ve cerrah. İlk Türkçe cerrahi eserin sahibidir.
  gg.aa.yy1470.aa|ÖLÜM: SABUNCUOĞLU ŞERAFETTİN|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|(1386-1470) Sabuncuoğlu Şerefeddin Osmanlı döneminde tıp alanında önemli eserler vermiş Türk hekim ve cerrah. İlk Türkçe cerrahi eserin sahibidir.|
  1470FATİH CAMİİFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Fatih Camii inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1470.aa|FATİH CAMİİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Fatih Camii inşaatı tamamlandı.|
  1470FETİH: EĞRİBOZ ADASIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Venedik egemenliğindeki Eğriboz adası fethedildi.
  gg.aa.yy1470.aa|FETİH: EĞRİBOZ ADASI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|Venedik egemenliğindeki Eğriboz adası fethedildi.|
  1470KIRELİ MUHAREBESİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Kıreli Muharebesinde Akkoyunlular’a karşı zafer elde edildi.
  gg.aa.yy1470.aa|KIRELİ MUHAREBESİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kıreli Muharebesinde Akkoyunlular’a karşı zafer elde edildi.|
  1471FETİH: ALANYAFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Gedik Ahmet Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerince kuşatılan Alâiyye (Alanya) beyliği ele geçirildi.
  gg.aa.yy1471.aa|FETİH: ALANYA|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Gedik Ahmet Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerince kuşatılan Alâiyye (Alanya) beyliği ele geçirildi.|
  1472MURAT PAŞA CAMİİFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Murat Paşa tarafından yaptırılan İstanbul Aksaray’daki Murat Paşa Camii ve külliyesi inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1472.aa|MURAT PAŞA CAMİİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|İstanbul|Murat Paşa tarafından yaptırılan İstanbul Aksaray’daki Murat Paşa Camii ve külliyesi inşaatı tamamlandı.|
  1472ÇİNİLİ KÖŞKFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı çevresindeki Çinili Köşk inşaatı bitti.
  gg.aa.yy1472.aa|ÇİNİLİ KÖŞK|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı çevresindeki Çinili Köşk inşaatı bitti.|
  1472KIRELİ SAVAŞIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmet, Konya’da valilik yapan Şehzade Mustafa’yı Yusufça Mirza kuvvetleri üzerine göndererek yenilginin öcünü almasını istedi. Beyşehir Gölü yakınlarındaki Kıreli’de yapılan savaşta Osmanlı ordusu, Yusufça Mirza’yı yendi ve esir aldı.
  gg.aa.yy1472.aa|KIRELİ SAVAŞI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Şehzadeler|Fatih Sultan Mehmet, Konya’da valilik yapan Şehzade Mustafa’yı Yusufça Mirza kuvvetleri üzerine göndererek yenilginin öcünü almasını istedi. Beyşehir Gölü yakınlarındaki Kıreli’de yapılan savaşta Osmanlı ordusu, Yusufça Mirza’yı yendi ve esir aldı.|
  11 AĞUSTOS 1473OTLUKBELİ SAVAŞIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Venediklilerle yaptığı antlaşmaya güvenen Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, yeğeni Yusufça Mirza komutasındaki askerleriyle Karamanoğlu topraklarını eski sahiplerine geri vermek amacıyla Osmanlı ordusuna saldırdı.

 • Akkoyunlular mağlub oldu.
 • Akkoyunlularla ittifak yapan Venedik, Papalık ve Rodos şövalyelerinin gemilerinden oluşan bir donanmayla Antalya, İzmir ve Midilli limanlarına saldırarak her tarafı yakıp yıktılar.

  11 Ağustos 1473 günü Otlukbeli Savaşı yapıldı.
 • Anadolu'da Türk birliğinin sağlanması amacıyla savaşılmıştır.
 • Akkoyunlu Devletinin kontrol altına alındı.
 • Venediklilerin oluşturduğu Haçlı ittifakına en büyük darbe vuruldu.
 • gg11.aa8.yy1473.aaAĞUSTOS|OTLUKBELİ SAVAŞI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|Mason||venedik||Venediklilerle yaptığı antlaşmaya güvenen Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, yeğeni Yusufça Mirza komutasındaki askerleriyle Karamanoğlu topraklarını eski sahiplerine geri vermek amacıyla Osmanlı ordusuna saldırdı. £.£..£li£..£.£Akkoyunlular mağlub oldu. £.£..£li£..£.£Akkoyunlularla ittifak yapan Venedik, Papalık ve Rodos şövalyelerinin gemilerinden oluşan bir donanmayla Antalya, İzmir ve Midilli limanlarına saldırarak her tarafı yakıp yıktılar. 11 Ağustos 1473 günü £.£..£b£..£.£Otlukbeli Savaşı£.£..£/b£..£.£ yapıldı. £.£..£li£..£.£Anadolu'da Türk birliğinin sağlanması amacıyla savaşılmıştır. £.£..£li£..£.£Akkoyunlu Devletinin kontrol altına alındı. £.£..£li£..£.£Venediklilerin oluşturduğu Haçlı ittifakına en büyük darbe vuruldu. |
  1474MAHMUTPAŞA CAMİİFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  Sadrazam Mahmut Paşa tarafından yaptırılan İstanbul Mahmutpaşa semtindeki Mahmut Paşa Camii ve külliyesinin yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1474.aa|MAHMUTPAŞA CAMİİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Sadrazam Mahmut Paşa tarafından yaptırılan İstanbul Mahmutpaşa semtindeki Mahmut Paşa Camii ve külliyesinin yapımı tamamlandı.|
  1474KUŞATMA: İŞKODRAFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Osmanlı ordusu, Venediklilerin elinde bulunan İşkodrayı kuşattı. Üç buçuk ay süren kuşatma sonunda çok kayıp verildiği için kent ele geçirilemedi ve kuşatma kaldırıldı.
  gg.aa.yy1474.aa|KUŞATMA: İŞKODRA|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar||venedik||Osmanlı ordusu, Venediklilerin elinde bulunan İşkodrayı kuşattı. Üç buçuk ay süren kuşatma sonunda çok kayıp verildiği için kent ele geçirilemedi ve kuşatma kaldırıldı.|
  7 HAZİRAN 1474TORDESİLLAS ANTLAŞMASIFatih Sultan Mehmed Dönemi
  Tordesillas Antlaşması dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya arasında gerçekleşti. Cabo Verde Adaları’nı başlangıc noktası alarak, bu noktanın 370 fersah (1550 km) batısında Kuzey-Güney meridyeni çizildi. Çizgi, Avrupa’nın haricindeki dünyayı Portekiz ve İspanya’ya ait iki imtiyazli yarıya ayıran sınır kabul edildi. Sınırın batısında kalan keşfedilmiş ve keşfedilecek bütün bölgeler İspanya’ya aitti. Sınırın doğusunda kalan keşfedilmiş ve keşfedilecek bütün bölgeler ise Portekiz’e aitti. İspanya antlaşmayı 2 Temmuz 1494’de, Portekiz 5 Eylül 1494’de onayladı. Ancak iki ülke için de birer istisna vardır. Filipinler, İspanya'nın; Brezilya, Portekiz'indir.

  Tordesillas Antlaşması sömürgeciliğin başlangıcı olarak tanımlanabilecek bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya dayanarak sömürge faaliyetlerine vakit kaybetmeden başlanmış, conquistadorlar (fatihler) karşılarında hiçbir gücü tanımadan “İsa’nın koyunları” olarak tanımladıkları Hıristiyan olmayan halk ve toplulukları, Hıristiyanlaştırmak amacıyla (!) büyük bir talan ve kıyıma girişmişlerdir. Toprakları istila edilen yerliler ve sömürgeci güçler arasında kurulan eşitsiz ilişki, sömürgeciliğin genel resmini ortaya koymaktadır.

  Dünya ikiye bölünmüştür ve güçlü olanlara sunulmuştur. Bu faaliyete dini bir karakter atfedilmiş, “Hıristiyanlaştırmaya gitmek” bir meşruiyet zemini olarak kendine yer bulmuştur. Sömürülen halklar barbar olarak görülmüştür, hatta insan bile olmadıkları öne sürülmüştür. Yerlilere yük hayvanı kadar bile değer vermemişlerdir. İkinci bir meşruiyet zemini olarak da onlara “uygarlık götürmek” şeklinde ifade edilebilir.
  gg7.aa6.yy1474.aaHAZİRAN|TORDESİLLAS ANTLAŞMASI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Mason|Antlaşmalar|Tordesillas Antlaşması dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya arasında gerçekleşti. Cabo Verde Adaları’nı başlangıc noktası alarak, bu noktanın 370 fersah (1550 km) batısında Kuzey-Güney meridyeni çizildi. Çizgi, Avrupa’nın haricindeki dünyayı Portekiz ve İspanya’ya ait iki imtiyazli yarıya ayıran sınır kabul edildi. Sınırın batısında kalan keşfedilmiş ve keşfedilecek bütün bölgeler İspanya’ya aitti. Sınırın doğusunda kalan keşfedilmiş ve keşfedilecek bütün bölgeler ise Portekiz’e aitti. İspanya antlaşmayı 2 Temmuz 1494’de, Portekiz 5 Eylül 1494’de onayladı. Ancak iki ülke için de birer istisna vardır. Filipinler, İspanya'nın; Brezilya, Portekiz'indir. Tordesillas Antlaşması sömürgeciliğin başlangıcı olarak tanımlanabilecek bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya dayanarak sömürge faaliyetlerine vakit kaybetmeden başlanmış, conquistadorlar (fatihler) karşılarında
  16 ARALIK 1474ÖLÜM: ALİ KUŞÇUFatih Sultan Mehmed Dönemi
  (1403-1474) Gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey'in kuşçusu olduğu için, ailesi "Kuşçu" lakabıyla meşhur oldu.

  Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey'e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu. Daha sonra Osmanlı - Akkoyunlu sınırında II. Mehmet'in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oldu.
  gg16.aa12.yy1474.aaARALIK|ÖLÜM: ALİ KUŞÇU|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|(1403-1474) Gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey'in kuşçusu olduğu için, ailesi "Kuşçu" lakabıyla meşhur oldu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey'e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu. Daha sonra Osmanlı - Akkoyunlu sınırında II. Mehmet'in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oldu. |
  1475KIRIM SEFERİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Kırım’daki karışıklıklar üzerine gönderilen Osmanlı donanması;
 • Kefe kalesini ve çevresini ele geçirdi.
 • Kırım hanı Mengli Giray Han Cenevizlilerin elinden kurtarıldı.
 • Böylece Kırım, Osmanlı yönetimi altına girmiş oldu.
 • Kırım Hanlığına Mengi Giray getirildi.
 • gg.aa.yy1475.aa|KIRIM SEFERİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kırım|Kırım’daki karışıklıklar üzerine gönderilen Osmanlı donanması; £.£..£li£..£.£Kefe kalesini ve çevresini ele geçirdi. £.£..£li£..£.£Kırım hanı Mengli Giray Han Cenevizlilerin elinden kurtarıldı. £.£..£li£..£.£Böylece Kırım, Osmanlı yönetimi altına girmiş oldu. £.£..£li£..£.£Kırım Hanlığına Mengi Giray getirildi. |
  1476FETİH: BOĞDANFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  1475 yılında, Osmanlıların Boğdan adını verdikleri Romanya’daki Moldova prensliğine hücum eden Osmanlı ordusu, yenilgiye uğramıştı.
  1476 ylında düzenlenen Boğdan seferinde, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı.
  gg.aa.yy1476.aa|FETİH: BOĞDAN|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|1475 yılında, Osmanlıların Boğdan adını verdikleri Romanya’daki Moldova prensliğine hücum eden Osmanlı ordusu, yenilgiye uğramıştı. 1476 ylında düzenlenen Boğdan seferinde, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı.|
  1477İNEBAHTI KUŞATMASIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Venediklilerin elinde olan Kuzey Yunanistan’daki İnebahtı (Leponto) kalesi kuşatıldıysa da ele geçirilemedi.
  gg.aa.yy1477.aa|İNEBAHTI KUŞATMASI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|yunan||venedik||Venediklilerin elinde olan Kuzey Yunanistan’daki İnebahtı (Leponto) kalesi kuşatıldıysa da ele geçirilemedi. |
  1478Fatih Sultan Mehmed Dönemi / EKONOMİK GELİŞMELER
  II.(Fatih)Mehmed, ilk altın parayı darbettirdi.
  gg.aa.yy1478.aa||Fatih Sultan Mehmed Dönemi|EKONOMİK GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|II.(Fatih)Mehmed, ilk altın parayı darbettirdi.|
  1478TOPKAPI SARAYIFatih Sultan Mehmed Dönemi / Yatırımlar
  İstanbul Beyazıt’ta şimdiki üniversite binasının bulunduğu yerdeki Eski Saray’ın yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1478.aa|TOPKAPI SARAYI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Beyazıt’ta şimdiki üniversite binasının bulunduğu yerdeki Eski Saray’ın yapımı tamamlandı.|
  14783.ARNAVUT SEFERİFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmed’in Üçüncü Arnavut Seferi seferinde
 • Arnavutluk tamamen fethedildi.
 • Arnavutluk’taki Akçahisar (Kroya) kalesi, on üç aylık bir kuşatma sonunda fethedildi.
 • gg.aa5.yy1478.aa|3.ARNAVUT SEFERİ|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|Fatih Sultan Mehmed’in Üçüncü Arnavut Seferi seferinde £.£..£li£..£.£Arnavutluk tamamen fethedildi. £.£..£li£..£.£Arnavutluk’taki Akçahisar (Kroya) kalesi, on üç aylık bir kuşatma sonunda fethedildi. |
  16 HAZİRAN 1478KUŞATMA: İŞKODRAFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Fatih Sultan Mehmet, Akçahisar’dan sonra 16 Haziran 1478 tarihinde İşkodra’yı kuşattı. Üç ay süren kuşatma sırasında çevredeki kaleler fethedildiyse de kışın yaklaşması nedeniyle çevrede bir kuvvet bırakılarak kuşatmaya son verildi.
  gg16.aa6.yy1478.aaHAZİRAN|KUŞATMA: İŞKODRA|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|Fatih Sultan Mehmet, Akçahisar’dan sonra 16 Haziran 1478 tarihinde İşkodra’yı kuşattı. Üç ay süren kuşatma sırasında çevredeki kaleler fethedildiyse de kışın yaklaşması nedeniyle çevrede bir kuvvet bırakılarak kuşatmaya son verildi.|
  1479VENEDİKLERE AHİDNAMEFatih Sultan Mehmed Dönemi / EKONOMİK GELİŞMELER
  Osmanlı-Venedik Antlaşması yapıldı. Fatih Venedikliler’e Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.
  gg.aa.yy1479.aa|VENEDİKLERE AHİDNAME|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|EKONOMİK GELİŞMELER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kapitülasyonlar|Antlaşmalar|Osmanlı-Venedik Antlaşması yapıldı. Fatih Venedikliler’e Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.|
  1479Fatih Sultan Mehmed Dönemi
  Fatih Sultan Mehmet, Venedikten bir ressam gönderilmesini istedi. Seçilen İtalyan ressam Gentile Bellini İstanbul’a geldi.
  gg.aa.yy1479.aa||Fatih Sultan Mehmed Dönemi|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi||italya||Fatih Sultan Mehmet, Venedikten bir ressam gönderilmesini istedi. Seçilen İtalyan ressam Gentile Bellini İstanbul’a geldi.|
  1479 ...
  1497
  II. MÜTEVEKKİLMemlukler
  71. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1479.aa|II. MÜTEVEKKİL|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|71. İslam Halifesi - Memlukler|
  1479FETİH: İYONYAFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Yunanistan’ın batı sahilindeki Levkas (Aya Mavri), Kefalonya ve Zenta adaları Gedik Ahmet Paşa yönetimindeki Osmanlı donanması tarafından zaptedildi. Korfu hariç tüm İyonya adaları fethedilmiş oldu.
  gg.aa.yy1479.aa|FETİH: İYONYA|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|yunan|Yunanistan’ın batı sahilindeki Levkas (Aya Mavri), Kefalonya ve Zenta adaları Gedik Ahmet Paşa yönetimindeki Osmanlı donanması tarafından zaptedildi. Korfu hariç tüm İyonya adaları fethedilmiş oldu.|
  13 EKİM 1479EKMEK OTLAK SAVAŞIFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Osmanlı Devleti ve Eflak ile Macaristan orduları arasında Ekmek Otlak Muharebesi meydana geldi. Sonuç Macarlar için büyük bir zafer oldu.
  gg13.aa10.yy1479.aaEKİM|EKMEK OTLAK SAVAŞI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|Osmanlı Devleti ve Eflak ile Macaristan orduları arasında Ekmek Otlak Muharebesi meydana geldi. Sonuç Macarlar için büyük bir zafer oldu.|
  1480KUŞATMA: RODOSFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Başarısız Rodos Kuşatması
  gg.aa.yy1480.aa|KUŞATMA: RODOS|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Mason|Başarısız Rodos Kuşatması|
  1480KAZASKERLİKFatih Sultan Mehmed Dönemi / SİYASİ GELİŞMELER
  Osmanlı Devleti’nde adalet işlerine bakan kazaskerlik makamı, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği adıyla ikiye ayrıldı.
  gg.aa.yy1480.aa|KAZASKERLİK|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Devleti’nde adalet işlerine bakan kazaskerlik makamı, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği adıyla ikiye ayrıldı.|
  1480MOSKOVA ÇARLIĞIFatih Sultan Mehmed Dönemi / ÖZERKLİK/BAĞIMSIZLIK
  Moskova Dükü III. İvan, Altınordu egemenliğini tanımadı ve "Çar" ünvanını alarak bağımsızlığını ilan etti.
  gg.aa7.yy1480.aa|MOSKOVA ÇARLIĞI|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|ÖZERKLİK/BAĞIMSIZLIK|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|rusya|Moskova Dükü III. İvan, Altınordu egemenliğini tanımadı ve "Çar" ünvanını alarak bağımsızlığını ilan etti.|
  28 TEMMUZ 1480KUŞATMA: OTRANTOFatih Sultan Mehmed Dönemi / SAVAŞ
  Kaptan-ı derya Gedik Ahmet Paşa, 28 Temmuz 1480 günü, 132 gemiden oluşan bir donanma ile Avlonya limanından Otranto Seferine çıktı. Aynı gün hiç vakit kaybetmeden karaya 18.000 kara askeri, toplar ve 1000 kadar suvari çıkartarak İtalyan topraklarında ki Otranto kalesini kuşattı. Ancak, Fatih’in ölümü üzerine İstanbul’a çağrıldı. Bundan sonra bir saldırı düzenleyen İtalyanlar kaleyi geri aldı.
  gg28.aa7.yy1480.aaTEMMUZ|KUŞATMA: OTRANTO|Fatih Sultan Mehmed Dönemi|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar||italya||Kaptan-ı derya Gedik Ahmet Paşa, 28 Temmuz 1480 günü, 132 gemiden oluşan bir donanma ile Avlonya limanından Otranto Seferine çıktı. Aynı gün hiç vakit kaybetmeden karaya 18.000 kara askeri, toplar ve 1000 kadar suvari çıkartarak İtalyan topraklarında ki Otranto kalesini kuşattı. Ancak, Fatih’in ölümü üzerine İstanbul’a çağrıldı. Bundan sonra bir saldırı düzenleyen İtalyanlar kaleyi geri aldı. |
  3 MAYIS 1481 ...
  26 MAYIS 1512
  II.BEYAZID SALTANATISultan II.Beyazid / SİYASİ GELİŞMELER
  Adı :II.BAYEZİD
  Açıklama :Osmanlı Sultanlarının sekizincisi.
  Babası :Fatih Sultan Mehmed
  Annesi :Gülbahar Valide Sultan / Dulkadiroğullarından
  Doğumu :3 Aralık 1447 / İstanbul
  Selefi :Fatih Sultan Mehmed
  Sebebi :Zehirlenme
  Dönemi :1481 - 26 MAYIS 1512
  Devri :Yükselme Devri
  Akıbeti :Vefat
  Halefi :Yavuz Sultan Selim
  Vefatı :26 Mayıs 1512 / Dimetoka'ya giderken Çorlu dolayında
  Vefat Nedeni :Vade
  Defin Yeri :İstanbul, Bayezid Camii mihrabı önündeki türbe
  Sadrazamları :İshak Paşa
  Davud Paşa
  Hersek-zade Ahmed Paşa
  Çandarlı İbrahim Paşa
  Mesih Paşa
  Hadım Ali Paşa
  Koca Mustafa Paşa
  gg3.aa5.yy1481.aaMAYIS|II.BEYAZID SALTANATI|Sultan II.Beyazid|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|
  28 MAYIS 1481ŞEHZADE CEMSultan II.Beyazid
  Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine oğulları II. Bayezid ve Cem Sultan arasında iktidar mücadelesi başladı. II. Bayezid kuvvetlerini Bursa’da yenen Şehzade Cem, 28 Mayıs 1481'de, Bursa’da tahta çıktığını ilan etti.
  gg28.aa5.yy1481.aaMAYIS|ŞEHZADE CEM|Sultan II.Beyazid|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Şehzadeler|Fatih Sultan Mehmet’in ölümü üzerine oğulları II. Bayezid ve Cem Sultan arasında iktidar mücadelesi başladı. II. Bayezid kuvvetlerini Bursa’da yenen Şehzade Cem, 28 Mayıs 1481'de, Bursa’da tahta çıktığını ilan etti. |
  20 HAZİRAN 1481ŞEHZADE CEMSultan II.Beyazid / SAVAŞ
  II. Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu ile Şehzade Cem’in kuvvetleri arasında Bursa yakınlarındaki Yenişehir’de yapılan savaşta yenilen Cem Sultan önce Konya’ya, ardından da Mısır’a kaçarak, Kahire’de Memlûklere sığındı.
  Karamanoğullarının daveti üzerine Anadolu’ya geçti.
  Konya’da Osmanlı ordusuyla yaptığı savaşlarda mağlûp oldu.
  Mağlubiyetinin ardından Rodos'a iltica etti. Ancak burada esir edildi.
  gg20.aa6.yy1481.aaHAZİRAN|ŞEHZADE CEM|Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Şehzadeler|Mısır|II. Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu ile Şehzade Cem’in kuvvetleri arasında Bursa yakınlarındaki Yenişehir’de yapılan savaşta yenilen Cem Sultan önce Konya’ya, ardından da Mısır’a kaçarak, Kahire’de Memlûklere sığındı. Karamanoğullarının daveti üzerine Anadolu’ya geçti. Konya’da Osmanlı ordusuyla yaptığı savaşlarda mağlûp oldu. Mağlubiyetinin ardından Rodos'a iltica etti. Ancak burada esir edildi. |
  1482OSMANLI-VENEDİK ANTLAŞMASISultan II.Beyazid / DIŞ İLİŞKİLER
  Osmanlı-Venedik barış antlaşması yenilendi.
  gg.aa.yy1482.aa|OSMANLI-VENEDİK ANTLAŞMASI|Sultan II.Beyazid|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Antlaşmalar|Diplomasi||venedik||Osmanlı-Venedik barış antlaşması yenilendi. |
  1483Sultan II.Beyazid
  Karamanoğlu Kasım Bey’in ölümü üzerine yönetimindeki İçel Beyliğine Mahmut Bey getirildi.
  gg.aa.yy1483.aa||Sultan II.Beyazid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Karamanoğlu Kasım Bey’in ölümü üzerine yönetimindeki İçel Beyliğine Mahmut Bey getirildi. |
  1483İSPANYOL ENGİZİSYONUSultan II.Beyazid
  İspanyol Engizisyonu ise, Castilla kraliçesi I. Isabella'nın ısrarı üzerine, Papa IV. Sixtus tarafından 1483 yılında onaylandı.
  Mahkeme, Müslümanlar'ın ve Yahudiler'in, kendi inançlarına bağlanmalarını sağlamayı hedeflemişti. Bu nedenle, Yahudi ve Müslümanlar 1492 yılında İspanya'yı terk etmek zorunda kaldılar.
  Engizisyon Avrupa’da XVII. yüzyıl sonlarında ortadan kalktı.
  İspanya’da ise 1808’de, Fransızların İspanya’ya girmesiyle Napolyon tarafından sona erdirildi. Daha sonra yeniden canlandırılmak istense de 1834 yılında tamamen yok oldu.
  Lakin batı dünyası, öteki karşısında engizisyon mantığını bir zihniyet olarak devam ettirmekte hala kararlı görünüyor.
  gg.aa.yy1483.aa|İSPANYOL ENGİZİSYONU|Sultan II.Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason||ispanya||İspanyol Engizisyonu ise, Castilla kraliçesi I. Isabella'nın ısrarı üzerine, Papa IV. Sixtus tarafından 1483 yılında onaylandı. Mahkeme, Müslümanlar'ın ve Yahudiler'in, kendi inançlarına bağlanmalarını sağlamayı hedeflemişti. Bu nedenle, Yahudi ve Müslümanlar 1492 yılında İspanya'yı terk etmek zorunda kaldılar. Engizisyon Avrupa’da XVII. yüzyıl sonlarında ortadan kalktı. İspanya’da ise 1808’de, Fransızların İspanya’ya girmesiyle Napolyon tarafından sona erdirildi. Daha sonra yeniden canlandırılmak istense de 1834 yılında tamamen yok oldu. Lakin batı dünyası, öteki karşısında engizisyon mantığını bir zihniyet olarak devam ettirmekte hala kararlı görünüyor. |
  1483MOROVA SEFERİSultan II.Beyazid / SAVAŞ
  Şehzade Cem olayları nedeniyle ihmal edilen Hersek’te başlayan karışıklıklar üzerine Morova Seferi yapıldı. Hersek yeniden kontrol altına alındı.
  gg.aa.yy1483.aa|MOROVA SEFERİ|Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|Şehzade Cem olayları nedeniyle ihmal edilen Hersek’te başlayan karışıklıklar üzerine Morova Seferi yapıldı. Hersek yeniden kontrol altına alındı.|
  1484BOĞDAN SEFERİSultan II.Beyazid / SAVAŞ
  II.Bayezid, Boğdan (Moldova) üzerine sefere çıktı.
 • Tuna üzerindeki Kilya (Kili) kalesi ve Akkirman kaleleri fethedildi.
 • Kırım ordusu, Osmanlı ordusu yanında yer aldı.
 • Boğdan’ın fethi ile Karadeniz’in kuzeybatı ve güney kıyıları Osmanlı hakimiyeti altına girdi.
 • gg.aa.yy1484.aa|BOĞDAN SEFERİ|Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kırım|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|II.Bayezid, Boğdan (Moldova) üzerine sefere çıktı. £.£..£li£..£.£Tuna üzerindeki Kilya (Kili) kalesi ve Akkirman kaleleri fethedildi. £.£..£li£..£.£Kırım ordusu, Osmanlı ordusu yanında yer aldı. £.£..£li£..£.£Boğdan’ın fethi ile Karadeniz’in kuzeybatı ve güney kıyıları Osmanlı hakimiyeti altına girdi. |
  1485DAVUD PAŞA KÜLLİYESİSultan II.Beyazid / Yatırımlar
  İstanbul’daki Davut Paşa Külliyesinin yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1485.aa|DAVUD PAŞA KÜLLİYESİ|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’daki Davut Paşa Külliyesinin yapımı tamamlandı.|
  1485 ...
  1491
  MEMLUK SAVAŞISultan II.Beyazid / SAVAŞ
  Osmanlı Devleti ile Mısır’daki Memlûkler arasındaki altı yıl sürecek savaş başladı.
  gg.aa.yy1485.aa|MEMLUK SAVAŞI|Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Mısır|Osmanlı Devleti ile Mısır’daki Memlûkler arasındaki altı yıl sürecek savaş başladı. |
  1486AMASYA BEYAZID CAMİİSultan II.Beyazid / Yatırımlar
  II.Bayezid tarafından Amasya’da yaptırılan II. Bayezid Camii inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1486.aa|AMASYA BEYAZID CAMİİ|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|II.Bayezid tarafından Amasya’da yaptırılan II. Bayezid Camii inşaatı tamamlandı.|
  1486BEYAZID ŞİFAHANESİSultan II.Beyazid / Yatırımlar
  Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, 2. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
  gg.aa.yy1486.aa|BEYAZID ŞİFAHANESİ|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, 2. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)|
  1486İMRAHOR CAMİİSultan II.Beyazid / Yatırımlar
  İstanbul Yedikule’deki Studios Manastırı’nın bir parçası olan Ayios loannes Prodromos (Vaftizci Yahya) Kilisesi, kiliseden camiye çevrilerek İmrahor Camii adıyla ibadete açıldı.
  gg.aa.yy1486.aa|İMRAHOR CAMİİ|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Yedikule’deki Studios Manastırı’nın bir parçası olan Ayios loannes Prodromos (Vaftizci Yahya) Kilisesi, kiliseden camiye çevrilerek İmrahor Camii adıyla ibadete açıldı. |
  1486ÖLÜM: HOCA SİNAN PAŞASultan II.Beyazid
  Tanrısal aşkı dile getiren Tazarruname yazarı, matematikçi, bilgin ve sadrazam Sinan Paşa öldü.
  gg.aa.yy1486.aa|ÖLÜM: HOCA SİNAN PAŞA|Sultan II.Beyazid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Tanrısal aşkı dile getiren Tazarruname yazarı, matematikçi, bilgin ve sadrazam Sinan Paşa öldü.|
  1487BEYAZID CAMİİ KÜLLİYESİSultan II.Beyazid / Yatırımlar
  II.Bayezid tarafından Edirne’de yaptırılan II. Bayezid Camii ve külliyesi inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1487.aa|BEYAZID CAMİİ KÜLLİYESİ|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|II.Bayezid tarafından Edirne’de yaptırılan II. Bayezid Camii ve külliyesi inşaatı tamamlandı.|
  1488DARU-Ş ŞİFASultan II.Beyazid / Yatırımlar
  II.Bayezid tarafından Edirne’de Bayezid Darü’ş-şifası’nın yapımı.
  gg.aa.yy1488.aa|DARU-Ş ŞİFA|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|II.Bayezid tarafından Edirne’de Bayezid Darü’ş-şifası’nın yapımı.|
  1488ŞEHZADE CEMSultan II.Beyazid
  Rodos şövalyeleri tarafından Papalık makamına satılan Şehzade Cem, Fransa’dan Roma’ya gönderildi.
  gg.aa.yy1488.aa|ŞEHZADE CEM|Sultan II.Beyazid|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Şehzadeler|Mason|fransa||italya||Rodos şövalyeleri tarafından Papalık makamına satılan Şehzade Cem, Fransa’dan Roma’ya gönderildi. |
  1488ÖLÜM: MOLLA GÜRANİSultan II.Beyazid
  Osmanlı şeyhülislâmlarından, Fatih’in hocası Molla Gürani(1410-1488) İstanbul’da öldü.
  gg.aa.yy1488.aa|ÖLÜM: MOLLA GÜRANİ|Sultan II.Beyazid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Osmanlı şeyhülislâmlarından, Fatih’in hocası Molla Gürani(1410-1488) İstanbul’da öldü.|
  1488Sultan II.Beyazid / SAVAŞ
  Memlûk kuvvetleriyle Osmanlı ordusunun Tarsus-Adana arasındaki Ağaçayırı’nda yaptıkları savaşta Osmanlı ordusu mağlûp oldu.
  Komutan Hersekzade Ahmet Paşa esir alınarak Kahire’ye götürüldü.
  Tarsus ve Adana, Memlûklerin eline geçti.
  gg.aa.yy1488.aa||Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Mısır|Memlûk kuvvetleriyle Osmanlı ordusunun Tarsus-Adana arasındaki Ağaçayırı’nda yaptıkları savaşta Osmanlı ordusu mağlûp oldu. Komutan Hersekzade Ahmet Paşa esir alınarak Kahire’ye götürüldü. Tarsus ve Adana, Memlûklerin eline geçti. |
  1489BEYAZID CAMİİSultan II.Beyazid / Yatırımlar
  II.Bayezid tarafından Çorum-Osmancık arasında yaptırılan II. Bayezid köprüsü inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1489.aa|BEYAZID CAMİİ|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|II.Bayezid tarafından Çorum-Osmancık arasında yaptırılan II. Bayezid köprüsü inşaatı tamamlandı.|
  16 OCAK 1489İSTANBUL DEPREMİSultan II.Beyazid / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’daki büyük şiddetli depremde birçok ev yıkıldı.
  gg16.aa1.yy1489.aaOCAK|İSTANBUL DEPREMİ|Sultan II.Beyazid|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’daki büyük şiddetli depremde birçok ev yıkıldı.|
  1490FİRUZAĞA CAMİİSultan II.Beyazid / Yatırımlar
  II.Bayezid’in hazinedarbaşısı tarafından İstanbul Divanyolu’nda yaptırılan Firuzağa Camii inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1490.aa|FİRUZAĞA CAMİİ|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|II.Bayezid’in hazinedarbaşısı tarafından İstanbul Divanyolu’nda yaptırılan Firuzağa Camii inşaatı tamamlandı.|
  1490OSMANLI-LEHİSTAN ANTLAŞMASISultan II.Beyazid / DIŞ İLİŞKİLER
  Osmanlı Devleti ile Lehistan (Polonya) arasında barış antlaşması imzalandı.
  gg.aa.yy1490.aa|OSMANLI-LEHİSTAN ANTLAŞMASI|Sultan II.Beyazid|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Antlaşmalar|Diplomasi||lehistan||Osmanlı Devleti ile Lehistan (Polonya) arasında barış antlaşması imzalandı. |
  1490Sultan II.Beyazid / SAVAŞ
  Dulkadiroğlu Beyliği’nin de Memlûkler yanına geçmesiyle oluşan ordu ile Osmanlı kuvvetleri arasında Kayseri’de yapılan savaşta Osmanlı ordusu mağlûp oldu.
  gg.aa.yy1490.aa||Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Mısır|Dulkadiroğlu Beyliği’nin de Memlûkler yanına geçmesiyle oluşan ordu ile Osmanlı kuvvetleri arasında Kayseri’de yapılan savaşta Osmanlı ordusu mağlûp oldu. |
  1491GALİB DEDE DERGAHISultan II.Beyazid / Yatırımlar
  İstanbul Tünel’de Galip Dede Dergâhı olarak da anılan Galata Mevlevihanesi inşaatı bitti.
  gg.aa.yy1491.aa|GALİB DEDE DERGAHI|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul Tünel’de Galip Dede Dergâhı olarak da anılan Galata Mevlevihanesi inşaatı bitti.|
  1491KAHİRE ANTLAŞMASISultan II.Beyazid
  Osmanlı Devleti ile Mısır Memlûk Devleti arasında, 1485'den beri, altı yıl devam eden savaş, Kahire’de yapılan barış antlaşmasıyla son buldu.
  Osmanlılar, bu savaşlarda ele geçirmiş oldukları Çukurova yöresini Memlûklere bıraktılar.
  gg.aa.yy1491.aa|KAHİRE ANTLAŞMASI|Sultan II.Beyazid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Antlaşmalar|Mısır|Osmanlı Devleti ile Mısır Memlûk Devleti arasında, 1485'den beri, altı yıl devam eden savaş, Kahire’de yapılan barış antlaşmasıyla son buldu. Osmanlılar, bu savaşlarda ele geçirmiş oldukları Çukurova yöresini Memlûklere bıraktılar. |
  1492KUŞATMA: BELGRADSultan II.Beyazid / SAVAŞ
  Macaristan seferi ve Belgrad kuşatması.
  gg.aa.yy1492.aa|KUŞATMA: BELGRAD|Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|Macaristan seferi ve Belgrad kuşatması. |
  2 OCAK 1492ENDÜLÜS DÖNEMİNİN SONUSultan II.Beyazid
  Son Endülüs şehri olan Granada'nın zapteldimesi ile Müslümanlar, İber yarımadasından çıkarıldılar.
  gg2.aa1.yy1492.aaOCAK|ENDÜLÜS DÖNEMİNİN SONU|Sultan II.Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|Son Endülüs şehri olan Granada'nın zapteldimesi ile Müslümanlar, İber yarımadasından çıkarıldılar. |
  31 MART 1492EL-HAMRA KARARNAMESİSultan II.Beyazid
  Bu kararnameye göre;
 • Yahudi dinine mensup olan ya da kökenleri bu dine inanmış halka dayanan herkes İspanya’yı terk edecektir.
 • Yanına altın, para ve ziynet eşyası gibi değerli varlık almayacaktır.
 • Kararnamenin muhataplarına ülkeyi terk etmek için 31 Temmuz tarihine kadar süre tanınmıştır.
 • Bu süre sonunda da ülkeyi terk etmeyenlerin idam edileceği belirtilmiştir.

  İspanya’da yaşayan Yahudiler, ülkeden zorla çıkarılarak sürgün edildiler. "Sefarad Yahudileri" olarak bilinen İspanya kökenli Yahudilerin büyük kısmı Osmanlı Devleti’nin himayesine girdiler.
 • gg31.aa3.yy1492.aaMART|EL-HAMRA KARARNAMESİ|Sultan II.Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Mason||ispanya||Bu kararnameye göre; £.£..£li£..£.£Yahudi dinine mensup olan ya da kökenleri bu dine inanmış halka dayanan herkes İspanya’yı terk edecektir. £.£..£li£..£.£Yanına altın, para ve ziynet eşyası gibi değerli varlık almayacaktır. £.£..£li£..£.£Kararnamenin muhataplarına ülkeyi terk etmek için 31 Temmuz tarihine kadar süre tanınmıştır. £.£..£li£..£.£Bu süre sonunda da ülkeyi terk etmeyenlerin idam edileceği belirtilmiştir. İspanya’da yaşayan Yahudiler, ülkeden zorla çıkarılarak sürgün edildiler. "Sefarad Yahudileri" olarak bilinen İspanya kökenli Yahudilerin büyük kısmı Osmanlı Devleti’nin himayesine girdiler. |
  3 AĞUSTOS 1492KOLOMB ATLANTİĞE AÇILDISultan II.Beyazid / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  Kolomb, 3 Ağustos 1492'de Atlas okyanusuna açıldı. 03 Mayıs 1494'de, Kristof Kolomb yolculuğunun sonunda ilk kez bir kara parçası gördü , buraya sonradan Jamaika adı verilecektir.

  Amerika kıtasının tam olarak istilasına kadar geçen sürede 70 milyon kızılderili katliama kurban gitti.

  İlerleyen yıllarda, Bartolome de Las Casas'ın yazdığı 'Kızılderili Katliamı' adlı eser, zulmü şöyle anlatıyor: "Sırf eğlence olsun diye, kadın erkek demeden yerli halkın ellerini, burunlarını ve kulaklarını kesip kopardıklarını ve bunun bölgenin değişik yerlerinde defalarca tekrarlandığını kendi gözlerimle gördüm.''
  gg3.aa8.yy1492.aaAĞUSTOS|KOLOMB ATLANTİĞE AÇILDI|Sultan II.Beyazid|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|amerika|Kolomb, 3 Ağustos 1492'de Atlas okyanusuna açıldı. 03 Mayıs 1494'de, Kristof Kolomb yolculuğunun sonunda ilk kez bir kara parçası gördü , buraya sonradan Jamaika adı verilecektir. Amerika kıtasının tam olarak istilasına kadar geçen sürede 70 milyon kızılderili katliama kurban gitti. İlerleyen yıllarda, Bartolome de Las Casas'ın yazdığı 'Kızılderili Katliamı' adlı eser, zulmü şöyle anlatıyor: £.£..£b£..£.£"Sırf eğlence olsun diye, kadın erkek demeden yerli halkın ellerini, burunlarını ve kulaklarını kesip kopardıklarını ve bunun bölgenin değişik yerlerinde defalarca tekrarlandığını kendi gözlerimle gördüm.'' £.£..£/b£..£.£|
  12 EKİM 1492YAS GÜNÜ: KIZILDERİLİ KATLİAMISultan II.Beyazid
  12 Ekim 1492 tarihi, Kızılderililer için vahşetin günüdür.

  Amerikalıların kutladığı Şükran Günü ise hasata ve geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için kutlanan bir ulusal bayramdır.

  Kısacası, Amerikalıların kutladığı Şükran Günü, onlar için kendi halklarından milyonlarca yerlinin soykırımı, vatanlarının gaspedilmesi anlamına geliyor.
  Kızılderililer ise bugünü ''Yas Günü'' olarak kutlar.

  ABD yetkilileri, Kızılderili kellesi başına 5 dolar ödüyordu. ABD hükümeti sürgüne gönderdiği Kızılderililere dağıttığı kıyafetlerin üstüne çiçek mikrobu sıkarak çok sayıda insanın öldürülmesi sağladı.

  Soykırımın bir diğer yöntemi ise Kızılderililerin açlıktan ölmesi için, temel besin kaynağı olan bizonların toplayıp öldürülmesiydi.

  Bu vahşi soykırımla ilgili ABD'li yetkililer oldukça ilginç bir açıklama yaptı:
  ''Sonuna kadar öldürmedikçe soykırım sayılmaz!''
  gg12.aa10.yy1492.aaEKİM|YAS GÜNÜ: KIZILDERİLİ KATLİAMI|Sultan II.Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Yıl Dönümü|amerika|12 Ekim 1492 tarihi, Kızılderililer için vahşetin günüdür. Amerikalıların kutladığı Şükran Günü ise hasata ve geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için kutlanan bir ulusal bayramdır. Kısacası, Amerikalıların kutladığı Şükran Günü, onlar için kendi halklarından milyonlarca yerlinin soykırımı, vatanlarının gaspedilmesi anlamına geliyor. Kızılderililer ise bugünü ''Yas Günü'' olarak kutlar. ABD yetkilileri, Kızılderili kellesi başına 5 dolar ödüyordu. ABD hükümeti sürgüne gönderdiği Kızılderililere dağıttığı kıyafetlerin üstüne çiçek mikrobu sıkarak çok sayıda insanın öldürülmesi sağladı. Soykırımın bir diğer yöntemi ise Kızılderililerin açlıktan ölmesi için, temel besin kaynağı olan bizonların toplayıp öldürülmesiydi. Bu vahşi soykırımla ilgili ABD'li yetkililer oldukça ilginç bir açıklama yaptı: £.£..£b£..£.£''Sonuna kadar öldürmedikçe soykırım say
  9 EYLÜL 1493KIRBOVA SAVAŞISultan II.Beyazid / SAVAŞ
  Bosna Beylerbeyi Yakup Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Hırvatistan’ın Kırbova (Adbina) bölgesinde Macarlarla yaptığı savaşta Macar ordusunu mağlub etti.
  gg9.aa9.yy1493.aaEYLÜL|KIRBOVA SAVAŞI|Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|Bosna Beylerbeyi Yakup Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Hırvatistan’ın Kırbova (Adbina) bölgesinde Macarlarla yaptığı savaşta Macar ordusunu mağlub etti.|
  13 ARALIK 1493OSMANLI'DA MATBAASultan II.Beyazid / Yatırımlar
  Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk matbaası daha 1493 yılında, İbrahim Müteferrika'dan 234 yıl önce, İspanyol göçmeni David ve Samuel İbn Nahmias Kardeşler tarafından kuruldu. İlk kitap, Yakup ben Asher'in Arba'ah Turim eseri 13 Aralık 1493'te basıldı.
  İtalik hurufatı, sayfa düzeni, folyo işaretleme tekniği, metin başının büyük harfle belirtilmesi gibi yenilikleri matbaa sanatına kazandıranlar da 1530'da İtalya yolu ile İstanbul'a gelip yerleşen Sonsino ailesidir
  gg13.aa12.yy1493.aaARALIK|OSMANLI'DA MATBAA|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk matbaası daha 1493 yılında, İbrahim Müteferrika'dan 234 yıl önce, İspanyol göçmeni David ve Samuel İbn Nahmias Kardeşler tarafından kuruldu. İlk kitap, Yakup ben Asher'in Arba'ah Turim eseri 13 Aralık 1493'te basıldı. İtalik hurufatı, sayfa düzeni, folyo işaretleme tekniği, metin başının büyük harfle belirtilmesi gibi yenilikleri matbaa sanatına kazandıranlar da 1530'da İtalya yolu ile İstanbul'a gelip yerleşen Sonsino ailesidir|
  1495Sultan II.Beyazid / DIŞ İLİŞKİLER
  İlk Rus elçisi İstanbul’a geldi. Ancak Mihail Pleçsef adındaki bu elçi, “görgü kurallarını bilmeyen kaba bir adam” olduğu gerekçesiyle padişah tarafından kabul edilmeden ülkesine geri gönderildi.
  gg.aa.yy1495.aa||Sultan II.Beyazid|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Diplomasi|rusya|İlk Rus elçisi İstanbul’a geldi. Ancak Mihail Pleçsef adındaki bu elçi, “görgü kurallarını bilmeyen kaba bir adam” olduğu gerekçesiyle padişah tarafından kabul edilmeden ülkesine geri gönderildi.|
  25 ŞUBAT 1495ÖLÜM: ŞEHZADE CEMSultan II.Beyazid
  Napoli’ye getirilirken hastalanan Şehzade Cem öldü.
  1499 yılında, İtalya’dan getirilen cenazesi Bursa’daki Muradiye türbesine gömüldü.
  gg25.aa2.yy1495.aaŞUBAT|ÖLÜM: ŞEHZADE CEM|Sultan II.Beyazid|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Şehzadeler||italya||Napoli’ye getirilirken hastalanan Şehzade Cem öldü. 1499 yılında, İtalya’dan getirilen cenazesi Bursa’daki Muradiye türbesine gömüldü. |
  1497 ...
  1508
  MUSTAMSIKMemlukler
  72. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1497.aa|MUSTAMSIK|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|72. İslam Halifesi - Memlukler|
  1497SADRAZAM DAVUT PAŞASultan II.Beyazid / Yatırımlar
  İstanbul’un bir semtine adı verilen Sadrazam Davut Paşa, cami, medrese ve birçok çeşme yaptırdı.
  gg.aa.yy1497.aa|SADRAZAM DAVUT PAŞA|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul’un bir semtine adı verilen Sadrazam Davut Paşa, cami, medrese ve birçok çeşme yaptırdı. |
  1497YAHUDİLER POTEKİZ'DEN KOVULDU
  1492'de İspanyadan kovulmaları üzerine Portekiz'e geçen bir kısım yahudi buradan da kovuldular.
  gg.aa.yy1497.aa|YAHUDİLER POTEKİZ'DEN KOVULDU|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|Mason|1492'de İspanyadan kovulmaları üzerine Portekiz'e geçen bir kısım yahudi buradan da kovuldular. |
  1497ÖLÜM: AHMET PAŞASultan II.Beyazid
  Ahmed Paşa, 15. yüzyılda Sultan II. Mehmed ve Sultan II. Beyazıd dönemlerinde kazaskerlik, vezirlik, sancak beyliği ve kadılık gibi yüksek görevleri yüklenmiş bir ulema sınıfı mensubu ve Divan Edebiyatı şairi Ahmet Paşa, Bursa’da öldü.
  gg.aa.yy1497.aa|ÖLÜM: AHMET PAŞA|Sultan II.Beyazid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Ahmed Paşa, 15. yüzyılda Sultan II. Mehmed ve Sultan II. Beyazıd dönemlerinde kazaskerlik, vezirlik, sancak beyliği ve kadılık gibi yüksek görevleri yüklenmiş bir ulema sınıfı mensubu ve Divan Edebiyatı şairi Ahmet Paşa, Bursa’da öldü.|
  1497Sultan II.Beyazid / SAVAŞ
  Venedik himayesindeki Karadağ Beyliği, Osmanlı koruması altına alındı.
  gg.aa.yy1497.aa||Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar||venedik||Venedik himayesindeki Karadağ Beyliği, Osmanlı koruması altına alındı. |
  1498Sultan II.Beyazid / SAVAŞ
  Lehistan (Polonya) Kralı Jean Arbert’in, Boğdan’a saldırması üzerine Silistre Sancakbeyi Bali Bey komutasındaki Türk akıncıları, Lehistan’daki birçok kaleyi ele geçirip Varşova yakınlarına kadar sokuldular ve pek çok ganimet ele geçirdiler.
  gg.aa.yy1498.aa||Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar||lehistan||Lehistan (Polonya) Kralı Jean Arbert’in, Boğdan’a saldırması üzerine Silistre Sancakbeyi Bali Bey komutasındaki Türk akıncıları, Lehistan’daki birçok kaleyi ele geçirip Varşova yakınlarına kadar sokuldular ve pek çok ganimet ele geçirdiler. |
  1499YUNAN SEFERİSultan II.Beyazid / SAVAŞ
  II.Bayezid’in Yunan Seferi ve Venedik Harbi.
  gg.aa.yy1499.aa|YUNAN SEFERİ|Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|yunan|II.Bayezid’in Yunan Seferi ve Venedik Harbi.|
  28 TEMMUZ 1499SAPIENZA ZAFERİSultan II.Beyazid / SAVAŞ
  28 Temmuz 1499, Burak Reis’in Sapienza Zaferi.
  gg28.aa7.yy1499.aaTEMMUZ|SAPIENZA ZAFERİ|Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|yunan|28 Temmuz 1499, Burak Reis’in Sapienza Zaferi.|
  30 AĞUSTOS 1499FETİH: İNEBAHTISultan II.Beyazid / SAVAŞ
  30 Ağustos 1499, Karadan ve denizden kuşatılan İnebahtı fethedildi.
  gg30.aa8.yy1499.aaAĞUSTOS|FETİH: İNEBAHTI|Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Balkanlar|yunan|30 Ağustos 1499, Karadan ve denizden kuşatılan İnebahtı fethedildi. |
  1500Sultan II.Beyazid
  1500'den sonra Avrupa devletleri, denizlerde biraz daha üstün görülmeye başlandı.
  gg.aa.yy1500.aa||Sultan II.Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|1500'den sonra Avrupa devletleri, denizlerde biraz daha üstün görülmeye başlandı.|
  1500FETİH: MORON, NAVARİNSultan II.Beyazid / SAVAŞ
  Venediklilere ait olan Mora yarımadasının güneyindeki Modon kenti, II.Bayezid tarafından fethedildi. Donanmanın da denizden saldırması ile Modon’dan başka Koron ve Navarin kentleri de Osmanlıların eline geçti.
  gg.aa.yy1500.aa|FETİH: MORON, NAVARİN|Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|yunan||mora|venedik||Venediklilere ait olan Mora yarımadasının güneyindeki Modon kenti, II.Bayezid tarafından fethedildi. Donanmanın da denizden saldırması ile Modon’dan başka Koron ve Navarin kentleri de Osmanlıların eline geçti. |
  1500RÖNESANSSultan II.Beyazid
  İtalyan Rönesansı'nın doruğuna ulaşması
  gg.aa7.yy1500.aa|RÖNESANS|Sultan II.Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|Mason||italya||İtalyan Rönesansı'nın doruğuna ulaşması|
  1500FİYAT DEVRİMİSultan II.Beyazid
  1500-1650 Avrupa'da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi"
  gg.aa7.yy1500.aa|FİYAT DEVRİMİ|Sultan II.Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|1500-1650 Avrupa'da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi"|
  1501AVARIZ VERGİSİSultan II.Beyazid / EKONOMİK GELİŞMELER
  Avarız vergisi alınmaya başlandı.
  Avrupa’daki Hıristiyan ittifakına karşı açılan seferlerin masraflarını karşılamak amacıyla her evden 10 akçe alınmasıyla başlayan bu vergi Tanzimat dönemine kadar devam etti.
  gg.aa.yy1501.aa|AVARIZ VERGİSİ|Sultan II.Beyazid|EKONOMİK GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Avarız vergisi alınmaya başlandı. Avrupa’daki Hıristiyan ittifakına karşı açılan seferlerin masraflarını karşılamak amacıyla her evden 10 akçe alınmasıyla başlayan bu vergi Tanzimat dönemine kadar devam etti. |
  1501FRANSA SAVAŞISultan II.Beyazid / SAVAŞ
  Midilli adasını ele geçiren Fransız donanmasına karşı saldırıya geçen Osmanlı kuvvetleri Fransızları mağlûp etti. Yenilen Fransız donanması kaçtı.
  Arnavutluk kıyısındaki Dıraç limanı ve kenti fethedildi.
  gg.aa.yy1501.aa|FRANSA SAVAŞI|Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|fransa|Midilli adasını ele geçiren Fransız donanmasına karşı saldırıya geçen Osmanlı kuvvetleri Fransızları mağlûp etti. Yenilen Fransız donanması kaçtı. Arnavutluk kıyısındaki Dıraç limanı ve kenti fethedildi. |
  11 TEMMUZ 1501 ...
  1736
  İRAN'DA SAFEVİLER ve ŞAH İSMAİLSultan II.Beyazid
  1501 ve 1736 yılları arasında varlığını sürdürmüş, sıkça "Modern İran Tarihi"nin başlangıcı olarak kabul edilen, İran tarihindeki en önemli hanedanlıklardan biridir.

  Bugünkü İran, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin doğu kesiminde varlığını sürdürmüş, tarihte ilk kez Şiî Onikiciliğini resmî mezhep olarak kabul etmiştir.

  Safevi Devleti'nin kuruluşuna destek veren Türkmen boyları şunlardır; Şamlı, Afşar, Kaçar, Çağırganlı, Karamustafaoğlu, Tekeli, Beğdili, Humuslu, Ustaclu, Dulkadirlu, Varsaklar.

  İsmail Safevi, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunu olan Akkoyunlu Emiri Elvend Mirza'yı Şarur (Nahçıvan) yakınlarında yendikden sonra 1501 yılının Temmuz ayında Tebriz'de kendisini Şah ilan etti. I.Tahmasb, bütün Azerbaycan'ı imparatorluğa dahil edince Azerbaycan Türkleri Safevî ordusunun esas nüvesini teşkil etmiştir.

  Bundan sonra İran'ının tamamını ele geçirerek, Mayıs 1502'de resmen Safevî Şahı olan I.İsmail sonraki 250 yılda Orta Doğu'ya büyük etki yapacak bir Şiî devletinin temelini atmıştır.
  gg11.aa7.yy1501.aaTEMMUZ|İRAN'DA SAFEVİLER ve ŞAH İSMAİL|Sultan II.Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi||iran||1501 ve 1736 yılları arasında varlığını sürdürmüş, sıkça "Modern İran Tarihi"nin başlangıcı olarak kabul edilen, İran tarihindeki en önemli hanedanlıklardan biridir. Bugünkü İran, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin doğu kesiminde varlığını sürdürmüş, tarihte ilk kez Şiî Onikiciliğini resmî mezhep olarak kabul etmiştir. Safevi Devleti'nin kuruluşuna destek veren Türkmen boyları şunlardır; Şamlı, Afşar, Kaçar, Çağırganlı, Karamustafaoğlu, Tekeli, Beğdili, Humuslu, Ustaclu, Dulkadirlu, Varsaklar. İsmail Safevi, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunu olan Akkoyunlu Emiri Elvend Mirza'yı Şarur (Nahçıvan) yakınlarında yendikden sonra 1501 yılının Temmuz ayında Tebriz'de kendisini Şah ilan etti. I.Tahmasb, bütün Azerbaycan'ı imparatorluğa dahil edince Azerbaycan Türkleri Safevî ordusunun esas nüvesini teşkil etmiştir. Bunda
  1502Sultan II.Beyazid / DIŞ İLİŞKİLER
  Osmanlı-Venedik Barışı imzalandı.
  gg.aa.yy1502.aa||Sultan II.Beyazid|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Antlaşmalar|Diplomasi||venedik||Osmanlı-Venedik Barışı imzalandı. |
  1503Sultan II.Beyazid / DIŞ İLİŞKİLER
  Osmanlılarla Macarlar arasında barış anlaşması yapıldı.
  gg.aa.yy1503.aa||Sultan II.Beyazid|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Antlaşmalar|Diplomasi|Balkanlar||macar||Osmanlılarla Macarlar arasında barış anlaşması yapıldı. |
  1503ÖLÜM: HAMDULLAH ÇELEBİSultan II.Beyazid
  Yusuf ile Züleyha yazarı divan şairi Hamdullah Çelebi (1449-1503) öldü.
  gg.aa.yy1503.aa|ÖLÜM: HAMDULLAH ÇELEBİ|Sultan II.Beyazid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Yusuf ile Züleyha yazarı divan şairi Hamdullah Çelebi (1449-1503) öldü.|
  1505BEYAZID CAMİİSultan II.Beyazid / Yatırımlar
  1501 yılında temeli atılan Bayezid Camii’nin yapımı tamamlandı.
  gg.aa.yy1505.aa|BEYAZID CAMİİ|Sultan II.Beyazid|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|1501 yılında temeli atılan Bayezid Camii’nin yapımı tamamlandı.|
  1506GİZLİ ILLUMINATI ÖRGÜTÜSultan II.Beyazid
  İlluminatinin Kurucusu Mia Pier adında Yahudi bir kadındır.
  gg.aa.yy1506.aa|GİZLİ ILLUMINATI ÖRGÜTÜ|Sultan II.Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|Mason|İlluminatinin Kurucusu Mia Pier adında Yahudi bir kadındır. |
  1507BEYAZID MEDRESESİSultan II.Beyazid / EĞİTİM
  Bayezid Camii külliyesine bağlı olan Bayezid Medresesi açıldı.
  gg.aa.yy1507.aa|BEYAZID MEDRESESİ|Sultan II.Beyazid|EĞİTİM|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Bayezid Camii külliyesine bağlı olan Bayezid Medresesi açıldı.|
  1508 ...
  1517
  III. MÜTEVEKKİLMemlukler
  73. İslam Halifesi - Memlukler
  gg.aa.yy1508.aa|III. MÜTEVEKKİL|Memlukler|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Mısır|73. İslam Halifesi - Memlukler|
  1508Sultan II.Beyazid / SAVAŞ
  Şah İsmail, Bağdat'a girdi.
  gg.aa.yy1508.aa||Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi||iran||Şah İsmail, Bağdat'a girdi.|
  11 MART 1508ÇAUL DENİZ ZAFERİSultan II.Beyazid / SAVAŞ
  Hindistan'da Portekizlerle Müslüman kuvvetler arasında Çaul Deniz Savaşı gerçekleşti.
 • Türk ve İslam dünyası açısından çok önemli bir zaferdir.
 • Bu savaşın ardından, Türk, İspanyol ve Protekiz deniz güçleri arasında uzun sürecek mücadeleler başladı.
 • gg11.aa3.yy1508.aaMART|ÇAUL DENİZ ZAFERİ|Sultan II.Beyazid|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Hindistan'da Portekizlerle Müslüman kuvvetler arasında Çaul Deniz Savaşı gerçekleşti. £.£..£li£..£.£Türk ve İslam dünyası açısından çok önemli bir zaferdir. £.£..£li£..£.£Bu savaşın ardından, Türk, İspanyol ve Protekiz deniz güçleri arasında uzun sürecek mücadeleler başladı. |
  27 MART 1509ÖLÜM: NECATİSultan II.Beyazid
  Divan şairi Necati öldü.
  gg27.aa3.yy1509.aaMART|ÖLÜM: NECATİ|Sultan II.Beyazid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Divan şairi Necati öldü.|
  1509PORTEKİZSultan II.Beyazid
  Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi'ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmaya başlamaları
  gg.aa7.yy1509.aa|PORTEKİZ|Sultan II.Beyazid|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi'ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmaya başlamaları|
  22 AĞUSTOS 1509İSTANBUL DEPREMİSultan II.Beyazid / KAZA ve FELAKETLER
  İstanbul’da deprem: “Küçük Kıyamet” adı verilen deprem sonunda İstanbul yerle bir oldu. Anadolu ve Rumeli’den getirilen seksen bin kişiyle yeniden inşa edildi.
  gg22.aa8.yy1509.aaAĞUSTOS|İSTANBUL DEPREMİ|Sultan II.Beyazid|KAZA ve FELAKETLER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|İstanbul’da deprem: “Küçük Kıyamet” adı verilen deprem sonunda İstanbul yerle bir oldu. Anadolu ve Rumeli’den getirilen seksen bin kişiyle yeniden inşa edildi.|
  2 TEMMUZ 1511DEVLETE İSYAN: ŞAH KULU BABA TEKELİSultan II.Beyazid
  Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

  II.Bayezid'in sağlığında oğulları arasında yaşanmaya başlanan çekişme ortamında 1511 yılı başlarında, adıyla anılan Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı'nı başında bulunmuştur. İsyanın başlarında Osmanlı kuvvetlerine karşı bazı başarılar kazanmış, isyanı bastırmakla görevlendirilen Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa ile Sivas civarlarında Çubukova ya da Gökçay mevkiinde yapılan çarpışmada öldürülmüştür (2 Temmuz 1511).
  gg2.aa7.yy1511.aaTEMMUZ|DEVLETE İSYAN: ŞAH KULU BABA TEKELİ|Sultan II.Beyazid|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Şehzadeler|Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi II.Bayezid'in sağlığında oğulları arasında yaşanmaya başlanan çekişme ortamında 1511 yılı başlarında, adıyla anılan Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı'nı başında bulunmuştur. İsyanın başlarında Osmanlı kuvvetlerine karşı bazı başarılar kazanmış, isyanı bastırmakla görevlendirilen Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa ile Sivas civarlarında Çubukova ya da Gökçay mevkiinde yapılan çarpışmada öldürülmüştür (2 Temmuz 1511).|
  1512ŞEHZADE HAREKETLERİSultan II.Beyazid
  Anadolu’da isyan edan Şehzade Ahmet, Amasya’ya saldırdı ve kenti ele geçirerek padişahlığını ilan etti. Yavuz Sultan Selim’e karşı taht mücadelesine başlayan Şehzade Ahmet, Mudanya’da yapılan savaşta yenildi ve idam edilerek öldürüldü.

  Şehzade Korkut, Manisa’ya tayin isteğinin kabul edilmemesi üzerine Mısır’a iltica etmişti. Yavuz Sultan Selim, yeniden iktidar mücadelesine başlayacağını haber aldığı kardeşi Manisa Valisi Şehzade Korkut’u idam ettirdi.
  gg.aa.yy1512.aa|ŞEHZADE HAREKETLERİ|Sultan II.Beyazid|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Şehzadeler|Mısır|Anadolu’da isyan edan Şehzade Ahmet, Amasya’ya saldırdı ve kenti ele geçirerek padişahlığını ilan etti. Yavuz Sultan Selim’e karşı taht mücadelesine başlayan Şehzade Ahmet, Mudanya’da yapılan savaşta yenildi ve idam edilerek öldürüldü. Şehzade Korkut, Manisa’ya tayin isteğinin kabul edilmemesi üzerine Mısır’a iltica etmişti. Yavuz Sultan Selim, yeniden iktidar mücadelesine başlayacağını haber aldığı kardeşi Manisa Valisi Şehzade Korkut’u idam ettirdi. |
  16 MART 1512MİHRİ HATUNSultan II.Beyazid
  Divan şairlerinden Mihri Hatun(1460-1506), II.Beyazid'a Kaside gönderdi.
  gg16.aa3.yy1512.aaMART|MİHRİ HATUN|Sultan II.Beyazid|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Divan şairlerinden Mihri Hatun(1460-1506), II.Beyazid'a Kaside gönderdi.|
  24 NİSAN 1512 ...
  22 EYLÜL 1520
  I.SELİM SALTANATIYavuz Sultan Selim
  Adı :YAVUZ SULTAN SELİM
  Açıklama :Osmanlı Sultanlarının dokuzuncusu ve İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü.
  Babası :II.Beyazıd
  Annesi :Ayşe Hatun / Dulkadiroğullarından
  Doğumu :10 Ekim 1470 / Amasya
  Selefi :II.Bayezid
  Sebebi :Vefat
  Dönemi :24 NİSAN 1512 - 22 EYLÜL 1520
  Devri :Yükselme Devri
  Akıbeti :Vefat
  Halefi :Kanuni Sultan Süleyman
  Vefatı :22 Eylül 1520 / Çorlu
  Vefat Nedeni :Kanser
  Defin Yeri :İstanbul, Sultan Selim Camii mihrabı önündeki türbe
  Sadrazamları :Koca Mustafa Paşa
  Hersekzade Ahmed Paşa
  Dukakinoğlu Ahmed Paşa
  Hadım Sinan Paşa
  Yunus Paşa
  Piri Mehmed Paşa
  Rumeli sancaklarından birine naklini isteyen geleceğin Yavuz Sultan Selim’i Şehzade Selim, bu isteği reddedilince, kardeşi Şehzade Ahmet’in padişah olmaması için Edirne’ye gelerek saltanatını ilan etti.

  40 bin kişilik bir orduya sahip olan Şehzade Selim, Çorlu’da babası II. Bayezid ile yaptığı savaşta mağlûp oldu ve Kefe’ye kaçtı.

  İstanbul hükümeti tarafından tahta çağrılan Şehzade Ahmet’in yola çıkması üzerine Selim taraftarı yeniçeriler isyan etti. Saray önünde toplanan yeniçerilerin, Şehzade Selim’in başa geçmesini istemeleri üzerine Selim, tahta çağrıldı ve İstanbul’da büyük bir merasimle karşılandı.

  Şehzade Selim’in ve yeniçerilerin baskılarına dayanamayan II. Bayezid, tahttan çekildi ve yerine, gelecekte Yavuz Sultan Selim olarak anılacak I. Selim tahta çıktı.
  gg24.aa4.yy1512.aaNİSAN|I.SELİM SALTANATI|Yavuz Sultan Selim|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Rumeli sancaklarından birine naklini isteyen geleceğin Yavuz Sultan Selim’i Şehzade Selim, bu isteği reddedilince, kardeşi Şehzade Ahmet’in padişah olmaması için Edirne’ye gelerek saltanatını ilan etti. 40 bin kişilik bir orduya sahip olan Şehzade Selim, Çorlu’da babası II. Bayezid ile yaptığı savaşta mağlûp oldu ve Kefe’ye kaçtı. İstanbul hükümeti tarafından tahta çağrılan Şehzade Ahmet’in yola çıkması üzerine Selim taraftarı yeniçeriler isyan etti. Saray önünde toplanan yeniçerilerin, Şehzade Selim’in başa geçmesini istemeleri üzerine Selim, tahta çağrıldı ve İstanbul’da büyük bir merasimle karşılandı. Şehzade Selim’in ve yeniçerilerin baskılarına dayanamayan II. Bayezid, tahttan çekildi ve yerine, gelecekte Yavuz Sultan Selim olarak anılacak I. Selim tahta çıktı.|
  1513PORTEKİZ TACİRLER ÇİN'DEYavuz Sultan Selim
  Portekiz tacirler, ilk kez Güney Çin kıyılarına geldi.
  gg.aa7.yy1513.aa|PORTEKİZ TACİRLER ÇİN'DE|Yavuz Sultan Selim|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Portekiz tacirler, ilk kez Güney Çin kıyılarına geldi.|
  26 MAYIS 1514İRAN SEFERİYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  Şah İsmail yanlıları Anadolu halkını kışkırtarak bir ayaklanma çıkamak istediler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim, İran seferine çıktı. ÇAldıran Zaferinden sonra Amasya’dan Kemah üzerine yürüyen Yavuz Sultan Selim, Kemah ve tüm Dulkadiroğulları ülkesini Osmanlı topraklarına kattı. Kışı Amasya’da geçiren ve İran’a yürümek isteyen Yavuz Sultan Selim, yeniçerilerin karşı çıkması üzerine İstanbul'a döndü.
  gg26.aa5.yy1514.aaMAYIS|İRAN SEFERİ|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Terör|Teba İsyanları||iran||Şah İsmail yanlıları Anadolu halkını kışkırtarak bir ayaklanma çıkamak istediler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim, İran seferine çıktı. ÇAldıran Zaferinden sonra Amasya’dan Kemah üzerine yürüyen Yavuz Sultan Selim, Kemah ve tüm Dulkadiroğulları ülkesini Osmanlı topraklarına kattı. Kışı Amasya’da geçiren ve İran’a yürümek isteyen Yavuz Sultan Selim, yeniçerilerin karşı çıkması üzerine İstanbul'a döndü. |
  23 AĞUSTOS 1514ÇALDIRAN SAVAŞIYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  Yavuz Sultan Selim, İran Hükümdarı Şah İsmail kuvvetleriyle, Van Gölü’nün kuzeyindeki Çaldıran’da karşılaştı.
 • Şah İsmail yenildi.
 • Tebrize girildi.
 • Anadolu'da İran etkileri zayıflatıldı, şiiliğin yayılması engellendi.
 • Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Gürcistan coğrafyası kontrol altına alındı.
 • İran seferinde askeri kışkırtmakla suçlanan kazasker ve tarihçi Tacızade Cafer Çelebi ile Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa’yı idam edildi.
 • gg23.aa8.yy1514.aaAĞUSTOS|ÇALDIRAN SAVAŞI|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun||iran||Yavuz Sultan Selim, İran Hükümdarı Şah İsmail kuvvetleriyle, Van Gölü’nün kuzeyindeki Çaldıran’da karşılaştı. £.£..£li£..£.£Şah İsmail yenildi. £.£..£li£..£.£Tebrize girildi. £.£..£li£..£.£Anadolu'da İran etkileri zayıflatıldı, şiiliğin yayılması engellendi. £.£..£li£..£.£Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Gürcistan coğrafyası kontrol altına alındı. £.£..£li£..£.£İran seferinde askeri kışkırtmakla suçlanan kazasker ve tarihçi Tacızade Cafer Çelebi ile Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa’yı idam edildi.|
  1515HÜRMÜZ ADASINA ÜSYavuz Sultan Selim
  Portekizlilerin Hürmüz Adası'nda üs kurmaları
  gg.aa7.yy1515.aa|HÜRMÜZ ADASINA ÜS|Yavuz Sultan Selim|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi||portekiz||Portekizlilerin Hürmüz Adası'nda üs kurmaları|
  11 MAYIS 1516KOÇHİSAR SAVAŞIYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  Yavuz Sultan Selim’in İstanbul’a dönmesini fırsat bilen Şah İsmail yanlısı Kara Han kuvvetleri Diyarbakır’ı ele geçirdi. Bunun üzerine düzenlenen seferle;
 • Kara Han'ın kaçmasıyla Diyarbakır olaysız ele geçirildi.
 • Diyarbakır’ı ele geçiren Bıyıklı Mehmet Paşa, Mardin yakınlarındaki Koçhisar’da yaptığı savaşta Şah İsmail kuvvetlerini yendi.
 • Böylece Güneydoğu Anadolu toprakları Osmanlı Devleti’ne geçti ve Mısır’ın fethi yolu açılmış oldu.
 • gg11.aa5.yy1516.aaMAYIS|KOÇHİSAR SAVAŞI|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Mısır||iran||Yavuz Sultan Selim’in İstanbul’a dönmesini fırsat bilen Şah İsmail yanlısı Kara Han kuvvetleri Diyarbakır’ı ele geçirdi. Bunun üzerine düzenlenen seferle; £.£..£li£..£.£Kara Han'ın kaçmasıyla Diyarbakır olaysız ele geçirildi. £.£..£li£..£.£Diyarbakır’ı ele geçiren Bıyıklı Mehmet Paşa, Mardin yakınlarındaki Koçhisar’da yaptığı savaşta Şah İsmail kuvvetlerini yendi. £.£..£li£..£.£Böylece Güneydoğu Anadolu toprakları Osmanlı Devleti’ne geçti ve Mısır’ın fethi yolu açılmış oldu. |
  24 AĞUSTOS 1516MERCİDABIK SAVAŞIYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  I.Selim komutasındaki Osmanlı İmparatorluğu ile Kansu Gavri komutasındaki Memlük Devleti arasında gerçekleşti. Halep'in kuzeyinde gerçekleşen muharebe Osmanlı ordusunun mutlak zaferiyle sonuçlandı.
  gg24.aa8.yy1516.aaAĞUSTOS|MERCİDABIK SAVAŞI|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Ortadoğu|I.Selim komutasındaki Osmanlı İmparatorluğu ile Kansu Gavri komutasındaki Memlük Devleti arasında gerçekleşti. Halep'in kuzeyinde gerçekleşen muharebe Osmanlı ordusunun mutlak zaferiyle sonuçlandı. |
  28 AĞUSTOS 1516FETİH: HALEPYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  gg28.aa8.yy1516.aaAĞUSTOS|FETİH: HALEP|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Ortadoğu|
  19 EYLÜL 1516FETİH: HAMAYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  Şam’a doğru harekete geçen Yavuz Sultan Selim, teslim olan Hama kentine girdi.
  gg19.aa9.yy1516.aaEYLÜL|FETİH: HAMA|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Ortadoğu|Şam’a doğru harekete geçen Yavuz Sultan Selim, teslim olan Hama kentine girdi. |
  27 EYLÜL 1516FETİH: ŞAMYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  gg27.aa9.yy1516.aaEYLÜL|FETİH: ŞAM|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Ortadoğu|
  28 EKİM 1516HAN YUNUS SAVAŞIYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  Sadrazam Sinan Paşa, Memlûk komutanı Canberdi Gazali komutasındaki orduyu Gazze yakınlarındaki Han Yunus’ta mağlûp etti.
  gg28.aa10.yy1516.aaEKİM|HAN YUNUS SAVAŞI|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Ortadoğu|Sadrazam Sinan Paşa, Memlûk komutanı Canberdi Gazali komutasındaki orduyu Gazze yakınlarındaki Han Yunus’ta mağlûp etti.|
  28 ARALIK 1516FETİH: KUDÜSYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  Osmanlı Ordusu, Sinan Paşa önderliğinde, Kudüs’e girdi. Yahudilerin Kudüs’e dönmeleri serbest bırakıldı.
  gg28.aa12.yy1516.aaARALIK|FETİH: KUDÜS|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Ortadoğu|Osmanlı Ordusu, Sinan Paşa önderliğinde, Kudüs’e girdi. Yahudilerin Kudüs’e dönmeleri serbest bırakıldı. |
  31 ARALIK 1516KUDÜS-Ü ŞERİFYavuz Sultan Selim / SİYASİ GELİŞMELER
  Kudüs’ün Fethinden sonra Yavuz Sultan Selim Mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi.
  gg31.aa12.yy1516.aaARALIK|KUDÜS-Ü ŞERİF|Yavuz Sultan Selim|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Ortadoğu|Kudüs’ün Fethinden sonra Yavuz Sultan Selim Mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini £.£..£b£..£.£Kudüs-ü Şerif£.£..£/b£..£.£ olarak değiştirdi.|
  1517PROTESTANLIKYavuz Sultan Selim
  LUTHER
  Luther'in Wittenberg'deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlamış oldu.
  gg.aa.yy1517.aa|PROTESTANLIK|Yavuz Sultan Selim|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|Mason|LUTHER Luther'in Wittenberg'deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlamış oldu. |
  2 OCAK 1517FETİH: GAZZEYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  gg2.aa1.yy1517.aaOCAK|FETİH: GAZZE|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Ortadoğu|
  22 OCAK 1517RİDANİYE SAVAŞIYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  Ridaniye Savaşı ve Zaferi ile Kudüs ve Gazze üzerinden Mısır'a düzenlenen seferde,
 • Memluk Devleti tarihten silindi.
 • Mısır tamamen Osmanlı hakimiyetine alındı.
 • gg22.aa1.yy1517.aaOCAK|RİDANİYE SAVAŞI|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Ortadoğu|Mısır|Ridaniye Savaşı ve Zaferi ile Kudüs ve Gazze üzerinden Mısır'a düzenlenen seferde, £.£..£li£..£.£Memluk Devleti tarihten silindi. £.£..£li£..£.£Mısır tamamen Osmanlı hakimiyetine alındı.|
  29 OCAK 1517FETİH: KAHİREYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  gg29.aa1.yy1517.aaOCAK|FETİH: KAHİRE|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Ortadoğu|Mısır|
  4 ŞUBAT 1517HİLAFET OSMANLIYA GEÇTİYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  Kahire fethinden sonra, Yavuz Sultan Selim;
 • Mısır’dan ayrılarak Suriye’ye ve Hicaz'a geçti.
 • Haremeyn himaye altına alındı.
 • Osmanlı topraklarına katılan Hicaz’daki “Kutsal Emanetler” Yavuz Sultan’a teslim edildi.
 • 4 Şubat 1517 tarihinde Kahireye girdi ve "Yusuf Nebi Tahtı"na oturdu.
 • Hilafet Osmanlılara geçti.
 • Osmanlı, Doğu Akdeniz ve Baharat Yolunun tek hakimi oldu.
 • gg4.aa2.yy1517.aaŞUBAT|HİLAFET OSMANLIYA GEÇTİ|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Araplar|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Ortadoğu|Mısır|Arap|Kahire fethinden sonra, Yavuz Sultan Selim; £.£..£li£..£.£Mısır’dan ayrılarak Suriye’ye ve Hicaz'a geçti. £.£..£li£..£.£Haremeyn himaye altına alındı. £.£..£li£..£.£Osmanlı topraklarına katılan Hicaz’daki “Kutsal Emanetler” Yavuz Sultan’a teslim edildi. £.£..£li£..£.£4 Şubat 1517 tarihinde Kahireye girdi ve £.£..£b£..£.£"Yusuf Nebi Tahtı"£.£..£/b£..£.£na oturdu. £.£..£li£..£.£Hilafet Osmanlılara geçti. £.£..£li£..£.£Osmanlı, Doğu Akdeniz ve Baharat Yolunun tek hakimi oldu. |
  4 ŞUBAT 1517 ...
  3 MART 1924
  OSMANLI HİLAFET DÖNEMİYavuz Sultan Selim / SİYASİ GELİŞMELER
  Yönetim Şehri: İSTANBUL

  Yavuz Sultan Selim Döneminde 1517 tarihinde Memlüklerden Osmanlılara geçen Halifelik, son halife II.Abdulmecit'den alınarak, 3 Mart 1924 tarihinde;
  "Cumhuriyet ve Cumhuriyet Hükümetlerinin mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan"
  TBMM uhdesine verilmiştir.
  Halen TBMM uhdesinde saklı bulunan Hilafet Makamı ve Hilafet Emanetleri günü geldiğinde ehil bir yetkiliye verilmek üzere korunarak beklemektedir.
  gg4.aa2.yy1517.aaŞUBAT|OSMANLI HİLAFET DÖNEMİ|Yavuz Sultan Selim|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Din Tarihi|İslam Halifeleri|Önemli Gün ve Dönemler|Yönetim Şehri: İSTANBUL Yavuz Sultan Selim Döneminde 1517 tarihinde Memlüklerden Osmanlılara geçen Halifelik, son halife II.Abdulmecit'den alınarak, 3 Mart 1924 tarihinde; £.£..£b£..£.£"Cumhuriyet ve Cumhuriyet Hükümetlerinin mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan" £.£..£/b£..£.£ TBMM uhdesine verilmiştir. Halen TBMM uhdesinde saklı bulunan Hilafet Makamı ve Hilafet Emanetleri günü geldiğinde ehil bir yetkiliye verilmek üzere korunarak beklemektedir. |
  6 TEMMUZ 1517FETİH: HİCAZYavuz Sultan Selim / SAVAŞ
  Hicaz, Osmanlı topraklarına katıldı.
  gg6.aa7.yy1517.aaTEMMUZ|FETİH: HİCAZ|Yavuz Sultan Selim|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Araplar|Din Tarihi|İslam Tarihi|Sefer-i Hümayun|Ortadoğu|Arap|Hicaz, Osmanlı topraklarına katıldı.|
  1519YENİ DONANMA YENİ TERSANEYavuz Sultan Selim / Savunma Sanayi
  Yavuz Sultan Selim, büyük bir donanma yapımına kara verdi ve görevlendirdiği Piri Mehmet Paşa’dan, Haliç’te yeni bir tersane yapılmasını istedi.
  gg.aa.yy1519.aa|YENİ DONANMA YENİ TERSANE|Yavuz Sultan Selim|Savunma Sanayi|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Yavuz Sultan Selim, büyük bir donanma yapımına kara verdi ve görevlendirdiği Piri Mehmet Paşa’dan, Haliç’te yeni bir tersane yapılmasını istedi.|
  1519CELALİ AYAKLANMALARIYavuz Sultan Selim
  CELALİ AYAKLANMALARI
  Anadolu’da ilk Celâli İsyanı başgösterdi.

  1519’da Bozoklu Şeyh Celâl adında bir kişi mehdîlik iddiasıyla Tokat civarında isyan edince bundan sonraki isyanlar, hangi gaye ile ve ne türden olursa olsun, halk arasında onun adına nisbetle Celâlî sıfatıyla anılmaya başlandı. Artık halk kendisine zarar veren her âsiyi Celâlî olarak görüyor, kaynaklarda da âsi liderinin ismi Celâlî tabiriyle birlikte geçiyordu.

  Celâlî isyanları başlangıçta, Osmanlı idaresinden memnun olmayan zümrelerin ve Şiî eğilimli Türkmen gruplarının Safevîler’in de tahrikiyle devlete baş kaldırmaları şeklinde ortaya çıkmış, 16.yüzyılın sonlarından itibaren büyük bir mesele halini alarak değişik bir mahiyet kazanmıştır. Osmanlı devlet anlayışı, bu isyanları “hurûc ale’s-sultân” olarak değerlendirmiş ve kaynaklarda bu ifade sık sık kullanılmıştır.
  gg.aa.yy1519.aa|CELALİ AYAKLANMALARI|Yavuz Sultan Selim|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Terör|Teba İsyanları|CELALİ AYAKLANMALARI Anadolu’da ilk Celâli İsyanı başgösterdi. 1519’da Bozoklu Şeyh Celâl adında bir kişi mehdîlik iddiasıyla Tokat civarında isyan edince bundan sonraki isyanlar, hangi gaye ile ve ne türden olursa olsun, halk arasında onun adına nisbetle Celâlî sıfatıyla anılmaya başlandı. Artık halk kendisine zarar veren her âsiyi Celâlî olarak görüyor, kaynaklarda da âsi liderinin ismi Celâlî tabiriyle birlikte geçiyordu. Celâlî isyanları başlangıçta, Osmanlı idaresinden memnun olmayan zümrelerin ve Şiî eğilimli Türkmen gruplarının Safevîler’in de tahrikiyle devlete baş kaldırmaları şeklinde ortaya çıkmış, 16.yüzyılın sonlarından itibaren büyük bir mesele halini alarak değişik bir mahiyet kazanmıştır. Osmanlı devlet anlayışı, bu isyanları “hurûc ale’s-sultân” olarak değerlendirmiş ve kaynaklarda bu ifade sık sık kullanılmıştır.|
  1519CEZAYİR'İN İLTİHAKIYavuz Sultan Selim / ASKERİ GELİŞMELER
  Cezayir beyi Barbaros Hayrettin, Yavuz Sultan Selim’e başvurarak Osmanlılara bağlanmak istediğini bildirdi. Teklifi kabul edilen Barbaros Hayrettin’e Cezayir Beylerbeyliği verildi.
  gg.aa.yy1519.aa|CEZAYİR'İN İLTİHAKI|Yavuz Sultan Selim|ASKERİ GELİŞMELER|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Diplomasi|Ortadoğu||cezayir||Cezayir beyi Barbaros Hayrettin, Yavuz Sultan Selim’e başvurarak Osmanlılara bağlanmak istediğini bildirdi. Teklifi kabul edilen Barbaros Hayrettin’e Cezayir Beylerbeyliği verildi.|
  10 AĞUSTOS 1519MAGELLAN'IN MACERASIYavuz Sultan Selim / KEŞİF, İCAT ve İLKLER
  Ferdinand Magellan beş gemisiyle dünya çevresindeki turu için Sevilla’dan yelken açtı. Bu hadise, sömürgecilik düzeni için atılmış ilk adımdır.
  gg10.aa8.yy1519.aaAĞUSTOS|MAGELLAN'IN MACERASI|Yavuz Sultan Selim|KEŞİF, İCAT ve İLKLER|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ferdinand Magellan beş gemisiyle dünya çevresindeki turu için Sevilla’dan yelken açtı. Bu hadise, sömürgecilik düzeni için atılmış ilk adımdır.|
  22 EYLÜL 1520ÖLÜM: YAVUZ SULTAN SELİMYavuz Sultan Selim
  İstanbul’dan Edirne’ye gitmek üzere yola çıkan Yavuz Sultan Selim, sırtında çıkan çıbandan dolayı oluşan hastalığı nedeniyle Çorlu yakınlarında öldü.

  Yavuz Sultan Selim’in cenazesi İstanbul’a getirilerek Fatih’te, daha sonra adına bir cami ve türbe yapılacak semte gömüldü.
  gg22.aa9.yy1520.aaEYLÜL|ÖLÜM: YAVUZ SULTAN SELİM|Yavuz Sultan Selim|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul’dan Edirne’ye gitmek üzere yola çıkan Yavuz Sultan Selim, sırtında çıkan çıbandan dolayı oluşan hastalığı nedeniyle Çorlu yakınlarında öldü. Yavuz Sultan Selim’in cenazesi İstanbul’a getirilerek Fatih’te, daha sonra adına bir cami ve türbe yapılacak semte gömüldü.|
  30 EYLÜL 1520 ...
  7 EYLÜL 1566
  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SALTANATIKanuni Sultan Süleyman / SİYASİ GELİŞMELER
  Adı :KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
  Açıklama :Osmanlı Sultanlarının onuncusu ve İslam Halifelerinin yetmiş beşincisi.
  Babası :Yavuz Sultan Selim
  Annesi :Hafza Valide Sultan / Kafkas Türkü
  Doğumu :6 Kasım 1494 / Trabzon
  Mahlası :Muhibbi
  Selefi :Yavuz Sultan Selim
  Sebebi :Vefat
  Dönemi :30 EYLÜL 1520 - 7 EYLÜL 1566
  Devri :Yükselme Devri
  Akıbeti :Vefat
  Halefi :II.Selim Han
  Vefatı :7 Eylül 1566 / Zigetvar
  Vefat Nedeni :Vade
  Defin Yeri :İstanbul, Süleymaniye Cami mihrabı önündeki türbe
  Sadrazamları :Piri Mehmed Paşa
  İbrahim Paşa
  Ayas Mehmed Paşa
  Lütfi Paşa
  Hadım Süleyman Paşa
  Rüstem Paşa
  Kara Ahmed Paşa
  Semiz Ali Paşa
  Sokullu Mehmed Paşa
  gg30.aa9.yy1520.aaEYLÜL|KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SALTANATI|Kanuni Sultan Süleyman|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Osmanlı Sultanları|Din Tarihi|İslam Halifeleri|
  6 ŞUBAT 1521ŞAM İSYANIKanuni Sultan Süleyman
  Kanunî’ye karşı isyan eden Şam Valisi Canberdi Gazalî, üzerine gönderilen kuvvetler tarafından mağlûp edildi ve başı kesilerek İstanbul’a gönderildi.
  gg6.aa2.yy1521.aaŞUBAT|ŞAM İSYANI|Kanuni Sultan Süleyman|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Terör|Teba İsyanları|Ortadoğu|Kanunî’ye karşı isyan eden Şam Valisi Canberdi Gazalî, üzerine gönderilen kuvvetler tarafından mağlûp edildi ve başı kesilerek İstanbul’a gönderildi.|
  23 AĞUSTOS 1521AZTEK'LER YOK EDİLDİKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  Hernan Cortes, Aztek Devletini ortadan kaldırdı ve Meksika'yı İspanya adına ele geçirdi.
  gg23.aa8.yy1521.aaAĞUSTOS|AZTEK'LER YOK EDİLDİ|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi||meksika|ispanya||Hernan Cortes, Aztek Devletini ortadan kaldırdı ve Meksika'yı İspanya adına ele geçirdi. |
  29 AĞUSTOS 1521FETİH: BELGRADKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  Kanunî Sultan Süleyman Belgrad seferi düzenledi.
 • Böğürdelen Kalesi fethedildi.
 • 29 Ağustos 1521 tarihinde Belgrad fethedildi.
 • gg29.aa8.yy1521.aaAĞUSTOS|FETİH: BELGRAD|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Kanunî Sultan Süleyman Belgrad seferi düzenledi. £.£..£li£..£.£Böğürdelen Kalesi fethedildi. £.£..£li£..£.£29 Ağustos 1521 tarihinde Belgrad fethedildi.|
  1522SULTAN SELİM CAMİİKanuni Sultan Süleyman / Yatırımlar
  Kanunî Sultan Süleyman’ın babası Sultan Selim adına İstanbul Fatih semtinde yaptırdığı Sultan Selim Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.
  gg.aa.yy1522.aa|SULTAN SELİM CAMİİ|Kanuni Sultan Süleyman|Yatırımlar|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|İstanbul|Kanunî Sultan Süleyman’ın babası Sultan Selim adına İstanbul Fatih semtinde yaptırdığı Sultan Selim Camii ve türbesinin inşaatı tamamlandı.|
  21 OCAK 1522FETİH: RODOSKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  Rodos üzerine bir sefere çıkan Kanunî Sultan Süleyman, Rodos’u fethetti. Rodos’u fethettikten sonra oradaki şövalyelerin adadan ayrılmasına izin veren Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’a döndü.

  Rodos Şovalyeleri Malta adasına yerleştiler.
  gg21.aa1.yy1522.aaOCAK|FETİH: RODOS|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Rodos üzerine bir sefere çıkan Kanunî Sultan Süleyman, Rodos’u fethetti. Rodos’u fethettikten sonra oradaki şövalyelerin adadan ayrılmasına izin veren Kanunî Sultan Süleyman, İstanbul’a döndü. Rodos Şovalyeleri Malta adasına yerleştiler.|
  1524KAZAN HANLIĞIKanuni Sultan Süleyman
  Kazan Hanlığı, Osmanlı tabiiyetine girdi.
  gg.aa.yy1524.aa|KAZAN HANLIĞI|Kanuni Sultan Süleyman|TÜRK|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Diplomasi|Kazan Hanlığı, Osmanlı tabiiyetine girdi. |
  1525Kanuni Sultan Süleyman / DIŞ İLİŞKİLER
  İstanbul'a ilk kez Fransız elçisi geldi.
  gg.aa.yy1525.aa||Kanuni Sultan Süleyman|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Diplomasi|fransa|İstanbul'a ilk kez Fransız elçisi geldi.|
  1526ÖLÜM: ZEMBİLLİ ALİ EFENDİKanuni Sultan Süleyman
  Ünlü Osmanlı şeyhülîslamlarından Zembilli Ali Efendi, İstanbul’da öldü.

  Cemâleddin Aksarâyî’nin neslinden geldiği için çağdaşı diğer devlet ve ilim adamı akrabaları gibi Cemâlî nisbesiyle anılır. Fetva almak üzere kendisine başvuranların işlerini kısa sürede sonuçlandırmak için evinin penceresinden sarkıttığı zenbille soruları alıp cevapları yine zenbile koyup vermesinden dolayı halk arasında “Zenbilli müftü, Zenbilli Ali Efendi” olarak tanınmıştır.
  gg.aa.yy1526.aa|ÖLÜM: ZEMBİLLİ ALİ EFENDİ|Kanuni Sultan Süleyman|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Ünlü Osmanlı şeyhülîslamlarından Zembilli Ali Efendi, İstanbul’da öldü. Cemâleddin Aksarâyî’nin neslinden geldiği için çağdaşı diğer devlet ve ilim adamı akrabaları gibi Cemâlî nisbesiyle anılır. Fetva almak üzere kendisine başvuranların işlerini kısa sürede sonuçlandırmak için evinin penceresinden sarkıttığı zenbille soruları alıp cevapları yine zenbile koyup vermesinden dolayı halk arasında “Zenbilli müftü, Zenbilli Ali Efendi” olarak tanınmıştır. |
  11 MAYIS 1526 ...
  13 KASIM 1526
  MACAR SEFERİKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  1525 yılında, Fransa Kralı I.François’nın annesi, Kanunî Sultan Süleyman’a bir mektup göndererek Almanlara tutsak düşen oğlunu kurtarmak için kendisinden yardım istedi. Kanunî, verdiği cevapta, Fransa kralının kurtulması için çalışacağını iletti.
  1526 Mayıs’ında, Mohaç Seferi için harekete geçildi.
  gg11.aa5.yy1526.aaMAYIS|MACAR SEFERİ|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|fransa|1525 yılında, Fransa Kralı I.François’nın annesi, Kanunî Sultan Süleyman’a bir mektup göndererek Almanlara tutsak düşen oğlunu kurtarmak için kendisinden yardım istedi. Kanunî, verdiği cevapta, Fransa kralının kurtulması için çalışacağını iletti. 1526 Mayıs’ında, Mohaç Seferi için harekete geçildi.|
  21 MAYIS 1526PANİPAT SAVAŞIKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  Babür Şah Ludi Ordusunu Yok Etti ve Hindistan’ı Ele Geçirdi (1526)

  Timur’un torunu Babür Şah Özbekler tarafından memleketinden çıkarılınca Kabil’e yerleşip Afganistan’ı ele geçirdi. Delhi Sultanlığına ait 100 bin kişiyi bulan düşmanla yaklaşık 13500 askeri ile 21 Mayıs 1526 tarihinde Panipat savaşını yaptı ve kazandı. Bu çok kalabalık ve 1000 kadar filinde bulunduğu orduyu 7 saatte yok ederken kendi hizmetinde bulunan bir Osmanlı topçu subayının çok büyük faydasını gördü.
  gg21.aa5.yy1526.aaMAYIS|PANİPAT SAVAŞI|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|TÜRK|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi||hindistan||Babür Şah Ludi Ordusunu Yok Etti ve Hindistan’ı Ele Geçirdi (1526) Timur’un torunu Babür Şah Özbekler tarafından memleketinden çıkarılınca Kabil’e yerleşip Afganistan’ı ele geçirdi. Delhi Sultanlığına ait 100 bin kişiyi bulan düşmanla yaklaşık 13500 askeri ile 21 Mayıs 1526 tarihinde Panipat savaşını yaptı ve kazandı. Bu çok kalabalık ve 1000 kadar filinde bulunduğu orduyu 7 saatte yok ederken kendi hizmetinde bulunan bir Osmanlı topçu subayının çok büyük faydasını gördü.|
  10 TEMMUZ 1526KUŞATMA: BELGRADKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  10 Temmuz 1526 günü, Osmanlı Donanması Belgrad önlerine geldi.
  gg10.aa7.yy1526.aaTEMMUZ|KUŞATMA: BELGRAD|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|10 Temmuz 1526 günü, Osmanlı Donanması Belgrad önlerine geldi. |
  27 TEMMUZ 1526FETİH: PETERVARADİN KALESİKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  27 Temmuz 1526 günü, Tuna nehri üzerindeki Petervaradin Kalesi fethedildi.
  gg27.aa7.yy1526.aaTEMMUZ|FETİH: PETERVARADİN KALESİ|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|27 Temmuz 1526 günü, Tuna nehri üzerindeki Petervaradin Kalesi fethedildi. |
  8 AĞUSTOS 1526FETİH: İLLOK KALESİKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  8 Ağustos 1526 tarihinde Tuna nehri üzerindeki İllok (Ujlak) Kalesi fethedildi. Drava nehri üzerindeki Eszek (Osiyek) Kalesi ise teslim oldu.
  gg8.aa8.yy1526.aaAĞUSTOS|FETİH: İLLOK KALESİ|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|8 Ağustos 1526 tarihinde Tuna nehri üzerindeki İllok (Ujlak) Kalesi fethedildi. Drava nehri üzerindeki Eszek (Osiyek) Kalesi ise teslim oldu. |
  19 AĞUSTOS 1526MACAR SEFERİKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  19 Ağustos 1526 tarihinde, Drava nehri üzerine ordunun geçmesi için bir köprü yapıldı. Beş günde kurulan köprü, ordunun geçişi sağlandıktan sonra 23 Ağustos’ta yıkıldı.
  gg19.aa8.yy1526.aaAĞUSTOS|MACAR SEFERİ|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|19 Ağustos 1526 tarihinde, Drava nehri üzerine ordunun geçmesi için bir köprü yapıldı. Beş günde kurulan köprü, ordunun geçişi sağlandıktan sonra 23 Ağustos’ta yıkıldı. |
  29 AĞUSTOS 1526MOHAÇ MEYDAN SAVAŞIKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  Mohaç Meydan Muharebesi zaferi ile;
 • Osmanlı'nın Avrupa’ya ilerleyişinde önemli bir cephe olan Macaristan ele geçirilmiş oldu.
 • Bölgedeki Alman hakimiyetine darbe verildi.
 • Fransa ile yakın ilişkiler tesis edilmiş oldu.
 • Avusturya teyakkuza geçti.
 • Mohaç Savaşı'nda Türkler'den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V.Karl, Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirdi.
 • gg29.aa8.yy1526.aaAĞUSTOS|MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|Mohaç Meydan Muharebesi zaferi ile; £.£..£li£..£.£Osmanlı'nın Avrupa’ya ilerleyişinde önemli bir cephe olan Macaristan ele geçirilmiş oldu. £.£..£li£..£.£Bölgedeki Alman hakimiyetine darbe verildi. £.£..£li£..£.£Fransa ile yakın ilişkiler tesis edilmiş oldu. £.£..£li£..£.£Avusturya teyakkuza geçti. £.£..£li£..£.£Mohaç Savaşı'nda Türkler'den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V.Karl, Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirdi.|
  11 EYLÜL 1526FETİH: BUDİNKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  11 Eylül 1526 tarihinde, Kanunî Sultan Süleyman, Macaristan’ın başkenti Budin’e girdi. Budin’de on gün kalan Kanunî, 21 Eylül günü buradan Peşte’ye geçti.
  gg11.aa9.yy1526.aaEYLÜL|FETİH: BUDİN|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|11 Eylül 1526 tarihinde, Kanunî Sultan Süleyman, Macaristan’ın başkenti Budin’e girdi. Budin’de on gün kalan Kanunî, 21 Eylül günü buradan Peşte’ye geçti. |
  28 EYLÜL 1526FETİH: SEGEDİN KALESİKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  28 Eylül 1526 tarihinde, Tisa nehri üzerindeki Szegedin (Segedin) Kalesi fethedildi.
  gg28.aa9.yy1526.aaEYLÜL|FETİH: SEGEDİN KALESİ|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|28 Eylül 1526 tarihinde, Tisa nehri üzerindeki Szegedin (Segedin) Kalesi fethedildi. |
  29 EYLÜL 1526FETİH: BAÇ KALESİKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  29 Eylül 1526 tarihinde Baç (Bacs) Kalesi fethedildi.
  gg29.aa9.yy1526.aaEYLÜL|FETİH: BAÇ KALESİ|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|29 Eylül 1526 tarihinde Baç (Bacs) Kalesi fethedildi. |
  7 EKİM 1526FETİH: BEÇNEKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  7 Ekim 1526 tarihinde Macar soylularının bulunduğu Beçne (Becsne) kenti fethedildi. Macarlar, savunma sırasında Osmanlı ordusuna pek çok kayıp verdirdiler.
  gg7.aa10.yy1526.aaEKİM|FETİH: BEÇNE|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|7 Ekim 1526 tarihinde Macar soylularının bulunduğu Beçne (Becsne) kenti fethedildi. Macarlar, savunma sırasında Osmanlı ordusuna pek çok kayıp verdirdiler. |
  16 EKİM 1526MACAR SEFERİKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  16 Ekim 1526 tarihinde, Kanunî Sultan Süleyman, Osmanlı himayesinde kurdurduğu Macaristan Krallığının başına Erdel voyvodası Yanoş’u (Jan Zapolya) getirdi.
  gg16.aa10.yy1526.aaEKİM|MACAR SEFERİ|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|Mason|Balkanlar|16 Ekim 1526 tarihinde, Kanunî Sultan Süleyman, Osmanlı himayesinde kurdurduğu Macaristan Krallığının başına Erdel voyvodası Yanoş’u (Jan Zapolya) getirdi.|
  1527FETİH: BOSNAKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  Bosna’nın fethi tamamlandı.
  gg.aa.yy1527.aa|FETİH: BOSNA|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Balkanlar|Bosna’nın fethi tamamlandı.|
  1527CELALİ AYAKLANMALARIKanuni Sultan Süleyman
  CELALİ AYAKLANMALARI
  Kalender Çelebi, Hacı Bektaş-ı Velinin soyundan geldiğini iddia ederek, Maraş ve civarınca şiddetli bir alevi isyanı başlattı.
  gg.aa.yy1527.aa|CELALİ AYAKLANMALARI|Kanuni Sultan Süleyman|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Terör|Teba İsyanları|CELALİ AYAKLANMALARI Kalender Çelebi, Hacı Bektaş-ı Velinin soyundan geldiğini iddia ederek, Maraş ve civarınca şiddetli bir alevi isyanı başlattı.|
  1528PİRİ REİS DÜNYA HARİTASIKanuni Sultan Süleyman / SİYASİ GELİŞMELER
  Piri Reis(1465-1554),
 • 1517'de Mısır’da Yavuz Sultan Selim’e ilk dünya haritasını sundu.
 • 1528'de ikinci dünya haritasını çizdi.
 • 1521'de, Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırladı.
 • 1554'de Osmanlı denizcisi ve haritacı Pirî Reis, 89 yaşında Mısır'da idam edildi.
 • gg.aa.yy1528.aa|PİRİ REİS DÜNYA HARİTASI|Kanuni Sultan Süleyman|SİYASİ GELİŞMELER|İÇ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Devlet Adamları|Mısır|Piri Reis(1465-1554), £.£..£li£..£.£1517'de Mısır’da Yavuz Sultan Selim’e ilk dünya haritasını sundu. £.£..£li£..£.£1528'de ikinci dünya haritasını çizdi. £.£..£li£..£.£1521'de, Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırladı. £.£..£li£..£.£1554'de Osmanlı denizcisi ve haritacı Pirî Reis, 89 yaşında Mısır'da idam edildi. |
  1529PROTESTANLIKKanuni Sultan Süleyman
  EVANGELİZM
  Protestanlık, sonradan oluşturulmasına karşın, Hıristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir. 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesi ve Papa Despotizmine karşı girişilen Reform hareketinin sonucunda doğmuştur.

  Protestanlar Kitab-ı Mukaddes'i Hıristiyanlık için tek kaynak saymışlardır. (yani, tevrat'a da itikad ederler)

  Protestanlık inancının en önemli kollarından (tarikatlarından) birisi Evangelizm'dir. Evangelizm ifadesini ilk olarak Martin Luther kullanmıştır.
  Bu tarikata, Yahudilerin üstün oldukları inancına tabi olduklarından dolayı "Siyonist Hırıstiyanlar" da denilir.
  gg.aa.yy1529.aa|PROTESTANLIK|Kanuni Sultan Süleyman|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|Mason|Önemli Gün ve Dönemler|EVANGELİZM Protestanlık, sonradan oluşturulmasına karşın, Hıristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir. 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesi ve Papa Despotizmine karşı girişilen Reform hareketinin sonucunda doğmuştur. Protestanlar Kitab-ı Mukaddes'i Hıristiyanlık için tek kaynak saymışlardır. (yani, tevrat'a da itikad ederler) Protestanlık inancının en önemli kollarından (tarikatlarından) birisi Evangelizm'dir. Evangelizm ifadesini ilk olarak Martin Luther kullanmıştır. Bu tarikata, Yahudilerin üstün oldukları inancına tabi olduklarından dolayı "Siyonist Hırıstiyanlar" da denilir. |
  27 EYLÜL 1529VİYANA KUŞATMASIKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  27 Eylül 1529 tarihinde I.Viyana Kuşatması başladı.
  17 Ekim 1530 tarihinde, barış antlaşması talep etmek için, Avusturya elçileri İstanbul’a geldi.
  gg27.aa9.yy1529.aaEYLÜL|VİYANA KUŞATMASI|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|almanya||avusturya||27 Eylül 1529 tarihinde £.£..£b£..£.£I.Viyana Kuşatması£.£..£/b£..£.£ başladı. 17 Ekim 1530 tarihinde, barış antlaşması talep etmek için, Avusturya elçileri İstanbul’a geldi. |
  25 NİSAN 1532 ...
  21 KASIM 1532
  SEFER-İ HÜMAYUNKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  Kanunî Sultan Süleyman, 25 Nisan 1532 tarihinde Alman Seferi için Belgrad üzerinden harekete geçti.
 • Tuna nehri çevresindeki pek çok kaleyi ele geçirdikten sonra, Kanije ve Guns kalelerini de fethetti.
 • Graz’ı fethedildi.
  21 Kasım 1532 tarihinde Alman seferini tamamlayan Kanunî, İstanbul’a döndü.
 • gg25.aa4.yy1532.aaNİSAN|SEFER-İ HÜMAYUN|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun|almanya|Kanunî Sultan Süleyman, 25 Nisan 1532 tarihinde Alman Seferi için Belgrad üzerinden harekete geçti. £.£..£li£..£.£Tuna nehri çevresindeki pek çok kaleyi ele geçirdikten sonra, Kanije ve Guns kalelerini de fethetti. £.£..£li£..£.£Graz’ı fethedildi. 21 Kasım 1532 tarihinde Alman seferini tamamlayan Kanunî, İstanbul’a döndü. |
  21 EYLÜL 1532Kanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  Venedik donanması komutanı Andrea Doria, Osmanlı kıyılarına ilk kez saldırdı ve 21 Eylül 1532 tarihinde Mora Yarımadasındaki Koron Kalesi’ni ele geçirdi.
  gg21.aa9.yy1532.aaEYLÜL||Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|yunan||mora|venedik||Venedik donanması komutanı Andrea Doria, Osmanlı kıyılarına ilk kez saldırdı ve 21 Eylül 1532 tarihinde Mora Yarımadasındaki Koron Kalesi’ni ele geçirdi. |
  13 KASIM 1532ÖLÜM: PİRİ MEHMET PAŞAKanuni Sultan Süleyman
  Türk ordusuna Orta Avrupa kapılarını açan ve Türk donanmasına Akdeniz’de zaferler kazandıran eski veziriazam Pirî Mehmet Paşa öldü.
  gg13.aa11.yy1532.aaKASIM|ÖLÜM: PİRİ MEHMET PAŞA|Kanuni Sultan Süleyman|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Türk ordusuna Orta Avrupa kapılarını açan ve Türk donanmasına Akdeniz’de zaferler kazandıran eski veziriazam Pirî Mehmet Paşa öldü. |
  22 HAZİRAN 1533ALMANLAR İLE İSTANBUL ANTLAŞMASIKanuni Sultan Süleyman / DIŞ İLİŞKİLER
  Osmanlı ile Almanya arasında İstanbul Antlaşması imzalandı.
  Alman seferinde Osmanlıların karşısına ordusu ile çıkamayan Avusturya Kralı Ferdinand’ın gönderdiği elçilerle, iki ülke arasında bir barış antlaşması imzalandı.
  gg22.aa6.yy1533.aaHAZİRAN|ALMANLAR İLE İSTANBUL ANTLAŞMASI|Kanuni Sultan Süleyman|DIŞ İLİŞKİLER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Antlaşmalar|Diplomasi|almanya|Osmanlı ile Almanya arasında İstanbul Antlaşması imzalandı. Alman seferinde Osmanlıların karşısına ordusu ile çıkamayan Avusturya Kralı Ferdinand’ın gönderdiği elçilerle, iki ülke arasında bir barış antlaşması imzalandı. |
  27 EKİM 1533BARBAROS HAYREDDİN PAŞA OSMANLI HİZMETİNE GİRDİKanuni Sultan Süleyman
  Ünlü Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa (1478-1546), 1478 yılı civarlarında Midilli'de doğdu.

  Midilli'nin fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet ile birlikteydi.
  Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayrettin lakaplarıyla tanınır.
  Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı, ağabeyi Oruç'a verdikleri "Barbarossa" adını daha sonra Hızır içinde kullandıklarından Barbaros diye tanınmıştır.
  Hayrettin lakabını ise kendisine Yavuz Sultan Selim takmıştır.

  27 Ekim 1533'de Cezayir’den İstanbul’a gelen Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı hizmetine girdi.
  6 Nisan 1574 tarihinde, Kanunî tarafından kendisine Kaptan-ı Deryalık görevi verilerek, Cezayir Beylerbeyliği’ne tayin edildi.
  10 Temmuz 1546'da Büyük Türk amirali Barbaros Hayrettin Paşa (Hızır Reis), 73 yaşında İstanbul’da öldü. Beşiktaş’ta Mimar Sinan’ın eseri olan türbesine defnedildi.
  gg27.aa10.yy1533.aaEKİM|BARBAROS HAYREDDİN PAŞA OSMANLI HİZMETİNE GİRDİ|Kanuni Sultan Süleyman|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Devlet Adamları|Ünlü Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa (1478-1546), 1478 yılı civarlarında Midilli'de doğdu. Midilli'nin fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet ile birlikteydi. Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayrettin lakaplarıyla tanınır. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı, ağabeyi Oruç'a verdikleri "Barbarossa" adını daha sonra Hızır içinde kullandıklarından Barbaros diye tanınmıştır. Hayrettin lakabını ise kendisine Yavuz Sultan Selim takmıştır. 27 Ekim 1533'de Cezayir’den İstanbul’a gelen Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı hizmetine girdi. 6 Nisan 1574 tarihinde, Kanunî tarafından kendisine Kaptan-ı Deryalık görevi verilerek, Cezayir Beylerbeyliği’ne tayin edildi. 10 Temmuz 1546'da Büyük Türk amirali Barbaros Hayrettin Paşa (Hızır Reis), 73 yaşında İstanbul’da öldü. Beşiktaş’ta Mimar Sinan’ın eseri olan türbesine de
  1534İNGİLTERE'DE PROTESTANLIKKanuni Sultan Süleyman
  Papalık, Tudor Hanedanı (1485-1603) Krallarından VIII.Henry’e İnancın Savunucusu (“fidei defensor”) unvanını vermişti.

  Ancak Papa VII.Clemens, Henry’nin, altı karısından ilki olan Aragonlu Catherine’le olan evliliğini geçersiz kılmayı reddedince, Katolik Kilisesiyle kralın arası açıldı.

  Henry, 1534’te, İNGİLİZ EGEMENLİK YASASI ile Papa’nın İngiliz Katolikler üzerindeki yetkisini kaldırdı ve kendini İngiltere Kilisesi’nin başı ilan etti.

  Çok geçmeden manastırları kapatıp, kilisenin büyük mal varlığını satmaya başladı. 1547’de Henry öldüğünde, İngiltere artık büyük ölçüde Protestan bir ülkeydi.
  gg.aa.yy1534.aa|İNGİLTERE'DE PROTESTANLIK|Kanuni Sultan Süleyman|DÜNYA|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Din Tarihi|Mason|ingiltere|Papalık, Tudor Hanedanı (1485-1603) Krallarından VIII.Henry’e İnancın Savunucusu (“fidei defensor”) unvanını vermişti. Ancak Papa VII.Clemens, Henry’nin, altı karısından ilki olan Aragonlu Catherine’le olan evliliğini geçersiz kılmayı reddedince, Katolik Kilisesiyle kralın arası açıldı. Henry, 1534’te, £.£..£b£..£.£İNGİLİZ EGEMENLİK YASASI£.£..£/b£..£.£ ile Papa’nın İngiliz Katolikler üzerindeki yetkisini kaldırdı ve kendini İngiltere Kilisesi’nin başı ilan etti. Çok geçmeden manastırları kapatıp, kilisenin büyük mal varlığını satmaya başladı. 1547’de Henry öldüğünde, İngiltere artık büyük ölçüde Protestan bir ülkeydi. |
  19 MART 1534ÖLÜM: HAFZA SULTANKanuni Sultan Süleyman
  Kanunî Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Hatun öldü. Yavuz Sultan Selim’in türbesi civarına defnedildi.
  gg19.aa3.yy1534.aaMART|ÖLÜM: HAFZA SULTAN|Kanuni Sultan Süleyman|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Kanunî Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Hatun öldü. Yavuz Sultan Selim’in türbesi civarına defnedildi.|
  16 NİSAN 1534ÖLÜM: AHMET ŞEMSETTİN EFENDİ (İBN-İ KEMAL)Kanuni Sultan Süleyman
  Şeyhülîslâm Kemal Paşazade Ahmet Şemsettin Efendi (İbni-Kemal) öldü.
  gg16.aa4.yy1534.aaNİSAN|ÖLÜM: AHMET ŞEMSETTİN EFENDİ (İBN-İ KEMAL)|Kanuni Sultan Süleyman|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kişiler|Şeyhülîslâm Kemal Paşazade Ahmet Şemsettin Efendi (İbni-Kemal) öldü.|
  11 AĞUSTOS 1534Kanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  Barbaros Hayrettin Paşa, Tunus seferine çıktı.
 • 2 Nisan 1534 tarihinde Mora sahilindeki Koron Kalesi ele geçirildi.
 • Kalabalık müttefik donanması ile yaptığı savaşı kazanan Hayrettin Paşa, 22 Ağustos 1534 tarihinde Tunus’u ele geçirdi.
 • 3 Temmuz 1535 tarihinde, aynı zamanda İspanya kralı olan Almanya İmparatoru V.Karl, Tunus’a hücum edip Halk-ul-Vâd Kalesi’ni zaptetti.
 • Tunus, İspanyolların eline geçti.
 • gg11.aa8.yy1534.aaAĞUSTOS||Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ortadoğu|yunan|almanya|Barbaros Hayrettin Paşa, Tunus seferine çıktı. £.£..£li£..£.£2 Nisan 1534 tarihinde Mora sahilindeki Koron Kalesi ele geçirildi. £.£..£li£..£.£Kalabalık müttefik donanması ile yaptığı savaşı kazanan Hayrettin Paşa, 22 Ağustos 1534 tarihinde Tunus’u ele geçirdi. £.£..£li£..£.£3 Temmuz 1535 tarihinde, aynı zamanda İspanya kralı olan Almanya İmparatoru V.Karl, Tunus’a hücum edip Halk-ul-Vâd Kalesi’ni zaptetti. £.£..£li£..£.£Tunus, İspanyolların eline geçti. |
  28 EKİM 1534OSMANLI-İRAN SAVAŞIKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  İran Şahı Tahmasb’ın barış isteği, 21 Haziran 1535 tarihinde reddedildi.
  gg28.aa10.yy1534.aaEKİM|OSMANLI-İRAN SAVAŞI|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ortadoğu||iran||İran Şahı Tahmasb’ın barış isteği, 21 Haziran 1535 tarihinde reddedildi. |
  3 TEMMUZ 1535FETİH: TEBRİZKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  30 Haziran 1535 günü kuşatılan Tebriz’e, 3 Temmuz 1535 tarihinde, Osmanlı tarihinde üçüncü, Kanuni döneminde ikinci kez girildi.
  gg3.aa7.yy1535.aaTEMMUZ|FETİH: TEBRİZ|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Ortadoğu||iran||30 Haziran 1535 günü kuşatılan Tebriz’e, 3 Temmuz 1535 tarihinde, Osmanlı tarihinde üçüncü, Kanuni döneminde ikinci kez girildi. |
  21 TEMMUZ 1535Kanuni Sultan Süleyman / ASKERİ GELİŞMELER
  21 Temmuz 1535 tarihinde, İran Şahı Tahmasb’ın kardeşi Sâm-Mirzâ, Osmanlı tarafına geçti. 3 Ağustos 1535 tarihinde İran, barış isteğinde bulundu. 20 Ağustos 1535 tarihinde Osmanlı ordusu Tebriz’e döndü. Kanunî, 27 Ağustos günü Tebriz’den İstanbul’a hareket etti.
  gg21.aa7.yy1535.aaTEMMUZ||Kanuni Sultan Süleyman|ASKERİ GELİŞMELER|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Diplomasi|Ortadoğu||iran||21 Temmuz 1535 tarihinde, İran Şahı Tahmasb’ın kardeşi Sâm-Mirzâ, Osmanlı tarafına geçti. 3 Ağustos 1535 tarihinde İran, barış isteğinde bulundu. 20 Ağustos 1535 tarihinde Osmanlı ordusu Tebriz’e döndü. Kanunî, 27 Ağustos günü Tebriz’den İstanbul’a hareket etti. |
  18 KASIM 1535Kanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  Barbaros Hayrettin Paşa, Güney İtalya sahillerine ve Minorka adasına çıkarak, bölge halkından 6000 kadar esirle geri döndü.
  gg18.aa11.yy1535.aaKASIM||Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi||italya||Barbaros Hayrettin Paşa, Güney İtalya sahillerine ve Minorka adasına çıkarak, bölge halkından 6000 kadar esirle geri döndü. |
  18 ŞUBAT 1536FRANSIZLAR İLE ANTLAŞMAKanuni Sultan Süleyman / EKONOMİK GELİŞMELER
 • Fransa kralı, Habsburg gücüne karşı Osmanlı imparatoruyla ittifak anlaşması imzaladı.
 • Fransızlara, kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verildi.
 • Bu ahidname kapsamında ticaret ve dostluk antlaşması yapıldı.
 • gg18.aa2.yy1536.aaŞUBAT|FRANSIZLAR İLE ANTLAŞMA|Kanuni Sultan Süleyman|EKONOMİK GELİŞMELER|DIŞ İLİŞKİ|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kapitülasyonlar|Antlaşmalar|Diplomasi|fransa|£.£..£li£..£.£Fransa kralı, Habsburg gücüne karşı Osmanlı imparatoruyla ittifak anlaşması imzaladı. £.£..£li£..£.£Fransızlara, kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verildi. £.£..£li£..£.£Bu ahidname kapsamında ticaret ve dostluk antlaşması yapıldı. |
  15 MART 1536İDAM: PARGALI İBRAHİM PAŞAKanuni Sultan Süleyman
  Sadrazam Pargalı Makbul İbrahim Paşa;
 • 27 Haziran 1523'de Sadrazamlıktan emekliye ayrılan Pirî Mehmet Paşa’nın yerine getirildi.
 • 1524'de, Yavuz Sultan Selim’in kızı ve Kanunî’nin kız kardeşi Hatice Sultan, görkemli bir düğün töreni ile evlendi.
 • Düzenlemeler yapmak için Mısır’a gönderilen Sadrazam Makbul İbrahim Paşa’yı azlettirmek için rakipleri tarafından çıkarılan Yeniçeri isyanı, 25 Mart 1525 günü bastırıldı.
 • Mısır’a ıslahat amacıyla gönderilen Makbul İbrahim Paşa, beş aylık bir yolculuktan sonra, 14 Haziran 1525 tarihinde büyük bir törenle Kahire’ye girdi. İbrahim Paşa karışıklıkları bastırıp hukuki ve idari reformlar yaptıktan sonra, Kanunî tarafından İstanbul’a çağrıldı.
 • 15 Mart 1536, Veziriazam İbrahim Paşa idam edildi.
 • gg15.aa3.yy1536.aaMART|İDAM: PARGALI İBRAHİM PAŞA|Kanuni Sultan Süleyman|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Devlet Adamları|Mısır|Sadrazam Pargalı Makbul İbrahim Paşa; £.£..£li£..£.£27 Haziran 1523'de Sadrazamlıktan emekliye ayrılan Pirî Mehmet Paşa’nın yerine getirildi. £.£..£li£..£.£1524'de, Yavuz Sultan Selim’in kızı ve Kanunî’nin kız kardeşi Hatice Sultan, görkemli bir düğün töreni ile evlendi. £.£..£li£..£.£Düzenlemeler yapmak için Mısır’a gönderilen Sadrazam Makbul İbrahim Paşa’yı azlettirmek için rakipleri tarafından çıkarılan Yeniçeri isyanı, 25 Mart 1525 günü bastırıldı. £.£..£li£..£.£Mısır’a ıslahat amacıyla gönderilen Makbul İbrahim Paşa, beş aylık bir yolculuktan sonra, 14 Haziran 1525 tarihinde büyük bir törenle Kahire’ye girdi. İbrahim Paşa karışıklıkları bastırıp hukuki ve idari reformlar yaptıktan sonra, Kanunî tarafından İstanbul’a çağrıldı. £.£..£li£..£.£15 Mart 1536, Veziriazam İbrahim Paşa idam edildi. |
  12 MART 1537DALMAÇYA ZAFERİKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  1537’de Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Kiklad takımadalarını ele geçirdi.
  12 Mart 1537 tarihinde, Dalmaçya’da Klissa Kalesi ve Bozko, Beriszlo, Obrovaz gibi birkaç küçük kale daha feth edildi.
  gg12.aa3.yy1537.aaMART|DALMAÇYA ZAFERİ|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi||italya||1537’de Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Kiklad takımadalarını ele geçirdi. 12 Mart 1537 tarihinde, Dalmaçya’da Klissa Kalesi ve Bozko, Beriszlo, Obrovaz gibi birkaç küçük kale daha feth edildi. |
  9 EKİM 1537VERTİZO MUHAREBESİKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  11 Mayıs 1537 günü, Osmanlı donanması İtalya seferi için İstanbul’dan hareket etti.
 • 17 Mayıs 1537 tarihinde Korfu kuşatıldı.
 • 9 Ekim 1537 Vertizo Muharebesi zaferle sonuçlandı. Semendire sancakbeyi Yahya Paşa Zade Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı güçleriyle Ivan Kacijanar (Kaçiyaner ya da Koçyani) komutasındaki Avusturya Arşidüklüğü ve vasalların oluşturduğu ordu arasında günümüzün Hırvatistan topraklarında gerçekleşen ve Osmanlı kuvvetlerinin kesin zaferiyle sonuçlanan muharebedir.
 • İtalya’dan 5 Eylül’de yola çıkan Kanuni, 22 Kasım 1537’de İstanbul’a döndü.
 • gg9.aa10.yy1537.aaEKİM|VERTİZO MUHAREBESİ|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Sefer-i Hümayun||italya||11 Mayıs 1537 günü, Osmanlı donanması İtalya seferi için İstanbul’dan hareket etti. £.£..£li£..£.£17 Mayıs 1537 tarihinde Korfu kuşatıldı. £.£..£li£..£.£9 Ekim 1537 Vertizo Muharebesi zaferle sonuçlandı. Semendire sancakbeyi Yahya Paşa Zade Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı güçleriyle Ivan Kacijanar (Kaçiyaner ya da Koçyani) komutasındaki Avusturya Arşidüklüğü ve vasalların oluşturduğu ordu arasında günümüzün Hırvatistan topraklarında gerçekleşen ve Osmanlı kuvvetlerinin kesin zaferiyle sonuçlanan muharebedir. £.£..£li£..£.£İtalya’dan 5 Eylül’de yola çıkan Kanuni, 22 Kasım 1537’de İstanbul’a döndü. |
  8 TEMMUZ 15388. SEFER-İ HÜMAYUNKanuni Sultan Süleyman / SAVAŞ
  Sekizinci Seferi Hümâyun.
 • 8 Temmuz 1538 tarihinde Kanunî, Boğdan seferi için İstanbul’dan hareket etti.
 • 9 Eylül 1537 tarihinde Kırım Hanı Sahip Giray, Osmanlı ordusuna katıldı.
 • 15 Eylül 1538 tarihinde Boğdan’ın başkenti Suçava şehri fethedildi.
 • gg8.aa7.yy1538.aaTEMMUZ|8. SEFER-İ HÜMAYUN|Kanuni Sultan Süleyman|SAVAŞ|!!!|Osmanlı Dünya Devleti Dönemi|Kırım|Sefer-i Hümayun|Sekizinci Seferi Hümâyun. £.£..£li£..£.£8 Temmuz 1538 tarihinde Kanunî, Boğdan seferi için İstanbul’dan hareket etti